Forecast for dansk turisme - juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009"

Transkript

1 Forecast for dansk turisme - juli 2009

2 Forecast for dansk turisme - juli 2009 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2009 Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Kan gratis downloades på vælg Tal og tendenser. ISBN Forfatter: Thomas Thessen cand.polit Chefkonsulent i VisitDenmark VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. 2

3 Forord Mange aktører i dansk turisme har i en årrække efterlyst pålidelige beregninger af, hvordan dansk turisme vil udvikle sig i lyset af den verdensøkonomiske udvikling. Den nuværende økonomiske krise har yderligere aktualiseret dette behov, men også i fremtiden vil dansk turisme have behov for en indsigt i, hvordan den globale økonomiske udvikling skaber udfordringer og muligheder. Både private virksomheder, offentlige turismefremmeorganisationer og andre interessenter ønsker at få en indsigt i fremtiden for dermed bedre at kunne disponere over ressourcerne på et vidensbaseret grundlag. Dette behov forsøger VisitDenmark at dække med denne analyse, der er den første af sin art i Danmark. Denne analyse præsenterer det første forecast for dansk turisme en beregning af udviklingen i de kommende år baseret på en lang række verdensøkonomiske faktorer. Dermed tilføjer VisitDenmark for første gang fremadrettede analyser til de eksisterende bagudrettede struktur- og konjunkturanalyse af dansk turisme, som organisationen i forvejen leverer. Forecastet bygger en modelberegning af sammenhænge mellem makroøkonomiske indikatorer (fx udvikling i BNP og valutakurser) og de turismespecifikke variabler så som antallet af overnatninger, turismeomsætningen m.v. Forecastet er baseret på en økonomisk model udarbejdet af Tourism Economics, der er en afdeling under det internationalt anerkendte forskningsinstitut Oxford Economics. Denne institution udarbejder økonomiske analyser og forecast for bl.a. internationale organisationer (IMF, Verdensbanken, WTTC), centralbanker og ministerier i hele verden. Dette system er af VisitDenmark bedømt til at være det bedste på markedet. Indledningsvis planlægger VisitDenmark at revidere forecastet tre gange årligt. Næste revidering forventes i november Denne næste revidering ventes også at indeholde en forventning til turismeomsætningen og ikke blot antallet af overnatninger. VisitDenmark, juli

4 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Hovedresultater... 5 Indledning Kortsigtet forecast (2009) Kortsigtet forecast Kortsigtet negativt scenarie Kortsigtet positivt scenarie Samlet kortsigtet forecast Mellemlangt forecast ( ) Mellemlangt forecast Mellemlangt negativt scenarie Mellemlangt positivt scenarie Samlet mellemlangt forecast Langsigtede scenarier ( ) Langsigtet negativt scenarie Langsigtet positivt scenarie Samlede langsigtede scenarier samt forecast Metode Referencer

5 Hovedresultater Kortsigtet forecast (2009) Forecastet repræsenterer den mest sandsynlige udvikling og beregner, at antallet af overnatninger i 2009 samlet falder med -7 pct. sammenlignet med I perioden januar til maj har Danmarks Statistik registreret et fald på -11 pct., så i perioden juni til december beregnes der et fald på -6 pct. Dette forecast er baseret på en modelkørsel. Det negative scenarie, der repræsenterer worst case scenario, beregner et fald i overnatninger i 2009 på -10 pct. sammenlignet med Dette scenarie antager, at de økonomiske faktorer fortsætter lige så negativt i 2. halvår af 2009 som i 1. halvår, at det registrerede fald i feriehusbookinger ikke bliver indhentet, og at det registrerede fald i overnatninger i første halvår af 2009 fortsætter i andet halvår. Det positive scenarie, der repræsenterer best case scenario, beregner et samlet fald i 2009 på -5 pct. sammenlignet med Dette baserer sig på antagelser om, at økonomien udvikler sig mere positivt end i forecastet i 2. halvår og at brug af SP-opsparing, flere store konferencer, ekstra markedsføringsaktiviteter m.v. får en betydelig effekt ud over, hvad modelberegningen forudsætter. Mellemlangt forecast ( ) I det mellemlange forecast vil niveauet for overnatninger allerede i 2010 være tæt på niveauet i I 2011 vil antallet af overnatninger have oversteget det historisk høje niveau i 2007 efter en stigning på 6 pct. sammenlignet med året før. Også i 2012 og 2013 vil der være årlige stigninger på 6 pct. I det negative mellemlange scenarie, der forudsætter at den negative udvikling fra fortsætter, vil der være et stort set uændret antal overnatninger efter Det positive mellemlange scenarie beregner en hurtigere opgang i 2010 end forecastet. Så allerede i 2010 vil antallet af overnatninger være større end det hidtidige højdepunkt i Langsigtede udsigter ( ) Pga. mangler i modelapparatet er der ikke beregnet et forecast for lang sigt. De negative og positive scenarier for denne årrække repræsenterer mulige udviklinger i dansk turisme og ikke egentlige forventninger. Det negative langsigtede scenarie beregner, at den historiske udvikling med fald i udenlandske overnatninger fortsætter. Dermed ender antallet af overnatninger med at være 14 pct. lavere i 2020 end niveauet i Det positive langsigtede scenarie tager udgangspunkt i Vores Rejse - den fælles strategi for dansk turisme mod 2015 og illustrerer udviklingen, hvis vækstmålene i strategien realiseres. Ifølge dette scenarie vil antallet af overnatninger i 2020 være 41 pct. højere end i

6 Indledning Denne analyse er opdelt i forecast for tre forskellige tidshorisonter: kort (2009), mellemlangt ( ) og lang sigt ( ). På kort og mellemlangt sigt er der beregnet et forecast, der repræsenterer den mest sandsynlige udvikling. Beregningerne er foretaget på basis af en model designet af Tourism Economics (en afdeling under Oxford Economics). Modellen er baseret på forecast af den generelle økonomi, og konsekvensen for turismen beregnes på grundlag af de historiske sammenhænge mellem turisme og ledighed, økonomisk vækst, valutakursen m.v., som er blevet observeret. Det er vigtigt at pointere, at også de rene økonomiske forecast er forbundet med en vis usikkerhed, og at sammenhængene mellem den generelle økonomi og turismens præstation kan ændre sig. Derfor præsenterer VisitDenmark to alternative scenarier til forecastet, som vi kalder det negative og det positive scenarie. Det skyldes, at der findes en række forudsætninger, som der ikke er taget højde for i modelapparatet. Disse forudsætninger er beskrevet i detaljer i metodeafsnittet af analysen, men som eksempel kan det nævnes, at modellen har svært ved at tage højde for ekstraordinære økonomiske begivenheder eller tiltag i de enkelte lande, der kan ændre fx forbrugsmønstre, bookinger, rejsemønstre eller kapacitet. De negative og positive scenarier i denne analyse skal altså ikke ses som en decideret forventning til fremtiden, men som en mulig variabel af det beregnede forecast, der er funderet i den rene verdensøkonomiske udvikling. Der findes ikke på nuværende tidspunkt en model i Danmark, som kan forudsige udviklingen på lang sigt (dvs. mere end 5 år ude i fremtiden). Dette hænger sammen med, at vores økonomiske modeller ikke er optimeret til en meget lang tidshorisont. På lang sigt er det for det første meget vanskeligt at forudsige den økonomiske udvikling. For det andet er det i højere grad underliggende demografiske ændringer og diverse forbrugstrend, der skaber udviklingen. Derfor er der i denne analyse ikke udarbejdet et forecast på lang sigt men blot to scenarier; et negativt og et positivt scenarie. Disse to scenarier er mere fremskrivninger af en given type udvikling end et udtryk for end en egentlig forventning. 6

7 2. Kortsigtet forecast (2009) Det kortsigtede forecast giver en beregning af det endelige resultat for 2009 målt i overnatninger. Dette baserer sig dels på VisitDenmarks fremadrettede modelberegning for 2009, og dels de kendte overnatningstal for månederne januar til maj. 2.1 Kortsigtet forecast Disse beregninger er alene baseret på VisitDenmarks forecast model. Tabel 1 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast for 2009 Jan. maj Juni dec. Hele året Ændring * Ændring * Ændring Pct Pct Pct. I alt Danskere Udlændinge Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. Det ses af tabel 1, at udviklingen i 2009 vil resultere i et samlet fald i overnatninger på -7 pct. Dette fald er dog mindre end faldet, der blev registreret af Danmarks Statistik i månederne januar til maj Omregnet til måned for måned vil de samlede overnatninger i månederne juni til december ifølge beregningerne falde med -6 pct., og det fordeler sig som et mindre fald i danske overnatninger på -1 pct., og et fald på -10 pct. i udenlandske. Dette skal ses i lyset af, at niveauet i 2. halvår af 2008 var lavt sammenlignet med 2007, da krisen først begyndte at vise sig i sommeren Forecastet baserer sig på, at den bagvedliggende økonomiske model forudser, at den økonomiske vækst og det private forbrug m.v. på dansk turismes hovedmarkeder (inkl. Danmark selv) i gennemsnit vil falde mindre i 2. halvår af 2009 end i 1. halvår. Tabel 2 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer og forecast for * I alt Danskere Udlændinge Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. Tabel 2 og figur 1 viser, at 2009 vil ende lidt lavere end 2005, hvor den sidste højkonjunktur startede. 7

8 Figur 1. Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer for og forecast for overnatninger * I alt Danskere Udlændinge 2.2 Kortsigtet negativt scenarie Der er en risiko for, at udviklingen ender på et lavere niveau, end forecastet har beregnet. Dette skyldes, at en række forhold kan risikere at påvirke udviklingen negativt på en måde, som modellen ikke kan forudsige. De væsentligste af disse forhold er hvis: 1. den økonomiske vækst og det private forbrug i 2. halvår af 2009 fortsætter med at falde i samme takt som i 1. halvår. 2. ikke de nuværende feriehusbookinger retter sig mere op. Som tabel 3 viser nedenfor, er der registreret betydeligt færre feriehusbookinger pr. 31. maj 2009 sammenlignet med samme tidspunkt Så forecastets beregninger af udviklingen i feriegæster antages på denne baggrund i det negative scenarie til at være for optimistiske. 3. danske overnatninger fortsætter den negative udvikling fra årets første fem måneder i stedet for at stabilisere sig på gennemsnitligt -1 pct. resten af året. Antagelsen i det negative scenarie er, at de danske rejsende stadig vil have en lige så negativ udvikling i resten af året som i de første fem måneder. 8

9 Tabel 3 Antal fremtidige bookede hus-uger resten af året i feriehuse pr. 31. maj Ændring Pct. I alt 260,5 223,9-14 Danskere 48,0 40,4-16 Udlændinge 212,5 183,5-14 Kilde: Danmarks Statistik Som det kan ses af tabel 3, er der registreret 14 pct. færre fremtidigt bookede husuger i danske feriehuse pr. 31. maj. Dette indikerer et kraftigt fald i overnatninger i resten af Tabel 4 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer Negativt scenarie for 2009 Jan. maj Juni dec. Hele året Ændring * Ændring * Ændring Pct Pct Pct. I alt Danskere Udlændinge Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. I tabel 4 kan det ses, at der i dette scenarie kun forventes en marginal bedre udvikling i perioden juni til december end tidligere på året. Det samlede fald i overnatninger i 2009 vil i det negative kortsigtede scenarie blive på -10 pct. 2.3 Kortsigtet positivt scenarie Der er også en mulighed for, at udviklingen kan ende mere positivt end forecastet beregner. Det skyldes dels, at den økonomiske udvikling i 2. halvår kan ende med at blive mere positiv end modellen beregner, og dels en række særlige forhold, som må antages at have en positiv indflydelse på antallet af overnatninger. Det positive scenarie er baseret på følgende antagelser: 1. Den økonomiske vækst, det private forbrug, valutakurser og arbejdsløsheden vil udvikle sig mere positivt i 2. halvår af 2009 end forecastet beregner. 2. Danskernes anvendelse af deres SP-opsparing vil give en større stigning i overnatninger i perioden juni til december end forecastet beregner. Forecastmodellen tager ikke eksplicit højde for den ekstraordinære udbetaling af disse pensionsmidler. 3. Campingrådets såkaldte CampingBarometer, der baserer sig på tilbagemeldinger fra campingpladser om deres registrerede reservationer, melder om en forventet stigning i campingovernatninger på samlet 5 pct. i

10 4. Ekstraordinære markedsføringsindsatser i dansk turisme i 2009 bl.a. fra VisitDenmark kan give en mærkbar positiv effekt på overnatningstallene, som forecastmodellen ikke tager højde for. 5. Der afholdes flere store arrangementer og konferencer i København i andet halvår af Deriblandt World Outgames, IOC Kongressen og COP15 klimakonferencen, som ikke er kendt af modellen, men som påvirker overnatningstallene positivt. Tabel 5 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer positivt scenariet for 2009 Jan. apr. Maj dec. Hele året Ændring * Ændring * Ændring Pct Pct Pct. I alt Danskere Udlændinge Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. I tabel 5 kan det ses, at selv i dette positive scenarie forventes et fald i overnatninger i Faldet er dog på kun -5 pct. samlet, hvorimod forecastet beregner et fald på - 7 pct. Det positive scenarie vil kræve en stigning på 2 pct. i danske overnatninger i perioden juni til december sammenlignet med samme periode i 2008 og et fald på kun -7 pct. i udenlandske overnatninger. 2.4 Samlet kortsigtet forecast Tabel 6 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast, negativt og positivt scenarie for * Ændring Pct. Forecast Negativt scenarie Positivt scenarie Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. Som det ses af tabel 6, spreder forecastet og de to scenarier sig mellem -5 pct. og - 10 pct. fald i overnatninger på kollektive overnatningsformer i 2009 sammenlignet med Det vil altså med al sandsynlighed ikke kunne undgås, at der kommer et fald i

11 Figur 2 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast, negativt og positivt scenarie for overnatninger * Forecast Positivt Negativt 11

12 Figur 3 Ændring i antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast, negativt og positivt scenarie for ,0 6,0 4,0 2,0 pct. 0,0-2,0-4, * -6,0-8,0-10,0-12,0 Positivt Forecast Negativt Som det ses af figur 3 kommer udviklingen i 2009 efter et mindre fald i overnatninger i 2008 og stigninger i både 2006 og

13 3. Mellemlangt forecast ( ) Beregningen af udviklingen på mellemlang sigt er forbundet med en relativ stor usikkerhed. Den skabes af en blanding af økonomisk drevne og strukturelle faktorer, som vil få en indvirkning på turismeudviklingen de kommende år. Fx vil turismepolitiske beslutninger og ændrede markedsføringsstrategier kunne nå at få indflydelse på udviklingen. Dog viser de økonomiske modeller, at det stadigvæk er den underliggende økonomiske udvikling m.v., der vil få størst betydning for turismen på mellemlang sigt. Her ses VisitDenmarks models forecast for BNP udviklingen for henholdsvis Danmark, Tyskland og Sverige: Figur 4. Udviklingen i BNP i faste priser forecast 4,0 2,0 Pct. ændring 0,0-2,0-4, ,0-8,0 Danmark Tyskland Sverige Kilde: Oxford Economics Denne forventning til den økonomiske udvikling vil tydeligt afspejle sig i forecastets beregninger af turismeudviklingen. 13

14 3.1 Mellemlangt forecast Tabel 7 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast for * 2010* 2011* 2012* 2013* I alt Danskere Udlændinge Pct. ændring i forhold til året før: I alt Danskere Udlændinge Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. Tabel 7 viser et relativt positivt forecast, der beregner, at man allerede i 2011 vil være over det hidtidige højdepunkt i Der vil være en vækst i 2010, som dog ikke får niveauet op på samme niveau som i I perioden fra og med 2010 beregner modellen relativt store stigninger i udenlandske overnatninger. Figur 6 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast overnatninger * 2010* 2011* 2012* 2013* I alt Danskere Udlændinge 14

15 Figur 7 Ændring i antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast pct * 2010* 2011* 2012* 2013* I alt Danskere Udlændinge 3.2 Mellemlangt negativt scenarie De danske og udenlandske overnatninger i Danmark har de sidste 10 år ( ) gennemsnitligt haft en årlig vækst på henholdsvis 2,8 pct. og -1,2 pct. Det negative mellemlange scenarie forudsætter, at faldet i udenlandske overnatninger vil fortsætte efter Desuden antages det, at de danske overnatninger ikke kan fortsætte med at stige i samme takt efter Det betyder for scenariets beregning, at de udenlandske overnatninger fortsætter med at falde med -1,2 pct. pr. år fra 2010, og at de danske overnatninger stiger med kun 0,5 pct. pr. år efter 2011, hvor niveauet igen er svarende til Det negative scenarie kan blive en realitet, hvis den internationale økonomi kun får en meget langsom vækst, og hvis konkurrenceforholdende mellem Danmark og vores konkurrenter fortsætter uforandret. 15

16 Tabel 8 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer negativt scenarie for * 2010* 2011* 2012* 2013* I alt Danskere Udlændinge Pct. ændring i forhold til året før: I alt Danskere ,5 0,5 Udlændinge ,2-1,2-1,2-1,2 Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. I det negative mellemlange scenarie vil niveauet i 2013 være nået ned på et niveau, der er 8 pct. lavere end det hidtidige højeste niveau i Figur 8 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer negativt scenarie overnatninger * 2010* 2011* 2012* 2013* I alt Danskere Udlændinge 16

17 3.3 Mellemlangt positivt scenarie Dette scenarie indeholder en større stigning i 2010 end i forecastet altså et hurtigere opsving. Scenariet illustrerer, hvis følgende effekter træder ind: Finans- og pengepolitiske lempelser får hurtigere effekt Arbejdsløsheden vil stoppe med at stige allerede i 2010 Det private forbrug vil allerede i 2010 komme tilbage til 2007 niveau Ekstraordinære markedsføringsaktiviteter, foretaget af fx VisitDenmark i 2010, vil øge den positive udvikling. Tabel 9 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer positivt scenarie for * 2010* 2011* 2012* 2013* I alt Danskere Udlændinge Pct. ændring i forhold til året før: I alt Danskere Udlændinge Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. I tabel 9 kan det ses, at niveauet allerede i 2010 vil overstige det historisk høje niveau i Dermed vil niveauet i 2013 være 19 pct. over niveauet i

18 Figur 9 Ændring i antal overnatninger på kollektive overnatningsformer positivt scenarie pct * 2010* 2011* 2012* 2013* I alt Danskere Udlændinge Note: Kollektive overnatningsformer er: hotel, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem, lystbådehavne og feriehuse. Som det kan ses i figur 9, vil alle årene fra og med 2010 have relativt store stigninger. Det vil i særdeleshed være udlændinge, der vil give væksten. 3.4 Samlet mellemlangt forecast Tabel 10 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast, negativt og positivt scenarie for * 2010* 2011* 2012* 2013* Forecast Negativt scenarie Positivt scenarie Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. I tabel 10 kan man se, at der er stor forskel mellem det negative og det positive scenarie. I 2013 er det positive scenarie 29 pct. højere end det negative scenarie. Altså vil dansk turisme have næsten en tredjedel flere overnatninger i det positive scenarie, end hvis den historiske udvikling, som det negative scenarie repræsenterer, fortsætter. 18

19 Figur 10 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast, negativt og positivt scenarie for overnatninger * 2010* 2011* 2012* Forecast Positivt Negativt 19

20 Figur 11 Ændring i antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast, negativt og positivt scenarie for pct * 2010* 2011* 2012* 2013* Positivt Forecast Negativt 20

21 4. Langsigtede scenarier ( ) Når der skal laves forecast på lang sigt, vil økonomiske modeller normalt ikke kunne give et brugbart resultat. Det hænger sammen med, at det på længere sigt i højere grad er faktorer som demografiske ændringer, trends i samfundet o. lign., der har en betydning, end det er den rene økonomiske udvikling. Derfor er der ikke udarbejdet et forecast på lang sigt. VisitDenmark har på nuværende tidspunkt ingen metoder eller værktøjer til at lave et langsigtet forecast. Men UNWTO har et forecast for verdens turisme, der går til 2020 (se UNWTO: Tourism 2020 Vision), og arbejder i øjeblikket på et 2030 forecast, som forventes klar i slutningen af VisitDenmark har udarbejdet henholdsvis et negativt og et positivt langsigtet scenarie baseret på to forskellige præmisser. Dette er gjort for at vise, at der er vidt forskellige mulige udviklinger, som dansk turisme kan gennemløbe. Men det viser også, at usikkerheden er ganske betydelig, når man ser på udviklingen over en så lang tidshorisont. Disse to scenarier er altså mere fremskrivninger af en given type udvikling end et udtryk for en egentlig forventning. Specielt den danske historiske udvikling i turismen har været svær at forudse, da udviklingen har været mere negativ end udviklingen i sammenlignelige lande. Det ændrer dog ikke på, at de underliggende økonomiske faktorer i og uden for Danmark teoretisk set giver et grundlag for vækst. Men der har været specielle faktorer, som har betydet, at de udenlandske overnatninger i Danmark alligevel er faldet. Det er ikke målet med denne rapport at analysere baggrunden for dette, men årsagen er sandsynligvis faktorer som ændret demografi og konkurrencesituation. 4.1 Langsigtet negativt scenarie Dette scenarie bygger på antagelsen, at perioden efter det mellemlange forecast bliver efterfulgt af en udvikling, hvor de udenlandske overnatninger fortsætter med at falde i samme takt, som de gjorde i perioden , mens de danske overnatninger har nået et niveau, hvor de ikke længere vil stige. Disse antagelser vil give denne udvikling: Tabel 11 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer negativt scenarie for * 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* I alt Danskere Udlændinge Pct. ændring i forhold til året før: I alt Danskere ,5 0, Udlændinge -11-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1 21

22 Dermed vil overnatninger i 2020 falde til 39,2 mio. overnatninger, hvilket er 14 pct. lavere end højdepunktet i Fra at udenlandske overnatninger oversteg de danske i 2006, vil dette scenarie indebære, at danske overnatninger nu repræsenterer 57 pct. af alle overnatninger i Figur 12 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer negativt scenarie overnatninger * 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* I alt Danskere Udlændinge 4.2 Langsigtet positivt scenarie Det langsigtede positive scenarie tager udgangspunkt i Vores Rejse den fælles strategi for dansk turisme mod 2015, som blev lanceret i januar Heri findes følgende målsætninger: Danmark skal vinde markedsandele fra konkurrerende lande i Nordeuropa. Udenlandsk turisme skal vokse mere end indenlandsk turisme. Stigningen skal kun ske for de prioriterede målgrupper. Den gennemsnitlige omsætning skal for de prioriterede målgrupper stige med 4,1 pct. årligt. Både stigning i overnatninger og døgnforbrug skal bidrage til stigningen. 22

23 Det positive langsigtede scenarie repræsenterer den udvikling, der sker, hvis strategiens målsætninger realiseres. Strategien fastlægger målsætninger for væksten i turismeomsætningen, som er det centrale mål. Målsætningerne forudsætter vækst i både i antallet af overnatninger og i det gennemsnitlige døgnforbrug, men sætter ikke et specifikt mål for en stigning i overnatninger. Derfor er det ikke umiddelbart muligt præcist at beregne, hvad den årlige vækst i overnatninger skal være, for at omsætningsmålene nås. Det ligger dog fast, at udenlandske overnatninger skal stige mere end danske overnatninger. Det forventes i UNWTO s seneste langtids-forecast til 2020, at den gennemsnitlige stigning i internationale ankomster i Nordeuropa vil være på ca. 2 pct. årligt i denne periode frem til 2020, så der er i dette scenarie fastlagt en stigning for udenlandske og danske turister på henholdsvis 3 pct. og 2 pct. Det giver en samlet årlig stigning på ca. 2,4-2,6 pct., der dermed vil ligge over den forventede nordeuropæiske stigning. Stigningen på 2,4-2,6 pct. ligger lavere end udviklingen i positivscenariets mellemlange sigt Dette accepteres, da denne periode efterfølger et par år med nedgang, og dermed vil ligge relativt højt for at indhente det tabte. Tabel 12 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer positivt scenarie for * 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* I alt Danskere Udlændinge Pct. ændring i forhold til året før: I alt Danskere Udlændinge I det langsigtede positive scenarie vil antallet af overnatninger i 2020 ligge 41 pct. over niveauet i 2007, der var højeste niveau inden krisen. Det positive scenarie vil betyde, at udenlandske overnatninger igen vil overstige danske fra og med

24 Figur 13 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer positivt scenarie overnatninger * 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* I alt Danskere Udlændinge 4.3 Samlede langsigtede scenarier samt forecast Tabel 13 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer negativt og positivt scenarie for * 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Forecast Negativt scenarie Positivt scenarie

25 Figur 14 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer negativt og positivt scenarie for overnatninger * 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Forecast Positivt Negativt Som det ses i tabel 13 og figur 14, har de to scenarier vidt forskellige udviklinger. Det positive scenarie ligger 59 pct. over det negative scenarie og er dermed næsten to tredjedele større målt i overnatninger. Man kan fortolke de to scenarier som den bedst og værst tænkelige udvikling. Så det illustrerer, hvor forskelligt dansk turisme vil kunne udvikle sig indtil

26 5. Metode Model udarbejdet af Tourism Economics Forecastet er på kort og mellemlangt sigt baseret på en økonomisk model udarbejdet af Tourism Economics, der er en afdeling under det internationalt anerkendte forskningsinstitut Oxford Economics. Oxford Economics udarbejder økonomiske analyser og forecast for bl.a. internationale organisationer (IMF, Verdensbanken, WTTC), centralbanker og ministerier i hele verden. Forecast baseret på økonomiske faktorer Forecastet er baseret på en model, der beskriver sammenhængen mellem de økonomiske faktorer (BNP, privatforbrug osv.) og de turismespecifikke faktorer (overnatninger mv.). Disse økonomiske faktorer er desuden udvidet med andre forklarende variabler, som fx World Economic Forum s Tourism Competitiveness Index. På baggrund af Oxford Economics forecast af økonomiske variabler, beregner Tourism Economics udviklingen for turismevariabler som antal overnatninger og turismeforbruget. Forecastmodellen er kendetegnet ved følgende: Turismeefterspørgsel er modelleret som en funktion af økonomisk aktivitet i hvert land. Summen af alle landes turismeefterspørgsel gøres op som turismeefterspørgselen i hele verden. Den indgående turisme er beregnet for hvert land, ved at man tager en andel af den samlede efterspørgsel i forhold til landets konkurrenceevne og udbudsfaktorer. Priskonkurrencen er inkluderet ved at inddrage valutakursudvikling. Destinationernes attraktivitet er inkluderet som et indeks udarbejdet på grundlag af World Competitiveness Forum, som følger en serie af faktorer, der påvirker attraktionskraften over tid. Forbrugsstrømme er tættere forbundet med de identificerede faktorer end turismestrømme der reflekterer personers beslutninger. En vækst i indkomst i forhold til omkostningsniveauet, fra enten national indkomst eller valutakurseffekter, vil påvirke det gennemsnitlige turistforbrug pr. turist i en destination. Negative scenarier Både på kort, mellemlang og lang sigt er der beregnet et negativt scenarie. Fælles for dem er, at de skal opfattes som worst case scenario altså den værst tænkelige udvikling i forhold de oplysninger, der er til rådighed. Det kan altså ikke fuldstændigt afvises, at udviklingen bliver endnu mere negativ, men det er ikke sandsynligt. På kort sigt er det negative scenarie baseret på manglende økonomisk vækst, det registrerede antal feriehusbookinger resten af året og antallet af overnatninger tidligere på året. Disse oplysninger indikerer en dårligere udvikling for 2009 end den, som forecastet har beregnet. På mellemlang sigt er det negative scenarie baseret på, at det registrerede fald i udenlandske overnatninger i perioden forudsættes at fortsætte. Desuden forudsættes det, at de danske overnatninger ikke fortsætter med at stige i samme takt som hidtil. 26

27 På lang sigt er det negative scenarie stort set baseret på samme forudsætninger som på mellemlangt sigt. Dog forudsættes det, at danske overnatninger forbliver uændrede i hele perioden. Positive scenarier Tilsvarende som de negative scenarier skal de positive scenarier opfattes som et best case scenario altså den bedst tænkelige udvikling i forhold de oplysninger, der er til rådighed. Heller ikke her kan det afvises, at udviklingen ender med at blive mere positiv, men det er ikke sandsynligt. På kort sigt er det positive scenarie baseret på følgende forudsætninger: Den økonomiske vækst, det private forbrug, valutakurser og arbejdsløsheden vil udvikle sig mere positivt i 2. halvår af 2009 end forecastet beregner. Udbetalingen af SP opsparingen i 2009 vil give en positiv effekt på danskernes lyst til at købe rejser i Danmark. Campingrådets campingbarometer, som viser at der er booket flere campingovernatninger i 2009 end sidste år, viser sig at holde stik. Dette skyldes flere danske bookinger. Ekstraordinære markedsføringsaktiviteter, som dem bl.a. VisitDenmark har gennemført i 2009, vil have en mærkbar positiv effekt. Flere store hotelprojekter bliver færdiggjort i 2009 og vil dermed forøge kapaciteten i dansk turisme. Der er flere konferencer og arrangementer som World Outgames, IOC s Kongres og COP15 konferencen, som modellen sandsynligvis ikke tager højde for i fuldt omfang. På mellemlang sigt tager det positive scenarie udgangspunkt i forecastet, men forudsætter at væksten i turismen starter allerede i Dette er baseret på følgende antagelser: De finans- og pengepolitiske lempelser får hurtigere effekt Arbejdsløsheden vil stoppe med at stige allerede i 2010 Det private forbrug vil allerede i 2010 komme tilbage til 2007-niveau Ekstraordinære markedsføringsaktiviteter vil give en mere positiv udvikling. På lang sigt tager det positive scenarie udgangspunkt i den fælles strategi for dansk turisme Vores Rejse. Der ud fra er det estimeret, at udenlandske og danske overnatninger skal stige med henholdsvis 3 pct. og 2 pct. pr. år. 27

28 Referencer Brandt, Christian Ørsted og Thomas Thessen (2009): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2006 Del 1 (direkte effekter). VisitDenmark. Campingrådet (2009): CampingBarometer HORESTA (2009): Normtalsanalyse 2007/2008. UNWTO: Tourism 2020 Vision. Thessen, Thomas (2008): Turismen Regionalt, nationalt og internationalt. Danmarks Statistik. VisitDenmark (2009): Vores Rejse den fælles strategi for dansk turisme mod

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr.

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at der bliver stor mangel på uddannet arbejdskraft frem mod 225. Forskellen i BNP er op til 96 mia. kr. mellem

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN:

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN: Turismen i 26 21 - med fokus på s markedsandele Udgivet af: VisitDenmark December 211 ISBN: 87-87393-79-4 Adresse: s Brygge 43, 3. 23 København S Tlf. +4 3288 99 Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter:

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh, Tony M. Kristensen og Dan Knudsen 12. september 2012 Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Resumé: Når man foretager et rentestød er det vigtigt

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Indien. Markedsprofil 2017

Indien. Markedsprofil 2017 Indien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om Formandskabet Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 27. maj 2014 kl. 12 Vismandsrapport om Konjunkturudsigterne og aktuel økonomisk politik Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Vismandsrapporten

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Måltallet for den økonomiske politik er elastik i metermål

Måltallet for den økonomiske politik er elastik i metermål Måltallet for den økonomiske politik er elastik i metermål Den strukturelle saldo, som er et udtryk for den underliggende sundhedstilstand på de offentlige budgetter, er blevet et helt centralt pejlemærke

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til maj 2016. VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til maj 2016. VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til maj 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj

Læs mere

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Udarbejdet af konsulent Søren Damstrup På opdrag af Halsnæs Turistråd Afleveret 11. september 2014 Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Indledning Nærværende analyse er baseret på data

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere