Stregkode-/Etiketprinter BP-PR PLUS Serie. Kort betjeningsvejledning. Udgave 7/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stregkode-/Etiketprinter BP-PR PLUS Serie. Kort betjeningsvejledning. Udgave 7/06"

Transkript

1 Stregkode-/Etiketprinter BP-PR PLUS Serie Kort betjeningsvejledning Udgave 7/06

2 Oplysninger om leverancens omfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til vores kendskab på tidspunktet for udgivelsen. Forbehold for ændringer. Forbehold for alle rettigheder, også vedr. oversættelsen. Godkendelser Etiketprinter opfylder følgende sikkerhedsdirektiver: CE EU-lavspændingsdirektiv (73/23/EWG) EU-maskindirektiv (98/37/EU) EU-direktiv Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EWG) FCC Betingelser iht. del 15 i FCC-forskrifter for klasse A computere. Brugen af disse apparater kan under ugunstige betingelser medføre forstyrrelser i modtagelsen af radio- eller TV-signaler (interferens), som brugeren i givet fald skal afhjælpe med modforanstaltninger. W.H. Brady Identification Solutions Division Lindestraat W. Good Hope Road Industriepark C3 PO Box Zele Belgium Milwaukee, WI U.S.A. Tel.: Phone: Fax: Kort betjeningsvejledning Udgave 7/06

3 Dokumentationens opbygning 1 Dokumentationens opbygning Dokumentationen for Stregkode-/Etiketprinter BP-PR PLUS består af følgende dele: Betjeningsvejledning Konfigurationsvejledning Servicevejledning Videreførende dokumentation: Reservedelslister Programmeringshåndbog 2 Sikkerhed og miljø Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du bruger etiketprinteren første gang. Betjeningsvejledningen beskriver alle etiketprinterens væsentlige funktioner under brugen. De reelt forekommende funktioner afhænger af udførelsen i henhold til ordrespecifikationen. Du kan finde en detaljeret produktbeskrivelse med alle tekniske data i Konfigurationsvejledning BP-PR PLUS. 2.1 Normal anvendelse Etiketprinteren er konstrueret i henhold til det tekniske stade og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under brugen opstå farer for brugerens eller andres liv og lemmer resp. skader på etiketprinteren og andre materielle værdier. Etiketprinteren må kun bruges i teknisk upåklagelig tilstand samt efter bestemmelserne for normal, sikkerheds- og farebevidst drift i henhold til betjeningsvejledningen! Især fejl, som påvirker sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Etiketprinteren er udelukkende beregnet til tryk på materialer, som producenten har fundet egnede og tilladt. Al anden anvendelse falder uden for normal anvendelse. Producenten/leverandøren påtager sig ikke noget ansvar for skader, der er resultatet af misbrug; det er alene brugeren, der bærer risikoen. Til normal anvendelse hører også at overholde betjeningsvejledningen, inkl. producentens vedligeholdelsesanbefalinger/forskrifter. Udgave 7/06 Kort betjeningsvejledning 3

4 Sikkerhed og miljø 2.2 Sikkerhedshenvisninger Etiketprinteren er beregnet til strømforsyning med vekselspænding fra 100 V til 240 V. Etiketprinteren må kun tilsluttes stikdåser med beskyttelseskontakt. Etiketprinteren må kun kobles sammen med apparater, som fører sikkerhedslavspænding. Alle relevante apparater (computer, printer, tilbehør) skal være slukket, inden de tilsluttes eller kobles fra. Etiketprinteren må kun bruges i et tørt miljø og må ikke udsættes for fugtighed (vandsprøjt, tåge osv.). Hvis etiketprinteren bruges med åbent dæksel, skal man passe på, at personers klæder, hår, smykker eller lignende ikke kommer i berøring med frilagte, roterende dele. Printmodulet kan blive varmt under trykningen. Rør ikke ved det under brugen og lad det afkøle, inden der skiftes materiale hhv. demontering eller justering. Udfør kun de handlinger, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Arbejder ud over det må kun udføres af uddannet personale eller serviceteknikere. FARE! Livsfare som følge af netspænding! Åbn ikke etiketprinterens hus. 2.3 Miljørigtig bortskaffelse Udtjente apparater indeholder værdifulde genbrugsmaterialer, som bør udnyttes. Sådanne apparater skal skrottes separat fra andet affald og afleveres på en genbrugsstation. I kraft af etiketprinterens modulære konstruktion kan den uden videre skilles ad i dens bestanddele, som kan genindvindes. Etiketprinterens elektroniske kredsløb er udstyret med et lithium-batteri. Dette batteri skal afleveres, hvor brugte batterier indsamles, resp. på en autoriseret genbrugsstation. 4 Kort betjeningsvejledning Udgave 7/06

5 Installation 3 Installation 3.1 Udpak etiketprinter Tag i stropperne og løft etiketprinteren ud af kartonen. Kontroller etiketprinteren for transportskader. Kontroller, at leverancen er komplet. Leverancens omfang Etiketprinter tom foliekerne, monteret på transferfoliens opruller Afrivningskant (kun ved grundapparater) Dispenserkant (kun dispenserapparater) Netkabel Dokumentation Opbevar den originale emballage for senere transport. 3.2 Opstil etiketprinter FORSIGTIG! Beskadigelse af apparatet og printmaterialer på grund af fugtighed og væde. Etiketprinteren må kun opstilles på tørre steder, der er beskyttet mod sprøjtevand. 1 Stil printeren på et plant underlag. Åbn etiketprinterens dæksel (1). Fjern transportsikringer af skumstof i printhovedområdet (2). 2 Afb. 1: Fjern transportsikringer Udgave 7/06 Kort betjeningsvejledning 5

6 Installation 3.3 Tilslut etiketprinteren Netafbryder 2 Nettilslutningsbøsning 3 Stikplads for Cardbus eller pc-kort type II 4 Stikplads for CompactFlash-hukommelseskort 5 Ethernet 10/100 Base T 6 USB-grænseflade for tastatur eller scanner 7 USB High Speed Slave-grænseflade 8 Seriel RS232 C-grænseflade Afb. 2: Net- og computertilslutninger Tilslut til strømnettet Printeren er forsynet med en netdel, der spænder bredt. Printeren kan bruges med en netspænding på 230 V~/50 Hz eller 115 V~/60 Hz uden at skulle omstille apparatet. FORSIGTIG! Stil netafbryderen (1) i stilling "0" inden nettilslutningen. 1. Stik netkablet i nettilslutningsbøsningen (2). 2. Stik netkablets stik i en jordet stikkontakt Tilslut til computer eller computernetværk Der kan forekomme fejl i driften på grund af utilstrækkelig eller manglende jording. Sørg for, at alle computere, der er tilsluttet printeren, samt forbindelseskablerne er jordforbundet efter forskrifterne. Forbind etiketprinter med computer eller netværk med et egnet kabel. Detaljer vedr. de enkelte grænsefladers konfiguration se Konfigurationsvejledning. 3.4 Tænd/sluk for etiketprinter Når alle tilslutninger er etableret: Tænd printeren ved netafbryderen (1). Printeren gennemløber en systemtest og viser derefter systemtilstanden Klar i viser. Hvis der forekommer en fejl under systemets start, vises fejlens art og symbol. 6 Kort betjeningsvejledning Udgave 7/06

7 Betjeningsfelt 4 Betjeningsfelt 4.1 Betjeningsfeltets opbygning Betjeningsfeltet består af et grafisk display (1) og styrepulten (2) med 5 integrerede taster. 1 Det grafiske display viser printerens og printopgavens øjeblikkelige tilstand, melder fejl og viser menuen med printerens indstillinger. 2 Tastefunktionerne afhænger af den aktuelle printertilstand: Aktive funktioner kan kendes på, at teksterne og symbolerne på styrepanelets taster er belyst. Under driften lyser aktive funktioner hvidt (f.eks. menu eller feed). I offline-menu lyser aktive funktioner orange (pile, taste ). Afb. 3: Betjeningsfelt 4.2 Funktioner Symbolvisninger Afhængig af printerens konfiguration kan displayets statuslinje vise de symboler, som vises i følgende tabel. De gør det muligt at opfatte den aktuelle printertilstand hurtigt og let. Vedr. statuslinjens konfiguration se Konfigurationsvejledning. Symbolet Betydning Symbolet Betydning Urtid Printhovedets temperatur Dato PPP-indestående Folielagerets status Brugerhukommelse (Memory) WLAN-feltstyrke Indgangsbuffer Ethernet-status Printer modtager data Tab. 1: Visningssymboler under drift Udgave 7/06 Kort betjeningsvejledning 7

8 Betjeningsfelt Energisparemodus Hvis printeren ikke bruges i længere tid, skifter den automatisk om til energisparetilstand. Displayet viser grafikken, og tastebelysningen er slukket. Afslut energisparetilstanden: Tryk en vilkårlig taste på styrepulten Tastefunktioner Tast Tilstand Funktion menu Klar Til offline-menu (se Konfigurationsvejledning ) feed Klar Fremfør en blank etiket pause Klar Gentag print af den sidste etiket Udprinter etiket Stop printjob, printer går i tilstand Pause Pause Fortsæt printjob, printer går i tilstand Udprinter etiket Fejl, som kan afhjælpes Fortsæt printjob efter afhjælpning af fejl, printer går i tilstand Udprinter etiket cancel Klar Slet printbuffer, derefter er det ikke muligt at gentage print af den sidste etiket. Udprinter etiket Pause Fejl, som kan afhjælpes Fejl, som ikke kan afhjælpes Kort tryk: Afbryd det aktuelle printjob Langt tryk: Afbryd det aktuelle printjob og slet alle printjob. Tast Kritisk fejl Tab. 2: Tastefunktioner Fejl, som kan afhjælpes Fejl, som ikke kan afhjælpes Offline-menu Tryk Hvis fejlen stadig forekommer, kontakt serviceafdelingen Kald Hjælp Displayet viser en kort information vedr. afhjælpning af fejlen. Kort tryk: Valg af en værdi på parameterniveau gør det muligt at overtage en valgt værdi eller starte en funktion. Langt tryk (> 2s) Afslut parameterniveau uden at overtage parameterindstillingen. Offline-menu Vælg menupunkter på et menuniveau eller vælg værdier på parameterniveauet. Tryk om nødvendigt flere gange for at komme fra off-line menuen til tilstanden Klar. Offline-menu Vælg menupunkter på et menuniveau eller vælg værdier på parameterniveauet. Offline-menu Gå til et højere eller lavere menuniveau, eller indstil værdier på parameterniveau. 8 Kort betjeningsvejledning Udgave 7/06

9 Apparattyper 5 Apparattyper 5.1 Basisapparat Basisapparatet bruges til at printe etiketter eller endeløse baner i ruller eller med leporellofalsning. I afrivningstilstand fjernes etiketterne manuelt. Etiketterne kan afskæres automatisk med tilbehøret Cutter. For detaljer se tilbehørsvejledningen. Etiketterne kan rulles op med tilbehøret ekstern opruller. For detaljer se tilbehørsvejledningen. På grund af den manglende interne opruller er det ikke muligt at løsne etiketterne automatisk fra bærebanen (dispensertilstand) og rulle dem op internt. 5.2 Dispenserapparat Dispenserapparatet er forberedt for dispensertilstanden og derfor udstyret med en intern opruller og et træksystem bestående af omstyringsvalse og tryksystem. Det er muligt at printe på etiketter eller endeløse baner i ruller eller med leporellofalsning. Ved at montere afrivningskanten (se 6.4 på side 17) kan printeren bruges i afrivningstilstand og med tilbehøret Cutter eller ekstern opruller lige som basisapparatet. I dispensertilstand løsnes etiketten fra bærebanen efter print. Med dispenserfotocellen (tilbehør) kan etiketten tages af manuelt. Med applikatoren (tilbehør) kan du også automatisere det at tage etiketter af. Bærebanen rulles op af den interne opruller. For at bruge apparatet med den interne oprulning skal du demontere tryksystemet (se 6.5 på side 18) og udskifte dispenserkanten med omstyringsplade (se 6.4 på side 17). Udgave 7/06 Kort betjeningsvejledning 9

10 Læg materiale i 6 Læg materiale i Brug den medfølgende sekskantnøgle til indstillinger og enkle montager, den sidder i printenhedens nederste del. Se afbildning 5, position 8. De her beskrevne arbejder kræver ikke andre værktøjer. 6.1 Læg etiketruller i Demonter/monter kerneadapter Kerneadapter monteret for etiketruller med kernediameter 75 mm for bedre føring af etiketrullen på rulleholderen. Til mindre etiketruller demonteres kerneadapteren som følger Demonter kerneadapter 1. Åbn dæksel (1). 2. Løsn kerneadapterens holdeskruer (2) med sekskantnøglen. 3. Tag kerneadapteren af rulleholderen (4). Monter kerneadapter 1. Åbn dæksel (1). 2. Løsn kerneadapterens holdeskruer (2) med sekskantnøglen. 3. Skyd den første kerneadapter til anslag ved huset på rulleholderen (4) og spænd holdeskruen. 4. Skyd den anden kerneadapter svarende til rullebredden på rulleholderen (4) og spænd holdeskruen. Afb. 4: Monter kerneadapter 10 Kort betjeningsvejledning Udgave 7/06

11 Læg materiale i Positioner etiketrulle på rulleholder Fig. 5: 7 6 Læg etiketruller i 5 1. Åbn dæksel (10). 2. Løsn fingerskrue (1) og sving føring (2) opad og skyd den helt ud. 3. Demonter kerneadapter (4) ved etiketruller med kernediameter 75 mm (se på side 10). 4. Læg etiketrulle på rulleholderen, så etiketterne kan lægges korrekt i printhovedet. Etiketternes printside skal kunne ses oppefra. 5. Afrulle længere etiketbånd: For dispenser- og oprulningstilstand: ca. 60 cm For afrivningstilstand: ca. 40 cm 6. Skyd etiketrulle til anslag mod husets væg. 7. Sving føring (2) nedad på rulleholderen (3) og skyd den mod etiketrulle, så denne bremses let ved afrulningen. 8. Spænd fingerskrue (1) Læg etiketbånd i printhovede 1. Drej armen (9) mod uret for at løfte printhovedet. 2. Skyd justeringsring på aksel (6) helt ud. 3. Før etiketbånd over den interne opruller (5) til printenheden. 4. Før etiketbånd under aksel (6) og gennem etiketfotocellen (7), så det forlader printenheden mellem printhoved og trykvalse. 5. Skyd justeringsring på aksel (6) mod etiketbåndets udvendige kant. Udgave 7/06 Kort betjeningsvejledning 11

12 Læg materiale i Indstil etiketfotocellen Afb. 6: Indstil etiketfotocellen Etiketfotocellen (2) kan forskydes på tværs af papirets løberetning for tilpasning til etiketmaterialet. Fotocellens sensor (1) er synlig forfra gennem printenheden og markeret med en kærv i fotocelleholderen. Positioner etiketfotocellen med grebet (3), så sensoren (1) kan registrere etiketmellemrum eller et refleks- eller perforeringsmærke. - eller, hvis etiketterne afviger fra den firkantede form, - indstil etiketfotocellen med grebet (3) på etikettens forreste kant i papirets løberetning. Kun til drift i afrivningstilstand: Drej armen (Afb. 5, pos. 9) med uret for at låse printhovedet. Etiketrullen er lagt i til drift i afrivningstilstand. 12 Kort betjeningsvejledning Udgave 7/06

13 Læg materiale i Oprulning af etiketbåndet i oprulningstilstand 5 4 Afb. 7: 2 1 Føring af etiketbåndet i oprulningstilstand 3 I oprulningstilstand rulles etiketterne efter at være trykt op internt igen for senere brug. 1. For oprulningstilstand demonter i givet fald tryksystem (se 6.5 på side 18) og monter omstyringsplade (se 6.4 på side 17). 2. Før etiketbånd om omstyringspladen (4) til den interne opruller (2). 3. Hold opruller (2) fast og drej drejeknappen (3) med uret frem til anslag. 4. Skyd etiketbånd under en klemme (1) på oprulleren og drej drejeknappen (3) mod uret frem til anslag. Oprulleren udspiles og derved bliver etiketbåndet klemt fast. 5. Drej opruller (2) mod uret for at stramme etiketbåndet. 6. Drej armen (5) med uret for at låse printhovedet. Etiketrullen er lagt i til drift i oprulningstilstand. Udgave 7/06 Kort betjeningsvejledning 13

14 Læg materiale i Oprulning af etiketbåndet i dispensertilstand Afb. 8: Føring af etiketbåndet i dispensertilstand I dispensertilstand fjernes etiketterne efter at være blevet printet, og kun bærebanen rulles op internt. 1. Løft tryksystemet (4) fra omstyringsvalsen (5). 2. Fjern etiketter fra bærebanen på de første 100 mm af etiketbåndet. 3. Før etiketbåndet om dispenserkanten (6) og omstyringsvalsen (5) til oprulleren (2). 4. Hold opruller (2) fast og drej drejeknappen (3) med uret frem til anslag. 5. Skyd etiketbånd under en klemme (1) på oprulleren og drej drejeknappen (3) mod uret frem til anslag. Oprulleren udspiles og derved bliver etiketbåndet klemt fast. 6. Drej opruller (2) mod uret for at stramme etiketbåndet. 7. Løsn den øverste befæstigelsesskrue på tryksystemet (4) let med sekskantnøglen, og positioner tryksystemet (4) i midten i forhold til etiketbåndet (se 6.5 på side 18). 8. Luk tryksystemet og spænd den øverste befæstigelsesskrue på tryksystemet (4). 9. Drej armen (7) med uret for at låse printhovedet. Etiketrullen er lagt i til drift i dispensertilstand. 14 Kort betjeningsvejledning Udgave 7/06

15 Læg materiale i Indstil hovedtryksystem To stødere trykker på printhovedet. Den ydre støder skal indstilles på bredden af det etiketmateriale, der bruges, for at opnå en ensartet printkvalitet over hele etikettens bredde. undgå folder i transferfolieløbet, undgå for tidligt slid på trykvalsen og printhovedet Afb. 9: Indstil hovedtryksystem 1. Drej armen (3) med uret for at låse printhovedet. 2. Løsn gevindstift (1) på ydre støder (2) med sekskantnøglen. 3. Positioner den ydre støder (2) oven over den ydre etiketkant og spænd gevindstiften (1). Udgave 7/06 Kort betjeningsvejledning 15

16 Læg materiale i 6.2 Læg transferfolie i Indlæg ikke transferfolie ved direkte termotryk, og fjern evt. indlagt transferfolie Afb. 10: Transferfoliekørsel 1. Rengør printhovedet inden du lægger transferfolie i (se 8.3 på side 20). 2. Drej armen (4) mod uret for at løfte printhovedet. 3. Skyd transferfolierullen (2) til anslag på afrulleren (3), så foliens farvebelægning vender nedad ved afrulningen. Der er ikke specificeret nogen rotationsretning ved afrulleren (3). 4. Hold transferfolierullen (2) fast og drej drejeknappen på afrulleren (3) mod uret, til transferfolierullen sidder fast. 5. Skyd en passende transferfoliekerne på transferfolieoprulleren (1) og fastgør den på samme måde. 6. Før transferfolie gennem printenheden som vist i afbildning Fastgør enden af transferfolien med klæbestrimmel på transferfoliekernen (1). Vær opmærksom på transferfolieoprullerens rotationsretning mod uret. 8. Drej transferfolieopruller (1) mod uret for at glatte transferfoliens løb. 9. Drej armen (4) med uret for at låse printhovedet. 16 Kort betjeningsvejledning Udgave 7/06

17 Læg materiale i 6.3 Indstil transferfolieløbet Foldedannelse i transferfolieløbet kan medføre fejl i printbilledet. For at undgå foldedannelse kan transferfolieomstyringen justeres. Se også Indstil hovedtryksystem på side 15. Justeringen udføres bedst med printeren i drift Aflæs den bestående indstilling på skalaen (1) og noter den evt. ned. 2. Drej skrue (2) med sekskantnøgle og iagttag, hvordan folien forholder sig. I retning + strammes transferfoliens indv. kant, i retning - den udv. kant. Afb. 11: Indstil transferfolieløbet 6.4 Demonter og monter omstyringsplade, dispenser- eller afrivningskant For at omstille printeren til en anden driftstilstand skal der evt. monteres en omstyringsplade resp. en dispenser- eller afrivningskant. For drift i oprulletilstand ved printerversioner med tryksystem på omstyringsvalsen, skal tryksystemet på omstyringsvalsen demonteres inden montagen af omstyringspladen (se 6.5 på side 18). Demonter plade 1. Løsn skruer (2) flere omdrejninger. 2. Skyd pladen (1) mod højre og tag den af. Monter plade 1. Sæt plade (1) på skruerne (2) og skyd den helt til venstre. 2. Spænd skruer (2) Afb. 12: Demonter og monter omstyringsplade, dispenser- eller afrivningskant Udgave 7/06 Kort betjeningsvejledning 17

18 Læg materiale i 6.5 Demonter/monter tryksystem Demonter tryksystem 1. Positioner printer ved bordkanten, så langhullet er tilgængeligt nedefra. 2. Skru skruer (1) (2) ud og tag dem af. 3. Tag tryksystem (4) og nederste plade (3) af. Monter tryksystem 1. Positioner printer ved bordkanten, så langhullet er tilgængeligt nedefra. 2. Sæt tryksystem (4) i langhul og skru den nederste plade (3) let i oppefra med skruen (1). 3. Skru den nederste plade (3) let i nedefra med skruen (2). 4. Indstil tryksystemet (4) på etikettens midte og spænd skruer. Afb. 13: Demonter tryksystem 18 Kort betjeningsvejledning Udgave 7/06

19 Printerdrift 7 Printerdrift FORSIGTIG! Beskadigelse af printhoved pga. forkert behandling! Rør ikke ved printhovedets underside med fingrene eller skarpe genstande. Sørg for, at der ikke er nogen urenheder på etiketterne. Sørg for glatte etiketoverflader. Ru etiketter virker som sandpapir og reducerer printhovedets levetid. Print med så lav printtemperatur som muligt. 7.1 Synkroniseringskørsel Printeren er driftsklar, når alle tilslutninger er etableret, etiketter og evt. transferfolie lagt i, og printhovedet er i hak. Du kan finde detaljer om printerkonfiguration i Konfigurationsvejledning BP-PR PLUS. Når etiketmaterialet er lagt i, er det nødvendigt med en synkroniseringskørsel, hvor printeren automatisk bestemmer længden på de indlagte etiketter og indstiller etiketfremføringen tilsvarende. 1. Tryk tasten feed for at starte synkroniseringskørslen. 2. Fjern tomme etiketter efter synkroniseringskørslen. Printeren er tilpasset det etiketmateriale, som er lagt i. Det er ikke nødvendigt med en synkroniseringskørsel, hvis printhovedet ikke blev åbnet mellem forskellige printjobs, heller ikke selv om printeren var slukket. 7.2 Afrivningsmodus I afrivningstilstand printes på etiketter eller endeløse baner. Efter print adskilles etiketbanerne manuelt. Etiketprinteren er til det formål udstyret med en afrivningskant. Med tilbehør kan etiketten skæres af automatisk eller etiketbånd oprulles eksternt. 7.3 Dispensermodus I dispensertilstand løsnes etiketterne automatisk fra bærebanen efter print og gøres klar til at blive fjernet. Etiketprinteren er til det formål udstyret med en dispenserkant og et af de følgende tilbehørsapparater: Dispenserfotocelle (PS6 eller PS8), dispenseradapter (PS5) eller applikator (A1000). Bærebanen rulles op internt i printeren. 7.4 Intern oprulning Efter print rulles etiketterne op igen med bærebanen til senere anvendelse. Etiketprinteren er til det formål udstyret med en omstyringsplade. Udgave 7/06 Kort betjeningsvejledning 19

20 Rengøring og enkel service 8 Rengøring og enkel service FARE! Livsfare som følge af netspænding! Træk printerens stik ud af strømnettet inden alle servicearbejder på printeren. 8.1 Almindelig rengøring Interval: Ved behov FORSIGTIG! Beskadigelse af printeren på grund af skrappe rengøringsmidler! Brug ikke skure- eller opløsningsmidler til rengøring af de udvendige flader eller moduler. Fjern støv og papirrester i printområdet med en blød pensel eller støvsuger. Rengør udvendige flader med et universelt rengøringsmiddel. 8.2 Rengør trykvalse Interval: Ved hvert skift af etiketrulle eller ved forringelse af printet og etikettransporten. 1. Drej armen (4, Afb. 10) mod uret for at løfte printhovedet. 2. Tag etiketter og transferfolie ud af printeren. 3. Fjern aflejringer med valserenser og en blød klud. 4. Skift valsen, hvis den er beskadiget. 8.3 Rengør printhovede Interval: Direkte termoprint: Ved hvert skift af etiketrulle Termotransferprint: Ved hvert skift af transferfolie eller ved forringelse af printet Under brugen kan der samle sig urenheder på printhovedet, og de kan påvirke trykket, f.eks. ved forskelle i kontrast eller lodrette striber. FORSIGTIG! Skader på printhovedet! Brug ikke skarpe eller hårde genstande til rengøring af printhovedet. Rør ikke ved printhovedets glasbeskyttelseslag. 1. Drej armen (4, Afb. 10) mod uret for at løfte printhovedet. 2. Tag etiketter og transferfolie ud af printeren. 3. Rengør printhovedets overflade med speciel rengøringsstift eller en vatpind mættet med ren alkohol. 4. Lad printhovedet tørre 2-3 minutter, inden du tager printeren i brug igen. 20 Kort betjeningsvejledning Udgave 7/06

21 Rengøring og enkel service 8.4 Rengør etiketfotocellen Interval: Ved fornyelse af etiketrullen FORSIGTIG! Skade på fotocellen! Brug ikke skarpe eller hårde genstande eller opløsningsmidler til rengøring af fotocellen. Etiketfotocellen kan blive snavset af papirstøv. Det kan påvirke registrering af etikettens start Drej armen (1) mod uret for at løfte printhovedet. 2. Tag etiketter og transferfolie ud af printeren. 3. Tag sekskantnøgle (5) ud af dens holder. 4. Tryk anslagsfjeder (3) og træk fotocellen langomt ud af med grebet (4). Pas på, at fotocellekablet ikke kommer i spænd. 5. Rengør fotocelle og sensorer (2) med pensel eller en vatpind mættet med ren alkohol. 6. Skyd fotocelle tilbage med grebet (3) og indstil den (se på side 12). 7. Sæt sekskantnøgle (5) på plads i holder. 8. Læg etiketter og transferfolie i igen (se 6.1 på side 10). Afb. 14: Rengør fotocelle Udgave 7/06 Kort betjeningsvejledning 21

22 EU-konformitetserklæring 9 EU-konformitetserklæring Gesellschaft für Computer- und Automations-Bausteine mbh & Co KG Wilhelm-Schickard-Str. 14 D Karlsruhe EU - konformitetserklæring Hermed erklærer vi, at den efterfølgende nævnte maskine på grund af dens koncipering og konstruktionsmåde såvel som i den version, som vi har bragt på markedet, opfylder de pågældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav af de vedkommende EU-direktiver. Hvis maskinen forandres eller anvendes til et andet formål end de tiltænkte og det uden vor tilladelse, mister denne erklæring sin gyldighed. Apparat Transferprinter/ Termoprinter Type: BP-PR PLUS Serie Anvendte EU-direktiver og normer: - EU-maskindirektiv 98/37/EU - Sikkerhed af maskiner EN ISO :2003 EN ISO : EU-lavspændingsdirektiv 73/23/EWG Sikkerhed af informationsapparater og EN :2001 kontormaskiner - EU-direktiv EMC 89/336/EWG Grænseværdier for radioforstyrrelser af EN 55022: A1: A2: Class A informationsteknikkens indretninger - Oversvingningsstrømme EN : Spændingssvingninger / Flimmer EN :1995+A1:2001 Støjimmunitetsudstyr EN 55024: A1: A2:2003 Grænseværdier og prøvningsmetoder På fabrikantens vegne undertegner: cab Produkttechnik Sömmerda Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbh Sömmerda Sömmerda, Erwin Fascher Direktør 22 Kort betjeningsvejledning Udgave 7/06

THM-PLUS. Betjeningsvejledning

THM-PLUS. Betjeningsvejledning THM-PLUS Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger/standarder - direktiver 1. Generelle sikkerhedsanvisninger/standarder - direktiver 1.1 Brug efter bestemmelsen 1.2 Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Etiketprinter. A+ Premium-klassen.

Betjeningsvejledning. Etiketprinter. A+ Premium-klassen. Betjeningsvejledning Etiketprinter A+ Premium-klassen. Betjeningsvejledning for følgende produkter Familie Type A+ A2+ A4+ A4.3+ A6+ A8+ Udgave: 5/2009 - Art.-nr. 9008851 Ophavsret Denne dokumentation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Etiketprinter EOS

Betjeningsvejledning. Etiketprinter EOS Betjeningsvejledning Etiketprinter EOS 2 Brugsanvisning til følgende produkter 23 Familie Type EOS EOS1 / 200 EOS4 / 200 EOS1 / 300 EOS4 / 300 EOS1 / 200 C EOS1 / 300 C EOS1 / 200 PC EOS1 / 300 PC EOS4

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

105SLPlus Kort funktionsoversigt

105SLPlus Kort funktionsoversigt 05SLPlus Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

ALPHA Gulvslibemaskine

ALPHA Gulvslibemaskine LPH Gulvslibemaskine Brugsanvisning OBR INTERDIMNT ps Roustvej 90-6800 Varde, DK Telefon + 45 76 94 08 22 Fax +4576940722 e-mail: cobra@cobra-interdiamant.com www.cobra-interdiamant.com VR nr.: 25 30 80

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1 Generelt om denne vejledning...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forhandler:

Betjeningsvejledning. Forhandler: Forhandler: Kunde: Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af Rolko- AIRpad puden forstår produktoplysningerne Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 Udgave 01 23-02-2009 Udgave 01 23-02-2009 12:01 Side 2 af 12 Indexliste: 4 Modtagerkontrol. 4 Montagetyper. 5 Montage. 5 Befæstigelse. 6 Justering

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Komponent Gør følgende... 1 gang årligt. Udskiftes når display viser filteralarm. Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt.

Komponent Gør følgende... 1 gang årligt. Udskiftes når display viser filteralarm. Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt. 5. 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "Eact Basisvejledning for VE320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111) kan gå ind i Menu 2 "Driftsvisninger" og aflæse driftstatus

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere