Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013"

Transkript

1 Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Dashboard afrapportering Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen & Ulrik Holskov Idrættens Analyseinstitut MIND THE CUSTOMER December 2013

2 Titel Team Danmark tilfredshedsundersøgelse Dashboard afrapportering Hovedforfattere Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen & Ulrik Holskov Rekvirent Team Danmark Øvrig grafik, opsætning og korrektur Idrættens Analyseinstitut Udgave 1. udgave, København, december 2013 Pris Rapporten kan downloades gratis i vidensbanken på idan.dk ISBN (elektronisk) Udgiver Idrættens Analyseinstitut Kanonbådsvej 4 A 1437 København K T: E: W: Gengivelse af denne rapport er tilladt med tydelig kildehenvisning. 2

3 Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Dashboard afrapportering 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 4 Hovedresultater... 5 Om undersøgelsen... 6 Sportslige ekspertydelser... 7 Specifikke ønsker fra atleterne kondensat af åbne kommentarer fra undersøgelsen på området... 8 Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere sportslige ekspertydelser... 8 Faciliteter Specifikke ønsker fra atleterne kondensat af åbne kommentarer fra undersøgelsen på området...11 Hovedresultater fra interview med sportschefer og landstrænere faciliteter Uddannelse og job Hovedresultater fra interview med sportschefer og landstrænere uddannelse og job Økonomi Hovedresultater af kvalitative interview med sportschefer og landstrænere økonomi Kommunikation og dialog Sammenfatning af åbne kommentarer fra atleter på området kommunikation og dialog Hovedresultater fra kvalitative interview m. sportschefer og landstrænere angående kommunikation og dialog Kompetenceudvikling Hovedresultater af kvalitative interview med sportschefer og landstrænere

5 Hovedresultater Tilfredshedsmålingen skal gentages hvert år i perioden fra 2013 til og med 2016 med 2013 som nulpunktsmåling vedrørende tilfredsheden med Team Danmarks ydelser på områder, der er prioriteret i støttekonceptet Resultaterne fra 2013 viser overordnet en stor grad af tilfredshed med Team Danmarks indsats på de prioriterede områder. Det fremgår blandt andet ved, at atleterne på spørgsmålet Hvor tilfreds er du overordnet med den indsats, som Team Danmark yder for at forbedre vilkårene for dig som atlet? gennemsnitligt svarer 5,22 på en syvpunktskala fra Meget utilfreds (1) til Meget tilfreds (7). Mere konkret viser målingerne følgende: I forhold til de sportslige ekspertydelser (fx skadesforebyggelse og -behandling, fysioterapi, fysiologisk vejledning mv.) er der høj tilfredshed med Team Danmark. Atleter, landstrænere og sportschefer oplever et generelt højt kompetenceniveau og godt samarbejde. Sportschefer og landstrænerne efterspørger dog større fleksibilitet i forhold til ydelserne. Også i forhold til de faciliteter, atleterne anvender i deres dagligdag, er der høj grad af tilfredshed. Sammenlignet med forholdene for de bedste internationale konkurrenter, er billedet noget mere broget. Her forekommer der at være klare forbedringsbehov, hvis atleternes tilfredshedsniveau skal højnes. På job-/uddannelsesområdet fungerer de fleksible uddannelsestilbud meget godt på ungdomsuddannelsesniveauet, om end der er vanskeligheder i forhold til de mere erhvervsrettede uddannelser. På videregående niveau, fx i forhold til universitetsstudier, kan der ske forbedringer, ligesom støtte til forskellige typer af fleksible jobmuligheder ligeledes bør forbedres. På det økonomiske område er der generelt rimelig tilfredshed med Team Danmark. Der er en bevidsthed om, at atleterne ikke skal forvente så meget indtjeningsmæssigt, når de går all in på sporten, men både atleter, landstrænere og sportschefer forventer en støtte, der gør hverdagen som atlet mulig. I sammenligning med normalbefolkningen i samme aldersgruppe synes atleterne hverken værre eller bedre stillet. Sammenlignet med de bedste internationale konkurrenter giver atleterne udtryk for at stå svagere. Den kommunikations- og dialogmæssige relation til Team Danmark beskrives som god. Der er generelt en god stemning og åbenhed mellem forbundene og Team Danmark. Oplevelsen er dog også, at Team Danmark til tider er lidt for hurtige med at gå i medierne, når ambitioner og resultater skal tolkes og formidles. Det er indtrykket, at Team Danmark til tider eksplicit bruger sin position som styringsinstitution i dansk eliteidræt til at opnå sine strategier. Hvad angår kompetenceudvikling af specialforbundene, oplever respondenterne, at Team Danmark har gode intentioner. Forventningens glæde er dog ofte den største, og der spores lidt skepsis i forhold til, hvordan kompetenceudviklingstiltagene reelt vil blive implementeret. 5

6 Om undersøgelsen Undersøgelsen er den første af de årlige brugerundersøgelser i perioden Den er gennemført i perioden oktober/november 2013, dels via en spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til atleter, dels via personlige interview med landstrænere og sportschefer. Svarprocenten på spørgeskemaet til atleterne når op på 54 pct., hvilket fremgår af tabellen nedenfor. I de personlige interview (herunder også fokusgrupper) er der repræsentanter fra 79 pct. af forbundene enten via deltagelse af landstrænere, sportschefer eller begge. Deltagerne i undersøgelsen er sikret fuld anonymitet. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde imellem Idrættens Analyseinstitut (Idan) og analysevirksomheden MIND THE CUSTOMER. Tabel 1: Data indsamlet via spørgeskema til atleterne Atleter der modtog spørgeskema Atleter der besvarede spørgeskema Svarprocent 998 respondenter 543 respondenter 54 % Tabel 2: Data indsamlet via fokusgrupper, dybdeinterview eller telefoninterview Verdensklasse Internationalt Projektstøttet Badminton Bordtennis Atletik Håndbold Bowling Automobil Orientering Bueskydning Brydning Roning Fodbold Curling Sejl Golf Gymnastik Svømning Handikap Militær Cykling Ishockey Tennis Kano og kajak Motor Ridning Skydning* Sportsdans Triathlon* Vandski og Wakeboard 86 % besvarelse 83 % besvarelse 67 % besvarelse Samlede tilbagemeldinger fra sportschefer/landstrænere fra 79 % af specialforbundene Forbund markeret med fed i ovenstående tabel er repræsenteret i undersøgelsen enten via landstræner, sportschef eller begge. *Har kun udfyldt spørgeskema I det følgende præsenteres undersøgelsens resultater på Dashboard -niveau for de enkelte områder, undersøgelsen omhandler, herunder ekspertydelser, faciliteter, job/uddannelse, økonomi, kompetenceudvikling samt kommunikation og dialog. De vigtigste tabeller fra spørgeskemaundersøgelsen af atleterne bliver vist, ligesom de vigtigste pointer fra de personlige interview med landstrænere/sportschefer bliver beskrevet. For en mere grundig gennemgang af de enkelte tabeller henvises til baggrundrapporten. 6

7 Sportslige ekspertydelser Gennemsnit på skala fra 1 til 7 (negativ<positiv) Fysiologisk test og træningsvejl. Total n TD-atlet Tabel 3: I hvilken grad oplever du, at du har hurtig adgang til nedenstående Team Danmarkekspertydelser? Eliteatlet TDtalent Verdensklasse 5, ,94 5,73 6,20 6,03 Ernæringsvejl. 5, ,1 5,98 6,00 5,87 Sportsmedicinske ydelser 5, ,62 6,2 6,56 6,28 Sportspsykologi 5, ,67 5,69 5,33 6,08 Tabel 4: Hvor tilfreds er du med kvaliteten af nedenstående Team Danmark-ekspertydelser? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 (negativ<positiv) Total n TD-atlet Elite-atlet TD-talent Verdensklasse Fysiologisk test og træningsvejl. 5, ,86 6,09 6,27 5,86 Ernæringsvejl. 5, ,89 6,09 6,00 5,71 Sportsmedicinske ydelser 5, ,01 5,89 6,67 5,91 Sportspsykologi 6, ,83 6,38 5,56 6,19 Tabel 5: Hvad er de primære årsager til, at du ikke har benyttet dig af følgende ydelser? Primære årsager til fravalg af TDekspertydelser n Ikke adgang til ydelsen Eksperter ikke tilgængelige Skal rejse for langt Ikke nok kvalitet i ydelsen Dækket af andet tilbud Kendte ikke til ydelsen Ydelsen er ikke relevant Fysiologisk test og træningsvejledning % 2 % 15 % 1 % 21 % 35 % 11 % Ernæringsvejledning % 2 % 11 % 2 % 16 % 28 % 26 % Sportsmedicinske ydelser % 1 % 13 % <1 % 22 % 27 % 26 % Sportspsykologi % 2 % 7 % 2 % 18 % 28 % 27 % 7

8 Tabel 6: I hvilken grad oplever du, at Team Danmarks eksperter er til stede i dit trænings- og konkurrencemiljø? og Oplever du, at Team Danmarks eksperter medvirker til at skabe et koordineret tilbud på tværs af faggrupper for at hjælpe dig som atlet? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 (negativ<positiv) TD eksperters tilstedeværelse Koordineret tilbud Total n TD-atlet Elite-atlet TD-talent Verdensklasse 3, ,44 3,42 4,06 3,62 4, ,77 4,41 4,94 4,69 Specifikke ønsker fra atleterne kondensat af åbne kommentarer fra undersøgelsen på området Bedre information om Team Danmarks ekspertydelser til atleterne. Atleterne efterspørger i den forbindelse, at Team Danmarks stab bliver mere synlig gerne ved at være mere til stede, hvor atleterne træner og ved at kommunikere direkte med atleterne om konkrete problemer. Online bookning af tider til fysioterapeut og massage mv. Desuden ønsker atleterne åbningstiderne for de forskellige ekspertydelser udvidet. Brøndby bliver af flere atleter nævnt som en svært tilgængelig lokation, bl.a. pga. dårlig offentlig transport. Mere brug af den nyeste viden, fx akupunktur, især efter træning, samt ernæring herunder præstationsfremmende kost mv. bliver også nævnt som et område, Team Danmark kan forbedre. Tabel 7: Sportschefer og landstrænene: Mini-survey Tilfredshed med TD s ekspertydelser 5,12 Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere sportslige ekspertydelser Passions Dygtige eksperter Generelt roser landstrænere og sportschefer Team Danmark for deres eksperter, der fremhæves som dygtige og en stor hjælp i atleternes vej mod bedre resultater. Dygtige sparringspartnere Team Danmark fremhæves som en dygtig sparringspartner, der på kompetent vis er i stand til at give modspil til både sportschefer, landstrænere og atleter særligt det uden-om-sportslige roses. 8

9 Det uden-om-sportslige Forhold som økonomi, job og uddannelse betragtes som strukturelle forhold, der er nødvendige for, at forbundene og deres atleter kan udøve deres sport. På disse områder er der særlig stor ros til Team Danmark, der virkelig formår at aflaste forbundene. Skærpet professionalisme Team Danmark giver forbundene en øget professionalisme. Det ensidige elitefokus lægger positivt pres på forbundet. Det giver høje forventninger om resultater og skærper fokus hos forbundene. Løftestang til forandringer i forbundene Team Danmarks evne til at agere løftestang for forandringer i forbundene fremhæves som et stort plus. Det positive image og brandværdi er noget, som selv de mest forandringsforskrækkede har svært ved at argumentere imod. Team Danmarks bliver samtidig et skjold imod interne konflikter i forbundene, da TD hjælper med retning og fokus i forbundene. Pains Funktionærtid Det er oplevelsen, at Team Danmark ikke altid udviser den nødvendige fleksibilitet. Der eksisterer en opfattelse af, at forbundene og deres atleter bliver presset til at yde deres yderste, men når behovet opstår den anden vej, kan der ofte komme afspadsering osv. i vejen for, at en konsulent kan komme med til turneringer mv. Underliggende efterspørger sportschefer og landstrænere større smidighed, hvor alle involverede erkender at 100 pct. fokus på at skabe resultater også fordrer en mere smidig indstilling fra Team Danmarks side. Manglende fleksibilitet køb af ydelser Forbundene efterspørger større fleksibilitet i forhold til tilkøb af eksperthjælp efter behov. Der kan være en idé i at give udvalgte sportsudøvere ekstra hjælp i perioder. Frygt for tab af kontrol Team Danmark frygter at give slip på kontrollen. Organisationen har fastansatte eksperter, som atleterne skal benytte også selvom de måske ønsker en anden løsning. Forbundene ønsker mere fleksibilitet fra Team Danmarks side i forhold til at hyre udefrakommende eksperter ind til forbundene og hermed give slip på noget kontrol Fleksibilitet i forhold til nye koncepter Den låste struktur i Team Danmark kan til tider resultere i en langsom tilpasning til nogle forbunds træningsbehov. Hvis forbundene vil afprøve en god ide ved brug af særlige eksperter, kan det være svært for Team Danmark at sadle om. Nogle eksperter er ikke dygtige nok Enkelte eksperter opleves ikke som dygtige nok. Det er sket forbedringer, men det er stadigvæk oplevelsen, at enkelte eksperter alene i kraft af et Team Danmark-logo på deres trøje tror, de er 9

10 eksperter. Kortsigtet vs. langsigtet fokus Team Danmark er meget fokuseret på resultater og på at støtte de bedste atleter. Det ønsker forbundene også. Forbundene mener dog, at for ensidig fokus på dette bringer ubalance med sig. Det langsigtede perspektiv er også vigtigt, men kan være svært at italesætte hos Team Danmark. 10

11 Faciliteter Tabel 8: Hvor tilfreds er du med kvaliteten af de træningsfaciliteter, du benytter i hverdagen? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 (negativ<positiv) Total n TD-atlet Elite-atlet TD-talent Verdensklasse Adgang til faciliteter Kvalitet af faciliteter 5, ,67 5,91 6,33 5,82 5, ,63 5,6 6,00 5,39 Tabel 9: Hvor tilfreds er du med følgende forhold i forbindelse med din træning? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 (negativ<positiv) Total n TD-atlet Elite-atlet TD-talent Verdensklasse Transportafstand 5, ,31 5,94 5,21 5,03 Faciliteter generelt Udstyr og rekvisitter 5, ,51 5,89 4,98 5,50 5, ,61 5,88 5,12 5,46 Styrketræningslokalet 5, ,30 5,28 5,10 5,20 Styrketræningsudstyret 5, ,22 5,61 5,12 5,29 Spiseordningen 4, ,00 4,25 3,91 4,25 Tabel 10: Faciliteter sammenlignet med bedste internationale konkurrenters Gennemsnit på skala fra 1 til 7 (negativ<positiv) Total n TD-atlet Elite-atlet TD-talent Verdensklasse Faciliteter, sammenlignet med bedste internationale konkurrenter 3, ,85 3,5 4,24 3,47 Specifikke ønsker fra atleterne kondensat af åbne kommentarer fra undersøgelsen på området Faciliteter i forbindelse med styrketræning opleves som dårligt rengjorte, og der mangler udstyr. Adgangstiderne til Team Danmarks faciliteter er ikke altid optimale. Træningsfaciliteterne i Brøndby ligger langt væk. De kan være problematiske at komme til ikke mindst pga. dårlige offentlige transportmuligheder. Tilstedeværelsen af analyseudstyr i forbindelse med træning er god. Samarbejde på tværs af forbund ønskes styrket. 11

12 Mulighed for fri adgang til Team Danmarks træningsfaciliteter uden for træningstider ønskes opprioriteret. Restitutionsfaciliteter opleves som en mangelvare. Tabel 11: Sportschefer og landstrænere: Mini-survey Tilfredshed med faciliteter til rådighed 4,55 Hovedresultater fra interview med sportschefer og landstrænere faciliteter Idéen med et nationalt elitecenter bliver af flere trænere og sportschefer omtalt som en positiv mulighed, men idéen bliver dog også imødeset med en række indvendinger. Foruden økonomien forudser respondenterne, at det bliver vanskeligt at samle atleterne, da kort afstand/tid til ens træningsfaciliteter har høj prioritet for atleter og træner. Desuden forventes der i en vis udstrækning kun at komme synergi ud af sparring på tværs af forskellige forbund, så længe der er et tæt slægtskab imellem idrætsgrenene. Passions Generelt god tilfredshed med de nuværende faciliteter trods manglende standard i forhold til international topklasse. Danske atleter har sjældent været vant til store prangende lokaliteter. Der er bred forståelse for, at mange af de facilitetsudfordringer, specialforbundene har, ikke kan løses inden for Team Danmarks økonomiske ramme. Testudstyr. Det sportsmedicinske udstyr der er til rådighed i Brøndby, fremhæves positivt. Brandet Team Danmark. Tilstedeværelsen af Team Danmark giver magi til lokaler. Prestige og følelsen af, at lokalerne er tilegnet eliten, har stor værdi. Nærhed. For atleterne er det afgørende at faciliteter ligger i nærheden. De fleste oplever, at de har træningsfaciliteter relativt tæt på hvor de bor. Nærhed opleves vigtigere end at have det nyeste udstyr. Pains Besværlig lokation. Adgang til Brøndby opleves som besværlig at komme til, ikke mindst pga. dårlige offentlige transportmidler Manglende råderet over faciliteter giver frustration. Frustration over, at der til trods for arbejdet med verdensklasseatleter, ikke altid er fuldt råderet over primære træningsfaciliteter. Nedslidte lokaler. Landstrænere og sportschefer fortæller, at flere af forbundene benytter træningsfaciliteter, der er temmelig nedslidte. Endelig er forholdene sammenlignet med international topklasse dårlige. 12

13 Uddannelse og job Tabel 12: Hvordan oplever du generelt mulighederne for at kombinere uddannelse med elitesportskarriere? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 (negativ<positiv) Total n TD-atlet Elite-atlet TD-talent Verdensklasse Mulighed for at kombinere uddannelse og elitesport 4, ,08 4,32 5,59 4,34 Tabel 13: Hvordan oplever du generelt mulighederne for at kombinere job med elitesportskarrieren? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 (negativ<positiv) Total n TD-atlet Elite-atlet TD-talent Verdensklasse Mulighed for at kombinere job og elitesport 3, ,81 3,54 4,0 3,3 Tabel 14: Sportschefer og landstrænere: Mini-survey Tilfredshed med TD s indsats på job-/uddannelsesområdet 5,3 Hovedresultater fra interview med sportschefer og landstrænere uddannelse og job Passions Uddannelsesområdet. Stor ros til Team Danmark, der gør det godt på området. Tilbagemeldingerne er, at det gode arbejde skal fortsættes. De gymnasiale uddannelser. Særligt i forhold til de gymnasiale uddannelser synes arbejdet at være godt. Vigtig dagsorden. Job og uddannelse er generelt et område, som forbundene ikke har så meget fokus på, og de føler, at Team Danmarks indsats på området er både god og nødvendigt. Team Danmarks fokus på området, motiverer atleterne til at gennemtænke deres situation og muligheder i forhold til job og uddannelse. IT-fjernundervisning er landstrænere og sportschefer glade for. Team Danmark synes gode til at hjælpe med at tænke lidt alternativt på uddannelsesområdet og få ting til at ske. Pains Der skal skabes bedre muligheder for at tage en erhvervsuddannelse. Dette område synes ikke at fungere så godt. Landstrænerne/sportscheferne anbefaler, at Team Danmark arbejder på at udvik- 13

14 le et erhvervsnetværk, hvor Team Danmark-brandet aktiveres mere, så prestigen ved at have en Team Danmark-atlet synliggøres yderligere. Der skal tænkes mere i fx lønkompensation til håndværksmestre etc.. Indsatsen må gerne ligge tidligere. Allerede i folkeskolen opstår der problemer med fravær. Her skal Team Danmark være bedre til at tage dialogen med skolerne og finde løsninger. 14

15 Økonomi Figur 1: Atleternes personlige årlige bruttoindkomst 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Tabel 15: Atleternes indtægt sammenlignet med normalbefolkningen (n=428) år år år år år Op til kr. 79 % 17 % 2 % 6 % 0 % kr. 13 % 34 % 19 % 6 % 6 % kr. 3 % 18 % 19 % 11 % 6 % kr. 1 % 11 % 7 % 0 % 6 % kr. 2 % 11 % 19 % 33 % 31 % kr. 1 % 5 % 13 % 22 % 6 % kr. 1 % 3 % 10 % 6 % 25 % Over kr. 0 % 2 % 11 % 17 % 19 % Normalbefolkning, gennemsnit kr kr kr kr kr. Tabel 16: I hvilken grad har du et økonomisk råderum, der sikrer fokus på din eliteidrætskarriere? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 (negativ<positiv) Økonomisk råderum til fokus på eliteidrætten Total n TD-atlet Elite-atlet TD-talent Verdensklasse 3, ,94 3,90 4,00 4,39 1 Indkomsttal for den danske befolkning: Danmarks Statistik (INDKP5). Atleter under 15 år er ikke medregnet, da Danmarks Statistik ikke har sammenlignelige indkomstdata for denne gruppe. 15

16 Tabel 17: Finansiering af eliteidrætskarrieren Hjælp til finansiering af eliteidrætskarrieren Andel blandt samtlige atleter, der har n Taget arbejde Taget lån i banken Lånt penge af familie/venner Fået penge af familie/venner % 7 % 22 % 57 % Tabel 18: Størrelse på pensionsopsparing Pensionsopsparing Størrelse, blandt atleter med pensionsopsparing n Under kr kr kr kr. Over kr % 31 % 21 % 8 % 10 % Tabel 19: Økonomiske vilkår sammenlignet med bedste internationale konkurrenters Gennemsnit på skala fra 1 til 7 (negativ<positiv) Total n TD-atlet Elite-atlet TD-talent Verdensklasse Økonomi, sammenlignet med bedste internationale konkurrenter 2, ,02 2,47 2,93 2,43 Tabel 20: Sportschefer og landstrænere: Mini-survey Tilfredshed med TD s indsats for at understøtte atleters økonomi 5,3 Hovedresultater af kvalitative interview med sportschefer og landstrænere økonomi Det er oplevelsen, at atleter inden for visse sportsgrene skal være velstillede for at præstere på topplan. Hvis man skal være rigtig god, må man i længere perioder give afkald på en række ting herunder økonomisk indtjening. Det er samtidig oplevelsen, at det langtfra alene er Team Danmarks ansvar, men et grundvilkår på samme måde som kunstneren, der oplever afsavn, for at efterleve sin passion. Passions Team Danmark tager et stort ansvar Det er den klare opfattelse på tværs af forbundene, at TD giver en stor og meget betydningsfuld økonomisk støtte. Villighed til at støtte initiativer Det er oplevelsen, at TD er meget villig til at give økonomisk støtte til projekter og idéer, som forbundene kommer op med. 16

17 Pains Fordelingsnøglen Mange forbund er økonomisk pressede og er ikke i stand til at spille med på Team Danmarks økonomiske ambitioner. Til trods for at TD tager en større og større procentdel af den økonomiske byrde i projekterne, kan det være svært for forbundene at løfte deres økonomiske andel. Den økonomiske magt Team Danmarks økonomiske magt ligger som en underliggende faktor i relationen mellem TD og forbundene. Oplevelsen er, at TD alene via sin økonomiske støtte er en magtfaktor, der kan forlange næsten hvad som helst. Det kan være grobund for en lidt skæv relation mellem TD og forbundene, hvor forbundene kan føle sig lidt underdanige. Økonomi og den administrative diskurs Adgangen til tilskud går gennem de rette ansøgninger og udviklingsplaner. Det er et område, som forbundene bruger mange ressourcer på. Der er forståelse for, at forbundene skal imødekomme TD s krav, men til tider oplever forbundene krav om administrative forhold som vanskelige at imødekomme. Hvem skal have støtte? Forbundene oplever, at det i reglen er atleter på vej frem, der reelt har mest behov for økonomisk støtte. Atleter på toppen får mest støtte, hvilket ikke altid giver mening, da de for manges vedkommende, er i stand til at klare sig for sponsorindtægter mv. Internationale konkurrenter har det bedre Det er generelt oplevelsen at de internationale konkurrenter har bedre vilkår. Her nævner sportschefer og landstrænere eksemplet med, at guldmedaljer i udlandet kan føre til en livslang pension i visse lande. 17

18 Kommunikation og dialog Tabel 21: Mulighederne for at komme i dialog med Team Danmark (atleter) Gennemsnit på skala fra 1 til 7 (negativ<positiv) Total n TD-atlet Elite-atlet TD-talent Verdensklasse Mulighed for dialog med TD 4, ,71 5,15 6,29 5,48 Tabel 22: Sportschefer og landstrænere: Mini-survey Tilfredshed med TD s kommunikation og dialog 5,50 Sammenfatning af åbne kommentarer fra atleter på området kommunikation og dialog Nogle atleter anfører, at de ønsker mere personlig og direkte kontakt med Team Danmark, også uden om sportschefen, da det er hurtigere og mere fleksibelt. Der er dårlig mediedækning af ikke-ol-sport. Team Danmark skal gøre mere ud af at få fokus og mediedækning af mindre idrætsgrene. En individuel samtale med atleten kan kortlægge hvilke dele af hverdagen, Team Danmark kan være med til at lette og være behjælpelig med. Herunder hvem vedkommende kan kontakte i forskellige situationer. Enkelte efterlyser også mere dialog atleterne imellem på tværs af idrætsgrene. Team Danmark kan være en god formidler fx via en facebookgruppe. Team Danmark kan også hjælpe med mulighed for at deltage på hinandens træningslejre. Det kunne give inspiration samt god afveksling. Hovedresultater fra kvalitative interview m. sportschefer og landstrænere angående kommunikation og dialog Passions God og direkte dialog Landstrænere og sportschefer roser Team Danmark for at være meget direkte og kommunikerende i deres tilgang. Der er en god stemning og åbenhed i mødet mellem TD og forbundene. Stærkt brand Team Danmarks stærke brand er ofte med til at åbne døren for forbundene. Team Danmark er dygtige til at udnytte denne position. Imødekommenhed Det er oplevelsen at Team Danmarks ansatte er meget åbne og villige til at diskutere og lytte til forbundene forskelige forslag. 18

19 Pains Lidt for hurtig kommunikation Team Danmark er til tider lidt for hurtig på aftrækkeren i forhold til at kommunikere vurderinger af atleter, ambitioner og resultater. Konklusionen er skrevet på forhånd Forbundene fortæller, at de i dialogen med Team Danmark nogle gange får fornemmelsen af, at konklusioner er skrevet på forhånd. Dvs. at diskussion om fx økonomisk fordeling mere er en skueproces end en egentlig forhandling. Besværlig hjemmeside Team Danmarks hjemmeside opleves som uoverskuelig og svær at navigere rundt på. Det virker som om, Team Danmark ikke har gjort sig klart, hvem målgruppen er. Landstrænere og sportschefer har brug for en mere praktisk og funktionel side. De flotte billeder tilfredsstiller æstetikeren eller tilhængeren frem for praktikeren. Konsulent eller controller Team Danmarks rolle i forhold til forbundene har karakter af både konsulent og controller. Konsulenten som den hjælpende og støttende part og controlleren som den kontrollerende part, der skal tjekke om tingene nu også er som Team Danmark ønsker det. Denne dobbeltrolle, hvor Team Danmark både udvikler og kontrollerer, resulterer i nogle sammenhænge i, at der tilbageholdes information at forbundene tænker strategisk i, hvad der skal siges og ikke siges til Team Danmark. Penge, magt og dialog Team Danmarks økonomiske betydning for forbundene må ikke undervurderes. Der er derfor en tendens til, at forbundene helst kun går til Team Danmark med synspunkter, de kan komme igennem med. Dagsorden for dialogen mellem forbundene og Team Danmark er, at Team Danmark sidder med pengene. Det kan til tider give dialogen en karakter af noget kunstigt. Kortsigtet vs. Langsigtet perspektiv Forbundene oplever, at de er alene om at arbejde med det mere langsigtede perspektiv. Det forskellige ståsted i forhold til Team Danmark betyder, at der kommer begrænsninger i åbenhed, kommunikation og arbejdsgange mellem forbundene og Team Danmark. 19

20 Kompetenceudvikling Tabel 23: Sportschefer og landstrænere: Mini-survey Hvor tilfreds er du med Team Danmarks indsats i forhold til at kompetenceudvikle dig som sportschef/landstræner 4,47 Hovedresultater af kvalitative interview med sportschefer og landstrænere Der er en positiv indstilling til de fremlagte idéer og visioner, selvom der også er en vis tilbageholdenhed. Mange giver udtryk for, at de er i tvivl om, hvorvidt de fine hensigtserklæringer bliver ført ud i livet, da de tidligere har oplevet, at der bliver meldt mere ud fra Team Danmarks side, end organisationen reelt kan leve op til. Både trænere og sportschefer værdsætter at Team Danmark sætter en dagsordenen og presser på for at sikre, at trænere og sportscheferne udvikler og uddanner sig. Dette er helt centralt i prioriteringen af dem selv, men også for at kunne legitimere udviklingstiltag over for forbundene. Landstrænerne og sportscheferne udtrykker ønske om, at Team Danmark bør overveje, om de kan bidrage til også at kompetenceudvikle det politiske niveau i de enkelte specialforbund. Tanken er, at det kunne være med til at styrke samhørigheden imellem de enkelte forbund og Team Danmark. I forhold til de kurser og seminarer, som Team Danmark afvikler, opfordres landstrænere og sportschefer til, at Team Danmark i højere grad inddrager dem i valg af temaer og emner. I forlængelse heraf opfordres Team Danmark til at vælge færre generelle emner og i stedet fokusere på specialviden, evt. målrettet mindre grupper af forbund. Det er i det hele taget en pointe, at forbundene ønsker at prioritere, at de i uddannelsessituationer primært indgå i klynger med forbund af nært sportsligt slægtskab. Enkelte sportschefer og landstrænere understreger også, at det er vigtigt, at Team Danmark har forståelse for forbundenes sæson og hverdag og ikke opfinder opgaver og tiltag for, at det skal se pænt ud. Tiden til kompetenceudvikling skal lægges til en ofte travl hverdag, hvor der er rigeligt at se til. Det er for landstrænerne og sportscheferne derfor nemt at fravælge dette område, hvis de ikke føler, at der virkelig er noget spændende på programmet. Flere af de mere erfarne landstrænere og sportschefer nævner, at har man først været til 4-5 samlinger, kommer der ikke meget nyt. Det er ofte de samme ting, der gentager sig. Når de møder op, er det derfor mere lysten til at mødes med venner og bekendte fra de andre forbund og udveksle historier, tips og tricks, der tæller. Således er det ofte pauserne i arrangementerne, der er det mest udbytterige. 20

TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE 2015. Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov

TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE 2015. Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov Rapport / November Titel Team Danmark brugerundersøgelse Forfattere Rasmus K. Storm, Steffen Rask og Ulrik Holskov Rekvirent

Læs mere

TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE 2014. Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov

TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE 2014. Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov November Titel Team Danmark brugerundersøgelse Forfattere Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen,

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Team Copenhagen Idrættens dialogmøde. Rådhuset, 17. maj 2016

Team Copenhagen Idrættens dialogmøde. Rådhuset, 17. maj 2016 Team Copenhagen Idrættens dialogmøde Rådhuset, 17. maj 2016 Mission Team Copenhagen skal gennem et langsigtet samarbejde bygge bro mellem eliteidrætten, erhvervslivet og Københavns Kommune for at udvikle

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

INPUT TIL TEAM DANMARKS STØTTE- KONCEPT 2017-2020

INPUT TIL TEAM DANMARKS STØTTE- KONCEPT 2017-2020 INPUT TIL TEAM DANMARKS STØTTE- KONCEPT 2017-2020 Kvalitative tilbagemeldinger fra landstrænere og sportschefer Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov Notat / November 2015 Titel Input til Team

Læs mere

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Kulturministeriet Organiseringen af dansk idræt Team Danmark DIF/IOC DGI DFIF 62 Forbund 180 regionale afdelinger 16 regionale foreninger 80 by

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt Andreas Küttel IOB, Syddansk Universitet, 5. februar Tematik Holistisk perspektive: Transition ud af elitesport er den sidste fase af sportskarrieren Mere

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Velkommen til eliteidrætsklasserne! Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm Vi sætter øen i bevægelse www.dgi.dk/bornholm 2 Velkommen til DGI Bornholm Vi er en af DGI s 14 landsdelsforeninger. Vi har i øjeblikket 71 medlemsforeninger

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Min plan for i dag! Team Danmarks model Livet som eliteatlet Sportskarrieren Time Management Nøglepersoner Det mentale hjul Målsætning Indre dialog

Min plan for i dag! Team Danmarks model Livet som eliteatlet Sportskarrieren Time Management Nøglepersoner Det mentale hjul Målsætning Indre dialog Sportspsykologi og Life-skills få styr på din hverdag Min plan for i dag! Team Danmarks model Livet som eliteatlet Sportskarrieren Time Management Nøglepersoner Det mentale hjul Målsætning Indre dialog

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold.

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev september 2012 Årets bredde-idrætsforening Bestyrelsen i HIR har fundet årets bredde idrætsforening. Der var indkommet 13 meget fornemme og velbegrundede indstillinger til

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Din rolle som forælder

Din rolle som forælder For mig er dét at kombinere rollen som mentalcoach og forældrerollen rigtigt svært, netop på grund af de mange følelser som vi vækker, når vi opererer i det mentale univers. Samtidig føler jeg egentlig

Læs mere

Opfølgning på trænermøde. Ide katalog 20. Juni 2012

Opfølgning på trænermøde. Ide katalog 20. Juni 2012 Ide katalog 20. Juni 2012 Hvad går godt i Odense Atletik? Gode Faciliteter Mandlig kastegruppe Ungdomsafdelingen Rigtig gode resultater fra et par profiler med fremtiden foran sig og flere andre på vej

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Syddanmarks unge. Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde. på kanten af fremtiden. NO.05 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde. på kanten af fremtiden. NO.05 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.05 baggrund og analyse Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde De ige piger forventer næsten alle

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010

Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010 Analyse af Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010 OM ANALYSEN:... 2 RESULTATER KORT SAMMENFATNING AF DE ENKELTE OMRÅDER:... 3 ANALYSE:... 5 EKSPERTOMRÅDERNE KVALITET, TILGÆNGELIGHED

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

NTC åbent hus Idrættens Hus, Brøndby

NTC åbent hus Idrættens Hus, Brøndby NTC åbent hus Idrættens Hus, Brøndby Onsdag den 15. juni 2016 AGENDA Generelt om NTC, herunder samarbejdet med Team Danmark, Københavns Kommune og øvrige partnere v/lars Green Bach, sportschef International

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -KUBI Side 1 af 6 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -KUBI...1 KUBI - modellen )...3 Indledning...3

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar Gedser Idræts og Kulturhus Workshop 1 Torsdag d. 09. februar Brugerinddragelse 1. workshop 9. februar 2. workshop 18. april kl. 17.00 19.30 Gennemgang af teammøder. 3. workshop 09. maj kl. 17.00 19.00

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere

IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere IDRÆTSFACILITETER ER EN GOD INVESTERING Undersøgelser viser, at antallet og kvaliteten af idrætsfaciliteter i en kommune er afgørende for

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere