Notat. Tre spor for turismeuddannelse i Helsingør Kommune. Hvilket uddannelseshul skal fyldes I Helsingør?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Tre spor for turismeuddannelse i Helsingør Kommune. Hvilket uddannelseshul skal fyldes I Helsingør?"

Transkript

1 Notat Tre spor for turismeuddannelse i Helsingør Kommune Turismen i Danmark er i dag et betydeligt erhverv med en samlet omsætning på næsten 90 mia. kr. og fuldtidsansatte. Det var imidlertid først i slutningen af 1980'erne, at turisme fik sit turistpolitiske gennembrud, kom på den politiske dagsorden og fik en tyngde på linje med andre erhverv. Således er turisme som et samlet erhverv ungt, og det har smittet af på uddannelsesfronten. Erhvervet har ingen lang uddannelsesmæssig tradition, og først i 1990 erne så de første danske turismeuddannelser dagens lys. Formaliserede efteruddannelsesforløb inden for erhvervet er af endnu nyere dato. Helsingør Kommune satte i 2012 en løbende bevilling af til turismeuddannelse på Sideløbende satte VisitNordsjælland et kompetenceforløb i gang til 6. mio. kr. finansieret af EU midler, som udløb ved udgangen af Omstændighederne vil derfor, at det først er blevet relevant at forfølge turismeuddannelse i Helsingør Kommune i Hvilket uddannelseshul skal fyldes I Helsingør? På baggrund af nedenstående oversigt over turismeuddannelser i Danmark (side 5-7) bør man vurdere, om der er et hul på turismeuddannelsesområdet, som ikke er udfyldt, og som vil kunne give Helsingør en konkurrencemæssig fordel i styrkelsen af turismen i Helsingør Kommune. Centret har afholdt en række møder med eksisterende samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner og nye potentielle samarbejdspartnere med henblik på at klarlægge, hvordan en turismeuddannelse i Helsingør Kommune kunne formes. Der har været en dialog om turismeuddannelse med følgende: VisitNordsjælland v. direktør Annette Sørensen Lunds Universitet, Helsingborg v. studierektor Jan Henrik Nilsson Lunds Universitet, Helsingborg v. lektor Mikael Bergmasth Aalborg Universitet, København v. turismeforsker Szilvia Gyimóthy Helsingør Kommune bl.a. JU v. centerchef Mette Gregersen og EPO v. erhvervskonsulent Birgit Johns Nielsen Der redegøres i nedenstående for tre spor. 1. Seminarrækker for erhvervet 2. Turismeuddannelse 3. Udveksling af studerende med Lunds Universitet i Helsingborg

2 1. Seminarrække for erhvervet Første spor for turismeuddannelse er en opkvalificering af erhvervet inden for udvalgte strategiske områder. BESKRIVELSE Turisme er et bredt erhverv med mange aktører, og et erhverv i stor udvikling, og som er letpåvirkelig af eksterne faktorer som fx inflation, vejr, skiftende trends og forbrugermønstre osv. Denne udvikling stiller store krav til videndeling og samarbejde for at kunne følge med tidens skiftende tendenser og for at arbejde strategisk og langsigtet. VisitNordsjælland har gennem de seneste par år løftet kompetenceudvikling af erhvervet gennem EU-projekter. Dog er EU projekterne udløbet ved udgangen af 2014, hvorfor kompetenceudvikling af erhvervet ikke er en prioritet pt. Derudover har VisitNordsjælland et femkommuners fokus, hvor udfordringerne for turisme- kultur og detailhandel i Helsingør i høj grad er lokale udfordringer. Af udfordringer i Helsingør er der bl.a. følgende: Kobling af events med detailhandel og erhverv hvordan får vi skabt merforbrug? Nye markeder og ny efterspørgsel Kinaindsatsen og hvordan vi udvikler en bredere international profil Sammenhæng mellem Kulturhavn Kronborg og Bymidten arbejdet med, hvordan de to områder bedre integreres Værtskab og digitalisering arbejdet med at være til stede, hvor gæsterne er fysisk og digitalt ANBEFALINGER TIL SEMINARRÆKKE: VisitNordsjælland anbefalede - Hvis man skal have held med at få opkvalificeret erhvervet handler det om, at man enten pålægger aktørerne et krav om deltagelse, eller man laver en certificeringsordning, som man også vil kunne bruge rent PR-mæssigt Aalborg Universitet anbefalede Don t be a nanny - Vær opmærksom på at markedet i høj grad vil styre sig selv, og hvis der er en efterspørgsel på uddannelse skal vi lytte til dette og ikke opfinde noget for vores skyld Aalborg Universitet anbefalede China readiness samarbejd med uddannelsesinstitutioner og etablerede projekter om ny viden fx Chinavia projektet i Wonderful Copenhagen, som udbyder seminarer til erhvervet i København for at blive Kina-parate Aalborg Universitet anbefalede Event readiness I forhold til at geare byen og aktører og kommunen til større events, kan der være mening i at få skabt en strategi og standard for, hvordan man arbejder med events så flest muligt får udbytte af det MÅLGRUPPE(R) Erhverv, detailhandel, turismeaktører, kulturaktører, foreninger, kommunale institutioner osv. MULIGE EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE Eksterne konsulenter fx Wonderful Copenhagen, Seismonaut osv. eller turismeforskere, andre destinationer, repræsentanter fra større events/festivaller, byplanlæggere osv. RESSOURCER ,- i turismeuddannelsespuljen samt timer og koordinerende arbejde med Udvikling, kommunikation og erhverv i center for EPO. EFFEKT Øget innovation i erhvervet Gearing i forhold til generel udvikling Udvikling af kultur- og oplevelsesprogrammet

3 2. Turismeuddannelse Etablering af en turismeuddannelse gennem en etableret uddannelsesinstitution i Helsingør. BESKRIVELSE Turismeerhvervet har traditionelt set været en branche præget af jobs besat a personer med et lavere uddannelsesniveau end gennemsnittet. Eftersom turismen i stigende grad har betydning for økonomien i de danske kommuner, er behovet for nytænkning, udvikling og forretningsforståelse steget. Det har resulteret i et hurtigt voksende udbud af turismeuddannelse i Danmark på alle uddannelsestrin fra kortere kursusrækker inden for servicefag (hotel, restauration) til de korte servicemanagementuddannelser inden for oplevelse, events, hotel til de længere videregående uddannelser på universiteter samt forskning. I redegørelsen på side 5-7 findes en oversigt over turismeuddannelsesudbuddet i Danmark. Der har siden bevillingen til turismeuddannelse i 2012 været et ønske om at uddanne unge i Helsingør for at fastholde og få unge til at vælge Helsingør som et attraktivt uddannelsessted fremfor København. Turismen i Helsingør er den ottende største i Danmark målt på turismeomsætning, hvorfor det er nærliggende at koble disse to områder med en stor forventet synergi for både turismeaktørerne og de unge. Af udfordringer i Helsingør er der bl.a. Mangel på uddannelsesinstitutioner der kan løfte en videregående eller længere videregående turismeuddannelse Stor koncentration af turismeuddannelsesmuligheder nærved Helsingør (Erhvervsakademier i Kbh, Køge, CBS, Aalborg Universitets afdeling i Kbh, Lunds Universitet i Helsingborg, VUC, osv.) Begrænsede ressourcer til etableringen af en decideret turismeuddannelse i forhold til det kommunale tilskud Kvalitetsreformen på uddannelsesområdet har betydet en dimensionering af uddannelsesinstitutionerne, hvilket har betydet nedskæringer i 2014 og Det gør arbejdet med at åbne en uddannelse i Helsingør til en langsigtet proces ANBEFALINGER TIL EN TURISMEUDDANNELSE Aalborg Universitet anbefalede Undersøg mulighederne for at en større uddannelsesinstitution vil kunne placere en afdeling eller uddannelse i Helsingør Aalborg Universitet anbefalede Prioriter uddannelse som et kommunalt strategisk fokusområde med tilhørende økonomi og organisering Baseret på samtalerne anbefaler center for KIB Undersøg det reelle behov for en turismeuddannelse i Helsingør Kommune hvad får man retur for sin investering? Er midlerne bedre anvendt på udvikling af turismen på anden vis? Baseret på samtalerne anbefaler center for KIB Undersøge mulighederne for et samarbejde med Erhvervsskolen i Hillerød/Helsingør om muligheden for placering af kompetencegivende forløb MÅLGRUPPE(R) Unge på ungdomsuddannelserne, personer på overførelsesindkomst som ønskes over i uddannelsessystemet eller i arbejde osv. MULIGE EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE Erhvervsskolen i Hillerød/Helsingør, Lunds Universitet i Helsingborg (intensiver dialogen om at placere en afdeling i Helsingør) o.a. samt Center for JU. RESSOURCER De ,- i turismeuddannelsespuljen vurderes at komme til kort såfremt, man ønsker en etablering af en turismeuddannelse i Helsingør. Dog kan midlerne evt. række til et kompetencegivende forløb. EFFEKT Fastholdelse af unge i Helsingør Kommune Nye unge til Helsingør En ny stor ressource til viden og udvikling for turismeaktører og erhvervet generelt

4 3. Udveksling af studerende med Lunds Universitet, Helsingborg Samarbejde med Lunds Universitet om tiltrækning af danske studerende til Helsingborg samt tiltrækningen af svenske praktikanter til Helsingør. BESKRIVELSE Et samarbejde med Helsingborg har attraktive perspektiver inden for en række felter som kultur, turisme, erhverv men også i forhold til uddannelse. Helsingborg har flere uddannelsesinstitutioner, hvor Lunds Universitets afdeling med stort fokus på service management og turisme er en oplagt samarbejdspartner i forhold til turismeerhvervet i Helsingør. Omvendt har Helsingør et spændende potentiale for universitet i og med, der er et opland af studerende, som er uopdyrket. På et møde med Lunds Universitet blev perspektiverne for et samarbejde vendt med udgangspunkt i en turismeuddannelse i Danmark. Da turismemarkedet i Danmark er bygget anderledes op end i Sverige og grundet de mange tilbud og forskning inden for turismen i Danmark, ville det i deres optik kun give mening at have Lunds Universitet til at stå for kurser, hvor de blev hyret ind som konsulenter. Her ville det kun give mening i forhold til at holde fast i HH-tankegangen, ellers ville man ligeså godt kunne hyre konsulenter ind fra andre uddannelsesinstitutioner i Danmark. Eftersom universitetet anslog, at de kun havde omkring 9 danske studerende i Helsingborg, er de interesseret i, hvordan de når de danske studerende som et alternativ til København. Omvendt mener de, at Helsingør med et attraktivt uddannelsestilbud i Helsingborg vil kunne bruge Lunds Universitet til at fastholde unge i Helsingør. Ligeledes er der et stort perspektiv i at sende unge fra service management uddannelsen i Helsingborg i praktik eller arbejde i DK eftersom turisme, servicefagene og kulturen er stor i Helsingør og praktikpladser er en mangelvare i Helsingborg. Af udfordringer er der bl.a. Turismeuddannelsen på Lunds i Helsingborg er ikke i vækst, og der er generelt et meget mindre grundlag at bygge en uddannelse op omkring eftersom turismen i DK er større Få tager turen på tværs af sundet, hvilket gør et samarbejde svært ANBEFALINGER TIL EN TURISMEUDDANNELSE Lunds Universitet anbefalede Evt. udnyt Lunds Universitets gode arbejde med service management, der primært henvender sig til detailhandel og servicesektoren med ca. 300 studerende fordelt på 5 linjer Lunds Universitet anbefalede Blive konkret på hvilke behov vi har i kommunen. Hvad ønsker erhvervet, hvilket output ønsker vi? Dernæst kan vi koble dem på. Der bør også tænkes i en bredere løsning end blot én turismeuddannelse i Helsingør, eftersom der stilles spørgsmål ved om der er nok kritisk masse i Helsingør alene Lunds Universitet anbefalede - Grundniveauet skal være på plads. De er et universitet, hvilket også afspejles i deres ydelser. Derudover skal uddannelsen drives af danskere, hvis ønsket er en decideret uddannelse og ikke kurser. Det vil de ikke drive! MÅLGRUPPE(R) Danske unge bosiddende i Helsingør der ønsker en videregående uddannelse. Unge studerende fra Helsingborg der ønsker en praktikplads eller job. MULIGE EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE Lunds Universitet i Helsingborg (intensiver dialogen om at placere en afdeling i Helsingør) o.a. samt Center for JU., Scandlines. RESSOURCER De ,- i turismeuddannelsespuljen vurderes at kunne bruges til en synlighedskampagne om det nye initiativ. EFFEKT Fastholdelse af unge i Helsingør Kommune Nye unge til Helsingør En ny stor ressource til viden og udvikling for turismeaktører og erhvervet generelt

5 SERVICEØKONOMUDDANNELSER OVERSIGT TURISMERELATEREDE UDDANNELSER I DANMARK 2014 Serviceøkonomuddannelsen er en 2-årig videregående uddannelse på akademiniveau. Ud over de obligatoriske fag kan du vælge mellem tre specialeretninger, der alle tager udgangspunkt i oplevelsesøkonomi: Hotel og Restaurant Management - læs om specialet Turisme Management - læs om specialet Sport og Event Management (servicespeciale) - læs om specialet Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at udvikle, planlægge, realisere og levere oplevelsesbaserede serviceydelser nationalt og internationalt i virksomheder og organisationer inden for service, sportsverdenen, events, seværdigheder og attraktioner, ferie- og erhvervsturisme samt hotel, konference og restaurant. University College Nordjylland Aalborg Erhvervsakademi Dania Randers og Skive med et ekstra fokus på Sociale medier - Hvis du vil arbejde målrettet med fremtidens medier, og hvordan virksomhederne bruger dem! Erhvervsakademi Midtvest Herning og Holstebro Erhvervsakademi Lillebælt Odense og Vejle speciale med fokus på fisketurisme og guidevirksomhed Copenhagen Business Academy København og Lyngby Erhvervsakademi Sjælland Slagelse og Køge PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT Professionsbachelor i International Hospitality Management er en direkte overbygning på Markedsføringsøkonom, Serviceøkonom eller lignende erhvervsakademiuddannelser. Det er en international uddannelse, der sætter fokus på ledelse inden for turisme, hotel- og restaurationsdrift og åbner et væld af muligheder for at arbejde med koncept og virksomhedsudvikling i internationalt perspektiv. Uddannelsen varer 1½ år og fordeler sig over tre semestre med hver deres faglige fokus og emner. Uddannelsen i International Hospitality Management er med andre ord ikke kun fokuseret på enten turisme, hotel eller restauration. Den inddrager og kombinerer brancherne under en samlet hospitality-uddannelse. University College Nordjylland Aalborg økonomi, ledelse, kultur og gæsteforståelse Erhvervsakademi Dania Randers økonomi, ledelse, kultur og gæsteforståelse Erhvervsakademi Lillebælt Odense økonomi, ledelse, kultur og gæsteforståelse Copenhagen Business Academy København økonomi, ledelse, kultur og gæsteforståelse PROFESSIONSBACHELOR I LEISURE MANAGEMENT University College Sjælland Roskilde og Nykøbing F. - Leisure Managementuddannelsen er en mellemlang videregående professionsbacheloruddannelse, som retter sig mod fritids- og oplevelsesindustrien. Uddannelsen giver dig mulighed for enten at fokusere bredt på oplevelsesindustriens mange forskelligartede virksomheder eller for at specialisere dig inden for en specifik delbranche inden for oplevelsesindustrien:

6 Event Hospitality Marketing Sport Turisme UNIVERSITETSUDDANNELSER Kandidatuddannelsen i Turisme, Aalborg Universitet i Aalborg og Aalborg Universitet i Sydhavnen i København International overbygning inden for turismeudvikling. Den internationale uddannelse lærer dig at beherske turismeudvikling med et strategisk og politisk afsæt. Du vil opbygge kendskab til følgende internationale fagområder: Strategisk turismeudvikling Turismepolitik Brugeradfærd, udbud og efterspørgsel Trends og tendenser inden for turismeudvikling Innovativ produktudvikling og markedskommunikation Forandringsledelse i organisationer Interkultural kommunikation og kulturforståelse og sociokulturelle konsekvenser af turisme Kandidatuddannelse i Oplevelsesdesign, Aalborg Universitet i Aalborg Kandidatuddannelsen i Oplevelsesdesign er en tværfaglig 2-årig uddannelse, der sætter fokus på design af produkter og digitale medieteknologier, der kan understøtte og formidle oplevelser. Det kan eksempelvis være i forbindelse med formidling på museer eller andre kulturinstitutioner, e-læring, design af oplevelsesberigede produkter for erhvervslivet (i form af nye produkter eller i markedsføringsøjemed), design af digitale turistteknologier eller design af indhold til intelligente bygninger. Kernefelter indenfor uddannelsen i Oplevelsesdesign er: Æstetisk teori og praksis Forbrugerteori Oplevelsesøkonomi Ledelse/økonomi Kommunikation Design af interaktive og digitale medier/teknologier Kultur- og samfundsteori. Kandidatuddannelse i Oplevelsesøkonomi, Aarhus Universitet i Aarhus Du opnår evne til at analysere forskellige forudsætninger og sammenhænge for oplevelser og du arbejder med oplevelsernes forskellige udtryk og betydninger. Med udgangspunkt i stedsteori og brugercentreret designteori vil du arbejde med at afdække, udforske og forstå specifikke kontekster og lokaliteters specifikke potentialer og betydningsdimensioner og indtænke disse potentialer i dine designløsninger. Du vil se betydningen af forskellige mediers og teknologiers implikationer, lokale og globale muligheder. Du vil lære at anvende design som arbejdsform og som eksplorativt forståelsesværktøj. Du vil lære at navigere i og styre processer og projekter med brugere og eksterne partnere og du vil få indsigt i branding og oplevelsesorienteret markedsføring. Negot. MA in International Tourism and Leisure Management Syddansk Universitet i Esbjerg International overbygning inden for service økonomi der giver en kulturel og finansiel forståelse for arbejdet med turisme internationalt. Uddannelsen giver mulighed for at afprøve teori i praksis gennem udvekslingsaftaler og praktikophold. Du vil opbygge kendskab til følgende internationale fagområder: Oplevelsesøkonomi Projektledelse Kvantitative undersøgelsesmetoder

7 Bæredygtig turismeudvikling Strategisk kommunikation Nutidens udfordringer i turismeudvikling Internationale turismestudier Bachelor i eventmanagement, Syddansk Universitet - Slagelse Eventmanagement er en linje på bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA. Det specielle er, at du kombinerer erhvervsøkonomiske færdigheder med specifik viden om sport og events. Det giver dig et stort kendskab til en branche, der både er spændende og i voldsom vækst. Uddannelsen giver dig kompetencer til at lede og markedsføre virksomheder i sports- og eventsektoren. Det får du blandt andet ved at arbejde med emner som: Hvem er aktørerne, og hvor stor er sektoren i samfundsøkonomien? Hvordan leder man sports- og eventvirksomheder? Hvordan markedsfører man sports- og andre events, når både de ansatte og virksomhederne konkurrerer? Vækstmuligheder for sportsvirksomheder. ANDRE UDDANNELSER Oplevelsernes Academy Sønderjylland, Fyn og trekantsområdet (Region Syd) Kurser og korte uddannelser inden for turisme og oplevelsesøkonomi.

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Kompetencer til turisme. Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Kompetencer til turisme. Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Kompetencer til turisme Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv September 01 Resumé New Insight har for Midtjysk Turisme gennemført en analyse af

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstmodel for turismen

Vækstmodel for turismen VÆKSTMODEL FOR TURISMEN I SYDDANMARK 1 Vækstmodel for turismen i Syddanmark Udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med EHSB - Oktober 2013 INDHOLD Forord... 3 Vækstmodel for turismen i Syddanmark...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere