Energy Step. DONG 1. præsentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energy Step. DONG 1. præsentation"

Transkript

1 Energy Step DONG 1. præsentation

2 Velkommen til Energy Step Sponsorer:

3 Agenda Velkomst v. Uffe Steiner Præsentation af projektet Eksempel på et klynge-initiativ Andre initiativer Facts om energi Internationalt Danmark Beskrivelse af klyngen Diskussion af tendenser og fremtidige udfordringer

4 Målsætning med Energy-step Målet er at finde og udvikle nye forretningsområder for de energirelaterede virksomheder i Trekantområdet

5 Energy-step projektet Målet er at finde og udvikle nye forretningsområder for de energirelaterede virksomheder i Trekantområdet Alle energikilder, alle teknologier Optimering af produktion og forbrug af energi

6 Projektplan 6 måneder Fremtidige udfordringer Muligheder og visioner Indsatsområder og organisering 1. møde 2. møde 3. møde Interview af virksomheder og institutioner Benchmarking trip Interview Strategiarbejdsgruppe Projektgrupper

7 Projektplan opfølgning 6 måneder 1 år Indsatsområde Indsatsområde Indsatsområde Opfølgningsaktiviteter Strategisk udvikling af området

8 Agenda Velkomst v. Uffe Steiner Præsentation af projektet Eksempel på et klynge-initiativ Andre initiativer Facts om energi Internationalt Danmark Beskrivelse af klyngen Diskussion af tendenser og fremtidige udfordringer

9 The Torino infomobility cluster Training centers Suppliers Moduls Chips Plastics ASSEMBL. Content provider Information provision Universities and R&D centers Hardware on-board/distribution Plateform Applications specific funtions Operative systems Hosting Content aggregation Other Telecom capabilities System integrator (HW+SW) On board electronic components Distribution Maintenance and assistance Car makers: CAR TRUCK BUS Vehicles assemblers Communication System integrators and consulents Service Management centers CLIENTS Logistics People transport Goods transport Emergency services Consumer market Public entities Security systems Defense Public transportation Test & Certifications Secure transactions Banks Investment, VC Legal frame Associations, institutions

10 Training centers Suppliers Universities and R&D centers Other Telecom capabilities Communication Distribution CLIENTS Logistics Moduls Maintenance and assistance People transport Chips Plastics ASSEMBL. Content provider Information provision Hardware on-board/distribution Plateform Applications specific funtions Operative systems Hosting Content aggregation System integrator (HW+SW) On board electronic components Car makers: CAR TRUCK BUS Vehicles assemblers System integrators and consulents Service Management centers Goods transport Emergency services Consumer market Enti pubblici Public entities Security systems Defense Public transportation Test & Certifications Secure transactions Banks Investment, VC Legal frame Associations, institutions

11 But, what is the infomobility cluster businesses? Infomobility cluster What are we moving? Moving GOODS Moving VEHICLES

12 But, what is the infomobility cluster businesses? Infomobility cluster What are we moving? Moving GOODS Moving VEHICLES Traffic Management

13 Moving VEHICLES Which are the region advantages in terms of success factors for this business? Strategy, structure and rivalry Factor conditions DES Demand conditions DE LA Total coverage of the value chain Sophisticated technology Car manufacturers Case succes (specially in urban traffic) Support infrastructu re High potential market Lots of traffic Tolls in roads Request to invest in highways...

14 Moving VEHICLES What can the cluster do? Local knowledge + Integrated & full service Development of local integrated solutions for the traffic management

15 Moving VEHICLES What can the cluster do? Local knowledge + Integrated & full service Development of local integrated solutions for the traffic management Export the know how internationally

16 Agenda Velkomst v. Uffe Steiner Præsentation af projektet Eksempel på et klynge-initiativ Andre initiativer Facts om energi Internationalt Danmark Beskrivelse af klyngen Diskussion af tendenser og fremtidige udfordringer

17 Der er andre initiativer på energiområdet... Next city Partnerskabet Megavind Komforthusene Energiklyngen Fionia Projekt Bio-Energipark Project Zero Vedvarende Energi Ø Bioethanol Roskilde (2009) EnergyCamp 2007 World energi Showroom (2009) Biobrændstoffer Kilde: Egen tilvirkning listen er ikke udtømmende.

18 Agenda Velkomst v. Uffe Steiner Præsentation af projektet Eksempel på et klynge-initiativ Andre initiativer Facts om energi Internationalt Danmark Beskrivelse af klyngen Diskussion af tendenser og fremtidige udfordringer

19 Efterspørgslen efter energi er voksende... Verdens forbrug af energi forventes at stige med 57% fra 2004 til 2030 svarende til en gennemsnitlig vækst på 1,8% pr. år Realiseret Forventet udvikling Enhed: Peta Btu Kilde: Energy Information Administration (EIA) - International Energy Outlook 2007

20 Efterspørgslen vokser mest i udviklingsøkonomierne... Udviklingslande hvor økonomisk udvikling og befolkningstilvækst foregår hurtigst bidrager med 74% af den samlede stigning i det primære energiforbrug Kina og Indien har de højeste gennemsnitlige vækstrater 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Enhed: Peta Btu Energiforbrug i non-oecd regioner Non-OECD Asia Middle East Africa Central and South America Non-OECD Europe and Eurasia kilde: Energy Information Administration (EIA) - International Energy Outlook 2007

21 Efterspørgslen vokser mest i udviklingsøkonomierne... Energiforbruget i non-oecd regionerne forventes at overstige OECD regionernes i 2010, og være 35% højere end OECD total i ,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Energi-verdensmarkedet (forbrug) i OECD og non-oecd OECD Non-OECD Kilde: Energy Information Administration International Energy anual 2004

22 Hvad er reaktionen på denne efterspørgsel... Fossile brændstoffer udgør næsten 90% af væksten i efterspørgslen efter energi frem til ,0 250,0 200,0 150,0 100,0 Oil Natural Gas Coal Nuclear Renewables 50,0 0,0 Enhed: Peta Btu Kilde: Energy Information Administration (EIA) - International Energy Outlook 2007

23 Truslen mod energiforsyningen skal løses... Der er begrænsede mængder af fossile brændstoffer på Jorden Brændsel Beholdninger (*) Olie 40,5 år Gas 63,3 år Kul 147 år (*) Ved nuværende forbrug Kilde: BP World Energy Review 2007

24 Truslen mod energiforsyningen skal løses... Der er begrænsede mængder af fossile brændstoffer på Jorden 2/3 af verdens oliereserver findes i Mellemøsten Kendte olie reserver ult (milioner barrels) Kendte gas reserver ult (trillioner kubikmetres) Source: BP World Energy Review 2007

25 Truslen mod energiforsyningen skal løses... Der er begrænsede mængder af fossile brændstoffer på Jorden 2/3 af verdens oliereserver findes i Mellemøsten Afbrænding af fossile brændstoffer skader miljøet Gennemsnitstemperaturen på Jordens overflade er steget med 0.6ºC over de sidste 100 år Nasa animation af klimaforandringer

26 Der er en voksende erkendelse af behovet for forbedring og forandring i måden vi producerer og forbruger energi Udvikling og anvendelse af alternative energikilder Energibesparelser og effektiv anvendelse

27 Udvikling og anvendelse af alternative energikilder Der er et mål om at øge andelen af vedvarende energi Andelen af vedvarende energi af det faktiske samlede energiforbrug: EU-lande i 2005 (i %) Den faktiske andel i 2005 var 6.38% som skal ses i forhold til målsætningen om 12% i 2010 Kilde: European Comission

28 Udvikling og anvendelse af alternative energikilder Der er et mål om at øge andelen af vedvarende energi Elektricitet: Andelen af vedvarende energi i el-forbruget i EU-lande i 2005 (i %) EU-målet er 21% i 2010 Kilde: European comission and eurobserv ER, State of renewable energies in Europe 2006

29 Energibesparelser og effektiv anvendelse Energi effektivitet I industrialiserede lande går 35-40% af det samlede energiforbrug til bygninger Hvis man også medregner energiforbruget til fremstilling og transport af byggematerialer samt service og vedligeholdelse udgør bygninger næsten 50% af energiforbruget USAs energiforbrug: Transport 28% Bygninger 39% Industri 33% Kilde: World energy outlook Source: US Energy Information

30 Energibesparelser og effektiv anvendelse Energi effektivitet I industrialiserede lande går 35-40% af det samlede energiforbrug til bygninger Hvis man også medregner energiforbruget til fremstilling og transport af byggematerialer samt service og vedligeholdelse udgør bygninger næsten 50% af energiforbruget USAs energiforbrug: Transport 28% Bygninger 39% Dette forbrug kan reduceres med op til 75% Industri 33% Kilde: World energy outlook og US Energy Information

31 Agenda Velkomst v. Uffe Steiner Præsentation af projektet Eksempel på et klynge-initiativ Andre initiativer Facts om energi Internationalt Danmark Beskrivelse af klyngen Diskussion af tendenser og fremtidige udfordringer

32 Danmark er nettoeksportør af energi... Danmark blev selvforsynende med energi i 1997 (i 1993 for olie) 250% 200% 150% 100% 50% 0% 1980 '85 '90 '95 '00 '06 Energi i alt Olie Kilde: Energistyrelsen

33 Der er løbende sket forbedringer i energieffektiviteten Den økonomiske aktivitet i Danmark opgjort som bruttonationalproduktet (BNP i 2000 priser) har udviklet sig langt hurtigere end energiforbruget '85 '90 '95 '00 '06 Kilde: Energistyrelsen BNP i 2000 priser Bruttoenergiforbrug, korrigeret

34 PJ 900 Men hovedparten af energiforbruget er baseret på fossile brændsler... Bruttoenergiforbruget fordelt på brændsler '85 '90 '95 '00 '06 Olie Naturgas Kul og koks Vedvarende energi m.m. Kilde: Energistyrelsen

35 Produktionen af vedvarende energi er øget siden Forbrug af vedvarende energi andel af det samlede energiforbrug. 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1980 '82 '84 '86 '88 '90 '92 '94 '96 '98 '00 '02 '04 '06 Andel dækket af nettoimport af vedvarende energi Kilde: Energistyrelsen Andel dækket af produktion af vedvarende energi

36 Stigende dansk eksport af produkter til energisektoren Mia. kr., løbende priser 50 Mia. kr. 20% 40 15% 30 10% % '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 Eksport af produkter til energisektoren Andel af Danmarks samlede eksport (højre akse) 0% Kilde: Energistyrelsen

37 Agenda Velkomst v. Uffe Steiner Præsentation af projektet Eksempel på et klynge-initiativ Andre initiativer Facts om energi Internationalt Danmark Beskrivelse af klyngen Diskussion af tendenser og fremtidige udfordringer

38 Positivt nationalt og regionalt udgangspunkt... Lang og betydelig tradition indenfor energiproduktion og energiteknologi i området Industrien: Koncentration af store energirelaterede virksomheder: DONG, Vattenfall, Danfoss, Logstor, Velux, APV, TREFOR Total dækning af hele værdikæden Stor eksportandel Regionale og nationale videns- og uddannelsesinstitutioner Nærhed til store energikunder (industrier, virksomheder, transportsektoren, etc.) Sofistikerede offentlige kunder (f.eks. Middelfart Kommune) Vigtig energiinfrastruktur mødes i Trekantområdet

39 Lovgivning Organisationer og styrelser Vidensinstitutioner Financiel service R&D Vedligeholdelse Rådgivning & service Efterforskning Udstyr Konstruktion Komponenter Kilde: Egen tilvirkning Kraft produktion Vandkraft Solenergi Vind Biomasse Andre vedvarende Kul Atomkraft Import af energi Varme produktion Trans mission Overskudskapacitet Egen produktion / direkte forbrug Kombineret produktion Biomasse Natur gas Kul Distribution Handel og grossistsalg Lokale netværk Egen produktion Forbrug Husholdning Handel og service Industri og landbrug Transport Offentligt forbrug Eksport

40 Lovgivning Organisationer og styrelser Vidensinstitutioner Financiel Service R&D Vedlige holdelse Rådgivning & service Efterforskning Kons truktion Kraft produktion Trans Mission Distribution Forbrug Husholdning Handel og service Udstyr Kompo nenter Kilde: Egen tilvirkning Varme produktion Excess capacity Handel og DONG grossistsalg Vattenfall TAS Linkogas Lokale netværk Egen produktion / direkte forbrug Kombineret produktion Egen produktion Industri og landbrug Transport Offentligt forbrug Export

41 Lovgivning R&D Vidensinstitutioner Efterforskning Kons truktion Udstyr Kompo nenter TVIS Energinet Dangas... Kraft produktion Energi Fyn SYD ENERGI Østjysk Energi TRE-FOR Energi Horsens NRGI Energi Midt Horsens Varmeværk Middelfart Fjernvarme Kombineret Vejle produktion Fjernvarmeselskab Kilde: Egen tilvirkning Organisationer og styrelser Heat Production Financiel Service Trans Mission Vedlige holdelse Egen produktion / direkte forbrug Overskudskapacitet Rådgivning & service Distribution Handel og grossistsalg Lokale netværk Egen produktion Forbrug Husholdning Handel og service Industri og landbrug Transport Offentligt forbrug Export

42 Lovgivning R&D Kons truktion Udstyr Kompo nenter Semco Maritime Organisationer Knowledge A/S Bjeld & og styrelser institutions Lauridsen Bravida Delpro... Kraft... produktion Kombineret produktion Kilde: Egen tilvirkning Rescandi a/s Nature Consult Ramboll BBK Davidsen Partnere as Grontmij Carl Bro as Deloitte Energy Consulting Network Innovation Midt Vest COWI Danfoss Solutions H.J.Hansen YIT A/S Varme produktion Financiel Service Trans Mission Helia Energisalg A/S Nord Pool Energi Danmark Efterforskning Vedligeholdelse Egen produktion / direkte forbrug Overskudskapacitet Rådgivning & service Distribution Handel og grossistsalg Lokale netværk Egen produktion Forbrug Husholdning Handel og service Industri og landbrug Transport Offentligt forbrug Export

43 Lovgivning R&D Vidensinstitutioner Efterforskning Konstruktion Udstyr Kompo nenter Organisationer og styrelser Kraft produktion Kombineret produktion Kilde: Egen tilvirkning Logstor A/S IRD A/S - APC SCANPOCON A/S ABB A/S Eaton Electric ApS Danfoss Pettinaroli Alfa Laval Kolding APV Heat Exchanger A/S bb electronics a/s Elektro-Isola A/S Erik Blichfeld A/S LM Glasfiber Tjæreborg Industri A/S GE Energy, Jenbacher TK Energi A/S VELUX A/S Siemens DVI DEVI Varme produktion Financiel Service Trans Mission Vedlige holdelse Egen produktion / direkte forbrug Overskudskapacitet Rådgivning & service Distribution Handel og grossistsalg Lokale netværk Egen produktion Forbrug Husholdning Handel og service Industri og landbrug Transport Offentligt forbrug Export

44 Lovgivning R&D Kons truktion Equipment Kompo nenter Organisationer og styrelser Efterforskning Vidensinstitutioner Kraft produktion Energi Industrien Green Network Dansk Fjernvarme Den Danske Vedligeholdelsesforening Energinet Energitjenesten Dansk Energi Dansk Industri EcoForum Key2Green MiljøForum Fyn Organisationen for Vedvarende Energi UdviklingsRåd Sønderjylland Vindmølleindustrien Vindmølleforeningen Dansk Fjernvarme Miljønetværk Syd House of Innovation Combined production IT Forum Trekantområdet Kilde: Egen tilvirkning Energistyrelsen Erhvervs- og byggestyrelsen Jysk-fynsk erhvervssamarbejde Sikkerhedsstyrelsen Varme produktion Financiel Service Trans DTU Mission Vedlige holdelse Egen produktion / direkte forbrug Overskudskapacitet Rådgivning & service Fredericia Maskinmesterskole IT Skolen Institut for energiteknik v. Aalborg Universitet SDU, Institut for Industri og byggeri Designskolen GEUS Danfoss Universe Eksperimentarium Økolariet EUC Lillebælt SDU, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Distribution Handel og grossistsalg Lokale netværk Egen produktion Forbrug Husholdning Handel og service Industri og landbrug Transport Offentligt forbrug Export

45 Lovgivning Organisationer og styrelser Vidensinstitutioner Financial Services R&D Efterforskning Kons truktion Kraft produktion Tuborg-Fredericia Rådgivning Maintenance bryggerierne & service Arla Claus Sørensen Dansk Supermarked Hawaii Gartneriet AGA Distribution... Trans Mission Forbrug Husholdning Handel og service Udstyr Kompo nenter Egen produktion / direkte Middelfart forbrug Kombineret produktion Kilde: Egen tilvirkning Banedanmark Sydtrafik Midttrafik Varme produktion Fredericia Kommune Overskudskapacitet Kommune Vejle Kommune Handel og grossistsalg Lokale netværk Egen produktion Industri og landbrug Transport Offentligt forbrug Eksport

46 Kort over klyngen Organisationer Myndigheder og styrelser Uddannelsesinstitutioner R&D institutioner Kilde: Intern tilvirkning. Datakilde ikke komplet

47 Kort over klyngen Produktion Transmission Distribution Handel og grossistsalg Komponenter og udstyr Rådgivning Store energiforbrugere Kilde: Intern tilvirkning. Datakilde ikke komplet

48 Kort over klyngen Produktion Transmission Distribution Handel og grossistsalg Komponenter og udstyr Rådgivning Store energiforbrugere Ca medarbejdere. Omsætning: 25 mia. Dkr (2006) (Kilde: Årsregnskaber/egen beregning) Kilde: Intern tilvirkning. Datakilde ikke komplet

49 Tak for i dag! Søren Jangaard Christina Helberg Alessandra Chevallard

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Lotte Langkilde, Louise Fenger Kornum, Mads Bruun Ingstrup og Sofie Rasmussen REG X, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet

Læs mere

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Klyngekataloget giver et overblik over de væsentlige danske klyngeorganisationer og innovationsnetværk. De danske klynger og netværk har selv bidraget

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Anders Kofoed Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda Erfaringer med samarbejde og partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

El-branchens faglæreruddannelse 2014

El-branchens faglæreruddannelse 2014 El-branchens faglæreruddannelse 2014 TEC Frederiksberg 25. juni 2014 Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Elforsyning, Smart Grid, det intelligente elnet Program onsdag 25. juni kl.

Læs mere

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs ProjectZero er visionen om at skabe et -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et -neutralt Sønderborg

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet ( Klimafinansieringskataloget )

Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet ( Klimafinansieringskataloget ) Bilag 14 Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag præsenterer vi alle de muligheder, som kommunerne og de almene

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere