THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com"

Transkript

1 THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING

2 Inholdsfortegnelse Sektion 1 Introduktion....2 Sektion 2 Installation RCX 100 enheden Følere Alarmrelæ El-tilslutning... 5 Sektion 3 RCX 100 drift Beskrivelse Valg af display System status Afrimning og alarm Programmering af RCX Visning af runtemperatur Visning af fordampertemperatur Indstilling af rumtemperatur Indstilling af afrimningssluttemperaturen Indstilling af blæser starttemperaturen Indstilling af lav temperaturgrænsen Indstilling af høj temperaturgrænsen Indstilling af afrimningsperiode Indstilling af afdrypningsperiode Indstilling af kompressorforsinkelse Indstilling af alarmforsinkelsesperioden Indstilling af alarm driftstilstande Indstilling af afrimningshyppighed Indstilling af differens (hysterese) Yderligere funktioner Registrerede maksimum og minimum temperaturer Tastaturås Manuel afrimning Kalibrering af føler Afstilling af auditiv alarm Følerfejl Sektion 4 Fejlfinding Sektion 5 Tekniske oplysninger Sektion 6 Nye features på RCX 100 panel monteret Sektion 7 El+diagrammer for RCX 100 Easyfix og RCX 100 Minipanel

3 SEKTION 1 INTRODUCTION COLTREC RCX 100 er et multi funktionelt integreret apparat, som giver fuldstændig kontrol over et køleanlæg. Ved at benytte mikroprocessor teknologi sikres det, at kølerummets ønskede krav opretholdes, mens brugeren nemt får værdifuld information og klarhed. COLTREC RCX 100 kan tilsluttes direkte til en+fases belastninger op til 13A Ohmsk og kan bruges i forbindelse med kontaktorer i større eller tre fases installationer. FUNKTIONER Styring Kølerums temperatur vises digitalt. Fordampertemperatur vises digitalt. Rumtemperatur termostat, som kan justeres i trin på 1 C, med justerbar differens. Begrænsning af kompressorindkobling for at undgå for mange stop start. Termostat til start af blæser. Programmerbar afrimning med justerbar varighed, sluttemperatur og afdrypningsperiode. Manuel aktivering af afrimning samt overstyring. Alarm 2 trins høj og lav alarm med afstilling af auditiv alarm. Trin 1 temperaturgrænse med alarmforsinkelse. Trin 2 temperaturgrænse med øjeblikkelig alarm. Status vindue med indikation af fejl. Note: Informationen, som er givet i denne vejledning, er kun til orientering. Intet i denne vejledning må benyttes til aftaler, som kan udtrykke eller medføre nogen form for kontrakt. Thermomax forbeholder sig ret til at opdatere specifikationer uden varsel. 2

4 SEKTION 2 INSTALLATION Note: Installation af elektroniske styringer som denne, bør udføres af kvalificeret personale. Denne installationsprocedure er kun en vejledning og dens egnethed bør kontrolleres af installatøren. Vi formoder, at køleanlægget er fysisk installeret og testet, er klar til operation samt er tilsluttet strømforsyning. sikkerheds instruktion 1 Før installetion påbegyndes skal denne manual gennemlæses. 2 Installetion og betjening må kun udføres af det til jobbet kvalificeret personale. 3 Det anbefales at hovedforsyningen til uniten er fra en passende isoleret afbryder. 4 Advarsel når uniten er forbundet til forsyningen, og dækslet er fjernet vil der være blottede ledere. Derfor skal det tilstræbes at alle forbindelser incl. Batteri er færdiggjort, og dækslet er monteret inden der sættes spænding på uniten. Samt at forsyningen er afbrudt før dækslet fjernes. Ligeledes må uniten ikke forlades med åbent dæksel og spænding tilsluttet. 5 Det skal tilsikres at uniten forsynes med den korrekte spænding jvf. Mærkeplade. 6 Det frarådes at føre hovedspænding sammen med lavspænding eller sensor kabler. 3

5 2.1 RCX 100 ENHEDEN Note: M.h.t. til indretning bør styringsenheden placeres i øjenhøjde. Det er altid en god idé at holde elektroniske apparatur vœk fra kulde, varme og elektriske anlœg, da ekstreme temperatur kan nedsœtte apparatets levetid. Store elektriske installationer, kontakter, relœer eller kontaktorer for tœt på apparatet kan give elektriske og elektro magnetiske forstyrrelser, når apparatet tœndes og slukkes. Det anbefales, at skœrmen ikke placeres i direkte sollys, derved undgås reflektion på skœrmen. 1. Fjern dækhætterne bagpå eller under kassen alt efter hvad der passer bedst til lige netop denne installation. 2. Skruen, som er til det øverste midterste hul bagpå COLTREC RCX 100, skrues ind i væggen eller panelet, hvor apparatet skal anbringes. Der skal være en afstand på 3 mm mellem skruehovedet og væggen. Placér kassen og træk den ned over hullet. 3. Nivellér COLTREC RCX 100 kassen og hvis indgangene på bagsiden benyttes, markeres alle hullerne på panelet bag apparatet. Fjern kassen og bor de nødvendige huller i panelet, saml eventuelle ringe og ledningskabel adaptere, sæt boksen på plads igen og montér de to nederste skruer. 2.2 FØLERE Rumføleren og fordamperføleren er identiske. For det bedste resultat er det vigtigt, at de installeres egnede steder. Følerne leveres med 5m kabel. Hvis det er nødvendigt med længere kabler, findes der følere med forlængede kabler. Alternativt kan et egnet 3 leder kabel bruges, men som med alle PT100 føler applikationer er det vigtigt med en god forbindelse. Det anbefales derfor, at der benyttes fabrikslavede forlængere i tvivlstilfælde. 4

6 1. Installér rumføleren i kølerummet, den må ikke placeres for tæt på fordamper blæseren eller for tæt på døren. Placer føleren, så den måler gennemsnitlige kølerums temperatur. 2. Placér fordamperføleren mellem fordamper finnerne. Føleren må ikke placeres for tæt på afrimningsvarmerens elementer. Det ideelle er, hvis føleren ikke påvirkes af varmeelementerne, da dette medfører for tidlig udkobling af afrimningen. 3. Gør installationen færdig ved at føre kablerne tilbage til styringsenheden og sørg for, at kablerne er beskyttet mod skarpe kanter. 2.3 ALARMRELÆ Note: Alarm relœet er en isoleret omskifter med 3 kontakter. Relœet er normalt strømførende og slukker, når alarmen udløses eller ved strømsvigt. Der kan benyttes til at udløse en udvendig klokke, en advarsels lampe eller en digital kommunikation (telefonopringning). Hvis der anvendes en udvendig anordning, forbindes alarmrelæet på passende vis. 2.4 EL TILSLUTNING Note: Dette apparat bør tilsluttes jord. Bøjelige kabler forenkler forbindelsen til terminalerne. Alle forbindelser bør vœre sikre og passende strammet, da løse forbindelser let bliver overophedet og kan starte en brand. Det er vigtigt at den specificerede belastning på 13A Ohmsk overholdes. Hvis disse belastninger overskrides, skal eksterne kontaktorer benyttes. Hold hovedkablerne vœk fra føler kablerne og andre lav volts signal kabler. 1. Tilslut kompressor, blæser og afrimningsvarmer til de modsvarende terminaler i styringsenheden. Se nedenstående diagram. 2. Tilslut hovedforbindelsen 220V 50Hz. Enheden kan nu startes op. 5

7 SEKTION 3 RCX 100 DRIFT 3.1 BESKRIVELSE Valg af System Afrimning og Display Status alarmindstilling VALG AF DISPLAY ROOM: Kølerums temperatur EVAP: ROOM SET: DEF TERM: FAN ENABLE: AL LO: AL HI: Fordamper temperatur Den ønskede temperatur (termostat setpunkt) Stop afrimning - maximum temperatur Hvis denne overskrides under afrimnings cyklusen, standses afrimnings cyklusen automatisk uden hensyn til hvor lang tid, der er tilbage på timeren, og starter kølings cyklusen. Ved slutningen af en afriming, vil enheden afdryppe i en periode, der kan programmeres for afdrypning. Setpunkt for aktivering af blæser. Hvis denne er aktiveret efter en afrimningscyklus, kan blæseren ikke starte før fordampertemperaturen er faldet under den indstillede temperatur. Den bruges hovedsagelig til at forhindre varme fra afrimningen i at blive fært ind i kølerummet i starten af kølecyklusen. Minimum temperatur grænse for kølerummet. Hvis denne overskrides, starter alarmen efter en forsinkelse, der kan programmeres til at vare fra 0 til 50 minutter (se 3.1.3). Maximum temperatur grænse for kølerummet. Hvis denne overskrides, starter alarmen efter en forsinkelse, der kan programmeres til at vare fre 0 til 50 minutter (se 3.1.3). 6

8 3.1.2 SYSTEM STATUS SENSOR: DEFROST: FAN: REFRIG: ALARM: MAINS: Blinker hvis der er fejl på en af følerne. Viser at afrimnings varmeren er tændt. Viser at blæseren er tændt. Viser at kølekompressoren er tændt. Blinker hvis en af alarmerne er gået i gang pga. Lav eller høj alarm eller føler fejl. Viser at der er strøm på enheden og at sikringerne er i orden AFRIMNING OG ALARM DEF DUR: DWL: SWCH DELAY: AL DELAY: AL OPTS: Afrimningsvarigheden. Dette er afrimningscyklusens varighed i minutter. Der er muligt at vælge fra 0 til 98 minutter. Afdrypningsperiode timer. Tillader en afdrypningsperiode at blive programmeret fra 0 til 20 minutter (0 = Ingen afdrypning). Dette er en tidsforsinkelse, til at forebygge for mange kompressor stop start. Hver gang kompressoren starter, aktiveres timeren. Kompressoren wil defor ikke få lov til at starte før forsinkelsen er gået. Alarmforsinkelse (0 til 50 minutter). Efter max. eller min. grænsen er overskredet ) AL HI / AL LO), vil alarmen ikke blive aktiveret før tidsforsinkelsen er gået. Det er muligt at have forskellige alarmforsinkelsesperioder for høj og lav alarm. Alarm muligheder. Der er tre alarmmuligheder for COLTREC RCX Ingen LED blinker. 2. Kun blinken, når kølerumstemperaturen har overskredet maximum og minimum alarmgrænserne. 3. Blinken fortsætter, intil maximum eller minimum er nået. DEF FREQ: Afrimningensfrekvensen. Dette er varigheden af kølecyklusen i timer og den kan sættes fra 0 til 24 timer (0 = Ingen afrimning). Hvis der vælges værdi 3, vil der være 8 afrimnings cykluser på 24 timer. 7

9 3.2 PROGRAMMERING AF RCX VISNING AF RUMTEMPERATUR Når uniten startes, kører den igennem en indledende rutine, som varer ca. 3 sekunder og efterfølges af to bip. Ved opstart vises rumtemperaturen. Tryk på for at se de andre programmerede temperaturer. Hold tasten for automatisk gentagefunktion. Efter et minut vil uniten automatisk gå tilbage til at vise rumtemperaturen. Note: Hvis der vises et andet display end rumtemperaturen i lœngere end et minut, vil displayet automatisk skifte tilbage til at vise rumtemperaturen VISNING AF FORDAMPERTEMPERATUR Tryk på indtil, der er lys i EVAP indikatoren INDSTILLING AF RUMTEMPERATUR Tryk på indtil, der er lys i ROOM SET indikatoren, tryk da på eller for at indstille den ønskede rumtemperatur (minimum 40 C, maksimum +40 C) INDSTILLING AF AFRIMNINGS SLUTTEMPERATUREN Tryk på indtil, der er lys i DEF TERM indikatoren, tryk da på eller for at indstille den ønskede sluttemperatur (minimum 40 C, maksimum +50 C) INDSTILLING AF BLÆSER STARTTEMPERATUREN Tryk på indtil, der er lys i FAN ENABLE indikatoren, tryk da på eller for at indstille den ønskede starttemperatur (minimum 40 C, maksimum + 50 C) INDSTILLING AF LAV TEMPERATURGRÆNSEN Tryk på indtil, der er lys AL LO indikatoren, tryk da på eller for at indstille den ønskede rumtemperatur (minimum 49 C, maksimum +49 C) INDSTILLING AF HØJ TEMPERATURGRÆNSEN Tryk på indtil, der er lys i AL HI indikatoren, tryk da på eller for at indstille den ønskede rumtemperatur (minimum 49 C, maksimum +49 C) INDSTILLING AF AFRIMNINGSPERIODEN Tryk på indtil, der er lys i DEF TERM indikatoren, tryk da på for at vælge for DEF DUR (denne indikator tændes). Afrimningsperioden kan nu indstilles ved tryk på eller (0 til 98 minutter). 8

10 3.2.9 INDSTILLING AF AFDRYPNINGSPERIODE Tryk på indtil DEF TERM lampen lyser. Tryk dernæst på for at vælge DWL (lampen lyser). Hvis afrimningsvarigheden (DEF DUR) ikke er blevet indstillet, vil DEF DUR lampen lyse og for at vælge DWL, skal der trykkes på igen indtil DEF TERM lampen lyser. Tryk dernæst på (lampen vil nu lyse). for at vælge DWL INDSTILLING AF KOMPRESSORFORSINKELSE Tryk på indtil FAN ENABLE lampen lyser. Tryk dernæst på for at vælge SWCH DELAY (lampen lyser). Kompressorforsinkelsen kan nu indstilles i minutter ved tryk på eller (0-10 minutter) INDSTILLING AF ALARMFORSINKELSESPERIODEN Tryk på indtil enten AL LO (lav) eller AL HI (høj) lampen lyser (der kan indstilles forskellige forsinkelsesperioder for høj og lav alarmen). Tryk dernæst på for at vælge AL DELAY (lampen lyser). Alarmforsinkelsen kan nu indstilles i minutter ved tryk på eller (0-50 minutter) INDSTILLING AF ALARM DRIFTSTILSTANDE Tryk på indtil AL LO (lav) eller AL HL (høj) lampen lyser. Tryk dernæst på for at vælge AL OPTS (lampen lyser). Alarmtilstanden kan nu indstilles i minutter ved tryk på eller (1 til 3). Når kølerumstemperaturen overskrider lav eller høj alarm temperaturgrænserne, vil den pågældende lampe blinke, selvom temperaturen falder til indenfor grænserne igen, indtil maksimum (for AL HL) eller minimum (for AL LO) temperaturerne læses (se 3.3.1). Dette er valgfrit og kan slås fra, der er følgende tilstande: 1. Ingen blinken 2. Blinker kun, når temperaturen er udenfor grænserne. 3. Blinker indtil maksimum eller minimum temperaturerne læses INDSTILLING AF AFRIMNINGSHYPPIGHED Tryk på indtil DEF TERM lampen lyser. Tryk dernæst på for at vælge DEF FREQ (lampen lyser). Afrimningshyppigheden kan nu indstilles i timer ved tryk på eller (0-24 timer) INDSTILLING AF DIFFEREND (HYSTERESE) Kølerumstermostaten har en variabel differens på 0 C til 10 C. Tryk på indtil ROOM SET lampen lyser for at se den eksisterende differens. Ved tryk på vises differens. Tryk på eller for at justere differensen, mens tasten holdes nede. 9

11 3.3 YDERLIGERE FUNKTIONER REGISTREREDE MAKSIMUM OG MINIMUM TEMPERATUR For at se minimum og maksimum temperatur i kølerummet, vælges ROOM. Derefter holdes tasten nede i 2 sekunder. Der lyder et bip og maksimum temperaturen vises. Dette er den højest målte temperatur, siden uniten blev startet op. Ved tryk på resettes temperaturen til den nuværende kølerumstemperatur. Tryk på i yderligere 8 sekunder for at se den højest målte temperatur nogensinde (et F indikerer, at der er registreret fejl i unitens historik). Minimum temperaturen vises på samme måde ved tryk på. For at se maksimum og minimum temperatur for fordamperen, vælges EVAP. Tryk på eller tasterne for at se maksimum og minimum temperaturerne, som beskrevet ovenfor TASTATURLÅS Det er muligt at låse tastaturet, så de programmerede værdier ikke bliver ændret ved et uheld. Hold tasten nede i 8 sekunder for at låse tastaturet. Der lyder et bip og et komma vises på displayet. Dette viser, at de indstillede temperaturer er låste og beskyttede. Tryk på forsvinder. i 8 sekunder for at låse tastaturet op, kommaet MANUEL AFRIMNING For at indstille styringen til manuel afrimning eller for at stoppe en Igangværende afrimning, gør følgende: 1. Vælg ROOM på displayet. 2. Hold tasten nede i 5 sekunder. 3. Uniten vil bippe og skifte indstilling KALIBRERING AF FØLER RCX 100 kan kalibreres ± 3 C trin af kvalificeret personnel. 1. Tryk på for at vælge den temperaturkanal, som kræver kalibrering (ROOM eller EVAP). 2. Tryk på og tasterne samtidig i 5 sekunder for at øge temperaturen med 1 C. Uniten bipper og temperaturen ændres. 3. Tryk på og tasterne samtidig i 5 sekunder for at minske temperaturen med -1 C. Uniten bipper og temperaturen ændres. 10

12 3.3.5 AFSTILLING AF AUDITIV ALARM Tryk på for at vælge AL HI (høj) eller AL LO (lav). Alarmen vil stadig blive udløst, men den kan ikke længere høres FØLERFEJL I tilfælde af følerfejl blinker følerindikatoren og alarmen udløses. Kompressor og ventilator forbliver tændt, og afrimning vil blive forhindret. Årsag Afhjælpning: Årsag Afhjælpning: SEKTION 4 FEJLFINDING Der sker ikke noget, når enheden tændes. En af sikringerne kan være sprunget check det og udskift, hvis det er nødvendigt. (ref. De angivne specifikationer for værdier). Hvis sikringerne springer igen, kontakt da sælgeren af enheden. Temperatur på displayet svinger. En af følerforbindelserne kan være løs. Stram forbindelsen, læg kablerne om, hvis det er nødvendigt. Det er umuligt at indstille parametrene. Tastaturet virker ikke. Årsag Afhjælpning: Tastaturet er låst. Se Tastaturlås, sektion Årsag Afhjælpning: Årsag Afhjælpning: Årsag Afhjælpning: Årsag Afhjælpning: AL LO eller AL HL blinker. Dette er ikke en fejl. Kølerums temperatuen har enten været højere end AL HI (høj) grænsen eller lavere end AL LO (lav) grænsen. Se høj og lav alarm sektionerne. SENSOR blinker. Der er fejl på en af følerne eller den er ikke tilsluttet rigtigt. Føleren med fejl vil vise et F, når den bliver valgt på displayet. Check et forbindelserne er korrekte og sikre. Hvis fejlen stadig er der, udskiftes føleren. Syringen vil ikke blive i afrimnings cyklusen, hverken automatisk eller ved manuel afrimning. Afrimningssluttemperaturen er overskredet (fordampertemperaturen er højere end afrimningssluttemperaturen. (Juster temperaturen, så den passer (se 3.2.4)). Kompressoren kører ikke. Check kompressorforsinkelsen (se ) og termostat differenshysterese (se ). Ventilatoren kører ikke. Årsag Afhjælpning: Check ventilator starttemperaturen (se 3.2.5). Uniten er aktiv tilstand, men ingen af output indikatorerne er aktiv. Årsag Afhjælpning: Systemet er i en afdrypningsperiode (se 3.2.9). 11

13 SEKTION 5 ELEKTRISKE: El-tilslutning: V Omgivelsestemperatur: 0 C til +40 C Sikringer: 2 x 1A 20mm Relæ kapacitet: Kompressor relæ: 13A en-fase Ohmsk belastning Blæser relæ: 13A en-fase Ohmsk belastning Afrimningsvarmer: 13A en-fase Ohmsk belastning Alarm: 5A omstilling tre punkts relæ Kan benyttes til lav såvel som høj spænding. MEKANISKE: Dimensioner: Bredde: 165mm Højde: 160mm Dybde: 75mm Føler: 7.3mm diameter Vægt: 0.96 kg Kassemateriale: Plastik FØLERE: Type: SX TM PT100 platin folie Kompensation: 3 ledningskompenseret Kabel: 3 kores Længde: Rumføler: 5m Fordamperføler: 5m LISTE OVER DELE RCX 100 RCX 100 enheden Føler - 5m kabel Føler - 15m kabel Føler - 25m kabel Forlænger 10m Forlænger 20m Forlænger 50m C0318 C0406 A6905 A6915 A6925 A6911 A6921 A

14 CE Dette produkt er blevet testet jvf. EU EMC 89/336/EEC directiver ifølge producenten rapport, som er tilgængelig ved forespørgsel. Dette produkt er i overenstemmelse med lavvolt directiv 73/23/EEC. Thermomax bekræfter at dette datalogger / styring apperatur er fremstillet jvf. ISO 9002 kvalitetsstyring. Thermomax påtager sig reperation / udskiftning af apperatet såfremt dette bliver defekt grundet fejl i produktion eller komponenter, dog vil Thermomax ikke være ansvarlig for for økonomiske tab (indirekte tab) som måtte opstå ved fejl på apperatet. Ethver krav om reparation eller ombytning skal afgives ikke senere end 15 måneder efter fakturadato. SEKTION 6 NYE FEATURES PÅ RCX 100 PANEL MONTERET MÅLSKITSE 13

15 FORBINDELSESDIAGRAM (KUN PANELMONTERET) 14

16 SEKTION 7 EL-DIAGRAMMER RCX 100 MINI-PANEL KOBLINGS ELDIAGRAM RCX 100 EASYFIX KOBLINGS ELDIAGRAM 15

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

BRUGERMANUAL UPUL 580

BRUGERMANUAL UPUL 580 BRUGERMANUAL UPUL 580 2 INDHOLDSFORTEGNELSE.......................................................... SIDE Før enheden tages i brug.............................................................. 4 Miljøbeskyttelse...................................................................

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

Betjenings- og servicenual. Compact 210/410

Betjenings- og servicenual. Compact 210/410 Betjenings- og servicenual Compact 210/410 1 765041364 Indhold: Opstilling... 3 Tilslutning... 5 Igangsætning... 5 Temperaturindstilling... 6 Temperaturalarm... 7 Fejlkoder... 8 Afrimning... 8 Tastaturlås...

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Elma Segugio CO Dansk vejledning Side 3 7

Elma Segugio CO Dansk vejledning Side 3 7 Elma Segugio CO Dansk vejledning Side 3 7 El.nr. 63 98 967 008 Dansk vejledning...3 Introduktion...3 Beskrivelse...3 Gas lækage detektor...3 Forbindelsesdiagrammer...4 Oversigt...4 Brugerinstruktioner...5

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Dr.Sherlock /oxygen. BRUGERVEJLEDNING og INSTALLATIONSVEJLEDNING OXYGEN - ILT-OVERVÅGNING / STYRING VER. 1.10

Dr.Sherlock /oxygen. BRUGERVEJLEDNING og INSTALLATIONSVEJLEDNING OXYGEN - ILT-OVERVÅGNING / STYRING VER. 1.10 Dr.Sherlock /oxygen OXYGEN - ILT-OVERVÅGNING / STYRING BRUGERVEJLEDNING og INSTALLATIONSVEJLEDNING VER. 1.10 Sherlock Oxygen 110-vejledning -installation - Klima Design A/S - 10.05.2016 1 INDHOLDSFORTEGENLSE

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk Bemærk: Vores produkter er undersøgt og godkendt af, National Technological Quality Surveillance Bureau. Vores fabrik overholder følgende standard Q/YDY001-1999. Indholdsfortegnelse Beskrivelse af afbalanceringsmaskinen........2

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Introduktion til kurset:

Introduktion til kurset: Introduktion til kurset: Du opnår kendskab til udskiftning af defekte El-komponenter i styretavler, samt funktionstest af anlæg. Du vil få kendskab til, hvordan man ændre El-diagrammet så det passer til

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax.co.uk

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax.co.uk THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax.co.uk INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1 Kontrolboks......

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7

Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7 Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7 El.nr. 63 98 967 037/040 Dansk vejledning...3 Introduktion...3 Beskrivelse...3 Beskrivelse...4 Gas lækage detektor...4 Forbindelsesdiagrammer...4 Funktioner...5

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Brugsanvisning Model BTFF 370 Frys BTKF 380 Køl/Frys BTKK 400 Køl

Brugsanvisning Model BTFF 370 Frys BTKF 380 Køl/Frys BTKK 400 Køl Brugsanvisning Model BTFF 370 Frys BTKF 380 Køl/Frys BTKK 400 Køl 05-02-10 Programfunktion Parameteroversigt Frys Parameterbeskrivelse Justeringsområde Parameter Set-punkt Indenfor øvre/nedre Set -18 grænse

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160 Holm & Holm A/S. Svejsemaskine OMISA De tekniske data I denne brugervejledning er kun til generel information. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel. I tvivlstilfælde sammenholdes

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Afbalanceringsapparat

Afbalanceringsapparat Afbalanceringsapparat INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Model CB-580 (Vare nr. 10720580) Læs hele vejledningen FØR INSTALLATION, for at sikre en korrekt drift- og lang levetid. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere