Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)"

Transkript

1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1

2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler og læserbreve. Navngivne artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Anonyme artikler optages ikke. Indlæg m.v. kan evt. optages under mærke. Sats & tryk: Hellbrandt A/S Arn. Nielsens Blv Hvidovre Tlf.: Oplag: Bladet udkommer 5 gange årligt i 1650 ekspl. Redaktionens adresse: Stof til bladet afleveres til redaktionen, Berners Vænge 11, kld. Distribution: Bladet uddeles til beboerne i Bredalsparken & Grenhusene, samt til Hvidovre Kommunalbestyrelse og DAB. Sendes desuden til beboerbladsudveksling i Boligselskabernes Landsforening. Deadline: Stof til næste nummer af bladet skal være indleveret til redaktionen senest 1. maj Udgivelse: Næste nummer af bladet udkommer ultimo maj Indhold Forsiden: Afd.møde d Referat af ekstraordinært afd.møde Nye tv-kanaler til sommer Fejl i varmeregnskabet Legepladser Fastelavn 2007 Folkedans - en god fritidsinteresse Nye skilte i Bredalsparken Angående affald Parkerede biler Klubber i Bredalsparken Bestyrelses- & udvalgsliste Ejendomskontoret Oprydnings- & beskæringsdag i GH Det eneste, der er sikkert, er, at sådan som menneskeheden har indrettet sig kapitalisme, konkurrence, imperialisme, globalisering stiger antallet af tabere for hver dag, der 2

3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde d. 31/ Valg af dirigent. Henrik Berg blev valgt. 2.Valg af stemmeudvalg. Afdelingsbestyrelsen blev valgt som stemmeudvalg. 3.Resultat af afstemning om tv-kanaler. 674 boliger deltog i afstemningen, hvilket svarer til en stemmeprocent på cirka halvtreds. På det ordinære afdelingsmøde i november var det blevet besluttet, at IT-gruppen skulle forhandle sig frem til en pakke inden for det nuværende antennebidrag på 159 kr. pr. måned og med kanalindhold på baggrund af resultatet af den afholdte afstemning. Imidlertid er der siden da sket nogle prisstigninger, hvorfor der blev fremlagt to pakkeforslag: et til 159 kr. pr. måned og et til 177 kr. pr. måned. Sidstnævnte pakke indeholder to kanaler mere, nemlig TV 2 News og Disney Channel. Pakken til 177 kr. pr. måned blev vedtaget med stort flertal. Forslag om nye/andre kanaler kan stilles på det ordinære afdelingsmøde til november. 4.Valg af tv-leverandør. Der blev fremlagt tilbud fra Canal Digital og TDC. Henrik Persson gennemgik de to tilbud. TCD kan tilbyde flere tillægsmuligheder (som skal betales af den enkelte beboer), men til gengæld kan ændringerne først ske ca. 1. juni, mens hvis vi beholder Canal Digital, kan den nye programpakke allerede være klar 1. april. Radiokanalerne er de samme uanset leverandør. Efter en række opklarende spørgsmål, blev tilbudene sat til afstemning. Fortsætter næste side 3

4 185 stemte for Canal Digital. 186 stemte for TDC, som dermed var vedtaget. 5.Budget for TV for 2007/08. Budgettet blev godkendt, hvilket indebærer følgende priser pr. 1. april dette år. Stor pakke 177 kr. pr. måned. Lille pakke 45 kr. pr. måned. Ingen pakke 35 kr. pr. måned. Det blev oplyst, at den nuværende pakke allerede koster 177 kr. mdl., og det vil sige, at indeværende regnskab ender med et underskud. 6.Valg af teleleverandør. Der forelå kun tilbud fra vores nuværende leverandør Cirque, som til gengæld har givet nogle mere favorable tilbud end tidligere. En repræsentant fra firmaet orienterede om de nye priser og de nye muligheder. 7.Regulering af betaling til bolignet. En nedsættelse af den mdl. betaling til 120 kr. blev enstemmigt vedtaget. 202 boliger var repræsenteret på mødet. Henrik Berg - dirigent 4

5 Nye tv-kanaler til sommer Resultatet af afstemningen om tv-kanaler (der var 674 boliger, der deltog i afstemningen) og det efterfølgende ekstraordinære afdelingsmøde medfører, at der bliver ændret på, hvilke kanaler vi fremover kan se. I forhold til det nuværende forsvinder Cartoon Network, som erstattes af Disney Channel. Endvidere forsvinder musikkanalerne, BBC, CNN og de tyske kanaler. Nye kanaler: TV 2 Charlie, TV2 Film og TV2 News. Der sker ingen ændringer med den lille pakke. Dog bliver den udvidet med den tyske kanal ZDF, som er gratis. Ændringerne forventes gennemført omkring 1. juni. Der vil inden da tilgå alle boliger nærmere information. Nye takster pr. 1. april Som et resultat af afdelingsmødet d. 31/1 kommer der nye takster pr. 1. april. TV: stor pakke kr. 177 mdl, lille pakke kr. 45 mdl, ingen pakke kr. 35 mdl. Tilslutning til datanet kr. 110 mdl. Bolignet kr. 120 mdl. HAVES: Adresse Rum bytteservice ØNSKES: Rum Tlf.nr. CPA 2½ vær. st.etage 2 vær, moderniseret ml

6 Fejl i varmeregnskabet Desværre har det vist sig, at der er en fejl i varmeregnskabet, som blev udsendt i efteråret. Fejlen skyldes, at Hvidovre Midt som leverer fjernvarmen, har ændret regnskabsår. Varmeregnskabet dækkede derfor kun en periode på 11 måneder, men nogle udgifter, abonnementsafgiften og fastafgiften, blev opkrævet for 12 måneder i stedet for 11 måneder. Hvidovre Midt er et fjernvarmedistributionsselskab, som ejes af de forbrugere, som modtager varmen og udover Bredalsparken og Grenhusene leverer Hvidovre Midt varme til Hvidovre kommune, Lejerbo og en række villakunder i området. Fejlen har ikke kun ramt Bredalsparken og Grenhusene, men alle Hvidovre Midts kunder. Hvidovre Midt har beklaget fejlen og har trukket beløbet fra i de aconto betalinger, som blev betalt i januar måned i år. Bredalsparken og Grenhusene har i alt betalt knapt 11 millioner til Hvidovre Midt sidste varmeregnskabsår, men det var omkring kr. for meget kr. er mange penge, men fordelt på de enkelte beboere, bliver beløbet noget mere beskedent. For en lejlighed på 80 m² drejer det sig i alt om 275 kr. og for et Grenhus om 325 kr. i gennemsnit. Beløbet vil indgå i det varmeregnskab, som afsluttes den 1. juni 2007 og som udsendes i efteråret. Lejerbo har besluttet samme fremgangsmåde. Bredalsparken og Lejerbo er de største kunder i Hvidovre Midt og sidder derfor på 8 af de 9 bestyrelsesposter i selskabet, men det var hverken de ansatte eller bestyrelsen i Hvidovre Midt eller DAB, som opdagede fejlen, men derimod en beboer i Grenhusene, som var vågen. 6

7 LEGEPLADSER Det er længe siden, at Bredalsparken har været et børnerigt kvarter. Den sidste statistik viser, at der bor endda meget få børn i vores bebyggelse. Det betyder ikke, at der ikke skal være legepladser i bebyggelsen, men der skal efter bestyrelsens opfattelse være en rimelig balance imellem udgifterne til nye legepladser og det stedlige behov. Derfor bliver der, inden større projekter bliver sat i gang, foretaget en undersøgelse af behovet i det pågældende område, og det kan medføre, at de oprindelige planer bliver opgivet. Det skete med en planlagt større fornyelse af legepladsen i den del af bebyggelsen, som vi kalder Emilieparken ( omtalt i sidste nummer af bladet). På afdelingsmødet i november godkendte forsamlingen en større renovering af den gamle boldbane og legepladsen ved Arn. Nielsens Boulevard Et projekt der var anslået til at koste tæt på en million kroner. I overensstemmel- se med fastlagt praksis er der blevet foretaget en undersøgelse af, hvor mange børn, der er i området. Der blev delt spørgeskema ud til 102 husstande, og 34 sendte skemaet retur. 28 svarede, at de ikke har nogen hjemmeboende børn, 2 at de aldrig benytter den eksisterende legeplads, og 4 at de benytter den nogle gange om ugen. Altså igen et område med meget få børn, og så er det bestyrelsens opfattelse, at der ikke er et rimeligt forhold mellem behov og udgifter. Derfor har Det Grønne Udvalg fået til opgave at komme med et langt mindre ambitiøst forslag og til en hel anden pris. Bag Gurrevej har der altid været en legeplads, som med tiden er blevet mindre og mindre, og også her var der lagt planer om en større fornyelse, men igen viste en rundspørge, at der dels er meget få børn, og at der ikke er interesse for at benytte legepladsen, så her er planerne også skrinlagt. 7

8 Den flotteste udklædning: Freja Larsen - Heks Den mest kreative udklædning: Mark Madsen - Robot Den sjoveste udklædning: Mille Larsen - Andrea 0-4 år Kattedronning: Kasper Hansen - SGA 46 st. 0-4 år Kattekonge: Marcus Nielsen - ANB 131, 1.tv Kattedronning: Rebecca Thorup - BV 13, 2.tv 8

9 5-7 år Kattekonge: Cirkeline Nielsen - GUR 15 A Kattedronning: Ricki Hansen - GUR år Kattekonge: Kian Petersen - SGA 33 Kattedronning: Stina Hansen - GH 14 Voksen Kattekonge: Diana Nielsen - GUR 15 A Kattedronning: Tonnie Hansen - SGA 68 st.th 9

10 FOLKEDANS - en god fritidsinteresse Hvidovre er en god by at bo i, med et væld af tilbud til unge og gamle. Det samme kan siges om Bredalsparken/ Grenhusene. Jeg dyrker dog en interesse, man må bevæge sig lidt væk for at finde: FOLKEDANS. Det foregår i en hyggelig villa på Byvej 78, i det hus, der engang var hjem for gartner Frandsen. Huset er af kommunen stillet til rådighed for folkedanserforeningen Hjerter To, som deler det med en afholdsforening, der yder hjælp og støtte til mennesker med behov for det. En gang om ugen går det løs med dans i et par timer, med kaffepause midtvejs, hvor vi også synger et par sange. Folkedans er en fortrinlig motion, man får sved på panden og taber pusten ind imellem. Heldigvis bevilger danselederen 2 minutters pause, når det er gået særligt livligt til! Livligheden kommer også af, at vi får rørt lattermusklerne over et kvikt replikskifte eller et fejltrin i dansen, som snart den ene, snart den anden begår. Foreningens medlemmer har opbygget en følelse af samhørighed og venskab, det er dejligt at være en del af. Samtidig er folk åbne udadtil og tager godt imod nye dansere. Min mand og jeg begyndte at danse i 1972, fordi vi ville gå til noget sammen; Efter han døde, er jeg fortsat som single. Man behøver ikke komme som par i Hjerter To, der er altid én at danse med og ellers er folk flinke til at skifte ud, så alle får danset. Ud over den ugentlige danseaften giver foreningen andre oplevelser, vi besøger f.eks. Hvidovres plejehjem og giver opvisning og synger med beboerne; vi rejser til stævner og festivaller i udlandet, først og fremmest i Hvidovres venskabsbyer. Rejserne udløser genbesøg, jeg har i tidens løb haft gæster fra Norden, Tyskland, Frankrig, Schweitz, England, Holland og Belgien. 10

11 Dansk folkedans er utrolig varieret, der findes omkring 800 forskellige danse fra elle egne af Danmark. Man danser rækkedanse, kredsdanse og pardanse, op til 8 par sammen. Dansene indeholder mange forskellige trin, hvilket efter min mening gør folkedans mere underholdende og spændende end f.eks. Square Dance og Line Dance. Vi danser til levende musik, musikken og dansene stammer fra årene ca 1850 og frem. Beskrivelser blev samlet sammen af nogle unge studenter, som i 1920érne cyklede rundt i landet og snakkede med ældre mennesker og fik dem til at forklare, hvordan man dansede forskellige danse og fik spillemænd til at traktere violinen. Studenterne var opsatte på at bevare dans og musik for eftertiden. Deres indsats lykkedes fint til glæde for nuværende dansere og spillemænd. Andre studerede datidens dragter og lavede beskrivelser af dem, så det i dag er muligt at sy nøjagtige kopier. Dragter bruger vi dog kun til opvisninger. Jeg husker en gang, foreningen var til festival i Frankrig. Vi var det eneste nordiske hold, andre grupper kom fra landene omkring Frankrig. Hver gruppe var unge og ens klædt, da vi marcherede på scenen til vor opvisning, brød et bifald løs, her kom et hold ikke helt unge i forskellige dragter. Det var noget andet. Vores danse gjorde også lykke, så vi havde det helt godt bagefter! Johnnie 11

12 Nye skilte i Bredalsparken. Der er opsat nye skilte forskellige steder i Bredalsparken. 3 stk. hunde forbudt - skilte ved boldbanen Claus Petersens Alle. 3 stk. pullerter på Gurrevej ved Claus Petersens Alle, dette for at undgå parkering af biler på fortovet. 3 stk. hvor der står Gurrevej på. Nye skilte i Berners Vænge, hvor de henviser til husnumrene BV Der er opsat parkering forbudt - skilte på Sognegårds Alle ved funktionærernes garager, det er de garager med de grønne døre. Der er parkering forbudt på hele dette område. Skilteudvalget HUSK i skakten må der kun smides køkkenaffald. Aviser, tøj, pap, glas og reklamer og øvrige ting SKAL i de opstillede containere i containergårdene. Angående affald PARKEREDE BILER Når man smider køkkenaffald i skakten, skal man venligst huske at binde for posen. Andet er noget griseri. Dette mindsker også lugtgener. Vi nærmer os nu foråret og skal til at glæde os over vores altid pæne og grønne anlæg, som der bliver ofret meget tid på at vedligeholde. Derfor synes vi, at det er ærgerligt, når man går tur, at vi skal se på op til flere håndværkerbiler læsset op med affald. Og ikke nok med det, bakker de gerne ind i vores stensætning, rækværk og beplantning. De optager også parkeringspladserne for os, der bor i bebyggelsen. Det kan ikke have sin rigtig- hed, at vores parkeringspladser skal bruges til firmaernes håndværkerbiler, og parkeringspladser for busser. Vi ved godt at det er bekvemt, når man er ansat i et firma at tage bilen med hjem. Vi vil hermed prøve endnu engang at opfordrer til at beboerne kun parkere med deres egne private biler således, at der også er plads til os der kommer hjem kl hilsen nogle utilfredse beboere 12

13 KLUBBER I BREDALSPARKEN Billardklubben, Berners Vænge 19 Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1.th. tlf.: Bredalsparkens Dartklub Tab & Vind, Hvidovrevej 308 Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25,1.th. tlf.: Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: Bredalsparkens Ældrecenter, Hvidovrevej 302 Formand: Gerda Nordtofte, Gurrevej 20, tlf.: Design Færdige, Berners Vænge 18 Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 Formand: Susanne Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.tv. tlf Klub 13, Gurrevej 13 Formand: Flemming Christensen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.th. tlf Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155 Formand: Henrik Persson, Grenhusene 42, tlf.: Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej Formand: Knud Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 107, tlf.: Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25 Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.: Rullestuen, Gurrevej 193 Formand: Henrik Thomsen, Cl. Petersens Alle 19, 2. tlf.:

14 BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE Bestyrelsen Karen Bengtsson Kjeld Galler Knud Wejlgaard Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Berners Vænge 22, 1.th Gurrevej 30, st.tv Tlf.: Tlf.: Tlf.: Inge Bringskov Børge Jensen (formand) Vibeke Nielsen Berners Vænge 1, 2.tv Grenhusene 181 Berners Vænge 30, 2.th Tlf.: Tlf.: Tlf.: Henning Davidsen Johnna Lund Connie Weis Grenhusene 22 Arn. Nielsens Blv. 127 st.th Arn. Nielsens Blv. 101 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Udvalg Grenhusudvalg: Grønt Udvalg: Vedligeholdelsesudvalg: Soku-/Kollektivudvalg: IT-gruppen: Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen, Bo Volfing, Henning Davidsen Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Kjeld Galler, Knud Wejlgaard Knudsen Børge Jensen (f), Connie Weis, Kjeld Galler, Connie Weis (f), Karen Bengtsson, Jytte Jensen, Kjeld Galler, Knud Wejlgaard Knudsen, Inge Bringskov, Vibeke Nielsen Henrik Persson, Jesper Bjerg, Kennet Bjerg, Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen, Jonas Bundgaard, Claus Sønderstrup Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd på Berners Vænge 18 kld. hver tirsdag ml.l kl Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl på tlf weekend ml.kl

15 EJENDOMSKONTORET Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre Tlf.: VAGTTELEFON Tlf.: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret indenfor normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: Kontor- & telefontid: Mandag - fredag ml. kl Onsdag ml. kl Ejendomsleder Anita M. Jensen, tlf./træffetid.: ml. kl Byggeteknisk medarb. Kell Schjern Smidt Kontorassistent Karin Degnebolig Kontorassistent Tanja Eriksen Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen i perioden: - Hverdage Weekend på tlf.: Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon på tlf.:

16 SØNDAG D. 25. MARTS OPRYDNINGS- & BESKÆRINGSDAG I GRENHUSENE Vi mødes kl i Fællesgrenen 16

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2014 64. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2003 53. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

33. årgang Nr. 7 September 2005

33. årgang Nr. 7 September 2005 33. årgang Nr. 7 September 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Velkommen tilbage fra ferie. Vi håber, at I alle har haft en strålende

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

33. årgang Nr. 10 December 2005

33. årgang Nr. 10 December 2005 33. årgang Nr. 10 December 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så er vi på banen, med årets sidste blad. Hvor er der flot i Lunden,

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

29. årgang Nr. 9 november 2001 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND

29. årgang Nr. 9 november 2001 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 29. årgang Nr. 9 november 2001 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND Redaktørens side Så kom vinteren endelig, og sikkert bag på de fleste af os. Tak for de indlæg I har sendt til dette nr. af bladet.

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

38. årgang Nr. 2 Februar 2010

38. årgang Nr. 2 Februar 2010 38. årgang Nr. 2 Februar 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Endnu en kold måned, som bare skal overstås. Der bliver holdt tøndeslagning

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere