Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den kl i den gl. brugs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs."

Transkript

1 Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den kl i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/kasserer Arne Staun 4. Fastsættelse af kontingent Nuværende 50 kr. pr. person eller 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent 5. Indkomne forslag Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sendes/afleveres til formand Hanne Gerges, Engvej 7. Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen på hjemmesiden om muligt- og på byens infotavle ved busstop 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Lennart Olsson, Ulla Rahn, Hans Heidemann 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor og suppleant På valg er Ernst Haase 9. Eventuelt Under generalforsamlingen er borgerforeningen vært med øl og vand samt kaffe med brød. Vi håber på stort fremmøde! Der er som altid vigtige punkter, der skal behandles, og din stemme kan gøre en forskel! Sebber Borgerforening Søndag d. 1. dec. tændes juletræet ved brugsen kl Tag din nabo med, og vi håber at se mange børn med nissehuer. Traditionen tro, er der lidt mundgodt

2 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde mandag den 14. januar 2013 kl Fremmøde: Godkendelse af referat: Regnskab:Kassererens opgaver herunder adgang til konti. Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun, Henrik G. Hansen, Lennart Olsson, Hans Heidemann Lassen Referat fra mødet 5/ godkendt Fuldmagter fra bestyrelsen underskrevet. Gennemførte aktiviteter: Medlemsstatus: Kontingent opkrævning uddeling af medlemskort. Fødselsdagslisten Flagning Kommende aktiviteter: Aktiviteter i foråret Navet: Navet 34 Naturpleje i 2013 Svar på henvendelse angående Navet 5 Svar på oplæg fra Sommerhusforeningens advokat. Kommende opgaver: Nedtagning af juletræ den forløb uden problemer. Medlemslister og medlemskort afleveret til formanden. Medlemskortene fordelt mellem bestyrelsen, som vil gå rundt til foreningens medlemmer og opkræve kontingent samt spørge om medlemmerne ønske opmærksomhed på runde fødselsdage (fra 60 år). Fødselsdagsliste og principper for opmærksomheder drøftet. Nye medlemskort hos Nibe Avis Besigtigelsestur på Navet 6. april 2013 er aftalt med Sommerhusejerforeningen. Der er ligeledes aftalt arbejdsdag på Navet 27. april. Bommene til Navet åbnes 27. april, og der lukkes igen 2. juni Sommerfest planlagt til 8. juni. i år. Navet 34. Den ene medejer ønsker at købe den anden halvdel af sommerhuset.. Borgerforeningen har modtaget dokumentation i form af kopi af købsaftale og Hanne Gerges har som formand underskrevet lånedokument til kreditforening. Der skal udarbejdes nye aftaler med Arne Justesen vedr. græsning på hhv. Navet og arealet ved omfartsvejen. Mht. sidstnævnte er bestyrelsen indstillet på (jf. mødet 29/ ) at iværksætte græsning på hele arealet. Græsning skal ske uden for grøften, og arealet opdeles i fenner, som respekterer stierne på området. Forslag til aftaler udarbejdes. Der er udarbejdet notat fra besigtigelse omkring Navet 5. Svarbrev blev udarbejdet. Advokat Borregaards udkast til svarbrev til Sommerhusejerforeningens advokat vedr. dennes forslag til samejeaftale blev gennemgået. Bestyrelsen finder, at formålet for samejet, udover at varetage udlejning af sokkelgrunde til sommerhusene og drift og pleje af Navet, også er at sikre afkast og udbetaling af overskuddet til ejerkredsen. Det bør ligeledes fremgå, at lejekontrakten gives forrang. Advokat Borregaard kontaktes for at udarbejde svar til Sommerhusejernes advokat. På samarbejdsmødet med sommerhusejerne blev det aftalt, at undersøge mulighederne for multtoilet ved legepladsen. Sebber Borgerforening 1

3 Kommunen har accepteret at stå for vedligeholdelsen af kommende multtoilet på vikingebopladsen. Der rettes derfor henvendelse til kommunen om lignende ordning kan opnås for legepladsen, inden der søges midler til etablering. Næste møde: Tirsdag 26. februar 2013 kl. 19. Sebber Borgerforening 2

4 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts Fremmøde: Godkendelse af referat Breve/mails til foreningen: Advokat Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun Sørensen, Lennart Olsson, Hans Heidemann Lassen. Afbud fra Henrik Hansen. Referat fra mødet 14. januar 2013 godkendt - henvendelse vedr. betaling af privat præmie for erhvervs og arbejdsskadeforsikring, Henvendelsen er besvaret -der er oplyst, at der resterer 26,5 timer til betaling. Foreningens hjemmeside: - Der er modtaget indbydelse til årsmøde i LAK. - Repræsentanter for bestyrelsen deltager Det blev besluttet, at det tydeliggøres, at hjemmesiden er borgerforeningens og ikke en generel information fra kommunen om Sebbersund. Medlemsstatus: 236 medlemmer har betalt kontingent. Der er 6 nye borgere. Enkelte borgere er det ikke lykkedes at træffe hjemme. Der udformes brev med opfordring til at indbetale kontingent, hvorefter medlemskort vil blive afleveret. Kasserer: Navet: Navet 5 Der er indkommet 9500 kr. i kontingentbetalinger. Homebanking fungerer. Der er modtaget kopi af brev fra borger til sommerhusejerforeningen vedr. overholdelse af lokalplanen. Navet 17 Kommunen spørges om sagen er afsluttet. Besigtigelsesdag den 6. april Arbejdsdag på legepladsen den? Repræsentanter for bestyrelsen deltager. Nogle af byens håndværkere kontaktes mhb. på at gennemgå legeredskaberne for at få overblik over behov for reparationer. Arbejdsdag aftales med håndværkerne. Der arbejdes fortsat på at få nedsat et legepladsudvalg. Sebber Borgerforening 1

5 Græsslåning Multtoilet Der tages kontakt til Valsted-firma vedr. græsklipning af legeplads og boldbane på 63a. På samarbejdsmødet i ejerkredsen aftaltes, at Sebber Borgerforening kunne undersøge mulighederne for etablering af multtoilet ved legepladsen. Der er modtaget kopi af Vikingeforeningens tilbud på opførelse af multtoilet til pris af ca kr. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling er blevet kontaktet mhb på ansøgning om tilskud. Forvaltningen vurderer ved sammenligning med projekt i Kølby, at det vil være muligt med tilskud op til kr og med egenfinansiering på 10 %. Forvaltningen for Teknik og Miljø oplyser at der ikke vil være problemer med at opnå tilladelse til at opføre multtoilet. Ekspeditionen vil være mindre kompliceret indenfor sommerhus-lokalplanen end i landzone-området, som byen ligger i. Disse oplysninger forelægges senere til beslutning i ejerkredsen. Naturpleje i 2013 Kommende aktiviteter: Naturpleje på Trekanten 2013 Græsslåning på borgerjord 2013 Det er aftalt på samarbejdsmødet, at naturpleje med afgræsning på Navet fortsætter i Den hidtidige aftale fortsætter. Det skal dog aftales, at der holdes større hegnsafstand ud mod stierne. Borgerforeningen finder, at afgræsningen på trekanten i 2013 kan ske på hele arealet, og den hidtidige aftale kan fortsætter. Der skal dog holdes afstand til stierne. Den hidtidige aftale ønskes fortsat vedr. byens fællesarealer. Kræmmermarked : Borgerfest Cykling Forslag til dato: 24. august Arbejdsgruppen har udarbejdet budgetforslag. Borgerfesten afholdes 8. juni Indbydelse lægges på hjemmesiden. Når vejret tillader starter cyklegruppen. Se senere opslag på infotavle Sebber Borgerforening 2

6 Sct. Hans Evt. havetur Evt. byvandring Der er aftalt, at Thorvald Odgaard vil holde båltale. Arrangement med havekonsulent vil blive for dyrt. I stedet foreslås lokal havevandring. Tidspunkt ikke fastlagt. Aftaler skal træffes med husejere. Forslag om Kend din by tur. Byvandring, hvor der fortælles om Sebbersund før og nu.. Vi håber at andre af byens borgere også vil deltage i snakken under vandringen. Tidspunkt ikke fastlagt. Det aftales med guiderne Kommende opgaver: Evt. Beredskabskursus Hjertestarter Forslag om et beredskabskursus i efteråret. Tages op på kommende møde. Tages op på kommende møde. Diverse Næste møde: 9. april 2013 kl. 19. Sebber Borgerforening 3

7 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde tirsdag den 9.april 2013 kl. Dagsorden Fremmøde: Alle mødt Godkendelse af referat Breve/mails til foreningen:. : Svarbrev til advokaten for Sommerhusforeningen Navet Referat fra mødet d. 5 marts 2013 godkendt. Fra Wannafind er der modtaget rykker på regning 1722 kr. Dette er en fejl, da regningen er betalt i januar. Der er modtaget diplom fra P4-Nordjylland i anledning af, at Sebbersund var med i Fredagsflækken. Svar udarbejdet til 2 andre breve. Adv. Borregaard foreslår et møde mellem Sommerhusejernes advokatmøde og Borgerforeningens advokat.. Borgerforeningen finder det væsentligt, at lejekontrakterne respekteres efter sit indhold. Borgerforeningen blokerer ikke for en fornyelse af lejekontrakten. Tilbud fra Aalborg Kommune: Kulturen rykker ud Orientering om årsmødet i LAK Repræsentant fra bestyrelsen i Sebber Bådelaug Græsslåning af byens fællesarealer Hjertestarter Navet: Orientering om besigtigelses- Kommunens tilbud drejer sig om musik og teaterarrangementer for børn og voksne. Der tages kontakt til borgerforeningerne i Valsted og Barmer. Bestyrelsen har deltaget. På mødet blev der bl.a. orienteret om Pulje til forskønnelse og udvikling samt AKA-pulje. Lennart Olsson er Borgerforeningens repræsentant i Bådelauget Der er indgået aftale om, at opgaven bliver løst igen i år. Procedure for ansøgning til Tryg-fond bliver undersøgt, da den eksisterende hjertestarter bliver nedtaget af ejeren. God tur med drøftelse af bl.a. græsning i 2013 og Sebber Borgerforening 1

8 dagen den 6. april Græsslåning af legeplads og sportsplads fældning af træer og opvækst i birkesump. Prisen undersøges for slagleslåning af hybenkrat på steder, hvor der ikke kan græsses. Tilbud indhentet pr slåning. (470kr). Antal græsslåninger drøftes i relation til det afsatte beløb. Kommende aktiviteter: Borgerfest den 8. juni Loppemarked Byvandring Havetur Cykling Diverse Invitation husstandsomdelt. Dato fastsat til 24. august. Afholdes 22. maj. Flere gamle sebberborgere har givet tilsagn om at gå med på turen og fortælle om byen. Dato fastsat til 15. august. Start 1. maj kl. 19. fra den gl. brugs. Program for arrangementerne udarbejdes og omdeles i byen. Der er modtaget invitation til temaaften om projekter, der er støttet af LAK. Deltagelse drøftet. Næste møde: 21. maj 2013 Sebber Borgerforening 2

9 Sebber Borgerforening 3

10 Sebber Borgerforening. Netreferat Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj 2013 Dagsorden Fremmøde: Godkendelse af referat Foreningens hjemmeside: Kasserer: Navet: Navet 5 Hanne Gerges, Ulla Rahn, Henrik Hansen, Lennart Olsson, Arne Staun, Hans Heidemann Lassen Referat fra møde 9. april 2013 godkendt Billeder fra forårets aktiviteter lægges senere på hjemmesiden Kontooversigter gennemgået Navet 5 ønsker at udvide byggeriet med et skur på 6 m2. Oplæg til brev til ejeren drøftet. Korrespondance vedr. invitation til møde med ejerkredsen og Navet 5. Navet 46 Navet 46 er solgt. Der udarbejdes tillæg til eksisterende aftale om vilkår for leje af Navet 46. Lejekontrakt og Samejeaftale Græsplæneklipning Kommende aktiviteter: Byvandring den 22. maj (Sebbersund i gamle dage) Kræmmermarked Diverse Næste møde: Det er blevet aftalt, at advokat Borregaard udfærdiger skrivelse til Sommerhusejernes advokat med henblik på at indkalde parterne til et møde ang. endelig forhandling omkring lejekontrakten. Borgerforeningen ønsker at færdiggøre lejekontrakten og om nødvendigt følge kontraktens mulighed for at sende sagen til afgørelse af 3. mand. Samtidigt skal Borgerforeningens forslag til ændringer i samejeaftalen indflettes i den nuværende udgave. Udkastet sendes til bestyrelsen til godkendelse, inden det videresendes til Sommerhusejernes advokat. Accept af tilbud ang. græsklipning af byens fællesjord Ruten planlagt. Mødested v. gl Brugs kl Der er aftalt planlægningsmøde. På det nedlagte Fællesråds konto henstår et par tusinde kr. Sebber Borgerforening har fået beløbet tilbudt mhb. på gennemførelse af et arrangement for børn. Bommen på Navet lukkes for færdsel til bålpladsen d 2. juni. 11. juni 2013 kl hos Ulla Rahn

11 Sebber Borgerforening. Netreferat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 Dagsorden Fremmøde: Godkendelse af referat Foreningens hjemmeside: Kasserer: Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun, Henrik Hansen, Hans Heidemann Lassen. Afbud fra Lennart Olsson Referat fra mødet 21. maj 2013 godkendt Der er modtaget billeder fra arbejdsdagen fra flere deltagere. Billederne lægges på hjemmesiden. Billeder fra byvandring lægges ligeledes på hjemmesiden. Ulla har lånt et maleri fra ca over Sebbersund set fra Bjerget. Vi har fået lov at affotografere det og vise det på hjemmesiden Regnskabsposter gennemgået. Navet: Opkrævning af leje. Efter en ny drøftelse er det besluttet at opkrævning af leje 2013 vil ske a`conto. Pristalsregulering afventer endelig opgørelse.. Navet 5: Henvendelse ang. invitation til møde Ansøgning om tilbygning af skur Navet 46 Borregaards henvendelse til Sommerhusejernes advokat vedr. lejekontrakt Borregaards brev ang. svarudkast til samejeaftale Der udarbejdes udkast til brev. Der er modtaget kopi af ansøgning til Aalborg Kommune om tilbygning. Tillæg til aftale om leje modtaget fra adv. Borregaard og underskrevet af lejer. Brev er afsendt 24. maj Der er ingen respons endnu. Gennemgået og kommenteret. Kommende aktiviteter: Skt. Hans bål på Navet Snobrød på legepladsen Årets båltaler: Thorvald Odgaard Nibe Bålet tændes kl Kl husk selv at medbringe pind til snobrød Sebber Borgerforening 1

12 Kommende opgaver: Havevandring 15. august Der træffes endelig aftale med haveejerne Skilt opsættes ved indkørsel til byen Kræmmermarked 24. august: Næste møde: 24. juni 2013 Annoncering på hjemmeside samt skilt ved indkørsel til byen. Der annonceres i avisen. Sebber Borgerforening 2

13 Sebber Borgerforening 3

14 Sebber Borgerforening. Netreferat bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2013 Fremmøde: Godkendelse af referat fra mødet den 11. juni Foreningens hjemmeside: Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun, Henrik Hansen, Hans Heidemann Lassen. Afbud Lennart Olsson Referat fra mødet 11. juni 2013 godkendt Opdateret Kasserer: Borgerfesten Navet: Opkrævning af leje. Navet 5 henvendelse ang. møde Borregaards henvendelse til Sommerhusejernes advokat vedr. mail af 12. juni 2013 Borregaards brev ang. udkast til samejeaftale Opgørelse for borgerfesten viser udgifter på ca kr. og et overskud på 3200 kr. SB vil give en påskønnelse til arrangørerne for det store arbejde. Diverse bilag afleveret til kassereren Opkrævninger sendt ud til betaling 7. juli Der er aftalt møde torsdag 27. juni kl på Navet 5. Borregaards udkast tilrettet og kan sendes. Borregaards udkast tilrettet og kan sendes. Skt. Hans den 23. juni på Navet God Skt. Hans aften med mange deltagere og god, inspirerende båltale af Thorvald Odgaard. Meget flot skilt fremstillet af Thomas Bjerg/ Sebbersund Kommende aktiviteter: Havevandring 15. august Nærmere info følger Kræmmermarked 24. august Kommende opgaver: Nærmere info følger fra arrangørgruppen. Samarbejdsmøde i ejerkredsen 11. september SB indkalder. Besigtigelsesdag på Navet 5. oktober Diverse Næste møde:: 6 august Kæderne, der manglede til stenene på havnen, er leveret og sat op. Sebber Borgerforening 1

15 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. august 2013 netreferat Fremmøde: Godkendelse af referat fra mødet den 24. juni Foreningens hjemmeside: Kasserer: Navet: Navet 5 møde ansøgning Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun Sørensen, Hans Heidemann Lassen. Afbud fra Lennart Olsson og Henrik Hansen Udsat grundet afbud. Hanne og Ulla vil gennemgå hjemmesiden mhbp revidering af indhold Status for foreningskonto, højrentekonto, fest-konto gennemgået. Der er overskud på ca kr. efter borgerfesten. Status for Navets konto gennemgået. Der er kun 1 lejerestance. Referat fra mødet 27. juni 2013 sendes til ejerkredsen og ejeren af Navet 5 Mht ansøgning om byggeri af skur sendes svar til Aalborg Kommune, at SB har ikke bemærkninger Nyt fra Borregård Der er sendt brev til Sommerhusforeningens bestyrelse, samt til ejerkredsen om at forhandling om samejeaftale sættes i bero, indtil der er afklaring mht tinglyst pant i Sommerhusforeningens andel af Navet. Advokat Borregaard har primo juli sendt brev til sommerhusforeningens advokat. I brevet var der gjort rede for, at Sebber Borgerforening ønsker gå videre med at færdiggøre en ny lejeaftale for sommerhusejerne. Svarfrist medio juli. Der er endnu ikke reaktion. Advokat Borregaard har søgt at kontakte Sommerhusforeningens advokat, som ikke kan træffes pgr. af ferie. Advokat Borregaard henvender sig på ny. Planlægning af møde i ejerkredsen den 11. september 2013 Kommende aktiviteter: Havevandring 15. august Kræmmermarked 24. august På mødet 2. oktober 2012 aftaltes, at Sebber Borgerforening indkalder til årets møde. Sebber klubhus er reserveret til 11. september kl Programmet sættes på hjemmeside. Der opsættes desuden skilt. Der annonceres i Nibe Avis i uge 32 og 34 samt på hjemmesiden. Der opsættes skilt ved vejen. Kommende opgaver: Næste møde 5. september 2013 kl. 19 Generalforsamling afholdes 28. november kl. 19 i den Gl. Brugs. Sebber Borgerforening 1

16 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 Fremmøde: Godkendelse af referat af mødet den 6. august Hjemmesiden: Opdatering Mailadresse : Ønske fra Sommerhusforeningen Regnskab: Hanne Gerges, Ulla Rahn, Henrik Hansen, Arne Staun, Lennart Olsson, Hans Heidemann Lassen Godkendt Gennemgang fortsættes af hjemmesiden m.h.b. på opdatering Kassereren accepterer, at mails fra Sommerhusforeningen kan sendes til hans mailadresse. Sommerhusforeningen orienteres herom. Regnskabsudskrifter uddelt. Borgerforeningens regnskab opdateret. Nets- kreditor-aftale underskrives. Gennemførte aktiviteter: Havevandring den 15. august Evaluering Fint arrangement med 25 deltagere. Der er meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne.. Kræmmermarked den 24. august Evaluering Økonomi Kommende aktiviteter: Beredskabskursus Ideer til kommende aktiviteter Godt tilrettelagt arrangement. Der er positive kommentarer. Budget overholdt- udgift kun ca halvdelen af afsat beløb. Samme koncept foreslås anvendt næste år. Gratis 3-timers kursus. Maximalt 25 deltagere. Hvis der er flere interesserede oprettes 2 hold. Afholdes 6. november i den Gamle Brugs. Indbydelse sættes på hjemmesiden. Bankospil Taler ved Sct. Hans bålet i 2014 udsættes Navet: Dato for kommende samarbejds-møde Grundet forfald på den opr. fastsatte dato er 1

17 mødet udsat, og aftale med klubhuset er afbestilt. Ny mødedato: Den 10. oktober er foreslået. Der er endnu ingen tilbagemelding. Forespørgsel om dagsorden-forslag er udsendt. Sommerhusforeningen foreslår, at spørgsmål om lejekontrakt og samejeaftale ikke behandles på mødet. Borgerforeningen er enig heri. Der er ligeledes forslag fra Sommerhusforeningen om foreningens brug af Borgerforeningens hjemmeside. Bestyrelsen finder at dette ikke er et emne, der vedrører ejerkredsens samarbejdsmøde. I tilknytning hertil har bestyrelsen besluttet at meddele Sommerhusforeningen, at samarbejde om brug af hjemmesiden indstilles grundet sprogtonen i nyhedsbreve og beretninger fra Sommerhusforeningen Ophævelser af hæftelser på matr. 63a Brev fra Erhvervsstyrelsen Der er modtaget information om, at der ikke længere er hæftelser på matr. 63 a. Denne oplysning er videregivet til de private ejere. Der er modtaget meddelelse fra Erhvervsstyrelsen om lovpligtig e-post-kasse til information fra det offentlige Samejekontrakt Lejekontrakt: Nyt fra Borregaard Intet svar fra sommerhusforeningens advokat. Der er ikke modtaget svar på advokat Borregaards brev af 1. juli Derimod er der modtaget et nyt udkast til lejekontrakt. Dette forholder sig imidlertid ikke til lejestørrelse og spørgsmålet om inddragelse af uvildig sagkyndig i forbindelse med byggesager. Det er disse to punkter, der (i enighed) står tilbage i det tidligere forslag, som blev udarbejdet af arbejdsgruppe med Lejerforening (nu Sommerhusforening) og Borgerforening. Borregaard har fået oplyst fra Sommerhusforeningens advokat, at denne har udarbejdet dette forslag til lejekontrakt på eget initiativ. Det meddeles advokat Borregaard, at bestyrelsen finder, at da der ikke er modtaget svar på de stillede spørgsmål, vil bestyrelsen orientere de øvrige ejere om, at sagen om lejekontrakt snart indgives til 3. mand i overensstemmelse med bestemmelserne i den nuværende kontrakt. 2

18 Lejeopkrævning 2013 Medlemskontingent for Sommerhusforeningen Navet 1 restance. Rykker udsendt med betalingsfrist 7/9. Beløbet sendes snarest til Sommerhusforeningen. Venter lige til den sidste restance er betalt. Budgetforslag 2014 til samarbejdsmødet - kassereren Budget opstilles inden samarbejdsmødet Navet 5 opfølgning på aftale Referat fra møde og udtalelse fra byggefirmaet udsendt til mødedeltagere/ejerkreds. Aalborg kommune har meddelt byggetilladelse til opførelse af skur på Navet 5. Info fra Aalborg Kommune ang. byggesager Kommunens bygningsafdeling oplyser, at Navet 17 har meddelt, at de krævede ændringer er udført. Kommende opgaver. Drøftelse: Der køres for stærkt i Sebbersund! Diverse: Maling af flagstang Opfordring om at køre langsommere sættes på hjemmesiden. Problemet sættes desuden på dagsorden til samarbejdsmødet og borgerforeningens generalforsamling. Herudover kan det nævnes i andre relevante sammenhænge. udføres i foråret Næste møde: Tidspunkt 30. september 2013 kl. 19 Sebber Borgerforening 3

19 Sebber Borgerforening. CVR.nr Bestyrelsesmøde mandag den 30. september 2013 Fremmøde: Godkendelse af referat af mødet den 5. september Hjemmesiden: Regnskab: Hanne Gerges, Ulla Rahn, Lennart Olsson, Arne Staun Sørensen, Henrik G. Hansen, Hans Heidemann Lassen Referat gennemgået, underskrives på næste møde Brev til Sommerhusforeningen om ophør af benyttelse af Borgerforeningens hjemmeside afsendes CVR.nr sættes i overskrift Opdateret. Bilag udleveret. Navet: Dato for kommende samarbejdsmøde Besigtigelse på Navet den 5. okt. Lejekontrakt: Nyt fra Borregaard Lejeopkrævning 2013 Der er rettet ny henvendelse til Sommerhusforeningen om mødedato 10/10 er ok eller om der er forslag til ny dato Gennemføres. Start kl. 10. Mødested Navet 47 Borregaard har afsendt brev til Sommerhusforeningens advokat og har herefter talt med denne. Advokaten er uforstående overfor, at Borgerforeningen ikke vil genforhandle det lejekontrakt-forslag,som han har udarbejdet. Da der ikke er modtaget svar på Borregaards seneste brev indenfor den fastsatte frist på 10 dage (29. september), ønsker Bestyrelsen, at iværksætte processen med at overgive lejekontrakten til 3.mand. Borregaard anmodes om at orientere ejerkredsen herom. Der er ikke flere restancer. Kassereren sender det samlede beløb for de opkrævede kontingenter til Sommerhusforeningen Sebber Borgerforening 1

20 Navet 46 Kommende aktiviteter: Beredskabskursus Ideer til kommende aktiviteter Kommende opgaver. Diverse: Der er modtaget pantsætningserklæring til underskrift. Da kun Sebber Borgerforening er opført som grundejer, henvender formanden sig til pågældende pengeinstitut for at få fejlen rettet. Instruktør er bestilt Banko. Der er rettet henvendelse til arrangørgruppen, som vender tilbage med dato Juletræ bestilles. Der er indkøbt vimpel (som passes af Peter Markussen) og et flag til udlån mod depositum på 300 kr. Flaget kan hentes hos Hanne Gerges Engvej 7. Se info på Næste møde: Tidspunkt 29. oktober 2013 kl Sebber Borgerforening 2

21 Sebber Borgerforening. Netreferat CVR.nr Bestyrelsesmøde tirsdag den 29.oktober 2013 Fremmøde: Godkendelse af referat: Regnskab: Medlemsstatus: Kommende aktiviteter: Beredskabskursus den 6. november Generalforsamling den 28. november 2013 Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun Sørensen, Lennart Olsson, Henrik Hansen, Hans Heidemann Lassen Referater fra møderne 5/9 og 30/9 underskrevet Kontoudtog for S.B. Foreningskonto og Navets konto gennemgået. Regnskabsopstilling til generalforsamling udarbejdes. Medlemsliste a`jour-føres. Beredskabskursus annonceret på hjemmesiden og ved skiltning. Annonce sættes i Nibe Avis. Dagsorden gennemgået. Navet: Nyt fra mødet mellem formanden for Sebber Borgerforening og den nyvalgte formand for Sommerhusforeningen Navet, Navet 46 Kommende opgaver: Banko Juletræ Møde afholdt 27/10. På mødet opnåedes enighed om forslag til leje: For pristalsreguleres den hidtidige leje fastsættes lejen til 6000 kr. årligt med pristalsregulering. Evt. inddragelse af byggesagkyndig i byggesager betales af ejerkredsen. Bestyrelsen for Sebber Borgerforening godkendte forslaget Pantsætningserklæring tilrettet mht. ejerkreds. Der er dog stadig behov for justering, da erklæringen lægger op til at hele bestyrelsen skal skrive under. Formanden retter fornyet henvendelse. Arrangementsgruppe sørger for Bankoaften i Gl. Brugs. Borgerforeningen giver 1500 kr. i tilskud. Juletræ er bestilt. Opstilles 30/11 kl. 10. Sebber Borgerforening 1

22 Diverse: Hjertestarter Der er indhentet tilbud på hjertestarter samt opvarmet skab til udendørs placering. Pris ca kr. inkl. moms. Mulighed for tilskud fra Sundhed og bæredygtig udvikling undersøges. Næste møde: Tidspunkt 18. november 2013 Sebber Borgerforening 2

23 Generalforsamling i Sebber Borgerforening Velkomst ved formanden Hanne Gerges. Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent. Erich Borup blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden, Hanne Gerges, som indledningsvis redegjorde for forløbet af forhandlingerne med Sommerhusforeningen om lejekontrakt. Der er senest opnået afklaring af de to tilbageværende spørgsmål i det udarbejdede kontraktforslag. Sommerhusforeningen stiller dog som betingelse, at disse punkter indarbejdes i et nyt udkast til lejekontrakt, som er udarbejdet af Sommerhusforeningens advokat. Borgerforeningens bestyrelse finder imidlertid, at punkterne skal indsættes i det forslag, der allerede er udarbejdet af parterne. Generalforsamlingen bakkede op om forslaget, og der blev givet udtryk for, at man håber, at forhandlingerne om fornyelse af lejekontrakten snart finder sin afslutning. Herefter omtalte formanden de forskellige aktiviteter, der har været gennemført i byen i det forløbne år. I denne forbindelse blev der rettet en stor tak til de mange borgere, der har stået for/ hjulpet med til at gennemføre disse aktiviteter, som gør Sebbersund til et rart sted at bo. Generalforsamlingen godkendte beretningen. Dagsordenens punkt 3: Regnskab for Borgerforeningen gennemgået ved kassereren. En borger fandt, at beløb for udførte endnu ikke betalte advokattimer burde have været påført regnskabet. Formanden svarede, at der endnu ikke er modtaget regning, men at der resterer timer. Regnskabet blev herefter godkendt. Herefter blev driftsregnskabet for Navet gennemgået.. En borger spurgte, om sommerhuslejen er sat op. Formanden svarede, at der for de sidste tre år er opkrævet aconto beløb, og at det i forhandlingerne indgår, at disse beløb pristalsreguleres, samt at lejen fra og med 2014 sættes til 6000 kr. årligt for den kommende periode. En borger havde bemærkninger til principperne for regulering af sommerhuslejen, men dirigenten påpegede, at denne diskussion ikke vedrørte dagsordenpunktet. Regnskabet blev herefter godkendt. Kassereren rettede herefter tak til den tidligere kasserer, for hjælp med regnskabsopstillingen. En af revisorerne forklarede, at han - pga. ny lovgivning- ikke længere som professionel revisor kan revidere regnskaber på frivillig basis. Dagsordenens punkt 4: Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag, at kontingentet ikke ændres blev vedtaget. Dagsordenens punkt 5: Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag. Dagsordenens punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ulla Rahn, Lennart Olsson og Hans Heidemann Lassen, som alle blev genvalgt.

24 Dagsordenens punkt 7: Valg af suppleanter. Heidi Hasselriis og Jytte Vester blev valgt. Dagsordenens punkt 8: Valg af revisor og suppleant. Evy Moric blev valgt, og som suppleant Bjarne Christensen. Dagsordenens punkt 9: Eventuelt. Et medlem, som i mange år har arbejdet indenfor reklamebranchen, stillede spørgsmålet: Hvad ønsker vi for vores by? Tidligere var Sebbersund kendt i hele Jylland. Det er vigtigt, at byen præsenterer sig. Hjemmesiden giver heldigvis et godt indtryk af byen. Det blev foreslået, at opfordre de lokale ejendomsmæglere til at henvise til Sebbersunds hjemmeside i salgsannoncer og nævne, at Sebbersund ligger tæt ved Nibe. Vi skal prøve at se på byen - som gæster. Dette vil han gerne hjælpe med. Et andet medlem støttede opfordringen og supplerede med forslag om stisystem i området samt foreslog, at der nedsættes en gruppe. Et bestyrelsesmedlem fortalte, at bestyrelsen arbejder for at anskaffe hjertestarter. I første omgang undersøges muligheden for at søge støtte hertil. Der blev ligeledes foreslået, at der oprettes SMS-kæde, så information om aktiviteter o.a hurtigt kan nå rundt til borgerforeningens medlemmer. Vi vil når kontingentet skal fornyes spørge byens borgere, om der er interesse for at være med i en sådan ordning. Et medlem retablering af sti/trappe til Bjerget og pleje af matr. 63f. Formanden foreslog, at der nedsættes et børne/unge-udvalg, som kan planlægge og gennemføre aktiviteter. Formanden vil gerne koordinere dette, og 2 af borgerforeningens medlemmer meldte sig til at deltage. Formanden rundede af med tak for deltagelse og gode indlæg samt tak til bestyrelsen for godt arbejde i det forløbne år. Der blev ligeledes rettet tak til dirigenten. Erich Borup afsluttede herefter generalforsamlingen, som han fandt gennemført i god tone. Referent: Hans Heidemann Lassen

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Sebber Borgerforening netreferat

Sebber Borgerforening netreferat Sebber Borgerforening netreferat Bestyrelsesmøde 10. maj 2016 Fremmøde Hanne Gerges, Henrik Hansen, Bjarne Christensen, Antoine Groslier, Hans Heidemann Lassen. Evy Moric havde afleveret kontoudtog til

Læs mere

Sebber Borgerforening. Netreferat Cvr nummer: 33284284

Sebber Borgerforening. Netreferat Cvr nummer: 33284284 Sebber Borgerforening. Netreferat Cvr nummer: 33284284 Bestyrelsesmøde mandag den 20. januar 2014 Fremmøde: Godkendelse af referat: Regnskab: Advokatudgifter Medlemsstatus: Kontingentopkrævning sms netværk

Læs mere

Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat)

Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat) Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat) Borgerforeningens formand Hanne Gerges bød velkommen til de 26 deltagere og rettede tak til Michael Møller for at stille lokale til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09. 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09. 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt 2 Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf.:

Læs mere

Hanne Gerges Henrik Hansen Ulla Rahn Evy Moric Lena Pedersen. Lena Pedersen Lena Pedersen Evy Moric

Hanne Gerges Henrik Hansen Ulla Rahn Evy Moric Lena Pedersen. Lena Pedersen Lena Pedersen Evy Moric Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2011 referat Fremmøde Godkendelse af referat af generalforsamlingen Konstituering af bestyrelsen: Formand Næstformand Sekretær Kasserer Menigt

Læs mere

Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening

Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening Referat fra ordinær generalforsamling, den 25.august 2012. Deltagere i generalforsamlingen i alt 33 personer fra 21 ud af 39 sommerhuse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for. Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for. Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1 OPLÆG, Justeret efter indkomne forslag, marts 2014 Vedtægter for Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Beboerrepræsentationens navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Uddrag af bestyrelsens beretning 2014/2015.

Uddrag af bestyrelsens beretning 2014/2015. Generalforsamling Sebber Borgerforening 30. november 2015 i Den gamle Brugs- netreferat Borgerforeningen formand, Hanne Gerges, bød velkommen til ca. 40 deltagere. 1: Valg af dirigent. Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet.

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Thorvald Odgaard fremlægger forslag til udsmykning af vendepladsen Thorvald gennemgik de tanker, der

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park.

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. 1 OPLÆG Vedtægter for Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Stk. 2. Beboerrepræsentationen har

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Fjord til Fjord Naturstien. Foreningen har hjemsted i Vordingborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Fjord til Fjord Naturstien. Foreningen har hjemsted i Vordingborg Kommune. Foreningen Fjord til Fjord Naturstien Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Fjord til Fjord Naturstien. Foreningen har hjemsted i Vordingborg Kommune. 2 Formål og lodsejere Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8.

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8. Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl. 11.00, møde 02-2016 hos Holger Hansen, Østvej 8. Til stede: Jan Rasmussen, formand, Jens Christian Knudsen, kasserer Ib

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30

Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30 Sebbersund, den 4/8 2014 Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30 Skalcentret, Skalhuse 5, 9240 Nibe Dagsorden: 1. Valg af referent og ordstyrer Orienteringspunkter (ultrakort): 2. Placering

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 19. januar 2011.

Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 19. januar 2011. 1 Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 19. januar 2011. 1) Sidste referat 2) Fastelavn 3) Generalforsamling 2011 4) Kontingenter 5) Nyanlagt sø 6) Boldbane 7) Gennemskæring af

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere