ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.kildemarken.org ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN"

Transkript

1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN AFDELINGEN Bestyrelsen. Forårsafdelingsmøde Træudviklingsplan Grundejerforening Ringsted boligselskab Trapper og vinduer Fordelingsnøgle Udskiftning af toiletter Afdelingens elforbrug BEBOERE OG BOLIGER Antenneanlæg og tv-signal Udskiftning af varmemålere Katte og knallerter Kommunikation AKTIVITETER Aktivitetsudvalg Frivilligpolitik side 1

2 INDLEDNING Året har især været præget af TV og antenneanlæg samt etablering af aktivitetsudvalg. Det bliver naturligvis berørt i beretningen, som har hovedoverskrifterne Afdelingen, Beboere og boliger og Aktiviteter AFDELINGEN Bestyrelsen. Kort inde i 2014 trak Anita Hansen sig fra bestyrelsen. I stedet trådte Martin Jensen ind som suppleant. Senere på mødet skal I vælge 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har bestræbt sig på at fordele opgaverne, så det frivillige arbejde i afdelingsbestyrelsen kan hænge sammen med den øvrige dagligdag. Endnu en gang kan der ses tilbage på et år, hvor der ikke har været en afstemning i bestyrelsen. Vi har diskuteret os frem til beslutninger. Bestyrelsen arbejder efter tre overordnede principper. Huslejen skal være rimelig og den årlige stigning skal være under generelle prisstigninger. Afdelingen skal være ordentlig vedligeholdt. Og beboerne skal tilbydes optimal frihed til at råde over egen bolig inden for lovgivningens rammer. Forårsafdelingsmøde Et nyt tiltag i året var afholdelse af afdelingsmøde i juni. Dagsorden bestod af 2 dele, afdelingsbestyrelsen og aktivitetsudvalget. Bestyrelsen orienterede om aktuelle sager og bragte forslag om antenneanlæg til beslutning. Det blev besluttet at bestyrelsen blev bemyndiget til at indgå aftale med TV-udbyder, der sikrer større grad af individuel valg for den enkelte beboer. Aktivitetsudvalget orienterede om de tiltag der på det tidspunkt var. Desuden blev der efterlyst ideer til andre aktiviteter. Der blev også efterlyst deltagere til et legepladsudvalg. Der var nogle der meldte sig, men desværre gik notaterne fra mødet tabt. Under debatten om beretningen håber jeg der kan etableres et legepladsudvalg. Træudviklingsplan Bestyrelsen besluttede i starten af året at arbejde med en renovering af beplantningen i afdelingen. Næsten al beplantning er fra afdelingens start og groet side 2

3 temmelig meget til. Landskabsarkitekt Mogens Bundgaard fra DAB udarbejdede en plan som bl.a. indeholder ændret beplantning ved parkeringspladserne. Den samlede plan har en pris på lidt over 2,5 mio. kroner og bliver naturligvis ikke gennemført på en gang. Der er fra næste budgetår afsat kroner. Grundejerforening Kildemarken er som bekendt medlem af grundejerforeningen og har to pladser i bestyrelsen. Efter generalforsamlingen i marts var det ikke muligt at konstituere bestyrelsen med formand. Det lykkedes i maj, men den ny formand trak sig allerede i oktober. Normalt har beboerne svært ved at skelne mellem arealer der tilhører grundejerforeningen og arealer der tilhører afdelingen. Det betyder ikke noget i det daglige, idet vi alle frit kan benytte alle grønne områder Ringsted boligselskab Ringsted boligselskab ejer Kildemarken og en række andre afdelinger i Ringsted og opland. Kildemarken har næstformandsposten i boligselskabets bestyrelse, så afdelingens indflydelse er relativ stor. Trapper og vinduer Det er et traditionelt punkt på beboermødet at drøfte udskiftning af trapper og veluxvinduer. Det er absolut ikke luksus at det sker. Et ingeniørfirma har dømt trapperne i afsnit 1 så angrebne af råd, at de ikke kan repareres. Naturligvis vedligeholdes de, så det ikke er forbundet med fare at anvende dem. Velux-vinduerne er også i en sørgelig forfatning. Flere af jer har henvendt sig til ejendomskontoret med berettiget kritik af jeres indeklima og rengøringsmuligheder. Der er til mødet i dag indsendt forslag om udskiftning af vinduerne. Bestyrelsen har ansøgt Landsbyggefonden om fritagelse for indbetaling af ydelser på to oprindelige lån. Samtidig har vi ansøgt Ringsted boligselskab om samme fritagelse, såfremt Landsbyggefonden afviser ansøgningen. Jeg har en forventning om at én af ansøgninger imødekommes. Det vil betyde at afdelingen kan optage realkreditlån, så der kan ske en udskiftning af trapper og vinduer i Det samlede beløb forventes at udgøre 8-10 mio. kroner og vil ikke medføre huslejestigning. Hvis alt går efter planen, sker udskiftning i løbet af side 3

4 Fordelingsnøgle Der er visse fælles udgifter mellem de 4 boligafdelinger i området. Der er bl.a. udgifter til ejendomskontoret og fælleshusene. Der er også udgifter til fælles aktiviteter. For at skabe retfærdighed er der indført en fordelingsnøgle. De af jer der har gransket det store budget har opdaget den fordeling. I øjeblikket er der forhandlinger i gang om ændring af fordelingsnøglen. Det påvirker ikke kommende budget, men vil træde i kraft ved budgetlægning for Udskiftning af toiletter Alle boliger der ikke indenfor 5 år har fået skiftet toilettet, har i år fået et nyt. Det er vandbesparende, og kan allerede nu aflæses i forbruget. Vand er en temmelig stor udgiftspost i Kildemarken. Det budget I skal behandle om lidt viser en omkostning på 1,4 mio. kroner til vand. Det er ca. 8 % af budgettet, og altså af jeres husleje. Besparelsen slår først igennem i halvdelen af 2014, og viser et mindre forbrug på ca. 10 %, svarende til ca kroner. Det forventes at besparelsen i 2015, hvor investeringen slår helt igennem, bliver ca kroner. Det skal modsvares af en finansieringsomkostning på ca kroner årligt i 10 år. Afdelingens elforbrug For ca. 2 år siden besluttede afdelingsbestyrelsen at udskifte pærer i udendørslamper på fællesområderne med sparepærer. Det har nu slået fuldt igennem og viser et mindre forbrug på ca. 75 %. side 4

5 BEBOERE OG BOLIGER Antenneanlæg og tv-signal For nylig læste jeg på facebook, at en beboer beklagede sig over at skulle betale 400 kroner for at se de 7 kanaler hun ønskede. Hun har ret. Derfor har I besluttet i juni at bestyrelsen bemyndiges til at skabe en forandring. Vi har fået et tilbud fra SEAS-NVE om gratis fremføring af fiberkabler i alle boliger. Samtidig skal der købes tv-signal fra Waoo. For at sikre at det sker korrekt har bestyrelsen kontaktet et rådgivende ingeniørfirma. Desværre er processen lidt forsinket. Også fordi der er udbudsregler der betyder at vi ikke blot kan lave en aftale med et firma. Det skal sendes i udbud. Det forventes at ske i slutningen af vinteren 2015 med indgåelse af aftale i foråret. Hvis planen holder starter installation i boligerne i juni og forventes færdigt i oktober. Hvis det går som forventet bliver dit antenne bidrag ca. 100 kroner om måneden for en grundpakke. Derefter kan du tilkøbe det du har behov for. Jeg garanterer ikke at facebook-skribenten kan se sine 7 kanaler for 100 kroner, men jeg kan nok garantere at det ikke koster 400 kroner. Samtidig forventes at I, hvis ønsket, kan få hurtigere internet i tilgift. Udskiftning af varmemålere På et tidligere beboermøde har I besluttet at investere i nye varmemålere. Det er i løbet af året monteret på jeres radiatorer. Det betyder at jeres varmeforbrug kan aflæses uden for boligen, så I ikke skal have besøg af en varmemåler. Det betyder også en besparelse, som kan aflæses i varmeregnskabet. Katte og knallerter Jeg lovede på forårsafdelingsmødet, at der fremover ikke skal debatteres katte på beboermøderne. Det løfte holder jeg, hvis I lover ikke at fodre katte, der ikke er jeres egne. Knallerter der kører hurtigt er også et emne der bringes op jævnligt. Der er kun 2 sæt regler der kan bringes i anvendelse. Dels færdselsloven, som administreres af politiet, og som altså ikke er et af afdelingens virkemidler. Og dels afdelingens ordensreglement, som kan sanktionere hvis beboere kører på knallert på områder side 5

6 hvor det ikke er tilladt. Det kræver identifikation af knallertkøreren og klage fra en eller flere beboere. Hvis knallertkøreren ikke kan identificeres rækker afdelingens ordensregler ikke, og det bliver en sag for politiet. Kommunikation I forbindelse med øget antal aktiviteter i afdelingen er behovet for at kunne kommunikere med beboerne vokset. Der er en facebookgruppe fælles for tre afdelinger. Ikke alle er på facebook, så den metode dur ikke. Det har været drøftet om opslag i affaldshusene er vejen. Vi kan husstandsomdele materiale, men det koster tid for ejendomsfunktionærerne og ofte drukner det i reklamer. Hjemmesiden er et af de medier vi gerne vil anvende og er i gang med at gøre den mere øjenvenlig. Et nyt initiativ er en sms-tjeneste, hvor vi kan sende til de telefoner, der officielt hører til i Kildemarken. AKTIVITETER Aktivitetsudvalg For et år siden besluttede beboermødet at afsætte kroner til aktiviteter for beboerne. Der blev nedsat et aktivitetsudvalg med Linda fra bestyrelsen for bordenden. Udvalget trak hurtigt i arbejdstøjet og formulerede forskellige aktiviteter. Planerne omhandlede genetablering af bankospil en gang om måneden. Desuden en månedlig maddag samt udflugter. Det blev også til et par kræmmermarkeder. Bankospillet var lidt trægt at løbe i gang, men det består, selvom der i disse moderne tider mangler en væsentlig detalje, nemlig en tung tobakssky i lokalet. Maddagene har budt på mange forskellige typer retter, idet der har været gæstekokke fra ind- og udland. Der har været afholdt 2 kræmmermarkeder, hvor især det første bød på en overflod af boder og masser af gæster med løse penge i lommen. Der har været tilbud om et par udflugter. En familietur og en pensionisttur. Desværre har søgning været så lille, at turene er blevet aflyst. Et nyt tiltag er oprettelse af en drenge- og en pigeklub i samarbejde med SSP og Ungdommens Røde Kors. De etableres i to gamle vaskerier, nr. 191 og nr side 6

7 Sidstnævnte lokale har hidtil været benyttet af Ringsted kommunes distriktspsykiatri, men nu råder vi igen selv over det. Også i næste budget er der afsat midler til aktivitetsudvalget og vi vil opfordre beboere til at gæste aktiviteterne, men også til at tilbyde hjælp ved nogle af arrangementerne. Frivilligpolitik En af rammerne om aktivitetsudvalget var bestyrelsens udformning af en frivilligpolitik. Den bygger på erfaringer i Dansk Idrætsforbund og den korte version er, at folk vil gerne yde en indsats, men at den skal være præcist beskrevet og i et overskueligt tidsrum. Når hjemmesiden er helt køreklar vil I kunne se frivilligpolitikken. Jeg håber det giver anledning til at nogle af jer melder jer som frivillig ved nogle af de aktiviteter vi gerne ser der bliver i Kildemarken. BO I Jeg håber at I, ligesom jeg, er glade for at bo i Kildemarken. Mange af os har en lille have hvor vi kan afstresse og sige hej til naboen. Når jeg har besøg af mine børnebørn, har de hurtigt retning mod legepladser og kan cykle frit uden risiko. Når jeg færdes i området er øjne og sind glade for store grønne områder. De blå folk sørger for at afdelingen er velplejet og Grundejerforeningen hjælper til. I sørger for at jeres nære omgivelser er i orden. Antallet af sager hvor vi klager over hinanden er ikke ret mange. Hærværk og chikane er minimalt. Gennemsnitligt bor vi her længere end i sammenlignelige boligområder. Selvfølgelig. Lad os fortsat værne om hinanden og vores omgivelser. November 2014 Michael Lomholt Formand for afdelingsbestyrelsen side 7

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til?

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til? Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 21 - JUNI 2013 40 års jubilæumsfest. SMS - service Nye åbningstider i Greve Boligselskab Greve Boligselskabs administration fylder 40 år Hvad går min husleje til?

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård Afdelingsbestyrelsens beretning for 2004/2005 Afdelingsbudgetmødet d. 24.5.2005 FB - Højstensgård Indhold: Varmemålere og varmeforbrug... Fugtproblemer... Grønne områder/træfældning... Lokal-Tv... Personaleforhold...

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet

Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet Afdelingsbestyrelsen udsender hermed sin skriftlige beretning forud for beboermødet onsdag den

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere