REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015"

Transkript

1 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne kan ikke regnes, da vi konterer byggeri her på. Byggeriet er endnu ikke gjort op. Vi er udfordret på børnetallet. Og bestyrelsen er orienteret om proceduren. Projekt Kridthus (STATUS) 1. august Der er givet en rundvisning og best. Mødet er afholdt i det nye Kridthuset vi er klar til en åbning mandag den 11. maj 2015 hvor bestyrelsen giver rundstykker. Der er orienteret om den nye struktur og info til forældrene vil blive givet ud den på vores fyraftensmøde d. 1. juni kl. 17. Vi afholder åbent hus den 3. juni 2015 kl uge i juni plan Se oven for. Legeplads og arb. dag Henrik fortæller hvordan legeplads projektet skrider fremad, der mangler nu mooncart bane kommer når græsset er kommet op. Vi arbejder os henimod en arb. lørdag for forældre den 20 juni / laver opslag til forældre. Og deler ud. Henrik er tovholder. Kapacitets tilpasning..8. maj Rapporten herom kommer på fredag bestyrelsen gennemlæser den og giver besked om det er noget som skal debatteres herefter tager Henrik om Mette med til stor mødet herom den 18. maj Tak for kampen fest fredag d. 29. maj / kan alle deltage + mænd/koner Alle giver besked snarrest hvis der er frafald. Der er afbud fra Anne og Christian EVT. Afbud: Kasra og Mette Vi ses hilsen

2 REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Rundvisning kl af det nye Kridthus..Alle er inviterer med kort varsel på Facebook. Kl Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal, årshjul.) Det Nye budget år er i gang med nye udfordringer Tårnet er varslet lukning pr. 1. juli og det betyder et farvel til 35 timer. Der skal tages pædagog timer / hvor mange er endnu ikke på plads, der er en masse med børnetallet som endnu ikke er faldet på plads. regner på det. Det nye Budget er kommet ud men der kan endnu ikke regnes fuldt ud med det pt er der afsat 5,7 mil til Kridthuset. Hvilket er på baggrund af et børnetal på 88,4 og lige nu tegner der sig et billede af 90 børn i gennemsnit vi vil gerne ligge på 95 børn i gennemsnit. Budget 2014 ligner et overskud på kr. Flytning kommer til at fylde en hel del de næste mdr. har til medarb. Udarbejdet en plan over forløbet. Og forsøger at få det til at løbe så smertefrit så muligt. Det er et stort arbejde, at få stue opdelingen til at gå op, men forældrene er søde til at bakke op når ringer rundt. Der er afsat indflytnings aftner ons/torsdag d april personalet deltager og forældrebestyrelsen er velkommen På sidste personalemøde er det besluttet at vi i år dropper vores Koloni til Livø der bliver rigeligt at tage os til på den nye matrikel og det kræver en masse til vending. Alle glæder sig til udfordringen. Bestyrelsen bakker op om denne beslutning vi snakker om at erstatte med en sovedag enten i det gamle eller i det nye Kridthus. Vi forstætter med koloni de kommende år. Det samme er gældende med svømning vi svømmer ikke fra 1. maj indtil august. Der arbejdes med de nye DBA mål: Tværgående indsatser, læring i 0-18 års perspektiv ungdom Sundhed og trivsel og fortsat inklusion. I præsenteres for disse på næste bestyrelsesmøde. Dialogmøde for Bestyrelsen den 9. marts 2015 alle får nærmere besked og giver svar til, om hvor mange der kan deltage. Kapacitets tilpasninger på dagsordenerne.

3 har afsluttet sin master efter 5,5 år de 3 musiske folk skal på kursus i marts og Anette og HP tager på før skole kursus. Allan og Sanne har været afsted. Projekt Kridthus (STATUS) Møblering ol. Der er indkøbt møbler for et valg der er taget fordi vi vil ha en fyldt møbleret børnehave. Derfor bliver der brugt kr. mere end der er budgetteret. har snakket med Øk og mener at vi kan arbejde disse ind over år. Møbler bliver leveret af Uniqua og monteret Der bliver installeret elektronisk kom og gå system Forældre kommer til at ordne stort set alt elektronisk også ferie tilmelding. Legeplads v/ Henrik Henrik har gennemgået planen for vores nye legplads og fremvist tegninger. Der er indsendt tegninger til bygge tilladelse. Og vi afventer. Der skal følges op omkring jordopfyldning ned til lanternen / spørger på byggepladsen. EVT. meldes ind til Næste møde den 5. maj 2015 Henrik vil gerne vide status med modtagelse af to sprogene børn henhold til at søge en fond Der er diskuteret Sund kost og kost politik og vigtigheden af denne fødselsdage ol. bringer den til personalemødet og tilbage til forældrebestyrelsen. Børnenes Grundlovsdag den 4. juni i Aars Vi deltager. Forældre bestyrelsen vil gerne at vi til næste forældre arrangement mødes på de enkelte stuer til briefing om hvad der foregår på stuerne. husker på dette. Maddag er blevet drøftet forældrene ønsker at deres børn deltager i at lave mad. HUSK Tak for kampen fest fredag den 29. maj 2015 i det nye Kridthus inviterer. For personale og bestyrelse + påhæng mand eller kone. Nyt Møde 5. Maj 2015

4 Referat af: Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Torsdag den 6. november 2014 Kl (afbud fra Anne) Nyt fra Kridthuset: orienterer om de styrings principper vi har: Prokap (som er det program som vi styrer børnetal ud fra) og vores økonomisystem. Status på Økonomi er at det ser ud til at vi går ud med et overskud. Som vi får behov for i vores nye institution, som står færdig til maj DBA - dialog basseret aftalestyring / er den rap. Som beskriver de mål Kridthuset arbejder ud fra- Disse ændres i 2015/16: Det tværgående samarbejde, læring i et 0-18 års perspektiv, ungdom, Sundhed og trivsel, Fortsat inklusion. Disse mål vil vi drøfte i de kommende bestyrelsesmøder. Vi drøftede pædagogiske udfordringer som inklusion, og to kulturellebørn, sprog. Projekt Kridthus (STATUS) Projektet skrider planmæssigt fremad til vores næste bestyrelsesmøde mødes vi og går en runde i den nye institution så vi får et kig på hvordan det skrider fremad. har valgt nogle garderober som er anderledes end dem vi har i dag, men også dyrere. Vi har samtidig en arkitekt til at tegne institutionen møbleret. Herefter kan vi prioriterer vores valg. Betalt Madordning I Kridthuset Maj 2015? ( medbringer de optalte stemmer) Stemmerne er talt sammen men der er givet udtryk fra flere forældre at de mangler en nærmere info for hvilken mad der kan serveres for pengene. Det blev også drøftet om prøveperioden ville være for lang frem til december. Henrik vil gå i dialog med projekt gruppen bag lanternen og laver et info brev til alle forældre som sendes ud til godkendelse i bestyrelsen først. Legeplads v/ Henrik Forældrebestyrelsen har fået opgaven at stå for legeplads delen i det nye Kridthus budgettet lyder på kr. Henrik er sat på opgaven og har indhentet 4 tilbud. Disse blev gennemgået og drøftet ved mødet. Dica er pt. Det bedste tilbud Henrik arbejder videre og indhenter oplysninger ved næste byggemøde omkring havearbejde. Evt. fremtidige møder i bestyrelsen og EVT. Nye møder i 2015: 2/ / / / Vi snakkede om div fonde.

5 Dagsorden: Referat af: Bestyrelsesmøde på Valmuevej Torsdag den 21. august 2014 Kl (afbud fra Kate) Nyt fra Kridthuset (børnetal/økonomi) / * Siden sidst. * Børnetal er gennemsnit for ,5 hvilket er ok der viser sig et faldende børnetal i år 2015 til 83 hvilket kan betyde afskedigelser. Vi afventer og ser om der kommer børn til. * Forbrugs % 57 hvilket er OK * Budget 2015: Børne og skole område skal sparre 14.2 budgettet. forslag er gennemgået og kan findes på VHK hjemmeside * Der er i Kridthuset lavet Høringssvar om af faguddannet personale, for slag om i stedet. * Ønsket om at der laves en overordnet plan for vores område, med fremtidssikring. * Anmeldt tilsyn den 16/9, Mette og Rikke vil være til stede hvis de kan tidspunktet er kl * sender tilsyns rapp. Ud hvori i kan skrive til under punktet forældre bestyrelse. Projekt Kridthus (STATUS) - Opsamling hvor langt er vi byggeriet starter op i uge 36 udgangspunktet er at det står færdig 1. maj 2015 Der bliver en helt ny struktur i huset. Som vi vil informerer forældrene om på et forældremøde Tirsdag den 21. oktober / laver indbydelse. - Den nye struktur skal passe til det det nye hus. Hvor der bliver 3 stuer. Udgangspunktet er at børnene flyttes sammen altså uden splitning af gruppen. Der vil være kendte og ukendte voksen/pædagoger med børnene. Planlægning af vores fællesmøde / Betalt Madordning I Kridthuset Maj 2015??? Ønsker vi det? Vi skal tage en endelig stilling om vi ønsker dette i spil eller la den ligge. - Ene og alene forældrenes beslutning står med et ben i hver lejr / udgangspunktet er at det ikke må koste pædagogtimer. Vi vil undersøge pris og kvalitet og inddragelse af alle forældre. Evt. en afstemning hvor flertallet skal være STORT ved en implementering. kontakter lanternen. Punktet kommer på det store forældremøde som nævnt ovenfor. Sommerfest og 1. hjælps kursus - Vi har søgt trygfonden og er blevet bevilliget kr. til projektet 1. hjælp bliver på Chr. Minde. Den 17. sep. Kl. 17 alle forældre har fået tilbuddet. - Evt. - Kasra nævner en idéen om en internationaldag han vil gerne være med til at planlægge / god ide i efteråret eller foråret. - Vi har snakket legeplads og vi vil selv gå i gang undersøger mulighederne for dette Henrik spurgte til leasing måske er det en mulighed og han har forbindelser til et Firma. - Mht til valg til bestyrelsen i okt. Ønsker alle i bestyrelsen genvalg.

6 Referat: Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Onsdag den 21. maj 2014 Kl (afbud: Henrik, Käte, Kasra) Nyt fra Kridthuset (børnetal/økonomi): I kridthuset har vi en forbrugs % pt på 34,2 hvilket er fint Børnetallet ser stabilt ud for i år / gennemsnit. Projekt Kridthus (STATUS): Tegningerne er for det nye Kridthus er vist frem. Henrik og Mette har været kaldt ind til info møde og godkendelse af disses. Der tænkes i ny struktur i Kridthuset og derfor er der tegnet 3 stuer ind i det nye hus og et stort fællesrum. Endvidere har der været byggemøder/infomøder på Løgstør Skole, her har forældrene kunne deltage. Til det sidste møde i Maj, blev der drøftet trafikale forhold. Disse er der endnu ikke kigget på endnu, men det sker snart. Kridthuset tegninger sendes ud i licitation onsdag i uge 22. Dernæst vil der gå 3 uger og dernæst vil vi se på om der skal rettes til i det nye projekt. Det forventes at kridthuset som udgangspunkt står færdig i maj Dialogmøde (invitation er sendt ud til jer) Ulrik kan deltage hvis ikke andre melder sig. Bestyrelsen melder tilbage til i Kridthuset hvis i kan deltage. Betalt Madordning I Kridthuset Maj 2015??? Ønsker vi det? Drøftelserne om hvorvidt vi ønsker madordning i de nye Kridthuset / i maj 2015 blev drøftet. Dette er ene og alene en bestyrelse beslutning. Udgangspunktet er at et kommunalt betalt måltid er på ca. 25 kr. / vi har spurgt til en børnehave i Lemvig her koster mad pr. mdr. (mad for en hel dag) 450 kr. pr. barn der ydes søskende rabat efter gældende regler / lov bestemt. / vi forestiller os at det er halv pris på 2./3. barn. Disse skal undersøges nærmere. Lanternen vil gerne indgå et samarbejde med Kridthuset omkring dette men først ønsker Vi en drøftelse med alle forældre i Kridthuset vi forestiller os at vi kalder ind - når vi ved hvordan de endelige tegninger af Kridthuset er færdige. Vi satser på et møde inden sommerferien / kalder ind Her vil der være præsentation af det nye Kridthus samt en afstemning om vi skal have mad ordning eller ej i det nye Kridthus. Derfor er det vigtigt at så mange forældre deltager som muligt. Evt. Forældrene ønsker gerne mere skriven på tavlerne på de forskellige stuer således at de kan se hvad vi har lavet i dagens løb. Sommerfest bliver den 27. august laver en invitation og skriver under fra bestyrelsen. Vi bestiller Pølse Peter fra Aggersund.

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E M B E R 2 0 1 2 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Siden januar i år har skolen, børnehaven, klub og fritidsordning haft én og samme bestyrelse. Denne bestyrelse har endnu ikke fundet sig et navn,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub Dagsorden Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 1. Gennemgang af ref. fra sidste møde. Gennemgang af ref. fra generalforsamlingen. 2. struktur, og forventnings afklaring. Der skal være respekt for mødets

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere