BilagTMU_140115_pkt IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark"

Transkript

1 for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013

2 BilagTMU_140115_pkt Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen af Hvidovre Strandpark. I forbindelse med et borgermøde i Lodsparken modtog forvaltningen idéer fra 23 borgere. Derudover har forvaltningen modtaget 14 s med idéer og bemærkninger fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, Hvidovre Volleyball klub samt Hvidovre Kunstråd. Idékataloget indeholder en sammenfatning af alle idéer og bemærkninger fra borgere og foreninger. Mange af idéerne omhandlede samme temaer. Forvaltningen har derfor grupperet ønskerne og inddelt dem i 10 temaer: 1. Udvidelse af sandområde 2. Hundestrand 3. Opholdspladser 4. Friluftsaktiviteter 5. Vinterbadning og andre vandaktiviteter 6. Legeplads og motionsredskaber 7. Kunst 8. Café og toiletter 9. Cykelstativer, parkering og stier 10. Drift og vedligeholdelse Side 2 af 9

3 1. Udvidelse af sandområde 17 borgere ønskede, at sandområdet blev udvidet. Flere havde forslag til udformningen. Flyt stien længere ind i parken så stranden kan blive bredere. Stien skal blive hvor den er, men der må godt fjernes ukrudt og græs ned mod vandet, så der kan blive plads til mere sand. Længere sandområde ved at omdanne den næste bugt til strandområde. Der skal være et tykkere lag sand. Det er jo en kæmpe gevinst for vores by, at vi har fået vores egen strand. Strandområdet skal forblive et lille lokalt strandområde. Hvidovre Volleyball Klub forslog, at inddæmme et stort areal langs med kysten og omdanne det til sandområde. Sandareal skulle danne rammen om mange flere aktiviteter udover badestrand. Dansk Naturfrednings forening synes, at det ville være fint at tilføre lidt sand mellem høfterne. Siv kunne eventuelt bruges til at holde på sandet. Der skal tages hensyn til naturen og områdets nuværende karakter. Udvidelse af sandområdet er i tråd med Kommuneplanen mål om at styrke det lokale friluftsliv ved Kalveboderne. muligvis omfatte omlægning af stien. Lodsparken er omfattet af fredningen af Kalvebodkilen. Før der kan foretages terrænregulering og tilføres mere sand til parken, skal der først søges om dispensation fra fredningen. Endvidere skal det undersøges om et større sandområde kan påvirke fuglebeskyttelsesområdet ved Kalveboderne. 2. Hundestrand Syv borgere ønskede et område, hvor det var tilladt at gå med løse hunde, to ønskede det skulle være forbudt med hunde på stranden i sommerhalvåret. Indhegn et område i parken hvor hunde kan løbe løs. Hundestrand hvor hunde må bade og gå løse. Eksempelvis ved en af yderbugterne. Det skal være forbudt, at have sin hund med på stranden i sommermånederne, men til gengæld skal der være et specielt område hvor hunde kan gå uden snor. Lodsparken bliver brugt af mange hundeluftere. Forvaltningen får generelt mange henvendelser vedr. gener fra løse hunde på stranden. Etablering af et område specielt til løse hunde kan være en løsning. Mulighederne bør undersøges nærmere i den fremtidige udvikling af Hvidovre Strandpark. Grusstien ved stranden i Lodsparken ligger meget tæt på kysten. En udvidelse af sandområdet vil derfor Side 3 af 9

4 3. Opholdspladser Syv borgere ønskede flere borde og bænke og en ønskede liggestole. Fem borgere ønskede flere cykelstativer. Flere borde og bænke Enkelte grillpladser Flere affaldsstativer Brug hårdføre materialer, evt. bolte ting fast. Der skal kun opsættes nyt inventar i det omfang kommunen kan nå at vedligeholde det. Der er i dag kun få borde og bænke ved stranden. Nye borde og bænke skal så vidt mulig kunne modstå hærværk, men samtidig passe ind i parkens karakter. Det kunne eksempelvis være borde/bænke af store egetræsplanker. 4. Friluftsaktiviteter Seks borgere ønskede forskellige former for boldspil på græsset og to ønskede beachvolley. En ønskede plads til surfere. Hvidovre Volleyball Klub ønskede, at strandparken skulle rumme mange aktiviteter, heriblandt store turneringer. Naturfredningsforeningen mente, at stranden skulle udvikles til lokal brug. Beachvolleybane, mini boldbane med små mål enten i sandet eller på græsset. Aktiviteter på det store græsareal: Volleyballnet, frisbeekurve. Minigolf, hvor man selv tager kølle og bold med. Produktionsskolen kunne evt. producere banen. Udkigstårn til fugleinteresserede En plads til surfere. Ønsker fra Danmarks Naturredningsforening: Hvidovre Strandpark skal udvikles med fokus på naturen og det almene fritidsliv frem for det organiserede. Der skal desuden tages hensyn til strandparkens beskedne areal. Ønsker fra Hvidovre Volleyball Klub: Flere aktiviteter eksempelvis: Store beachvolleyturneringer, skaterbane, en promenade som blandt andet kan bruges til rulleskøjter og løbehjul og amfiteaterscene. I følge kommuneplanen skal stranden udvikles til en lokalstrand for beboerne i nærområdet. Forvaltningen er enig i Naturfredningsforeningens holdning om at Hvidovre Strandpark skal udvikles med fokus på naturen og det almene fritidsliv frem for det organiserede fritidsliv. Side 4 af 9

5 5. Vinterbadning og andre vandaktiviteter Syv borgere ønskede vinterbadefaciliteter og fire ønskede flere badebroer, vandrutsjebane eller vipper. Tre ønskede at badebroen blev handicapvenlig. Vinterbadning med omklædningsfaciliteter og sauna samt badebro. En ny vinterbadebro ved den østlige pynt, tæt ved havnen. Badebroen skal være handicapvenlig med gelænder og rampe. Udendørs brusere Flere broer, opsætning af pontoner, vipper og en lille vandrutsjebane Område hvor vandski og lignende aktiviteter er tilladt. Naturfredningsforeningen mente, at det burde overvejes om det er nødvendigt med en livredder, selvom vandet er lavt: Man skal være indstillet på at ofre de nødvendige ressourcer på at skabe ordnede og sikre forhold i parken, hvis man ønsker at etablere en strandpark. Ønskerne om faciliteter til vinterbadning forventes medtaget i planlægningen af det Maritime hus i Hvidovre Havn. Øget tilgængelighed bør indarbejdes i den fremtidige planlægning af strandparken. Rutsjebaner og vipper finder forvaltningen ikke relevante i den videre planlægning pga. fredningen og områdets status som fugebeskyttelsesområdet. Side 5 af 9

6 6. Legeplads og motionsredskaber Fjorten borgere ønskede en legeplads og fire ønskede træningsfaciliteter for voksne. Kunstrådet foreslog aktivitetsredskaber på landjorden i form af eksempelvis gynger, legeklatrelandskaber, rutsjebaner med mere. Inspirationsbillede fra Hvidovre Kunstråd. Legeplads til store og små både i og udenfor vandet. Legeskulpturer fra firmaet Monstrum. Meget gerne en naturlegeplads Motionsredskaber til voksne. Én borger foreslog, at flytte motionsredskaberne fra Rådhusparken ud i Lodsparken. Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at en eventuel naturlegeplads i den syd-østlig ende af stranden. Inspirationsbillede fra Hvidovre Volleyball Klub. En legeplads vil have stor rekreativ værdi i området og styrke friluftslivet. Legepladsen bør udformes så den passer ind i omgivelserne. Ifølge fredningen af Kalvebodkilen kan der gives dispensation til anlæggelse af lokale nærrekreative publikumsfaciliteter. Side 6 af 9

7 7. Kunst By- og Teknikforvaltningen har medtaget et inspirationsoplæg fra Hvidovre Kunstråd og et forslag fra en borger om en kunstinstallation. Oplægget fra Kunstrådet omhandler etablering af en eller flere skulpturelle installationer i eller ved badevandet. Kunstværkerne skal både have en æstetisk og visuel kvalitet samtidig med at de skal tages fysisk i brug af borgerne. Hvis der er politisk ønske om at gå videre med et eller flere forslag, vil Kunstrådet arbejde på en nærmere konkretisering af projektet. Inspirationsbilleder fra kunstrådet af lignende projekter: Vandmodul af Jesper Dalgaard Midgårdsorm Forvaltningen har desuden modtaget et forslag fra en borger, der er medlem af kunstforeningen: Flydende badepavillon PYR af Rintala Eggertson Kunstinstallationen består af er en slange, som kan bevæge sig efter vind og strøm. Den holdes fat med et anker og kan tages ind om vinteren. Rollercoast af Lene Desmentik Side 7 af 9

8 8. Café og toiletter To borgere ønskede cafe/ishus, syv ønskede flere toiletter nær stranden. En borger syntes ikke, at det var relevant med toiletter eller cafe på stranden. Cafe/ishus Flere og bedre toiletfacilitet nær stranden. Der skal være et handicaptoilet. En borger synes ikke, at toiletter, brusere m.m. var nødvendige med den korte badesæson. I stedet kunne toilet og brusere installeres ved havnen. Danmarks Naturfredningsforening udtrykte stor utilfredshed med det opstillede toilet ved indgangen til Lodsparken. Foreningen mente ikke at det passede ind i Lodsparken. Ifølge fredningen må der ikke opføres bygninger i Lodsparken. Det planlagte Maritime hus kunne eventuelt indrettes med toiletter til strandgæster. 9. Cykelstativer, parkering og stier. Fem borgere ønskede flere cykelstativer. Enkelte borgere ønskede flere parkeringspladser, mens andre syntes, at der var tilstrækkelig med parkering. Danmarks Naturfredningsforening ønskede at fremtidige stier i Hvidovre Strandpark blev af grus. Permanente cykelstativer. Det er noget rod med alle cyklerne. Der skal ikke være flere parkeringspladser end der er i dag. Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at kommunen skal overveje om der er behov for flere stier. I givet fald skal de være af grus. Forvaltningen anbefaler ikke flere parkeringspladser. Der er i dag parkeringspladser ved indgangen til Lodsparken. Det bør undersøges hvor der kan opstilles flere cykelstativer tæt på stranden. Side 8 af 9

9 10. Drift og vedligeholdelse Flere borgere ønskede øget drift og vedligeholdelse af stranden. Én borger foreslog, at det skulle være frivillige, der kunne hjælpe til med renholdelse af strandområdet. Det er Kystdirektoratets opgave, at fjerne affald i vandet. Opsætning af flere affaldskurve i højsæsonen og ekstra opsamling om søndagen kan eventuel afhjælpe udfordringerne med affaldet. Kommunen skal sørge for at vedligeholde og udskifte de bænke, der allerede er i parken. Forbedre kystlinjen mellem den gamle Sandsugerhavn og Hvidovre havn dvs. skrænten til stranden stives af, f.eks. med en stensætning Badegæsterne skal bade i sikkerhed. Der skal udlægges gule bøjer for at holde motorbåde og sejlbåde udenfor badeområdet. Mursten, betonklodser, skibsvrag og store sten samt gamle motorer skal fjernes ude i vandet. Stranden skal i sommersæsonen renses hyppigere for tang og beskidt sand, og hvad der ellers skylles op. Badebroen bør også jævnligt rengøres for fugleklatter. Badebro skal opsættes 1. maj. Forslag fra en borger om at frivillige kunne holde stranden ren for tang. Eksempelvis ved at installere en stor trærive i et lukket skab med nøgle under badebroen eller et andet sted. Affald skal fjernes hver dag. Det skal være forbudt at lave bål på og ved stranden, da det sviner og ikke hører hjemme ved en strand. Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at der i sommer ikke altid så pænt ud på stranden om aftenen. Side 9 af 9

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR. 34797706

Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR. 34797706 1 Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR. 34797706 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2014 BIFROST Torsdag, den 27. februar 2014 kl. 19,00 afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN - er det godt sted at være som sejler, som bådejer, som medlem, som bestyrelse fordi: Vi har en god beliggendehed Vi har bygning og

Læs mere

BYG DIT EGET STORE TORV DOKUMENTATION AF IDEER FRA ARKITEKTURVÆRKSTED PÅ STORE TORV I RØNNE

BYG DIT EGET STORE TORV DOKUMENTATION AF IDEER FRA ARKITEKTURVÆRKSTED PÅ STORE TORV I RØNNE BYG DIT EGET STORE TORV DOKUMENTATION AF IDEER FRA ARKITEKTURVÆRKSTED PÅ STORE TORV I RØNNE 20. - 21. septembter 2014 arrangeret med støtte fra Lokalrådet Bornholms Regionskommune Introduktion Den 20-21

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: Denne del af masterplanen er udarbejdet med henblik på præsentation for politikere og et efterfølgende borgermøde i høringsprocessen INDHOLD:

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere

Maritimt Knudepunkt Storebælt

Maritimt Knudepunkt Storebælt Maritimt Knudepunkt Storebælt hvordan det hele startede processen og vigtige beslutninger undervejs resultatet og realisering havneudvidelserne på Omø og Agersø møde 18. december 2007 Landudvikling Slagelse,

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009

IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009 IDÉKATALOG Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009 INDHOLD 1/ PROCES BAGGRUND FORMÅL FORLØB 2/ DIALOGMØDERNE BORGERNES INDFLYDELSE

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Næstved april 2014 2 2.1

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere