Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet "World of Energy".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet "World of Energy"."

Transkript

1 Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet "World of Energy".

2 World of Energy er Elmuseets bud på et internationalt oplevelsesfyrtårn i Region Midtjylland med fokus på energi, miljø og klimaforandringer. Mission World of Energy er det landsdækkende museum og oplevelsescenter for energi, perspektiveret via naturvidenskab, teknologi og kulturhistorie. Der lægges betydelig vægt på miljø og klima i relation til temaet energi. World of Energy er et oplevelsescenter for alle. Det skal bidrage til højere livskvalitet, fremme en bæredygtig udvikling og styrke det globale miljø. World of Energy gør viden tilgængelig og levende for alle, fremmer den livslange læring og forståelse af energi som et bærende element i vort samfund. Vi ønsker herved at stimulere interesse for naturvidenskab, teknik og historie med fokus på energi og miljø. Vision World of Energy er det internationale fyrtårn, som kaster lys over energiens fysik, teknologi og kulturhistorie med relationer til miljø og klima i et globalt perspektiv Kendt for store oplevelser af international klasse World of Energy er et nationalt videncenter for energi, samt dens relationer til miljø og klima. World of Energy udvikles og drives i et tæt samarbejde med den danske energisektor. World of Energys formidling er en fusion af de bedste elementer fra et teknisk museum, et science center og en tema park Side 2 af 10

3 Inspirationskilden, som initierer, stimulerer og udvikler interesse for naturvidenskabelige og tekniske discipliner. Kilden til den største kundskab i samlinger og viden om opdagelser, opfindelser og udvikling inden for energi inklusive energirelateret miljø og klima Center for dialog og debat mellem videnskab og gæster den afledte brugerdrevne innovation anvendes i oplevelser og formidling. Museet, som placerer energiens samfundsmæssige betydning i et kulturhistorisk og naturvidenskabeligt perspektiv World of Energy er for alle, der ønsker at gå på opdagelse i energiens verden hvad enten formålet er ny viden eller nye oplevelser - lige fra nysgerrige børn, unge og voksne over erhvervsturister til specialister. Det gode besøgssted for et internationalt publikum, hvor fine oplevelser, gode adgangsforhold, et højt serviceniveau og personlig betjening er i centrum. Synopsis Elmuseet har i partnerskab med udstillingsvirksomheden CAT Productions gennemført en større undersøgelse af konceptet World of Energy i Arbejdet blev støttet med 1 mio. fra Region Midtjyllands pulje til udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne. Projektrapporten er godkendt af Region Midtjylland. Fusionen af 2 projekter til World of Energy projektet bevirkede imidlertid, at projektet ikke kunne gennemføres i en tilstrækkelig kvalitet indenfor tidsfristen til en fase 4 ansøgning, idet fusionen af de 2 projekter krævede en del tid. Endvidere blev det klart, at en ansøgning til fase 4 reelt ville kræve en fusion af CAT Productions og Elmuseet, hvilket parterne ikke fandt muligt pga. af virksomhedernes store forskellighed. På denne baggrund valgte partnerne at fokusere på Elmuseet som projektansvarlig. CAT Productions deltager meget gerne som leverandør af udstillinger og indhold til World of Energy. Elmuseet har nu bearbejdet resultaterne fra fase 2 og etableret et projekt, som museets ledelse og bestyrelse finder egnet til fortsat udvikling. Projektet er beskrevet i projektrapporten til Region Midtjylland det omfatter etablering af World of Energy i forbindelse med store udvidelser på Elmuseets nuværende placering i Tange ved Bjerringbro. Dette vil også give mulighed for at gennemføre projektet i flere faser. Modellen er nærmere beskrevet i det følgende. Side 3 af 10

4 Ansøgning Elmuseet søger Region Midtjylland og Viborg Kommune om støtte i bestræbelserne på: Detailprojektering og udvikling af et prospektmateriale med henblik på finansiering af projektets anlægs- og driftsudgifter. De forventede eksterne udgifter til detailprojektering og udvikling af prospektmateriale er 1,5 mio. Elmuseet bidrager med interne finansiering på via lønninger (1.000 timer) og via museets budget. Elmuseet ansøger Region Midtjylland om støtte på Kr Viborg Kommune har bevilliget til projektet. Det ansøgte projekt Det ansøgte projekt fokuserer på: 1. Udvikling af design og detailprojektering af formidlingsindholdet i: 1.1. Basisudstillinger nye udstillinger om energi med science center Særudstillinger planer for de nærmeste års særudstillinger 1.3. Energiland - oplevelsescenter for vedvarende energier sol, vind etc Energilegeplads en legeplads med fokus på energi 1.5. Vandenergiland oplevelsescenter for vandkraft, bølgeenergi etc Virksomhedernes forum det sidste nye fra den virkelige verden 1.7. Evt. mobil formidling - Resultatet skal være en konkret plan for etablering af hver enkelt formidlingsdel i et sammenhængende design baseret på konceptet for World of Energy. Der etableres konkrete eksempler på formidlingsindhold i form af forsøgsopstillinger. 2. Udvikling af arkitekturen for: 2.1. Landskab park, stianlæg og broer 2.2. Tematiske parkanlæg 2.3. Bygningsarkitektur Den arkitektoniske del resulterer i et sammenhængende skitseprojekt og evt. model af udviklingen i arealer, temaparker og bygninger under hensyntagen til den smukke natur og eksisterende bygningsmasse. 3. Udvikling af prospektmateriale og forretningsplan Etablering af hjemmeside for projektet 3.2. Udvikling, layout og tryk af prospektmateriale 3.4. Opdatering af forretningsplan. Den forventede udgift til projektet er 1,5 mio. Forretningsplanen revideres på baggrund af resultaterne. Side 4 af 10

5 Budget Udgifter Interne udgifter Eksterne udgifter Udgifter i alt 1. Design og detailprojektering Arkitektur - skitseprojekt , Prospektmateriale mv Udgifter i alt Finansiering Interne betalinger Eksterne midler Indtægter i alt Elmuseet timer á Elmuseet budgetteret Ansøges ved Viborg Kommune Ansøges ved Region Midtjylland Indtægter i alt Ad. 1. Design og detailprojektering. Denne del af projektet foregår primært via internt arbejde. Eksterne udgifter omfatter konsulentbistand, rejseudgifter etc. Ad. 2. Arkitektur skitseprojekt. Dette baseres på punkt 1 og kræver primært et eksternt arkitektfirma, som kan skabe en helhedsplan mellem eksisterende anlæg, nybygninger og naturen. Ad. 3. Bearbejdning af 1 og 2 til et færdigt design i form af trykt materiale. Status og fremtid Elmuseet formidler den tekniske og kulturelle betydning af elektricitetens udnyttelse som energiform, og denne udviklings betydning for samfundets funktioner og for det enkelte menneskes dagligdag i fortid, nutid og fremtid. I perioden har 1,2 millioner gæster besøgt museet med et gennemsnit på pr. år. Over 50 % af museets gæster er unge under 18 år, og museet har en omfattende skoletjeneste. I 2002 blev museet statsanerkendt som et landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, og i 2007 blev Elmuseet klassificeret som en 4-stjernet turistattraktion, dvs. En helstøbt attraktion af meget høj værdi på nationalt niveau. Elmuseets konsortium Elmuseets konsortium er museets bestyrelse, som repræsenterer: Dansk El-Forbund, Dansk Energi, DONG Energy, Energinet.dk, Gudenaacentralen, Energistyrelsen/Nordsøenheden, NRGI, Siemens, Vattenfall, Viborg Kommune og DTU. Konsortiet søges udbygget med relevante virksomheder f.eks. Mærsk, Vestas etc. Elmuseet er baseret på et repræsentantskab, som omfatter 135 virksomhedsrepræsentanter fra el- og energisektoren. Side 5 af 10

6 Fra Elmuseet til Energimuseet Elmuseet befinder sig i en transformationsproces, idet institutionen den 1. januar 2010 ændrer navn fra Elmuseet til Energimuseet og et nyt sæt vedtægter træder i kraft. Energimuseet bliver det landsdækkende museum og oplevelsescenter for energi, perspektiveret via naturvidenskab, teknologi og kulturhistorie. Samtidig lægges betydelig vægt på miljø og klima i relation til temaet energi. Transformationen sker med opbakning fra Kulturarvsstyrelsen, der også gerne ser, at Energimuseet sætter sig i spidsen for etablering af et formaliseret samarbejde mellem Energimuseet, Danmarks Tekniske Museum, Fiskeri- og Søfartsmuseet (offshore olie og gas), og Industrimuseet, som alle har ansvarsområder med relation til energi. Bestyrelsen har godkendt transformationen til Energimuseet på et bestyrelsesmøde den 12. juni 2009, og repræsentantskabet har godkendt de nye vedtægter samme dato. Fra Energimuseet til World of Energy På mødet den 12. juni 2009 fokuserede bestyrelsen også på det fremadrettede arbejde med World of Energy. I den sammenhæng blev det besluttet at reservere museets egenkapital på 2 mio. til køb af de arealer, der er en forudsætning for realisering af oplevelsescentret. De virksomheder, der er repræsenteret i bestyrelsen, kan ikke give tilsagn om medfinansiering til projektet, før der er udarbejdet et egentligt projekt. Dog er mange allerede på nuværende tidspunkt indstillet på at formulere støtteerklæringer til World of Energy. Elmuseet har videre drøftet World of Energy med Viborg Kommune. Viborg Kommune bakker op om projektet, og indgår i en positiv dialog omkring udvidelse/renovering af den viadukt, som er en hindring for megen bustrafik til museet. Planlægning om viadukten indgår i det ansøgte projekt og projektering mv. vil baseres på de opnåede resultater. Styrket eksternt samarbejde Elmuseet har samtidig fokus på at indgå i styrkede relationer med potentielle samarbejdspartnere. En ny samarbejdspartner er Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, der har til opgave at bidrage til en mere inspirerende naturfagsundervisning på grundskoler og gymnasier, og at få begejstringen for de naturvidenskabelige fag tilbage. Elmuseet og Naturvidenskabernes Hus, der indvies 22. oktober 2009, udvikler løbende samarbejdet. Pt. er der etableret omfattende samarbejder i projektet NatPLUS. NatPLUS skal udvikle samarbejdet mellem undervisningssektoren og erhvervslivet. Det er et treårigt projekt med et budget på 9 mio. Tre kommuner, syv gymnasier, to museer (Elmuseet og AQUA) og en række virksomheder deltager i udviklingsprojektet som ledes af Naturvidenskabernes Hus. NatPLUS består af fire delprojekter: 1) Fra Virksomhedens praksis to skolens fag, 2) Fritidsmiljøer med naturvidenskab og teknologi, 3) Talentpleje i folkeskolen, 4) En naturfaglig dag på gymnasiet. Elmuseet deltager i styregruppen og projektet er støttet af Region Midtjylland. Side 6 af 10

7 World of Energy Det er ambitionen, at World of Energy skal kunne tilbyde alle gæster spændende oplevelser, der baserer sig på alt fra kulturhistorie og videnskab til leg og læring i relation til temaet. Oplevelsescentret gør det med andre ord muligt at kombinere det traditionelle museumsbesøg med et væld af oplevelsestilbud, der giver gæsterne spændende oplevelser og ny viden om energi og tilknyttede temaer som klima, miljø og teknologi. Der fokuseres på følgende specifikke målgrupper: Børnefamilier med særligt fokus på sommersæson Undervisningssektoren med særligt fokus på forår og efterår Virksomheder og særlige interessegrupper med særligt fokus på forår og efterår som tilgodeses via særudstillinger, aktiviteter og gennem særlige arrangementer. Eksempelvis var Elmuseet vært for 550 medarbejdere fra EnergiMidt i september Besøget foregik fra kl til kl og omfattede faglige oplevelser, teambuilding og fest. Det er forventningen, at satsningen på World of Energy resulterer i en klassificering som femstjernet turistattraktion, hvilket svarer til en helstøbt attraktion på internationalt niveau, og et årligt besøgstal på minimum gæster. Det er med andre ord forventningen, at oplevelsescentret hvert år vil trække mange nye besøgende til regionen. World of Energys perspektiver relaterer sig dog bredere end blot til oplevelsesøkonomien, idet energi og tilknyttede temaer som miljø og klima har stor bevågenhed i relation til både det erhvervs- og det uddannelsespolitiske område. World of Energy kan med sine mange tilgange til de naturvidenskabelige fag fremme børn og unges interesse for naturvidenskab, hvilket bl.a. set i lyset af erhvervslivets efterspørgsel på naturvidenskabelige kandidater er essentielt. Koncept World of Energys formidlingskoncept kan illustreres ved tre indbyrdes overlappende cirkler, som repræsenter en fusion af de bedste elementer fra et kulturhistorisk specialmuseum, et science center og en tema park. Konceptet sigter på at integrere velkendte og nye elementer på en måde, som skaber engagement kognitivt, motorisk, sansemæssigt og følelsesmæssigt og som illustrerer historie, udvikling og frem for alt sammenhæng. Side 7 af 10

8 I World of Energy vil gæsterne kunne se en given teknologi eller aktivitet både i dens historiske og kulturelle sammenhæng og i dens nutidige funktion og betydning. Gæsterne kan få indsigt i den grundlæggende naturvidenskab samt den forsknings- og udviklingsindsats, som knytter sig til teknologiens/aktivitetens udvikling gennem tiderne frem mod den velkendte dagligdag, ligesom de kan deltage aktivt i en dialog om energiens fremtid. World of Energys formidling af energitemaet vil inddrage en række perspektiver og aspekter, herunder: Det kulturhistoriske perspektiv Det naturvidenskabelige perspektiv De miljø- og klimamæssige aspekter De økonomiske, politiske og sociale aspekter De erhvervsmæssige perspektiver firma udstillinger Det individuelle perspektiv adfærd, beslutninger og personligt ansvar. World of Energy projektet På baggrund af den gennemførte undersøgelse har bestyrelsen besluttet, at Elmuseet skal arbejde for at udvikle World of Energy med afsæt i de eksisterende lokaliteter i Tange. Projektet i Multimediehuset på havnen i Århus ville kræve en investering på 466 mio. og kunne ikke indeholde udendørs udstillinger og aktiviteter. Projektet i Tange kan omfatte hele konceptet, investeringen er på et mere realistisk niveau og projektet kan moduleres. En sådan udvikling kan indeholde nye udstillingsbygninger til både science center og udstillinger om energi, samt udvikling af temaparker om energi - f.eks. energilegeplads, energiland og vandenergiland. Dette skal ske i et mere sammenhængende museumsområde, hvor gæsterne får en stor og spændende oplevelse fuld af energi. Tange modellen kan gennemføres som et samlet projekt eller i følgende moduler: Modul 1: Projektet projekteres via midler fra Elmuseet, Viborg Kommune og Region Midtjylland denne ansøgning. Der gennemføres revision af lokalplanen for området i samarbejde med Gudenaacentralen og Viborg Kommune. Opkøb af arealer til projektet Elmuseet har disponeret 2 mio. Viadukten renoveres med henblik på en frihøjde på 4,10 m. Særudstillingsbygning med udbygning af café og etablering af vandenergiland f.eks. år Modul 2: f.eks. år 2012 Tema parken etableres i form af energiland og energilegeplads Modul 3: f.eks. år 2014 Basisudstillinger m. science center etableres i ny bygning og Hallen ombygges til magasin Side 8 af 10

9 Planen for udbygning er budgetteret i forretningsplanen: Udgiftspost Projektering og prospektmateriale Ombygning af viadukt Grundkøb Udstillingsbygninger Vandenergiland Energi legeplads Solbyen Udstillinger Café, køkken m.m Web portal Skoletjeneste faciliteter Anlægsudgifter i alt Dette budget anslået på grundlag af typiske kvadratmeterpriser på bygninger, faciliteter og udstillinger. Imidlertid kræver en egentlig budgettering af projektet en helhedsplan med arkitektur og detailprojektering af indhold jf. denne ansøgning. Forretningsplanen viser, at et besøgstal på gæster pr. år vil kræve, at World of Energy supplerer sine indtægter med ca. 3-4 mio. pr. år via tilskud. Samfundsregnskabet viser, at projektet vil resultere i en direkte indtægt for samfundet på 2 mio. pr. år og herudover generere en omsætning på 32 mio. pr. år. Isoleret set vil projektet således være underskudsgivende, men generere et pænt overskud til samfundet. Der er således et betydeligt erhvervsmæssigt perspektiv i projektet. Projektets gennemførelse forudsætter: A) Detailprojektering og udarbejdelse af prospektmateriale mhp. finansiering af projektet B) Etablering af nødvendig infrastruktur ombygning af viadukt C) Erhvervelse af de nødvendige arealer ad. A) Denne ansøgning ad. B) Indkørslen til Elmuseet går under en viadukt/jernbanebro, hvor frihøjden er 3,5 meter, hvilket har den konsekvens, at mange nye busser ikke kan passere. Problemet er tiltagende, og det skaber i det daglige stor irritation for museets kunder. En så ringe tilkørsel vil gøre det svært at overbevise potentielle sponsorer om perspektiverne ved at udbygge Elmuseet til World of Energy. Side 9 af 10

10 Elmuseet har i samarbejde med COWI undersøgt mulighederne for at øge frihøjden til 4 meter, som gør at alle busser kan passere. Bane Danmark er positiv overfor en sådan løsning, der koster ca. 3,3 mio. og hvis banelegemet skal hæves 4,3 mio. En anden og dyrere løsning er at opføre en helt ny og tidssvarende viadukt, som samtidig kan fungere som indgangsport til World of Energy. Elmuseet er i dialog med Viborg Kommune vedr. en løsning af problemet ved viadukten. ad. C) I dag ligger Elmuseets udstillinger og aktiviteter spredt over et 10 hektar stort område, som for mange gæster virker uoverskueligt. De fleste udstillingsbygninger og arealer er lejet af Gudenaacentralen. Det er derfor intentionen at samle aktiviteter og bygninger i et parklignende område. Dette forudsætter at der opkøbes arealer med henblik på etablering af World of Energy. Elmuseet er i dialog med Gudenaacentralen vedr. erhvervelse af de relevante arealer og med Viborg Kommune vedr. justering af lokalplanen. Elmuseets bestyrelse har bevilliget 2 mio. til initiering af projektet med henblik på erhvervelse af arealer og ombygning af viadukt. Den resterende del af projektet kan herefter gennemføres som et samlet projekt eller opdelt i to til tre faser. Det er forventningen, at en realisering af projektet vil resultere i et årligt besøgstal på over besøgende, hvilket er mere end en fordobling af besøgstallet. Det forventes videre, at World of Energy kan klassificeres som en 5-stjernet turistattraktion, hvilket svarer til en helstøbt attraktion på internationalt niveau. Elmuseet er i dag en 4- stjernet attraktion. Med venlig hilsen Georg Stenstrop Museumsdirektør, ph.d. Side 10 af 10

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Elmuseet i 25 år. inspiration, og elektricitetens betydning nu og i fremtiden kan. blive belyst på den måde, som den fortjener.

Elmuseet i 25 år. inspiration, og elektricitetens betydning nu og i fremtiden kan. blive belyst på den måde, som den fortjener. 1 Elmuseet i 25 år Der var på Gudenaacentralen store og gode lokaler, der ville egne sig til udstilling, og der ville være plads til fremtidige magasiner, der skulle rumme de mange museumsgenstande, der

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14

Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14 Årsregnskab 2014 Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14 Årsregnskab 2014 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet efter samme principper som tidligere år. Opstillingen følger Kulturstyrelsens

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Til Vækstforum, Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Ansøger: Fonden Naturvidenskabernes Hus Baldersvej

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Læring & kompetencer. delrapport

Læring & kompetencer. delrapport Læring & kompetencer delrapport Sønderborg november 2009 1 Læring og kompetenceudvikling Skal de omtalte ambitiøse tekniske og forretningsmæssige visioner i ProjectZero masterplanen realiseres, vil den

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Power of Wind. Oplevelser med Energi

Power of Wind. Oplevelser med Energi Power of Wind - internationalt samarbejdsprojekt mellem Energimuseet og Oregon Museum of Science and Industry (OMSI) med henblik på at samarbejde om udstillinger og formidling indenfor områderne energi

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Vores Skolegård. Innovation Medindflydelse At turde...

Vores Skolegård. Innovation Medindflydelse At turde... Vores Skolegård Innovation Medindflydelse At turde... 25. maj 2010 2 Projekt beskrivelse Projekttitel: Projekt deltagere: Ansøger: Vores Skolegård Voergaard & Nielsen I/S Glyngøre Skole Spicer.Dk Glyngøre

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere