Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet "World of Energy".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet "World of Energy"."

Transkript

1 Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet "World of Energy".

2 World of Energy er Elmuseets bud på et internationalt oplevelsesfyrtårn i Region Midtjylland med fokus på energi, miljø og klimaforandringer. Mission World of Energy er det landsdækkende museum og oplevelsescenter for energi, perspektiveret via naturvidenskab, teknologi og kulturhistorie. Der lægges betydelig vægt på miljø og klima i relation til temaet energi. World of Energy er et oplevelsescenter for alle. Det skal bidrage til højere livskvalitet, fremme en bæredygtig udvikling og styrke det globale miljø. World of Energy gør viden tilgængelig og levende for alle, fremmer den livslange læring og forståelse af energi som et bærende element i vort samfund. Vi ønsker herved at stimulere interesse for naturvidenskab, teknik og historie med fokus på energi og miljø. Vision World of Energy er det internationale fyrtårn, som kaster lys over energiens fysik, teknologi og kulturhistorie med relationer til miljø og klima i et globalt perspektiv Kendt for store oplevelser af international klasse World of Energy er et nationalt videncenter for energi, samt dens relationer til miljø og klima. World of Energy udvikles og drives i et tæt samarbejde med den danske energisektor. World of Energys formidling er en fusion af de bedste elementer fra et teknisk museum, et science center og en tema park Side 2 af 10

3 Inspirationskilden, som initierer, stimulerer og udvikler interesse for naturvidenskabelige og tekniske discipliner. Kilden til den største kundskab i samlinger og viden om opdagelser, opfindelser og udvikling inden for energi inklusive energirelateret miljø og klima Center for dialog og debat mellem videnskab og gæster den afledte brugerdrevne innovation anvendes i oplevelser og formidling. Museet, som placerer energiens samfundsmæssige betydning i et kulturhistorisk og naturvidenskabeligt perspektiv World of Energy er for alle, der ønsker at gå på opdagelse i energiens verden hvad enten formålet er ny viden eller nye oplevelser - lige fra nysgerrige børn, unge og voksne over erhvervsturister til specialister. Det gode besøgssted for et internationalt publikum, hvor fine oplevelser, gode adgangsforhold, et højt serviceniveau og personlig betjening er i centrum. Synopsis Elmuseet har i partnerskab med udstillingsvirksomheden CAT Productions gennemført en større undersøgelse af konceptet World of Energy i Arbejdet blev støttet med 1 mio. fra Region Midtjyllands pulje til udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne. Projektrapporten er godkendt af Region Midtjylland. Fusionen af 2 projekter til World of Energy projektet bevirkede imidlertid, at projektet ikke kunne gennemføres i en tilstrækkelig kvalitet indenfor tidsfristen til en fase 4 ansøgning, idet fusionen af de 2 projekter krævede en del tid. Endvidere blev det klart, at en ansøgning til fase 4 reelt ville kræve en fusion af CAT Productions og Elmuseet, hvilket parterne ikke fandt muligt pga. af virksomhedernes store forskellighed. På denne baggrund valgte partnerne at fokusere på Elmuseet som projektansvarlig. CAT Productions deltager meget gerne som leverandør af udstillinger og indhold til World of Energy. Elmuseet har nu bearbejdet resultaterne fra fase 2 og etableret et projekt, som museets ledelse og bestyrelse finder egnet til fortsat udvikling. Projektet er beskrevet i projektrapporten til Region Midtjylland det omfatter etablering af World of Energy i forbindelse med store udvidelser på Elmuseets nuværende placering i Tange ved Bjerringbro. Dette vil også give mulighed for at gennemføre projektet i flere faser. Modellen er nærmere beskrevet i det følgende. Side 3 af 10

4 Ansøgning Elmuseet søger Region Midtjylland og Viborg Kommune om støtte i bestræbelserne på: Detailprojektering og udvikling af et prospektmateriale med henblik på finansiering af projektets anlægs- og driftsudgifter. De forventede eksterne udgifter til detailprojektering og udvikling af prospektmateriale er 1,5 mio. Elmuseet bidrager med interne finansiering på via lønninger (1.000 timer) og via museets budget. Elmuseet ansøger Region Midtjylland om støtte på Kr Viborg Kommune har bevilliget til projektet. Det ansøgte projekt Det ansøgte projekt fokuserer på: 1. Udvikling af design og detailprojektering af formidlingsindholdet i: 1.1. Basisudstillinger nye udstillinger om energi med science center Særudstillinger planer for de nærmeste års særudstillinger 1.3. Energiland - oplevelsescenter for vedvarende energier sol, vind etc Energilegeplads en legeplads med fokus på energi 1.5. Vandenergiland oplevelsescenter for vandkraft, bølgeenergi etc Virksomhedernes forum det sidste nye fra den virkelige verden 1.7. Evt. mobil formidling - Resultatet skal være en konkret plan for etablering af hver enkelt formidlingsdel i et sammenhængende design baseret på konceptet for World of Energy. Der etableres konkrete eksempler på formidlingsindhold i form af forsøgsopstillinger. 2. Udvikling af arkitekturen for: 2.1. Landskab park, stianlæg og broer 2.2. Tematiske parkanlæg 2.3. Bygningsarkitektur Den arkitektoniske del resulterer i et sammenhængende skitseprojekt og evt. model af udviklingen i arealer, temaparker og bygninger under hensyntagen til den smukke natur og eksisterende bygningsmasse. 3. Udvikling af prospektmateriale og forretningsplan Etablering af hjemmeside for projektet 3.2. Udvikling, layout og tryk af prospektmateriale 3.4. Opdatering af forretningsplan. Den forventede udgift til projektet er 1,5 mio. Forretningsplanen revideres på baggrund af resultaterne. Side 4 af 10

5 Budget Udgifter Interne udgifter Eksterne udgifter Udgifter i alt 1. Design og detailprojektering Arkitektur - skitseprojekt , Prospektmateriale mv Udgifter i alt Finansiering Interne betalinger Eksterne midler Indtægter i alt Elmuseet timer á Elmuseet budgetteret Ansøges ved Viborg Kommune Ansøges ved Region Midtjylland Indtægter i alt Ad. 1. Design og detailprojektering. Denne del af projektet foregår primært via internt arbejde. Eksterne udgifter omfatter konsulentbistand, rejseudgifter etc. Ad. 2. Arkitektur skitseprojekt. Dette baseres på punkt 1 og kræver primært et eksternt arkitektfirma, som kan skabe en helhedsplan mellem eksisterende anlæg, nybygninger og naturen. Ad. 3. Bearbejdning af 1 og 2 til et færdigt design i form af trykt materiale. Status og fremtid Elmuseet formidler den tekniske og kulturelle betydning af elektricitetens udnyttelse som energiform, og denne udviklings betydning for samfundets funktioner og for det enkelte menneskes dagligdag i fortid, nutid og fremtid. I perioden har 1,2 millioner gæster besøgt museet med et gennemsnit på pr. år. Over 50 % af museets gæster er unge under 18 år, og museet har en omfattende skoletjeneste. I 2002 blev museet statsanerkendt som et landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, og i 2007 blev Elmuseet klassificeret som en 4-stjernet turistattraktion, dvs. En helstøbt attraktion af meget høj værdi på nationalt niveau. Elmuseets konsortium Elmuseets konsortium er museets bestyrelse, som repræsenterer: Dansk El-Forbund, Dansk Energi, DONG Energy, Energinet.dk, Gudenaacentralen, Energistyrelsen/Nordsøenheden, NRGI, Siemens, Vattenfall, Viborg Kommune og DTU. Konsortiet søges udbygget med relevante virksomheder f.eks. Mærsk, Vestas etc. Elmuseet er baseret på et repræsentantskab, som omfatter 135 virksomhedsrepræsentanter fra el- og energisektoren. Side 5 af 10

6 Fra Elmuseet til Energimuseet Elmuseet befinder sig i en transformationsproces, idet institutionen den 1. januar 2010 ændrer navn fra Elmuseet til Energimuseet og et nyt sæt vedtægter træder i kraft. Energimuseet bliver det landsdækkende museum og oplevelsescenter for energi, perspektiveret via naturvidenskab, teknologi og kulturhistorie. Samtidig lægges betydelig vægt på miljø og klima i relation til temaet energi. Transformationen sker med opbakning fra Kulturarvsstyrelsen, der også gerne ser, at Energimuseet sætter sig i spidsen for etablering af et formaliseret samarbejde mellem Energimuseet, Danmarks Tekniske Museum, Fiskeri- og Søfartsmuseet (offshore olie og gas), og Industrimuseet, som alle har ansvarsområder med relation til energi. Bestyrelsen har godkendt transformationen til Energimuseet på et bestyrelsesmøde den 12. juni 2009, og repræsentantskabet har godkendt de nye vedtægter samme dato. Fra Energimuseet til World of Energy På mødet den 12. juni 2009 fokuserede bestyrelsen også på det fremadrettede arbejde med World of Energy. I den sammenhæng blev det besluttet at reservere museets egenkapital på 2 mio. til køb af de arealer, der er en forudsætning for realisering af oplevelsescentret. De virksomheder, der er repræsenteret i bestyrelsen, kan ikke give tilsagn om medfinansiering til projektet, før der er udarbejdet et egentligt projekt. Dog er mange allerede på nuværende tidspunkt indstillet på at formulere støtteerklæringer til World of Energy. Elmuseet har videre drøftet World of Energy med Viborg Kommune. Viborg Kommune bakker op om projektet, og indgår i en positiv dialog omkring udvidelse/renovering af den viadukt, som er en hindring for megen bustrafik til museet. Planlægning om viadukten indgår i det ansøgte projekt og projektering mv. vil baseres på de opnåede resultater. Styrket eksternt samarbejde Elmuseet har samtidig fokus på at indgå i styrkede relationer med potentielle samarbejdspartnere. En ny samarbejdspartner er Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, der har til opgave at bidrage til en mere inspirerende naturfagsundervisning på grundskoler og gymnasier, og at få begejstringen for de naturvidenskabelige fag tilbage. Elmuseet og Naturvidenskabernes Hus, der indvies 22. oktober 2009, udvikler løbende samarbejdet. Pt. er der etableret omfattende samarbejder i projektet NatPLUS. NatPLUS skal udvikle samarbejdet mellem undervisningssektoren og erhvervslivet. Det er et treårigt projekt med et budget på 9 mio. Tre kommuner, syv gymnasier, to museer (Elmuseet og AQUA) og en række virksomheder deltager i udviklingsprojektet som ledes af Naturvidenskabernes Hus. NatPLUS består af fire delprojekter: 1) Fra Virksomhedens praksis to skolens fag, 2) Fritidsmiljøer med naturvidenskab og teknologi, 3) Talentpleje i folkeskolen, 4) En naturfaglig dag på gymnasiet. Elmuseet deltager i styregruppen og projektet er støttet af Region Midtjylland. Side 6 af 10

7 World of Energy Det er ambitionen, at World of Energy skal kunne tilbyde alle gæster spændende oplevelser, der baserer sig på alt fra kulturhistorie og videnskab til leg og læring i relation til temaet. Oplevelsescentret gør det med andre ord muligt at kombinere det traditionelle museumsbesøg med et væld af oplevelsestilbud, der giver gæsterne spændende oplevelser og ny viden om energi og tilknyttede temaer som klima, miljø og teknologi. Der fokuseres på følgende specifikke målgrupper: Børnefamilier med særligt fokus på sommersæson Undervisningssektoren med særligt fokus på forår og efterår Virksomheder og særlige interessegrupper med særligt fokus på forår og efterår som tilgodeses via særudstillinger, aktiviteter og gennem særlige arrangementer. Eksempelvis var Elmuseet vært for 550 medarbejdere fra EnergiMidt i september Besøget foregik fra kl til kl og omfattede faglige oplevelser, teambuilding og fest. Det er forventningen, at satsningen på World of Energy resulterer i en klassificering som femstjernet turistattraktion, hvilket svarer til en helstøbt attraktion på internationalt niveau, og et årligt besøgstal på minimum gæster. Det er med andre ord forventningen, at oplevelsescentret hvert år vil trække mange nye besøgende til regionen. World of Energys perspektiver relaterer sig dog bredere end blot til oplevelsesøkonomien, idet energi og tilknyttede temaer som miljø og klima har stor bevågenhed i relation til både det erhvervs- og det uddannelsespolitiske område. World of Energy kan med sine mange tilgange til de naturvidenskabelige fag fremme børn og unges interesse for naturvidenskab, hvilket bl.a. set i lyset af erhvervslivets efterspørgsel på naturvidenskabelige kandidater er essentielt. Koncept World of Energys formidlingskoncept kan illustreres ved tre indbyrdes overlappende cirkler, som repræsenter en fusion af de bedste elementer fra et kulturhistorisk specialmuseum, et science center og en tema park. Konceptet sigter på at integrere velkendte og nye elementer på en måde, som skaber engagement kognitivt, motorisk, sansemæssigt og følelsesmæssigt og som illustrerer historie, udvikling og frem for alt sammenhæng. Side 7 af 10

8 I World of Energy vil gæsterne kunne se en given teknologi eller aktivitet både i dens historiske og kulturelle sammenhæng og i dens nutidige funktion og betydning. Gæsterne kan få indsigt i den grundlæggende naturvidenskab samt den forsknings- og udviklingsindsats, som knytter sig til teknologiens/aktivitetens udvikling gennem tiderne frem mod den velkendte dagligdag, ligesom de kan deltage aktivt i en dialog om energiens fremtid. World of Energys formidling af energitemaet vil inddrage en række perspektiver og aspekter, herunder: Det kulturhistoriske perspektiv Det naturvidenskabelige perspektiv De miljø- og klimamæssige aspekter De økonomiske, politiske og sociale aspekter De erhvervsmæssige perspektiver firma udstillinger Det individuelle perspektiv adfærd, beslutninger og personligt ansvar. World of Energy projektet På baggrund af den gennemførte undersøgelse har bestyrelsen besluttet, at Elmuseet skal arbejde for at udvikle World of Energy med afsæt i de eksisterende lokaliteter i Tange. Projektet i Multimediehuset på havnen i Århus ville kræve en investering på 466 mio. og kunne ikke indeholde udendørs udstillinger og aktiviteter. Projektet i Tange kan omfatte hele konceptet, investeringen er på et mere realistisk niveau og projektet kan moduleres. En sådan udvikling kan indeholde nye udstillingsbygninger til både science center og udstillinger om energi, samt udvikling af temaparker om energi - f.eks. energilegeplads, energiland og vandenergiland. Dette skal ske i et mere sammenhængende museumsområde, hvor gæsterne får en stor og spændende oplevelse fuld af energi. Tange modellen kan gennemføres som et samlet projekt eller i følgende moduler: Modul 1: Projektet projekteres via midler fra Elmuseet, Viborg Kommune og Region Midtjylland denne ansøgning. Der gennemføres revision af lokalplanen for området i samarbejde med Gudenaacentralen og Viborg Kommune. Opkøb af arealer til projektet Elmuseet har disponeret 2 mio. Viadukten renoveres med henblik på en frihøjde på 4,10 m. Særudstillingsbygning med udbygning af café og etablering af vandenergiland f.eks. år Modul 2: f.eks. år 2012 Tema parken etableres i form af energiland og energilegeplads Modul 3: f.eks. år 2014 Basisudstillinger m. science center etableres i ny bygning og Hallen ombygges til magasin Side 8 af 10

9 Planen for udbygning er budgetteret i forretningsplanen: Udgiftspost Projektering og prospektmateriale Ombygning af viadukt Grundkøb Udstillingsbygninger Vandenergiland Energi legeplads Solbyen Udstillinger Café, køkken m.m Web portal Skoletjeneste faciliteter Anlægsudgifter i alt Dette budget anslået på grundlag af typiske kvadratmeterpriser på bygninger, faciliteter og udstillinger. Imidlertid kræver en egentlig budgettering af projektet en helhedsplan med arkitektur og detailprojektering af indhold jf. denne ansøgning. Forretningsplanen viser, at et besøgstal på gæster pr. år vil kræve, at World of Energy supplerer sine indtægter med ca. 3-4 mio. pr. år via tilskud. Samfundsregnskabet viser, at projektet vil resultere i en direkte indtægt for samfundet på 2 mio. pr. år og herudover generere en omsætning på 32 mio. pr. år. Isoleret set vil projektet således være underskudsgivende, men generere et pænt overskud til samfundet. Der er således et betydeligt erhvervsmæssigt perspektiv i projektet. Projektets gennemførelse forudsætter: A) Detailprojektering og udarbejdelse af prospektmateriale mhp. finansiering af projektet B) Etablering af nødvendig infrastruktur ombygning af viadukt C) Erhvervelse af de nødvendige arealer ad. A) Denne ansøgning ad. B) Indkørslen til Elmuseet går under en viadukt/jernbanebro, hvor frihøjden er 3,5 meter, hvilket har den konsekvens, at mange nye busser ikke kan passere. Problemet er tiltagende, og det skaber i det daglige stor irritation for museets kunder. En så ringe tilkørsel vil gøre det svært at overbevise potentielle sponsorer om perspektiverne ved at udbygge Elmuseet til World of Energy. Side 9 af 10

10 Elmuseet har i samarbejde med COWI undersøgt mulighederne for at øge frihøjden til 4 meter, som gør at alle busser kan passere. Bane Danmark er positiv overfor en sådan løsning, der koster ca. 3,3 mio. og hvis banelegemet skal hæves 4,3 mio. En anden og dyrere løsning er at opføre en helt ny og tidssvarende viadukt, som samtidig kan fungere som indgangsport til World of Energy. Elmuseet er i dialog med Viborg Kommune vedr. en løsning af problemet ved viadukten. ad. C) I dag ligger Elmuseets udstillinger og aktiviteter spredt over et 10 hektar stort område, som for mange gæster virker uoverskueligt. De fleste udstillingsbygninger og arealer er lejet af Gudenaacentralen. Det er derfor intentionen at samle aktiviteter og bygninger i et parklignende område. Dette forudsætter at der opkøbes arealer med henblik på etablering af World of Energy. Elmuseet er i dialog med Gudenaacentralen vedr. erhvervelse af de relevante arealer og med Viborg Kommune vedr. justering af lokalplanen. Elmuseets bestyrelse har bevilliget 2 mio. til initiering af projektet med henblik på erhvervelse af arealer og ombygning af viadukt. Den resterende del af projektet kan herefter gennemføres som et samlet projekt eller opdelt i to til tre faser. Det er forventningen, at en realisering af projektet vil resultere i et årligt besøgstal på over besøgende, hvilket er mere end en fordobling af besøgstallet. Det forventes videre, at World of Energy kan klassificeres som en 5-stjernet turistattraktion, hvilket svarer til en helstøbt attraktion på internationalt niveau. Elmuseet er i dag en 4- stjernet attraktion. Med venlig hilsen Georg Stenstrop Museumsdirektør, ph.d. Side 10 af 10

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense Bys Museer Årsplan 2005 Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense november 2004 Indholdsfortegnelse 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers mission og værdigrundlag. 6 3. Organisationsplan..

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere