Undersøgelse om jobsøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om jobsøgning"

Transkript

1 Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har 808 deltaget i undersøgelsen. Udover at svare på spørgsmålene i undersøgelsen har omkring 300 af deltagerne valgt at knytte personlige kommentarer og erfaringer til undersøgelsen. Nogle af kommentarerne er gengivet i denne undersøgelse. Alle kommentarerne vil blive gjort til genstand for yderligere bearbejdning. Hele materialet danner baggrund for foredrag og workshops for interesserede. Overordnede konklusioner Der kan drages mange konklusioner af undersøgelsen. Her skal nogle af de væsentligste fremhæves: Ansøgerne er mere professionelle end firmaerne. Undersøgelsen viser klart, at de fleste ansøgere griber jobsøgningen professionelt an. Til gengæld oplever ansøgeren ofte at få en særdeles uprofessionel behandling af både firmaer, rekrutteringsfirmaer og headhuntere. Headhunterne foretrækker mænd. I denne undersøgelsen deltager næste lige mange mænd og kvinder, henholdsvis 418 mænd og 390 kvinder. Der er imidlertid stor forskel på erfaringerne med at blive kontaktet af headhuntere de to køn imellem. Således har 73% af mændene prøvet at blive kontaktet af headhunterne mod kun 51% af kvinderne. Mange har dårlige erfaringer med rekrutteringsfirmaer. Mange virksomheder vælger at outsource rekrutteringsprocessen og lade et professionelt rekrutteringsfirma varetage større eller mindre dele af processen. Når virksomhederne vælger denne løsning, bør de sikrer sig, at ansøgerne får den behandling, man som virksomhed ønsker de skal have. Mange kandidater har nemlig rigtig dårlig erfaring med rekrutteringsfirmaer og dette kan smitte af på deres oplevelse af det firma, som har lagt opgaven hos rekrutteringsfirmaet. Det grå guld har det svært på jobmarkedet. 248 af deltagerne i undersøgelsen er 50 år eller derover. De må konstatere, at det ikke er let at være rundet 50 år og søge nyt job. Mange af deltagerne i undersøgelsen gør sig ihærdige anstrengelser, men må erfare, at de ikke står højt på arbejdsgivernes liste, når de skal rekruttere nye folk. 55% af deltagerne fra denne aldersgruppe har søgt flere end 10 jobs indenfor det sidste halve år og 4 ud af 10 har søgt flere end 20 jobs. Jobsøgerne er flittige netbrugere. Jobsøgerne er flittige brugere af internettet i forbindelse med jobsøgning. Således kigger 9 ud af 10 efter jobs på nettet, 9 ud af 10 går ind og ser på virksomhedernes hjemmeside inden de sender en ansøgning og 2 ud af 3 jobsøgere har CVet liggende på de største jobsites databaser. Herudover bruger jobsøgerne også nettet til at finde oplysninger om virksomheden. Således Googler over halvdelen af deltagerne virksomheden og hver 3. jobsøger Googler deres måske kommende chef.

2 Jobsøgerne googler virksomheden og chefen! Nettet er en vigtig kilde for jobsøgerne til at finde oplysninger om virksomheden. Således googler mere end halvdelen af ansøgerne virksomheden og hver 3. googler den måske kommende chef. Derfor skal både virksomheder og ikke mindst den enkelte leder skal være opmærksom på, hvad det er for oplysninger, der ligger på nettet. Uddrag af resultater fra undersøgelsen 9 ud af 10 jobsøger ser efter ledige jobs på nettet Langt de fleste jobsøgere bruger nettet til at se efter ledige stillinger. Således har 9 ud af 10 af deltagerne angivet, at de ser efter ledige stillinger på jobsites. Omkring halvdelen af deltagerne ser også på udvalgte virksomheders og rekrutteringsfirmaers hjemmesider. Derimod ser det sløjt ud for de trykte medier. Således leder kun knapt hver 3. jobsøger efter ledige jobs i søndagsaviserne og kun hver 6. jobsøger ser efter ledige jobs i deres fagblad. 1 Søndagsaviserne 2 I mit fagblad 3 På jobsites 4 På udvalgte virksomheders hjemmesider 5 Jeg er tilmeldt job-agenter 6 Jeg spørger i mit netværk 7 Jeg ser på udvalgte rekrutteringsfirmaers hjemmesider 8 Andet? Kommentarer fra deltagerne Deltagerne i undersøgelsen har også en række kommentarer til, hvor de ser efter ledige jobs. Vi bringer et par stykker her: Jeg søger aldrig via bureau, da man ikke har en "kina-mands-chance" når man er + 60 år! Det er påkrævet, at du bruger en flerstrenget strategi - brug også afslag - såfremt du er blevet nummer 2 - til at få evt. nye kontakter du kan påvirke. Prøver selv at skabe job i interessante virksomheder. 2

3 Jobsøgerne gør sig umage med ansøgningen De fleste jobsøgere gør noget ud af ansøgningerne. Således laver 3 ud af 4 jobsøger hver gang en del tilpasninger til deres ansøgning og næste hver 5. ansøger skrive en ny ansøgning fra bunden - hver gang. Der lægges således mange kræfter i at skrive en god og relevant ansøgning. Det er også nødvendigt i en tid med rigtig mange ansøgere til hver enkelt job ofte flere hundrede. Derfor er det så meget desto mere frustrerende, når ansøgerne oplever, at deres ansøgning ikke behandles med samme professionalisme, f.eks. ved at de aldrig hører noget fra det firma, de har søgt hos eller at de oplever, at ansøgningen faktisk ikke bliver læst. 1 Jeg bruger en standardansøgning 2 Jeg laver altid en del tilpasninger til ansøgningen 3 Jeg skriver en ny ansøgning fra grunden hver gang 4 Andet? 2 ud af 3 jobsøgende har lagt CVet i job-databaserne Hvis man gerne vil have et job, handler det om at være synlig og spille på flere strenge. Det har dagens jobsøgere forstået. De sidder ikke og putter med deres CV. 2 ud af 3 har lagt deres CV på de største jobsites databaser. Og knapt halvdelen har deres CV liggende hos headhuntere og rekrutteringsbureauer. 1 Nej 2 Ja, det ligger i de største jobsites databaser 3 Ja, det ligger hos forskellige headhuntere og rekrutteringsbureauer 4 Ja i firmaer, hvor jeg gerne vil ansættes 5 Andet? 3

4 Jobsøgerne tjekker virksomhedernes hjemmesider Ansøgere i dag nøjes ikke med at læse jobannoncen, inden de sender en ansøgning. 9 ud af 10 ansøgere er således inde og kigge på virksomhedens hjemmeside, inden de sender en ansøgning. Det kan derfor være ret afgørende for at tiltrække de rigtige ansøgere, at virksomhederne er opmærksomme på, at de ikke bare kommunikerer til potentielle kunder men altså også til potentielle ansøgere. 1 Som regel ingenting 2 Jeg går altid ind og kigger på deres hjemmeside 3 Jeg henvender mig som regel til kontaktpersonen for yderligere oplysninger 4 Jeg bruger mit netværk til at indhente informationer om virksomheden 5 Jeg googler virksomheden 6 Jeg googler min måske kommende chef 7 Andet? Hvad der derimod undrer er, at kun hver 3. af deltagerne henvender sig til virksomheden for yderligere oplysninger. Det er ofte en god måde, at få et indtryk af virksomheden og at få gjort opmærksom på sig selv i forhold til virksomheden, hvis man vel og mærket kan stille nogle begavede og relevante spørgsmål. At ikke flere bruger muligheden for at rette henvendelse til den kontaktperson, der typisk er oplyst i stillingsopslaget, kan skyldes, at kontaktpersonerne ofte slet ikke er til at få fat på. Således kommenterer et par af deltagerne i undersøgelsen: Jeg syntes at det er en god ide at snakke med en kontaktperson inden man sender ansøgningen, da det kan give et "lille" indtryk af firmaet. Det jeg kunne ønske mig var at de kontaktpersoner var til at få fat i når man ringede, jeg har været ude for at der bare var sat telefonsvarer på over en hel dag!! man kunne godt have viderestillet denne telefon så man i det mindste kom i kontakt med firmaet. Når man prøver at ringe for at få yderligere oplysninger, som der opfordres til i annoncen, svares der ikke eller der går flere dage inden, de vender tilbage. Enkelte gange er svaret, at man jo bare kan sende en ansøgning. Jobsøgerne googler virksomheden og chefen! Nettet er en vigtig kilde for jobsøgerne til at finde oplysninger om virksomheden. Således googler flere end halvdelen af ansøgerne virksomheden og hver 3. googler den måske kommende chef. Derfor skal både virksomheder og ikke mindst den enkelte leder skal være opmærksom på, hvad det er for oplysninger, der ligger på nettet. Meget kan man ikke selv styre, men der er en vis sandsynlighed for at der ikke ligger bomber på nettet, hvis man opfører sig anstændigt som virksomhed og hvis man udøver god ledelse. Derudover bør den enkelte leder være opmærksom 4

5 på, hvad han eller hun selv lægger ud på nettet i private sammenhæng. Altså har man private hjemmesider eller er på Facebook, skal man ikke lægge ting ud, som man ikke har lyst til at møde i andre sammenhænge. Headhuntning er ikke bare for direktører! Tidligere var det bare til ledige stillinger på top-niveau, hvor virksomhederne brugte headhuntere. Men i de senere år op til krisen, hvor der har været vækst og lav arbejdsløshed, har det været svært at finde kvalificerede folk. Det har givet headhunterne vind i sejlene og de er også blevet brugt til finde kandidater til stillinger på mellemleder- og specialist-niveau. Derfor har godt 60% af deltagerne prøvet at blive kontaktet af headhuntere. 1 Nej, aldrig 2 Ja, en enkelt gang 3 Ja, indtil flere gange 4 Ja, ofte 5 Kommentar: Headhunterne foretrækker mænd I denne undersøgelsen deltager næste lige mange mænd og kvinder, henholdsvis 418 mænd og 390 kvinder. Der er imidlertid stor forskel på erfaringerne med at blive kontaktet af headhuntere de to køn imellem. Således har 73% af mændene prøvet at blive kontaktet af headhunterne mod kun 51% af kvinderne. Man kan håber, at det ikke er fordi headhunterne foretrækker mænd eller ikke har tilstrækkelig fantasi til at finde frem til kvinderne. Man kan håbe, at dette skæve resultat er en ren tilfældighed. 1 Nej, aldrig 2 Ja, en enkelt gang 3 Ja, indtil flere gange 4 Ja, ofte 5 Kommentar: 5

6 Headhunterne har haft travlt lidt for travlt! Jobmarkedet har frem til og med 3. kvartal 2008 været overophedet. Det har været svært at finde kvalificerede medarbejdere og mange virksomheder har tyet til headhunterne. Det har i flere år være lukrativt at være headhunter og det har derfor også lokket mange mere eller mindre seriøse spillere på banen med ønske om at få del i guldet. Det er således ikke alle deltagerne i undersøgelsen, der har et godt indtryk af headhunterbranchen: Headhuntere bruger ikke tid nok til at vurdere det sendte materiale, gælder også ved samtaler. De spørger om banaliteter, som de kan læse i ansøgning og CV. Gennem mere en 20 år på arbejdsmarkedet har jeg oplevet en del rekrutterings- /headhunter-firmaer mm. og jeg må desværre sig at (måske har jeg været uheldig) de fleste er mildt sagt uproffesionelle. Det drejer sig om grundlæggende ting som at have klarhed over hvad for en stilling det egentlig er der er ledig, de anvendte tests, overholdelse af deadlines, brugbar feedback mm. Retfærdigvis vil jeg da nævne at der også har været meget positive oplevelser imellem. Mange headhuntere er for useriøse, dårlig for beredte, smider om sig med store ord. Det virker som om headhunternes databaser ikke bruges aktivt. Jeg har ved flere tidligere lejligheder selv opdaget jobmuligheder hos firmaerne, har søgt og været til samtale, uden man har opdaget, at jeg faktisk stod i deres database og således havde en forventning om at blive kontaktet. Mange giver ikke et ordentligt feedback, hvorfor det kan være svært at finde sine egne muligheder og begrænsninger - den service mangler hos samtlige, især i forbindelse med afslag. Dette er vigtigt for ansøgerne, men også for firmaerne, så processen gøres skarpere og begge parter ikke spilder tiden. Det ville være hjælp til selvhjælp - bureauer/firmaer får mere relevante ansøgere og jobsøgende søger mere realistisk. Der er stor forskel på headhuntere / rekrutteringsfirmaer. Ganske få er professionelle. Headhuntere er meget aktive så længe processen køre og man som kandidat er i spil. Så snart kandidater ikke er relevant for pågældende job, er headhunterne generelt meget dårlige til at informere og følge op. Ligesom de sjældent benytter relationen til kandidaten til evt. andre jobs. Dog er der også enkelte gode erfaringer med headhuntere: De bedste erfaringer har jeg ved at have personlig kontakt med medarbejdere hos rekrutteringsfirmaer, der ofte virker som heädhuntere, og tillige har en bredere kontakt med firmaer der har behov, de kigger bredere end jeg selv ville gøre. Mange har dårlige erfaringer med rekrutteringsfirmaer Mange virksomheder vælger at outsource rekrutteringsprocessen og lade et professionelt rekrutteringsfirma varetage større eller mindre dele af processen. Når virksomhederne vælger denne løsning, bør de sikre sig, at ansøgerne får den behandling, man som virksomhed ønsker de 6

7 skal have. Mange kandidaterne har nemlig rigtig dårlig erfaring med rekrutteringsfirmaer og dette kan smitte af på deres oplevelse af det firma, som har lagt opgaven hos rekrutteringsfirmaet. Deltagerne i undersøgelsen siger bl.a. om rekrutteringsfirmaer: Har oplevet at en konsulent faldt i søvn da jeg startede med at fortælle min historie - så kedelig er den ikke! Det værste ved jobsøgning er at man næsten altid skal gennem rekrutteringsfirmaer, hvis arrogance og ligegyldighed med at svare tilbage er proportionalt stigende med udbuddet af ledige. Der er alt for mange rekrutteringsvirksomheder, der ikke svarer. Hvilket kunne øge behovet for en ":-)" ordning, så alles tid blev brugt mere effektivt. Nogle gange er der opslået stillinger fra konsulentfirmaer som reelt ikke har brug for medarbejdere. Man kunne blive ved med dårlige erfaringer... Dårlige erfaringer med rekrutteringsfirmaer - de virker ikke seriøst interesserede i ens kompetencer, hvis de allerede har et minimum antal søgere, som de anser for nok. Har oplevet det flere gange... Professionelle rekrutteringsfirmaer ved ofte ikke meget om virksomheden, personerne bag m.v. Har flere dårlige oplevelser med rekrutteringsfirmaer - mange er decideret useriøse og virker inkompetente. Lad os dog slutte af med en enkelt positiv oplevelse, for de findes heldigvis også: Professionelle bureauer er gode til at behandle såvel ansøgninger som afslag, hvorimod de fleste private er mere end dårlige og på det nærmeste giver en udseende af at man ikke er god nok. Hver 3. har fået seneste job gennem netværket Vi kommer ikke uden om netværket i forbindelse med jobsøgning, selvom det stadig er en brugbar vej at søge job via almindeligt jobopslag. Således fik lige knapt halvdelen af deltagerne i undersøgelsen deres seneste job på denne måde. Men mere end hver 3. af deltagerne fik job via netværket. 7

8 1 Via alm. opslag og ansøgning 2 Jeg blev headhuntet af en professionel headhunter 3 Jeg blev headhuntet af min tidligere chef 4 Jeg blev headhuntet af en kollega 5 Jeg fik jobbet gennem mit netværk 6 Andet: At deltagerne har gode erfaringer med at få job gennem netværket fremgår at kommentarerne, hvoraf vi bringer et par enkelte: Jeg legede med mine børn på en legeplads og kom til at snakke med en medarbejder i det nye firma. Overrasket over den venlighed og villighed af fremmede til at hjælpe - personer jeg kom i kontakt med via netværk, men ikke kendte. Netværk betyder alt. Det garanterer ikke en stilling men sørger tit for, at man kommer til samtale. Og det er et vigtigt skridt, hvis man i øvrigt er kvalificeret til jobbet. Lad os slutte kommentarerne omkring netværk af med en rigtig solstrålehistorie, der samtidig indeholde en masse gode råd omkring det at netværke: Jeg har et godt netværk gennem LinkedIn og mine tidligere arbejdskollegaer. Da jeg blev fritstillet efter en massefyringsrunde, lavede jeg en grundig opdatering af mit CV samt et nyt "skelet" til en ansøgning. Gennem mit netværk blev mit CV cirkuleret rundt til forskellige virksomheder. Jeg kontaktede også en tidligere arbejdskollega gennem LinkedIn og sendte mit CV og en uopfordret ansøgning til vedkommende og det var her igennem at jeg kom til samtale og nu skal starte i nyt job 1. marts. Som en del af "afskedigelsespakken" fra mit tidligere arbejde fik vi sat et beløb af til outplacement som jeg benyttede på en personlig coach. Jeg fik bl.a. lavet en "thinking intensions profile" som har været et rigtig godt redskab til at lære sig selv bedre at kende og gjorde at jeg var "godt klædt på" til min jobsamtale, hvor jeg med overbevisning i stemmen kunne fortælle om mine gode og mindre gode sider/kompetencer. Alt i alt en positiv oplevelse. 8

9 De fleste kunne bruge netværket mere Når undersøgelsen viser, at deltagerne gode erfaringer med at bruge netværket i forbindelse med jobsøgning, så kan det undre, at kun 60% af de jobsøgere, der har gode erfaringer bruger netværket aktivt fremadrettet i deres jobsøgning. Hermed en lille opfordring til alle om at være mere bevidst netværket og bruge det aktivt i jobsøgningen. 1 Søndagsaviserne 2 I mit fagblad 3 På jobsites 4 På udvalgte virksomheders hjemmesider 5 Jeg er tilmeldt job-agenter 6 Jeg spørger i mit netværk 7 Jeg ser på udvalgte rekrutteringsfirmaers hjemmesider 8 Andet? Uopfordrede ansøgninger giver pote Af kommentarerne fra deltagerne i undersøgelsen fremgår det, at 28 svarende til ca. 4% fik deres seneste job ved at sende en uopfordret ansøgning. Jeg har tidligere haft mit CV aktivt i diverse job-banker - sites - hvilket aldrig har givet resultat. Min erfaring er, at det er gennem netværk - at turde satse, fx uopfordrede ansøgninger, at de gode jobs landes. Det grå guld har det svært på jobmarkedet 248 af deltagerne i undersøgelsen er 50 år eller derover. De må konstatere, at det ikke er let at være rundet 50 år og søge nyt job. Mange af deltagerne i undersøgelsen gør sig ihærdige anstrengelser, men må erfare, at de ikke står højt på arbejdsgivernes liste, når de skal rekruttere nye folk. 55% af deltagerne fra denne aldersgruppe har søgt flere end 10 jobs indenfor det sidste halve år og 4 ud af 10 har søgt flere end 20 jobs. Søger man via et almindeligt opslag, er man i konkurrence med måske flere hundrede andre og mange af dem langt yngre. Det kræver noget at holde modet oppe og blive ved, selvom man får det ene afslag efter det andet. Har man rundet de 50 år, skal man måske nok tænke i andre veje end blot traditionelt stillingsopslag, hvis man vil komme i betragtning til et nyt job. 9

10 1 Ingen jobs, jobs jobs jobs 5 Flere end 20 jobs De ældre kommer til samtaler Undersøgelsen kan afkræfte en myte, der huserer blandt mange. Det er en myte, at man ikke kommer til samtale, så snart man runder 50 år. Det kan godt være, at man skal sende nogle flere ansøgninger og det kan også godt være, at man ikke får jobbet. Men samtaler kommer man til. Undersøgelsen viser, at de jobsøgere, der er over 50 år og som søger stillinger også kommer til samtaler. Næsten halvdelen af de deltagere, der har søgt 6 stillinger eller flere inden for det sidste halve år har været til samtaler 2-5 gange også inden for det sidste halve år. At komme til samtale er det første meget vanskelige nåleøje. Det der således skal arbejdes med, når man har rundet 50 år er, hvordan man optræder til samtalerne og ikke mindst får solgt sig selv. Måske kunne der være noget at hente der? 1 Ingen gange 2 1 gang gange gange 5 Flere end 10 gange 6 Andet? 10

11 Kommentarer Mange af deltagerne oplever deres alder som et problem i forbindelse med jobsøgningen. De siger bl.a.: Det "grå guld" er kun et begreb i diverse artikler i blade eller avisen. Jeg har ikke god erfaring med at være en del af det. Som veluddannet senior er det meget deprimerende gang på gang at blive valgt fra tilsyneladende udelukkende på grund af alder. Jeg synes, jeg har meget at bidrage med - masser af erfaring og stabilitet. Jeg er sikker på at min alder har betydning for at jeg ikke får et nyt job. Selv om jeg søger stillinger hvor jeg opfylder % de krav der stilles, kommer jeg ikke til samtale. De sidste mange år har det vel været dårlige erfaringer grundet min alder. De svar jeg modtager - som tak for min ansøgning - fortæller mig at jeg er overkvalificeret - at man har fundet en profil der passer præcist til det virksomheden søger. Stort set søger jeg det jeg har lyst til, men hvadenten jeg er overkvalificeret eller ej, så får jeg dem ikke, kommer end ikke til samtale. Måske er det et "skidt pyt" - jeg bliver jo snart 59 år, så hvorfor ikke bare nyde tilværelsen. JAMEN jeg har meget at byde på, vil gerne i arbejde. Du er ikke interessant, hvis du er over 50 år. Det er min erfaring, at virksomheder viger tilbage for at ansætte "senior personer" med en tung værktøjskasse, i mellemlederstillinger. Enten er du direktør, eller også er du postbud hvor der ikke er risiko for kompetence stridigheder. Der er både gode og dårlige erfaringer, når ældre ansøgere skal igennem rekrutteringsbureauer: Hvis man er "senior" bør man undgå bureauer. Man får ALDRIG muligheden for at træffe den ansvarlige - i VIRKSOMHEDEN. Man bliver simpelthen sorteret fra. Jeg ved, at jeg har været - endog - særdeles kvalificeret i.f.m. adskillige job, men fik aldrig muligheden. Grunden er (i min verden) at der på bureauerne primært sidder unge, dynamiske mennesker, som ikke regner seniorer. Måske de er bange for deres job? (Man kalder det "det går guld", Det bør måske ændres til "grå bronce" - fremover. Førnævnte lyder lidt bittert, sådan er det såmænd også ment. Nemt at komme til samtale når det er professionelle der skal ansætte. Når det er private virksomheder kommer der gerne standardsvar retur at der er valgt andre og mere kvalificerede ansøgere, desuagtet når man googler det efterfølgende kan se at dette ikke er korrekt. Som jeg ser det er det er problemstillingen alder samt ledelseserfaring. De arbejdsløse ligger ikke på den lade side 261 af deltagerne i undersøgelsen er uden arbejde. De ligger ikke på den lade side. 58% af dem har søgt flere end 10 jobs inden for det sidste halve år. 11

12 1 Arbejdsløs 2 Medarbejder 3 Projektleder 4 Mellemleder 5 Afdelingschef 6 Direktør 7 Selvstændig Diskriminering af homoseksuelle. Nu har denne undersøgelse ikke haft det perspektiv at undersøge, om der skete diskriminering af ansøgere ud fra alder, køn og seksualitet. Det viste sig imidlertid, at der ser ud til at være nogle tendenser, mest tydelige omkring alder og køn. Der er imidlertid også kommet et par kommentarer fra deltagerne i undersøgelsen, som har haft oplevelser der kunne tyde på diskriminering i forhold til seksualitet. Vi bringer kommentarerne og håber, at det ikke er udtryk for en generel tendens: Efter at jeg i mit CV åbent skrev at min kæreste også er af hankøn er jeg stort set ikke blevet indkaldt til samtaler på job. Tidligere hvor denne oplysning ikke fremgik af mit CV kom jeg ca. til samtale på 60% af de job jeg søgte. De gange jeg i mit CV har anført at jeg er samboende med min kæreste (af samme køn) er jeg ikke kommet til samtale - hvorimod de gange jeg blot i mit CV har nævnt at jeg havde kæreste er jeg kommet til samtale. Så nu vælger jeg altid udelukkende at skrive at jeg lever i parforhold uden yderligere. Personlige kommentarer Da jeg igangsatte denne undersøgelse, havde jeg en hypotese om, at mange jobsøgere ikke var tilstrækkelige professionelle i deres måde at gribe jobsøgningsprocessen an. Der er givet en del, der godt kunne optimere deres jobsøgning, men langt de fleste af deltagerne i undersøgelsen har faktisk en bred og professionel tilgang til jobsøgning. De bruger tid på at skrive en målrettet ansøgning, de fleste er flittige brugere af internettet i forbindelse med jobsøgning og mange har også gode erfaringer med at involvere netværket. Det jeg ikke havde regnet med, var de meget massive kommentarer omkring dårlige oplevelser i forbindelse med jobsøgningen. Det er simpelthen for uprofessionelt og en manglende respekt for ansøgerne når både firmaer og rekrutteringsfirmaer ikke har nogle ordentlige processer, der kan håndtere også et stort antal ansøgere. Hver enkelt ansøger har oftest lagt en del anstrengelser og 12

13 brugt megen tid på at skrive en god og målrettet ansøgning. Det mindste man kan gøre er at give ansøgeren en besked om, at man har modtaget ansøgningen og at skitsere den videre proces. Og så skal ansøgerne selvfølgelig også have et velbegrundet svar tilbage, hvis ikke de går videre i processen. Jo længere den enkelte kandidat er i processen, desto mere rimeligt er det at give et individualiseret afslag, som ansøgeren rent faktisk kan bruge til noget. Derudover bekræfter min undersøgelse desværre, at det er svært at være jobsøgende, når man er over 50 år. Vi taler meget om det grå guld, men det er og bliver en floskel. Når der skal ansættes, er det svært at kommen igennem, hvis dåbsattesten viser 50+. Igen må jeg sige, at det er mangel på professionalisme og fantasi, at man ikke forholder sig til, hvad den enkelte kandidat har at bidrage med af både erfaring og energi. Det er ingen naturlov, at man ikke kan levere engagement, nytænkning og hårdt arbejde selvom man ikke er helt ung længere. Det er en synd og skam, at vi kaster det grå guld på gaden. En af deltagerne i undersøgelsen har i sin kommentar foreslået en smiley-ordning af rekrutteringsprocessen. Det synes jeg er en rigtig god idé. Derfor har Teglkamp & Co. taget denne idé op og har lanceret en ordning, hvor både firmaer og rekrutteringsfirmaerne kan vælge at lade jobsøgerne til et konkret job evaluere processen. Det tror jeg vil højne kvaliteten af rekrutteringerne til gavn for både ansøgere og selvfølgelig ikke mindst til gavn for firmaerne. Lidt statistik om undersøgelsen I alt har 808 deltaget i undersøgelsen. Fordelt på køn: 418 mænd og 390 kvinder Fordelt på alder: 54 deltagere op til og med 29 år 153 i alderen år 334 i alderen år 220 i alderen år 37 over 60 år. Fordelt på stillingsniveau: 261 arbejdsløse 213 medarbejdere 68 projektledere 107 mellemledere 85 afdelingschefer 27 direktører 47 selvstændige Om analysen Til undersøgelsen er anvendt det web-baserede analyseværktøj Questback. Undersøgelsen er gennemført ved at links har været lagt på Teglkamp & Cos hjemmeside og en række andre portaler. Alle besvarelser er anonyme. Informationsindsamlingen blev gennemført i vinteren 2008/2009. Yderligere oplysninger Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon / , 13

14 Om Susanne Teglkamp Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år arbejdet som managementkonsulent. Om Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. arbejder ud fra perspektivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og arbejder ud fra en praktisk tilgang til udfordringerne. Sammen med ledere og medarbejdere designer vi den gode proces og de rigtige løsninger, så vejen er banet for at skabe top resultater! Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, projektledelse, karriererådgivning, web-baserede analyser. Se mere på Marts

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Kom godt i gang med job-response.com

Kom godt i gang med job-response.com Kom godt i gang med job-response.com Hvad er job-response.com Job-response.com er en svarportal til at besvare jobansøgere med. Mange jobansøgere er frustrerede over de manglende svar på deres ansøgninger

Læs mere

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Indholdsfortegnelse Diverse informationer og Jobspor... 2 En af nedenstående 2 samtaletyper skal du mindst vælge hver 13. uge... 3 Sparring

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Forløb?lpasses den enkelte virksomhed /leder/medarbejder

Forløb?lpasses den enkelte virksomhed /leder/medarbejder Outplacement Hvem er expuri.com? expuri.com etablereret 1. august 2012 Grundlagt af nogle af branchens mest erfarne headhuntere alle?dligere direktører fra branchen Håndværkere,som samlet har mere 50 års

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

LinkedIn for professsionelle

LinkedIn for professsionelle LinkedIn for professsionelle Salg, markedsføring, rekruttering og networking Dato: august 2012 Ole Bach Andersen 53% af LinkedIns omsætning er salg af rekrutterings- og employer branding-løsninger 27%

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Mange af jer har før sommerferien deltaget i undersøgelsen om den vanskelige samtale. Nu foreligger resultatet og det

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Kampen om talenterne er startet igen

Kampen om talenterne er startet igen Kampen om talenterne er startet igen Undersøgelse af ansættelse og jobsøgning i 2010-2011 Resultater, trends og anbefalinger Introduktion StepStone har gennemført en undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Et Headhunterperspektiv. Inspirationsoplæg Fest For Fyrede

Et Headhunterperspektiv. Inspirationsoplæg Fest For Fyrede Et Headhunterperspektiv Inspirationsoplæg Fest For Fyrede Agenda Det lægger vi vægt på i en udvælgelse Sådan fik Mette sit Fleksjob Glem Networking og bliv intelligent Aggressiv Hvem er jeg? Min tankegang

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du konkret

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Tak til alle der bidrog til undersøgelsen om fusioner og store organisationsændringer. Vi fik i

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for min nye undersøgelse om ledergruppen anno 2013. Jeg håber, at du også vil bruge

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Orientering 2011 3. behov for.

Orientering 2011 3. behov for. as I DETTE NUMMER Orientering 2011 3. - Tiltræk de bedste medarbejdere 1 - Din medarbejder henter viden fra netværk 3 og sociale medier - Massiv mangel på arbejdskraft i videnstunge 4 brancher - Vær professionel

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? marts 20110 Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? Resume En del af trafikken på internettet flytter i stigende grad fra de traditionelle medier over til de sociale medier. Og i pressen

Læs mere

Kampen om de største talenter fortsætter

Kampen om de største talenter fortsætter Kampen om de største talenter fortsætter Undersøgelse af rekruttering og jobsøgning i 2011 Resultater, tendenser og anbefalinger Kampen om talenter fortsætter Introduktion Indhold I oktober 2011 foretog

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Få en erfaren ny medarbejder på rekordtid Medarbejdere over 40 år har viden og erfaringer, som dansk økonomi og velfærd har brug for,

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Rekruttering. Konsulenthuset ballisager. Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold

Rekruttering. Konsulenthuset ballisager. Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold Rekruttering Konsulenthuset ballisager Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe det

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Opsigelse fra krise til muligheder!

Opsigelse fra krise til muligheder! Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentlig snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder som

Læs mere

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål:

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål: CV Hvordan? Sådan! Det handler om at få en arbejdsgiver til at læse dit CV og sørge for at han/hun ikke stopper med at læse, fordi der kommer oplysninger, som kan frasortere dig til samtalen. Overvej derfor

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere