ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING"

Transkript

1 ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING HURTIG OG EFFEKTIV OPVARMNING MODEL K-404

2 Kaminens egenskaber Automatisk styring Den helt nye styrefunktion giver optimal opvarmning med maksimal varme og en besparende forbrændingscyklus, uden at det er nødvendigt at slukke for kaminen. Selvdiagnosticering Hvis der opstår fejlfunktion under brug, vises der en fejlkode i displayet, hvilket giver mulighed for øjeblikkelig korrektion. Funktion til eliminering af ufuldstændig forbrænding af gas Denne funktion minimerer lugtgener og ufuldstændig forbrænding af gas takket være et overvågningssystem, der slukker for ventilatorviften ca. 10 sekunder, før flammen går ud, og kaminen slukker. Ny Clean Power-brænder Den nye Clean Power-brænder minimerer fremmedlegemer og lugt under forbrændingen, ved at brænderen holder en konstant temperatur og øger forgasningszonen i forbløffende grad. Infrarød stråling og varmluft integreret i keramisk belægning Luftristen har en keramisk belægning og udsender infrarøde stråler, der er gavnlige for helbredet. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed s Brug af kaminen s Tegning over kaminens dele s Rengøring og opbevaring s Funktionspanel s Fejlfinding s Display s Specifikationer s Inden brug af kaminen s Fejlmeddelelser s. 17 Bemærk : Under brug kan en høj temperatur og ventilatorhastighed udgøre en fare. Udvis forsigtighed og sørg for, at børn og andre ikke kan komme til at røre ved kaminen ved et uheld. Noter om brug af kaminen 2

3 1. Sikkerhed Gældende sikkerhedsregler skal altid overholdes. Alle genstande, der behandles på en ukorrekt måde, kan udgøre en fare. Graden af fare fremgår nedenfor. Det er under ingen omstændigheder tilladt at udføre de handlinger, der er angivet med et forbudssymbol. Det er heller ikke tilladt selv at forsøge at adskille og reparere kaminen. Instruktioner, der er angivet med en faresymbol, skal overholdes Forbudssymbol : Faresymbol : FARE ADVARSEL FORSIGTIGHED TILRÅDES Overtrædelser af anvisninger angivet med et forbudssymbol er forbundet med livsfare. Overtrædelser af anvisninger angivet med et forbudssymbol kan eventuelt være forbundet med livsfare. Overtrædelser af anvisninger angivet med et faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel. FARE: ANVEND ALDRIG BENZIN Der må aldrig anvendes meget flygtige brændstoffer, som f.eks. benzin mm. Det kan forårsage brand. FARE Efterlad aldrig spraydåser i nærheden af kaminen. Varmluften fra kaminen kan øge trykket i spraydåsen, hvilket kan få den til at eksplodere. Sørg for god ventilation. Kaminen må ikke bruges uden frisklufttilførsel. Mangel på ilt i luften kan forårsage en ufuldstændig forbrænding. Varmluftsudgangen må aldrig tildækkes med f.eks. tøj, papir m.m. Det kan forårsage en ukorrekt forbrænding. Sluk for kaminen, når du går i seng eller forlader huset. 3

4 Brug aldrig brændbare gasser eller spray i rummet, hvor kaminen anvendes. Det kan forårsage brand eller ødelægge kaminen Kaminen må ikke anvendes i en højde af 1500 m eller højere over havets overflade. Hvis kaminen anvendes i en højde af 450 m til 1500 m over havets overflade, hvor luften er tynd, skal kaminen justeres ved hjælp af indstillingsknappen. I modsat fald kan det forårsage en ufuldstændig forbrænding. Kaminen må ikke anvendes i nærheden af gardiner eller andre brændbare materialer. Det kan forårsage brand. Sluk for kaminen, inden brændstof påfyldes. I modsat fald kan der opstå brand. Kaminen må ikke påfyldes indendørs. Det kan forårsage brand. Undersøg altid brændstoftanken for lækage. Sørg for, at hætten er skruet stramt på. Hætten kan let løsne sig og falde af, hvis den ikke er strammet til. Det kan forårsage brand. 4

5 Kaminen må ikke anvendes, hvis den ikke fungerer normalt. Det kan være lugt eller flammer, sod eller lækage. Sluk for kaminen og tag stikket ud af stikkontakten Undgå at udsætte dig direkte for den varme luft i længere tid. Det kan give milde forbrændinger og/eller dehydrering. Fjern støv. Rengør luftindsugningen og filtret mindst én gang om ugen. I modsat fald kan den øverste del af kaminen blive meget varm og give forbrændinger. Vær forsigtig når du rører ved kaminen. Den øverste del af kaminen og varmluftindsugningen bliver hurtigt varme under opvarmningen. Hvis sikkerhedsanordningen som følge af overophedning aktiveres, skal du vente mindst 10 minutter, før du rører ved kaminen. I modsat fald kan det give forbrændinger. Undgå at røre ved den meget varme del af kaminen under brug og umiddelbart efter. Det kan give forbrændinger. Kaminen må ikke anvendes uden forbrændingsfilter. I modsat fald kan det forårsage en ufuldstændig forbrænding. Der må ikke anbringes fremmedlegemer, som f.eks. papir, stof, plastik, i varmluftindsugningen og på selve kaminen. Det kan forårsage brand. Forsøg ikke selv at adskille og reparere kaminen. Kaminen må ikke benyttes, hvis den er gået i stykker eller er beskadiget. Ukorrekt reparation kan medføre fare. 5

6 230V AC Brug et 230V AC-stik. I modsat fald kan det give elektrisk stød eller forårsage brand. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Hvis stikket er beskadiget eller stikkontakten sidder løs, må det ikke anvendes. Undlad at bruge en stikdåse med flere udtag. Det kan forårsage brand. Undgå at beskadige ledningen ved f.eks. at anbringe selve kaminen eller andre tunge ting oven på den. Undlad at trække stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Ledningen må ikke komme i nærheden af varme. Undlad at anvende en splejset ledning. Det kan give elektrisk stød eller beskadige kaminen. Kaminen må ikke slukkes ved at stikket tages ud af stikkontakten. Tag først stikket ud, når ventilatoren er standset. Kaminen kan tage skade. Rengør stikket. Tør det af for støv og metalstøv. Støv på stikket kan have indflydelse på isoleringen under fugtige forhold. Det kan forårsage brand. Hvis kaminen ikke skal bruges i længere tid, skal stikket tages ud af stikkontakten. Denne kamin må KUN anvendes og betjenes af personer som har sat sig grundigt ind i kaminens virkemåde og funktioner, og dermed kan foretage en korrekt og sikker betjening af apparatet. Børn bør være under opsyn for at forhindre uhensigtsmæssig anvendelse af apparatet. Hvis strømledning eller stik er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige hensyn udskiftes af kvalificeret personale, inden apparatet påny tilsluttes. Apparatet må IKKE anvendes i lokaler, hvor der er risiko for at ovnen påføres vand (f.eks.tæt på badekar, i brusekabiner m.v.). KAMINEN MÅ IKKE TILDÆKKES 6

7 ADVARSEL: Beskadigede eller fejlbehæftede dele må ikke anvendes. Alle reparationer skal udføres af autoriserede fagmænd. Kaminen må ikke anvendes: på ustabile eller ujævne flader nær ustabile genstande, f.eks. under hylder hvor der er træk, f.eks. i døråbninger hvor der dannes eller akkumuleres brændbare gasser uden opsyn, f.eks. i drivhuse hvor der ikke kan skabes tilstrækkelig lufttilførsel, f.eks. ved tilfrosne vinduer i små rum, f.eks. ildsteder eller skabe hvor kaminen er helt lukket inde hvor der er rystelser hvor den er direkte udsat for sollys hvor der er meget støv eller en høj fugtighed hvor der anvendes spray eller kemikalier, f.eks. hos frisører, vaskerier eller lakfabrikker hvor der dannes freongas eller anvendes opløsningsmidler Det kan forårsage brand, ufuldstændig forbrænding og/eller misfarvning. Flytning af kaminen Undgå at trække kaminen hen over gulve/tæpper, der kan blive beskadigede. Ved transport i bil kan malingen under bunden blive skrællet af, hvis kaminen trækkes/skubbes, og resultere i rust. Når kaminen flyttes, skal den være slukket, og brændstoftanken tømt. Kaminen bæres forsigtigt i opret position, ellers kan der ske spild af brændstof. Andre sikkerhedsforanstaltninger Undlad at blokere for luften eller anbringe brændbare materialer, f.eks. gardiner i nærheden af kaminen. Der skal være en friafstand på minimum 1 m for, bag og over kaminen og 15 cm til siderne. I modsat fald kan der ske overophedning, hvilket vil udløse sikkerhedssystemet, og kaminen vil automatisk slukke. Placér kaminen på et plant gulv. Ikke på en hylde eller under en ustabil hylde. Må ikke placeres, hvor der er brændbare gasser. Må kun anvendes i rum med en god luftventilation. For optimal effekt bør kaminen placeres nær ved eller under et vindue, hvor der er adgang til tilførsel af frisk luft. Luftcirkulationen foran kaminen må ikke blokeres, da rumtemperaturen bliver ustabil. Opbevaring af kaminen Kaminen bør ikke stå på et gulv eller et tæppe i længere tid. Det kan give misfarvninger og mærker i gulvet/tæppet. Hvis kaminen ikke skal bruges i længere tid, tømmes brændstoftanken og opbevares i sin emballage. Kaminen må ikke opbevares i skrå position eller ligge på siden. Det kan forårsage brand. 7

8 Bemærk Ved tænding af kaminen bør du ikke samtidig anvende hårplejemidler, som f.eks. lak, der indeholder flygtig silikone. En radio, der står i nærheden af kaminen, kan opfange støj fra kaminen. Hvis kaminen er beskadiget, må den ikke anvendes. Kontakt forhandleren. Hvis kaminen skal kasseres, skal den tømmes helt for petroleum. Brændstof Mere end 95 % af alle problemer skyldes anvendelse af forkert brændstof til transportable kaminer. Dette dækkes ikke af garantien. Der må kun anvendes flydende brændstof af højeste kvalitet uden urenheder og aromatiske tilsætningsstoffer (maks. 1 % tilsætningsstof og et flammepunkt over 61º). Der må aldrig anvendes urent flydende brændstof, eller brændstof som er behandlet kemisk, eller som indeholder vand eller benzin. Brændstofdunken skal være ren og tom, når den fyldes på en tankstation. Den må ikke indeholde urenheder eller andre væsker (vand, diesel, benzin m.m.). Du bør have en særlig dunk til dette formål. Test Du kan skelne mellem flydende brændstof til en kamin og benzin ved at dyppe en finger i væsken og puste på fingeren: Ved flydende brændstof forbliver fingeren våd. Ved benzin tørrer fingeren med det samme. Ved flydende brændstof forbliver fingeren våd Ved benzin tørrer fingeren med det samme Opbevaring af flydende brændstof Flydende brændstof må ikke opbevares i solen eller i nærheden af andre varmekilder. Hvis brændstoffet opbevares for længe, mister det sin renhed, og effekten falder Petroleum Petroleum 8

9 Påfyldning af brændstoftank Efter brændstoftanken er udtaget for påfyldning, kan kaminen stadig anvendes i et stykke tid. Brændstoftanken skal genopfyldes, hvis kaminen slukker. Påfyldning skal ske i et andet rum, end hvor kaminen er placeret. Kontrollér altid, at hætten til tanken er skruet stramt på (ikke i nærheden af andre varmekilder eller åben ild). Flydende brændstof af dårlig kvalitet eller uraffineret: Brændstof, der er tilovers fra sidste sæson Flydende brændstof, der har været udsat for sollys eller høj fugtighed Hiver puntemps Automine Ete. Flydende brændstof, der har været opbevaret i en beholder, der ikke har været lukket tæt eller i en ikke-lystæt Flydende brændstof, der er iblandet vand eller støv eller anden type brændstof, der ikke er egnet til transportable kaminer. Vand, støv, benzin, olie... Flydende brændstof af dårlig kvalitet har en gul farve og en skarp lugt. Brændstof skal bruges inden for samme sæson. Hvad sker der ved brug af flydende brændstof af dårlig kvalitet? Der kan opstå tjæredannelser i fordamperen, og det kan vanskeliggøre tænding og slukning af kaminen. Det kan forårsage en ufuldstændig forbrænding, og kaminen kan slukke under brug. Hvis man er kommet til at bruge flydende brændstof af dårlig kvalitet: Tøm både brændstoftanken og den faste tank for brændstof og rengør dem ved at skylle dem 2-3 gange med rent flydende brændstof til kaminer. Bemærk: Reparation som følge af brug af dårligt/urent flydende brændstof dækkes ikke af garantien og er for egen regning. 9

10 Forberedelser Udpakning af kaminen Fjern al emballagen. Se vejledningen øverst på kassen. Gem emballagen til senere opbevaring af kaminen Ved udpakning af kaminen kan følgende muligvis konstateres: Der er lidt flydende brændstof i brændstofbakken. Brændstoffiltret er fugtigt Det skyldes, at kaminen har været afprøvet på fabrikken og er uden betydning. Brug af kaminen i tynd luft Luftindsugningens indstilling skal justeres inden brug, da den mængde luft, der er nødvendig for forbrændingen, varierer afhængig af, i hvilken lufthøjde kaminen anvendes. Skruen løsnes og kaminen justeres som vist på tegningerne. Skruen strammes til igen. Advarsel: Indstil kun luftindsugningen, første gang du anvender kaminen, og/eller hvis den skal justeres som følge af geografisk højde. 0 til 800 m Luftindtaget justeres fra niveau 1 til 3 (Fig. 1) 800 til 1300 m Luftindtaget justeres fra niveau 1 til 4 (Fig. 2) Fig. 1 Fig. 2 Effektiv brug af kaminen Kaminen placeres under et vindue eller ved et væg nær et vindue. Isætning af strømstik Kaminen må ikke placeres, hvor luftens cirkulation forhindres. OK Bad 230V AC 10

11 2. Tegning over kaminens dele Strømforsyning stik Forbrændingsluft indtag 11

12 3. Funktionspanel " ECO " knappen Tryk på denne tast til indstilling / annullering "Quick "-knappen Tryk på denne tast til hurtig start drift indstilling / annullering " 3HR " knappen Af sikkerhedsmæssige årsager slukker kaminen automatisk efter tre timers drift. " ON/OFF " knappen Tryk på denne tast til opvarmning af ON / OFF " TIMER " knappen Tryk for timer drift indstilling / annullering af mode. Automatisk slukke for 4. Display "CHILD LOCK" Tryk for indstilling ( 3sec ) / annullere ( 3sec ). "TEMP/CLOCK/TIMER" kontrolknappen * Tryk på, når du ændrer den indstillede temperatur ( OP / NED ) * Tryk ved indstilling nuværende tidspunkt og timer ( time / minut ) "Mode" knappen Display skifter hver gang der trykkes på knappen. (Temperatur => Tids indstilling => Time indstilling) Stuetemperatur Børnesikring indstillet temperatur Betjening indikator Grøn LED : ECO Blå LED : Normal Rød LED : Fejl & advarsel Timer display Urvisning Har du brug for ventilation display Behov fylde brændstof display 12

13 5. Inden brug af kaminen Sæt ledningsstikket i en 230 V/50HZ vægkontakt Kom rent brændstof i brændstoftanken: 1. Udtag brændstoftanken og skru hætten af. 2. Placér tanken på en plan flade og fyld brændstof i (brændstoffet skal stå 2/3 op i ruden) (pas på ikke at overfylde). 3. Skru hætten på, og placér tanken igen. For at mindske risikoen for brand når tanken fyldes, skal: kaminen være slukket tanken fyldes i et andet rum, end hvor kaminen er placeret hætten påsættes, hvor der ikke er en varmekilde eller åben ild. 6. Brug af kaminen Når kaminen anvendes i et lille eller et allerede varmt rum, vil rumtemperaturen hurtigt nå den forudindstillede temperatur. I det tilfælde aktiveres "ECO"-funktionen. Drift Operation blinker. 1. Sæt stikket i. I displayet blinker "0 00". 2. Tryk på "ON"-knappen Indikatoren lyser. Den forudindstillede temperatur kan eventuelt justeres ved hjælp af temperaturreguleringsknappen. I displayet vises "08.20", hvis den omgivende temperatur er 8º C og den valgte temperatur 20ºC. Kaminen tænder automatisk efter ca. tre minutters fortænding. Bemærk: Displayets temperaturinterval går fra 0º C til 28º C. Hvis temperaturen er under 0, viser displayet "Lo". Hvis temperaturen er højere end 28º C, viser displayet "Hi" 3. Tryk på knappen eller Forbrændingen veksler automatisk mellem maksimum og minimum effekt afhængig af den omgivende temperatur. Bemærk: Hvis rumtemperaturen er højere end den valgte temperatur, brænder kaminen med minimumseffekt. Temperaturindstilling Temperaturintervallet er mellem 8ºC og 28ºC. 4. Tryk på "OFF"-knappen for at slukke kaminen 13

14 "3HR"-funktion Af sikkerhedsmæssinge årsanger slukker kaminen automatisk efter tre timers drift. Bemærk: Rumtemperaturen svarer ikke længere til den valgte temperatur, fordi dette er emperaturen nær kernen. Temperaturen svinger afhængig af kaminens placering. Når brændetiden forlænges, skal du sikre dig, at der er god lufttilførsel i rummet Indstilling af TIMER-funktion 1. Sæt ledningstikket i. I displayet blinker "0 00" 2. Tryk på MODE-knappen Indstil den aktuelle tid ved at trykke på og. I displayet tælles der op minut for minut og time for time for hvert tryk på knappen. Hvis ledningstikket tages ud af stikkontakten, annulleres tidsindstillingerne. Vær opmærksom på "AM" og "PM". Brug af TIMER-funktion 1. Tryk igen på MODE-knappen TIMER-indikatoren vises i displayet. Timeren indstilles på samme måde som tiden. Bemærk: Displayet vender tilbage til at vise den aktuelle tid, hvis der ikke trykkes på en knap i tre sekunder. Vær opmærksom på "AM" og "PM". Hvis ledningsstikket tages ud af stikkontakten, annulleres indstillingerne. 2. Tryk på TIMER-knappen TIMER-indikatoren blinker, og den aktuelle tid nulstilles i displayet. Når kaminen starter automatisk, vises TIMER-indikatoren i displayet. Tryk på "OFF"-knappen for at afbryde funktionen. Bemærk: Hvis timeren ikke er programmeret, forbindelsen bliver afbrudt eller der slukkes for strømmen, virker timeren ikke. Den skal programmeres på ny. 3. Kaminen slukker automatisk efter 1 times drift. TIMER-indikatoren blinker i 10 minutter. 4. Tryk på "OFF"-knappen for at afbryde TIMER-driften. Låsning af knapper (børnelås) Med denne funktion kan du hindre børn i at lege med kaminen, eller at de kommer til at tænde for den. 1. Tryk på "KEY LOCK"-knappen og hold den nede i mindst tre sekunder. Låse-symbolet lyser. 2. Tryk igen på "KEY LOCK"-knappen og holde den nede i mindst tre sekunder for at deaktivere børnelåsen. Låse-symbolet slukker. Hvis børnelåsen er aktiveret, kan kaminen ikke betjenes 14

15 "ECO"-funktion (sparefunktion) Hvis den aktuelle temperatur er 3º C eller mere over den forudindstillede temperatur, slukker kaminen automatisk. Hvis temperaturen falder til under 1ºC under den forudindstillede temperatur, tænder kaminen automatisk. Bemærk: "ECO"-indikatoren lyser i sparefunktion. Når først funktionen er aktiveret, kan den kun deaktiveres ved at slukke for kaminen. 1. Tryk på "ECO"-knappen. Tryk på "ON"-knappen eller "TIMER"-knappen. ECOindikatoren lyser. Bemærk: Første gang kaminen tændes, virker funktionen ikke de første tre minutter. Når funktionen er aktiveret, tænder/slukker kaminen i intervaller. Kaminen kan afgive lugt ved tænding og slukning. "KVIKSTART"-funktion Denne funktion gør det muligt at tænde hurtigt for kaminen under opvarmning. Ved at trykke på "ON"-knappen, tænder kaminen i løbet af 1 minut. 1. Tryk på "QUICK"-knappen QUICK-indikatoren lyser. Kaminen aktiverer automatisk brænderen efter temperaturstyringen. 2. Tryk på "ON"-knappen. Forbrændingen sker automatisk ved maksimums- og minimumseffekt afhængig af den omgivende temperatur. Der kan være lidt forskel i tændingstid afhængig af rumtemperaturen og strømkildeforholdene. 3. Tryk på "QUICK"-knappen igen for at deaktivere funktionen. QUICK-indikatoren slukker. Bemærk: Det tager ca. tre minutter at varme kaminen op, når du trykker på "ON"-knappen efter at have trykket på "QUICK START"-knappen. Hvis du trykker på "QUICK START"- knappen, mens kaminen er slukket (OFF), bruger den strøm til at varme kaminen op. Hvis kaminen ikke skal bruges i længere tid, skal "QUICK START"-knappen udløses. Sluk Tryk på "OFF"-knappen. Indikatoren fortsætter med at lyse. Strømtilførslen afbrydes. Tryk på "OFF"-knappen: Indikatoren blinker, og kaminen kører i nogle få sekunder for at eliminere lugt. Efter slukning fortsætter motoren med at køre for at køle de indvendige dele ned. Bemærk: Vent mindst tre minutter, inden ledningen tages ud at stikket, efter du har slukket for kaminen. Kaminen kan være varm eller afgive lugt. 15

16 VENTILATORINDIKATOR Når ventilatorindikatoren begynder at blinke, er det tegn på, at der ikke er nok ventilation i rummet. Hvis kaminen ikke tilføres ekstra luft, slukker kaminen automatisk efter et stykke tid. Hvis indikatoren fortsætter med at blinke, efter der er tilført ekstra luft, skal du kontakte forhandleren. BRÆNDSTOFMÅLER Der lyder en tone, når der ikke er mere brændstof. Hvis flammen er svag, viser displayet [fuel]. Efter 30 minutter slukker kaminen automatisk. 7. Rengøring og opbevaring Sådan rengøres og opbevares kaminen. Rengøring af luftfilter Der sidder et luftfilter på siden af kaminen. Luftfiltret rengøres med en støvsuger eller med rent vand og tørres. Det skal altid være rent, da et støvfyldt filter kan forårsage fejlfunktion. Bør altid rengøres før brug. Rengøring af kaminen Ventilatorristen og varmluftudgangen bør renses for støv mere end en gang om ugen (f.eks. med støvsugeren). Selve kaminen tørres af med en ren klud. Rengøring af brændstoffilter Drej brændstoffiltret, der sidder øverst på oliebakken, mod højre og udtag det. Rengør brændstoffiltret med rent brændstof (hvis der sidder mange fremmedlegemer i brændstoffiltret, er det også nødvendigt at tømme al brændstof ud af den faste brændstoftank). Bemærk: Fremmedlegemer, der akkumuleres i den faste tank, kan få den magnetisk pumpe til at lugte grimt. Den sekundære tank isættes, så mærkerne er ud for luftfiltret, hvorefter den drejes mod højre for at spænde den. Tanken skal altid være ren, når der fyldes brændstof på. Hvis kaminen ikke skal anvendes i længere tid. Tøm den faste tank og den udtagelige tank for brændstof ved hjælp af pumpen (hvis der efterlades vand eller fremmelegemer i tankene, kan de forårsage fejlfunktion under brug, hvis kaminen ikke har været brugt i længere tid). Tør kaminen af for støv og opbevar den på et tørt og godt ventileret sted. 16

17 8. Fejlfinding Det er ikke tilladt at ændre på sikkerhedsanordningerne. Det kan udgøre en betydelig fare Under tænd og sluk Fænomen Kaminen udsender en svag lyd i ca. 10 sekunder, efter den er tændt. Kaminen afgiver hvid røg og lugt. Metallisk lyd, når kaminen tændes og slukkes. Kaminen tænder ikke første gang. Under brug Fænomen Flammerne er røde. Kaminen afgiver hvid røg og lugt. Kaminen tænder ikke første gang. Diverse Fænomen Brændstoffet lækker. Selv om der er brændstof i tanken, viser displayet FUEL. Displayet viser E06. Årsag og løsning Det er normalt. Kaminen udvider sig lidt, når den bliver tændt. Rusthæmmende olie og forbrændt støv lugter første gang, kaminen tændes. Lugten forsvinder efter 1-2 timers brug. Rusthæmmende olie og forbrændt støv lugter første gang, kaminen tændes. Lugten forsvinder efter 1-2 timers brug. Hvis det er første gang, kaminen bruges, eller hvis kaminen ikke har været brugt i lang tid, kan der være kommet luft i forbrændingssystemet. Det kan give ukorrekt tænding med gnister, der somme tider giver en lyd. Prøv at tænde kaminen et par gange. Årsag og løsning Flammerne bliver røde under forbrændingen. Dette er normalt undtagen i tilfælde, hvor kaminen ikke tænder eller slukker korrekt under brug. Dette er ikke unormalt og kan skyldes, at: - kaminen anvendes i saltholdig luft, f.eks. nær havet - kaminen anvendes i støvede omgivelser - kaminen anvendes i fugtige omgivelser - kaminen anvendes samtidig med en affugter. Det skyldes, at det flydende brændstof strømmer fra den udtagelige tank til den faste tank. Dette er ikke unormalt. Årsag og løsning Tjek om hætten til brændstoftanken er skruet stramt på. Stram den eventuelt. Tjek om der er fremmedlegemer eller står vand i brændstoffiltret og rens det eventuelt. Kaminens automatiske strømafbryder er blevet aktiveret. Genstart kaminen. 17

18 Hvad betyder disse visninger? Fænomen Kaminen slukker før den programmerede tidspunkt. FUEL-indikatoren lyser i displayet. Tank-symbolet vises i displayet. Kaminen slukker efter e vist stykke tid. HOT-symbolet vises i displayet. Årsag og løsning Sikkerhedsanordningen aktiveres efter en times TIMER-drift Der er ikke mere brændstof. Tanken er ikke sat i kaminen. Sikkerhedssystemet aktiveres efter tre timers drift. Den omgivende temperatur er høj. Løsning Tryk på "ON"-knappen Tryk på "OFF"-knappen og fyld brændstof på. Sæt tanken i kaminen og tryk på "ON"-knappen. Tryk igen på "3HR ADD"-knappen for at forlænge med yderligere tre timers brændetid. Tryk på "ON" for fortsat opvarmning. Anvend først kaminen igen, når den omgivende temperatur er faldet til under 28º C. 9. Specifikationer Model K-404 Type Fordampning/kunstig træk og konvektion Antændelse Højspændingsgnist, automatisk Brændstof Flydende brændstof til transportabel kamin Opvarmnings- Maks W kapacitet Min W Brændstof- Maks. 0,416 l/t forbrug Min. 0,115 l/t Brændstoftanks kapacitet 7 liter Uafbrudt Maks. 61 timer brændetid Min. 17 timer Mål (h x b x d) 440 x 472 x 322 mm Vægt 12,4 kg. Strømforsyning 230 V / 50 Hz Mærkestrømforbrug Maks. antændelse 700 W Høj forbrænding 26 W Aktuel sikring Sikkerhedsanordninger Automatisk afbryderanordning i tilfælde af jordskælv Beskyttelsesanordning ved ufuldstændig forbrænding Tændingssikkerhedsanordning Strømsvigtsikkerhedsanordning Beskyttelsesanordning mod overophedning 18

19 10. Fejlmeddelelser Hvis kaminen pludselig slukker af sig selv uden nogen handling fra din side, vil displayet vise en af følgende meddelelser: Meddelelse 000 E03 E04 E042 E05 E06 FUEL E08 E09 E10 Hot E16 End Betydning Blinker, når kaminen tilsluttes en strømkilde. Flammen et gået ud, mens kaminen er i brug. Tjek om luftfiltret er dækket med støv og rens det eventuelt. For lidt ventilation. Tilfør mere frisk luft. Kaminens temperatur er for høj. Vises ved stød mod kaminen, eller hvis den vippes. Der mangler brændstof. Den udtagelige brændstoftank påfyldes. Fejl i ventilatorens motor. Flammestang fungerer ikke korrekt/er snavset. Antændelse mislykkedes. Kontakt forhandleren. Rumtemperaturen er over 28ºC. Termostaten er i stykker eller afbrudt. Kontakt forhandleren. Kaminen har været tændt uafbrudt i tre timer og har slukket automatisk. Tænd kaminen igen. 19

20

ELEKTRONISK PETROLEUMSKAMIN BRUGSANVISNING

ELEKTRONISK PETROLEUMSKAMIN BRUGSANVISNING ELEKTRONISK PETROLEUMSKAMIN BRUGSANVISNING EKSTRA INTERMITTERENDE OPVARMNING MODEL K-404 1 Kaminens egenskaber Automatisk styring Den helt nye styrefunktion giver optimal opvarmning med maksimal varme

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

HM DX32 Brugervejledning

HM DX32 Brugervejledning HM DX32 Brugervejledning 1 LÆS FØRST BRUGERVEJLEDNINGEN. 2 DU BEDES KONTAKTE DIN FORHANDLER, HVIS DU ER I TVIVL. 3 Pour SE VENLIGST lire, dépliez LISTEN la MED dernière VIGTIGE page. RESERVEDELE e e e

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

LC 300. DK BrugERVEJLEDNING... PAGE 2

LC 300. DK BrugERVEJLEDNING... PAGE 2 LC 300 DK BrugERVEJLEDNING... PAGE 2 Vi takker dig for dit køb af dette TOYOTOMI produkt! Toyotomi produkter bliver brugt af tilfredse kunder over hele verden. For at vi kan være sikre på, at vores kunder

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Afsnit Emne Side. 1 Introduktion... 3. 2 Udpakning... 3. 3 Placering og tilslutning... 4. 4 Betjening og symbolforklaring... 6

Afsnit Emne Side. 1 Introduktion... 3. 2 Udpakning... 3. 3 Placering og tilslutning... 4. 4 Betjening og symbolforklaring... 6 Indhold Afsnit Emne Side 1 Introduktion... 3 2 Udpakning... 3 3 Placering og tilslutning... 4 4 Betjening og symbolforklaring... 6 5 Opbevaring af æg... 6 6 Temperatur... 7 7 Fugtighed og ventilation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Varmeovn. Model DS-350

Varmeovn. Model DS-350 Varmeovn Model DS-350 Effektiv Miljøvenlig Energibesparende Du bør læse denne brugsanvisning inden brug 1 Indhold Side Sikkerhedsinstrukser 3 Ovnens udseende 4 Ovnens display 5 Displayknapper 6 Displayvisninger

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere