Virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2011-2012"

Transkript

1 Virksomhedsplan

2 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide at: - VI HAR EN DEJLIG LEGEPLADS - - ET HYGGELIGT HUS - - EN GOD ATMOSFÆRE - - EN STABIL OG GOD PERSONALEGRUPPE - - MANGE GODE OG SJOVE IDEER Vi kan godt lide at holde store temaer, der munder ud i fester. Vi har ikke mindst en glad, aktiv børnegruppe, der summer af liv. Vores nøgleord er FÆLLES MÅL FLEXIBILITET KREATIVITET - STABILITET - OMSORG

3 3 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ADELAIDE BØRNEHAVE INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD: Virksomhedsplanen er fortrinsvis udarbejdet af personalet i Adelaide Børnehave med støtte fra forældrebestyrelsen. Det er foregået dels på personalemøder og på pædagogiske dage. Vi har på en af de pædagogiske dage benyttet konsulentbistand. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Adelaide Morescosvej Charlottenlund Telefon: Institutionen er en selvejende børnehave med tilknytning til paraplyorganisationengentofte Børnevenner (GBV). Vi har en bestyrelse bestående af to repræsentanter fra GBV, vi har tradition for at disse er forældre i børnehaven, 3 forældrevalgte repræsentanter, 2 suppleanter og 1 personalerepræsentant. Vi har et rimeligt stort hus med en dejlig stor legeplads. Fra legepladsen er der direkte udgang til en stor park. Børneantal 66. pr Børnene er i alderen 3 6 år og er delt i 3 aldersintegrerede grupper med 2 grupperum til hver børnegruppe. Personalegruppen består af 7 pædagoger inklusive institutionsleder og souschef og 4 pædagogiske medhjælpere. Normeringen kan suppleres med ekstra ressourcer i form af støttepædagogtimer. Stuerne hedder Troldestuen, Bøllestuen og Krudtuglestuen. På hver stue er der ansat to pædagoger og en pædagogisk medhjælper. Lederen har nogle timer på alle stuer. Børnehavens åbningstider er: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

4 4 Vi har daglig telefontid fra kl Børnehaven har tradition for at holde lukket den og den dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt (Grundlovsdag). Bestyrelsen har indført to pædagogiske fredage, som skal varsles mindst 3 måneder før afholdelse. Gentofte kommune har besluttet at børnehaven skal holde lukket mellem jul og nytår. Kommunens forpligtelser i henhold til dagtilbudsloven 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn, jvf. dog 16, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. Kommunen har ansvar for dagtilbuddene. Stk. 2. Dagtilbuddene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje og puljeordninger. Tilrettelæggelse af dagtilbuddene skal fastlægges i overensstemmelse med 4. EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE: Sundhedsplejerske, telefon: Børn og forebyggelse Talepædagog P.P.R. telefon: Børn og forebyggelse Psykolog P.P.R. telefon: Børn og forebyggelse Børnehaven har to naboinstitutioner: Vuggestuen Adelaide og Børnehaven Elverhøj. Børnehaven har en kombineringsaftale med Vuggestuen Adelaide. Dette betyder, at de børn der går i vuggestuen har fortrinsret, men ikke krav på en plads i børnehaven. 1. OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER FOR INSTITUTIONEN: At skabe et omsorgsfuldt, trygt og varmt miljø for børnene. At skabe nysgerrige og selvstændige børn. At få børnene til at fungere godt socialt og være med til at give dem selvværd. At tilgodese det enkelte barns behov. Vi lægger stor vægt på et positivt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. At arbejde efter principperne i Fri for mobberi i børnehaven.

5 5 2. MÅL FOR ARBEJDET MED BØRNENE: At skabe et omsorgsfuldt, trygt miljø for børnene ved at skabe tillid og nærhed til gruppen og det enkelte barn. At ruste børnene til fremtiden gennem aktiviteter og oplevelser, at give dem selvtillid og selvværd, styrke dem til at kunne sige noget i gruppen og være sig selv. At gøre dem sociale gennem at arbejde på tværs i grupper og prøve at lære dem at lytte til andre, arbejde sammen med andre og værdsætte andre. 3. MÅL FOR SAMARBEJDET MED FORÆLDRENE: Vi lægger vægt på et positivt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. Efter aftale er vi altid villige til at vise nye forældre rundt i børnehaven og ved sommerskiftet holder vi et informationsmøde for nye forældre inden børnene starter. Det årlige forældremøde holdes om efteråret. Alle nye forældre tilbydes en samtale efter ca. 3 måneder og Bjørnebandeforældre skal have en afsluttende samtale inden deres barns skolestart. Vi tilstræber at holde den daglige kontakt med forældrene, men det er ikke altid muligt. Er der noget, I ønsker at drøfte med personalet er I velkommen til at få en konsultation. Dette gælder også hvis I har et problem eller noget I ikke er enige i eller utilfredse med. Det er vigtigt for samarbejdet at få snakket eller rettet eventuelle misforståelser. Anonyme klager er svære at behandle, derfor ønsker vi åbenhed. 4. FORVENTNINGER TIL FORÆLDRENE: AT arbejde seriøst på at gøre barnet renligt inden børnehavestart. AT læse Adelaide Nyt (kommer ca. hver anden måned) AT komme på børnegenvej AT læse informationer på tavlerne AT respektere aftaler AT respektere møde og lukketider AT huske skiftetøj og navn i alt AT tilbagemeldinger i forbindelse med ferie og fridage respekteres AT komme til personalet hvis der er noget, der undrer eller bekymrer 5. MÅLET FOR PERSONALESAMARBEJDET:

6 6 Vi ønsker en tryghed og varme i personalegruppen,som skaber et tillidsfuldt fællesskab og godt samarbejde, samt giver åbenhed i personalegruppen. Vi giver plads til forskelligheder og bruger netop forskellighederne i det daglige arbejde. Det er vigtigt at personalets store indsats bliver værdsat og påskønnet, det giver lyst til at arbejde videre. MÅLSÆTNINGER FOR LEDELSESARBEJDET: Vi har et godt samarbejde. Der er to tre timer på kontoret om ugen til souschefen. Vores ønske er at ledelsen altid skal have daglig kontakt til både børn og forældre, være synlige. Det er vigtigt for hele institutionens trivsel. MÅLSÆTNINGER FOR BESTYRELSESARBEJDET: Forældrebestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Børnehaven, mens lederen varetager den daglige ledelse og drift. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Foruden bestyrelsesmedlemmer deltager Børnehavens leder, souschef (uden stemmeret) og en medarbejderrepræsentant i møderne. Der tages referat af møderne. Referatet kan læses på opslagstavlen og lægges fremover på børnegenvej. Bestyrelsens opgave er at følge dagligdagen og den daglige drift i Børnehaven og at tilse, at alt sker efter de fastlagte principper for Børnehavens virksomhed. Bestyrelsen vil gerne fungere som et supplerende bindeled mellem Børnehaven og forældrene. Bestyrelsen har til hensigt at gennemføre en brugerundersøgelse hvert tredje år. Der er i 2010 lavet en stor Rambøl-undersøgelse, så næste bliver om 2-3 år NABOINSTITUTIONERNE: Vi har et godt samarbejde med Adelaide vuggestue og børnehaven Elverhøj. Lederen deltager i et ledernetværk, hvor 8 institutionsledere deltager. PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG METODER: Vores hensigt er at give børnene muligheder for at udvikle sig som et indflydelsesrigt, selvhjulpent og nysgerrigt menneske med et højt niveau af selvværd og selvtillid. Gennem gensidig inspiration og respekt gives der plads og udviklingsmuligheder for den enkelte. For at skabe fællesskab og gensidig respekt og dermed undgå mobning, arbejder vi efter principperne i Fri for mobberi Børnene er med til at opfylde egne personlige behov. De får selv lov til at vælge og fordybe sig i forhold til læsning, sang og kreative aktiviteter. De skal lære at fungere i en gruppe og give andre plads. Det er vigtigt for børnene at blive selvhjulpne, derfor deltager børnene i de daglige praktiske funktioner som f.eks. borddækning og oprydning.

7 7 Børnenes forskellige aldersniveau har stor betydning for det enkelte barns udvikling, de efterligner hinanden og lærer af hinandens erfaringer. Ved anerkendende tilgang og støtte på rette tid og sted udvikler både børn og voksne sig. Både personligt og i gruppesammenhæng. VISITATION/FORDELING AF BØRN: Ved fordelingen af børn på stuerne ser vi først og fremmest på alders- og kønsfordelingen. Herefter tager vi hensyn til forældres ønsker omkring søskende forhold og dernæst eventuelle andre forældre ønsker. Det er vigtigt at få skabt så harmoniske børnegrupper som muligt. Vi vil derfor forbeholde os ret til af pædagogiske grunde at flytte børn, hvis det vil gavne enkelte børn og børnegruppen. DEN FØRSTE TID I BØRNEHAVEN: Forældrene har accepteret pladsen og modtager et brev med en mødeindkaldelse og en virksomhedsplan fra børnehaven. Vi holder et informationsmøde for forældrene. Børnene inviteres over i Børnehaven sammen med vuggestuen. Når barnet er startet, er det vigtigt med korte dage. Forslag: 1. dag Nogle timer sammen med far eller mor. 2. dag Spise frokost i børnehaven evt. med en forældre. 3. dag Være alene men kun en kort dag. 4. dag Spise frokost og frugt, men hjem efter frugt. 5. dag Almindelig dag dog ikke for lang. Spørg endelig hvis der er noget I er i tvivl om. Det er vigtigt at I føler jer trygge ellers kan det nemt påvirke barnet og indkøringen bliver sværere. Det er også meget vigtigt at få sagt ordentligt farvel. De voksne vil meget gerne vinke med barnet. Af sikkerhedsmæssige grunde kan vi ikke forlade stuen, hvis vi er alene. Giv altid klar besked når du går. Har barnet brug for at sove, har det mulighed for at hvile sig i tidsrummet mellem kl og mens de øvrige børn er på legepladsen. DAGLIGDAGEN:

8 8 MORGEN: For at mindske sygefraværet ser vi gerne at i hjælper børnene med at få vasket hænder, inden i går om morgenen Vi åbner og lukker skiftevis en måned af gangen på enten Bøllestuen, Troldestuen eller Krudtuglestuen. Her vil de voksne tage imod barnet og har barnet brug for hjælp til at sige farvel til sine forældre er personalet klar til at støtte op. Indtil kl er det muligt at få lidt morgenmad. Kl. ca. 8 går alle børn og voksne på deres egne stuer. FORMIDDAG: Kl. ca.9 skæres der frugt og børnene kan sætte sig ved fællesbordet og spise. Børnene vil få tilbudt vand. Børnene er sultne og spiser meget frugt. Når kl. bliver 10 er der 3 voksne på stuen, hvilket giver mulighed for at sætte større aktiviteter i gang. Det kan være maling, emnearbejder m.m. Der er selvfølgelig også tid til fri leg i grupper, puslespil, tegning, perler, ture o.lign. Vi har et meget åbent hus, hvilket vil sige at børnene kan lege hos hinanden på stuerne. FROKOST: Inden frokost laver motorikholdene, de 4 årige motoriktræning. Kl. ca før frokost ryddes der op. Børnene vasker hænder og opfordres til at gå på toilettet. Børnene går til samling, hvor forskellige ting foregår, alt fra sang, oplæsning fælles leg, snak om forskellige emner m.m. Børnene hjælper til med at dække bord for at blive selvhjulpne / selvstændige Vi lægger stor vægt på en god atmosfære, alt imens der spises. Den mad der er tilbage gemmes til senere eller tages med hjem i madkasserne. Fredag gemmes maden ikke, da køleskabene skal rengøres. SOVEBØRN: De børn, der har behov for at sove lægges til ro på hvilestuen. Der er en voksen hos dem fra kl De børn, der ikke sover kl. 13. kommer med ud på legepladsen. UDE TID: Efter frokost skal børnene på legepladsen. De, der kan, tager selv tøj på, de andre får den hjælp, de har brug for. Det er dejligt at være selvhjulpen! Det er en god ting med riz raz bånd på skoene og luffer i stedet for fingervanter! Af sikkerhedsmæssige grunde må børnene ikke have halstørklæder med, brug i stedet en elefanthue

9 9 eller krave. Det er vigtigt med frisk luft, også inden døre, så der bliver luftet godt ud. Imens leger børnene på vores store legeplads, som byder på mange muligheder. FRUGT TID: Inden frugt vaskes der endnu engang hænder. Børnene sætter sig ind til bordet. Om eftermiddagen spiser børnene kun lidt frugt men I er velkommen til at tage rugbrød, knækbrød eller lignende med til hele gruppen. Imens børnene spiser, læser vi en bog, hører et bånd eller stiller spørgsmål ex hvad hedder hovedstaden i Danmark?. Herefter leger børnene frit, hvad de har lyst til og de begynder at blive hentet. Kl. ca lukker vi to stuer og alle samles på åbnestuen, hvor der nu lukkes. Kl : Nu er børnehaven lukket. Om fredagen lukkes kl BØRNENES FØDSELSDAGE: Når børnene har fødselsdag bliver de fejret på behørig vis. Vi hejser flaget og de får en flot mappe med tegninger, som deres kammerater har tegnet. Børnene skal ikke selv have gaver med. Festen foregår altid om formiddagen og afsluttes kl Da børnene er begejstrede for at komme af sted, kommer vi meget gerne hjem til fødselaren og fejrer fødselsdagen. Det er også spændende at vise andre, hvordan man bor. Vi tager ikke slikposer m.m. med hjem i børnehaven, så festen slutter hjemme. Selvfølgelig kan fødselsdagen også afholdes i børnehaven og vi skal nok sørge for at der bliver festet. Der er flere måder at tilrettelægge festen på, men tag altid en snak med personalet på stuen, så vi kan få den bedste mulige fest. Private fødselsdage, hvor ikke alle skal med, skal holdes i week-enden og invitationerne sendes hjem. Det er ikke rart at blive holdt udenfor. KAFFE/TE PÅ STUERNE: Ca. 2 gange om året holder hver stue en kaffe/te eftermiddag. Det vil sige at alle forældre og søskende inviteres til lidt hyggeligt samvær. I den forbindelse hænges et opslag op om evt. hjemmebagning. Børnene syntes, det er meget rart at have hjemmebag med. Har man ikke tid og lyst til at bage selv er man velkommen til at købe lidt med. Vi har en overordnet kostpolitik men til fester som kaffe / te og sommerfest spiser vi gerne kage. Vi har ikke kapacitet til at Bedsteforældre også deltager, men vi forsøger at holde en bedsteforældredag i løbet af maj. / juni. I skal nok få datoen i god tid. Vel mødt og god fornøjelse! PRAKTISKE OPLYSNINGER:

10 10 MADKASSE: Barnet skal selv hver dag medbringe sin egen madkasse mærket med navn. Børnehaven sørger for mælk eller vand. FRUGT: Hver dag skal barnet medbringe to stykker frugt, til formiddag og eftermiddag. Det er også dejligt med rosiner, agurk, gulerødder rugbrød, knækbrød o.lign. som lægges i en kurv / Skål. SLIK: Vi har en kostpolitik, der siger at børnene ikke skal have slik, kiks og kager med i børnehaven til hverdag. Til fødselsdage er det forældrene, der bestemmer. Slikposer er dog mere en vane end en nødvendighed, så vi ønsker ingen slikposer med hjem i børnehaven. LEGETØJ: Hver fredag må børnene have et stykke legetøj (uden lyd )eller en gameboy med. Tal med jeres barn om risikoen ved at legetøjet bliver væk eller går i stykker. Nye børn må gerne i starten have en bamse eller et krammedyr med af tryghedshensyn. Alle er velkomne til at tage en bog eller et bånd med hver dag. Det kan være, at vi fra tid til anden må indføre nogle nye regler i en kortere eller længere periode. MØDETID: Seneste mødetid er kl Vi har så mulighed for at starte aktiviteterne, tage på tur eller lignende. Har I lyst til at sove længe eller bare tage det roligt, så ring og hør om vi skal noget. Skal vi på tur og er det annonceret på tavlen, så kom i god tid. Det er ikke rart for barnet at komme, når hele gruppen er parat ved døren. Det kan skabe en unødvendig konflikt. SYGDOM: Et barn betragtes som sygt, når det ikke kan deltage I dagens aktiviteter, ikke kan gå på legepladsen og tage med på udflugter. Personalet må ikke uddele medicin, undtagen når det drejer sig om kronisk syge børn. BJØRNEBANDEN: Bjørnebanden er et tilbud til de største børn, de børn, der står for at skulle i skole Gruppen starter med en intro tur i starten af september. De får et 1.hjælpskursus i oktober / november og går luciaoptog i december. Bjørnebanden starter endeligt op i januar og slutter af med en afslutningsfest i juni. I Bjørnebanden vil de på tværs af stuerne få mulighed for at lære netop de børn bedre at kende, som

11 11 de skal følges i skole med. Børnene samles en gang om måneden fra tirsdag til torsdag. Hver måned har sit eget emne. Det kan være kunst, færdsel, rummet, natur, der er utallige muligheder. Målet med denne gruppe er at forberede børnene på skolen, give dem nogle flere og større udfordringer. Det er vigtigt at få dem til at forstå en kollektiv besked, få dem til at koncentrere sig i længere tid af gangen og ikke mindst at blive så selvhjulpne som muligt. Bjørnebanden er ikke tænkt som en ny børnehaveklasse, men som en gruppe der kan være med til at ruste børnene til de mange krav og udfordringer, der vil komme i skolen. Børnehaveklassen er blevet obligatorisk for alle børn, der er 6 år eller fylder 6 inden Forældrene indkaldes til et informationsmøde i starten af september. På dette møde informeres de bl.a. om hvilke voksne der tager sig af bjørnebanden og hvilke uger gruppen samles. Der kan ske ændringer i tidsplanen undervejs. Bjørnebanden har sin egen opslagstavle ved hoveddøren. UDEAKTIVITETER EXKURSIONER: Ture ud af huset prioriteres højt, enten det er ture i naturen eller på museer og udstillinger. Vores nærmiljø byder på mange forskelligartede muligheder, som vi benytter os flittigt af. Derudover planlægger vi også længere udflugter, for hele tiden at give børnene nye oplevelser. Selv om hver stue planlægger egne ture, arrangeres der yderligere ture på tværs af stuerne. Desværre kan vind, vejr og sygdom forårsage at en planlagt tur må aflyses / udsættes. LEGEPLADSEN: Vi har en dejlig stor legeplads. Den bruger vi dagligt! Forår og sommer er vi naturligvis mere ude end om efteråret og om vinteren. Det er en legeplads med mange muligheder for fantasi, gemmeleg, cykling og også mere organiseret leg så som olympiade, sanglege og sjipning m.m. Periodevis har vi 1-2 skoledrenge, som kommer og spiller fodbold med de børn, der har lyst. BØRNEHAVENS TRADITIONER: Fastelavnsfest Hver stue spiller et teaterstykke eller laver andre større projekter i marts / april måned Bondegårdstur for alle børn undtagen bjørnebanden ( De største)

12 12 Bedsteforældredag Afslutningsfest for Bjørnebanden Fodboldturnering Sommerfest i august for alle børn, forældre og søskende Heldagstur med middag for den nye Bjørnebande Børnehavens fødselsdag den 22. september Den 1. december tændes juletræet på legepladsen og der er æbleskiver til frugt Luciaoptog ved Bjørnebanden med fælles morgenmad for alle friske Juleafslutning for alle børn i Børnehaven VISIONER FOR FYSISK MILJØ: Fornyelse af legepladsen, samt gennemgang af sikkerheden. Etablering af musikhjørne Afholdelse af forældre-arbejdsdag PÆDAGOGISK: Årsemne : Naturen Anerkendende tilgang til alle børn og voksne, fortsættelse og udvikling af fri for mobberi Alle forældre på børnegenvej Fortsættelse af motorikscreening af 4-årige Sprogscreening af nye børn samt træning en gang ugentlig med de børn, der har behov. Fællessang én gang om ugen fra oktober til maj i sommerperioden bliver dette afløst af sport En formiddag om måneden eller hver anden måned skal børnene være aldersopdelt ( så vidt det er muligt ) Drenge aktiviteter for drengegruppen og pige aktiviteter for pigegruppen samt blandede aktiviteter

13 13 Motionsløb hver mandag (forår og sommer) Dokumentation Sårbare børn

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Åbningstider: Mandag fredag 6:

Åbningstider: Mandag fredag 6: Den Grønne Kile er for 3-6 årige i Hvalsø kommune og kan rumme 40 børnehavebørn. Med denne lille folder får du her kort de vigtigste og praktiske oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset.

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

VUGGESTUEN ELLEKILDE

VUGGESTUEN ELLEKILDE VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ELLEKILDE Vuggestue start. Vi vil hermed byde Jer velkommen til vuggestuen Ellekilde. Vi ser det som vores fornemmeste opgave sammen med Jer, at skabe en tryg, udviklende og sjov

Læs mere

Møder i børnehaven/vuggestuen

Møder i børnehaven/vuggestuen Forældresamtaler Når der er gået ca. 3 måneder efter at barnet er begyndt i børnehave/vuggestue, vil I få tilbudt en samtale med den pædagog, som er fast på barnets stue. Samtalen vil dreje sig om barnets

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre Børnehaven Møllegården Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre 01-07-2014 Velkommen i Børnehaven Møllegården, vi håber, I alle falder godt til! I denne brochure kan I læse lidt om alt

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Velkommen i Gittes dagpleje

Velkommen i Gittes dagpleje Velkommen i Gittes dagpleje 1 Jeg hedder Gitte Gudmandsen og min mand hedder Toni. Vi har to drenge, Kasper og Lasse. Lasse er stadig hjemmeboende. Jeg vil med denne bog give jer indblik i min dagpleje.

Læs mere

Velkommen til børnehaven Kernehuset

Velkommen til børnehaven Kernehuset Velkommen til børnehaven Kernehuset Smedebakken 16-8530 Hjortshøj Telefon 86 22 01 89 E-mail: suyde@aarhus.dk 1 Velkommen til Kernehuset Personalet og bestyrelsen ønsker dig og dit barn velkommen i Kernehuset.

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Rødlundvænget Harlev J. Tlf

Rødlundvænget Harlev J. Tlf Velkommen til Børnehuset Børnehuset Pilehaven Rødlundvænget 35 8462 Harlev J Tlf. 87 13 83 46 Åbningstider: Mandag torsdag kl.6.30 kl. 17. Fredag kl.6.30-16.30 Vores hjemmeside finder I under http://aarhus.inst.dk.

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Skolebakken 10, Selde 7870 Roslev Tlf. 99 15 64 70 www.seldeboernehave.dk chls@skivekommune.dk Mobil: 2497 8609 Velkommen til Selde Børnehave. Med

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 1 Indholdsfortegnelse Forord Vores adresse Åbningstider Nye børn - nye forældre Målsætning Vore mål og ønsker Forældresamarbejdet

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Velkommen til Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Esbønderup Børnehus Børnehuset er kommunal og opført i 1972, den er beliggende i et villakvarter i et lille landsbysamfund i Gribskov kommune.

Læs mere

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej. Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.dk 0 Velkommen: Velkommen i børnehaven Rømersvej. Vi har lavet

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Udsigten!

Velkommen i Børnehuset Udsigten! BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2013 / 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 2 Afslutning for vuggestue- og skolebørn side 3 Andre informationer side 3 Bleer side 4 Dagsrytme

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Vængebo

Velkommen til Børnehaven Vængebo Velkommen til Børnehaven Vængebo Rudersdalsvej 91 A 2840 Holte 46 11 35 10 Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen... 2 En ny start... 2 Normering... 2 Åbningstid... 3 Hent og Fix ordning... 3 Vængebo

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuen Kernen og Bølgerne Skovsbovænget 7 : Skyerne (de ældste) Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Fredag ; 6.30-16.30 Tlf. nr.: 6375

Læs mere

Velkommen i 4-Kløveren

Velkommen i 4-Kløveren Velkommen i 4-Kløveren Indholdsfortegnelse Velkommen. s.2 Telefon nr s.2 Åbningstider... s.2 Ferie og lukkedage. s.3 Personale. s.3 Forældrebestyrelsen... s.4 Vuggestuen.. s.4 Opstart i vuggestuen.. s.4

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken Græsted

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken Græsted Velkommen til Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Esbønderup Børnehus Børnehuset er kommunal og opført i 1972, den beliggende i et villakvarter i et lille landsbysamfund i Gribskov kommune.

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker Forældrefolder Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Velkommen til Hækkemosen Opstart Vi vil gerne have,at I ringer og aftaler et besøg i børnehaven inden I starter, så I kan se børnehaven,

Læs mere

Hvad indeholder mappen.

Hvad indeholder mappen. Hvad indeholder mappen. Velkommen Besøg i Naturbørnehaven inden start Barnets start i børnehaven Aflevering/afhentning Aflevering Morgenmad Afhentning Afkrydsning Sprogvurdering Forældresamtaler Bestyrelse

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP 1 Revideret oktober 2009. Børnehusets telefonnummer: 6375 0275. Rød stues telefonnummer: 6375 0276. Blå stues telefonnummer: 6375 0277. Børnehusets mailadresse: dyrupbh.buf@odense.dk

Læs mere

Velkommen på brumbassestuen. Sommerfugl, Næstved

Velkommen på brumbassestuen. Sommerfugl, Næstved Velkommen på brumbassestuen. Sommerfugl, Næstved Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6.30-17 Fredag 6.30-16 Personale på stuen: Mette, Pædagog, 35 timer Gitte, Pædagog, 30 timer Anja, pædagogmedhjælper,

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere