Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014"

Transkript

1 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler

2 I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse 8 Organisering 10 Prioriterede indsatsområder 12 Tids- og handlingsplan samt budget 25 Bygningsfornyelse 27 Investeringsredegørelse 28 Målsætning og succeskriterier 33 Programmet er udarbejdet af sbs rådgivning a/s i samarbejde med Plan, Byggeri og Brand, Favrskov Kommune Anbækvej, Hammel OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

3 F O R O R D Tinghuset set fra Vestergade med Hammel Kirke i baggrunden Favrskov Kommune vil med dette program gennemføre et arbejde, der skal styrke Hammel som handels- og boligby. Favrskov Kommune søgte fire mio. kr. i marts 2013 til gennemførelse af områdefornyelse i Hammel, og i juni 2013 meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter reservation af fire mio. kr. Beløbet forøges med Favrskov Kommunes eget bidrag på otte mio. kr. Arbejdet med områdefornyelsen har omfattet et forløb, der har kvalificeret en række delprojekter i midtbyområdet, en særlig proces i tilknytning til byomdannelsen af Delikaområdet, og fokus på trafik- og kulturområdet i Hammel midtby. Ved borgerworkshops og arbejdsgruppemøder er indsatsområderne blevet udvalgt, beskrevet, bearbejdet og prioriteret. Favrskov Kommune forventer at kunne medvirke til at fastholde et koncentreret bycenter, hvor handel, kultur og byliv blomstrer. Midtbyen skal forskønnes på gader, pladser og torve, og der skal skabes grundlag for at bygge nyt og omdanne eksisterende bebyggelse med henblik på at skabe et levende indkøbs- og mødested. Rutebilstationen, byomdannelsesområdet og kulturområdet omkring InSide skal integreres endnu mere i Hammel midtby ved at hele midtbyområdet bindes bedre sammen. Borgmester, Nils Borring Programmet er udarbejdet i forslag i perioden fra august 2013 til marts Herefter er forslaget behandlet i de politiske udvalg, Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2014, Økonomiudvalget 17. juni 2014 og endelig blev programmet vedtaget som grundlag for det videre arbejde i Hammel på Byrådsmødet 24. juni Det er målet med områdefornyelsen i Hammel at skabe en moderne midtby, hvor nutidig arkitektur tilfører en ny identitet og samtidig bevarer sammenhæng med den oprindelige stationsbybebyggelse. Østergade, Hammel 3 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

4 G E O G R A F I S K P L A C E R I N G Hammels placering i regionen Luftfotografi, der viser områdefornyelsens område OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

5 HAMMEL OG OMEGN Det område, der danner grundlag for de forskellige indsatser, omfatter en central del af Hammel by. Se oversigtskort modstående side. Hammel ligger i Favrskov Kommune vest for Aarhus. Favrskov Kommune er dannet af de tidligere kommuner Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og sognene Granslev, Houlbjerg og Laurbjerg fra den tidligere Langå Kommune. Hammel er én af Favrskov Kommunes fire hovedbyer (de øvrige er Hinnerup, Hadsten og Ulstrup). Hammel by er omgivet af landbrugsjord mod vest og mod syd, af skov mod nord, og mod øst er der både landbrugsjord, skov og golfbane. Hammel by er som helhed omgivet af grønne arealer, men der er mangel på grønne arealer og øvrige attraktive udendørs opholdsarealer i det udvalgte byområde. Hammel ligger 22 km nordvest for Aarhus, 25 km nordøst for Silkeborg, 40 km sydøst for Viborg og 30 km syd for Randers. Byen ligger lidt nord for den tæt trafikerede og smalle Aarhus- Viborg vej (Rute 26) og øst for Randers-Skanderborg vejen. I hele Favrskov Kommune bor (2013) mennesker, heraf (2013) i Hammel by. I det udvalgte område af Hammel bor (2012) mennesker. Legeplads tæt ved Randersvej/Skanderborgvej med Frijsenborg lige vest for I Hammel by er de fleste funktioner som skoler med overbygning, offentlig service, industri og dagligvare- og udvalgsvarebutikker samlet. Her findes ligeledes specialiseret privat service, kulturhus, bibliotek, posthus, politistation, biograf, svømmehal og diverse idrætsanlæg, rutebilstation med mere. Pladsdannelse i Hammel midtby 5 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

6 H A M M E L M I D T B Y BESKRIVELSE AF OMRÅDET Tinghuset, som har været sygehus, retsbygning, arrest og politistation, er nu sognegård Hammel midtby er præget af bebyggelse i to til tre etager, hvor butikkerne udgør stueetagen, og hvor de øvrige etager er indrettet med liberalt erhverv og boliger. Rundt i området er der også nyere tæt-lav bebyggelse og klassisk provinsboligbyggeri i to til tre etager, hvor boligmassen er karakteriseret af små lejligheder. Byens rutebilstation er placeret i den nordvestlige del af området. En ældre trafikterminal, som i forbindelse med opførelse af ny dagligvarebutik overvejes nyindrettet på et mindre areal. Rutebilstationen lægger i perioder plads til omkring 25 overnattende busser på arealet centralt i Hammel by. Området er derudover præget af store parkeringsarealer i tilknytning til Hammel Neurocenter, den kommunale administrationsbygning og især den primære butiksgade, Østergade. Byens handelsgader er renoveret i starten af 1980 erne med de dengang udbredte belægninger i søsten. I områdets vestlige del ligger både kulturhuset InSide og byomdannelsesområdet. Forbindelserne mellem henholdsvis det gamle handelsområde og de to nyere områder, og mellem byomdannelsesområdet og kulturhuset InSide, er ikke optimale i dag, og ønskes forbedret. I takt med hele områdets renovering vil en regulering og hastighedsdæmpning af trafikken på både Vadstedvej/Sallvej og Anbækvej også blive nødvendig. Kulturhistorie Af bevaringsværdige bygninger i området kan foruden naturligvis kirken nævnes Dommergården, Tinghuset og det tidligere Elværk, hvor der oprindeligt var tilknyttet badeanstalt. Hammels historie har været præget af nærheden til grevskabet Frijsenborg. Så sent som i 1860 var Hammel ikke væsentligt større eller anderledes end de andre sogne i området. Men i 1837 var Hammel blevet tingsted for Frijsenborg og Favrskov Birk, og det satte gang i udviklingen. Byen udviklede sig herefter med håndværk som hovederhverv - apotek 1842, sparekasse 1866, teknisk skole 1882, privat realskole 1883, amtssygehus , mejeri 1900, bank 1905 og slagteri Den første bymæssige bebyggelse blev opført omkring det gamle tinghus og kirken. Omkring 1908 åbnede jernbanen Aarhus-Hammel og Hammel- Thorsø i 1914, begge blev dog nedlagt igen omkring , men banen havde i sin korte levetid stor betydning for byens erhvervsliv. Stationsbygningen står i dag som et velbevaret minde centralt i byen. Handel Hammel by har fra midten af 1800-tallet haft et stort udbud af butikker og liberale erhverv på grund af sin beliggenhed midt mellem de store byer Aarhus, Randers, Silkeborg og Viborg. Afstanden til disse byer gav Hammel et godt geografisk udgangspunkt for blandt andet handel og omsætning for et stort opland. OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

7 Der er således en lang tradition for handel i byen. Byen har, størrelsen taget i betragtning, stadig et rimeligt udvalg af specialbutikker. Flere af strøgbutikkerne herunder særligt butikker i butikscenteret (Tema Centret) står tomme, og mange liberale erhverv siver fra byen, så der er i høj grad behov for en indsats for at bevare butikker og erhverv og gerne trække flere tilbage til byen. Foreninger I byens kerne findes et mindre center (Tema Centret) med overdækket gågade. Her er der forskellige specialbutikker, der supplerer Østergades forretningsliv Der er et bredt og velfungerende forenings- og kulturliv i Hammel, og en række af disse er også repræsenteret i eller meget tæt på det valgte område. Således er der et stort udvalg af klubber og foreninger; idrætsforeninger, politiske foreninger, kunstforeninger, biavl, jagt, spejder, motorcykler, privat /foreningsdrevet biograf (Fotorama) med videre. Der har været biograf i Hammel siden Fra 1952 med kontinuerlig biografdrift - bortset fra 3 måneder i 1993, fordi man, som i så mange andre mindre byer, måtte opgive at drive biografen på kommercielle vilkår. Siden den sidste private ejer så sig nødsaget til at lukke i 1993, har Fotorama været drevet af frivillig arbejdskraft - organiseret i en forening. Af øvrige velfungerende foreninger og klubber kan nævnes Hammel Gymnastik Forening (HGF), Kunstforeningen i den nordvestlige del af området og Hammel Cykelklub i den østlige del fremhæves. Den foreningsdrevne biograf i Hammel, Fotorama Kunstforeningen har udstillings- og gallerifaciliteter i kulturhuset InSide og cykelklubben har hjemsted i klubhuset på Stadionvej 5. 7 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

8 B O R G E R I N D D R A G E L S E Favrskov Kommune fik fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i juni 2013 tildelt reservation til programudarbejdelse. En hoppepude som element i borgerinddragelsen Arbejdet blev derefter igangsat, og 24. august 2013 blev afholdt et velbesøgt Åbent-hus-arrangement, en Byomdannelsesbrunch, hvortil alle interessenter i og omkring byomdannelsesområdet og midtbyen var inviteret. Mødet blev afholdt med udgangspunkt i Frysehuset midt i byomdannelsesområdet og ca. 200 borgere deltog. I forbindelse med arrangementet var der mulighed for at vandre rundt i det store område, se flere af bygningerne indefra og endda komme op i en byggelift, så det på den måde blev muligt at se området fra oven. Ved arrangementet var der også mulighed for at se en række ophængte plancher med oplysninger om området, høre oplæg om visioner for udviklingen ved en række forskellige fagpersoner, blive vist rundt i området af en lokalhistoriker samt få en drøftelse med såvel ansatte fra kommunens forvaltning som med politikerne. Blandt andet var der arrangeret 100 meter samtaler, hvor de fremmødte kunne booke en given politiker og få vedkommende på tomandshånd for en kortere samtale. For at trække så mange interesserede til som muligt var der i samarbejde med de lokale handlende arrangeret en stor brunchbuffet, musikindslag ved den lokale ungdomsskole og racerløb med gocarts med videre. På dagen fremkom en lang række forslag til indsatsområder, idet der var arrangeret mulighed for at skrive sine holdninger, forslag eller idéer på ophængte plancher. Mulighed for at prøve gocarts og ATV ere trak nye dimensioner til borgerinddragelsen Arrangementet havde som nævnt udgangspunkt i byomdannelsesområdet, men omfattede desuden tilmelding til arbejdsgrupper for temaerne Midtby og Trafik i Hammel, og ved arrangementet meldte cirka 30 personer sig til at deltage i det videre arbejde med idéudvikling og prioritering af indholdet til programmet. Dette foregik blandt andet ved to arbejdsgruppemøder henholdsvis 3. oktober 2013 og 14. november Begge møder havde temaerne Midtby og Trafik som overskrift, og ved det første møde deltog ekstern oplægsholder fra arkitektfirmaet Gehl Architechs. Efter oplægget var der en ivrig debat om Hammel midtbys udfordringer med hensyn til trafik og byrum. OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

9 Ved det andet arbejdsgruppemøde blev de udvalgte indsatsområder yderligere drøftet og ved mødets afslutning også prioriteret. Det er denne udvælgelse og prioritering, der har dannet baggrund for programmets udformning. Favrskov Kommune og sbs rådgivning a/s sammenskrev herefter de mange idéer og ønsker til nærværende program. Parallelt med programskrivningen udarbejdede Rambøll idéskitser til de prioriterede midtbyprojekter. Programmet blev i udkast præsenteret på et Temamøde for byrådet 28. maj 2014 sammen med oplæg til masterplan, midtbyprojekter og trafikale tiltag. Udvalget for Teknik og Miljø godkendte programmet 2. juni 2014 og Økonomiudvalget 11. juni 2014, og endelig traf Byrådet beslutning om gennemførelse af områdefornyelsen i Hammel 24. juni Borgerinddragelsen vil fortsætte i gennemførelsesfasen, idet relevante interessenter sammen med Favrskov Kommune og konsulenter vil samarbejde om detaljeringen af gennemførelsesplanerne og om den helt præcise tidsmæssige prioritering med videre. Stort fremmøde til det indledende møde i programfasen og der kom mange forslag samt tilmeldinger til arbejdsgrupper 9 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

10 O R G A N I S A T I O N Plan, Byggeri og Brand bliver i gennemførelsesfasen projektleder for en tværsektoriel organisation. Organisationen bliver sammensat også med repræsentanter fra andre dele af Teknik og Kultur samt fra øvrige forvaltninger. Sammen med en eller flere tilknyttede konsulenter vil denne organisation være sekretariat for processen i hele gennemførelsesfasen. Repræsentanter fra alle forvaltninger har været med i programfasen, således at programmets enkelte indsatser og de mange øvrige projekter, der sideløbende gennemføres, er både planlagt og vil blive gennemført koordineret. Byrådet har det overordnede ansvar. Styregruppen bestående af direktionen sikrer forbindelsen mellem byråd og sekretariat. Sekretariatet, bestående af en projektleder, adhocmedlemmer og konsulent, sørger for fremdrift og den praktiske gennemførelse og vil i den forbindelse være i tæt dialog med de forskellige forvaltninger og arbejdsgruppen. Ved gennemførelse af de enkelte indsatsers anlæg vil der ad hoc blive iværksat yderligere inddragelse af arbejdsgrupperne og/eller øvrige særlige interessenter. Projektorganisationen er vist på modstående side. Den tværsektorielle organisation her samlet for planlægning til programmet OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

11 Projektejer Byrådet Styregruppe Direktion Sekretariatet Projektleder + Ad hoc medlemmer + Konsulent Arbejdsgrupper Organisationsdiagram Forvaltninger 11 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

12 P R I O R I T E R E D E I N D S A T S O M R Å D E R Gennem de afholdte møder om forskønnelse i Hammel midtby og trafiksikring i hele området er der fremkommet mange gode idéer til, hvordan Hammels historiske bydel kan forbedres. Vision og strategier Med afsæt i byomdannelsesbrunchen i august 2013, et arbejdsgruppemøde og en workshop i oktober 2013, blev der formuleret en vision og fire strategier for Hammel midtby. På det afsluttende arbejdsgruppemøde i november 2013 blev de enkelte indsatsområder kvalificeret og prioriteret, herunder med vejledende afstemning i form af tildeling af hjerter til de forskellige projekter. Samlet har de mange involverede borgere, arbejdsgrupperne, sekretariatet, styregruppen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Favrskov Byråd ønsket at indsatsområderne bliver som følger: (Kort ses på modstående side). Programskrivning og borgerinddragelse VISIONEN for Hammel midtby er HANDEL OG OPLEVELSER: Hammel midtby skal danne ramme om et dynamisk og attraktivt handels-, kultur-, og byliv Udover udgifter til konsulent, for medvirken til ansøgning om reservation, borgerinddragelse og programskrivning, ønskes der også anvendt midler til konsulent/rådgiver ved gennemførelse af de mange forskellige indsatser. STRATEGIERNE er: Den kørende trafik: Det skal som bilist være logisk og enkelt at finde rundt i Hammel midtby En del af Østergade i Hammel fra Torvegade til Voldbygade - er indrettet som ensrettet sivegade med maksimalt 30 km/t. Belæg Den lette trafik: Det skal som blød trafikant være sikkert og nemt at færdes i Hammel midtby Passager & Forbindelser: Byens rum skal forbindes af trygge passager, der skaber tydelige og spændende forbindelser Torve & Pladser: Byens rum skal styrkes så torve og pladser kan fungerer som fleksible små oaser med egen identitet OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni Borgmester Nils Borring byder velkommen til de mange fremmødte borgere under byomdannelsensbrunchen i august 2013

13 Torve, pladser og opholdsarealer mv. Østergade (ensrettet sivegade) med nye oaser Tema Passagen - forbindelse mellem Tema Centret og SuperBrugsen til Østergade med videre Gl. Randersvej 1.3 Forskønnelse af passager til Østergade 1.4 Hævet flade ved Vinkelvej/Anbækvej Grønne rekreative arealer i byomdannelsesområdet Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger Vadstedvej Sallvej 1.1 / 1.3 Østergade 1.2 Voldbyvej Kultur-tarv (flere lokaliteter i bymidten) Ungdomskultur Frysehuset og Fabriksvej 10, skateraktiviteter med videre Særlige trafikale foranstaltninger Industrivej 1.5 Fabriksvej Vinkelvej Del af rundkørsel på Anbækvej Stiforbindelser fra midtbyen via Vinkelvej gennem byomdannelsesområdet 2.2 Anbækvej 3.3 Shared Space ved Østergade/Voldbyvej 13 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

14 P R I O R I T E R E D E I N D S A T S O M R Å D E R TORVE, PLADSER OG OPHOLDSAREALER MED VIDERE Arbejdsgrupperne 7. Skiltning og navngivning af torve og pladser. (4 stemmer) 4. P-pladserne mellem Mindevej og Østergade indrettes med nye aktiviteter. (13 stemmer) 5. To eksisterende oaser i Østergade bearbejdes med henblik på ophold, nye oplevelser og funktionalitet. (12 stemmer) 10. Snedkerruten. Tydeliggørelse af forbindelse mellem Den gamle snedkergård og Sparekassen Kronjylland bag bebyggelsen ved Østergade. (1 stemme) 3. Markering af passager på tværs af Østergade, ved at trække passagerne ud i gaderummet. Fx markering i belægningen, kunst eller særlig belysning. (13 stemmer) 13. Lukning af Østergade i perioder. (0 stemmer) På det afsluttende arbejdsgruppemøde i november 2013 blev de enkelte indsatsområder kvalificeret og prioriteret, herunder med vejledende afstemning i form af tildeling af hjerter til de forskellige projekter. Se stemmerne på kortet. 8. Marguerite-ruter. Synliggørelse af passager og ruter i byen. (2 stemmer) 12. Udarbejdelse af en Bagsidevejledning, der beskriver, hvordan bagside bliver til forside. (0 stemmer) Arbejdet med forbedringer i midtbyen er sket med baggrund i, at Hammel bymidte er under pres som handelscentrum, og tiden er løbet fra byrumsdesignet. Derfor er her et stort ønske om at skabe mere liv i området samt gennemføre en renovering og forskønnelse. Det gælder især Østergade, de tilstødende passager samt udvalgte nærliggende pladser. Renovering vil ske etapevis i det omfang økonomien tillader det. En række af arbejdsgruppens ønsker (se kort fra arbejdsgruppens møder) bliver medtaget under områdefornyelsens indsatser, andre bliver gennemført senere. De med rødt indrammede indsatser gennemføres under områdefornyelsen. De øvrige undersøges nærmere og gennemføres om muligt senere. 9. Etablering af en ny kompakt rutebilstation i Torvegade. (2 stemmer) 11. Opgradering af Vinkelvej til primær sti med aktiviteter. (1 stemme) 6. Etablering af et opholds- og aktivitetsområde ved Smedens Have, der inkluderer leg og aktiviteter for alle aldre. (5 stemmer) 2. Forskønnelse af passagen vest for Temacentret, som forbinder Østergade og Godthåbsvej. (13 stemmer) 1. Ændring af strøggaden i Temacentret til gaderum med mulighed for aktiviteter. (14 stemmer). Arbejdsgruppens prioriterede projekter 2. arbejdsgruppemøde 14. november 2013 Kort med arbejdsgruppernes projekter OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

15 1 1.1 Østergade (ensrettet sivegade) med nye oaser En del af Østergade i Hammel fra Torvegade til Voldbygade - er indrettet som ensrettet sivegade med maksimalt 30 km/t. Belægningen er fliser med søsten samt chaussésten. Der er mulighed for parkering på store dele af strækningen. Trods den kombinerede køre- og gågadeindretning opleves dele af gågadeforløbet nedslidt, og det er derfor besluttet og prioriteret, at der skal indrettes nye oaser. Rambøll er konsulent på udarbejdelse af idéskitser til den kommende forskønnelse, således at det fysiske arbejde med løftet af gågaden kan igangsættes hurtigst muligt efter der er opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Borgerne i Hammel, og de handlende i området, har været med til at prioritere denne indsats og blev præsenteret for bymidteprojektet 23. marts Eksempel på eksisterende oase i gågaden i Østergade 15 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

16 P R I O R I T E R E D E I N D S A T S O M R Å D E R TORVE, PLADSER OG OPHOLDSAREALER MV. 1.2 Tema Passagen - forbindelse mellem Tema Centret og SuperBrugsen til Østergade Et af de højest prioriterede ønsker fra arbejdsgruppen, der har været aktive i programfasen, har været en forskønnelse af den meget anvendte passage fra Tema Centret og SuperBrugsen ved Godthåbsvej og til gågaden i Østergade. Forbindelsen er meget vigtig, fordi den er hovedfærdselsåren fra den store parkeringsplads ved kommunens administrationsbygning til SuperBrugsen, Tema Centret og specialbutikkerne i Østergade. Passagen og de små byrum undervejs på forbindelsen er generelt nedslidte og virker skæmmende for oplevelsen af Hammel midtby. Et mindre byrum mellem Tema Centret og Smedens Have Favrskov Kommune har tilknyttet en konsulent, der skal udarbejde forslag til, hvordan passage og byrum kan forbedres, og det forventes at projektet kan realiseres i efteråret Passage og byrum ved Tema Centret trænger til en kærlig hånd OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

17 1.3 Forskønnelse af passager til Østergade 1.4 Plads ved Vinkelvej/Anbækvej For at styrke grundlaget for handel i Hammel midtby og for at skabe mere attraktive forbindelser fra arealerne bag handelsgaden, Østergade, ønskes der sat fokus på de mange passager mellem parkeringspladser, baggårde og opholdsarealer og gågaden. Det er vigtigt at styrke alsidig handels- og indkøbsmuligheder i Hammel, sådan at også specialvarebutikkerne i gågaden klarer sig godt. Dette opnåes blandt andet ved, at det er nemt at parkere tæt ved butikkerne og at der er et attraktivt miljø i og omkring den enkelte butik. En mulighed er at gøre parkeringsforholdene bag strøgbutikkerne mere attraktive og forbedre forbindelsen fra parkeringsområderne til gågaden og den enkelte specialvarebutik. Det sker nu, og kommunens konsulent er også tilknyttet denne indsats med henblik på at fremkomme med gode løsninger på nye og mere attraktive passager til gågaden. For at styrke forbindelsen mellem handelsområdet i Hammel midtby og byomdannelsesområdet i den vestlige del af bymidten ønskes Vinkelvej sat i stand og gjort attraktiv at færdes på for bløde trafikanter. Ved afslutningen af Vinkelvej, ved dens udmunding på Anbækvej er det besluttet at indrette en plads, der strækker sig ud over Anbækvej som en hævet flade. Pladsen skal både være et forbindende byrum mellem to forskellige områder samtidig med at det skal tjene som en hastighedsreducerende foranstaltning på Anbækvej. En plads der kan sikrer en sikker forbindelse for de bløde trafikanter mellem Vinkelvej og byomdannelsesområdet kunne være en oplagt mulighed. Besigtigelse af stedet, hvor en hævet flade på tværs af Anbækvej kan skabe sikker forbindelse fra Vinkelvej til byomdannelsesområdet Passagen her fra p-plads ved Nørreport/Mindegade til gågaden er én blandt flere der har behov for en forskønnelse 17 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

18 P R I O R I T E R E D E I N D S A T S O M R Å D E R TORVE, PLADSER OG OPHOLDSAREALER MV. 1.5 Grønne rekreative arealer i byomdannelsesområdet Mellem Hammel midtby og et nyt, større beboelseskvarter nord for Vadstedvej ligger byomdannelsesområdet. I de kommende mange år vil her finde en betydelig byomdannelse sted i form af, at tidligere og nuværende erhvervsbebyggelse vil forsvinde og blive afløst dels af et Plejecenter og dels af et omfattende privat boligbyggeri. Hævet flade Sallvej Der ønskes imidlertid allerede nu skabt en grøn forbindelse fra Hammel midtby mod vest via byomdannelsesområdets nuværende og kommende grønne arealer. En forbindelse der skal medvirke til at trække det grønne element fra skov- og naturområderne vest for Hammel ind til Hammel midtby. Samtidigt vil det grønne rekreative areal i byomdannelsesområdet kunne tjene som legeplads med videre for de eksisterende boliger, der i dag omkranser området. Forbindelse til landskab Sti Sø Vadstedvej Sti Rækkehuse Ny vejtilslutning Institution Vestergade Det grønne rekreative element kan desuden tjene som en spændende, naturlig og støjreducerende foranstaltning mellem de eksisterende virksomheder langs Industrivej og de nuværende og kommende boliger i byomdannelsesområdet. Institution Byhuse Sti Rækkehuse Torv Tagdækkervej Vold Grønt område Plejecenter Byhuse Hævet flade Vinkelvej Plads Torv Ny rundkørsel Bane Allé Industrivej Erhverv Fabriksvej Punkthuse Punkthuse Elmevej Sti Punkthuse Sti Anbækvej Punkthuse Illustrationsplan fra Masterplanen af fuldt udbygget byomdannelsesområde Et kig mod nordvest hvorfra den omgivende natur via byomdannelsesområdet kan trækkes helt ind i Hammel midtby OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

19 KULTURELLE OG SÆRLIGE BOLIGSOCIALE FORANSTALTNINGER Kultur-tarv (flere lokaliteter i midtbyen) Find åstederne for den levende historie - veje til viden og oplevelser. er overskriften på et selvstændigt projekt med deltagelse af seks østjyske kommuner. Målet er at inspirere særligt børnefamilier til at gå på opdagelse i kulturarvens fysiske og digitale landskab. Der skal skabes seks indvielsesevents for de deltagende kommuner, der skal markere en række nye ruter, hvor kunstnerisk bearbejdet musealfaglig viden formidles via digital lyd og leder deltagerne på vej mod udvalgte locations for historiske begivenheder. Med overskriften veje til viden, gentænkes konceptet for kulturarvs formidling knyttet til landskabet, hvor gæsten/ brugerne motiveres til at opleve og finde vej i landskabet. Før, efter og eventuelt undervejs guides man til at søge mere viden på internettet. Målet med ruterne er, at komme ud at gå i historiske kulturspor, at opleve kulturarven på nye måder på stedet, og at få inspiration til at søge mere viden om kulturhistoriske begivenheder i landskabet via digitale kommunikationstjenester. bibeholdes og udbygges så den fungerer som fundament, dels for markedsføringen af projektet og dels i egenskab af funktion som linkformidler til udvalgte kulturarvs platforme, apps og mobile tjenester. Tjenester, som udvikles massivt af mange forskellige parter i disse år med henblik på natur- og kulturarvsformidling. Gentænkningen af digital formidling sker således i form af understøtning, videreudvikling af udvalgte platforme, samt markedsføring af øvrige platforme med kulturarvs formidling. Brugerne inspireres derved til at søge længere ind i historien, afprøve de mange apps og digitale formidlingsplatforme, der allerede findes. Projektet har et samlet budget på godt kr. og er allerede delvist finansieret dels via forholdsmæssig fordeling blandt de seks deltagende kommuner og dels fra andet regi, men det forventes, at projektet vil få behov for en mindre økonomisk håndsrækning, når projektet skal afvikles i Hammel, hvorfor der er afsat et beskedent beløb til at medvirke til, at fortælle historien om særlige områder i byen. Ruten i Hammel skal efterfølgende kunne følges og opleves guidet af lyd og fysiske markeringer, med ledetråde til mere digital viden. Dette skal kunne ske hele året i kulturaftalens periode. 19 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

20 P R I O R I T E R E D E I N D S A T S O M R Å D E R KULTURELLE OG SÆRLIGE BOLIGSOCIALE FORANSTALTNINGER 2.2 Ungdomskultur Frysehuset og Fabriksvej 10, skateraktivitet med videre Midt i byomdannelsesområdet bevares midlertidigt et par af de mest anvendelige erhvervsejendomme. Frysehuset, Industrivej 6B, vil skulle anvendes som råt aktivitetshus for især unge inklusiv forplads og tilknyttede aktiviteter (også ud over førnævnte Kultur- Tarv ). Kulturelle, eller særlige sociale foranstaltninger for unge som ikke benytter de etablerede foreningstilbud, vil også blive skabt på ejendommen Fabriksvej 10, dels i huset og dels på skaterbane med videre udenfor. Det er endnu ikke endelig fastlagt hvilke aktiviteter, der vil kunne finde sted i og omkring de to bygninger, men sekretariatet for områdefornyelsen arbejder allerede med Kultur- og Fritidsafdelingen om den mere præcis projektbeskrivelse, ligesom Kultur- og Fritidsafdelingen har kontakt til de kommende brugere af aktivitetsstederne. Indsatserne indtænkes desuden i Favrskov Kommunes deltagelse i projekt Urban Lab under Kulturhovedstad Frysehusets udendørs scene i brug ved byomdannelsesbrunchen i august 2013 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

21 SÆRLIGE TRAFIKALE FORANSTALTNINGER Del af rundkørsel på Anbækvej Som led i udviklingen af byomdannelsesområdet vurderes det nødvendigt at etablere en rundkørsel på Anbækvej ved Baneallé. Både for at sikre en ny indkørsel til det kommende store beboelsesområde i byomdannelsesområdet, og for at sikre en fornuftig og sikker trafikafvikling på Anbækvej. Rundkørslen vurderes også nødvendig for at etablere en mere naturlig og pænere forbindelse for trafik fra Hammels sydlige side og ind til midtbyen. Da den ansøgte ramme på fire mio. kr. fra By, Bolig og Landdistriktsministeriet imidlertid ikke rækker tilstrækkeligt til at medfinansiere alle de forskellige tiltag i området, er det vurderet, at det kun er en begrænset del ( kr.) af en rundkørsel til i alt halvanden mio. kr., der medtages direkte under indsatsene i områdefornyelsesprogrammet. Den sikkerhedsfremmende del af rundkørsel i form af det hastighedsreducerende element på Anbækvej og det generelt forskønnende element i at få løftet det nuværendet-kryds ved Shell-Express-tanken, hvor Baneallé går ud til Anbækvej. Her vil Anbækvej blive brudt af rundkørsel med ben til Centrum/administrationsbygning, til rutebilstation og til byomdannelsesområdet og kulturhuset InSide 21 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

22 P R I O R I T E R E D E I N D S A T S O M R Å D E R SÆRLIGE TRAFIKALE FORANSTALTNINGER 3.2 Stiforbindelser fra midtbyen via Vinkelvej gennem byomdannelsesområdet Vinkelvej starter ved Torvegade/Kapelvej og løber langs kirkegården frem til Anbækvej. Vinkelvej er starten på en naturlig forbindelse/sti fra Hammel midtby via byomdannelsesområdet og mod vest til boligbebyggelsen nord og vest for Vadstedvej og helt ud i skov- og naturområdet vest for Hammel. Den første del af stiforløbet, Vinkelvej, trænger til en forskønnelse så det bliver et attraktivt tilvalg for gående, løbende eller cyklende ad denne vej gennem byen. Når stiforbindelsen har krydset den nye hævede flade på Anbækvej/Vinkelvej skal den forsætte gennem hele byomdannelsesområdet, og sno sig gennem det rekreative grønne areal og munde ud i Vadstedvej ved det grønne areal på hjørnet af Industrivej og Vadstedvej. Her krydses Vadstedvej og man kan fortsætte langs Slugten og Dalstrøget. Dermed er der forbindelse - også via stier - fra Hammel midtby til skov- og naturområdet vest for Hammel. Vinkelvej set fra Fakta langs Garant mod Anbækvej og byomdannelsesområdet OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Bymiljø og detailhandel

Bymiljø og detailhandel Bymiljø og detailhandel Detailhandelen er afgørende for den måde bymiljøet fungerer på. Vore byer trues af konkurrencen fra regionens store handelscentre. Konkurrencen har Byrådet ingen indflydelse på,

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus Udbud af Stenløse Rådhusanneks Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus 1 2 sti Ejendom i centrum af byen Ejendom til salg centralt i Stenløse Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom til

Læs mere

Det gode liv i Galten Midtby

Det gode liv i Galten Midtby Det gode liv i Galten Midtby Statusnotat, Omdannelse af Galten Midtby Baggrund Galten Bymidte står over for en større renovering og fornyelse. Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Program for borgerworkshop den 9. april 11.00 Velkomst v. Jørgen Christensen, medlem af Byrådet 11.05

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Områdefornyelse: Søndergade-området i Skive. 21. november 2014

Områdefornyelse: Søndergade-området i Skive. 21. november 2014 Områdefornyelse: Søndergade-området i Skive 21. november 2014 BYFORNYELSESOMRÅDET Hovedformålene med områdefornyelsen af Søndergadeområdet var:» at skabe en ny og tidssvarende byarkitektonisk identitet.»

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere