Informationsmøde om udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde om udbud"

Transkript

1 Informationsmøde om udbud Hvordan bliver du leverandør til Helsingør Kommune? Tid: Tirsdag den 3. februar kl Sted: Toldkammeret, Lille sal, Havnepladsen 1, Helsingør. Dagsorden Velkomst v/ konst. kommunaldirektør Stine Johnasen Information fra Udbud og Indkøb, Helsingør Kommune v/ Maria Mose Hansen Kommende udbud for o Vare- og tjenesteydelser v/ Udbud og Indkøb o Ejendomme og bygninger v/ Kim Jensen o Nordsjællands Park og Vej v/ Nielsen Christian Koefoed o Forsyning Helsingør v/ Claus Bo Frederiksen Yderligere oplysninger hos Birgit Johns Nielsen, tlf.: , Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

2 Udbud og Indkøb Forholdsvis ny udbudsafdeling 1 områdeleder, 1 controller, 6 udbudskonsulenter Udbud Udbud af varer, tjenesteydelser, bygge- og anlæg, it Deltager i en række udbud men langt fra i alle udbud i kommunen Prioritering af udbud i samarbejde med centrene Genudbud i forbindelse med udløb af aftaler Samler indkøb på tværs af kommunen Controllerfunktion Køber centrene/institutionerne på de aftaler, der er indgået? Købes de ydelser, der er på aftalen? Købes der på gældende aftaler? Kontrol af prisreguleringer, priser m.v. Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

3 Information om udbud Hjemmeside (nu) Aktuelle og kommende udbud for hele kommunen Abonnér på aktuelle udbud Udbudsregler Tærskelværdier Vejledninger på skrift og som videoer Kommende initiativer på hjemmeside Ris/ros postkasse Ofte stillede spørgsmål og svar Kontaktinfo på medarbejdere og arbejdsområder Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

4 Dialog med erhvervslivet Ca. 15 leverandører på hvert møde Møder opdeles: Varer og tjenesteydelser: 2. marts 2015 kl , lokale M1 Bygge og anlægsydelser: 3. marts 2015 kl , lokale M1 Sted: Kulturværftet Tilmelding sker til: Udfyld tilmeldingsseddel i dag Hjemmeside: Leverandørmøder i marts 2015 Tilmeldingsfrist: Mandag den 23. februar 2015 Først til mølle Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

5 Dialog med erhvervslivet Introduktion til udbudsret Forskellige regelsæt for bygge- og anlæg / varer og tjenesteydelser Regler opdeles igen set i forhold til udgiften på ydelsen, der skal i udbud Varer og tjenesteydelser: Værdi mellem DKK og : 2-3 tilbud (Indkøbspolitik) Værdi i mellem DKK og : Annoncering (Tilbudslov) Overstiger anskaffelsen DKK : (Udbudsdirektiv) Bygge og anlægsopgaver 1) Værdi mellem DKK / og : 3-4 underhåndsbud (Indkøbspolitik/Tilbudslov) 2) Værdi mellem DKK og : Offentlig licitation eller begrænset licitation med/uden prækvalifikation (Tilbudslov) 3) Overstiger værdien DKK : Udbudsdirektiv l. Nogle ydelser er helt eller delvist undtaget fra reglerne Udbudsretlige principper Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

6 Dialog med erhvervslivet Udbudsprocessen i Helsingør Kommune Forbrug Regler Udbudsformer Fordele og ulemper ved de enkelte udbudsformer (fx offentligt/begrænset udbud) Hvordan vælger vi mellem flere mulige udbudsformer Brugerne Dialog med markedet Hvilken dialog tillader reglerne i de forskellige faser af udbudsprocessen Udarbejdelse af udbudsmateriale Hvordan er udbudsmaterialet typisk opbygget Udbudsbetingelser ( spilleregler ) Skabeloner Annoncering Tilbudsfase Evalueringsprocessen Dokumentationskrav: Evalueringsskema Svarbreve til ansøgere/tilbudsgivere Opstart af kontrakt, evt. indkøringsfase Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

7 Dialog med erhvervslivet Tips til den gode ansøgning om prækval./det gode tilbud Vedlægge alle relevante bilag Udfylde bilag korrekt Udvælgelseskriterier Målretning af tilbud mod tildelingskriterier Mindstekrav, krav, mindste optioner, optioner Forbehold Tilbudsfrist Konsortier Tjekliste Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

8 Medarbejdere, ansvarsområder og udbud Peter Høeg-Larsen Ansvarsområder: IT Mentor for nye/ikke erfarne udbudskonsulenter Udbud første halvdel af 2015: Udbud af plejehjem og hjemmepleje Ipads Computere Multifunktionsmaskiner Nøglekortsystem Interne arbejdsgrupper: Arbejdsklausuler Intranet ( Kilden ) Skabeloner Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

9 Medarbejdere, ansvarsområder og udbud Eva Rostgaard-Hansen Ansvarsområder: Bygge- og anlæg Udbud første halvdel af 2015: Brøndsugning Elevatorservice Brændstof og fyringsolie Naturgas Renovering Rådhuset Interne arbejdsgrupper: Skabeloner Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

10 Medarbejdere, ansvarsområder og udbud Niels Frederik Dahl-Hansen Ansvarsområder: Bygge- og anlæg Kultur, idræt og byudvikling Job- og uddannelse Udbud første halvdel af 2015: Lyskilder Sportsudstyr Udeservering Axeltorv Interne arbejdsgrupper: Hjemmeside Arbejdsklausuler Skabeloner Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

11 Medarbejdere, ansvarsområder og udbud Sofie Stage Pedersen Ansvarsområder: Erhverv, Politik og Organisation Sundhed og Omsorg Udbud første halvdel af 2015: Briller og skærmbriller Cykler (indkøb og service) Tegnsprogstolkeydelser Kaffe Låsesmed Solafskærmning/gardiner Trivselsundersøgelse Interne arbejdsgrupper: Miljøklausuler Compliance Opus E-indkøb (support) Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

12 Medarbejdere, ansvarsområder og udbud Anne Borlund Ansvarsområder: Borgerservice Særlig social indsats Udbud første halvdel af 2015: Diabetes artikler Hotel Inkontinensprodukter (voksenbleer) Nødkald Parykker og tupéer (kunstigt hår) Tolkeydelser Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

13 Medarbejdere, ansvarsområder og udbud Annbeth Zøllner Ansvarsområder: Dagtilbud og Skoler Børn, unge og familie Udbud første halvdel af 2015: Aftørringspapir, éngangsservice og fødevareemballage Beskæftigelsesmaterialer og hobbyartikler Dentalmaterialer Fødevarer små/store køkkener og udbringning til visiterede borgere Kropsbårne hjælpemidler Køkkenudstyr Legepladsudstyr Legetøj og institutionskøretøjer (gokart m.v.) Stomi Interne arbejdsgrupper: Miljøklausuler, indkøbspolitik Compliance / Opus E-indkøb (support) Intranet ( Kilden ) Skabeloner Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

14 Medarbejdere, ansvarsområder og udbud Kasper Dagø Ansvarsområder: Controller Besparelsesberegninger Korrekte priser, gebyrer, regulering af priser E-kataloger Indkøbsanalyser Compliance (indkøbsanalyse) Købes der ind på den rigtige aftale med den korrekte leverandør Købes der det der er aftalt med leverandøren Opus E-indkøb Support af indkøbere Undervisning af indkøbere Interne arbejdsgrupper: Hjemmeside Intranet ( Kilden ) Nyhedsbrev Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

15 Udbud første halvdel 2015 samlet Udbud af plejehjem og hjemmepleje Ipads Computere Multifunktionsmaskiner Nøglekortsystem Brøndsugning Elevatorservice Brændstof og fyringsolie Naturgas Renovering Rådhuset Lyskilder Sportsudstyr Udeservering Axeltorv Kropsbårne hjælpemidler Køkkenudstyr Legepladsudstyr Legetøj og institutionskøretøjer (gokart m.v.) Stomi Briller og skærmbriller Cykler (indkøb og service) Tegnsprogstolkeydelser Kaffe Låsesmed Solafskærmning/gardiner Trivselsundersøgelse Diabetes artikler Hotel Inkontinensprodukter (voksenbleer) Nødkald Parykker og tupéer (kunstigt hår) Tolkeydelser Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage Beskæftigelsesmaterialer og hobbyartikler Dentalmaterialer Fødevarer små/store køkkener og udbringning til visiterede borgere Helsingør Kommune Informationsmøde om udbud den 3. februar 2015

16 INFORMATIONSMØDE OM UDBUD d. 3. februar 2015 Planlagt vedligehold 2015 Vedtagne anlægsprojekter Center for Økonomi og Ejendomme

17 Planlagt vedligehold 2015 Projekt Budget 2015 Malerarbejde - flere steder Generelt alle ejendomme - Udbedring og udskiftning af elinstallationer Udbedring/reparation af CTS anlæg - Flere steder Udvalgte bygninger - Opretning af kloakker/riste i terræn Prøvestenen Glasbygning, reparation for utætheder Rådhuset Renovering af garagebygning mv. / dræn 5C Hamlet - Elevator til frivilligcenter - Hydraulik Hamlet Reparation af tag over elevatorhus, reparation af gavl Hamlet Udskiftning / renovering af udsugningsanlæg Løvdalsskolen - Udskiftning radiatorer Nordvestskolen - Udskiftning af facadepartier (1 af 10) Nygård skole - Vingetegl tages ned og nyt undertag på Tikøb skole - Glasfacader ny bygning Baljen Udskiftning af kedel i fyret og CTS undertavle Baljen, byg. 3 - Vinduer males, fuger repareres Børnehaven Nørremarken - Omlægning klinkegulve Børnehaven Nørremarken - Udskiftning af skotrender (fortsættes) Center for Økonomi og Ejendomme

18 Planlagt vedligehold 2015 Projekt Budget 2015 Rantzausvej - Reparation af skotrender Skoler/daginstitutioner - Udskiftning af nedslidte gulve Skoler/daginstitutioner - Opretning udvendige trapper Skoler/daginstitutioner - Reparation af murværk generelt Skoler/daginstitutioner - Termostater, ventiler og pakdåser Skoler/daginstitutioner - Vandbesparende foranstaltninger Flynderupgård Renovering af facade mv. beboelseshus Lundegade Opretning facader, småreparationer Motorcykelklubben Udskiftning døre og vinduer Poppelgården - Renovering af gulve Stubben - Maling træværk, udskiftning af vinduer Blokhusvej 3 A-D - Facaderenovering / Træværk på anneks Esrumvej Facademaling / udskiftning af vinduer Knudemosevej 13 Renovering af sidebygning Kobbersmedevej Udskiftning døre /vinduer, efterisolering Strandgade 27 - Forundersøgelse til renoveringsanbefaling Total budget til planlagt vedligehold 2015: kr. Center for Økonomi og Ejendomme

19 Vedtagne anlægsprojekter Projekt 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2017 (1.000 kr.) 2018 (1.000 kr.) Bofællesskab Teglhuset Skolen i Bymidten 1. etape Skolen i Bymidten 2., 3. og 4. etape Energirenovering i kommunale ejendomme PCB/Skimmelsvamp - undersøgelse Ny Idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg Nyt plejehjem i Hornbæk *) Ny daginstitution ved Hornbæk Skole Sundhedshus Ny kunstgræsbane ved Snekkersten Hallen Klubhus ved Espergærde Havn Etablering af vuggestuepladser i børneinstitutionen Tikøb Familiehus Udvidelse af Multiparken I alt *) Der er fjernet 7.6 mio. kr. fra budget 2016 til køb af grund + evt. ikke afsluttede anlægsprojekter i 2014 Center for Økonomi og Ejendomme

20 Nordsjællands Park og Vej Niels Christian Koefoed

21 Nordsjællands Park og vej Park og vej Niels Christian Koefoed Administration og indkøb Jesper Thøfner Værksted Jens Godtfredsen Grøn drift Kent Nomann Vejdrift og projekter Preben Berg Nielsen Projektleder Bjarke Lyby Vestergaard Projektleder Michael Roland Jensen Aktiveringsprojekter Skov & Natur + Græs Mads Høhne Kromann Drift- & Serviceaftaler Hans-Jørgen Kirstein Belægning Steen Knudsen Renhold Vakant Idræt Freddy K. Jensen

22 Vedligeholdelse af færdselsarealer Mindre asfaltarbejder Renovering og reparation af fortove Ukrudtsbekæmpelse på kantsten Opsætning af skilte Reparation af vejudstyr Mindre stribe/afmærkningsopgaver Tømning af affaldskurve Maskinel fejning af gader og veje Manuel fejning Klipning af græsrabatter Pleje af vejbeplantning Udskiftning af vejbrønde samt kloakarbejde Sugning af vejbrønde, sandfang mv. Snerydning og glatførebekæmpelse Anlægsopgaver - veje, fortove og stier

23 Vedligehold af parker og naturområder Drift af parker og haveanlæg Pleje af skov og naturområder Træfældning/-klatring Vedligehold af inventar/skilte Kystsikring Renhold i park er og naturområder Drift og vedligehold af legepladser Legepladstilsyn v. legepladsinspektør Renhold på badestrande Fjernelse af tang på badestrande Vandløbsvedligehold Risikovurdering af træer Naturplejeprojekter Hegnsarbejde

24 Driftsaftaler - skoler, institutioner og kommunale ejendomme Grøn pleje Glatførebekæmpelse Pleje af idrætsområder og skolebaner Belægninger, anlægsopgaver Sandudskiftning Legepladstilsyn v. legepladsinspektør

25 Aktuelle udbud Arbejdstøj: Afsluttet, August. Brøndsugning: Tilbudsfrist 3. marts. Materieludlejning: Dæk: Brolægning: Løbende tilbud på opgaver. Vognmandskørsel (specialkørsel): Løbende tilbud. Vintertjeneste (lastbiler, traktorer, håndruter): udløber, nyt udbud til vinteren 2016/17. Ad hoc opgaver: Løbende tilbud.

26 Nordsjællands Park og Vej Kongevejen 425C Kvistgaard

27 Forsyning Helsingør Hvordan bliver du leverandør? Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej Helsingør Tlf

28 Selskabsstruktur FH Elnet A/S FH Varme A/S FH Vand A/S FH Spildevand A/S FH Affald A/S FH Service A/S Scanenergi A/S (10%) Helsingør Kraftvarmeværk A/S (67%) Scanenergi Elsalg A/S (10%) 5. februar 2015 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE

29 Organisation Direktion Adm. Dir. Jacob Brønnum Projekt Projektchef Claus Bo Fredriksen Økonomi Økonomichef Jette Thelin Energi El, varme, affald Energichef Peter Kjær Madsen Vand Spildevand, vand Vandchef Morten Timmermann Salg & Marked Salg- og Markedschef Kim Asker Larsen HR & Administration HR & Administrationschef Marianne Båstrup-Larsen 5. februar 2015 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE

30 Om Forsyning Helsingør EL & Administration: 01 Varme: Flisanlæg: 04 Vand: Spildevand: Affald: 14 Vi er i alt ca. 150 medarbejdere 5. februar 2015 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE

31 Forsyning Helsingør skal have et behov 5. februar 2015 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE

32 Hvad fylder egen bemanding? Produktion ca.90 % Ledningsnet 0 75% Adm. og plan ca.80% Nye anlæg ca.20% 5. februar 2015 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE

33 FH skal have kendskab til dit firma 5. februar 2015 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE

34 Kendskab får vi ved: - Via branchen,- fagblade, messer, og erfa-grp. - Lokalt kendskab - At blive kontaktet,- mails, breve, foldere o.lign., invitationer. I skal gøre jer lækre 5. februar 2015 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE

35 FH skal have lov 5. februar 2015 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE

36 Hjemmel i lovgivningen til både indtægt og udgift Hvert forsyningsområde sit eget lovgrundlag (prislofter, EL regulering og hvile i sig selv) Aktivitet og service niveau fastlægges af bestyrelsen Miljøkrav og klimaindsats stilles af HK Tilbudslovens regler gælder (forsyningsdirektiv/tilbudsdirektiv) Intern overvågning 5. februar 2015 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE

37 Mindre spildevandsopgaver 5. februar 2015 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE

38 Særligt for mindre spildevandsopgaver Opgave typisk ,-kr. Liste med 8 interesserede Underhåndsbud 1-3 bydende Dog ikke ved organisk vækst 5. februar 2015 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE

39 Hjemmesiden ( 1. marts vil listerne blive offentliggjort) Udbud annonceres løbende 3. februar 2015 Rammeaftaler og udbud 2015 / cfr

40 Eksisterende kontrakter/rammeaftaler 3. februar 2015 Rammeaftaler og udbud 2015 / cfr

41 Udbud 2015 bygge og anlæg 3. februar 2015 Rammeaftaler og udbud 2015 / cfr

42 FH leverer velfærd og værdi inden for energi, vand og affald til gavn og glæde 5. februar 2015 FORSYNING HELSINGØR - TIL GAVN OG GLÆDE

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G ÅRS BER ETN NG ÅRSBERETNING 2012 Indhold Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Serviceområder Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 6-7 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

2007-2009. Ishøj Kommunes. Servicestrategi. Ishøj Kommune. Servicestratigi 2003-2005 1

2007-2009. Ishøj Kommunes. Servicestrategi. Ishøj Kommune. Servicestratigi 2003-2005 1 2007-2009 Ishøj Kommunes Servicestrategi Ishøj Kommune Servicestratigi 2003-2005 1 2 Servicestratigi 2003-2005 Ishøj Kommunes servicestrategi Denne servicestrategi indeholder byrådets mål, midler handlinger,

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

NYHEDSMAGASINET EU-UDBUD HVORDAN? HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4. SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5.

NYHEDSMAGASINET EU-UDBUD HVORDAN? HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4. SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5. KommuneForsikring.dk NYHEDSMAGASINET Nyheder og analyse fra KommuneForsikring Nr. 1 - juli 2009 HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4 SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5. NOVEMBER Side

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel Organisation/ Virksomhed Medarbejdernes Klimaindsats Adfærdskampagne

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere