K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010"

Transkript

1 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION: AKADEMIKERE SKAL OMSÆTTE VIDEN TIL FÆRDIGHEDER AT GØRE MASKINOVERSÆTTELSER BEDRE

2 indhold 6 / akademikere skal OMsÆTTE ViDEn TiL FÆRDigHEDER Vi vil jo gerne have rigtig mange flere virksomheder til at få øje på de højtuddannedes kvaliteter, men hvordan bliver de højtuddannedes kompetencer sat i spil ude i virksomhederne? Hvor vigtigt er det at akademikere har forretningsforståelse? Og på hvilken måde skal de have det? Hvordan oplever virksomhederne at uddannelserne og dermed de højtuddannedes kompetencer matcher deres behov? Vi har besøgt en mellemstor virksomhed midt i Danmark. Autocom i Odense svarer blandt andet at de højtuddannedes uddannelse giver en stor viden, men også at det er ikke nok i sig selv. Viden skal omsættes til færdigheder og der er et stykke vej fra det ene til det andet. 12 / Da MUKHTaR HaVDE FØDsELsDag Og BLEV BERØMT Mukhtar er buschauffør på buslinje 3A i København og berømt. Det blev han næsten fra den ene dag til den anden da Arriva som led i en intern kommunikationskampagne fejrede hans fødselsdag og filmede det. Det er nemlig ikke kun hans 1600 kolleger der har set den lille film hvor passagererne synger fødselsdagssang for Mukhtar. Mere end 2,3 millioner mennesker fra hele verden har set filmen på Youtube. KS-medlem Marianne Færch skal som forretningsudvikler hos Arriva skaffe gladere buschauffører og flere passager og det har Mukhtar bidraget til. 17 / 40 ÅR PÅ ildsjælenes LEgEPLaDs I år er det 40 år siden Handelshøjskolens Korrespondentsammenslutning, forløberen for Kommunikation og Sprog, blev stiftet. Vi fejrer jubilæet med en særlig midtersektion i dette nummer af KOM. Her ser vi blandt andet på hvad der har været forbundets styrke i de forløbne 40 år. Og ingen tvivl om at der er nogle ildsjæle der fortjener hyldest. - Uden de mange ildsjæle der gennem årene har kæmpet for medlemmerne og for forbundet, havde vi ikke kunnet fejre 40-års jubilæum, skriver KS-formand Per Lindegaard Hjorth. 26 / FODEn indenfor? Flere ledige KS-medlemmer er stærkt utilfredse med løntilskudsjobordningen. Det forbedrer ikke udsigterne til fast job, og de straffes økonomisk for at arbejde, siger de. KS-formanden er enig: der er flere problemer med modellen. 31 / anders HaR En MissiOn: at gøre MasKinOVERsÆTTELsER BEDRE Mindst to tredjedele af alle sætninger indeholder mønstre som de moderne oversættelsesprogrammer ikke kan oversætte. En ung dansk forsker Anders Søgaard fra Center for Sprogteknologi på Københavns Universitet har identificeret hvad problemet er, og han har gjort det så godt at hele verden får gavn af hans forskning.

3 3 LEDER TEKsT / PER LinDEgaaRD HJORTH FOTO / CaRsTEn snejbjerg KOMMUniKaTiOn Og sprog FYLDER 40 ÅR KS fylder 40 år den 27. oktober i år. Jeg føler det som et meget stort privilegium at være med til at fejre jubilæet sammen med alle medlemmer og samarbejdsrelationer. Selv har jeg været medlem af forbundet i 30 år, og i stort set hele den periode har jeg været aktiv i KS. Jeg har mødt utrolig mange spændende mennesker som jeg har lært meget af og fået inspiration fra, og jeg har lært rigtig meget af arbejdet i studenterorganisation, virksomhedsklub, kredsbestyrelse, regionsbestyrelse, hovedbestyrelse og så videre. Mit KS-arbejde har givet mig mange kompetencer som jeg har kunnet bruge i min karriere i både private og offentlige virksomheder. Vi kender alle følelsen når vi bliver inviteret til en rund fødselsdag hos en vi holder specielt meget af, og gerne vil fejre med en tale, en sang eller lignende. Vi lader tanker flyve tilbage i tiden, får en varm følelse i hele kroppen og begynder at tænke på hvad det er der gør fødselaren så speciel. Og det helt specielle ved KS er jo at KS altid har givet plads og rum til medlemmer med ønske om at få indflydelse, at gøre en forskel for andre, at påvirke udviklingen og indsatsområderne. Ildsjæle har altid kunnet få afløb for deres skabertrang i KS. Den kultur blev født helt tilbage ved starten da nogle meget fremsynede, energiske og nytænkende kvinder tog initiativet til dannelsen af KS. I forbundets første leveår kæmpede de første ildsjæle en indædt kamp for at få projektet til at lykkes. Da forbundet blev stiftet i 1970, var formålet: At samle Danmarks korrespondenter med eksamen fra handelshøjskolerne omkring varetagelse af standens faglige, økonomiske og sociale interesser At hævde korrespondentuddannelsens betydning for samfundet At virke for at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse At samarbejde med andre organisationer i spørgsmål der har fælles interesse Det er områder KS har arbejdet med siden starten, stadig arbejder med og sikkert altid vil arbejde med. Men der er så sandelig også områder hvor vi allerede har vundet betydelige sejre. Vi har arbejdsrettens ord for (1985) at KS organiserer det erhvervssproglige område med den betydning at KS har sin egen overenskomst for korrespondenter i staten og andre KS-medlemmer hører under AC-overenskomsten i stat, kommuner og regioner. Vi forhindrede at korrespondentuddannelsen blev lagt ud på handelsskolerne Vi sørgede for at de erhvervssproglige uddannelser blev til BA- og MA-uddannelser. Og vi arbejder stadig i dag aktivt med i uddannelsesinstitutionernes aftagerpaneler for at sikre uddannelser inden for kommunikation, sprog, kultur, medier og så videre på et højt fagligt niveau,. Jeg kunne nævne mange flere sejre i KS 40-årige historie. Alle disse sejre er vundet takket være to grupper af mennesker: Alle de medlemmer der er så stolte af deres fag, uddannelse og forbund, at de har brugt deres fritid til at gøre en forskel. Og alle de medarbejdere der er ansat i forbundets sekretariat og har hjulpet tusindvis af medlemmer med juridisk bistand, karrierevejledning og så videre. Til alle jer skal der lyde et rungende TAK for indsatsen. Jeg håber at vi også i årene fremover kan gå mange sejre og fælles oplevelser i møde. Jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer til jubilæumsreceptionen i en af de fire regioner. Per Lindegaard Hjorth Formand Kommunikation og Sprog KOM magasinet ISSN: Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog Bladet er medlem af Danske Specialmedier Redaktion Per Lindegaard Hjorth (ansvarshavende) Anne Nimb (redaktør) KOM magasinet 2010 Nr. Deadline Udgivelse 51/ /10 05/11 52/ /11 10/12 annoncer DG Media a/s Telefon Fax Årsabonnement 8 stk. 500 kroner for ikke-medlemmer Artikler og indlæg i bladet gengiver ikke nødvendigvis forbundets holdning. Eftertryk og publicering er tilladt med tydelig kildehenvisning. Forbundet er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC) grafi sk design og produktion Falk og musen grafi sk design Tryk PR Offset Oplag eksemplarer Distribueret oplag ifølge Fagpressens Mediekontrol for kontrolperioden 1. juli juni 2009 adresse Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K. Telefon Hjemmeside: Postgiro Ekspedition Mandag-torsdag Fredag arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og sprog Gl. Strand København K. Telefon

4 UPDATE HER FÅR DU EN OPDATERING MED NYHEDER FRA OG KOMMUNIKATION OG SPROGS UGENTLIGE NYHEDSBREV. PÅ HJEMMESIDEN KAN DU FØLGE MED I NYHEDERNE HVER DAG, OG DU KAN TILMELDE DIG NYHEDSBREVET. PRAKTIK SKAL GIVE BÅDE LØN OG UDDANNELSE - Studerende skal ikke misbruges som billig arbejdskraft i erhvervslivet. Det er der en vis fare for i øjeblikket hvor der er så meget kamp om job, studiejob og praktikstillinger. Og derfor mener vi i KS at der bør opstilles nogle principper så vi sikrer de studerende løn for det arbejde de udfører, og uddannelse i henhold til formålet med deres akademiske uddannelse, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth. KS-hovedbestyrelsen tog spørgsmålet op på det seneste møde, og efter en livlig debat kunne man konkludere at spørgsmålet om uddannelsespraktik og løn er ret så principielt. - Vi taler om de praktikjob der varer op til et semester, og som giver studiemerit, det vil sige ECTS-point. På størstedelen af det akademiske område, og her er det især kommunikationsuddannelserne der er relevante, men det kan også være dansk, litteratur- og medievidenskab og oversættelse, er det normale princip at praktik har status som valgfag. I KS vil vi lægge vægt på at studiepraktik ikke må være studietidsforlængende. Den skal være faglig relevant, det vil sige at der skal ligge en opgavebeskrivelse som skal være godkendt af uddannelsesinstitutionen og også gerne af KS. - Og så skal den studerende have løn, svarende til differencen mellem SU og tilladt optjening ved erhvervsarbejde, men hvis den studerende kan få mere i løn er det selvfølgelig o.k. Derimod mener vi ikke at fraværet af løn nødvendigvis skal betyde at den studerende skal fravælge praktik. Såfremt den faglige del er i orden, kan praktikken jo stadig opfylde sit uddannelsesmæssige behov, siger Per Lindegaard Hjorth og understreger i den forbindelse at det er vigtigt at der er fagligt relevante sparringpartnere til stede i virksomheden til at vejlede og uddanne praktikanten. - Dette bør også fremgå af den kontrakt som praktikaftalen bygger på, påpeger Per Lindegaard Hjorth og opfordrer alle studerende KS-medlemmer til at indsende deres praktikkontrakt til kommentering i sekretariatet sådan som de kan gøre det med cv og ansættelseskontrakter. KS MEDIER SKAL HAVE ET SERVICEEFTERSYN Tre fjerdedele af KS-medlemmerne bruger jævnligt et eller flere af forbundets medier. Det viser den undersøgelse af KS-medlemmernes brug af forbundets medier som KS gennemførte i foråret medlemmer deltog. Det er først og fremmest KOM magasinet som medlemmerne læser, men også nyhedsbrevet har en pænt stor gruppe læsere. Undersøgelsen viser blandt andet også at medierne har bedst fat i de unge medlemmer der arbejder med kommunikation eller er uddannet inden for kommunikation eller marketing, er generelt mere tilfredse med KOM end andre. de yngste og ældste er mest tilfredse og bruger samtidig længst tid på at læse KOM dem der bruger længst tid på at læse, er også mest tilfredse. der er en lille overvægt af kommunikationsfolk og ledige der læser torsdagsnyhedsbrevet som på nuværende tidspunkt har abonnenter. - Vi er glade for alle de tilbagemeldinger vi har fået fra medlemmerne. Det viser et stort engagement. Det er imidlertid længe siden vi sidst har kigget grundigt på vores mediestrategi, og derfor har hovedbestyrelsen nu besluttet at nedsætte en taskforce der skal give medierne, fra KOM magasinet, til hjemmesiden, nyhedsbreve, medlemsnettet og Facebook-siden et eftersyn, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth. - Undersøgelsens resultater kommer nu til at danne baggrund for arbejdet i en ny taskforce vi har nedsat under hovedbestyrelsen, forklarer Per Lindegaard Hjorth. Her vil vi diskutere og vurdere den fremtidige strategi for KS medlemskommunikation og komme med et oplæg til hovedbestyrelsen om, hvilke forandringer vi tror der bliver behov for i den kommende tid, siger formanden. Han er selv en del af den nye taskforce, hvor også HBmedlemmerne Cathrine Holm Nielsen og Martin Kristiansen deltager sammen med afdelingsleder Susanne Møller Pedersen og redaktør Anne Nimb fra sekretariatet.

5 KS HJÆLPER CBS MED FREMTIDEN CBS, Copenhagen Business School, er i gang med at planlægge fremtidens uddannelser, og det har KS-medlemmerne hjulpet med. I juni måned svarede mere end 1000 KS-medlemmer på spørgsmål om deres uddannelse og jobindhold, og alle disse besvarelser skal CBS nu bruge til planlægningen af fremtidens sprog- og kommunikationsuddannelser. De spørgsmål som KS-medlemmerne besvarede, fokuserede dels på forholdene i de virksomheder hvor medlemmerne arbejder, dels på individuelle forhold. Skemaet indeholdt blandt andet spørgsmål vedrørende tekstproduktion, sprogog kommunikationspolitik, fremmedsprog og oversættelse, brugen af it-systemer samt sociale netværk. I alt svarede KS-medlemmer på spørgeskemaet. Mere end 75 procent er privatansatte, og de mest almindelige jobtitler er projektleder, oversætter, kommunikationsmedarbejder og direktionssekretær. De fleste har kommunikations- og sprogpolitik Vi spurgte blandt andet om den virksomhed hvor KS-medlemmerne arbejder har en kommunikationspolitik, om den har en sprogpolitik, og i hvor høj grad politikkerne anvendes. 30,4 procent har en sprogpolitik Sprogpolitikken anvendes i næsten 80 procent af virksomhederne 42 procent har en kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken anvendes i næsten 80 procent af virksomhederne Virksomhederne bruger mange sprog Vi spurgte også hvilke fremmedsprog der anvendes i organisationen. Og svarene viser at fremmedsprogene vel egentlig har det ganske godt. Alle anvender engelsk, men de bruger også tysk (53 procent ), fransk (32 procent ), og spansk (22 procent) samt italiensk og russisk anvendes i mere end 10 procent af virksomhederne. Undersøgelsen fortæller en masse mere om KS-medlemmernes arbejdsopgaver og virksomhedernes brug af deres kompetencer. Hvis du har lyst til at se hele undersøgelsen, kan du sende en mail til så sender vi den til dig. EN POSTGANG FOR SENT KS har i øjeblikket en del henvendelser fra både tidligere og nye medlemmer som ønsker indmeldelse i KS fordi de er kommet i klemme, typisk i forbindelse med opsigelse. Det er imidlertid en postgang for sent først at henvende sig her når skaden er sket. - Ifølge vores vedtægter varetager KS ikke medlemmers interesser i sager der er opstået før tidspunktet for indmeldelsen. Såfremt hovedbestyrelsen finder at der foreligger særlige omstændigheder, kan der imidlertid gøres undtagelser herfra, og man har som nyt medlem altid mulighed for at forsøge at få en sådan dispensation ved at spørge hovedbestyrelsen. Det har et tidligere medlem som nu vil melde sig ind igen fordi vedkommende har fået brug for vores bistand, netop gjort, fortæller KS-formand Per Lindegaard Hjorth. - På det seneste hovedbestyrelsesmøde besluttede vi at der ikke forelå særlige omstændugheder i hendes tilfælde, og at vi skal bruge ressourcerne på de loyale medlemmer. - Vores loyale medlemmer kan selvfølgelig ikke være tjent med at vi bruger kræfter på disse shoppere, siger formanden. NY fanside på Facebook Vi har lige straks 40-årsjubilæum i KS og har derfor besluttet at ændre vores Facebookstrategi en smule. Vi har oprettet en fanside som fremover vil rumme alle vores Facebook-aktiviteter. Det betyder at man nu kan følge med i hvilke arrangementer vi har i kalenderen, hvornår vi kommer ud på studiestederne, hvilke netværk vores medlemmer kan deltage i og en masse andre nyheder fra os. Den skal først og fremmest bruges til at kommunikere med vores studentermedlemmer og studerende fra hele landet, så de kan følge med i hvad der sker hos KS, som Formand Per Lindegaard Hjorth understreger: - Vi kan se at rigtig mange studerende bruger Facebook aktivt i deres hverdag, derfor er det vigtigt for KS at være synlige der hvor de studerende er. Vi ved også at de erhvervsaktive KS-medlemmer i højere grad bruger LinkedIn end Facebook. Og KS har også en profil på LinkedIn som man kan forbinde sig til. Du finder KS på både Facebook og LinkedIn ved at søge på vores navn. 4/5 NY FORHANDLINGSCHEF Jacob Suhr begyndte 1. september i sit nye job som forhandlingschef i Kommunikation og Sprog. Her kommer han til at stå i spidsen for det team der blandt andet arbejder med juridisk og anden form for rådgivning i forhold til KS-medlemmerne. 42-årige Jacob Suhr kommer til KS med erfaring fra begge sider af bordet. Han har været ansat i både DJØF og Dansk Magisterforening på fagforeningssiden og i Roskilde Amts personaleafdeling på arbejdsgiversiden. De seneste godt syv år har han varetaget chefstillinger inden for det personalejuridiske område. Jacob Suhr er cand.merc.jur. fra Handelshøjskolen i København, Vi er meget tilfredse med at vi nu har fået Jacob med om bord, siger direktør John Stolberg, KS. Vi har ønsket at få en markant profil som både kan styrke KS i forhold til den individuelle juridiske medlemsrådgivning og samtidig tilføre forbundets politiske ledelse kompetent rådgivning omkring politikudvikling og interessevaretagelse, blandt andet i AC. Og så glæder vi os også til at få gavn af Jacobs erfaringer på overenskomstområdet. Jacob har jo været ansvarlig for og deltaget i DM s overenskomstforhandlinger på det offentlige område ved OK-05, OK-08 og OK-11, siger John Stolberg. - I min optik er en fagforenings vigtigste opgave at levere løsninger til og for medlemmerne. Når det drejer sig om løn- og ansættelsesvilkår, er der tit tale om overenskomster, lovgivning, retspraksis med videre som er mere komplicerede end godt er. Her er det vores opgave ikke bare at levere varen i form af de bedst mulige resultater, men i lige så høj grad at gøre det hele let forståeligt for det enkelte medlem. Et andet fokusområde vil være at tænke det gamle fagforeningsområde altså løn og vilkår sammen med karriere- og karriereudvikling, lokale arrangementer m.v. i endnu højere grad end i dag, siger Jacob Suhr.

6 HØJTUDDANNET I JOB TEKST / ANNE NIMB FOTO / CHRISTEL SKREE AKADEMIKERE SKAL VIDEN DE HØJTUDDANNEDES UDDANNELSE GIVER EN STOR VIDEN, MEN DET ER IKKE NOK I SIG SELV. VIDEN SKAL OMSÆTTES TIL FÆRDIGHEDER OG DER ER ET STYKKE VEJ FRA DET ENE TIL DET ANDET. Vi vil jo gerne have rigtig mange flere virksomheder til at få øje på de højtuddannedes kvaliteter, men hvordan bliver de højtuddannedes kompetencer sat i spil ude i virksomhederne? Hvor vigtigt er det at akademikere har forretningsforståelse? Og på hvilken måde skal de have det? Hvordan oplever virksomhederne at uddannelserne og dermed de højtuddannedes kompetencer matcher deres behov? Det er spørgsmål som man kun kan få svar på ved at spørge virksomhederne og de højtuddannede medarbejdere selv. Vi har fundet sådan en virksomhed og sådan en medarbejder i hjertet af Danmark Odense. Virksomheden hedder Autorola Group Holding og har datterselskaber i 16 lande primært i Europa. I Danmark kender de fleste koncernen under de danske selskabsnavne Autocom.dk, Bilsalg.dk og Bilpriser.dk mens selskaberne i udlandet er kendt under navnet Autorola. Fælles for alle selskaberne er at de arbejder i krydsfeltet mellem bilsalg og internettet. Bilpriser.dk er Danmarks førende bilvurderingshjemmeside mens alle øvrige selskaber håndterer onlinebilauktioner. For auktionsselskaberne gælder det at kun bilforhandlere kan købe bilerne og omsætning genereres af de salærer som køber og sælger betaler når en bil er solgt. Det danske selskab Autocom.dk er det eneste af auktionsselskaberne hvor også private kan sætte bil til salg på auktionen og derved nyde godt af auktionsfeberen blandt landets bilforhandlere. Den fynske koncern er ejet af brødrene Peter og Martin Grøftehauge. Koncernen har eksisteret siden 2001 og beskæftiger i dag 250 medarbejdere. 70 af dem sidder på hovedkontoret i Odense mens resten er fordelt i de øvrige europæiske selskaber samt Australien. Mange typer medarbejdere Virksomheden beskæftiger mange typer medarbejdere. En stor gruppe er sælgerne som alle er erfarne fra bilbranchen, en anden stor gruppe er IT-udviklerne. Og så er der finansfolkene, produktudviklerne og endelig den afdeling hvor vores KS-medlem hører til: International marketing og kommunikation en afdeling som servicerer hele organisationen i intern og ekstern marketing og kommunikation. 1. maj 2010 blev KS-medlem Nina Kaad Jensen, cand.mag. i international virksomhedskommunikation fra SDU, ansat som marketingkoordinator i koncernens internationale marketing- og kommunikationsafdeling. Nina Kaad Jensens arbejdsopgaver spænder bredt fra at være ansvarlig for international pr og intranet til håndtering af markedsføringen for Autocom.dk. - Alt hvad vi gør, skal være en god businesscase, det vil sige at det skal kunne ses på bundlinjen. Det gør vi ved at skaffe biler og få sat dem til salg. Det er succeskriteriet, siger hun. Men hvilke krav er det så virksomheden har til en medarbejder der skal løse den opgave? - Vi bygger på et værdisæt som vi kalder RAR det står for Resultatorienteret, Ansvarsbevidst og Respekt. Og det er nok det første af ordene vi skal lægge særligt mærke til når vi taler om de forventninger vi har til de medarbejdere vi ansætter. For resultatorientering er en meget vigtig egenskab her hos os, siger Ninas chef, Nicky Strandstoft, der er international marketing & communications manager. - Selvom vi sidder på mindre end én procent af det samlede europæiske B2B-marked for salg af biler, er vi i den europæiske toptre, så vi kan roligt kalde os selv for pionerer inden for onlinebilauktioner. Det er klart vores mål at vi vil være nummer et og den foretrukne europæiske partner på vores marked. Og vi har tænkt os at gøre det selv. Vores vækst er skabt af en

7 6/7 OMSÆTTE TIL FÆRDIGHEDER smuk symbiose mellem højtuddannede kompetencer og dygtige bilfolk. I de senere år har vi brugt vores indtjening på at åbne op og på at vokse i udlandet, og den udvikling vil man se fortsætte, siger han. Faglighed og personlighed Og hvilken slags medarbejdere har Autocom så brug for for at kunne gøre det? - Man kan dele det vi efterspørger, op i to dele: Faglighed og personlighed. Da vi ansatte Nina, valgte vi bevidst at søge en medarbejder med meget sammensatte kompetencer. Vi ville gerne have en der kunne både noget kommunikation og noget marketing en som var i stand til at arbejde med forskellige værktøjer og i forskellige retninger, siger Nicky Strandstoft. - Vi vurderede ansøgerne på deres viden, det vil sige deres uddannelse og ikke kun deres færdigheder. I mine øjne bygger færdigheder nemlig på erfaring,og det kan man ikke forvente at en nyuddannet har. Derfor er det også ekstremt vigtigt at vi kan se at der er motivation og vilje til at ville lære til stede. Nina søgte jobbet selvom hun ikke havde alle de kompetencer vi efterspurgte. Det viser selvtillid, og det er noget vi også kan bruge. - Vi har en del højtuddannede ansat, og en af kvaliteterne er absolut at de ikke er bange for at give deres mening til kende, så vi får en god sparring til gavn for det vi beskæftiger os med. En af de mange gode grunde vi har til at ansætte højtuddannede, er at de kan udfordre og blive udfordret. De bringer en viden med fra deres studier som gør at de er gode til at tænke rundt om opgaven inden de går i gang, gennemskue ting og ikke kun tænke i løsninger. Der ligger noget struktur i de akademiske uddannelser som gør at man kan håndtere den slags projekter som vi arbejder med her, fortæller Nicky Strandstoft. Nina Kaad Jensen supplerer: - Jeg synes også at min uddannelse har givet mig en evne til at tænke længere frem end bare at løse en opgave, og det kan jeg bruge i mit job. Men det er også en meget stor udfordring at arbejde med store projekter hvor der er penge involveret. Vores vækst er skabt af en smuk symbiose mellem højtuddannede kompetencer og dygtige bilfolk

8 DET MÅ HANDLE OM AT FÅ FORTALT HVAD EN HØJTUD- DANNET KAN BIDRAGE MED OG SAMTIDIG MINDE BÅDE VIRKSOMHEDER OG NYUDDANNEDE OM FORSKELLEN PÅ VIDEN OG FÆRDIGHEDER NICKY STRANDSTOFT OG NINA KAAD JENSEN CHEF OG MEDARBEJDER I EN VIRKSOMHED DER HAR GODE ERFARIN- GER MED AT ANSÆTTE HØJTUDDANNEDE. Skarpt forretningsfokus Nina blev uddannet for snart to år siden og har haft et par job af kortere varighed inden hun kom til Autocom. - Begge mine to første job kunne jeg gå direkte ind i fra dag et, men sådan har det ikke været her hos Autocom hvor der er mange opgaver som er nye for mig, og hvor det meget skarpe fokus på forretning og bundlinje også var uvant. For mig har det betydet at jeg hver gang noget koster penge, har skullet finde ud af hvad det ville give af resultater. Og det synes jeg ikke min uddannelse har klædt mig på til, så jeg har måttet lære en masse nyt om analyser af målgrupper, medier, marked, kendskabsgrader og så videre, fortæller Nina Kaad Jensen. Hvor vigtigt er det at akademikere har forretningsforståelse? - Det er vigtigt. Ikke forventeligt, men det gør absolut ikke noget hvis man forstår den side af det. Vi er her for at tjene penge, og det skal man være indstillet på. Så man må ikke synes at det kommercielle er noget farligt noget, siger Nicky Strandstoft. - Der er meget learning by doing i det, mener Nina. Hendes opfattelse af forretningsforståelse er at man skal kunne favne og tænke i hvad ethvert tiltag betyder for forretningen. - Man skal tænke bundlinjeorienteret, siger hun. Studiejob giver forretningsforståelse Kan man forvente at en nyuddannet har forretningsforståelse? - Jeg tror ikke man får den gennem uddannelsen, men gennem studiejob og praktik. Forståelsen for hvad erhvervslivet har behov for, kommer gennem et relevant studiejob. Så jeg vil råde de studerende til at få sig nogle relevante studiejob der kan give dem forretningsforståelse. Selve uddannelsen giver en stor viden, og det er et vigtigt fundament at bygge videre på, men det er ikke nok i sig selv. Den skal omsættes til færdigheder, forklarer Nicky Strandstoft. Så mange flere virksomheder burde ansætte højtuddannede? - Danmark er karakteriseret ved at vi har en underskov af små og mellemstore virksomheder, og de har ikke stærk tradition for at ansætte højtuddannede, så det må handle om at få fortalt hvad en højtuddannet kan bidrage med og samtidig minde både virksomheder og nyuddannede om forskellen på viden og færdigheder. Men fordelen ved en højtuddannet medarbejder er helt klart at de er fremme i skoene og rigtig gode til at gå fra skole til virksomhed og derved omsætte viden til færdigheder, slutter Nicky Strandstoft.

9 8/9 Ad Hoc Translatørservice ønsker Kommunikation og Sprog TILLYKKE med 40 års jubilæet! A D HOC A TRANSLATØRSERVICE D HOC T O L K E S E R V I C E Ad Hoc Translatørservice A/S Telefon Ad Hoc Tolkeservice A/S Telefon Fredericiagade 16 DK-1310 København K

10 Boost dit netværk fortæl dine kolleger om de netværksmæssige og økonomiske fordele ved at være medlem af kommunikation og sprog og få et gavekort på 500,- kroner når din kollega melder sig ind!

11 10/1111 og få gavekort på 500 kroner! Hvad med en biograftur for fire personer, en rejse eller en måneds træning inkl. personlig træner? Nysgerrig? Send KS info til 1241 ** så ringer vi dig op! **Pris på sms: 0 kr. + alm. takst, betales via mobilregningen. Udbydes af Forbundet Kommunikation og Sprog, Hauser Plads 20, 1127 København K, tlf

12 INTERN KOMMUNIKATION TEKST / ANNE NIMB FOTO / CARSTEN SNEJBJERG

13 12/13 DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT MUKHTAR ER BUSCHAUFFØR PÅ BUS- LINJE 3A I KØBENHAVN OG BERØMT. DET BLEV HAN NÆSTEN FRA DEN ENE DAG TIL DEN ANDEN DA ARRIVA SOM LED I EN INTERN KOMMUNIKATIONSKAM- PAGNE FEJREDE HANS FØDSELSDAG OG FILMEDE DET. DET ER NEMLIG IKKE KUN HANS 1600 KOLLEGER DER HAR SET DEN LILLE FILM HVOR PASSAGERERNE SYN- GER FØDSELSDAGSSANG FOR MUKHTAR. MERE END 2,3 MILLIONER MENNESKER FRA HELE VERDEN HAR SET FILMEN PÅ YOUTUBE.

14 Ude i Ejby Industrikvarter vest for København ligger Arrivas busanlæg for linjerne 2A og 250S. Her lugter af olie og diesel, og det minder mest om et autoværksted. Ikke et af den slags steder man forestiller sig at en verdensomspændende reklamesucces er blevet til. Men store succeser behøver ikke blive til i smarte kontorer i city. De kan også blive til i et busanlæg i et industrikvarter. Oppe på første sal finder vi nemlig KS-medlem Marianne Færch, forretningsudvikler hos Arriva. At være forretningsudvikler indebærer at hun skal sørge for at få flere til at køre med bus. Det gør hun blandt andet via projektet Bedre Bustur som er paraplynavnet for et brugerdrevet innovationsprojekt i busdriften. Og nu kommer vi så til sagens kerne og hvorfor vi besøger KS-medlem Marianne Færch på busanlægget i Glostrup: Et af kampagneelementerne i projektet Bedre Bustur er nemlig blevet en bemærkelsesværdig stor succes. Det er filmen med buschaufføren gejstrede mail fra læreren, fortæller Marianne Færch. Flashmob Ideen bag Mukhtar-filmen opstod egentlig mere som et internt kommunikationsprojekt end et eksternt. Kampagnen er udviklet sammen med bybird / Kadaver som fik ideen til at optage Mukhtars fødselsdagsfejring på film som en såkaldt flashmob. En flashmob er en gruppe af mennesker der forsamles pludseligt på et offentligt sted og fælles udfører en usædvanlig handling hvorefter de spredes igen. Det er et ret nyt fænomen som er ved at brede sig, og fejringen af Mukhtars fødselsdag er helt i tråd med det: Folk i bussen bryder pludselig ud i sang, og bussen bliver også mødt af en demonstration der viser sig at være glade fødselsdagsfejrere. I tilfældet med Mukhtars fødselsdag blev det så optaget på film som rigtig mange altså har haft lyst til at se på nettet. BUSCHAUFFØRER ER IKKE VANT TIL SÆRLIG MEGET ANERKENDELSE SNARERE DET MODSATTE SÅ VI HAR GJORT ALT MULIGT FOR AT FORKÆLE DEM Mukhtar der får sig en fødselsdagsoverraskelse da bussen bryder ud i fødselsdagssangen I dag er det Mukhtars fødselsdag. Filmen blev lagt på nettet midt i maj måned, og i løbet af få dage nåede den op imod en million visninger på YouTube. I begyndelsen af august havde den været vist 2,3 millioner gange, og Mukhtar er blevet berømt. Han har svært ved at overholde sin køreplan fordi folk hilser på ham når de kommer op i linje 3A, og Arriva får henvendelser fra hele verden fordi filmen virkelig rører folk. - Der er for eksempel en skoleklasse i USA der har lært fødselsdagssangen, og vi får be- - Vi har aldrig tidligere lavet noget der har givet så meget opmærksomhed, så vi er rigtig glade og stolte, også fordi den jo er udsprunget af kernen i vores kampagne: At chaufførerne skal mærke at vi sætter pris på det de gør. Var egentlig mest til internt brug Mukhtar var på ingen måde forberedt på at hans fødselsdag skulle være noget ganske særligt i år. Han havde egentlig fri på dagen, men det var muligt at alliere sig med en af hans kolleger, og Mukhtar er en rigtig flink fyr, så da kollegaen spurgte om han ville tage hans vagt sagde Mukhtar selvfølgelig ja. - Det var helt tilfældigt at det blev ham. Det var bare fordi det var den dag vi havde hyret et filmhold som optog filmen ved hjælp af et skjult kamera, siger Marianne Færch. Og det var også tilfældigt at filmen blev så kendt, for vi havde kun forestillet os at den skulle bruges internt i Arriva. Vi havde tænkt at lægge den ud på vores kampagnesite og også You Tube, men vi havde troet at det ville være medarbejdere der primært ville kigge på den. Men den bredte sig jo så ud i løbet af få dage. Hvis man går ind og kigger på siden med Mukhtar-filmen på YouTube, vil man se at der er en stribe kommentarer skrevet af forskellige folk fra hele verden. Nogle af dem er racistiske eller beskylder Arriva for at være det. Nogle af dem giver store roser, andre udtrykker skuffelse over at det bare er en reklame og slet ikke rigtigt. Men de fleste af kommentarerne er søde og rørende. - Med nettet og den hurtige udbredelse af indhold bliver det svært at sikre sig mod ubehagelige reaktioner. Man er så at sige nødt til at slippe kontrollen over kommunikationen, forklarer Marianne Færch.

15 14/15 Du kan se Mukhtarfi lmen på YouTube her: watch?v=xgoytntswyy MaRiannE FÆRCH: VI HAR ALDRIG TIDLIGERE LAVET NOGET DER HAR GIVET SÅ MEGET OPMÆRKSOMHED Chaufførerne forkæles Bedre Bustur er resultatet af at Arriva og trafikselskabet Movia har søgt penge hos staten for at kunne lægge ekstra kræfter i at få flere folk til at køre med bus. - Indtil 2008 var der ikke noget incitament for busselskaberne til at få flere til at køre med bussen, for vi fik ikke flere penge ud af det. Siden 2008 har vi imidlertid haft en aftale om at vi får en andel af den øgede omsætning fra flere passagerer, og af denne går så en del til Arriva og en del til chaufførerne. Der er således en hel del mere i Bedre Bustur-projektet end vi som passagerer kan se. 50 procent af aktiviteterne handler om intern fokus og 50 procent om ekstern. Man har blandt andet også haft en dieselsparekampagne hvor den mest miljøvenlige chauffør på linje 3A blev kåret. - Buschauffører er ikke vant til særlig meget anerkendelse snarere det modsatte så vi har gjort alt muligt for at forkæle dem. En stor del af det handler således om intern kommunikation hvor vi skal vide hvad chaufførerne synes er fedt er det en ny bus, et nyt chaufførsæde, et nyt slips eller hvad? - Tanken er at chaufførerne leverer en bedre service ude hos brugerne hvis de er tilfredse med deres job, fortæller Marianne Færch som også har haft hyret en skuespiller klædt ud som geisha til at forkæle chaufførerne i deres pauselokale. Ideen med at synge fødselsdagssang er også med i forkælelsespakken som altså ikke bare har kørt på nettet, men i lige så høj grad på gaden. 49 nationaliteter Marianne Færch at der er omkring chauffører i Københavns-området, og at de har 49 forskellige nationaliteter. Ofte kan de ikke rigtig tale dansk når de bliver ansat, og de skal også have et buskørekort, så der er noget uddannelse der skal fungere. Lige i øjeblikket er der stor efterspørgsel på chaufførjob, men sådan er det ikke altid. - Chaufførerne er jo vores frontmedarbejdere, og derfor har de stor betydning, så vi gør meget ud af at engagere dem fra starten gennem møder, uddannelse og andre aktiviteter. Foreløbig kører incitamentskampagnen frem til 2011 og på fem udvalgte buslinjer. Kampagnen bygger på et researcharbejde hvor man har spurgt danskere hvad man kan gøre for at gøre deres bustur bedre. - Vi havde såkaldte stoppestedsværter placeret på udvalgte stoppesteder. De talte med passagerne om hvad vi kan gøre for at gøre deres bustur bedre, men vi har også holdt workshopper med folk der næsten aldrig kører bus, folk der kører i bil, og folk der kører i tog. De tilbagemeldinger vi har fået fra kunderne, har blandt andet resulteret i at vi har videreuddannet chaufførerne, for eksempel i konflikthåndtering, forklarer Marianne Færch. og hun pointerer samtidig at Arriva kan se en helt klar effekt i form at flere passagerer på de linjer hvor kampagnen har kørt. 150S og 173E har oplevet en passagerstigning på 21 procent. Flere passagerer og større tilfredshed giver penge i både Arriva og chaufførernes kasse. På et enkelt kvartal var der for eksempel kroner til deling på to af linjerne. Og Arriva har jo så også fået en masse opmærksomhed og pæn omtale ud af de forskellige Bedre Bustur-kampagner, også den seneste om de nye kærlighedssæder gav pæn medieomtale. Det har så også haft den konsekvens at Marianne Færch er blevet ret vant til medieoptræden. Så det har været noget af en karrierestart for Marianne Færch der blev færdig som cand.mag i retorik og engelsk i januar Via sit netværk fik hun efter nogle måneder jobbet hos Arriva, og det trives hun mere end godt med. - Jeg har fået en interesse for busser som jeg aldrig kunne forestille mig. Og det har jeg jo ikke så meget på grund af busserne som på grund af alle de mange mennesker man møder her. Det er en meget stor kvalitet ved jobbet at der er så mange forskellige mennesker herude. Så selvom det bestemt ikke virker særlig fancy når man lige kommer herud, så er det vildt spændende alligevel, slutter hun.

16 J O U R N A L I S T I K F O R K O M M U N I K A T I O N S F O L K Master i journalistik Master i journalistik kombinerer det bedste fra den journalistiske og den akademiske verden og giver dig en praktisk indføring i journalistiske arbejdsmetoder og genrer. INFORMATIONSMØDER København: 28. oktober hos Politiken kl Odense: 28. oktober hos Fynske Medier kl Uddannelsen giver dig blandt andet: Træning i journalistiske arbejdsmetoder og journalistisk formidling Indblik i det journalistiske nyhedsbegreb Kompetence til at foretage etiske valg og fravalg Kendskab til medielovgivningen Forståelse for mediernes rolle i samfundet Uddannelsen foregår i Odense og varer to år på deltid. Søg nu og senest 1. december Uddannelsen starter 4. februar Kontakt os på tlf , eller gå ind på Uddannelsen er relevant for dig, hvis du allerede har erfaring inden for journalistik, kommunikation eller andre typer formidling, men gerne vil styrke din journalistiske faglighed. LOST IN TRANSLATION? Sprog som en hård kompetence Studieskolen inviterer sammen med Dansk Industri (DI) og med Kommunikation og Sprog som medarrangør til debatmøde om sprogkompetencer og sprogpolitik i danske og internationale virksomheder. Oplæggene og debatten vil tage udgangspunkt i centrale spørgsmål: - Bliver sprog betragtet som en strategisk kompetence når virksomheden skal være aktiv på den globale scene? - Hvad betyder sproget for kommunikationen i en virksomhed der har repræsentationer i flere lande? - Hvordan skaffer virksomhederne de nødvendige sproglige kompetencer? - Bliver sprog betragtet som en hård kompetence ved ansættelser? - Er det nok at kunne engelsk? Kan vi engelsk godt nok? Program Kl Velkomst v. Charlotte Lorenzen, Studieskolen og Charlotte Rønhoff Dansk Industri Kl Oplæg v. Tore Håkonsson, senior vice president, Vestas Nacelles. Sprog som en strategisk kompetence når virksomheden skal være aktiv på den globale scene. Kl Mulighed for introduktion til digital sprogtest samt at nyde lidt god mad og vin Kl Oplæg v. Hanne von Wovern, Danisco: Erfaringer med sproglig fleksibilitet og effektiv forretning i en virksomhed med engelsk som arbejdssprog. Kl Paneldebat Kl Mulighed for introduktion til digital sprogtest samt at nyde lidt god mad og vin Onsdag 13. oktober 2010 kl Dansk Designcenter, H.C. Andersens Boulevard 27 Tilmelding til Flere oplysninger fra konsulent Jørgen Christian Wind Nielsen,

17 /

18 1980 FORBUnDET KOMMUniKaTiOn Og sprog 1970 TEKsT / FORManD PER LinDEgaaRD HJORTH, ÅR 1991 PÅ ildsjælenes LEgEPLaDs KOMMUniKaTiOn Og sprog HaR LigE 1994 FRa BEgYnDELsEn i 1970 VÆRET ildsjælenes LEgEPLaDs. UDEn DE MangE ildsjæle 1984 DER gennem ÅREnE HaR KÆMPET FOR MEDLEMMERnE Og FOR FORBUnDET, HaVDE Vi ikke KUnnET FEJRE 40-ÅRs JUBiLÆUM, skriver FORManD PER LinDEgaaRD HJORTH Det er meget tankevækkende og ikke mindst 1975 en meget speciel følelse at få lov til at skrive en artikel om vores forbund i anledning af 40-års jubilæet. 40 år tilbage i tiden er vi i 1970 hvor jeg selv gik i 4. klasse og glædede mig helt vildt til at skulle begynde at lære engelsk næste skoleår var året hvor kommunalreformen trådte 1976 i kraft, rødstrømpebevægelsen blev grundlagt i at vi i dag har meget vanskeligt ved at forestille Danmark og slumstormere besatte en ejendom på Nørrebro. Men mens jeg løb rundt i Vojens som en bitte knægt med forslåede knæ og legede med alle kammeraterne, var der ved at ske noget skel sættende 1977 ovre i det store, ukendte København. En gruppe af korrespondenter med Bess Lindhardt i spidsen var i gang med at grundlægge den fagforening som vi i dag kender som Kommunikation og Sprog Bess drive og energi udsprang af stor utilfredshed med manglende anerkendelse af hendes faglige kvalifikationer og ikke mindst en løn der langtfra modsvarede hendes og kollegernes kvalifikationer. Det var derfor hun tog initiativ til at kontakte andre korrespondenter, og heldigvis var hun ikke den eneste ildsjæl på det tidspunkt. Cirka 250 korrespondenter mødte den 27. oktober 1970 op til en stiftende generalforsamling. Efter generalforsamlingen var Handelshøjskolens Korrespondentsammenslutning (HAK) en realitet. Forbundets første ildsjæle var født, og de havde kastet sig ud i et projekt der baserede sig på frivillighed og ulønnet arbejdskraft. Jeg tror For hvis ikke de hundredvis 2006 af medlemmer os hvilken indsats Bess og hendes kolleger lagde for dagen for at få dannet en organisation der skulle være med til at sikre faglig anerkendelse og ordentlige løn- og ansættelsesvilkår for korrespondenter. Heldigvis var Handels højskolen i København venligt stemt over for projektet og hjalp med adresser på dimittender fra de sidste 10 år. Hvordan skulle missionen ellers være lykkedes i en tid uden kopimaskiner, mobiltelefoner, og internet? De første men ikke de sidste 1998 ildsjæle Bess og hendes kolleger var forbundets første ildsjæle der var drevet af en oprigtig harme over manglende faglig anerkendelse på egne og fagfællernes vegne og af lysten til at forbedre forholdene for ligesindede samt ikke 1999 mindst af troen på at projektet ville lykkes. Med de var heldigvis ikke de sidste. De før ste ildsjæle var med til at grundlægge ikke kun det vi i dag kender som Kommunikation og Sprog, men også en kultur med ildsjæle som på frivillighedens basis uegennyttigt yder en kæmpe indsats til glæde og gavn for andre medlemmer. der igennem 40 år på forskellige tidspunkter i deres livs- og karriereforløb har været frivillige i KS, havde engageret sig i forbundet og været de bærende kræfter i udviklingen af KS, ville KS i dag ikke have været et anerkendt forbund 2007 for kommunikations- og sprogfolk der indgår som en ligeværdig partner med andre organisationer i Akademikernes Centralorganisation (AC) og i forhold til arbejdsgiverorganisationerne. Hvilke ildsjæle og situationer tænker jeg på? Jeg tænker for eksempel på forbundets første bestyrelser som trods megen modstand kæmpede videre i deres fritid, holdt bestyrelsesmøder på privatadressen, selv måtte besvare alle henvendelser fra medlemmer og måtte slæbe foreningens arkiv med sig 2010 fra sted til sted. Jeg tænker også på mange af forbundets første

19 18/ medlemmer til hvem der ved generalforsamlingen i 1975 lød følgende tak: TAK til alle medlemmer, som trådte til med store og små checks, da vi bad om økonomisk bistand til at klare det skarpe hjørne af vor oplysningskampagne i efteråret. Mon nogen overhovedet kan forestille sig 1972 hvad der ville ske hvis hovedbestyrelsen i dag iværksatte en indsamling blandt medlemmer til gennemførelse af en kampagne? ildsjælene i kredsene Efterhånden som forbundets første ildsjæle have 1983 opnået det de ville, kastede de sig over nye pro jekter eller valgte blot at koncentrere sig om noget helt andet. Men der kom heldigvis nye til. Her tænker jeg specielt på alle de hundredvis af medlemmer der gennem årene har gjort et kæmpe arbejde som medlemmer af en kredsbestyrelse. I 1978 blev 1974 forbundets første kreds oprettet, nemlig Fynskredsen. I perioden op til 1989 kom flere kredse til, så antallet af kredse kom op på 13. De mange ildsjæle i kredsene har spillet en meget væsentlig rolle i udviklingen af KS. Kredsene blev etableret med henblik på 1976 Forbundets ledelse, hovedbestyrelsen, blev at synliggøre KS centralt og lavede et hav af 1975 spændende arrangementer for medlemmerne. Etableringen af kredsene var en milepæl i KS historie da forbundet på den måde kom meget tættere på det enkelte medlem. Kredsene ydede en kæmpe indsats, men havde ingen reel indflydelse på forbundets politik. dengang valgt ved urafstemning. Det lyder jo meget demokratisk, men nogle af os kan huske at der vist stort set aldrig var en egentlig afstemning. Med etableringen af kredsene viste KS atter en af sine store styrker, nemlig at lytte 1987 til hvad 1977 medlemmerne vil, og lade demokratiet komme til orde. Men ildsjælene måtte på banen igen, og de arbejdede nu for medlemsdemokratiet. Der skulle være en større sammenhæng mellem kredsene og forbundsledelsen. Som forbundets 1978 øverste myndighed indførtes derfor et landsmøde hvor de ca. 55 delegerede blev valgt i forbundets 13 kredse. Rigtig mange var nervøse for den nye struktur: Var vi modne, parate etc. til en struktur der stillede større krav til det enkelte medlem og dermed også til kredsene? Selvfølgelig var vi det. Alle ildsjælene i forbundet viste atter en gang at vi som medlemmer brænder for vores Og HER HAR VI SÅ FEM ILDSJÆLE DER I 1996 BLEV UDNÆVNT SOM ÆRESMEDLEMMER: BAGEST FRA VENSTRE BIRGIT MEISE, LONE HASFORTH OG LIS KNUDSEN. FORREST FRA VENSTRE BESS LINDHARDT OG HANNE NIELSEN. forbund og kan få tingene til at ske. Atter en gang viste vi i KS at vi var parate til at indføre ændringer, og det er i høj grad forbundets ildsjæle der var med til at gøre disse ændringer til en succes. Legeplads for ildsjæle At vi i KS ikke er bange for ændringer, er indførelsen af vores nuværende struktur ligeledes et lysende eksempel på. Og ikke nok med det. Hele strukturprocessen viser også med al tyde Vores nuværende aktivitetsstruktur er en kæmpe legeplads for de mange ildsjæle. Og ildsjælene boltrer sig i dag i forskellige netværk eller i en regionsbestyrelse. Fælles for disse ildsjæle og de ildsjæle der ikke 2007 længere er aktive, er at de gør og har gjort en forskel. Jeg er overbevist om at de tidligere syv for- 1997mænd for KS ligesom jeg er alle disse ildsjæle dybt taknemmelige for det store arbejde de har ydet. De har brugt en stor del af deres dyrebare fritid for at gøre en forskel for alle medlemmer. Og det er deres fortjeneste at KS i dag er et respekteret og anerkendt forbund med indflydelse på uddannelserne, overenskomster og lighed at KS er et forbund der oprigtigt ønsker at inddrage medlemmerne og lade dem finde gode samarbejdsrelationer med erhvervslivet. løsningerne. KS er et forbund der lytter til hvad En stor tak til alle ildsjælene. Det er jeres medlemmer vil. Vi har derfor i dag en struktur hvor ethvert medlem har fortjeneste at alle medlemmer i dag kan være muligheden for at stolte af en 40-årig der er fuld af energi, vigør lave de aktiviteter som han eller hun brænder og kampgejst. Et stort til 2010 lykke til os alle. for og samtidig få økonomisk støtte til det

20 KOMMUniKaTiOn Og 1980 sprog: 40 ÅR 1970 TEKsT / anne nimb FOTO / MiKaEL HJULER Da DE PÆnE 1991 PigER 2001gi hendes brev blev faktisk starten 2006 på det vi i dag BEss LinDHaRDT VaR DEn FØRsTE FORManD FOR HaK, som Ks HED DEngang. HUn FORTÆLLER HER OM HVORDan DET gik TiL Da DET HELE BEgYnDTE I foråret 1970 sendte en ung korrespondent som var ansat på Plumrose, et brev til alle dem der inden for de sidste år havde bestået handelshøjskolens tresproglige korresponden teksamen. Brevskriveren spurgte på initiativtagernes vegne om de gode sprogkundskaber havde åbnet dem mulighed for at udfolde sig selvstændigt og nå til en ansvarsfuld post. Eller har De, som de fleste af os, måttet erkende, at Deres muligheder i sørgelig grad begrænses af et traditionsbundet system, hvor vi på for hånd sættes i bås, uden hensyn til uddannelse og kvalifikationer. Brevet mundede ud i en opfordring til at slutte sig sammen for at opnå bedre vilkår for korrespondenter Brevskriveren hedder Bess Lindhardt, og kender som Forbundet Kommunikation og Sprog. Svarprocenten var opmuntrende nok til at hun og de øvrige 2007 initiativtagere kunne udsende et opråb hvor man manende spurgte: Vil I være underbetalte kontordamer med 1997kendskab til sprog, eller vil I være virkelige kapaciteter man regner med, også lønmæssigt? Det var i hvert fald 500 korrespondenter som ikke var i tvivl om hvad de helst ville. Så mange meldte nemlig positivt tilbage, og cirka halvdelen af dem mødte op til stiftelsen af HAK Handelshøjskolens Korrespondent sammenslutning den 27. oktober Det var vores mål sammen at skabe en fagforening som kunne arbejde for at skabe bedre 1999 forhold for korrespondenter i erhvervslivet, husker Bess Lindhardt som i høj grad havde prøvet på egen krop hvad det ville sige at være 2010

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

K O MMAGASINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011

K O MMAGASINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011 K O MMAGASINET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011 INDHOLD 8-27 / TEMA: DIGITAL KOMMUNIKATION Hvad stiller du op, når din chef kommer og beder om, at der nu også er

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009 TEMA: SPROG 19 / KROPSSPROG: BRUG KROPPEN 4 / DER MÅ IKKE VÆRE STILLE I KS MENS JEG ER FORMAND Kommunikation

Læs mere

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk Magasinet for Forbundet Kommunikation og Sprog / nummer 76 / december / 2013 En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj TEMA Tekster Frederik Preisler og Peter Dinesen, partnere og tekstfolk på

Læs mere

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 FLERSPROGLIG KOMMUNIKATION VI DUMPER I FREMMEDSPROG / SPROGLIG HØFLIGHED TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE 05 / VI DUMPER

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER NÅR MØBLERNE ER I HUS KAFFEN ER IKKE HUMLEN indhold 6-27

Læs mere

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion.

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 71 / april / 2013 Marketing Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 PERSONLIG BRANDING FACEBOOK-POLITIK, TAK! ELLER NEJ TAK? JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN VI TROR AT VI KAN

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL?

KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL? magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 43 / oktober / 2009 EVENTKOMMUNIKATION KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL? 04 / JOBJÆGERNE

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 35 / december / 2008 FORBRUGERE NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere