K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010"

Transkript

1 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION: AKADEMIKERE SKAL OMSÆTTE VIDEN TIL FÆRDIGHEDER AT GØRE MASKINOVERSÆTTELSER BEDRE

2 indhold 6 / akademikere skal OMsÆTTE ViDEn TiL FÆRDigHEDER Vi vil jo gerne have rigtig mange flere virksomheder til at få øje på de højtuddannedes kvaliteter, men hvordan bliver de højtuddannedes kompetencer sat i spil ude i virksomhederne? Hvor vigtigt er det at akademikere har forretningsforståelse? Og på hvilken måde skal de have det? Hvordan oplever virksomhederne at uddannelserne og dermed de højtuddannedes kompetencer matcher deres behov? Vi har besøgt en mellemstor virksomhed midt i Danmark. Autocom i Odense svarer blandt andet at de højtuddannedes uddannelse giver en stor viden, men også at det er ikke nok i sig selv. Viden skal omsættes til færdigheder og der er et stykke vej fra det ene til det andet. 12 / Da MUKHTaR HaVDE FØDsELsDag Og BLEV BERØMT Mukhtar er buschauffør på buslinje 3A i København og berømt. Det blev han næsten fra den ene dag til den anden da Arriva som led i en intern kommunikationskampagne fejrede hans fødselsdag og filmede det. Det er nemlig ikke kun hans 1600 kolleger der har set den lille film hvor passagererne synger fødselsdagssang for Mukhtar. Mere end 2,3 millioner mennesker fra hele verden har set filmen på Youtube. KS-medlem Marianne Færch skal som forretningsudvikler hos Arriva skaffe gladere buschauffører og flere passager og det har Mukhtar bidraget til. 17 / 40 ÅR PÅ ildsjælenes LEgEPLaDs I år er det 40 år siden Handelshøjskolens Korrespondentsammenslutning, forløberen for Kommunikation og Sprog, blev stiftet. Vi fejrer jubilæet med en særlig midtersektion i dette nummer af KOM. Her ser vi blandt andet på hvad der har været forbundets styrke i de forløbne 40 år. Og ingen tvivl om at der er nogle ildsjæle der fortjener hyldest. - Uden de mange ildsjæle der gennem årene har kæmpet for medlemmerne og for forbundet, havde vi ikke kunnet fejre 40-års jubilæum, skriver KS-formand Per Lindegaard Hjorth. 26 / FODEn indenfor? Flere ledige KS-medlemmer er stærkt utilfredse med løntilskudsjobordningen. Det forbedrer ikke udsigterne til fast job, og de straffes økonomisk for at arbejde, siger de. KS-formanden er enig: der er flere problemer med modellen. 31 / anders HaR En MissiOn: at gøre MasKinOVERsÆTTELsER BEDRE Mindst to tredjedele af alle sætninger indeholder mønstre som de moderne oversættelsesprogrammer ikke kan oversætte. En ung dansk forsker Anders Søgaard fra Center for Sprogteknologi på Københavns Universitet har identificeret hvad problemet er, og han har gjort det så godt at hele verden får gavn af hans forskning.

3 3 LEDER TEKsT / PER LinDEgaaRD HJORTH FOTO / CaRsTEn snejbjerg KOMMUniKaTiOn Og sprog FYLDER 40 ÅR KS fylder 40 år den 27. oktober i år. Jeg føler det som et meget stort privilegium at være med til at fejre jubilæet sammen med alle medlemmer og samarbejdsrelationer. Selv har jeg været medlem af forbundet i 30 år, og i stort set hele den periode har jeg været aktiv i KS. Jeg har mødt utrolig mange spændende mennesker som jeg har lært meget af og fået inspiration fra, og jeg har lært rigtig meget af arbejdet i studenterorganisation, virksomhedsklub, kredsbestyrelse, regionsbestyrelse, hovedbestyrelse og så videre. Mit KS-arbejde har givet mig mange kompetencer som jeg har kunnet bruge i min karriere i både private og offentlige virksomheder. Vi kender alle følelsen når vi bliver inviteret til en rund fødselsdag hos en vi holder specielt meget af, og gerne vil fejre med en tale, en sang eller lignende. Vi lader tanker flyve tilbage i tiden, får en varm følelse i hele kroppen og begynder at tænke på hvad det er der gør fødselaren så speciel. Og det helt specielle ved KS er jo at KS altid har givet plads og rum til medlemmer med ønske om at få indflydelse, at gøre en forskel for andre, at påvirke udviklingen og indsatsområderne. Ildsjæle har altid kunnet få afløb for deres skabertrang i KS. Den kultur blev født helt tilbage ved starten da nogle meget fremsynede, energiske og nytænkende kvinder tog initiativet til dannelsen af KS. I forbundets første leveår kæmpede de første ildsjæle en indædt kamp for at få projektet til at lykkes. Da forbundet blev stiftet i 1970, var formålet: At samle Danmarks korrespondenter med eksamen fra handelshøjskolerne omkring varetagelse af standens faglige, økonomiske og sociale interesser At hævde korrespondentuddannelsens betydning for samfundet At virke for at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse At samarbejde med andre organisationer i spørgsmål der har fælles interesse Det er områder KS har arbejdet med siden starten, stadig arbejder med og sikkert altid vil arbejde med. Men der er så sandelig også områder hvor vi allerede har vundet betydelige sejre. Vi har arbejdsrettens ord for (1985) at KS organiserer det erhvervssproglige område med den betydning at KS har sin egen overenskomst for korrespondenter i staten og andre KS-medlemmer hører under AC-overenskomsten i stat, kommuner og regioner. Vi forhindrede at korrespondentuddannelsen blev lagt ud på handelsskolerne Vi sørgede for at de erhvervssproglige uddannelser blev til BA- og MA-uddannelser. Og vi arbejder stadig i dag aktivt med i uddannelsesinstitutionernes aftagerpaneler for at sikre uddannelser inden for kommunikation, sprog, kultur, medier og så videre på et højt fagligt niveau,. Jeg kunne nævne mange flere sejre i KS 40-årige historie. Alle disse sejre er vundet takket være to grupper af mennesker: Alle de medlemmer der er så stolte af deres fag, uddannelse og forbund, at de har brugt deres fritid til at gøre en forskel. Og alle de medarbejdere der er ansat i forbundets sekretariat og har hjulpet tusindvis af medlemmer med juridisk bistand, karrierevejledning og så videre. Til alle jer skal der lyde et rungende TAK for indsatsen. Jeg håber at vi også i årene fremover kan gå mange sejre og fælles oplevelser i møde. Jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer til jubilæumsreceptionen i en af de fire regioner. Per Lindegaard Hjorth Formand Kommunikation og Sprog KOM magasinet ISSN: Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog Bladet er medlem af Danske Specialmedier Redaktion Per Lindegaard Hjorth (ansvarshavende) Anne Nimb (redaktør) KOM magasinet 2010 Nr. Deadline Udgivelse 51/ /10 05/11 52/ /11 10/12 annoncer DG Media a/s Telefon Fax Årsabonnement 8 stk. 500 kroner for ikke-medlemmer Artikler og indlæg i bladet gengiver ikke nødvendigvis forbundets holdning. Eftertryk og publicering er tilladt med tydelig kildehenvisning. Forbundet er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC) grafi sk design og produktion Falk og musen grafi sk design Tryk PR Offset Oplag eksemplarer Distribueret oplag ifølge Fagpressens Mediekontrol for kontrolperioden 1. juli juni 2009 adresse Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K. Telefon Hjemmeside: Postgiro Ekspedition Mandag-torsdag Fredag arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og sprog Gl. Strand København K. Telefon

4 UPDATE HER FÅR DU EN OPDATERING MED NYHEDER FRA OG KOMMUNIKATION OG SPROGS UGENTLIGE NYHEDSBREV. PÅ HJEMMESIDEN KAN DU FØLGE MED I NYHEDERNE HVER DAG, OG DU KAN TILMELDE DIG NYHEDSBREVET. PRAKTIK SKAL GIVE BÅDE LØN OG UDDANNELSE - Studerende skal ikke misbruges som billig arbejdskraft i erhvervslivet. Det er der en vis fare for i øjeblikket hvor der er så meget kamp om job, studiejob og praktikstillinger. Og derfor mener vi i KS at der bør opstilles nogle principper så vi sikrer de studerende løn for det arbejde de udfører, og uddannelse i henhold til formålet med deres akademiske uddannelse, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth. KS-hovedbestyrelsen tog spørgsmålet op på det seneste møde, og efter en livlig debat kunne man konkludere at spørgsmålet om uddannelsespraktik og løn er ret så principielt. - Vi taler om de praktikjob der varer op til et semester, og som giver studiemerit, det vil sige ECTS-point. På størstedelen af det akademiske område, og her er det især kommunikationsuddannelserne der er relevante, men det kan også være dansk, litteratur- og medievidenskab og oversættelse, er det normale princip at praktik har status som valgfag. I KS vil vi lægge vægt på at studiepraktik ikke må være studietidsforlængende. Den skal være faglig relevant, det vil sige at der skal ligge en opgavebeskrivelse som skal være godkendt af uddannelsesinstitutionen og også gerne af KS. - Og så skal den studerende have løn, svarende til differencen mellem SU og tilladt optjening ved erhvervsarbejde, men hvis den studerende kan få mere i løn er det selvfølgelig o.k. Derimod mener vi ikke at fraværet af løn nødvendigvis skal betyde at den studerende skal fravælge praktik. Såfremt den faglige del er i orden, kan praktikken jo stadig opfylde sit uddannelsesmæssige behov, siger Per Lindegaard Hjorth og understreger i den forbindelse at det er vigtigt at der er fagligt relevante sparringpartnere til stede i virksomheden til at vejlede og uddanne praktikanten. - Dette bør også fremgå af den kontrakt som praktikaftalen bygger på, påpeger Per Lindegaard Hjorth og opfordrer alle studerende KS-medlemmer til at indsende deres praktikkontrakt til kommentering i sekretariatet sådan som de kan gøre det med cv og ansættelseskontrakter. KS MEDIER SKAL HAVE ET SERVICEEFTERSYN Tre fjerdedele af KS-medlemmerne bruger jævnligt et eller flere af forbundets medier. Det viser den undersøgelse af KS-medlemmernes brug af forbundets medier som KS gennemførte i foråret medlemmer deltog. Det er først og fremmest KOM magasinet som medlemmerne læser, men også nyhedsbrevet har en pænt stor gruppe læsere. Undersøgelsen viser blandt andet også at medierne har bedst fat i de unge medlemmer der arbejder med kommunikation eller er uddannet inden for kommunikation eller marketing, er generelt mere tilfredse med KOM end andre. de yngste og ældste er mest tilfredse og bruger samtidig længst tid på at læse KOM dem der bruger længst tid på at læse, er også mest tilfredse. der er en lille overvægt af kommunikationsfolk og ledige der læser torsdagsnyhedsbrevet som på nuværende tidspunkt har abonnenter. - Vi er glade for alle de tilbagemeldinger vi har fået fra medlemmerne. Det viser et stort engagement. Det er imidlertid længe siden vi sidst har kigget grundigt på vores mediestrategi, og derfor har hovedbestyrelsen nu besluttet at nedsætte en taskforce der skal give medierne, fra KOM magasinet, til hjemmesiden, nyhedsbreve, medlemsnettet og Facebook-siden et eftersyn, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth. - Undersøgelsens resultater kommer nu til at danne baggrund for arbejdet i en ny taskforce vi har nedsat under hovedbestyrelsen, forklarer Per Lindegaard Hjorth. Her vil vi diskutere og vurdere den fremtidige strategi for KS medlemskommunikation og komme med et oplæg til hovedbestyrelsen om, hvilke forandringer vi tror der bliver behov for i den kommende tid, siger formanden. Han er selv en del af den nye taskforce, hvor også HBmedlemmerne Cathrine Holm Nielsen og Martin Kristiansen deltager sammen med afdelingsleder Susanne Møller Pedersen og redaktør Anne Nimb fra sekretariatet.

5 KS HJÆLPER CBS MED FREMTIDEN CBS, Copenhagen Business School, er i gang med at planlægge fremtidens uddannelser, og det har KS-medlemmerne hjulpet med. I juni måned svarede mere end 1000 KS-medlemmer på spørgsmål om deres uddannelse og jobindhold, og alle disse besvarelser skal CBS nu bruge til planlægningen af fremtidens sprog- og kommunikationsuddannelser. De spørgsmål som KS-medlemmerne besvarede, fokuserede dels på forholdene i de virksomheder hvor medlemmerne arbejder, dels på individuelle forhold. Skemaet indeholdt blandt andet spørgsmål vedrørende tekstproduktion, sprogog kommunikationspolitik, fremmedsprog og oversættelse, brugen af it-systemer samt sociale netværk. I alt svarede KS-medlemmer på spørgeskemaet. Mere end 75 procent er privatansatte, og de mest almindelige jobtitler er projektleder, oversætter, kommunikationsmedarbejder og direktionssekretær. De fleste har kommunikations- og sprogpolitik Vi spurgte blandt andet om den virksomhed hvor KS-medlemmerne arbejder har en kommunikationspolitik, om den har en sprogpolitik, og i hvor høj grad politikkerne anvendes. 30,4 procent har en sprogpolitik Sprogpolitikken anvendes i næsten 80 procent af virksomhederne 42 procent har en kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken anvendes i næsten 80 procent af virksomhederne Virksomhederne bruger mange sprog Vi spurgte også hvilke fremmedsprog der anvendes i organisationen. Og svarene viser at fremmedsprogene vel egentlig har det ganske godt. Alle anvender engelsk, men de bruger også tysk (53 procent ), fransk (32 procent ), og spansk (22 procent) samt italiensk og russisk anvendes i mere end 10 procent af virksomhederne. Undersøgelsen fortæller en masse mere om KS-medlemmernes arbejdsopgaver og virksomhedernes brug af deres kompetencer. Hvis du har lyst til at se hele undersøgelsen, kan du sende en mail til så sender vi den til dig. EN POSTGANG FOR SENT KS har i øjeblikket en del henvendelser fra både tidligere og nye medlemmer som ønsker indmeldelse i KS fordi de er kommet i klemme, typisk i forbindelse med opsigelse. Det er imidlertid en postgang for sent først at henvende sig her når skaden er sket. - Ifølge vores vedtægter varetager KS ikke medlemmers interesser i sager der er opstået før tidspunktet for indmeldelsen. Såfremt hovedbestyrelsen finder at der foreligger særlige omstændigheder, kan der imidlertid gøres undtagelser herfra, og man har som nyt medlem altid mulighed for at forsøge at få en sådan dispensation ved at spørge hovedbestyrelsen. Det har et tidligere medlem som nu vil melde sig ind igen fordi vedkommende har fået brug for vores bistand, netop gjort, fortæller KS-formand Per Lindegaard Hjorth. - På det seneste hovedbestyrelsesmøde besluttede vi at der ikke forelå særlige omstændugheder i hendes tilfælde, og at vi skal bruge ressourcerne på de loyale medlemmer. - Vores loyale medlemmer kan selvfølgelig ikke være tjent med at vi bruger kræfter på disse shoppere, siger formanden. NY fanside på Facebook Vi har lige straks 40-årsjubilæum i KS og har derfor besluttet at ændre vores Facebookstrategi en smule. Vi har oprettet en fanside som fremover vil rumme alle vores Facebook-aktiviteter. Det betyder at man nu kan følge med i hvilke arrangementer vi har i kalenderen, hvornår vi kommer ud på studiestederne, hvilke netværk vores medlemmer kan deltage i og en masse andre nyheder fra os. Den skal først og fremmest bruges til at kommunikere med vores studentermedlemmer og studerende fra hele landet, så de kan følge med i hvad der sker hos KS, som Formand Per Lindegaard Hjorth understreger: - Vi kan se at rigtig mange studerende bruger Facebook aktivt i deres hverdag, derfor er det vigtigt for KS at være synlige der hvor de studerende er. Vi ved også at de erhvervsaktive KS-medlemmer i højere grad bruger LinkedIn end Facebook. Og KS har også en profil på LinkedIn som man kan forbinde sig til. Du finder KS på både Facebook og LinkedIn ved at søge på vores navn. 4/5 NY FORHANDLINGSCHEF Jacob Suhr begyndte 1. september i sit nye job som forhandlingschef i Kommunikation og Sprog. Her kommer han til at stå i spidsen for det team der blandt andet arbejder med juridisk og anden form for rådgivning i forhold til KS-medlemmerne. 42-årige Jacob Suhr kommer til KS med erfaring fra begge sider af bordet. Han har været ansat i både DJØF og Dansk Magisterforening på fagforeningssiden og i Roskilde Amts personaleafdeling på arbejdsgiversiden. De seneste godt syv år har han varetaget chefstillinger inden for det personalejuridiske område. Jacob Suhr er cand.merc.jur. fra Handelshøjskolen i København, Vi er meget tilfredse med at vi nu har fået Jacob med om bord, siger direktør John Stolberg, KS. Vi har ønsket at få en markant profil som både kan styrke KS i forhold til den individuelle juridiske medlemsrådgivning og samtidig tilføre forbundets politiske ledelse kompetent rådgivning omkring politikudvikling og interessevaretagelse, blandt andet i AC. Og så glæder vi os også til at få gavn af Jacobs erfaringer på overenskomstområdet. Jacob har jo været ansvarlig for og deltaget i DM s overenskomstforhandlinger på det offentlige område ved OK-05, OK-08 og OK-11, siger John Stolberg. - I min optik er en fagforenings vigtigste opgave at levere løsninger til og for medlemmerne. Når det drejer sig om løn- og ansættelsesvilkår, er der tit tale om overenskomster, lovgivning, retspraksis med videre som er mere komplicerede end godt er. Her er det vores opgave ikke bare at levere varen i form af de bedst mulige resultater, men i lige så høj grad at gøre det hele let forståeligt for det enkelte medlem. Et andet fokusområde vil være at tænke det gamle fagforeningsområde altså løn og vilkår sammen med karriere- og karriereudvikling, lokale arrangementer m.v. i endnu højere grad end i dag, siger Jacob Suhr.

6 HØJTUDDANNET I JOB TEKST / ANNE NIMB FOTO / CHRISTEL SKREE AKADEMIKERE SKAL VIDEN DE HØJTUDDANNEDES UDDANNELSE GIVER EN STOR VIDEN, MEN DET ER IKKE NOK I SIG SELV. VIDEN SKAL OMSÆTTES TIL FÆRDIGHEDER OG DER ER ET STYKKE VEJ FRA DET ENE TIL DET ANDET. Vi vil jo gerne have rigtig mange flere virksomheder til at få øje på de højtuddannedes kvaliteter, men hvordan bliver de højtuddannedes kompetencer sat i spil ude i virksomhederne? Hvor vigtigt er det at akademikere har forretningsforståelse? Og på hvilken måde skal de have det? Hvordan oplever virksomhederne at uddannelserne og dermed de højtuddannedes kompetencer matcher deres behov? Det er spørgsmål som man kun kan få svar på ved at spørge virksomhederne og de højtuddannede medarbejdere selv. Vi har fundet sådan en virksomhed og sådan en medarbejder i hjertet af Danmark Odense. Virksomheden hedder Autorola Group Holding og har datterselskaber i 16 lande primært i Europa. I Danmark kender de fleste koncernen under de danske selskabsnavne Autocom.dk, Bilsalg.dk og Bilpriser.dk mens selskaberne i udlandet er kendt under navnet Autorola. Fælles for alle selskaberne er at de arbejder i krydsfeltet mellem bilsalg og internettet. Bilpriser.dk er Danmarks førende bilvurderingshjemmeside mens alle øvrige selskaber håndterer onlinebilauktioner. For auktionsselskaberne gælder det at kun bilforhandlere kan købe bilerne og omsætning genereres af de salærer som køber og sælger betaler når en bil er solgt. Det danske selskab Autocom.dk er det eneste af auktionsselskaberne hvor også private kan sætte bil til salg på auktionen og derved nyde godt af auktionsfeberen blandt landets bilforhandlere. Den fynske koncern er ejet af brødrene Peter og Martin Grøftehauge. Koncernen har eksisteret siden 2001 og beskæftiger i dag 250 medarbejdere. 70 af dem sidder på hovedkontoret i Odense mens resten er fordelt i de øvrige europæiske selskaber samt Australien. Mange typer medarbejdere Virksomheden beskæftiger mange typer medarbejdere. En stor gruppe er sælgerne som alle er erfarne fra bilbranchen, en anden stor gruppe er IT-udviklerne. Og så er der finansfolkene, produktudviklerne og endelig den afdeling hvor vores KS-medlem hører til: International marketing og kommunikation en afdeling som servicerer hele organisationen i intern og ekstern marketing og kommunikation. 1. maj 2010 blev KS-medlem Nina Kaad Jensen, cand.mag. i international virksomhedskommunikation fra SDU, ansat som marketingkoordinator i koncernens internationale marketing- og kommunikationsafdeling. Nina Kaad Jensens arbejdsopgaver spænder bredt fra at være ansvarlig for international pr og intranet til håndtering af markedsføringen for Autocom.dk. - Alt hvad vi gør, skal være en god businesscase, det vil sige at det skal kunne ses på bundlinjen. Det gør vi ved at skaffe biler og få sat dem til salg. Det er succeskriteriet, siger hun. Men hvilke krav er det så virksomheden har til en medarbejder der skal løse den opgave? - Vi bygger på et værdisæt som vi kalder RAR det står for Resultatorienteret, Ansvarsbevidst og Respekt. Og det er nok det første af ordene vi skal lægge særligt mærke til når vi taler om de forventninger vi har til de medarbejdere vi ansætter. For resultatorientering er en meget vigtig egenskab her hos os, siger Ninas chef, Nicky Strandstoft, der er international marketing & communications manager. - Selvom vi sidder på mindre end én procent af det samlede europæiske B2B-marked for salg af biler, er vi i den europæiske toptre, så vi kan roligt kalde os selv for pionerer inden for onlinebilauktioner. Det er klart vores mål at vi vil være nummer et og den foretrukne europæiske partner på vores marked. Og vi har tænkt os at gøre det selv. Vores vækst er skabt af en

7 6/7 OMSÆTTE TIL FÆRDIGHEDER smuk symbiose mellem højtuddannede kompetencer og dygtige bilfolk. I de senere år har vi brugt vores indtjening på at åbne op og på at vokse i udlandet, og den udvikling vil man se fortsætte, siger han. Faglighed og personlighed Og hvilken slags medarbejdere har Autocom så brug for for at kunne gøre det? - Man kan dele det vi efterspørger, op i to dele: Faglighed og personlighed. Da vi ansatte Nina, valgte vi bevidst at søge en medarbejder med meget sammensatte kompetencer. Vi ville gerne have en der kunne både noget kommunikation og noget marketing en som var i stand til at arbejde med forskellige værktøjer og i forskellige retninger, siger Nicky Strandstoft. - Vi vurderede ansøgerne på deres viden, det vil sige deres uddannelse og ikke kun deres færdigheder. I mine øjne bygger færdigheder nemlig på erfaring,og det kan man ikke forvente at en nyuddannet har. Derfor er det også ekstremt vigtigt at vi kan se at der er motivation og vilje til at ville lære til stede. Nina søgte jobbet selvom hun ikke havde alle de kompetencer vi efterspurgte. Det viser selvtillid, og det er noget vi også kan bruge. - Vi har en del højtuddannede ansat, og en af kvaliteterne er absolut at de ikke er bange for at give deres mening til kende, så vi får en god sparring til gavn for det vi beskæftiger os med. En af de mange gode grunde vi har til at ansætte højtuddannede, er at de kan udfordre og blive udfordret. De bringer en viden med fra deres studier som gør at de er gode til at tænke rundt om opgaven inden de går i gang, gennemskue ting og ikke kun tænke i løsninger. Der ligger noget struktur i de akademiske uddannelser som gør at man kan håndtere den slags projekter som vi arbejder med her, fortæller Nicky Strandstoft. Nina Kaad Jensen supplerer: - Jeg synes også at min uddannelse har givet mig en evne til at tænke længere frem end bare at løse en opgave, og det kan jeg bruge i mit job. Men det er også en meget stor udfordring at arbejde med store projekter hvor der er penge involveret. Vores vækst er skabt af en smuk symbiose mellem højtuddannede kompetencer og dygtige bilfolk

8 DET MÅ HANDLE OM AT FÅ FORTALT HVAD EN HØJTUD- DANNET KAN BIDRAGE MED OG SAMTIDIG MINDE BÅDE VIRKSOMHEDER OG NYUDDANNEDE OM FORSKELLEN PÅ VIDEN OG FÆRDIGHEDER NICKY STRANDSTOFT OG NINA KAAD JENSEN CHEF OG MEDARBEJDER I EN VIRKSOMHED DER HAR GODE ERFARIN- GER MED AT ANSÆTTE HØJTUDDANNEDE. Skarpt forretningsfokus Nina blev uddannet for snart to år siden og har haft et par job af kortere varighed inden hun kom til Autocom. - Begge mine to første job kunne jeg gå direkte ind i fra dag et, men sådan har det ikke været her hos Autocom hvor der er mange opgaver som er nye for mig, og hvor det meget skarpe fokus på forretning og bundlinje også var uvant. For mig har det betydet at jeg hver gang noget koster penge, har skullet finde ud af hvad det ville give af resultater. Og det synes jeg ikke min uddannelse har klædt mig på til, så jeg har måttet lære en masse nyt om analyser af målgrupper, medier, marked, kendskabsgrader og så videre, fortæller Nina Kaad Jensen. Hvor vigtigt er det at akademikere har forretningsforståelse? - Det er vigtigt. Ikke forventeligt, men det gør absolut ikke noget hvis man forstår den side af det. Vi er her for at tjene penge, og det skal man være indstillet på. Så man må ikke synes at det kommercielle er noget farligt noget, siger Nicky Strandstoft. - Der er meget learning by doing i det, mener Nina. Hendes opfattelse af forretningsforståelse er at man skal kunne favne og tænke i hvad ethvert tiltag betyder for forretningen. - Man skal tænke bundlinjeorienteret, siger hun. Studiejob giver forretningsforståelse Kan man forvente at en nyuddannet har forretningsforståelse? - Jeg tror ikke man får den gennem uddannelsen, men gennem studiejob og praktik. Forståelsen for hvad erhvervslivet har behov for, kommer gennem et relevant studiejob. Så jeg vil råde de studerende til at få sig nogle relevante studiejob der kan give dem forretningsforståelse. Selve uddannelsen giver en stor viden, og det er et vigtigt fundament at bygge videre på, men det er ikke nok i sig selv. Den skal omsættes til færdigheder, forklarer Nicky Strandstoft. Så mange flere virksomheder burde ansætte højtuddannede? - Danmark er karakteriseret ved at vi har en underskov af små og mellemstore virksomheder, og de har ikke stærk tradition for at ansætte højtuddannede, så det må handle om at få fortalt hvad en højtuddannet kan bidrage med og samtidig minde både virksomheder og nyuddannede om forskellen på viden og færdigheder. Men fordelen ved en højtuddannet medarbejder er helt klart at de er fremme i skoene og rigtig gode til at gå fra skole til virksomhed og derved omsætte viden til færdigheder, slutter Nicky Strandstoft.

9 8/9 Ad Hoc Translatørservice ønsker Kommunikation og Sprog TILLYKKE med 40 års jubilæet! A D HOC A TRANSLATØRSERVICE D HOC T O L K E S E R V I C E Ad Hoc Translatørservice A/S Telefon Ad Hoc Tolkeservice A/S Telefon Fredericiagade 16 DK-1310 København K

10 Boost dit netværk fortæl dine kolleger om de netværksmæssige og økonomiske fordele ved at være medlem af kommunikation og sprog og få et gavekort på 500,- kroner når din kollega melder sig ind!

11 10/1111 og få gavekort på 500 kroner! Hvad med en biograftur for fire personer, en rejse eller en måneds træning inkl. personlig træner? Nysgerrig? Send KS info til 1241 ** så ringer vi dig op! **Pris på sms: 0 kr. + alm. takst, betales via mobilregningen. Udbydes af Forbundet Kommunikation og Sprog, Hauser Plads 20, 1127 København K, tlf

12 INTERN KOMMUNIKATION TEKST / ANNE NIMB FOTO / CARSTEN SNEJBJERG

13 12/13 DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT MUKHTAR ER BUSCHAUFFØR PÅ BUS- LINJE 3A I KØBENHAVN OG BERØMT. DET BLEV HAN NÆSTEN FRA DEN ENE DAG TIL DEN ANDEN DA ARRIVA SOM LED I EN INTERN KOMMUNIKATIONSKAM- PAGNE FEJREDE HANS FØDSELSDAG OG FILMEDE DET. DET ER NEMLIG IKKE KUN HANS 1600 KOLLEGER DER HAR SET DEN LILLE FILM HVOR PASSAGERERNE SYN- GER FØDSELSDAGSSANG FOR MUKHTAR. MERE END 2,3 MILLIONER MENNESKER FRA HELE VERDEN HAR SET FILMEN PÅ YOUTUBE.

14 Ude i Ejby Industrikvarter vest for København ligger Arrivas busanlæg for linjerne 2A og 250S. Her lugter af olie og diesel, og det minder mest om et autoværksted. Ikke et af den slags steder man forestiller sig at en verdensomspændende reklamesucces er blevet til. Men store succeser behøver ikke blive til i smarte kontorer i city. De kan også blive til i et busanlæg i et industrikvarter. Oppe på første sal finder vi nemlig KS-medlem Marianne Færch, forretningsudvikler hos Arriva. At være forretningsudvikler indebærer at hun skal sørge for at få flere til at køre med bus. Det gør hun blandt andet via projektet Bedre Bustur som er paraplynavnet for et brugerdrevet innovationsprojekt i busdriften. Og nu kommer vi så til sagens kerne og hvorfor vi besøger KS-medlem Marianne Færch på busanlægget i Glostrup: Et af kampagneelementerne i projektet Bedre Bustur er nemlig blevet en bemærkelsesværdig stor succes. Det er filmen med buschaufføren gejstrede mail fra læreren, fortæller Marianne Færch. Flashmob Ideen bag Mukhtar-filmen opstod egentlig mere som et internt kommunikationsprojekt end et eksternt. Kampagnen er udviklet sammen med bybird / Kadaver som fik ideen til at optage Mukhtars fødselsdagsfejring på film som en såkaldt flashmob. En flashmob er en gruppe af mennesker der forsamles pludseligt på et offentligt sted og fælles udfører en usædvanlig handling hvorefter de spredes igen. Det er et ret nyt fænomen som er ved at brede sig, og fejringen af Mukhtars fødselsdag er helt i tråd med det: Folk i bussen bryder pludselig ud i sang, og bussen bliver også mødt af en demonstration der viser sig at være glade fødselsdagsfejrere. I tilfældet med Mukhtars fødselsdag blev det så optaget på film som rigtig mange altså har haft lyst til at se på nettet. BUSCHAUFFØRER ER IKKE VANT TIL SÆRLIG MEGET ANERKENDELSE SNARERE DET MODSATTE SÅ VI HAR GJORT ALT MULIGT FOR AT FORKÆLE DEM Mukhtar der får sig en fødselsdagsoverraskelse da bussen bryder ud i fødselsdagssangen I dag er det Mukhtars fødselsdag. Filmen blev lagt på nettet midt i maj måned, og i løbet af få dage nåede den op imod en million visninger på YouTube. I begyndelsen af august havde den været vist 2,3 millioner gange, og Mukhtar er blevet berømt. Han har svært ved at overholde sin køreplan fordi folk hilser på ham når de kommer op i linje 3A, og Arriva får henvendelser fra hele verden fordi filmen virkelig rører folk. - Der er for eksempel en skoleklasse i USA der har lært fødselsdagssangen, og vi får be- - Vi har aldrig tidligere lavet noget der har givet så meget opmærksomhed, så vi er rigtig glade og stolte, også fordi den jo er udsprunget af kernen i vores kampagne: At chaufførerne skal mærke at vi sætter pris på det de gør. Var egentlig mest til internt brug Mukhtar var på ingen måde forberedt på at hans fødselsdag skulle være noget ganske særligt i år. Han havde egentlig fri på dagen, men det var muligt at alliere sig med en af hans kolleger, og Mukhtar er en rigtig flink fyr, så da kollegaen spurgte om han ville tage hans vagt sagde Mukhtar selvfølgelig ja. - Det var helt tilfældigt at det blev ham. Det var bare fordi det var den dag vi havde hyret et filmhold som optog filmen ved hjælp af et skjult kamera, siger Marianne Færch. Og det var også tilfældigt at filmen blev så kendt, for vi havde kun forestillet os at den skulle bruges internt i Arriva. Vi havde tænkt at lægge den ud på vores kampagnesite og også You Tube, men vi havde troet at det ville være medarbejdere der primært ville kigge på den. Men den bredte sig jo så ud i løbet af få dage. Hvis man går ind og kigger på siden med Mukhtar-filmen på YouTube, vil man se at der er en stribe kommentarer skrevet af forskellige folk fra hele verden. Nogle af dem er racistiske eller beskylder Arriva for at være det. Nogle af dem giver store roser, andre udtrykker skuffelse over at det bare er en reklame og slet ikke rigtigt. Men de fleste af kommentarerne er søde og rørende. - Med nettet og den hurtige udbredelse af indhold bliver det svært at sikre sig mod ubehagelige reaktioner. Man er så at sige nødt til at slippe kontrollen over kommunikationen, forklarer Marianne Færch.

15 14/15 Du kan se Mukhtarfi lmen på YouTube her: watch?v=xgoytntswyy MaRiannE FÆRCH: VI HAR ALDRIG TIDLIGERE LAVET NOGET DER HAR GIVET SÅ MEGET OPMÆRKSOMHED Chaufførerne forkæles Bedre Bustur er resultatet af at Arriva og trafikselskabet Movia har søgt penge hos staten for at kunne lægge ekstra kræfter i at få flere folk til at køre med bus. - Indtil 2008 var der ikke noget incitament for busselskaberne til at få flere til at køre med bussen, for vi fik ikke flere penge ud af det. Siden 2008 har vi imidlertid haft en aftale om at vi får en andel af den øgede omsætning fra flere passagerer, og af denne går så en del til Arriva og en del til chaufførerne. Der er således en hel del mere i Bedre Bustur-projektet end vi som passagerer kan se. 50 procent af aktiviteterne handler om intern fokus og 50 procent om ekstern. Man har blandt andet også haft en dieselsparekampagne hvor den mest miljøvenlige chauffør på linje 3A blev kåret. - Buschauffører er ikke vant til særlig meget anerkendelse snarere det modsatte så vi har gjort alt muligt for at forkæle dem. En stor del af det handler således om intern kommunikation hvor vi skal vide hvad chaufførerne synes er fedt er det en ny bus, et nyt chaufførsæde, et nyt slips eller hvad? - Tanken er at chaufførerne leverer en bedre service ude hos brugerne hvis de er tilfredse med deres job, fortæller Marianne Færch som også har haft hyret en skuespiller klædt ud som geisha til at forkæle chaufførerne i deres pauselokale. Ideen med at synge fødselsdagssang er også med i forkælelsespakken som altså ikke bare har kørt på nettet, men i lige så høj grad på gaden. 49 nationaliteter Marianne Færch at der er omkring chauffører i Københavns-området, og at de har 49 forskellige nationaliteter. Ofte kan de ikke rigtig tale dansk når de bliver ansat, og de skal også have et buskørekort, så der er noget uddannelse der skal fungere. Lige i øjeblikket er der stor efterspørgsel på chaufførjob, men sådan er det ikke altid. - Chaufførerne er jo vores frontmedarbejdere, og derfor har de stor betydning, så vi gør meget ud af at engagere dem fra starten gennem møder, uddannelse og andre aktiviteter. Foreløbig kører incitamentskampagnen frem til 2011 og på fem udvalgte buslinjer. Kampagnen bygger på et researcharbejde hvor man har spurgt danskere hvad man kan gøre for at gøre deres bustur bedre. - Vi havde såkaldte stoppestedsværter placeret på udvalgte stoppesteder. De talte med passagerne om hvad vi kan gøre for at gøre deres bustur bedre, men vi har også holdt workshopper med folk der næsten aldrig kører bus, folk der kører i bil, og folk der kører i tog. De tilbagemeldinger vi har fået fra kunderne, har blandt andet resulteret i at vi har videreuddannet chaufførerne, for eksempel i konflikthåndtering, forklarer Marianne Færch. og hun pointerer samtidig at Arriva kan se en helt klar effekt i form at flere passagerer på de linjer hvor kampagnen har kørt. 150S og 173E har oplevet en passagerstigning på 21 procent. Flere passagerer og større tilfredshed giver penge i både Arriva og chaufførernes kasse. På et enkelt kvartal var der for eksempel kroner til deling på to af linjerne. Og Arriva har jo så også fået en masse opmærksomhed og pæn omtale ud af de forskellige Bedre Bustur-kampagner, også den seneste om de nye kærlighedssæder gav pæn medieomtale. Det har så også haft den konsekvens at Marianne Færch er blevet ret vant til medieoptræden. Så det har været noget af en karrierestart for Marianne Færch der blev færdig som cand.mag i retorik og engelsk i januar Via sit netværk fik hun efter nogle måneder jobbet hos Arriva, og det trives hun mere end godt med. - Jeg har fået en interesse for busser som jeg aldrig kunne forestille mig. Og det har jeg jo ikke så meget på grund af busserne som på grund af alle de mange mennesker man møder her. Det er en meget stor kvalitet ved jobbet at der er så mange forskellige mennesker herude. Så selvom det bestemt ikke virker særlig fancy når man lige kommer herud, så er det vildt spændende alligevel, slutter hun.

16 J O U R N A L I S T I K F O R K O M M U N I K A T I O N S F O L K Master i journalistik Master i journalistik kombinerer det bedste fra den journalistiske og den akademiske verden og giver dig en praktisk indføring i journalistiske arbejdsmetoder og genrer. INFORMATIONSMØDER København: 28. oktober hos Politiken kl Odense: 28. oktober hos Fynske Medier kl Uddannelsen giver dig blandt andet: Træning i journalistiske arbejdsmetoder og journalistisk formidling Indblik i det journalistiske nyhedsbegreb Kompetence til at foretage etiske valg og fravalg Kendskab til medielovgivningen Forståelse for mediernes rolle i samfundet Uddannelsen foregår i Odense og varer to år på deltid. Søg nu og senest 1. december Uddannelsen starter 4. februar Kontakt os på tlf , eller gå ind på Uddannelsen er relevant for dig, hvis du allerede har erfaring inden for journalistik, kommunikation eller andre typer formidling, men gerne vil styrke din journalistiske faglighed. LOST IN TRANSLATION? Sprog som en hård kompetence Studieskolen inviterer sammen med Dansk Industri (DI) og med Kommunikation og Sprog som medarrangør til debatmøde om sprogkompetencer og sprogpolitik i danske og internationale virksomheder. Oplæggene og debatten vil tage udgangspunkt i centrale spørgsmål: - Bliver sprog betragtet som en strategisk kompetence når virksomheden skal være aktiv på den globale scene? - Hvad betyder sproget for kommunikationen i en virksomhed der har repræsentationer i flere lande? - Hvordan skaffer virksomhederne de nødvendige sproglige kompetencer? - Bliver sprog betragtet som en hård kompetence ved ansættelser? - Er det nok at kunne engelsk? Kan vi engelsk godt nok? Program Kl Velkomst v. Charlotte Lorenzen, Studieskolen og Charlotte Rønhoff Dansk Industri Kl Oplæg v. Tore Håkonsson, senior vice president, Vestas Nacelles. Sprog som en strategisk kompetence når virksomheden skal være aktiv på den globale scene. Kl Mulighed for introduktion til digital sprogtest samt at nyde lidt god mad og vin Kl Oplæg v. Hanne von Wovern, Danisco: Erfaringer med sproglig fleksibilitet og effektiv forretning i en virksomhed med engelsk som arbejdssprog. Kl Paneldebat Kl Mulighed for introduktion til digital sprogtest samt at nyde lidt god mad og vin Onsdag 13. oktober 2010 kl Dansk Designcenter, H.C. Andersens Boulevard 27 Tilmelding til Flere oplysninger fra konsulent Jørgen Christian Wind Nielsen,

17 /

18 1980 FORBUnDET KOMMUniKaTiOn Og sprog 1970 TEKsT / FORManD PER LinDEgaaRD HJORTH, ÅR 1991 PÅ ildsjælenes LEgEPLaDs KOMMUniKaTiOn Og sprog HaR LigE 1994 FRa BEgYnDELsEn i 1970 VÆRET ildsjælenes LEgEPLaDs. UDEn DE MangE ildsjæle 1984 DER gennem ÅREnE HaR KÆMPET FOR MEDLEMMERnE Og FOR FORBUnDET, HaVDE Vi ikke KUnnET FEJRE 40-ÅRs JUBiLÆUM, skriver FORManD PER LinDEgaaRD HJORTH Det er meget tankevækkende og ikke mindst 1975 en meget speciel følelse at få lov til at skrive en artikel om vores forbund i anledning af 40-års jubilæet. 40 år tilbage i tiden er vi i 1970 hvor jeg selv gik i 4. klasse og glædede mig helt vildt til at skulle begynde at lære engelsk næste skoleår var året hvor kommunalreformen trådte 1976 i kraft, rødstrømpebevægelsen blev grundlagt i at vi i dag har meget vanskeligt ved at forestille Danmark og slumstormere besatte en ejendom på Nørrebro. Men mens jeg løb rundt i Vojens som en bitte knægt med forslåede knæ og legede med alle kammeraterne, var der ved at ske noget skel sættende 1977 ovre i det store, ukendte København. En gruppe af korrespondenter med Bess Lindhardt i spidsen var i gang med at grundlægge den fagforening som vi i dag kender som Kommunikation og Sprog Bess drive og energi udsprang af stor utilfredshed med manglende anerkendelse af hendes faglige kvalifikationer og ikke mindst en løn der langtfra modsvarede hendes og kollegernes kvalifikationer. Det var derfor hun tog initiativ til at kontakte andre korrespondenter, og heldigvis var hun ikke den eneste ildsjæl på det tidspunkt. Cirka 250 korrespondenter mødte den 27. oktober 1970 op til en stiftende generalforsamling. Efter generalforsamlingen var Handelshøjskolens Korrespondentsammenslutning (HAK) en realitet. Forbundets første ildsjæle var født, og de havde kastet sig ud i et projekt der baserede sig på frivillighed og ulønnet arbejdskraft. Jeg tror For hvis ikke de hundredvis 2006 af medlemmer os hvilken indsats Bess og hendes kolleger lagde for dagen for at få dannet en organisation der skulle være med til at sikre faglig anerkendelse og ordentlige løn- og ansættelsesvilkår for korrespondenter. Heldigvis var Handels højskolen i København venligt stemt over for projektet og hjalp med adresser på dimittender fra de sidste 10 år. Hvordan skulle missionen ellers være lykkedes i en tid uden kopimaskiner, mobiltelefoner, og internet? De første men ikke de sidste 1998 ildsjæle Bess og hendes kolleger var forbundets første ildsjæle der var drevet af en oprigtig harme over manglende faglig anerkendelse på egne og fagfællernes vegne og af lysten til at forbedre forholdene for ligesindede samt ikke 1999 mindst af troen på at projektet ville lykkes. Med de var heldigvis ikke de sidste. De før ste ildsjæle var med til at grundlægge ikke kun det vi i dag kender som Kommunikation og Sprog, men også en kultur med ildsjæle som på frivillighedens basis uegennyttigt yder en kæmpe indsats til glæde og gavn for andre medlemmer. der igennem 40 år på forskellige tidspunkter i deres livs- og karriereforløb har været frivillige i KS, havde engageret sig i forbundet og været de bærende kræfter i udviklingen af KS, ville KS i dag ikke have været et anerkendt forbund 2007 for kommunikations- og sprogfolk der indgår som en ligeværdig partner med andre organisationer i Akademikernes Centralorganisation (AC) og i forhold til arbejdsgiverorganisationerne. Hvilke ildsjæle og situationer tænker jeg på? Jeg tænker for eksempel på forbundets første bestyrelser som trods megen modstand kæmpede videre i deres fritid, holdt bestyrelsesmøder på privatadressen, selv måtte besvare alle henvendelser fra medlemmer og måtte slæbe foreningens arkiv med sig 2010 fra sted til sted. Jeg tænker også på mange af forbundets første

19 18/ medlemmer til hvem der ved generalforsamlingen i 1975 lød følgende tak: TAK til alle medlemmer, som trådte til med store og små checks, da vi bad om økonomisk bistand til at klare det skarpe hjørne af vor oplysningskampagne i efteråret. Mon nogen overhovedet kan forestille sig 1972 hvad der ville ske hvis hovedbestyrelsen i dag iværksatte en indsamling blandt medlemmer til gennemførelse af en kampagne? ildsjælene i kredsene Efterhånden som forbundets første ildsjæle have 1983 opnået det de ville, kastede de sig over nye pro jekter eller valgte blot at koncentrere sig om noget helt andet. Men der kom heldigvis nye til. Her tænker jeg specielt på alle de hundredvis af medlemmer der gennem årene har gjort et kæmpe arbejde som medlemmer af en kredsbestyrelse. I 1978 blev 1974 forbundets første kreds oprettet, nemlig Fynskredsen. I perioden op til 1989 kom flere kredse til, så antallet af kredse kom op på 13. De mange ildsjæle i kredsene har spillet en meget væsentlig rolle i udviklingen af KS. Kredsene blev etableret med henblik på 1976 Forbundets ledelse, hovedbestyrelsen, blev at synliggøre KS centralt og lavede et hav af 1975 spændende arrangementer for medlemmerne. Etableringen af kredsene var en milepæl i KS historie da forbundet på den måde kom meget tættere på det enkelte medlem. Kredsene ydede en kæmpe indsats, men havde ingen reel indflydelse på forbundets politik. dengang valgt ved urafstemning. Det lyder jo meget demokratisk, men nogle af os kan huske at der vist stort set aldrig var en egentlig afstemning. Med etableringen af kredsene viste KS atter en af sine store styrker, nemlig at lytte 1987 til hvad 1977 medlemmerne vil, og lade demokratiet komme til orde. Men ildsjælene måtte på banen igen, og de arbejdede nu for medlemsdemokratiet. Der skulle være en større sammenhæng mellem kredsene og forbundsledelsen. Som forbundets 1978 øverste myndighed indførtes derfor et landsmøde hvor de ca. 55 delegerede blev valgt i forbundets 13 kredse. Rigtig mange var nervøse for den nye struktur: Var vi modne, parate etc. til en struktur der stillede større krav til det enkelte medlem og dermed også til kredsene? Selvfølgelig var vi det. Alle ildsjælene i forbundet viste atter en gang at vi som medlemmer brænder for vores Og HER HAR VI SÅ FEM ILDSJÆLE DER I 1996 BLEV UDNÆVNT SOM ÆRESMEDLEMMER: BAGEST FRA VENSTRE BIRGIT MEISE, LONE HASFORTH OG LIS KNUDSEN. FORREST FRA VENSTRE BESS LINDHARDT OG HANNE NIELSEN. forbund og kan få tingene til at ske. Atter en gang viste vi i KS at vi var parate til at indføre ændringer, og det er i høj grad forbundets ildsjæle der var med til at gøre disse ændringer til en succes. Legeplads for ildsjæle At vi i KS ikke er bange for ændringer, er indførelsen af vores nuværende struktur ligeledes et lysende eksempel på. Og ikke nok med det. Hele strukturprocessen viser også med al tyde Vores nuværende aktivitetsstruktur er en kæmpe legeplads for de mange ildsjæle. Og ildsjælene boltrer sig i dag i forskellige netværk eller i en regionsbestyrelse. Fælles for disse ildsjæle og de ildsjæle der ikke 2007 længere er aktive, er at de gør og har gjort en forskel. Jeg er overbevist om at de tidligere syv for- 1997mænd for KS ligesom jeg er alle disse ildsjæle dybt taknemmelige for det store arbejde de har ydet. De har brugt en stor del af deres dyrebare fritid for at gøre en forskel for alle medlemmer. Og det er deres fortjeneste at KS i dag er et respekteret og anerkendt forbund med indflydelse på uddannelserne, overenskomster og lighed at KS er et forbund der oprigtigt ønsker at inddrage medlemmerne og lade dem finde gode samarbejdsrelationer med erhvervslivet. løsningerne. KS er et forbund der lytter til hvad En stor tak til alle ildsjælene. Det er jeres medlemmer vil. Vi har derfor i dag en struktur hvor ethvert medlem har fortjeneste at alle medlemmer i dag kan være muligheden for at stolte af en 40-årig der er fuld af energi, vigør lave de aktiviteter som han eller hun brænder og kampgejst. Et stort til 2010 lykke til os alle. for og samtidig få økonomisk støtte til det

20 KOMMUniKaTiOn Og 1980 sprog: 40 ÅR 1970 TEKsT / anne nimb FOTO / MiKaEL HJULER Da DE PÆnE 1991 PigER 2001gi hendes brev blev faktisk starten 2006 på det vi i dag BEss LinDHaRDT VaR DEn FØRsTE FORManD FOR HaK, som Ks HED DEngang. HUn FORTÆLLER HER OM HVORDan DET gik TiL Da DET HELE BEgYnDTE I foråret 1970 sendte en ung korrespondent som var ansat på Plumrose, et brev til alle dem der inden for de sidste år havde bestået handelshøjskolens tresproglige korresponden teksamen. Brevskriveren spurgte på initiativtagernes vegne om de gode sprogkundskaber havde åbnet dem mulighed for at udfolde sig selvstændigt og nå til en ansvarsfuld post. Eller har De, som de fleste af os, måttet erkende, at Deres muligheder i sørgelig grad begrænses af et traditionsbundet system, hvor vi på for hånd sættes i bås, uden hensyn til uddannelse og kvalifikationer. Brevet mundede ud i en opfordring til at slutte sig sammen for at opnå bedre vilkår for korrespondenter Brevskriveren hedder Bess Lindhardt, og kender som Forbundet Kommunikation og Sprog. Svarprocenten var opmuntrende nok til at hun og de øvrige 2007 initiativtagere kunne udsende et opråb hvor man manende spurgte: Vil I være underbetalte kontordamer med 1997kendskab til sprog, eller vil I være virkelige kapaciteter man regner med, også lønmæssigt? Det var i hvert fald 500 korrespondenter som ikke var i tvivl om hvad de helst ville. Så mange meldte nemlig positivt tilbage, og cirka halvdelen af dem mødte op til stiftelsen af HAK Handelshøjskolens Korrespondent sammenslutning den 27. oktober Det var vores mål sammen at skabe en fagforening som kunne arbejde for at skabe bedre 1999 forhold for korrespondenter i erhvervslivet, husker Bess Lindhardt som i høj grad havde prøvet på egen krop hvad det ville sige at være 2010

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION:

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job Fra UNI til Job Program Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Hvad kan jeg bruge IDA til? Hvordan får jeg den rigtige løn? Juridisk rådgivning Kurser og fagtekniske netværk

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

PERSONLIGE DATA ERHVERVSERFARING PROFIL

PERSONLIGE DATA ERHVERVSERFARING PROFIL PERSONLIGE DATA Navn: Gitte Daurehøj Adresse: Herlev Hovedgade 141 2.th., 2730 Herlev Telefon: 26175513 E-mail: daurehoej@gmail.com Fødselsdato: 24.08.1962 Civilstand: Gift PROFIL Inspirerende sælger med

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Mødedato 26. oktober 2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning Mødedeltagere Berit Nørskou Pedersen - Formand Jacob Møllgaard Richard

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere