Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup hannevilstrup.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk"

Transkript

1 Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup hannevilstrup.dk

2 Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner Stress / belastningstilstande Opdragelsesmæssige prblemstillinger Psyksmatiske lidelser Identitetsprblemer Krisebehandling ved tab, arbejdsløshed, skilsmisse, sygdm, dødsfald m.m. Traumebehandling af PTSD - ved bl.a. vergreb, ulykker eller andre traumatiske hændelser Parterapi Supervisin Jeg har 10 års erfaring med supervisin af - bl.a. lærere, pædagger, sygeplejersker, læger, psyklger, ledere m.fl. Caching Jeg hjælper dig med at finde g udnytte dine ptentialer bedst muligt Knfliktmægling Rådgivning Jeg kan hjælpe med til at finde en løsning mellem parterne i en knflikt Jeg kan tilbyde skler g institutiner rådgivning g vejledning af børne- g ungdms-psykiatriske lidelser. Lægelig vurdering af psykiatriske tilstande hs børn g unge Side 1

3 Terapifrmer Jeg anvender både gestaltterapi g kgnitiv terapi i min praksis. Ud fra en faglig g klinisk vurdering tilpasses terapien naturligvis den enkeltes behv. Individuel terapi Frdele ved individuel terapi Du har al tiden med terapeuten fr dig selv, g er sikker på at kmme til at beskæftige dig med det du har brug fr hver gang Hvis du vil arbejde med særligt ømtålelige emner, behøver du kun at invlvere terapeuten i det Hvis det generelt virker fr vervældende fr dig at skulle arbejde terapeutisk i et rum, hvr der er andre til stede end dig g terapeuten Gruppeterapi Frdele ved terapi i gruppe Du kan beskæftige dig direkte med hvrdan din kntakt er til andre mennesker, ved at arbejde med det i gruppen her g nu Det kan være yderst helende at erfare at flere andre mennesker kan rumme at høre m dine prblemer, g at erfare at de synes at det er vigtigt at der gså er plads til dig De andre i gruppen kan give dig direkte tilbagemeldinger på det du gør/siger Du har mulighed fr at afprøve nye sider af dig selv i kntakt med én eller flere af de andre i gruppen, g få tilbagemeldinger m hvrdan kntakten påvirker dem Du har mulighed fr at bruge gruppen sm et netværk, sm kan støtte dig i at føre de ting ud i livet, sm du beslutter i gruppen Når de andre i gruppen arbejder med deres prblemer, får du fte et nyt perspektiv på dit eget liv, hvilket kan give dig adgang til nye mråder i din persnlige prces Individuel terapi g Gruppe terapi Det kan gså være en frdel at kmbinere gruppe terapi g individuel terapi. Du kan gå i individuel terapi hs mig samtidig med at du deltager i en gruppe. TRE - Traume Realease Exercises Side 2

4 En fantastisk teknik til traume healing g stress reduktin. TRE består af en række øvelser, der er udviklet til at fremkalde krppens naturlige rystelser, sm er med til, at give krppen, den frløsning den har brug fr, fr at kunne give slip på gamle følelsesmæssige fastlåsheder. Rystelserne frigiver dybe muskelspændinger i krppen. PESSO - PBSP En terapeutisk metde, hvr hjernen bliver reprgrammeret, de gamle erindrinskrt bliver mdificeret g ngle nye bliver lagt ind. Det hele er båret af en ubetinget tillid til, at det enkelte menneske ved, hvad det har brug fr g drives af en dyb menneskelig indsigt m, at blive imødekmmet. Side 3

5 De 4 frskellige terapifrmer, jeg benytter 1. Hvad er Gestaltterapi: En måde at leve i nu'et på En måde at tage ansvar fr dig selv g dit liv på Beskæftiger sig med, hvad der ER her g nu Al frandring kræver din pmærksmhed Opmærksmhed er vres vigtigste rienteringsredskab Hvad ser du?, hvad gør du?, hvad mærker du? g hvr mærkes det? Hvad gør du ikke g hvrdan undlader du at gøre det, du i virkeligheden har brug fr? Din kntakt til andre mennesker afhænger af den kntakt, du er i stand til at skabe til dit eget indre liv Der er en sammenhæng mellem dine tanker, følelser g din krps udtryk Integratin af følelser i det levende liv er en vigtig del af gestaltterapien Tidligere hændelser der er følelsesmæssigt uafsluttede, binder nu'ets energi Gestaltterapien pløser - hvis du vil det - de mønstre, der frhindrer dig i at være levende g i kntakt med dig selv g andre Metden er fænmenlgisk at tage den anden fr pålydende at møde den anden, der hvr han/hun er at respektere den andens plevelse at være ved det der ER at sætte fkus på prcessen - mdsat målet at sætte fkus på, hvrdan jeg skaber min mening 2. Hvad er kgnitiv terapi: Kgnitiv terapi er en veldkumenteret terapifrm, der er målrettet, praktisk, aktiv, samarbejds- g krttidsrienteret psyklgisk behandling. Der anvendes indlæringspsyklgiske metder g udviklingsprcesser, sm har basis i videnskab. De kgnitive metder til behandling af psykiske lidelser er alle evidensbaserede, det vil sige baseret i videnskabelige undersøgelser. Verden ver er det en anerkendt psykterapi, sm fte anbefales sm første valg af metde. Side 4

6 Kgnitiv terapi eller kgnitiv adfærdsterapi, sm det fte kaldes er: Empirisk baseret Der er således stærke beviser fr, at kgnitiv behandling er virksm ved behandling af depressin, angsttilstande fra fbier g panik til OCD (tvangstanker g tvangshandlinger) g helbredsangst, skizfreni, persnlighedsfrstyrrelser, spisefrstyrrelser, misbrug, parprblemer g børn. Kgnitiv terapi har vist sig at være lige så effektiv sm medicinsk behandling verfr lettere til mderate depressins g angsttilstande g ved sværere psykiske sygdmme er den bedste behandling en kmbinatin af medicin g kgnitiv psykterapi. Praktisk g knkret De terapeutiske mål er rettet md at løse helt knkrete prblemer. Bedre prblemløsere har færre psykiske vanskeligheder. Typiske mål fr behandlingen kan være at: reducere angst g ur reducere depressive symptmer reducere tvangstanker g tvangshandlinger mindske bekymringer g negative tanker frøge selvværd g frbedre selvpfattelsen frbedre de sciale færdigheder mindske scial islatin g tilbagetrækning kmmunikere effektivt med mgivelserne løse bestemte prblemer mestre medicinering 3. Hvad er TRE - Traume Realease Exercises: En fantastisk teknik til traume healing g stress reduktin. TRE består af en række øvelser, der er udviklet til at fremkalde krppens naturlige rystelser, sm er med til, at give krppen, den frløsning den har brug fr, fr at kunne give slip på gamle følelsesmæssige fastlåsheder. Rystelserne frigiver dybe muskelspændinger i krppen. Bdy Rebalancing Exercises Side 5

7 Ryst dine spændinger af dig! Ryst dig til r i sindet! I frbindelse med stressede perider eller chk, påvirkes nervesystemet g musklernes spændingstilstand. Påvirkningen varer fte ved, længe efter at "faren" er drevet ver. I særdeleshed påvirkes psas-musklen. Psas-musklen g stress er tæt frbundet. Så længe psas-musklen er spændt, er krppen i knstant alarmberedskab! Alarmberedskabet sørger fr, at vi får ekstra kræfter til at klare pressede situatiner. De stre muskelgrupper bliver aktiveret, pulsen stiger, pupillerne udvides, så vi meget hurtigt kan reagere verfr en eventuel fare. Samtidig flyttes fkus fra frdøjelse g lgisk tænkning. Denne måde at reagere på er en styrke, der giver ekstra kræfter i pressede situatiner. Vi skal blt sørge fr at få deaktiveret alarmberedskabet igen. Gennem bestemte øvelser slipper krppen de spændinger, der blev aktiveret under en stressbelastet peride. Øvelserne har str effekt på stress- g angsttilstande, lyske/lændeprblemer g ur/søvnløshed/rastløshed. Træningen tager udelukkende udgangspunkt i den fysiske balance, sm din krp er i lige nu. Gennem bienergetiske øvelser bringes krppen i en rysteprces. Rystelsen sætter gang i krppens naturlige helingsprcesser, der genpbygger krppens kraft, styrke g balance. Ud ver øvelserne vil sammenhængen mellem krp, psyke g følelser, være et gennemgående tema. Når du kender funktinen g reaktinen i krppen, kan du med en anderledes pmærksmhed, pleve g rumme dine følelser, adressere dem g bruge dem knstruktivt. Psas-musklen g stress er tæt frbundet. Side 6

8 Så længe psas- musklen er spændt, er krppen i knstant alarmberedskab! TRE er gså gdt imd sekundær traumatisering, empatisk træthed g PTSD. TRE g psykterapi er såvel krpslige sm psyklgiske metder til frebyggelse g helbredelse. Trauma & Tensin Releasing Exercises (TRE) er en unik række øvelser, sm aktiverer en let skælven/sitren i krppens muskler. Denne såkaldte neurgene tremr vil langsmt massere g afspænde muskelvævet indefra g ud. I prcessen reduceres dybe, krniske muskelkntraktiner, sm blev skabt på tidspunktet fr de traumatiske eller stressfyldte begivenheder. Du vil blive ledt gennem disse øvelser på en sikker g respektfuld måde. Anvendelsen af TRE sm et selv-diagnstisk værktøj g helende prces er designet så udøveren kan engagere sig i sin egen terapeutiske prces med eller uden hjælp af en terapeut. I de fleste tilfælde er disse øvelser sikre nk til at blive praktiseret på egen hånd, eller sammen med en støttegruppe eller i en familie. I mange tilfælde kan der ses umiddelbare resultater med hensyn til stressreduktin g lindring af visse PTSD-symptmer. 4. Hvad er PESSO PBSP: En terapeutisk metde, hvr hjernen bliver reprgrammeret, de gamle erindrinskrt bliver mdificeret g ngle nye bliver lagt ind. Det hele er båret af en ubetinget tillid til, at det enkelte menneske ved, hvad det har brug fr g drives af en dyb menneskelig indsigt m, at blive imødekmmet. Her følger en beskrivelse af Göran Bergström, sm er uddannet sm bienergetisk analytiker g er medlem af Psykterapeut Freningen. Han har i mange år fulgt Al Pess, grundlæggeren af pesssystemet, g interesserer sig især fr parallellerne mellem pesssystemet g den nyere hjernefrskning, sm den bliver præsenteret af Antni Damasi i hans bøger: Descartes fejltagelse g Frnemmelsen af det der sker Al Pesss terapifrm udsprang i 60erne fra dansen, hvrfra den udviklede sig til en unik g sfistikeret frm fr gruppeterapi, hvr betydningen af hukmmelsesbilleders påvirkning af krpsbevidstheden ligger tæt p ad de nyeste tanker inden fr neurlgien. "Vi fødes med en kraftfuld genetisk natur. Side 7

9 I generne er der allerede fra begyndelsen af billeder, sm vi har nedarvet fra menneskearten. Vi kan kalde dem fr vres genetiske erindring. Disse billeder repræsenterer en viden m, hvrdan man bedst verlever eller sagt på en anden måde, hvrdan vi skaber s et gdt liv. Sm nyfødte kan vi ikke klare denne pgave alene men er afhængige af dem mkring s. Denne hjælp tager vi fr givet derfr kan vi tale m, at der i den genetiske erindring ligger en frventning, sm vi kan kalde den genetiske frventning. Vi frventer fx, at når vi skriger, vil der kmme ngen g finde ud af, hvad vi har brug fr. Hvis disse mennesker mkring s skal pfylde vres genetiske frventning, skal de grundlæggende frsyne s med plads, næring, beskyttelse, støtte g grænser. I starten helt fysisk knkret, siden hen på psykisk vis (mralsk pbakning, pmuntring, psykisk råderum m.m.), fr at vi til sidst skal kunne tage det ind i systemet sm en integreret del af s. I løbet af livet bliver der puttet nye krt ind hele tiden. Når vi iagttager nget, der kmmer s i møde fra den ydre verden, går det straks ind i databasen, g her bliver der søgt efter alle krt, der ligner dét, vi lige har iagttaget. Betydningen af det iagttagede bliver frtlket ud fra disse krt, g det næste der sker, er, at der på grundlag af alle disse data pstår en reaktin i krppen der til sidst eventuelt fører til en eller anden handling. Antni Damasi kalder denne krpsreaktin fr en smatisk markør. Ud fra dette kan vi frstå, at handlingen helt g hldent er afhængig af, hvilke krt, der befinder sig i databasen. Samtidig står det gså klart, at der er t sæt erindringer, der virker sammen. Den genetiske erindring, vi fødes med, g en selvbigrafisk erindring, sm vi erhverver undervejs. Vres plevelse af nuet er med andre rd baseret på en kmbinatin af disse t typer erindringer. Vi kunne således kalde nuet det erindrede nu, et nu sm bygger på frtidens g artens erfaringer, g sm i kraft af disse har frventninger til fremtiden. Hvis frventningen bliver skuffet dvs. hvis vi lader energien frtsætte ud i en aktin, g der pstår en interaktin, der ikke passer til frventningen vil vi pleve nget ufuldstændigt eller traumatisk. Måske er der slet ingen interaktin, eller der er en fjendtlig interaktin. Hvis dette er tilfældet, vil der pstå en mangel eller traumesituatin, sm barnet føler sig nødt til at tilpasse sig Der vil da kmme krt i databasen med mdstridende infrmatiner med Side 8

10 frvirring til følge, hvilket giver sig udslag i, at jeg får et frdrejet billede af mig selv g verden g deraf følgende uhensigtsmæssig adfærd. Fr at sige det temmeligt krt: Pesss metde går ud på at mdificere ngle af krtene g at sætte helt nye ind ved siden af de gamle. Helt nye er de dg ikke, fr de nye krt findes latent i systemet i frm af huller g længsler efter at få hullerne fyldt ud. Når vi ikke er s det bevidst, ligger længslen latent nedenunder g frårsager depressiner, uhensigtsmæssige tilknytninger g handlinger i et frsøg på at blive indfriet Pess udnytter dette sugende hul ved at prøve, symblsk g med tilbagevirkende kraft, at putte nget ind i det, lige dét sm den pågældende har manglet. Og da sker der bemærkelsesværdige ting. En vigtig pinte i pessterapien er begreberne egsvøbning (egwrapping) g piltfunktinen. Pess er meget kategrisk mkring ikke at lade klienterne gå ned i ttale regressiner. Hvert skridt på vejen ned i de erindrede histriske følelser bliver frsynet med eg verbalt g ved hjælp af sanserne. Det bliver egsvøbt. Omniptente følelser, fx i frhld til både styrke g sårbarhed, bliver afløst af frnemmelser af, at alt har sin begrænsning. Klienten lærer sin rette størrelse at kende. Det er her, de gamle selvbigrafiske krt bliver mdificerede ved hjælp af en ny interaktin Vi ser tit, at klienter ikke lader de traumatiserede dele af persnligheden blive påvirket af psitive plevelser. Det er, sm m det traumatiske mønster er ubrydeligt g når det bliver aktiveret enerådende. Piltfunktinen er den instans, sm vervåger hele databasen samtidigt. Den ser både de traumatiserede dele g de nyerhvervede psitive muligheder. Man kan frestille sig pilten siddende i databasens hvedcentral g vervåge alle krt samtidigt. Det terapeutiske arbejde går i høj grad ud på at kultivere denne funktin." Supervisin Side 9

11 Supervisin hs mig kan bruges til: At få en dybere g mere nuanceret frståelse af reaktiner g handlemønstre hs klienter, patienter, brgere, elever m.m. Fasthlde fkus på fagligheden Frbedre kvaliteten af den faglige indsats Skærpe pmærksmheden på ens egen mgang med andre, det være sig det sprg, den tne, de handlinger, de reaktiner, man selv har i frhld til andre Frebygge udbrændthed Supervisinsfrmer Eksempler på ngle af de supervisinsfrmer jeg anvender, er: Aktiv lytning Afgiftning Kllegial supervisin Vejledning - undervisning Sparring Supervisinsmetder 1. Ngle af disse supervisinsfrmer kan anvendes t klleger imellem: Man vender et prblem vedr. en klient/brger, g går ind g ser på g arbejder med, de følelsesmæssige reaktiner kllegaen har i kntakten med denne klient. Dette arbejde giver medarbejderen en indsigt i, m der kan være tale m en verføring fra klient til medarbejder, eller der er tale m reaktiner hs medarbejderen selv, frårsaget af hendes/hans egen histrie, eller følelsesmæssige påvirkninger fra andre, der gør sig gældende i kntakten med klienten. Dette arbejde virker afgiftende g giver dermed mere rummelighed g et mere nuanceret syn på prblemstillingen, g dermed kan der vise sig andre løsnings muligheder end tidligere. 2. Andre supervisinsfrmer kræver et etableret frum, hvr der er afsat et tidsrum til at arbejde mere i dybden med ngle prblemstillinger. Dermed kan man kmme et spadestik dybere i frståelsen af de reaktiner g interaktiner, sm sagen handler m. Det kan være medarbejderne imellem eller klienter/bebere indbyrdes eller mellem en medarbejder g klient/beber. Side 10

12 Frudsætningerne fr en knstruktiv g vellykket supervisin er: Mtivatin, parathed g villighed hs supervisanderne til at bringe prblemstillinger p En vis tryghed i (persnale)gruppen (til at åbne p fr sine sårbarheder) Respekt g ydmyghed ver fr hinandens frskelligheder, faglige g persnlige frudsætninger g ikke mindst de svagheder, sm gså er den enkeltes udviklingsmråder Tryghed i frhld til mig sm supervisr Jeg agerer sm en supervisr, der er ærlig, tillidsvækkende, støttende g knfrnterende, g sm har et fagligt teretisk fundament inden fr gruppedynamiske prcesser Tavshedspligt Supervisin kan laves individuelt eller i grupper. Supervisinsfrmer Balintmetden Balintmetden er den ældste frm fr supervisinsgruppe fr praktiserende læger g fregår ved en mundtlig sagsfremstilling. Det handler hyppigst m en patientsag g der fkuseres på læge-patientfrhldet. Efter at lægen har frtalt m sin sag, reflekterer gruppen. Mens gruppen fremkmmer med assciatiner, følelser g indbyrdes drøfter prblemstillinger fra sagen, bliver den fremlæggende læge "fredet". Når metden bruges rigtigt, er det en meget nænsm metde. Supervisr har en facilliterende rlle, gruppen faciliteters til at assciere g reflektere. Udvikling skabes gennem bedre frståelse af læge-patientfrhldet. Dette kan gså udføres hs andre end læger. Kgnitiv supervisin Ved kgnitiv supervisin er der fkus på, hvrdan man arbejder med patienten ud fra en kgnitiv terapeutisk tankegang. Ved at arbejde med tankemønstre kan der ske en ændring af den følelsesmæssige plevelse g efterfølgende adfærd. Reflekterende team Den, der medbringer en sag (supervisanden), interviewes af supervisr. Det reflekterende team arbejder med "sagen". Supervisr styrer udvekslingen mellem det reflekterende team g supervisanden. Side 11

13 Det væsentlige er at gå til supervisin, ikke hvilken supervisinsmetde, man vælger. Alle metder fremmer det enkelte individs evner til at kmmunikere med andre gennem en øget indsigt i hvad der sker i mødet g en øget evne til at handle reflekteret i mødet med andre. Supervisin gør således arbejdsdagen mere tilfredsstillende g frbygger udbrændthed hs deltageren. Side 12

14 Caching Hvad er Caching? Begrebet caching er på ganske få år blevet meget udbredt i Danmark. Indenfr branchen er caching fte defineret sm en prfessinel samtale, hvr cachen neutralt g ikke-rådgivende styrer prcessen i mål ved hjælp af åbne spørgsmål. Netp frdi caching ikke er rådgivning, vejledning eller terapi, men snarere et bjektivt refleksinsværktøj, kan det anvendes meget bredt. Hvrdan fregår caching hs mig? Min caching fregår typisk sm et fysisk møde der varer mellem 45 min g tre timer. Men mange er gså glade fr telefncaching eller caching via elektrniske medier. Sm cach har jeg ansvaret fr at styre samtalen fremad - primært ved hjælp af spørgsmål. Sm cach er jeg ikke-dømmende g neutral g har ingen anden dagsrden end at være et prfessinelt redskab til at styrke prcessen fremad, uanset målet. Du kan frvente at jeg sm cach indleder med at afklare frskellige praktiske frhld g rammer fr frløbet, ligesm du vil have mulighed fr at stille spørgsmål. Hvem bliver cachet hs mig? Prfessinel caching anvendes af helt almindelige g verrdnet velfungerende mennesker, der ønsker at udvikle sig på et eller flere arbejds- eller livsmråder. Caching hs mig anvendes både af privatpersner/par g i stadig højere grad i virksmheder, hvr medarbejdere/ledere eller teams caches på knkrete prblemstillinger eller pgaver. Det er mit ansvar sm cach at vurdere m en persn er egnet til et cachingfrløb eller vil kunne få bedre støtte et andet sted. Hvrfr blive cachet hs mig? Fr private giver et cachingfrløb fte en højere energi g bedre resultater. Frudsætningen fr et højt udbytte er især viljen til frandring, mdet til at være ærlig g en gd kemi. Ngle bruger caching kntinuerligt g andre vælger at psøge en mig, når de har en knkret prblemstilling, en dårlig vane de vil kvitte eller en vigtig beslutning de skal træffe. Virksmheder anvender i stadig stigende grad mig sm cach til en-til-en samtaler, teamcaching eller facilliteringspgaver. Det er fte ønsket m trivsel, medarbejderfasthldelse g bedre resultater der får virksmheder til at bruge mig sm deres cach. Side 13

15 Knfliktmægling Jeg tilbyder at mægle mellem t eller flere parter både på arbejdspladser g i private sammenhænge. Min rlle sm knfliktmægler, er at lede deltagerne - gennem dialg - til frhandling - g til hldbare aftaler. Hvad enten det drejer sig m mægling mellem grupper eller mellem enkeltpersner, bliver hver enkelt mægling frberedt grundigt. Det er en frudsætning fr mægling, at parterne deltager frivilligt. Mægling kan fr eksempel kmme på tale: mellem grupper eller enkeltpersner, sm er gået skævt af hinanden i rganisatiner, freninger g på arbejdspladser, hvr frskellige værdier blkerer fr samarbejdet i familier, hvr stærke følelser skaber vldsmme mdsætninger mellem naber g i beberfreninger Frløbet i en mægling hs mig En mægling er et møde mellem t eller flere persner i knflikt g en udefra kmmende persn, mægleren, sm sikrer, at der bliver talt både m det, man er uenige m, g de følger, det har haft fr den enkelte. Frløbet af en mæglingsprces afhænger i ngen grad af knflikten, parterne g mægleren. Indledende samtale med begge parter, evt. behv fr flere samtaler. Vurdering Der vurderes m mægling er muligt. Møde mellem parterne hvr prcessen styres af mægleren. Løsning Knkret aftale eller frløsning. Prcessen kan vare et par timer eller frløbe ver flere gange. I større grupper strækker prcessen sig fte ver en til t dage. Side 14

16 Grundlæggende principper fr mægling Mægling er en knfliktløsningsmetde, sm bliver brugt i mange sammenhænge af mange mennesker. Knflikten er en udviklingsmulighed En knflikt er udtryk fr, at man vil nget frskelligt. At ens interesser g behv umiddelbart går i frskellig retning g kmmer i vejen fr hinanden. Hvis man tør gennemleve g håndtere knflikten, kan den vise sig at føre til udvikling g åbne fr nye muligheder. Frivillig knfliktløsningsmetde Jeg, sm mægler, vil sikre sig, at parterne er frivilligt til stede, g at de gerne vil frsøge at finde en løsning. Parterne kan på et hvilket sm helst tidspunkt afbryde mæglingen. Parterne er eksperter på deres eget liv Ingen er eksperter i andres liv, g en knflikt kan aldrig beskrives uafhængigt af den, der beskriver den. Jeg, sm mægler, er meget aktiv med at finde mulige veje i mæglingsprcessen g med at freslå g fasthlde rammerne. Men jeg vil aldrig vertage ansvaret fr løsningen af knflikten eller selv freslå løsninger. Knflikten er parternes ejendm Knflikten g dens løsning er parternes. Det er parterne selv, der persnligt deltager i mæglingen g frhandler direkte med hinanden. De bestemmer suverænt, hvrdan de vil løse deres uverensstemmelser. Upartiskhed Jeg, sm mægler tager ikke parti fr ngen af parterne g afhlder sig fra at give sine persnlige meninger g hldninger til kende. Jeg tager ikke stilling til, hvad der er rigtigt g frkert, men fungerer sm prceshjælper g er med til at skabe et fundament fr parternes samtale. Frtrlighed Jeg, sm mægler har tavshedspligt. Dette aftales sm en spilleregel ved mæglingens begyndelse. Det er vigtigt, at parterne plever frihed til at udtrykke sig åbent g ærligt uden at bekymre sig m, at infrmatiner frtælles videre. Side 15

17 Du kan kntakte mig: Knsultatiner finder sted på: Ege alle 129, 8600 Silkebrg Bestil tid - ring, sms eller mail: Du kan kntakte mig på telefn: eller mail til mig mailadressen er: Telefntider Der er ikke faste telefntider. Jeg kan i perider være svær at træffe på telefnen, så hvis du har mulighed fr det, så indtal en besked, skriv en mail eller sms til mig. Jeg frsøger at svare hurtigst muligt. Også Skype knsultatiner er muligt. Min Skype adresse er: hanne.vilstrup.laege Jeg kører gerne ud til privat terapi i Silkebrg-mrådet. Knsultatin kun efter frudgående aftale Priser Individuel terapi, sessin på 60 minutter kr. 850 Parterapi, sessin på 80 minutter kr Supervisin g knsulentvirksmhed pr. time kr Bemærk: Jeg har ikke verenskmst med sygesikringen. Såfremt der ikke meldes afbud senest dagen før kl. 17 betales fuldt hnrar. Bankfrbindelse: Lægernes Pensinsbank, kntnr: Side 16

18 Kørselsvejledninger Fra Århus Efter passagen af Gudenåen g Silkebrg Højskle (på venstre hånd), drejes til venstre i lyskrydset, ad Søhlt Parkvej, frtsæt straks til venstre ad Platanvej indtil Side 17

19 denne munder ud i Ege Allé. Drej til højre ad Ege Allé g frtsæt et langt stykke indtil der på højre hånd er skilte med numrene Fra Herning Frtæt ad ringvejen helt ud til lyskrydset ved Søhlt hallen (skiltene viser md centrum), hvr der drejes til højre ad Ansvej. Frtsæt flere hundrede meter til første almindelige sidevej på venstre hånd, sm er Ege Allé, frtsæt indtil der på venstre hånd er skilte med numrene Fra Vibrg Følg vejen fra Vibrg til du kmmer til Mc Dnalds krydset. Kør herfra md Århus, fr at kmme på hvedvej A15. Frtæt ad ringvejen helt ud til lyskrydset ved Søhlt hallen, hvr der drejes til højre ad Ansvej. Frtsæt til første almindelig sidevej efter Søhlt Hallen på venstre hånd, sm er Ege Allé, frtsæt indtil der på venstre hånd er skilte med numrene Fra Randers Frtsæt lige ver krydset, hvr hvedvej A15 krydser Ansvej, frtsæt til første almindelige sidevej på venstre hånd, sm er Ege Allé, frtsæt indtil der på venstre hånd er skilte med numrene Side 18

20 Fra Syd Kør hele vejen lige ud g ind gennem Silkebrg centrum, dvs. frbi havnemrådet g den gamle papirfabrik, sm nu er mdannet til bliger, frbi Shell, videre frbi Kvickly. Drej til højre i lyskrydset efter passagen af søen ad Ansvej. Frtsæt ad vejen gså efter svinget hvr vejen drejer til venstre g endnu længere frem indtil der på højre hånd kmmer en sidevej, Ege Allé, frtsæt ad Ege Allé indtil der på venstre hånd er skilte med numrene Side 19

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing skrevet 2005 af Rikkecri Marcussen, revideret udgave 2012 Før du påbegynder ngen frm fr spirituelt arbejde, vil jeg råde dig til, at have lært at meditere

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING.

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING. Medieret læring, undervisning, Denne artikel mhandler differentiering g læring g giver en række vejledninger til hvrdan man kan skabe støttende strategier til elevernes læring g udvikling Læs mere www.munkhlm.cc

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Om at få respiratr g leve med den i hverdagen revideret 020911 RehabiliteringCenter fr Muskelsvind (RCfM) RCfM har til pgave at rådgive såvel mennesker med muskelsvind

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Trivsel og stresssårbarhed. Pæd. konsulent Ellen Vibe Pedersen Viborg Psykologcenter

Trivsel og stresssårbarhed. Pæd. konsulent Ellen Vibe Pedersen Viborg Psykologcenter Trivsel g stresssårbarhed Pæd. knsulent Ellen Vibe Pedersen Vibrg Psyklgcenter 1 Trivsel Den Stre Danske Encyklpædi: "Trivsel... udtryk fr et velbefindende, der giver s følelsen af verskud, gå-på-md, handlekraft

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede Neurpædaggik g rehabilitering af hjerneskadede Videnscenter fr Diakni g Pædaggik D. 25. nvember 2009 Ledende neurpsyklg Anders Degn Pedersen Hammel Neurcenter Curriculum Vitæ Anders Degn Pedersen Ledende

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden Stavnshltvej 29 29-31 3520 Farum Trivselsplan en skle g et fritidshjem, hvr alle, elever, frældre g medarbejdere, gensidigt respekterer g trives med hinanden Nej tak til mbning - Vi tilslutter s nedenstående

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Hendes tanker: Jeg betyder intet for ham. Han gør ikke det, som er vigtigt for mig. Han har svigtet mig.

Hendes tanker: Jeg betyder intet for ham. Han gør ikke det, som er vigtigt for mig. Han har svigtet mig. Recke & Hesse 2003 Kapitel 6 Følelser Dftfg Følelser g tanker Følelser g tanker er ikke det samme. Tanker er den måde, vi pfatter situatinen. Følelser frtæller s, hvrdan vi har det med situatinen, gså

Læs mere

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525 Kmmunikatin 09 01 2015 set i frhld til den vanskelige samtale Bachelrprjekt 2015 STUDIE NR. KPS11525 Indhldsfrtegnelse Indledning:... 2 Prblemfrmulering:... 3 Metde g afgrænsning:... 3 Systemisk kmmunikatins

Læs mere

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres!

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres! Mbbe-plitik på Næsby Skle g fritidsrdning. Mbning kan ikke tlereres! Definitin: Mbning er regelmæssige nde drillerier g frfølgelser, hvr fferet bliver ked af det. Mbning er gså, hvis man bevidst hlder

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse ISSN 1901- Nr. 4 2009 Tema: Det mderne arbejdslivs dilemmaer Det mderne arbejdslivs dilemmaer Værdier, selvstændighed, kmpetenceudvikling, teamwrk, selvledelse

Læs mere

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling g Mette Welling Fag: Dansk, kristendmskundskab Niveau: 8.-10. klasse, ungdmsuddannelserne Mål: Mål med at arbejde med filmen er at I skal kunne: gennemføre en målrettet

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere