Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup hannevilstrup.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk"

Transkript

1 Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup hannevilstrup.dk

2 Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner Stress / belastningstilstande Opdragelsesmæssige prblemstillinger Psyksmatiske lidelser Identitetsprblemer Krisebehandling ved tab, arbejdsløshed, skilsmisse, sygdm, dødsfald m.m. Traumebehandling af PTSD - ved bl.a. vergreb, ulykker eller andre traumatiske hændelser Parterapi Supervisin Jeg har 10 års erfaring med supervisin af - bl.a. lærere, pædagger, sygeplejersker, læger, psyklger, ledere m.fl. Caching Jeg hjælper dig med at finde g udnytte dine ptentialer bedst muligt Knfliktmægling Rådgivning Jeg kan hjælpe med til at finde en løsning mellem parterne i en knflikt Jeg kan tilbyde skler g institutiner rådgivning g vejledning af børne- g ungdms-psykiatriske lidelser. Lægelig vurdering af psykiatriske tilstande hs børn g unge Side 1

3 Terapifrmer Jeg anvender både gestaltterapi g kgnitiv terapi i min praksis. Ud fra en faglig g klinisk vurdering tilpasses terapien naturligvis den enkeltes behv. Individuel terapi Frdele ved individuel terapi Du har al tiden med terapeuten fr dig selv, g er sikker på at kmme til at beskæftige dig med det du har brug fr hver gang Hvis du vil arbejde med særligt ømtålelige emner, behøver du kun at invlvere terapeuten i det Hvis det generelt virker fr vervældende fr dig at skulle arbejde terapeutisk i et rum, hvr der er andre til stede end dig g terapeuten Gruppeterapi Frdele ved terapi i gruppe Du kan beskæftige dig direkte med hvrdan din kntakt er til andre mennesker, ved at arbejde med det i gruppen her g nu Det kan være yderst helende at erfare at flere andre mennesker kan rumme at høre m dine prblemer, g at erfare at de synes at det er vigtigt at der gså er plads til dig De andre i gruppen kan give dig direkte tilbagemeldinger på det du gør/siger Du har mulighed fr at afprøve nye sider af dig selv i kntakt med én eller flere af de andre i gruppen, g få tilbagemeldinger m hvrdan kntakten påvirker dem Du har mulighed fr at bruge gruppen sm et netværk, sm kan støtte dig i at føre de ting ud i livet, sm du beslutter i gruppen Når de andre i gruppen arbejder med deres prblemer, får du fte et nyt perspektiv på dit eget liv, hvilket kan give dig adgang til nye mråder i din persnlige prces Individuel terapi g Gruppe terapi Det kan gså være en frdel at kmbinere gruppe terapi g individuel terapi. Du kan gå i individuel terapi hs mig samtidig med at du deltager i en gruppe. TRE - Traume Realease Exercises Side 2

4 En fantastisk teknik til traume healing g stress reduktin. TRE består af en række øvelser, der er udviklet til at fremkalde krppens naturlige rystelser, sm er med til, at give krppen, den frløsning den har brug fr, fr at kunne give slip på gamle følelsesmæssige fastlåsheder. Rystelserne frigiver dybe muskelspændinger i krppen. PESSO - PBSP En terapeutisk metde, hvr hjernen bliver reprgrammeret, de gamle erindrinskrt bliver mdificeret g ngle nye bliver lagt ind. Det hele er båret af en ubetinget tillid til, at det enkelte menneske ved, hvad det har brug fr g drives af en dyb menneskelig indsigt m, at blive imødekmmet. Side 3

5 De 4 frskellige terapifrmer, jeg benytter 1. Hvad er Gestaltterapi: En måde at leve i nu'et på En måde at tage ansvar fr dig selv g dit liv på Beskæftiger sig med, hvad der ER her g nu Al frandring kræver din pmærksmhed Opmærksmhed er vres vigtigste rienteringsredskab Hvad ser du?, hvad gør du?, hvad mærker du? g hvr mærkes det? Hvad gør du ikke g hvrdan undlader du at gøre det, du i virkeligheden har brug fr? Din kntakt til andre mennesker afhænger af den kntakt, du er i stand til at skabe til dit eget indre liv Der er en sammenhæng mellem dine tanker, følelser g din krps udtryk Integratin af følelser i det levende liv er en vigtig del af gestaltterapien Tidligere hændelser der er følelsesmæssigt uafsluttede, binder nu'ets energi Gestaltterapien pløser - hvis du vil det - de mønstre, der frhindrer dig i at være levende g i kntakt med dig selv g andre Metden er fænmenlgisk at tage den anden fr pålydende at møde den anden, der hvr han/hun er at respektere den andens plevelse at være ved det der ER at sætte fkus på prcessen - mdsat målet at sætte fkus på, hvrdan jeg skaber min mening 2. Hvad er kgnitiv terapi: Kgnitiv terapi er en veldkumenteret terapifrm, der er målrettet, praktisk, aktiv, samarbejds- g krttidsrienteret psyklgisk behandling. Der anvendes indlæringspsyklgiske metder g udviklingsprcesser, sm har basis i videnskab. De kgnitive metder til behandling af psykiske lidelser er alle evidensbaserede, det vil sige baseret i videnskabelige undersøgelser. Verden ver er det en anerkendt psykterapi, sm fte anbefales sm første valg af metde. Side 4

6 Kgnitiv terapi eller kgnitiv adfærdsterapi, sm det fte kaldes er: Empirisk baseret Der er således stærke beviser fr, at kgnitiv behandling er virksm ved behandling af depressin, angsttilstande fra fbier g panik til OCD (tvangstanker g tvangshandlinger) g helbredsangst, skizfreni, persnlighedsfrstyrrelser, spisefrstyrrelser, misbrug, parprblemer g børn. Kgnitiv terapi har vist sig at være lige så effektiv sm medicinsk behandling verfr lettere til mderate depressins g angsttilstande g ved sværere psykiske sygdmme er den bedste behandling en kmbinatin af medicin g kgnitiv psykterapi. Praktisk g knkret De terapeutiske mål er rettet md at løse helt knkrete prblemer. Bedre prblemløsere har færre psykiske vanskeligheder. Typiske mål fr behandlingen kan være at: reducere angst g ur reducere depressive symptmer reducere tvangstanker g tvangshandlinger mindske bekymringer g negative tanker frøge selvværd g frbedre selvpfattelsen frbedre de sciale færdigheder mindske scial islatin g tilbagetrækning kmmunikere effektivt med mgivelserne løse bestemte prblemer mestre medicinering 3. Hvad er TRE - Traume Realease Exercises: En fantastisk teknik til traume healing g stress reduktin. TRE består af en række øvelser, der er udviklet til at fremkalde krppens naturlige rystelser, sm er med til, at give krppen, den frløsning den har brug fr, fr at kunne give slip på gamle følelsesmæssige fastlåsheder. Rystelserne frigiver dybe muskelspændinger i krppen. Bdy Rebalancing Exercises Side 5

7 Ryst dine spændinger af dig! Ryst dig til r i sindet! I frbindelse med stressede perider eller chk, påvirkes nervesystemet g musklernes spændingstilstand. Påvirkningen varer fte ved, længe efter at "faren" er drevet ver. I særdeleshed påvirkes psas-musklen. Psas-musklen g stress er tæt frbundet. Så længe psas-musklen er spændt, er krppen i knstant alarmberedskab! Alarmberedskabet sørger fr, at vi får ekstra kræfter til at klare pressede situatiner. De stre muskelgrupper bliver aktiveret, pulsen stiger, pupillerne udvides, så vi meget hurtigt kan reagere verfr en eventuel fare. Samtidig flyttes fkus fra frdøjelse g lgisk tænkning. Denne måde at reagere på er en styrke, der giver ekstra kræfter i pressede situatiner. Vi skal blt sørge fr at få deaktiveret alarmberedskabet igen. Gennem bestemte øvelser slipper krppen de spændinger, der blev aktiveret under en stressbelastet peride. Øvelserne har str effekt på stress- g angsttilstande, lyske/lændeprblemer g ur/søvnløshed/rastløshed. Træningen tager udelukkende udgangspunkt i den fysiske balance, sm din krp er i lige nu. Gennem bienergetiske øvelser bringes krppen i en rysteprces. Rystelsen sætter gang i krppens naturlige helingsprcesser, der genpbygger krppens kraft, styrke g balance. Ud ver øvelserne vil sammenhængen mellem krp, psyke g følelser, være et gennemgående tema. Når du kender funktinen g reaktinen i krppen, kan du med en anderledes pmærksmhed, pleve g rumme dine følelser, adressere dem g bruge dem knstruktivt. Psas-musklen g stress er tæt frbundet. Side 6

8 Så længe psas- musklen er spændt, er krppen i knstant alarmberedskab! TRE er gså gdt imd sekundær traumatisering, empatisk træthed g PTSD. TRE g psykterapi er såvel krpslige sm psyklgiske metder til frebyggelse g helbredelse. Trauma & Tensin Releasing Exercises (TRE) er en unik række øvelser, sm aktiverer en let skælven/sitren i krppens muskler. Denne såkaldte neurgene tremr vil langsmt massere g afspænde muskelvævet indefra g ud. I prcessen reduceres dybe, krniske muskelkntraktiner, sm blev skabt på tidspunktet fr de traumatiske eller stressfyldte begivenheder. Du vil blive ledt gennem disse øvelser på en sikker g respektfuld måde. Anvendelsen af TRE sm et selv-diagnstisk værktøj g helende prces er designet så udøveren kan engagere sig i sin egen terapeutiske prces med eller uden hjælp af en terapeut. I de fleste tilfælde er disse øvelser sikre nk til at blive praktiseret på egen hånd, eller sammen med en støttegruppe eller i en familie. I mange tilfælde kan der ses umiddelbare resultater med hensyn til stressreduktin g lindring af visse PTSD-symptmer. 4. Hvad er PESSO PBSP: En terapeutisk metde, hvr hjernen bliver reprgrammeret, de gamle erindrinskrt bliver mdificeret g ngle nye bliver lagt ind. Det hele er båret af en ubetinget tillid til, at det enkelte menneske ved, hvad det har brug fr g drives af en dyb menneskelig indsigt m, at blive imødekmmet. Her følger en beskrivelse af Göran Bergström, sm er uddannet sm bienergetisk analytiker g er medlem af Psykterapeut Freningen. Han har i mange år fulgt Al Pess, grundlæggeren af pesssystemet, g interesserer sig især fr parallellerne mellem pesssystemet g den nyere hjernefrskning, sm den bliver præsenteret af Antni Damasi i hans bøger: Descartes fejltagelse g Frnemmelsen af det der sker Al Pesss terapifrm udsprang i 60erne fra dansen, hvrfra den udviklede sig til en unik g sfistikeret frm fr gruppeterapi, hvr betydningen af hukmmelsesbilleders påvirkning af krpsbevidstheden ligger tæt p ad de nyeste tanker inden fr neurlgien. "Vi fødes med en kraftfuld genetisk natur. Side 7

9 I generne er der allerede fra begyndelsen af billeder, sm vi har nedarvet fra menneskearten. Vi kan kalde dem fr vres genetiske erindring. Disse billeder repræsenterer en viden m, hvrdan man bedst verlever eller sagt på en anden måde, hvrdan vi skaber s et gdt liv. Sm nyfødte kan vi ikke klare denne pgave alene men er afhængige af dem mkring s. Denne hjælp tager vi fr givet derfr kan vi tale m, at der i den genetiske erindring ligger en frventning, sm vi kan kalde den genetiske frventning. Vi frventer fx, at når vi skriger, vil der kmme ngen g finde ud af, hvad vi har brug fr. Hvis disse mennesker mkring s skal pfylde vres genetiske frventning, skal de grundlæggende frsyne s med plads, næring, beskyttelse, støtte g grænser. I starten helt fysisk knkret, siden hen på psykisk vis (mralsk pbakning, pmuntring, psykisk råderum m.m.), fr at vi til sidst skal kunne tage det ind i systemet sm en integreret del af s. I løbet af livet bliver der puttet nye krt ind hele tiden. Når vi iagttager nget, der kmmer s i møde fra den ydre verden, går det straks ind i databasen, g her bliver der søgt efter alle krt, der ligner dét, vi lige har iagttaget. Betydningen af det iagttagede bliver frtlket ud fra disse krt, g det næste der sker, er, at der på grundlag af alle disse data pstår en reaktin i krppen der til sidst eventuelt fører til en eller anden handling. Antni Damasi kalder denne krpsreaktin fr en smatisk markør. Ud fra dette kan vi frstå, at handlingen helt g hldent er afhængig af, hvilke krt, der befinder sig i databasen. Samtidig står det gså klart, at der er t sæt erindringer, der virker sammen. Den genetiske erindring, vi fødes med, g en selvbigrafisk erindring, sm vi erhverver undervejs. Vres plevelse af nuet er med andre rd baseret på en kmbinatin af disse t typer erindringer. Vi kunne således kalde nuet det erindrede nu, et nu sm bygger på frtidens g artens erfaringer, g sm i kraft af disse har frventninger til fremtiden. Hvis frventningen bliver skuffet dvs. hvis vi lader energien frtsætte ud i en aktin, g der pstår en interaktin, der ikke passer til frventningen vil vi pleve nget ufuldstændigt eller traumatisk. Måske er der slet ingen interaktin, eller der er en fjendtlig interaktin. Hvis dette er tilfældet, vil der pstå en mangel eller traumesituatin, sm barnet føler sig nødt til at tilpasse sig Der vil da kmme krt i databasen med mdstridende infrmatiner med Side 8

10 frvirring til følge, hvilket giver sig udslag i, at jeg får et frdrejet billede af mig selv g verden g deraf følgende uhensigtsmæssig adfærd. Fr at sige det temmeligt krt: Pesss metde går ud på at mdificere ngle af krtene g at sætte helt nye ind ved siden af de gamle. Helt nye er de dg ikke, fr de nye krt findes latent i systemet i frm af huller g længsler efter at få hullerne fyldt ud. Når vi ikke er s det bevidst, ligger længslen latent nedenunder g frårsager depressiner, uhensigtsmæssige tilknytninger g handlinger i et frsøg på at blive indfriet Pess udnytter dette sugende hul ved at prøve, symblsk g med tilbagevirkende kraft, at putte nget ind i det, lige dét sm den pågældende har manglet. Og da sker der bemærkelsesværdige ting. En vigtig pinte i pessterapien er begreberne egsvøbning (egwrapping) g piltfunktinen. Pess er meget kategrisk mkring ikke at lade klienterne gå ned i ttale regressiner. Hvert skridt på vejen ned i de erindrede histriske følelser bliver frsynet med eg verbalt g ved hjælp af sanserne. Det bliver egsvøbt. Omniptente følelser, fx i frhld til både styrke g sårbarhed, bliver afløst af frnemmelser af, at alt har sin begrænsning. Klienten lærer sin rette størrelse at kende. Det er her, de gamle selvbigrafiske krt bliver mdificerede ved hjælp af en ny interaktin Vi ser tit, at klienter ikke lader de traumatiserede dele af persnligheden blive påvirket af psitive plevelser. Det er, sm m det traumatiske mønster er ubrydeligt g når det bliver aktiveret enerådende. Piltfunktinen er den instans, sm vervåger hele databasen samtidigt. Den ser både de traumatiserede dele g de nyerhvervede psitive muligheder. Man kan frestille sig pilten siddende i databasens hvedcentral g vervåge alle krt samtidigt. Det terapeutiske arbejde går i høj grad ud på at kultivere denne funktin." Supervisin Side 9

11 Supervisin hs mig kan bruges til: At få en dybere g mere nuanceret frståelse af reaktiner g handlemønstre hs klienter, patienter, brgere, elever m.m. Fasthlde fkus på fagligheden Frbedre kvaliteten af den faglige indsats Skærpe pmærksmheden på ens egen mgang med andre, det være sig det sprg, den tne, de handlinger, de reaktiner, man selv har i frhld til andre Frebygge udbrændthed Supervisinsfrmer Eksempler på ngle af de supervisinsfrmer jeg anvender, er: Aktiv lytning Afgiftning Kllegial supervisin Vejledning - undervisning Sparring Supervisinsmetder 1. Ngle af disse supervisinsfrmer kan anvendes t klleger imellem: Man vender et prblem vedr. en klient/brger, g går ind g ser på g arbejder med, de følelsesmæssige reaktiner kllegaen har i kntakten med denne klient. Dette arbejde giver medarbejderen en indsigt i, m der kan være tale m en verføring fra klient til medarbejder, eller der er tale m reaktiner hs medarbejderen selv, frårsaget af hendes/hans egen histrie, eller følelsesmæssige påvirkninger fra andre, der gør sig gældende i kntakten med klienten. Dette arbejde virker afgiftende g giver dermed mere rummelighed g et mere nuanceret syn på prblemstillingen, g dermed kan der vise sig andre løsnings muligheder end tidligere. 2. Andre supervisinsfrmer kræver et etableret frum, hvr der er afsat et tidsrum til at arbejde mere i dybden med ngle prblemstillinger. Dermed kan man kmme et spadestik dybere i frståelsen af de reaktiner g interaktiner, sm sagen handler m. Det kan være medarbejderne imellem eller klienter/bebere indbyrdes eller mellem en medarbejder g klient/beber. Side 10

12 Frudsætningerne fr en knstruktiv g vellykket supervisin er: Mtivatin, parathed g villighed hs supervisanderne til at bringe prblemstillinger p En vis tryghed i (persnale)gruppen (til at åbne p fr sine sårbarheder) Respekt g ydmyghed ver fr hinandens frskelligheder, faglige g persnlige frudsætninger g ikke mindst de svagheder, sm gså er den enkeltes udviklingsmråder Tryghed i frhld til mig sm supervisr Jeg agerer sm en supervisr, der er ærlig, tillidsvækkende, støttende g knfrnterende, g sm har et fagligt teretisk fundament inden fr gruppedynamiske prcesser Tavshedspligt Supervisin kan laves individuelt eller i grupper. Supervisinsfrmer Balintmetden Balintmetden er den ældste frm fr supervisinsgruppe fr praktiserende læger g fregår ved en mundtlig sagsfremstilling. Det handler hyppigst m en patientsag g der fkuseres på læge-patientfrhldet. Efter at lægen har frtalt m sin sag, reflekterer gruppen. Mens gruppen fremkmmer med assciatiner, følelser g indbyrdes drøfter prblemstillinger fra sagen, bliver den fremlæggende læge "fredet". Når metden bruges rigtigt, er det en meget nænsm metde. Supervisr har en facilliterende rlle, gruppen faciliteters til at assciere g reflektere. Udvikling skabes gennem bedre frståelse af læge-patientfrhldet. Dette kan gså udføres hs andre end læger. Kgnitiv supervisin Ved kgnitiv supervisin er der fkus på, hvrdan man arbejder med patienten ud fra en kgnitiv terapeutisk tankegang. Ved at arbejde med tankemønstre kan der ske en ændring af den følelsesmæssige plevelse g efterfølgende adfærd. Reflekterende team Den, der medbringer en sag (supervisanden), interviewes af supervisr. Det reflekterende team arbejder med "sagen". Supervisr styrer udvekslingen mellem det reflekterende team g supervisanden. Side 11

13 Det væsentlige er at gå til supervisin, ikke hvilken supervisinsmetde, man vælger. Alle metder fremmer det enkelte individs evner til at kmmunikere med andre gennem en øget indsigt i hvad der sker i mødet g en øget evne til at handle reflekteret i mødet med andre. Supervisin gør således arbejdsdagen mere tilfredsstillende g frbygger udbrændthed hs deltageren. Side 12

14 Caching Hvad er Caching? Begrebet caching er på ganske få år blevet meget udbredt i Danmark. Indenfr branchen er caching fte defineret sm en prfessinel samtale, hvr cachen neutralt g ikke-rådgivende styrer prcessen i mål ved hjælp af åbne spørgsmål. Netp frdi caching ikke er rådgivning, vejledning eller terapi, men snarere et bjektivt refleksinsværktøj, kan det anvendes meget bredt. Hvrdan fregår caching hs mig? Min caching fregår typisk sm et fysisk møde der varer mellem 45 min g tre timer. Men mange er gså glade fr telefncaching eller caching via elektrniske medier. Sm cach har jeg ansvaret fr at styre samtalen fremad - primært ved hjælp af spørgsmål. Sm cach er jeg ikke-dømmende g neutral g har ingen anden dagsrden end at være et prfessinelt redskab til at styrke prcessen fremad, uanset målet. Du kan frvente at jeg sm cach indleder med at afklare frskellige praktiske frhld g rammer fr frløbet, ligesm du vil have mulighed fr at stille spørgsmål. Hvem bliver cachet hs mig? Prfessinel caching anvendes af helt almindelige g verrdnet velfungerende mennesker, der ønsker at udvikle sig på et eller flere arbejds- eller livsmråder. Caching hs mig anvendes både af privatpersner/par g i stadig højere grad i virksmheder, hvr medarbejdere/ledere eller teams caches på knkrete prblemstillinger eller pgaver. Det er mit ansvar sm cach at vurdere m en persn er egnet til et cachingfrløb eller vil kunne få bedre støtte et andet sted. Hvrfr blive cachet hs mig? Fr private giver et cachingfrløb fte en højere energi g bedre resultater. Frudsætningen fr et højt udbytte er især viljen til frandring, mdet til at være ærlig g en gd kemi. Ngle bruger caching kntinuerligt g andre vælger at psøge en mig, når de har en knkret prblemstilling, en dårlig vane de vil kvitte eller en vigtig beslutning de skal træffe. Virksmheder anvender i stadig stigende grad mig sm cach til en-til-en samtaler, teamcaching eller facilliteringspgaver. Det er fte ønsket m trivsel, medarbejderfasthldelse g bedre resultater der får virksmheder til at bruge mig sm deres cach. Side 13

15 Knfliktmægling Jeg tilbyder at mægle mellem t eller flere parter både på arbejdspladser g i private sammenhænge. Min rlle sm knfliktmægler, er at lede deltagerne - gennem dialg - til frhandling - g til hldbare aftaler. Hvad enten det drejer sig m mægling mellem grupper eller mellem enkeltpersner, bliver hver enkelt mægling frberedt grundigt. Det er en frudsætning fr mægling, at parterne deltager frivilligt. Mægling kan fr eksempel kmme på tale: mellem grupper eller enkeltpersner, sm er gået skævt af hinanden i rganisatiner, freninger g på arbejdspladser, hvr frskellige værdier blkerer fr samarbejdet i familier, hvr stærke følelser skaber vldsmme mdsætninger mellem naber g i beberfreninger Frløbet i en mægling hs mig En mægling er et møde mellem t eller flere persner i knflikt g en udefra kmmende persn, mægleren, sm sikrer, at der bliver talt både m det, man er uenige m, g de følger, det har haft fr den enkelte. Frløbet af en mæglingsprces afhænger i ngen grad af knflikten, parterne g mægleren. Indledende samtale med begge parter, evt. behv fr flere samtaler. Vurdering Der vurderes m mægling er muligt. Møde mellem parterne hvr prcessen styres af mægleren. Løsning Knkret aftale eller frløsning. Prcessen kan vare et par timer eller frløbe ver flere gange. I større grupper strækker prcessen sig fte ver en til t dage. Side 14

16 Grundlæggende principper fr mægling Mægling er en knfliktløsningsmetde, sm bliver brugt i mange sammenhænge af mange mennesker. Knflikten er en udviklingsmulighed En knflikt er udtryk fr, at man vil nget frskelligt. At ens interesser g behv umiddelbart går i frskellig retning g kmmer i vejen fr hinanden. Hvis man tør gennemleve g håndtere knflikten, kan den vise sig at føre til udvikling g åbne fr nye muligheder. Frivillig knfliktløsningsmetde Jeg, sm mægler, vil sikre sig, at parterne er frivilligt til stede, g at de gerne vil frsøge at finde en løsning. Parterne kan på et hvilket sm helst tidspunkt afbryde mæglingen. Parterne er eksperter på deres eget liv Ingen er eksperter i andres liv, g en knflikt kan aldrig beskrives uafhængigt af den, der beskriver den. Jeg, sm mægler, er meget aktiv med at finde mulige veje i mæglingsprcessen g med at freslå g fasthlde rammerne. Men jeg vil aldrig vertage ansvaret fr løsningen af knflikten eller selv freslå løsninger. Knflikten er parternes ejendm Knflikten g dens løsning er parternes. Det er parterne selv, der persnligt deltager i mæglingen g frhandler direkte med hinanden. De bestemmer suverænt, hvrdan de vil løse deres uverensstemmelser. Upartiskhed Jeg, sm mægler tager ikke parti fr ngen af parterne g afhlder sig fra at give sine persnlige meninger g hldninger til kende. Jeg tager ikke stilling til, hvad der er rigtigt g frkert, men fungerer sm prceshjælper g er med til at skabe et fundament fr parternes samtale. Frtrlighed Jeg, sm mægler har tavshedspligt. Dette aftales sm en spilleregel ved mæglingens begyndelse. Det er vigtigt, at parterne plever frihed til at udtrykke sig åbent g ærligt uden at bekymre sig m, at infrmatiner frtælles videre. Side 15

17 Du kan kntakte mig: Knsultatiner finder sted på: Ege alle 129, 8600 Silkebrg Bestil tid - ring, sms eller mail: Du kan kntakte mig på telefn: eller mail til mig mailadressen er: Telefntider Der er ikke faste telefntider. Jeg kan i perider være svær at træffe på telefnen, så hvis du har mulighed fr det, så indtal en besked, skriv en mail eller sms til mig. Jeg frsøger at svare hurtigst muligt. Også Skype knsultatiner er muligt. Min Skype adresse er: hanne.vilstrup.laege Jeg kører gerne ud til privat terapi i Silkebrg-mrådet. Knsultatin kun efter frudgående aftale Priser Individuel terapi, sessin på 60 minutter kr. 850 Parterapi, sessin på 80 minutter kr Supervisin g knsulentvirksmhed pr. time kr Bemærk: Jeg har ikke verenskmst med sygesikringen. Såfremt der ikke meldes afbud senest dagen før kl. 17 betales fuldt hnrar. Bankfrbindelse: Lægernes Pensinsbank, kntnr: Side 16

18 Kørselsvejledninger Fra Århus Efter passagen af Gudenåen g Silkebrg Højskle (på venstre hånd), drejes til venstre i lyskrydset, ad Søhlt Parkvej, frtsæt straks til venstre ad Platanvej indtil Side 17

19 denne munder ud i Ege Allé. Drej til højre ad Ege Allé g frtsæt et langt stykke indtil der på højre hånd er skilte med numrene Fra Herning Frtæt ad ringvejen helt ud til lyskrydset ved Søhlt hallen (skiltene viser md centrum), hvr der drejes til højre ad Ansvej. Frtsæt flere hundrede meter til første almindelige sidevej på venstre hånd, sm er Ege Allé, frtsæt indtil der på venstre hånd er skilte med numrene Fra Vibrg Følg vejen fra Vibrg til du kmmer til Mc Dnalds krydset. Kør herfra md Århus, fr at kmme på hvedvej A15. Frtæt ad ringvejen helt ud til lyskrydset ved Søhlt hallen, hvr der drejes til højre ad Ansvej. Frtsæt til første almindelig sidevej efter Søhlt Hallen på venstre hånd, sm er Ege Allé, frtsæt indtil der på venstre hånd er skilte med numrene Fra Randers Frtsæt lige ver krydset, hvr hvedvej A15 krydser Ansvej, frtsæt til første almindelige sidevej på venstre hånd, sm er Ege Allé, frtsæt indtil der på venstre hånd er skilte med numrene Side 18

20 Fra Syd Kør hele vejen lige ud g ind gennem Silkebrg centrum, dvs. frbi havnemrådet g den gamle papirfabrik, sm nu er mdannet til bliger, frbi Shell, videre frbi Kvickly. Drej til højre i lyskrydset efter passagen af søen ad Ansvej. Frtsæt ad vejen gså efter svinget hvr vejen drejer til venstre g endnu længere frem indtil der på højre hånd kmmer en sidevej, Ege Allé, frtsæt ad Ege Allé indtil der på venstre hånd er skilte med numrene Side 19

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede Neurpædaggik g rehabilitering af hjerneskadede Videnscenter fr Diakni g Pædaggik D. 25. nvember 2009 Ledende neurpsyklg Anders Degn Pedersen Hammel Neurcenter Curriculum Vitæ Anders Degn Pedersen Ledende

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué Krisekmmunikatin - Har din virksmhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Cmmuniqué 25. februar 2015 Michael Buksti Adm. direktør, Cmmuniqué Baggrund Mere end 15 års erfaring sm kmmunikatinsrådgiver

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

BodyEssence Instituttets Efteruddannelse

BodyEssence Instituttets Efteruddannelse BdyEssence Instituttets Efteruddannelse Træningsfrløb i Krp & essens-integrerende psykterapi & prcesarbejde Bliv certificeret BdyEssence Facilitatr Ønsker du dig et træningsfrløb, hvis frnemste mål er

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere