Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)"

Transkript

1 FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon Referat 66-møde Dambakken Dato: Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann Jens Warhøi Fra DEAS AS: Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) Referent: Søren Nielsen Dagsorden: 1. Mødets formål 2. Daglig Drift 3. Godkendte Vedligeholdelsesarbejde i Budget ideer/ønsker til Spørgsmål/emner fra beboerrepræsentationen 6. Eventuelt DEAS A/S Dirch Passers Allé Frederiksberg Tel cvr Regionskontorer: Aalborg Aarhus Kolding

2 1. Mødets formål Mødets formål er, sammen med beboerrepræsentationen, at foretage bygningssyn af ejendommen med henblik på drøftelse af vedligeholdelsesarbejder samt en generel drøftelse af ejendommens renholdelsesstand. 2. Daglig drift BBR roste Ole som er vicevært på ejendommen, for hans indsats i starten, men det virker som om at der er gået ned af bakke med Oles proaktivitet og synlighed efter omlægning i F&S. Dette er en skam, da Ole havde godt fat i opgaverne og lejerne. Det kunne BBR godt tænke sig kom tilbage. BBR er godt klar over at det ikke er Ole, men mere F&S og deres struktur samt opgavehåndtering, der har ramt ejendommen. Der er opgaver der ikke bliver lavet, kælderrummene bliver ikke støvsuget. Fælleshuset skal gennemgås en gang om året, dette er ikke sket. Der plejer at blive vasket vinduer udvendigt i april. Der er en del vinduer der er placeret således at lejerne ikke selv kan nå ud. Dette er ikke sket endnu. Johnny vil undersøge hvornår dette sker. Affaldsrummet ved nr. 59 skal vaskes grundigt ned, det er længe siden dette er gjort, Johnny sætter flyvere til at løse opgaven Det er aftalt at Johnny følger op med Ole omkring kælderstøvsugningen. F&S vil igangsætte en cykeloprydning med de varsler der skal til. Om det bliver Ole eller en anden fra F&S er ikke fastlagt. Johnny gennemgik set up omkring F&S og deres flyvere, samt ensretning af måden opgaverne løses på. Det er BBRs indtryk at der ikke rigtigt er gennemsigtighed i måden DEAS udskifter hårde hvidevarer, vurderingen hvorvidt de skal skiftes, eller repareres. Er ikke tilfredsstillende for de enkelte lejere. Der kom et eksempel frem fra nr. 51, hvor der 2 gange har været en tekniker ude for at lave den, 3. gang blev den skiftet. Søren vil tage punktet med til ejer, og vender tilbage. Det er et stort ønske at de Hårde hvidevarer det så bliver skiftet, bliver skiftet med nogen af en vis kvalitet og niveau. Dette kunne søren ikke love. Der bliver købt standard maskiner ind til ejendommen. De indkøbes efter hvor tingene er billigst når en udskiftning finder sted. Da dette varierer fra tidspunkt til tidspunkt, kan det ikke helt udelukkes at mærket ikke er det samme hver gang. Dog er maskinerne i god kvalitet. Så det burde ikke være et problem, at vi ikke levere bestemte mærker. Det er BBRs oplevelse at der er stor forskel på de flyttesyn F&S foretager, hvilket ikke burde være tilfældet, da F&S medarbejderne er uddannet i lige netop fraflytninger. Johnny kunne fortælle at der har været en stigning i klager fra fraflyttede lejere, over deres oplevelse. Johnny forsikrede om at F&S nu var kommet så langt at det er blevet bedre, og fortsat vil blive bedre og mere ensrettet når der foretages fraflytninger. Der er flere punkter som BBR mener, halter på ejendommen. Der er flere steder diverse dæksler i græsplænen er for lave, det giver den udfordring at man kan komme til skade ved at færdes på græsplænen. Johnny vil sætte nogle flyvere til at løse opgaven, snarest. Fælleshuset kunne godt trænge til en gennemgang af bestik, glas og øvrige køkkenting. Selve huset trænger også til en hovedrengøring, BBR kan ikke forstå det ikke sker automatisk. Jonny vil sætte Ole i gang med en gennemgang. Der er flere steder kantsten er smuldret væk, BBR undre sig over det ikke bliver lavet som en del af driften. Det blev aftalt at Jonny får skiftet de kantsten der trænger mest. Da dette skal ske på den daglige drift, bliver det løbende over resten af året, når det passer ind i driften. Side 2

3 3. Godkendte vedligeholdelsesarbejder 2015 Følgende Vedligeholdelses opgaver er budgetsat til 2015, udover den normale drift af ejendommen. Algeafrensning af træværk & facadebeklædning. Rep. af utætte tagrender, det er ikke sikkert der er økonomi til at lave alle i 2015) Maler rep. af de 5 opgange i den store bygning Opskuring af Terrazzo trapper i de 5 opgange i den store bygning. 4. Budget Ideer/ønsker til 2016 Efterspænding af plader på terrasser/altaner (Vi går allerede i gang i 2015, men der er et behov for at går hele ejendommen igennem) Det har igennem flere år været et stort ønske at der kommer fokus på det grønne på ejendommen, der ligger en vedligeholdelsesplan fra som BBRT har et stort ønske om kom i betragtning. Der er blevet fældet nogle træer, men der er ikke genplantet nogle nye. Dette ser BBR gerne sker i de kommende år. Ny legeplads. I 2014 blev den eksisterende legeplads fjernet, da den ikke længere overholdt de gældende lovkrav. BBR mener at ejer bør opsætte en ny legeplads, meget gerne med det samme. Hvis ikke det er muligt så i Søren har skrevet det på som ønske til 2016, da der ikke er planer om at lave en legeplads i BBR mener det er uanstændigt at legepladsen overhovedet blev nedlagt. Det er et stort ønske at lave et for projekt på køkkenudskiftning i alle lejemål. For projektet vil have til formål at analysere behovet for køkkenrenovering, eller udskiftning, Det vil også have til formål at beskrive tidslinjen for et eventuelt køkken projekt. For projekt for badeværelsesmøbler. Det er det samme for badeværelserne, som beskrevet for køkkener. Det er et ønske at få lavet en gennemgang af vinduer i ejendommen, de er meget kolde og utætte. Det kunne være en udskiftning af diverse gummilister. Søren vil tage det op med ejer. Det er stadig et stort problem med de gulve der aldrig blev gennemgået. Gulvene er i sin tid lagt forkert, og knirker rigtig meget. Der findes friholdelse erklæringer på de lejemål hvor de knirkende gulve aldrig blev lavet. Løsningen er en gennemgang, og efter skruning af gulvene. Dog kun i de lejligheder det ikke er sket i. BBR vil gerne have fokus på dette igen. Eventuelt ved at få det på budgettet de næste par år, således der bliver gjort noget ved det. Søren vil tage det op med ejer. 5. Spørgsmål/emner fra beboerrepræsentationen Formanden for BBR Willy Fløe modtager mails fra administrator hver gang en lejer fraflytter. Willy mener han har mere behov for at få en med de nye lejere der flytter ind. Det giver BBR mulighed for at byde nye lejere velkommen, og introducere dem til ejendommen. Søren giver beskeden videre til administratoren. Så Willy fremadrettet vil får mail om nye lejere. BBR gjorde opmærksom på at der grundet meget fugt i jorden, skal passes ekstra på ved græsslåning, ved for tidlig sæsonstart køres græsset op, og laver store huller på græsarealet. Dette tog Johnny notits af, og vil bringe infoen videre til det grønne team BBR gjorde opmærksom på at DEAS har sat skilte op med det nye telefonnummer rigtig mange steder på ejendommen, dette mente de var grimt og helt unødigt. Søren fortalte at de allerede opsatte skilte ikke vil blive fjernet. Søren erkendte dog, der sidder rigtig mange skilte rundt omkring. Side 3

4 6. Eventuelt BBR gjorde opmærksom på, at hver gang DEAS brugte nye firmaer til snerydning, så glemte de at fortælle disse firmaer at der også skal ryddes sne og saltes ude på vejen, helt udenfor ejendommen. Det stykke fortov der løber langs ejendommen hører også til, og skal naturligvis ryddes for sne og saltes. Johnny vil fremadrettet sikre fortovet bliver ryddet. Efter mødet, gik vi alle en runde på ejendommen, hvor flere af emnerne der blev drøftet på mødet, atter blev påpeget ude på stedet. Der er tidligere lavet en huske liste over småopgaver på ejendommen, den er vedhæftet for neden i dette dokument. Punkterne på denne liste blev gennemgået, en del af dem er udført, resten vil Johnny & søren kigge på i overensstemmelse med de aftaler og budgetter der blev talt om på 66 mødet. Mødet blev afholdt i god ro og orden. Emner Dato Status Kommentar Supplering af bunddække Græs langs belægninger suppleres ved behov Dæksler i græsplæne justeres Betonvægge i skakte Udført Er udført i 2014 Fastskruning af gulve Rydning af kælder gange vores kælder gange er bl.a. blevet beriget med et fjernesyn (model ikke flad) Fjernelse af gamle cykler i kælderen Tagrender tætnes (Huse og skure) Indkørsel - Løse brosten? Interne træer beskæres Hovedrengøring af fælleshuset årligt i april Opfyldning af service i fælleshuset (50 personer) Ukrudt og mos i græsplæne Asfalt reparationer Udsættes til 2016 Kantsten der smuldrer skiftes efter vinteren Legeplads retableres Indvendigt glasbånd i vinduer skiftes Altanplader fastskrues nu og hvert 5 år (efter behov) Altanplader rengøres årligt i april Side 4

5 Vinduer der er svært tilgængelige rengøres årligt i april Kælder gange og fællesrum rengøres årligt i april + ved behov Snerydning og saltning skal udføres over hele ejendommen samt på fortov foran ejendommen Side 5

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015

Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015 Referat Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen Tirsdag, d. 17. marts 2015 Husk at se jævnligt på vores Hjemmeside, det er der informationerne kommer! Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Formandsberetning 2015 G/f Platanhavens generalforsamling 22. april 2015 Indledning med tak til Neel Mather Vores mangeårige kasserer, Neel Mather, gav forud for sidste valg udtryk for et ønske om at stoppe.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Til Frederikshavn Boligforening Dokumenttype Bilag til rapport Dato Marts-April 2013 FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 BILAG Revision Mia Lærke Christensen (MILC) Dato 6. april 2013 Udarbejdet

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere