Cykel Parker og Rejs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykel Parker og Rejs"

Transkript

1 Cykel Parker og Rejs

2 Udgivet februar 2003 af Hovedstadens Udviklingsråd Trafikdivisionen, Anlæg og Bygninger Gammel Køge Landevej Valby telefon: telefax: Web: Redaktion: Arkitekt Eyvind Lindboe, HUR Arkitekt Lise Kærn, HUR Landskabsarkitekt Niels Lützen Foto: Illustrationer: Grafisk design og layout: Landskabsarkitekt Niels Lützen Ingeniørstuderende Rune A. Rasmussen Arkitekt Wolfgang Liepart, Skånetrafikken Fotograf Jeroen Musch, West 8 Møller+Grønborg a/s Ginmann, Harboe og Borup A/S Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted Veksø-Taulov I/S Arkitekt Jørgen Skielboe Arkitekt Dennis Lund Landskabsarkitekt Niels Lützen HUR Landskabsarkitekt Niels Lützen Tryk: Jønsson & Nomi A/S ISBN nr.: HUR: Hovedstadens Udviklingsråd er en politisk myndighed for hele Hovedstadsregionen. Foruden busdrift og region- og trafikplanlægning står udviklingsrådet også for styring af aktiviteter inden for erhvervsudvikling, turisme, kultur og det officielle Øresundssamarbejde.

3 Cykel Parker og Rejs idékatalog for udformning og indretning af Cykel Parker og Rejs anlæg ved trafikterminaler og busstoppesteder i Hovedstadsregionen Hovedstadens Udviklingsråd

4 Cykel Parker og Rejs anlæg handler først og fremmest om at skabe bedre vilkår for de pendlende cyklister - som her i Skåne, hvor der ved mange busstoppesteder er opsat stativer og halvtage.

5 INDHOLD forord principper og mål cyklisten og bussen 4 helhed og detalje 6 produkter og design 8 drift og vedligeholdelse 9 økonomi og finansiering 10 eksempler og muligheder pladsen i byen 12 Sundbyvester Plads Rødovre Centrum Trianglen Hørsholm Midtpunkt forstadens trafikplads 14 Hvidovre Hospital Bellahøj Glostrup, Nordre Ringvej Gladsaxe Trafikplads omegnens busholdeplads og lokalstation 16 Kirke Hyllinge Slangerup Rutebilstation Fredensborg Station Jyllinge Butikscenter stoppestedet i byen 18 Frederikssundsvej Mørkhøjvej St. Magleby stoppestedet på landet 19 Gørløse Ishøj Landsby sammenfatning 20

6 Det handler også om at bidrage til forskønnelsen af pladser, gader og veje. Her er et aflåst cykelbur - designet af arkitektfirmaet west 8 - med plads til 250 cykler, på torvet Binnenrotte i Rotterdam.

7 forord Når vi i HUR vælger at udgive dette katalog om Cykel Parker og Rejs er det fordi, der er rigtigt mange mennesker, der dagligt benytter cyklen hjemmefra til bus eller tog og fordi der er et stort behov for at forbedre faciliteterne for cykler ved stoppestederne. I HUR vil vi gerne være med til at flere kombinerer cykel og kollektiv trafik. Det forudsætter blandt andet, at der anlægges flere cykelstativer ved busstoppestederne, og at kvaliteten i form af flere overdækkede cykelparkeringer udbygges. Kataloget viser nogle eksempler på hvordan det kunne gøres. Det er sædvanligvis kommunerne, der etablerer cykelstativer ved busstoppesteder. HUR medfinansierer imidlertid i 2002 og 2003 nogle pilotprojekter, hvor der etableres både åbne og overdækkede cykelstativer. Det er meningen at vi vil evaluere pilotprojekterne i andet halvår af 2003 for derefter at udarbejde en strategiplan for Cykel Parker og Rejs. Det er mit håb at dette katalog kunne virke som inspiration for kommunerne til at forsyne flere stoppesteder med cykelparkering i en god kvalitet, der funktionelt og æstetisk spiller sammen med omgivelserne. HUR stiller gerne op til at samarbejde om dette formål. Mads Lebech Formand for Hovedstadens Udviklingsråd 1

8 Forholdene for cyklister er i de senere år blevet stærkt forbedrede ved mange S-togstationer som her ved Buddinge Station, hvor der ved den nye busterminal er indrettet aflåste cykelpavilloner, flere overdækkede stativer og store befæstede arealer. 2

9 principper og mål principper og mål HUR udgav i juni 2001 en strategi for Parker og Rejs i Hovedstadsregionen. I denne strategi indgår nogle overordnede mål for brug af bil eller cykel i forbindelse med kollektiv trafik. Målene handler om at skabe en mere fleksibel mobilitet, og om at bidrage til reduktion af miljøgener og reduktion af parkeringsbehovet i de centrale bydele. Det anslås at i gennemsnit mennesker dagligt benytter cyklen i kombinationen med en videre transport med bus eller tog. Ved stationerne i Hovedstadsregionen er der i dag ca pladser til cykelparkering. Der findes ikke opgørelser af antal cykelstativer ved de ca stoppesteder, der er i regionen, men det er HURs opfattelse, at der er tale om en betydelig underforsyning. Og de få cykelstativer der er byder generelt på ringe kvalitet og komfort. På denne baggrund medtager HUR målene om at fremme Cykel Parker & Rejs i Trafikplan 2003, som er under udarbejdelse. 3

10 cyklisten og bussen hurtigbusnettet Cykel Parker og Rejs anlæg skal primært etableres i forbindelse med hurtigbussernes trafikterminaler og stoppesteder. S-tog og regionaltogstationer, som varetages af DSB, har i forvejen relativt gode forhold for cyklister. Hurtigbusnettet omfatter de eksisterende S-busser samt de nye A-busser, der betjener centralkommunerne. A-busserne omtales ofte som bus til tiden og metro i gadeplan og blev opstartet samtidigt med åbningen af den københavnske metro. Disse buslinier er nu hovedtransportmidlet for cykelpendleren, der befinder sig udenfor S-togsnettet og hvis mål det er at komme fra en af de større nabobyer i hovedstadens byfingre til en af centralkommunerne eller til Københavns centrum. A-bussernes endepunkter må forventes at blive benyttet af mange cyklister, der skifter til bus. Billedet er fra Bellahøj, hvor der foreligger et forslag til nyt projekt. cykeltrafikken Målgruppen omfatter en bred vifte af rejsende med meget forskellige motiver til at benytte cyklen til bussen. Dels er der pendlere, der bor relativt langt fra toget og som derfor må benytte cykel eller bus, hvis de ikke har bil. Her er én gruppe de inkarnerede cyklister, der hver dag pendler til og fra arbejde, og som over længere afstande supplerer med bus. En anden gruppe er bilisterne. De kan kun fristes til at tage cyklen og benytte kollektiv trafik, hvis rejsetiden bliver kortere, hvis besværlig parkering i målområdet undgås eller hvis økonomien forbedres. Alternativet skal også være komfortabelt. Uanset hvilken motivation, der ligger til grund for valget af cykel og bus, betyder det en reduktion af trafikale miljøgener på grund af mindre energiforbrug og bedre bymiljø. Selvom cyklen som transportmiddel får stadig større betydning, udgør de kombinerede ture med cykel og kollektiv trafik kun 1,9 % af samtlige ture i Hovedstadsregionen. Det er en relativt lille andel, som kan blive langt større hvis cyklisternes forhold forbedres. Det omfatter bl.a. gode cykelparkeringsforhold. I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten har HUR haft kontakt til Dansk Cyklistforbund, der sideløbende arbejder med forbedring af cykelpendlernes forhold. Hurtigbuslinierne ved Hvidovre Hospitals Kollegie og Hvidovre Hospital benyttes af mange cyklister. Her er gode muligheder for forbedringer. 4

11 cyklisten og bussen cykelparkeringsanlæg Større cykelparkeringsanlæg ved busstoppesteder er specielt nødvendige i byområder med større pendling til Københavns centrum, bl.a. ved større etageboligområder i periferien af forstæderne. Også ved kollegier og andre ungdomsboliger samt i de mere isolerede bysamfund, der kun er forbundet med større nabobyer via busnettet, er der et stort behov. Indenfor Hovedstadsregionen findes cykelparkeringspladser i forbindelse med S-tog og regionaltog. I Københavns centrum, i visse forstadscentre og i omegnskommunerne er der udpræget mangel på cykelparkeringsanlæg, og brugen af sammensatte rejser begrænses derved. På Fredensborg Station er der indrettet aflåste cykelskure som supplement til de 200 øvrige cykelparkeringspladser. Skånes cyklister bydes gode forhold. Skånetrafikken har forsynet de fleste busstoppesteder med cykelparkeringsanlæg, heraf er flere overdækkede. Stoppesteder og cykelparkeringsanlæg fremtræder i øvrigt velordnede og renholdte. 5

12 helhed og detalje brugernes krav 6 krav til Cykel Parker og Rejs anlæg: gode adgangsforhold fra cykelstinet kort afstand fra cykelparkering til stoppested høj sikkerhed med god belysning og overskuelighed tilgængelighed og fremkommelighed i form af gode og rigelige belægninger med god afvanding fleksible parkeringsmuligheder med aflåste og åbne skure og cykelholdere til alle dæktyper arkitektonisk indpasning i byen, designmæssig helhed samt tilpasning til HUR s stoppestedskoncept ( Bussen holder, HUR 2002) Derudover vil det være hensigtsmæssigt med nærhed til anden service, f.eks. postkasse, telefonboks, bænke og papirkurve. Stoppestedet er borgernes første møde med den kollektive trafik, og dette møde skal være positivt, også for cyklisten. Der skal være gode adgangs- og parkeringsforhold tæt ved stoppestedet, og her forventes en rimelig komfort pga. ventetiden. Hurtigbussernes stoppesteder er moderniseret i de senere år, andre er stadig som de blev indrettet i midten af 70 erne med små lukkede læskærme, begrænsede belægninger og få eller ingen cykelstativer. I dag stiller brugerne langt større krav til åbenhed, udsyn, tilgængelighed, sikkerhed og æstetik, og en opprioritering af cyklismen vil øge disse krav. placering og helhed Cykel Parker og Rejs anlæg har såvel praktisk som arkitektonisk betydning. Det skal tilfredsstille cyklistens behov for komfort, og det skal fremtræde moderne, funktionelt og attraktivt. Dette kræver omhyggelig planlægning med hensyn til placering og udseende. Udenlandske erfaringer med Cykel Parker og Rejs anlæg viser, at der kræves stor omhu i udformningen af pladserne, hvis det skal lykkes at flytte bilister ind i tog eller bus - selvsagt vil det kræve endnu større anstrengelser, hvis bilisten skal flyttes til cykel og bus. Anlægget skal forbindes med det overordnede cykelstinet, og det vil derfor være fornuftigt at overveje placeringen af Cykel Parker og Rejs anlæg allerede under udarbejdelsen af kommuneplanen. Anlægget bliver en synlig del af bybilledet; det skal derfor tilpasses omgivelserne. Samtidig skal det være en del af vejbilledet og overholde bussens krav til areal, oversigt og sikkerhed. Ved Hørsholm Posthus er der opsat cykelstativer. Det vil blive prioriteret højt, at det samlede udstyr på et Cykel Parker og Rejs anlæg matcher sammen. Lyngby Hovedgade er for få år siden renoveret med eksklusive materialer. Stoppestedet passer til helheden, men der mangler cykelstativer. 6

13 helhed og detalje belysning Belysning giver både øget komfort og tryghed samtidig med, at sikkerheden øges pga. større overskuelighed. Pavilloner og halvtage skal oplyses godt; man anbringer eller henter ikke sin cykel et mørkt sted om aftenen. Belysningen - både lyskildens design og lysets virkning - er desuden en vigtig arkitektonisk del af hele vejmiljøet. belægning og beplantning Cykel Parker og Rejs anlæg og stoppested skal forsynes med en farbar og godt afvandet belægning. Et større areal med fast belægning omkring stoppestedet sikrer også at man ikke står klemt og har frihed til at bevæge sig med sin cykel på arealet. Beplantning i form af hække og træer kan være med til at give både stoppested og Cykel Parker og Rejs anlæg en særlig karakter og identitet. Stoppestedet på Ryttergårdsvej i Farum er anlagt som en del af vejens alléplantning, der afsluttes med et træ på ventearealet. Beplantningen kan både fremhæve selve stoppestedet og berige hele området. Et enkelt træ kan tilføje en høj kvalitet, og en hæk kan give læ og struktur. Ofte er der en del eksisterende beplantning i området, som med fordel kan bevares og indgå som et grønt element i det nye anlæg. Vejbelægningen ved holdepladsen foran Hørsholm Midtpunkt er af savede brosten, der med kvalitet og udformning signalerer krydsende fodgængere og cyklister. Modelfoto af stoppested og cykelparkering på Helsingørmotorvejen, der viser betydningen af de forskellige belysningskilder. 7

14 produkter og design læskærme og aptering Ved Cykel Parker og Rejs anlæg er det en forudsætning, at der er eller opsættes læskærme af en kvalitet, der matcher de kravspecifikationer, som HUR stiller ifølge katalogerne Bussen kommer og Bussen holder. Uanset om der er tale om reklamefinansierede eller købte skærme, er det vigtigt at de rengøres og vedligeholdes i en standard, der svarer til det niveau, som reklamefirmaerne i dag holder. cykelstativet Der stilles store krav til cykelstativernes design, dels fordi cykler er meget forskellige med hensyn til dækbredde, højde, styrets udformning mv., dels fordi cykler og deres enkeltdele kan være meget kostbare. Læskærm og cykelparkering på Helsingørmotorvejen ved Nærum har et moderne design med god plads, åbenhed og udsyn. Cykelholderne skal være koniske, så de kan fastholde forskellige dæktyper. Desuden skal det være muligt at låse cyklen fast til stativet på flere forskellige punkter. Tidssvarende cykelstativer er dyre, i modsætning til ældre modeller, der er billige, men kun kan fastholde traditionelle cykeltyper. Et nyttigt produkt er en stålwire, som cyklens lås kan fastlåses til. Wirekassen nedsænkes i belægningen og kan således kombineres med forskellige stativer. En anden produktserie indeholder cykelbøjler i rustfrit stål med varierede muligheder for fastlåsning af forskellige cykeltyper. 8

15 drift og vedligeholdelse renholdelse Renholdelsen betyder meget for brugernes velbefindende og for deres vurdering af transportmidlet som helhed. Med et stort passagerantal er det naturligt, at der kommer affald og snavs på og omkring stoppestedet, og det kræver hyppig rengøring af bænke, tømning af papirkurve mv. Rengøringen foretages imidlertid ofte med samme frekvens som vejene i øvrigt, og det er utilstrækkeligt ved stoppesteder. Stoppesteder og mange større busholdepladser fremtræder meget snavsede og virker meget lavt prioriterede. På den måde får bustransporten ofte en ufortjent lavstatus. For cyklister, som skal tage bussen gælder de samme vilkår. Halvtag og cykelstativ skal fungere efter hensigten og være renholdte. Samtidig bør der ske en løbende fjernelse af overskydende cykler. Skal Cykel Parker og Rejs anlæg introduceres i hele Hovedstadsregionen kræver det en stillingtagen til rengøringsindsatsen, som må forbedres. Firmaerne der leverer og opsætter læskærme med reklamer, sørger selv for reparation og vedligholdelse i en høj standard. belægninger og beplantning Man skal kunne færdes tørskoet omkring cykelparkering og stoppested. Der må ikke være lunker i belægningen og de befæstede arealer skal have en størrelse, så der er plads til alle ventende. Beplantning og græs skal også vedligeholdes: Græsset skal slås og hække og buske skal klippes og beskæres så de fremtræder smukt, og ikke er til gene for passagerer og for sikkerhed. Træer bør holdes opstammede og beskårede, så de både fremtræder harmoniske og ikke generer udsyn og sikkerhed. Sådan ser der ud ved mange stoppesteder. Ubrugte cykler og cykeldele bliver sjældent fjernet. 9

16 økonomi og finansiering økonomi Økonomi for et typisk Cykel Parker og Rejs anlæg Et mellemstort Cykel Parker og Rejs anlæg vil indeholde følgende anslåede udgifter, ekskl. moms: aflåst pavillion med plads til 32 cykler kr stativer af varieret type, placeret uoverdækket kr m2 belægning kr belysning i form af 1-2 pullertlamper samt armaturer i pavillon, inkl. kabelarbejde kr afvanding, inkl. ledningsarbejde kr muld, beplantning kr projektering, tilsyn og uforudsete udgifter kr Ialt: kr Ved et stoppested på landet, med normalt kun få passagerer og kun enkelte cykler, vil indsatsen kunne begrænses til 4 nye stativer og nogle få m2 fliser, der kan laves for under kr De betjener måske kun enkelte passagerer, som til gengæld bliver glade for den service de y- des, fordi deres transportmuligheder på landet er begrænsede uden bil. Og de ordnede forhold kan trække flere passagerer til. Et større Cykel Parker og Rejs anlæg med aflåst pavillon, halvtage med forskellige typer af cykelstativer, belysning, beplantning, læskærm, bænke og anden aptering løber hurtigt op i kr finansiering HUR tilbyder i første omgang at medfinansiere anlægsomkostningerne ved nogle udvalgte Cykel Parker og Rejs anlæg mod at vejmyndighederne de pågældende steder påtager sig rengøring og vedlighold i den før omtalte høje standard. På trafikerede veje og i større byområder kan der opnås medfinansiering via reklamefinansierede læskærme. Hvis cykelpavilloner benyttes til reklamer, kan der muligvis opnås en medfinansiering også på dette område. Cykelpavillonen med plads til ca. 32 cykler er i et let og elegant design, og er desuden fleksibel og kan tilpasses de fleste lokaliteter. 10

17 eksempler og muligheder eksempler og muligheder Busserne i Hovedstadsregionen har over busstoppesteder, og mange benyttes af passagerer, der anvender cyklen en del af vejen. Den indsats der hidtil er gjort for at forbedre forholdene for denne gruppe borgere er meget varierende fra kommune til kommune, og den er generelt for ringe. HUR ønsker derfor at inspirere vejmyndighederne til at planlægge forbedringer for cyklisterne ved busstoppestederne. Det følgende kapitel viser skitser til hvordan det kan gøres i de meget forskellige bymiljøer, stoppestederne ligger i. Desuden vises gode og dårlige eksempler på eksisterende cykelparkering ved forskellige stoppesteder. Gørløse Hørsholm Slangerup Rutebilstation Fredensborg Station Kirke Hyllinge Jyllinge Glostrup Nordre Ringvej Mørkhøjvej Frederikssundsvej Rødovre Centrum Hvidovre Hospital Gladsaxe Trafikplads Bellahøj Trianglen Sundbyvester Plads Ishøj landsby St. Magleby eksempler på eksisterende anlæg skitseforslag til anlæg eksempler i øvrigt 11

18 pladsen i byen Sundbyvester Plads Et eksempel på hvordan der kan etableres Cykel Parker og Rejs anlæg i en tættere bydel. Forbedringer for cyklister har høj prioritet fordi cykeltrafikken er forholdsvis stor. Sundbyvester Plads på Amagerbrogade er omgivet af etageboligområder og store villakvarterer og betjenes af linierne 5A, 100S, 250S og 350S samt 3 lokallinier. Herudover er der andre servicefunktioner som torvehandel, parkering, butikker/kiosk, toiletter, opholdspladser, legeplads, mv. Pladsen er renoveret i midten af 90 erne og fik herved nye belægninger, aptering og halvtage. Desuden blev der anlagt en legeplads og et grønt opholdsområde, og der blev også anlagt flere parkeringsmuligheder for cykler. Sundbyvester Plads har i dag ca. 150 cykelpladser, bl.a. under 4 halvtage, placeret i nogen afstand fra Amagerbrogade. I sidegader og op ad mure er der henslængt henved 100 cykler. forbedringer med Cykel Parker og Rejs anlæg Der mangler et aflåst cykelskur tæt på stoppestedet, samt yderligere ca. 50 cykelpladser mere, heraf ca. 20 overdækkede cykelstativer i gadens østside. Cykelparkeringen skal belyses bedre, og der mangler desuden siddepladser. Halvtaget ved stoppestedet er planlagt til torvehandel, men bruges til cykler. Cykelhalvtagene ligger 50 m væk. AMAGERBROGADE halvtage forbliver som de er busholdeplads eksisterende halvtag forsynes med cykelstativer læskærme Skitse til forbedring af forholdene for cyklister på pladsen. Der opsættes forskellige typer af cykelstativer, nogle med mulighed for fastlåsning af cykler. Desuden opføres en aflåst pavillon ved stoppestedet. cykelstativer med mulighed for fastlåsning aflåst cykelpavillon med plads til 32 cykler læskærm ved pavillon halvtag med cykelstativer 12

19 pladsen i byen Rødovre Centrum Rødovre Centrum og de umiddelbare omgivelser rummer foruden Danmarks ældste butikscenter en del af byens offentlige service som bibliotek, rådhus, kulturhus, teknisk skole og politistation. Rødovre Centrum har et stort opland, der betjenes af buslinierne 250S, 550S samt 4 lokalbusser. I alt buspassagerer benytter dagligt stoppestederne her. Der er store cykelparkeringsarealer i tilknytning til centret, men relativt få i relation til bustrafikken. Der mangler aflåst cykelparkering samt cykelstativer ved de mange stoppesteder. Forholdene bør forbedres i forbindelse med moderniseringen af centret. HUR er i samarbejde med bl.a. Rødovre Kommune ved at planlægge en forbedring af forholdene. Omkring centret er der opsat spredte stativer ved nogle stoppesteder, men der mangler en samlet trafikplads, hvor alle funktioner mødes. Trianglen Et centralt sted og en kendt plads i byen, der siden den kollektive trafiks barndom har været knudepunkt for sporvogne og busser. Trianglen betjenes nu af 650S og 4 lokalbuslinier og trods nærheden til byen er der mange der cykler til eller fra bussen. Et Cykel Parker og Rejs anlæg kunne rydde op i noget af dette, og det bør gennemføres i forbindelse med en samlet renovering af hele pladsen og dens omgivelser, hvor der tages stilling til placering af overdækkede cykelstativer og opsætning af stativer i pladsens randområder. Cykelparkeringen er flere steder kaotisk med henslængte cykler overalt. et godt eksempel: Hørsholm Midtpunkt Hørsholm Midtpunkt betjenes af 150S, 300S, 500S, 173E, 382E samt 4 lokalbusser og benyttes dagligt af buspassagerer. Pladsen er smukt designet til by- og gademiljøet, der er overalt god kvalitet, gode belægninger og gode adgangsforhold såvel som god adgang til parkering for cyklister, der benytter busserne. Cykelfaciliteterne er centralt og praktisk placeret. 13

20 forstadens trafikplads Hvidovre Hospital og hospitalskollegiet Trafikpladsen markerer sig ikke arkitektonisk i bybilledet, men har betydning som egentligt trafikknudepunkt hvor hurtigbusser på ringlinierne krydser de radialgående hurtigbuslinier og desuden mødes med lokalbusserne. Hvidovre Hospital ligger i et typisk åbent og grønt forstadsmiljø omgivet af områder med etageboliger og erhverv samt kollegie. Hvidovre Hospital er et vigtigt knudepunkt for buslinierne 200S, 650S samt 2 lokalbusser buspassager - bl.a. besøgende til hospitalet eller beboere på kollegiet - bruger busserne dagligt. Cyklerne koncentrerer sig ved 3 stoppesteder: Hovedindgangen, Indgang Vest og Hvidovre Hospitals Kollegie. Alle 3 steder er underforsynet med cykelparkeringsmuligheder. forslag til forbedring Alle 3 steder indrettes Cykel Parker og Rejs anlæg med større belagte arealer, bedre tilkørsel fra omgivende cykelstier, bedre belysning og frem for alt flere cykelstativer, heraf flere overdækkede og med bedre muligheder for fastlåsning og aflåsning. Perspektivet viser hvordan forholdene ved Indgang Vest kan forbedres. Stoppestedet flyttes mod vest, og her opsættes en aflåst cykelpavillion til ca. 30 cykler, samt et antal overdækkede stativer og flere løse stativer. Hele arealet forynes med fliser, belysning og beplantning, og der opstilles en ny læskærm. Perspektiv af et forslag til Cykel Parker og Rejs anlæg ved Indgang Vest. 14

21 forstadens trafikplads Bellahøj Bellahøj er et vigtigt knudepunkt for trafikken, her mødes bl.a. en række buslinier fra forstæderne, hvorfra passagererne skal fordeles til centrums lokalbusser. Pladsen betjenes af 250S, 350S, 4E samt 5 lokalbuslinier. Pladsen er en decideret trafikplads, gennemskåret af de strækt trafikerede gader Borups Allé og Frederikssundsvej. Trafikken gør det vanskeligt for de passagerer, der skal skifte buslinie, og forholdene er generelt dårlige for cyklister. Her bør indrettes nye parkeringsmuligheder med muligheder for aflåsning, samt opsættes et større antal stativer ved alle stoppesteder. Cyklerne står henslængt omkring stoppestedet for de stærkt benyttede buslinier. Glostrup, Nordre Ringvej Nordre Ringvej gennem Glostrup betjenes af linierne 300S, 500S og 174E samt 2 pendulbusser. 2 af stoppestederne er særligt brugt af cyklister, det drejer sig om stoppestederne ved Mellemtoftevej og Ejby, udfor Ejby Smedevej. Begge steder er forsynet med cykelstativer, men der mangler overdækning, faste belægninger og varierede stativer til de henved 40 cykler der er parkeret hvert sted. HUR er i samarbejde med Glostrup Kommune ved at undersøge mulighederne for at forbedre forholdene for cyklisterne ved nogle af stoppestederne på denne strækning. Stoppestedet ved Mellemtoftevej er flittigt benyttet af cyklister, men de bydes alt for ringe forhold. et godt eksempel: Gladsaxe Trafikplads Gladsaxe trafikplads benyttes dagligt af buspassagerer på linierne 200S, 300S, 153E, 174E samt 5 lokalbusser. Det er et vigtigt trafikcentrum, hvorfra der bla. er en omfattende pendling til Københavns centrum. Gladsaxe Trafikplads er meget grøn og tiltalende. Pladsen er renoveret for nylig, der er god plads også til cykler, men der mangler aflåste skure i tilknytning til stoppestedet. 15

22 omegnens busholdeplads og lokalstation Kirke Hyllinge De mindre byer er relativt godt trafikbetjente med hurtigbusser eller lokalbaner til nærmeste S-tog eller regionaltog, men de er sjældent direkte forbundet med S-busser til Københavns centrum. Disse holdepladser bærer ofte præg af at være udformet med begrænsede arkitektoniske ambitioner. I betragtning af det relativt store antal passagerer, der er stærkt afhængige af busserne, bør der i disse byer opføres Cykel Parker og Rejs anlæg. Kirke Hyllinge er en større landsby med et stort opland i den sydlige del af Hornsherred. Byen betjenes af linie 229E samt 8 lokalbusser. 300 passagerer bruger dagligt det centrale stoppested ved gadekæret. Stoppestedet rummer en parkeringsplads, en ældre læskærm og et par cykelstativer. Flere cykler er henslængt rundt omkring på arealet. forbedring med Cykel Parker og Rejs anlæg Busstoppestedet kan moderniseres med bedre vilkår for cyklisterne, bedre siddemuligheder og en mere moderne læskærm. En generel sanering af områdets beplantning og belægning ville gøre stedet til en smukkere plads i byen og samtidig understrege den centrale funktion i bybilledet. Perspektivet viser en renoveret holdeplads med en aflåst cykelpavillion samt uoverdækkede cykelstativer ved siden af. Pavillon og læskærm sammenkobles. Der mangler cykelparkering ved stoppestedet. Der plantes træer omkring busholdepladsen, og belægningen fornyes, så pladsen bliver smuk, sammenhængende og en del af bymiljøet. Perspektiv af busholdepladsen, som den kan komme til at se ud med et Cykel Parker og Rejs anlæg. 16

23 omegnens busholdeplads og lokalstation Slangerup Rutebilstation Slangerup Rutebilstation er en af Nordsjællands største trafikcentre udenfor S-tog og regionaltogsnettet med passagerer dagligt. Byen betjenes af linerne 600S, 309E samt 4 lokallinier. Cyklerne har ringe vilkår uden aflåste muligheder. Cyklerne placeres dog under halvtage, der ofte også benyttes til øldrikning. Passagerne står også her i tilfælde af dårligt vejr - busstoppestederne er kun forsynet med ældre og mindre læskærme. Cykelskurene bør moderniseres og gøres mere åbne, og bør desuden forsynes med flere typer cykelstativer samt bedre belysning. Cykelskurene fungerer også som læskærm. et godt eksempel: Fredensborg Station Fredensborg betjenes af Lokalbanen A/S Hillerød - Helsingør samt hurtigbusserne 173E, 733E og 5 lokallinier. Det er således en af de få omegnsbyer uden for S-tognettet, der er direkte forbundet med Københavns centrum. Der er 350 daglige buspassagerer, og hertil kommer ca. 500 passagerer på lokalbanen. Der er næsten 200 cykelparkeringspladser, hvoraf 32 er aflåste og 60 er overdækkede, og der er en relativ høj benyttelsesgrad. Fredensborg yder en god service for cyklisterne, men der ønskes stadig flere stativer tættere på perronerne. De fleste cykelstativer- herunder de aflåste - er placeret tæt på perronen. et godt eksempel: Jyllinge Butikscenter Jyllingecentret betjenes af hurtigbussen 600S samt 2 lokallinier. Gundsø Kommune og HUR anlagde her i dette smukke og funktionelle anlæg, der foruden de 300 cykelparkeringspladser rummer overdækkede ventearealer. Anlægget er med sin centrale beliggenhed, rigelige plads og enkle og smukke udformning med til at understrege bussens store betydning for lokalsamfundet og cyklisterne som en væsentlig del af den kollektive trafik. Cykel Parker og Rejs anlægget ved Jyllinge Butikscenter er smukt tilplantet. 17

24 stoppestedet i byen Stoppesteder langs gader og veje i byen forventes ikke benyttet af cyklisterne, fordi busnettet er så tæt, men her er faktisk mange cykelpendlere til hurtigbusserne. Imidlertid er pladsforholdene ofte så trange, at de få henslængte cykler er til gene for omgivelserne. Indsatsen for cyklismen er opsætning af forskellige typer af cykelstativer. Frederikssundsvej Frederikssundsvej betjenes af flere hurtigbuslinier over en længere strækning, og stoppestederne har store oplande. Ved de fleste stoppesteder står en eller flere cykler, som her ved Husumvej. Cyklerne står spredt i området, og man går gerne et stykke vej for at finde et cykelstativ eller et nogenlunde ugenert sted at sætte sin cykel. De henslængte cykler er til gene for fodgængere og butikkerne, og en gennemtænkt helhedsløsning med stativer et par steder i nærheden ville kunne forbedre situationen for alle. Der er ikke mange muligheder for at finde plads til et cykelstativ, men det er muligt indenfor en radius på m. et godt eksempel - Mørkhøjvej Ved flere af stoppestederne - ikke alle - på Mørkhøjvej i nærheden af TV-byen er der opsat nogle cykelstativer lige ved læskærmen. Desuden er flisearealet udvidet en del. Det er et passende antal stativer, det er praktisk indrettet og det giver et pænt udseende i hele området, hvilket også understreges af, at vejmyndigheden her sørger for en ordentlig vedligeholdelse af både stoppested og omgivelser. Et godt stoppested for cyklister, som også er harmonisk med omgivelserne. St. Magleby Det meget benyttede stoppested ved kirken i St. Magleby er forsynet med cykelstativer, men af en ældre type. De er desuden placeret langt fra stoppestedet, og i den nordlige side er der ingen stativer overhovedet. Cyklerne står på støtteben eller ligger i græsset. Man må passere græsarealet for at komme til begge stoppesteder, hvilket ikke er særligt attraktivt i dårligt føre. Her bør anlægges et større befæstet areal med flere stativer, gerne overdækkede. Desuden bør der anlægges stier og opsættes læskærme. Stoppestedet ved kirken er meget benyttet, men der er ikke opsat stativer i indadgående retning, og der er langt fra cykelstativer til stoppested. 18

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013 Bussen holder En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder April 2013 2 Bussen holder Bussen holder Udgivet april 2013 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER

MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER Dialogprojekt Revitalisering af Hovedstadens Vestegn MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER November 2005 1 Indhold 1. Forord 3 2. Sammenfatning 5 3. Projektets forudsætninger og forløb

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Udgivet i oktober 2002 af: Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon: 36 13 14 00 E-mail: hur@hur.dk www.hur.dk

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere