Cykel Parker og Rejs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykel Parker og Rejs"

Transkript

1 Cykel Parker og Rejs

2 Udgivet februar 2003 af Hovedstadens Udviklingsråd Trafikdivisionen, Anlæg og Bygninger Gammel Køge Landevej Valby telefon: telefax: Web: Redaktion: Arkitekt Eyvind Lindboe, HUR Arkitekt Lise Kærn, HUR Landskabsarkitekt Niels Lützen Foto: Illustrationer: Grafisk design og layout: Landskabsarkitekt Niels Lützen Ingeniørstuderende Rune A. Rasmussen Arkitekt Wolfgang Liepart, Skånetrafikken Fotograf Jeroen Musch, West 8 Møller+Grønborg a/s Ginmann, Harboe og Borup A/S Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted Veksø-Taulov I/S Arkitekt Jørgen Skielboe Arkitekt Dennis Lund Landskabsarkitekt Niels Lützen HUR Landskabsarkitekt Niels Lützen Tryk: Jønsson & Nomi A/S ISBN nr.: HUR: Hovedstadens Udviklingsråd er en politisk myndighed for hele Hovedstadsregionen. Foruden busdrift og region- og trafikplanlægning står udviklingsrådet også for styring af aktiviteter inden for erhvervsudvikling, turisme, kultur og det officielle Øresundssamarbejde.

3 Cykel Parker og Rejs idékatalog for udformning og indretning af Cykel Parker og Rejs anlæg ved trafikterminaler og busstoppesteder i Hovedstadsregionen Hovedstadens Udviklingsråd

4 Cykel Parker og Rejs anlæg handler først og fremmest om at skabe bedre vilkår for de pendlende cyklister - som her i Skåne, hvor der ved mange busstoppesteder er opsat stativer og halvtage.

5 INDHOLD forord principper og mål cyklisten og bussen 4 helhed og detalje 6 produkter og design 8 drift og vedligeholdelse 9 økonomi og finansiering 10 eksempler og muligheder pladsen i byen 12 Sundbyvester Plads Rødovre Centrum Trianglen Hørsholm Midtpunkt forstadens trafikplads 14 Hvidovre Hospital Bellahøj Glostrup, Nordre Ringvej Gladsaxe Trafikplads omegnens busholdeplads og lokalstation 16 Kirke Hyllinge Slangerup Rutebilstation Fredensborg Station Jyllinge Butikscenter stoppestedet i byen 18 Frederikssundsvej Mørkhøjvej St. Magleby stoppestedet på landet 19 Gørløse Ishøj Landsby sammenfatning 20

6 Det handler også om at bidrage til forskønnelsen af pladser, gader og veje. Her er et aflåst cykelbur - designet af arkitektfirmaet west 8 - med plads til 250 cykler, på torvet Binnenrotte i Rotterdam.

7 forord Når vi i HUR vælger at udgive dette katalog om Cykel Parker og Rejs er det fordi, der er rigtigt mange mennesker, der dagligt benytter cyklen hjemmefra til bus eller tog og fordi der er et stort behov for at forbedre faciliteterne for cykler ved stoppestederne. I HUR vil vi gerne være med til at flere kombinerer cykel og kollektiv trafik. Det forudsætter blandt andet, at der anlægges flere cykelstativer ved busstoppestederne, og at kvaliteten i form af flere overdækkede cykelparkeringer udbygges. Kataloget viser nogle eksempler på hvordan det kunne gøres. Det er sædvanligvis kommunerne, der etablerer cykelstativer ved busstoppesteder. HUR medfinansierer imidlertid i 2002 og 2003 nogle pilotprojekter, hvor der etableres både åbne og overdækkede cykelstativer. Det er meningen at vi vil evaluere pilotprojekterne i andet halvår af 2003 for derefter at udarbejde en strategiplan for Cykel Parker og Rejs. Det er mit håb at dette katalog kunne virke som inspiration for kommunerne til at forsyne flere stoppesteder med cykelparkering i en god kvalitet, der funktionelt og æstetisk spiller sammen med omgivelserne. HUR stiller gerne op til at samarbejde om dette formål. Mads Lebech Formand for Hovedstadens Udviklingsråd 1

8 Forholdene for cyklister er i de senere år blevet stærkt forbedrede ved mange S-togstationer som her ved Buddinge Station, hvor der ved den nye busterminal er indrettet aflåste cykelpavilloner, flere overdækkede stativer og store befæstede arealer. 2

9 principper og mål principper og mål HUR udgav i juni 2001 en strategi for Parker og Rejs i Hovedstadsregionen. I denne strategi indgår nogle overordnede mål for brug af bil eller cykel i forbindelse med kollektiv trafik. Målene handler om at skabe en mere fleksibel mobilitet, og om at bidrage til reduktion af miljøgener og reduktion af parkeringsbehovet i de centrale bydele. Det anslås at i gennemsnit mennesker dagligt benytter cyklen i kombinationen med en videre transport med bus eller tog. Ved stationerne i Hovedstadsregionen er der i dag ca pladser til cykelparkering. Der findes ikke opgørelser af antal cykelstativer ved de ca stoppesteder, der er i regionen, men det er HURs opfattelse, at der er tale om en betydelig underforsyning. Og de få cykelstativer der er byder generelt på ringe kvalitet og komfort. På denne baggrund medtager HUR målene om at fremme Cykel Parker & Rejs i Trafikplan 2003, som er under udarbejdelse. 3

10 cyklisten og bussen hurtigbusnettet Cykel Parker og Rejs anlæg skal primært etableres i forbindelse med hurtigbussernes trafikterminaler og stoppesteder. S-tog og regionaltogstationer, som varetages af DSB, har i forvejen relativt gode forhold for cyklister. Hurtigbusnettet omfatter de eksisterende S-busser samt de nye A-busser, der betjener centralkommunerne. A-busserne omtales ofte som bus til tiden og metro i gadeplan og blev opstartet samtidigt med åbningen af den københavnske metro. Disse buslinier er nu hovedtransportmidlet for cykelpendleren, der befinder sig udenfor S-togsnettet og hvis mål det er at komme fra en af de større nabobyer i hovedstadens byfingre til en af centralkommunerne eller til Københavns centrum. A-bussernes endepunkter må forventes at blive benyttet af mange cyklister, der skifter til bus. Billedet er fra Bellahøj, hvor der foreligger et forslag til nyt projekt. cykeltrafikken Målgruppen omfatter en bred vifte af rejsende med meget forskellige motiver til at benytte cyklen til bussen. Dels er der pendlere, der bor relativt langt fra toget og som derfor må benytte cykel eller bus, hvis de ikke har bil. Her er én gruppe de inkarnerede cyklister, der hver dag pendler til og fra arbejde, og som over længere afstande supplerer med bus. En anden gruppe er bilisterne. De kan kun fristes til at tage cyklen og benytte kollektiv trafik, hvis rejsetiden bliver kortere, hvis besværlig parkering i målområdet undgås eller hvis økonomien forbedres. Alternativet skal også være komfortabelt. Uanset hvilken motivation, der ligger til grund for valget af cykel og bus, betyder det en reduktion af trafikale miljøgener på grund af mindre energiforbrug og bedre bymiljø. Selvom cyklen som transportmiddel får stadig større betydning, udgør de kombinerede ture med cykel og kollektiv trafik kun 1,9 % af samtlige ture i Hovedstadsregionen. Det er en relativt lille andel, som kan blive langt større hvis cyklisternes forhold forbedres. Det omfatter bl.a. gode cykelparkeringsforhold. I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten har HUR haft kontakt til Dansk Cyklistforbund, der sideløbende arbejder med forbedring af cykelpendlernes forhold. Hurtigbuslinierne ved Hvidovre Hospitals Kollegie og Hvidovre Hospital benyttes af mange cyklister. Her er gode muligheder for forbedringer. 4

11 cyklisten og bussen cykelparkeringsanlæg Større cykelparkeringsanlæg ved busstoppesteder er specielt nødvendige i byområder med større pendling til Københavns centrum, bl.a. ved større etageboligområder i periferien af forstæderne. Også ved kollegier og andre ungdomsboliger samt i de mere isolerede bysamfund, der kun er forbundet med større nabobyer via busnettet, er der et stort behov. Indenfor Hovedstadsregionen findes cykelparkeringspladser i forbindelse med S-tog og regionaltog. I Københavns centrum, i visse forstadscentre og i omegnskommunerne er der udpræget mangel på cykelparkeringsanlæg, og brugen af sammensatte rejser begrænses derved. På Fredensborg Station er der indrettet aflåste cykelskure som supplement til de 200 øvrige cykelparkeringspladser. Skånes cyklister bydes gode forhold. Skånetrafikken har forsynet de fleste busstoppesteder med cykelparkeringsanlæg, heraf er flere overdækkede. Stoppesteder og cykelparkeringsanlæg fremtræder i øvrigt velordnede og renholdte. 5

12 helhed og detalje brugernes krav 6 krav til Cykel Parker og Rejs anlæg: gode adgangsforhold fra cykelstinet kort afstand fra cykelparkering til stoppested høj sikkerhed med god belysning og overskuelighed tilgængelighed og fremkommelighed i form af gode og rigelige belægninger med god afvanding fleksible parkeringsmuligheder med aflåste og åbne skure og cykelholdere til alle dæktyper arkitektonisk indpasning i byen, designmæssig helhed samt tilpasning til HUR s stoppestedskoncept ( Bussen holder, HUR 2002) Derudover vil det være hensigtsmæssigt med nærhed til anden service, f.eks. postkasse, telefonboks, bænke og papirkurve. Stoppestedet er borgernes første møde med den kollektive trafik, og dette møde skal være positivt, også for cyklisten. Der skal være gode adgangs- og parkeringsforhold tæt ved stoppestedet, og her forventes en rimelig komfort pga. ventetiden. Hurtigbussernes stoppesteder er moderniseret i de senere år, andre er stadig som de blev indrettet i midten af 70 erne med små lukkede læskærme, begrænsede belægninger og få eller ingen cykelstativer. I dag stiller brugerne langt større krav til åbenhed, udsyn, tilgængelighed, sikkerhed og æstetik, og en opprioritering af cyklismen vil øge disse krav. placering og helhed Cykel Parker og Rejs anlæg har såvel praktisk som arkitektonisk betydning. Det skal tilfredsstille cyklistens behov for komfort, og det skal fremtræde moderne, funktionelt og attraktivt. Dette kræver omhyggelig planlægning med hensyn til placering og udseende. Udenlandske erfaringer med Cykel Parker og Rejs anlæg viser, at der kræves stor omhu i udformningen af pladserne, hvis det skal lykkes at flytte bilister ind i tog eller bus - selvsagt vil det kræve endnu større anstrengelser, hvis bilisten skal flyttes til cykel og bus. Anlægget skal forbindes med det overordnede cykelstinet, og det vil derfor være fornuftigt at overveje placeringen af Cykel Parker og Rejs anlæg allerede under udarbejdelsen af kommuneplanen. Anlægget bliver en synlig del af bybilledet; det skal derfor tilpasses omgivelserne. Samtidig skal det være en del af vejbilledet og overholde bussens krav til areal, oversigt og sikkerhed. Ved Hørsholm Posthus er der opsat cykelstativer. Det vil blive prioriteret højt, at det samlede udstyr på et Cykel Parker og Rejs anlæg matcher sammen. Lyngby Hovedgade er for få år siden renoveret med eksklusive materialer. Stoppestedet passer til helheden, men der mangler cykelstativer. 6

13 helhed og detalje belysning Belysning giver både øget komfort og tryghed samtidig med, at sikkerheden øges pga. større overskuelighed. Pavilloner og halvtage skal oplyses godt; man anbringer eller henter ikke sin cykel et mørkt sted om aftenen. Belysningen - både lyskildens design og lysets virkning - er desuden en vigtig arkitektonisk del af hele vejmiljøet. belægning og beplantning Cykel Parker og Rejs anlæg og stoppested skal forsynes med en farbar og godt afvandet belægning. Et større areal med fast belægning omkring stoppestedet sikrer også at man ikke står klemt og har frihed til at bevæge sig med sin cykel på arealet. Beplantning i form af hække og træer kan være med til at give både stoppested og Cykel Parker og Rejs anlæg en særlig karakter og identitet. Stoppestedet på Ryttergårdsvej i Farum er anlagt som en del af vejens alléplantning, der afsluttes med et træ på ventearealet. Beplantningen kan både fremhæve selve stoppestedet og berige hele området. Et enkelt træ kan tilføje en høj kvalitet, og en hæk kan give læ og struktur. Ofte er der en del eksisterende beplantning i området, som med fordel kan bevares og indgå som et grønt element i det nye anlæg. Vejbelægningen ved holdepladsen foran Hørsholm Midtpunkt er af savede brosten, der med kvalitet og udformning signalerer krydsende fodgængere og cyklister. Modelfoto af stoppested og cykelparkering på Helsingørmotorvejen, der viser betydningen af de forskellige belysningskilder. 7

14 produkter og design læskærme og aptering Ved Cykel Parker og Rejs anlæg er det en forudsætning, at der er eller opsættes læskærme af en kvalitet, der matcher de kravspecifikationer, som HUR stiller ifølge katalogerne Bussen kommer og Bussen holder. Uanset om der er tale om reklamefinansierede eller købte skærme, er det vigtigt at de rengøres og vedligeholdes i en standard, der svarer til det niveau, som reklamefirmaerne i dag holder. cykelstativet Der stilles store krav til cykelstativernes design, dels fordi cykler er meget forskellige med hensyn til dækbredde, højde, styrets udformning mv., dels fordi cykler og deres enkeltdele kan være meget kostbare. Læskærm og cykelparkering på Helsingørmotorvejen ved Nærum har et moderne design med god plads, åbenhed og udsyn. Cykelholderne skal være koniske, så de kan fastholde forskellige dæktyper. Desuden skal det være muligt at låse cyklen fast til stativet på flere forskellige punkter. Tidssvarende cykelstativer er dyre, i modsætning til ældre modeller, der er billige, men kun kan fastholde traditionelle cykeltyper. Et nyttigt produkt er en stålwire, som cyklens lås kan fastlåses til. Wirekassen nedsænkes i belægningen og kan således kombineres med forskellige stativer. En anden produktserie indeholder cykelbøjler i rustfrit stål med varierede muligheder for fastlåsning af forskellige cykeltyper. 8

15 drift og vedligeholdelse renholdelse Renholdelsen betyder meget for brugernes velbefindende og for deres vurdering af transportmidlet som helhed. Med et stort passagerantal er det naturligt, at der kommer affald og snavs på og omkring stoppestedet, og det kræver hyppig rengøring af bænke, tømning af papirkurve mv. Rengøringen foretages imidlertid ofte med samme frekvens som vejene i øvrigt, og det er utilstrækkeligt ved stoppesteder. Stoppesteder og mange større busholdepladser fremtræder meget snavsede og virker meget lavt prioriterede. På den måde får bustransporten ofte en ufortjent lavstatus. For cyklister, som skal tage bussen gælder de samme vilkår. Halvtag og cykelstativ skal fungere efter hensigten og være renholdte. Samtidig bør der ske en løbende fjernelse af overskydende cykler. Skal Cykel Parker og Rejs anlæg introduceres i hele Hovedstadsregionen kræver det en stillingtagen til rengøringsindsatsen, som må forbedres. Firmaerne der leverer og opsætter læskærme med reklamer, sørger selv for reparation og vedligholdelse i en høj standard. belægninger og beplantning Man skal kunne færdes tørskoet omkring cykelparkering og stoppested. Der må ikke være lunker i belægningen og de befæstede arealer skal have en størrelse, så der er plads til alle ventende. Beplantning og græs skal også vedligeholdes: Græsset skal slås og hække og buske skal klippes og beskæres så de fremtræder smukt, og ikke er til gene for passagerer og for sikkerhed. Træer bør holdes opstammede og beskårede, så de både fremtræder harmoniske og ikke generer udsyn og sikkerhed. Sådan ser der ud ved mange stoppesteder. Ubrugte cykler og cykeldele bliver sjældent fjernet. 9

16 økonomi og finansiering økonomi Økonomi for et typisk Cykel Parker og Rejs anlæg Et mellemstort Cykel Parker og Rejs anlæg vil indeholde følgende anslåede udgifter, ekskl. moms: aflåst pavillion med plads til 32 cykler kr stativer af varieret type, placeret uoverdækket kr m2 belægning kr belysning i form af 1-2 pullertlamper samt armaturer i pavillon, inkl. kabelarbejde kr afvanding, inkl. ledningsarbejde kr muld, beplantning kr projektering, tilsyn og uforudsete udgifter kr Ialt: kr Ved et stoppested på landet, med normalt kun få passagerer og kun enkelte cykler, vil indsatsen kunne begrænses til 4 nye stativer og nogle få m2 fliser, der kan laves for under kr De betjener måske kun enkelte passagerer, som til gengæld bliver glade for den service de y- des, fordi deres transportmuligheder på landet er begrænsede uden bil. Og de ordnede forhold kan trække flere passagerer til. Et større Cykel Parker og Rejs anlæg med aflåst pavillon, halvtage med forskellige typer af cykelstativer, belysning, beplantning, læskærm, bænke og anden aptering løber hurtigt op i kr finansiering HUR tilbyder i første omgang at medfinansiere anlægsomkostningerne ved nogle udvalgte Cykel Parker og Rejs anlæg mod at vejmyndighederne de pågældende steder påtager sig rengøring og vedlighold i den før omtalte høje standard. På trafikerede veje og i større byområder kan der opnås medfinansiering via reklamefinansierede læskærme. Hvis cykelpavilloner benyttes til reklamer, kan der muligvis opnås en medfinansiering også på dette område. Cykelpavillonen med plads til ca. 32 cykler er i et let og elegant design, og er desuden fleksibel og kan tilpasses de fleste lokaliteter. 10

17 eksempler og muligheder eksempler og muligheder Busserne i Hovedstadsregionen har over busstoppesteder, og mange benyttes af passagerer, der anvender cyklen en del af vejen. Den indsats der hidtil er gjort for at forbedre forholdene for denne gruppe borgere er meget varierende fra kommune til kommune, og den er generelt for ringe. HUR ønsker derfor at inspirere vejmyndighederne til at planlægge forbedringer for cyklisterne ved busstoppestederne. Det følgende kapitel viser skitser til hvordan det kan gøres i de meget forskellige bymiljøer, stoppestederne ligger i. Desuden vises gode og dårlige eksempler på eksisterende cykelparkering ved forskellige stoppesteder. Gørløse Hørsholm Slangerup Rutebilstation Fredensborg Station Kirke Hyllinge Jyllinge Glostrup Nordre Ringvej Mørkhøjvej Frederikssundsvej Rødovre Centrum Hvidovre Hospital Gladsaxe Trafikplads Bellahøj Trianglen Sundbyvester Plads Ishøj landsby St. Magleby eksempler på eksisterende anlæg skitseforslag til anlæg eksempler i øvrigt 11

18 pladsen i byen Sundbyvester Plads Et eksempel på hvordan der kan etableres Cykel Parker og Rejs anlæg i en tættere bydel. Forbedringer for cyklister har høj prioritet fordi cykeltrafikken er forholdsvis stor. Sundbyvester Plads på Amagerbrogade er omgivet af etageboligområder og store villakvarterer og betjenes af linierne 5A, 100S, 250S og 350S samt 3 lokallinier. Herudover er der andre servicefunktioner som torvehandel, parkering, butikker/kiosk, toiletter, opholdspladser, legeplads, mv. Pladsen er renoveret i midten af 90 erne og fik herved nye belægninger, aptering og halvtage. Desuden blev der anlagt en legeplads og et grønt opholdsområde, og der blev også anlagt flere parkeringsmuligheder for cykler. Sundbyvester Plads har i dag ca. 150 cykelpladser, bl.a. under 4 halvtage, placeret i nogen afstand fra Amagerbrogade. I sidegader og op ad mure er der henslængt henved 100 cykler. forbedringer med Cykel Parker og Rejs anlæg Der mangler et aflåst cykelskur tæt på stoppestedet, samt yderligere ca. 50 cykelpladser mere, heraf ca. 20 overdækkede cykelstativer i gadens østside. Cykelparkeringen skal belyses bedre, og der mangler desuden siddepladser. Halvtaget ved stoppestedet er planlagt til torvehandel, men bruges til cykler. Cykelhalvtagene ligger 50 m væk. AMAGERBROGADE halvtage forbliver som de er busholdeplads eksisterende halvtag forsynes med cykelstativer læskærme Skitse til forbedring af forholdene for cyklister på pladsen. Der opsættes forskellige typer af cykelstativer, nogle med mulighed for fastlåsning af cykler. Desuden opføres en aflåst pavillon ved stoppestedet. cykelstativer med mulighed for fastlåsning aflåst cykelpavillon med plads til 32 cykler læskærm ved pavillon halvtag med cykelstativer 12

19 pladsen i byen Rødovre Centrum Rødovre Centrum og de umiddelbare omgivelser rummer foruden Danmarks ældste butikscenter en del af byens offentlige service som bibliotek, rådhus, kulturhus, teknisk skole og politistation. Rødovre Centrum har et stort opland, der betjenes af buslinierne 250S, 550S samt 4 lokalbusser. I alt buspassagerer benytter dagligt stoppestederne her. Der er store cykelparkeringsarealer i tilknytning til centret, men relativt få i relation til bustrafikken. Der mangler aflåst cykelparkering samt cykelstativer ved de mange stoppesteder. Forholdene bør forbedres i forbindelse med moderniseringen af centret. HUR er i samarbejde med bl.a. Rødovre Kommune ved at planlægge en forbedring af forholdene. Omkring centret er der opsat spredte stativer ved nogle stoppesteder, men der mangler en samlet trafikplads, hvor alle funktioner mødes. Trianglen Et centralt sted og en kendt plads i byen, der siden den kollektive trafiks barndom har været knudepunkt for sporvogne og busser. Trianglen betjenes nu af 650S og 4 lokalbuslinier og trods nærheden til byen er der mange der cykler til eller fra bussen. Et Cykel Parker og Rejs anlæg kunne rydde op i noget af dette, og det bør gennemføres i forbindelse med en samlet renovering af hele pladsen og dens omgivelser, hvor der tages stilling til placering af overdækkede cykelstativer og opsætning af stativer i pladsens randområder. Cykelparkeringen er flere steder kaotisk med henslængte cykler overalt. et godt eksempel: Hørsholm Midtpunkt Hørsholm Midtpunkt betjenes af 150S, 300S, 500S, 173E, 382E samt 4 lokalbusser og benyttes dagligt af buspassagerer. Pladsen er smukt designet til by- og gademiljøet, der er overalt god kvalitet, gode belægninger og gode adgangsforhold såvel som god adgang til parkering for cyklister, der benytter busserne. Cykelfaciliteterne er centralt og praktisk placeret. 13

20 forstadens trafikplads Hvidovre Hospital og hospitalskollegiet Trafikpladsen markerer sig ikke arkitektonisk i bybilledet, men har betydning som egentligt trafikknudepunkt hvor hurtigbusser på ringlinierne krydser de radialgående hurtigbuslinier og desuden mødes med lokalbusserne. Hvidovre Hospital ligger i et typisk åbent og grønt forstadsmiljø omgivet af områder med etageboliger og erhverv samt kollegie. Hvidovre Hospital er et vigtigt knudepunkt for buslinierne 200S, 650S samt 2 lokalbusser buspassager - bl.a. besøgende til hospitalet eller beboere på kollegiet - bruger busserne dagligt. Cyklerne koncentrerer sig ved 3 stoppesteder: Hovedindgangen, Indgang Vest og Hvidovre Hospitals Kollegie. Alle 3 steder er underforsynet med cykelparkeringsmuligheder. forslag til forbedring Alle 3 steder indrettes Cykel Parker og Rejs anlæg med større belagte arealer, bedre tilkørsel fra omgivende cykelstier, bedre belysning og frem for alt flere cykelstativer, heraf flere overdækkede og med bedre muligheder for fastlåsning og aflåsning. Perspektivet viser hvordan forholdene ved Indgang Vest kan forbedres. Stoppestedet flyttes mod vest, og her opsættes en aflåst cykelpavillion til ca. 30 cykler, samt et antal overdækkede stativer og flere løse stativer. Hele arealet forynes med fliser, belysning og beplantning, og der opstilles en ny læskærm. Perspektiv af et forslag til Cykel Parker og Rejs anlæg ved Indgang Vest. 14

21 forstadens trafikplads Bellahøj Bellahøj er et vigtigt knudepunkt for trafikken, her mødes bl.a. en række buslinier fra forstæderne, hvorfra passagererne skal fordeles til centrums lokalbusser. Pladsen betjenes af 250S, 350S, 4E samt 5 lokalbuslinier. Pladsen er en decideret trafikplads, gennemskåret af de strækt trafikerede gader Borups Allé og Frederikssundsvej. Trafikken gør det vanskeligt for de passagerer, der skal skifte buslinie, og forholdene er generelt dårlige for cyklister. Her bør indrettes nye parkeringsmuligheder med muligheder for aflåsning, samt opsættes et større antal stativer ved alle stoppesteder. Cyklerne står henslængt omkring stoppestedet for de stærkt benyttede buslinier. Glostrup, Nordre Ringvej Nordre Ringvej gennem Glostrup betjenes af linierne 300S, 500S og 174E samt 2 pendulbusser. 2 af stoppestederne er særligt brugt af cyklister, det drejer sig om stoppestederne ved Mellemtoftevej og Ejby, udfor Ejby Smedevej. Begge steder er forsynet med cykelstativer, men der mangler overdækning, faste belægninger og varierede stativer til de henved 40 cykler der er parkeret hvert sted. HUR er i samarbejde med Glostrup Kommune ved at undersøge mulighederne for at forbedre forholdene for cyklisterne ved nogle af stoppestederne på denne strækning. Stoppestedet ved Mellemtoftevej er flittigt benyttet af cyklister, men de bydes alt for ringe forhold. et godt eksempel: Gladsaxe Trafikplads Gladsaxe trafikplads benyttes dagligt af buspassagerer på linierne 200S, 300S, 153E, 174E samt 5 lokalbusser. Det er et vigtigt trafikcentrum, hvorfra der bla. er en omfattende pendling til Københavns centrum. Gladsaxe Trafikplads er meget grøn og tiltalende. Pladsen er renoveret for nylig, der er god plads også til cykler, men der mangler aflåste skure i tilknytning til stoppestedet. 15

22 omegnens busholdeplads og lokalstation Kirke Hyllinge De mindre byer er relativt godt trafikbetjente med hurtigbusser eller lokalbaner til nærmeste S-tog eller regionaltog, men de er sjældent direkte forbundet med S-busser til Københavns centrum. Disse holdepladser bærer ofte præg af at være udformet med begrænsede arkitektoniske ambitioner. I betragtning af det relativt store antal passagerer, der er stærkt afhængige af busserne, bør der i disse byer opføres Cykel Parker og Rejs anlæg. Kirke Hyllinge er en større landsby med et stort opland i den sydlige del af Hornsherred. Byen betjenes af linie 229E samt 8 lokalbusser. 300 passagerer bruger dagligt det centrale stoppested ved gadekæret. Stoppestedet rummer en parkeringsplads, en ældre læskærm og et par cykelstativer. Flere cykler er henslængt rundt omkring på arealet. forbedring med Cykel Parker og Rejs anlæg Busstoppestedet kan moderniseres med bedre vilkår for cyklisterne, bedre siddemuligheder og en mere moderne læskærm. En generel sanering af områdets beplantning og belægning ville gøre stedet til en smukkere plads i byen og samtidig understrege den centrale funktion i bybilledet. Perspektivet viser en renoveret holdeplads med en aflåst cykelpavillion samt uoverdækkede cykelstativer ved siden af. Pavillon og læskærm sammenkobles. Der mangler cykelparkering ved stoppestedet. Der plantes træer omkring busholdepladsen, og belægningen fornyes, så pladsen bliver smuk, sammenhængende og en del af bymiljøet. Perspektiv af busholdepladsen, som den kan komme til at se ud med et Cykel Parker og Rejs anlæg. 16

23 omegnens busholdeplads og lokalstation Slangerup Rutebilstation Slangerup Rutebilstation er en af Nordsjællands største trafikcentre udenfor S-tog og regionaltogsnettet med passagerer dagligt. Byen betjenes af linerne 600S, 309E samt 4 lokallinier. Cyklerne har ringe vilkår uden aflåste muligheder. Cyklerne placeres dog under halvtage, der ofte også benyttes til øldrikning. Passagerne står også her i tilfælde af dårligt vejr - busstoppestederne er kun forsynet med ældre og mindre læskærme. Cykelskurene bør moderniseres og gøres mere åbne, og bør desuden forsynes med flere typer cykelstativer samt bedre belysning. Cykelskurene fungerer også som læskærm. et godt eksempel: Fredensborg Station Fredensborg betjenes af Lokalbanen A/S Hillerød - Helsingør samt hurtigbusserne 173E, 733E og 5 lokallinier. Det er således en af de få omegnsbyer uden for S-tognettet, der er direkte forbundet med Københavns centrum. Der er 350 daglige buspassagerer, og hertil kommer ca. 500 passagerer på lokalbanen. Der er næsten 200 cykelparkeringspladser, hvoraf 32 er aflåste og 60 er overdækkede, og der er en relativ høj benyttelsesgrad. Fredensborg yder en god service for cyklisterne, men der ønskes stadig flere stativer tættere på perronerne. De fleste cykelstativer- herunder de aflåste - er placeret tæt på perronen. et godt eksempel: Jyllinge Butikscenter Jyllingecentret betjenes af hurtigbussen 600S samt 2 lokallinier. Gundsø Kommune og HUR anlagde her i dette smukke og funktionelle anlæg, der foruden de 300 cykelparkeringspladser rummer overdækkede ventearealer. Anlægget er med sin centrale beliggenhed, rigelige plads og enkle og smukke udformning med til at understrege bussens store betydning for lokalsamfundet og cyklisterne som en væsentlig del af den kollektive trafik. Cykel Parker og Rejs anlægget ved Jyllinge Butikscenter er smukt tilplantet. 17

24 stoppestedet i byen Stoppesteder langs gader og veje i byen forventes ikke benyttet af cyklisterne, fordi busnettet er så tæt, men her er faktisk mange cykelpendlere til hurtigbusserne. Imidlertid er pladsforholdene ofte så trange, at de få henslængte cykler er til gene for omgivelserne. Indsatsen for cyklismen er opsætning af forskellige typer af cykelstativer. Frederikssundsvej Frederikssundsvej betjenes af flere hurtigbuslinier over en længere strækning, og stoppestederne har store oplande. Ved de fleste stoppesteder står en eller flere cykler, som her ved Husumvej. Cyklerne står spredt i området, og man går gerne et stykke vej for at finde et cykelstativ eller et nogenlunde ugenert sted at sætte sin cykel. De henslængte cykler er til gene for fodgængere og butikkerne, og en gennemtænkt helhedsløsning med stativer et par steder i nærheden ville kunne forbedre situationen for alle. Der er ikke mange muligheder for at finde plads til et cykelstativ, men det er muligt indenfor en radius på m. et godt eksempel - Mørkhøjvej Ved flere af stoppestederne - ikke alle - på Mørkhøjvej i nærheden af TV-byen er der opsat nogle cykelstativer lige ved læskærmen. Desuden er flisearealet udvidet en del. Det er et passende antal stativer, det er praktisk indrettet og det giver et pænt udseende i hele området, hvilket også understreges af, at vejmyndigheden her sørger for en ordentlig vedligeholdelse af både stoppested og omgivelser. Et godt stoppested for cyklister, som også er harmonisk med omgivelserne. St. Magleby Det meget benyttede stoppested ved kirken i St. Magleby er forsynet med cykelstativer, men af en ældre type. De er desuden placeret langt fra stoppestedet, og i den nordlige side er der ingen stativer overhovedet. Cyklerne står på støtteben eller ligger i græsset. Man må passere græsarealet for at komme til begge stoppesteder, hvilket ikke er særligt attraktivt i dårligt føre. Her bør anlægges et større befæstet areal med flere stativer, gerne overdækkede. Desuden bør der anlægges stier og opsættes læskærme. Stoppestedet ved kirken er meget benyttet, men der er ikke opsat stativer i indadgående retning, og der er langt fra cykelstativer til stoppested. 18

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT Cykel parkér & rejs Af Hans Eklund, Hovedstadens Udviklingsråd hek@hur.dk et attraktivt og fleksibelt alternativ Parkér & Rejs konceptet er et godt tilbud til trafikanten,der ønsker at kombinere fleksibilitet

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - Organisering, finansiering og resultater Ved Terminalsamarbejdet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen. Oplægsholdere HA, HD Brian Haapanen og Civilingeniør

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE INDHOLD. 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej i Kettinge, Hørsholm Kommune 6

FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE INDHOLD. 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej i Kettinge, Hørsholm Kommune 6 REGION HOVEDSTADEN FAGLIG VURDERING AF ANSØGNINGERNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Fredeliggørelse af Stumpedyssevej

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Gammel Holte ruten Nuværende forhold Gammel Holte ruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Gammel

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bemærkninger til udkast til CO 2 -handlingsplan for Gladsaxe Kommune:

Bemærkninger til udkast til CO 2 -handlingsplan for Gladsaxe Kommune: Foren. Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 1 af 6 Gladsaxe 28. marts 2010 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg e-mail: klima@gladsaxe.dk Bemærkninger til udkast til CO 2 -handlingsplan

Læs mere

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? - projekter i Hovedstadsområdet Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? 5. oktober 2005 Baggrund udenlandske succeser Letbaner er

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

METROAFGRENING NORD - VEST. Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest

METROAFGRENING NORD - VEST. Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest METROAFGRENING NORD - VEST Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2008 2 Metroafgrening Nord - Vest Udgivet af Københavns Kommune Økonomiforvaltning Februar 2008 Udarbejdet

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen

REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen Afholdt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K, mandag d 12.5.2014. Deltagere: 4 beboere. 1 repræsentant fra Freja ejendomme,

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Direktebusser på Sjælland

Direktebusser på Sjælland Movia Idéskitse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dokument nr P-66732-2 Revision nr 3 Udgivelsesdato 21 september 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu. Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Måling af passagerpræferencer - hvad betyder noget? Rejsetid

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Naverland 2 2600 Glostrup

Naverland 2 2600 Glostrup Naverland 600 Glostrup Bygning 90 Kontorfællesskab Kontorer fra 5 m Kontorhus på Naverland ligger som et markant vartegn - det eneste højhus - i området. Anlæggene omkring bygningen, der er smukke og præsentable,

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

Ny trafikløsning for hele Ishøj Fra plan til vej

Ny trafikløsning for hele Ishøj Fra plan til vej Ny trafikløsning for hele Ishøj Fra plan til vej Ishøj Kommunes trafiksystem blev planlagt i 1960 erne. Trafiksystemet indebar at Ishøj blev inddelt i et overordnet vejnet, der var tilpasset de dengang

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere