Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til."

Transkript

1 B E O S O U N D BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst. Systemet kan placeres hvor som helst, De ønsker at have musik. Det kan placeres traditionelt, f.eks. på et bord hængende på en væg, det kan placeres på en helt ny, original måde, nemlig lodret på den specialkonstruerede fod. Det er helt op til Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. BeoSound 9000 repræsenterer en ny og visuel måde at opleve musik på. I den kortfattede vejledning på side 8-9 kan De få et indtryk af, at hvad De ser, er hvad De hører... Betjeningsvejledning

2 2 Denne vejledning beskriver, hvordan De betjener BeoSound Sammen med beskrivelsen af hver funktion i denne vejledning er der vist en række knapper, som er placeret enten helt til venstre højre på siden, og de henviser til knapperne på nærbetjeningspanelet på BeoSound For de fleste funktioners vedkommende er der også indføjet en rubrik med en trin for trin vejledning i betjening med Beo4 fjernbetjeningen. Disse knapsymboler vil lede Dem gennem betjeningen trin for trin. BeoSound 9000 kan anvendes sammen med forskellige typer af aktive Bang & Olufsen højttalere, den kan anvendes som musiksystem i et Bang & Olufsen AV system. Denne vejledning dækker begge muligheder. Bemærk: En komplet opstillings- og vedligeholdelsesvejledning kan findes i Opstillingsvejledningen, der også leveres sammen med BeoSound Pas godt på Opstillingsvejledningen. De får brug for den i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse, samt hvis De senere flytter ændrer på Deres BeoSound 9000 opstilling.

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 3 Komplet indholdsfortegnelse og sidereferencer 4 Hvad De ser, er hvad De hører... 6 Betjeningsprincipper 7 Nærbetjeningspanelet 8 Kortfattet vejledning i den daglige betjening 10 Beo4 fjernbetjeningen 11 Betjening af Compact Discafspilleren 12 Ilægning af er 13 Placering af er 14 -afspilning 16 Skift af display 17 Valg af en sekvens af er 18 Afspilning af er og musiknumre i tilfældig rækkefølge 19 Programmering af en række musiknumre på en enkelt 20 Afspilning af redigerede er 21 Navngivning af er 22 Indlægningaf er på en liste 23 Betjening af radioen 24 Fastindstilling af radiostationer 25 Sletning af fastindstillede programmer 25 Liste over radioprogrammer 26 Finindstilling af en radiostation 26 Mono-/stereomodtagelse 27 Navngivning af radioprogrammer 28 Afspilning af radioprogrammer 29 Skift af displayudlæsning 31 Betjening af Timer-funktionen 32 Programmering af Timerfunktioner 34 Kontrol sletning af Timerfunktioner 35 Tilslutning frakobling af Timer-funktionen 36 Indstilling og betjening af det indbyggede ur 37 Værd at vide om Timer-funktioner 39 Værd at vide 40 Justering af lyden 42 Afspilning fra andre kilder 43 Musik i hele huset 44 Fra lyd til billede omvendt

4 4 H V A D D E S E R, E R H V A D D E H Ø R E R Deres BeoSound 9000 er alsidigt, smukt og reagerer kvikt... BeoSound 9000 kan sammenlignes med en kunstgenstand og vil lyse op i enhver stue. Grundtanken bag systemet er, at hvad De ser, er hvad De hører... Den afspejler Deres personlige musik- og kunstsmag. BeoSound 9000 giver et stærkt visuelt udtryk rent designmæssigt, og den udtrykker originalitet. BeoSound 9000 giver Dem en perfekt lydgengivelse og skifter musiknummer og med utrolig fart. De kan opleve 6 er, som om det var ét stykke musik faktisk én. Deres BeoSound 9000 er konstrueret til såvel fjernbetjening med Beo4 som nærbetjening via betjeningspanelet på BeoSound 9000.

5 5

6 6 B E T J E N I N G S P R I N C I P P E R TUNE RADIO A. AUX AM/FM P. NO. Betjeningspanel Uanset om De placerer BeoSound 9000 på et bord, lodret vandret på væggen på den specialkonstruerede BeoSound 9000 fod, kan De vende betjeningspanelet, så det bliver lettest muligt for Dem at betjene BeoSound NAMING CLEAR Åbning af glaslåg Knappen til åbning af glaslågen (LOAD) er placeret i kanten på BeoSound Direkte -valgsknap Ud for hver af de 6 er sidder der en knap. Tryk på knappen for at afspille den pågældende. Se venligst opstillingsvejledningen for anvisninger om, hvordan De vender betjeningspanelet. Radio BeoSound 9000 radioen er synlig, når den bliver brugt, og displayet skifter til informationer om radioprogrammer. TREBLE RESET TIMER ON/OFF RANDOM BASS MUTE CHECK EDIT PAUSE SELECT EDITING BALANCE VOL LOUDNESS VOL CLOCK CLEAR NAMING CLEAR Compact Disc-afspiller BeoSound 9000 har plads til 6 er og en slæde, der bevæger sig mellem erne og gør det muligt at afspille erne. De flytter slæden ved at trykke på den direkte -valgsknap, der sidder ud for den ønskede -plade. Når De slår BeoSound 9000 over på stand-by (d.v.s. slukker for BeoSound 9000), vil slæden altid placere sig ud for nummer 1. Ønsker De at placere BeoSound 9000 i lodret stilling, vil slæden køre op til toppen af BeoSound Ønsker De at placere BeoSound 9000 i vandret stilling, vil slæden placere sig til venstre. Netspændingsafbryder Stand-by-knap STAND-BY-knappen er placeret lavt på BeoSound Tilslutning til hovedtelefon

7 N Æ R B E T J E N I N G S P A N E L E T 7 Almindelige funktioner til nærbetjening Knapperne samt og indgår i alle grupperne med knapper, der er illustreret herunder. De anvendes sammen med de primære og sekundære funktioner for radio,, timer og lyd: : Godkender og gemmer indstillinger STEP-KNAPPERNE og : Skifter program samt ændrer viser værdier for radioindstilling, programnummerering,, Timer og lydjusteringsfunktioner. Primære og sekundære funktioner Knapperne giver adgang til funktionerne: : Afspiller er. PAUSE: Sætter afspilningen i pause. SELECT (VÆLG) og EDITING (REDIGERING): Programmering af sekvenser af er og musiknumre. RANDOM (TILFÆLDIG RÆKKEFØLGE) og EDIT (REDIGER): Indstiller specielle tilfældige og redigerede afspilningsfunktioner for erne. NAMING (NAVNGIVNING): Navngiver er og sekvenser. CLEAR (SLET): Sletter programmerede værdier. Primære og sekundære radiofunktioner Knapperne giver adgang til radiofunktionerne: RADIO: Får radioen til at spille. TUNE, AM/FM og P. NO.: Indstiller på stationer og nummererer dem. NAMING: Navngiver stationer. CLEAR: Sletter stationer. Stand-by funktion Knappen sætter BeoSound 9000 i stand-by. A.AUX-funktion Knappen giver Dem mulighed for at tænde for andre musikkilder, der er tilsluttet. TREBLE RESET TIMER ON/OFF RANDOM TUNE RADIO A. AUX BASS MUTE CHECK EDIT PAUSE AM/FM BALANCE VOL SELECT EDITING P. NO. LOUDNESS VOL CLOCK CLEAR NAMING CLEAR NAMING CLEAR Lydjusteringsfunktioner Knapperne giver adgang til lydjusteringsfunktionerne: VOL og VOL : Hæver og sænker lydstyrken. MUTE: Slukker tænder for lyden fra højttalerne. TREBLE (diskant), BASS (bas), BALANCE og LOUDNESS: Justerer lyden fra højttalerne. RESET: Sætter lydindstillingerne tilbage til den fastlagte indstilling. Timer -funktioner Knapperne giver adgang til Timer -funktionerne: TIMER: Indstiller Timer - funktionerne for hvornår, BeoSound 9000 skal begynde at spille slukke. ON/OFF: Tænd sluk bestemmer, om en Timer - funktion skal udføres. CHECK: Kontrollerer Deres Timer -funktioner. CLEAR: Sletter Deres Timer - funktioner. CLOCK: Indstilling visning af det indbyggede ur. Statusdisplay Displayet holder Dem orienteret om, hvad BeoSound 9000 laver samt om løbende indstillinger. F.eks. afspilning af en, der er givet navnet GLENN MILLER (se displayet ovenfor).

8 8 K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G I Direct selection buttons Load button Ilægning og afspilning af er PAUSE Tryk for at åbne glaslåget Tryk igen for at lukke glaslåget Tryk for at afspille en Tryk for at springe gennem musiknumre Tryk for at sætte afspilningen i pause Tryk for at fortsætte afspilningen De trykker på LOAD-knappen for at åbne glaslåget, og De kan nu ilægge Deres er. Hvis slæden er placeret over det sted, hvor De ønsker at ilægge en ny, skal De blot trykke på den direkte valgknap ud for en anden -placering for at få slæden til at køre hen til det pågældende rum. Tryk på de pågældende knapper, der er vist til venstre herfor, for at starte afspilningen og springe gennem musiknumrene på den, som slæden er placeret over. Hvis De ønsker at springe gennem musiknumrene på en anden, kan De enten springe gennem alle musiknumrene på den igangværende og så fortsætte med at trykke på knappen. Det vil få slæden til at køre videre til den næste. Eller også kan De trykke på den direkte valgknap ud for den, De ønsker at lytte til. Se side 12 for yderligere oplysninger om ilægning af er samt side for yderligere oplysninger om afspilning af er...

9 D E N D A G L I G E B E T J E N I N G 9 TREBLE RESET TIMER ON/OFF RANDOM TUNE RADIO A. AUX BASS MUTE CHECK EDIT PAUSE AM/FM BALANCE VOL SELECT EDITING P. NO. LOUDNESS VOL CLOCK CLEAR NAMING CLEAR NAMING CLEAR Nærbillede af BeoSound 9000 betjeningspanelet... De knapper, De anvender i Deres daglige betjening, er fremhævet på panelet. Betjening af radioen For at tænde radioen og få den til at spille skal De blot trykke på de knapper, der er vist til højre. De kan springe gennem Deres radioprogrammer og se på displayet, hvilket radioprogram De har valgt. I displayet står der RADIO efterfulgt af et programnummer et programnavn, hvis De har navngivet det pågældende program. Se side for yderligere oplysninger... Tryk for at tænde radioen Tryk for at springe gennem radioprogrammerne RADIO Justering af lydstyrken og sluk Lydstyrken kan hæves sænkes når som helst ved at trykke på lydstyrkeknapperne VOL VOL. For at slukke for BeoSound 9000 skal De trykke på den røde stand-by knap på betjeningspanelet. Tryk for at hæve lydstyrken Tryk for at sænke lydstyrken Tryk for at gå i stand-by VOL VOL

10 10 B E O 4 F J E R N B E T J E N I N G E N Anvendelse af Beo4 BeoSound afspilleren kan fjernbetjenes med Beo4 fjernbetjeningen. De betjeningssekvenser, der skal anvendes trin for trin på Beo4, er vist i indrammede rubrikker hele vejen gennem denne betjeningsvejledning. Beo4 fjernbetjeningen kan betjene alle de primære funktioner i BeoSound 9000 som f.eks. at tænde for radioen -afspilleren, skifte radioprogram, -musiknummer plade. Den kan også vælge programmer er, der skal afspilles, justere lydfunktioner, sætte afspilningen i pause og endelig slukke. Beo4 fjernbetjeningen giver Dem også mulighed for at udvælge bestemte musiknumre på er, vælge sekvenser af bestemte er, der skal spilles, søge frem tilbage på er, tænde for afspilning i tilfældig rækkefølge og afspilning i redigeret rækkefølge samt vælge andre apparater, der er tilsluttet. Bemærk: For yderligere oplysninger om betjeningsprincipperne for Beo4 henvises til Betjeningsvejledningen for Beo4. Der er visse funktioner, der for at kunne betjenes med Beo4 kræver, at De foretager tilføjelser til listen over Beo4 funktioner. De vil hele vejen gennem denne Betjeningsvejledning blive gjort opmærksom derpå, hvis en sådan tilføjelse er nødvendig. Se venligst Deres Betjeningsvejledning til Beo4 og afsnittet Tilpasning af Beo4 for yderligere anvisninger. Værd at vide... I de betjeningssekvenser, der skal anvendes trin for trin, er knapperne på Beo4 og stikordene i displayet illustreret på følgende måde: GO Rektangulære knapper til f.eks. kilder, numre og lydstyrkeregulering Knapper, der er indbygget i den store stjerneformede knap, til at springe op ned samt til at spole frem tilbage En lille rund GO knap, der er indbygget i den store stjerneformede knap, som gemmer, godkender og udfører betjeningsfunktioner Farvede knapper, der er indbygget i den stjerneformede knap, til specialfunktioner TV LIGHT RADIO SAT DVD V TAPE RECORD A TAPE TEXT 0 MENU GO LIST RANDOM Dobbelt-knappen betyder tryk gentagne gange på LIST Stikord i Beo4 displayet LIST EXIT STOP Beo4 kan købes som ekstra tilbehør hos Deres Bang & Olufsen-forhandler.

11 B E T J E N I N G A F C O M P A C T D I S C - A F S P I L L E R E N Ilægning af er 13 Placering af er 14 Afspilning af er 16 Skift af displayudlæsning 17 Valg af en sekvens af er 18 Afspilning af er og musiknumre i tilfældig rækkefølge 19 Programmering af en række musiknumre på en enkelt 20 Afspilning af redigerede er 21 Navngivning af er 22 Indlægning af er på en liste

12 12 B E T J E N I N G A F C O M P A C T D I S C - A F S P I L L E R E N en skal ilægges således, at tekstsiden vender ud mod Dem selv. Hold om en på kanterne og sæt den i (den øverste del først). Når en tages ud, skal De gribe fat om den på kanterne og skubbe en lidt fremad for at frigøre den. Tryk for at åbne glaslåget Tryk for at lukke glaslåget Tryk for at lukke låget og starte afspilningen Ilægning af er Et tryk på LOAD-knappen åbner glaslåget. De kan så ilægge de er, De ønsker at afspille. en skal altid ilægges således, at tekstsiden vender ud mod Dem selv, og skub den på plads! Tryk på LOAD-knappen igen for at lukke glaslåget. De kan også trykke på -knappen for at lukke glaslåget, og så vil den, der er placeret, hvor slæden står, straks begynde at spille. Slæden vil placere sig i forskellige positioner, afhængigt af hvordan De har valgt at placere Deres BeoSound Se venligst Opstillingsvejledningen for yderligere oplysninger om placering. Hvis glaslåget er åbent, og slæden er placeret over en, som De ønsker at tage ud, skal De blot flytte slæden til en anden position ved at trykke på den direkte -valgsknap ud for et andet rum. tt ss BEO4 Tryk for at afspille en Tryk på tt for at flytte slæden opad til højre Tryk på ss for at flytte slæden nedad til venstre Alternativt kan De indtaste nummeret på den, De ønsker slæden flyttet hen til. Værd at vide... Slæden registrerer, om de -placeringer, De vælger, er tomme ej, og indtil glaslåget åbnes igen, vil den huske denne oplysning om placeringerne. Hvis De lader glaslåget stå åbent, vil det lukke automatisk efter 5 minutter. Hvis BeoSound 9000 er i pause stoppet i mere end 30 minutter, går den automatisk i stand-by.

13 13 Placering af er Ved placeringen af Deres forskellige er skaber De Deres eget design med en bestemt samling af er på BeoSound Når De ilægger er på BeoSound 9000, kan De justere deres placering manuelt, så f.eks. det grafiske design og teksten på de pågældende er præsenterer sig til Deres tilfredshed. Når De har ilagt en, kan De justere ens placering manuelt. Dernæst flytter De slæden til den pågældende og går ind i placeringsfunktionen for er for at gemme den placering, De har valgt. Se venligst fremgangsmåden, der er beskrevet til højre på denne side. Hvis De gemmer en placering for hver, vil BeoSound 9000 nu huske disse placeringen. Uanset hvor mange gange De fjerner erne og lægger dem i igen, vil de enkelte er blive stillet i den pågældende placering hver gang*. Ønsker De at ændre slette placeringen af Deres er, mens De stadig er inde i placeringsfunktionen, skal De trykke på CLEAR knappen i stedet for for at slette den placering, De allerede har valgt. *Bemærk: Visse er indeholder ikke de informationer, der er nødvendige, for at BeoSound 9000 kan gemme deres placering. De kan derfor komme ud for, at den placering, De har forsøgt at gemme for en, ikke overholdes af BeoSound De kan selvfølgelig godt afspille den pågældende alligevel. Ilæg og juster en manuelt... Tryk så på den direkte -valgsknap ud for denne for at flytte slæden over til en Tryk for at komme ind i placeringsfunktionen for er Tryk for at gemme placeringen af denne Gentag denne fremgangsmåde for alle de er, De har ilagt... Ønsker De at slette placeringen for en, skal De flytte slæden til den pågældende... Tryk for at komme ind i placeringsfunktionen for at slette placeringen SELECT SELECT SELECT SELECT Tryk for at slette placeringen CLEAR

14 14 > Betjening af Compact Disc-afspilleren Afspilning af er PAUSE Tryk for at afspille en Tryk for at spille det næste musiknummer på en Tryk for at spille det samme musiknummer igen, tryk 2 gange for at spille det foregående musiknummer Tryk for at sætte afspilningen i pause Tryk for at genoptage afspilningen Når De trykker på -knappen på betjeningspanelet, begynder afspilningen af den, der sidder, hvor slæden er placeret. De kan også starte afspilningen ved at trykke på knappen i knapgruppen for. Ønsker De at afspille en bestemt, skal De blot trykke på den direkte valgsknap, der sidder ud for den pågældende. Slæden bevæger sig så hen til den, De har valgt, og afspilningen starter. Når Deres første er spillet til ende, vil slæden automatisk bevæge sig til den næste, De har lagt i og begynde at afspille denne nye. Efter 12 timers uafbrudt afspilning stopper BeoSound Hvis De vælger at lytte til en anden kilde, vil -afspilleren slukke automatisk. Værd at vide... Når BeoSound 9000 afspiller, vil en lille rød lampe lyse ud for de -placeringer, hvor der er ilagt en. VOL VOL MUTE Tryk for at hæve lydstyrken Tryk for at sænke lydstyrken Tryk for at slukke for lyden fra højttalerne Tryk igen for at tænde for lyden igen Tryk for at gå i stand-by Mens en afspilles, kan De springe igennem musiknumrene ved at trykke på step-knapperne. Når De har sprunget gennem alle musiknumrene på en, vil et tryk på stepknappen starte afspilningen af det første musiknummer på den næste. De kan nu springe gennem musiknumrene på denne. Hvis De f.eks. vælger en sekvens af er, der skal afspilles, vil der kun være lys i lamperne ved de er, De har valgt, selv om der er ilagt 6 er.

15 15 BEO4 Tryk for at starte afspilningen af en Tryk for at søge fremad på en Tryk for at søge bagud Tryk for at skifte musiknummer på en STOP Tryk for at sætte afspilningen i pause tt ss Tryk for at skifte til den næste foregående Tryk for at gå i stand-by til 1 6 Tryk for at vælge et -nummer direkte LIST 1 til 9 Tryk på LIST for at få vist TRACK* (MUSIKNUMMER) i displayet, således at De kan vælge et bestemt musiknummer Tryk for at vælge et musiknummer på den pågældende Tryk for at vælge et musiknummer på en direkte *Bemærk: For at få TRACK vist i displayet på Beo4 skal denne funktion tilføjes listen over funktioner. Se venligst Deres betjeningsvejledning til Beo4 og afsnittet Tilpasning af Beo4.

16 16 > Betjening af Compact Disc-afspilleren Skift af displayudlæsning Tryk for at afspille en Tryk gentagne gange for at ændre visningen i -displayet. Displayet kan give Dem tre forskellige slags oplysninger om den, der er ved at blive afspillet: Navn på en Navn* Nummeret på en og på det musiknummer, der afspilles Nummeret på en og den tid, det igangværende musiknummer har spillet For at skifte fra et display til et andet skal De trykke på -knappen gentagne gange, mens en bliver afspillet. Nummeret på en og på det musiknummer, der afspilles Nummeret på en og den tid, det igangværende musiknummer har spillet i minutter og sekunder Den displayvisning, De har valgt for -afspilleren, vil blive stående i displaypanelet og kun forsvinde midlertidigt, når De foretager en anden betjeningsfunktion på BeoSound 9000 s betjeningspanel. I så fald vil de oplysninger, der hører til den pågældende betjeningsfunktion, blive vist i displayet i kort tid. *Bemærk: De er nødt til at navngive en, før et navn kan blive vist i displayet. Se venligst side 21 for yderligere oplysninger om navngivning.

17 17 Valg af en sekvens af er De kan få BeoSound 9000 til at afspille Deres yndlings- er i en bestemt sekvens. Hver gang en føjes ind i sekvensen, vil den røde lampe ved siden af det pågældende -placering begynde at lyse. De er, De har valgt, vil blive afspillet i numerisk orden. Denne sekvens af er vil fortsætte med at blive afspillet i op til 12 timer, med mindre De slår BeoSound 9000 over på stand-by. Hvis De ønsker det, kan de tilsidesætte den valgte -sekvens og lytte til en, der ikke er med i sekvensen. De skal blot trykke på den direkte -valgsknap ud for den, De ønsker at høre, og afspilningen af denne vil straks starte. De kan også vælge at udelade en, der allerede er indføjet i sekvensen, men dog kun hvis De stadig står i SELECT-funktionen*. De trykker så igen på den direkte -valgsknap ud for den, De allerede har indføjet. *Bemærk: SELECT-funktionen forbliver aktiv i 25 sekunder efter, at De har trykket på SELECT. Hvis De trykker på en direkte -valgsknap efter, at SELECT-funktionen er slukket, vil den plade, De vælger, begynde at blive afspillet straks og således tilsidesætte Deres sekvens. Når denne er spillet til ende, vil BeoSound 9000 genoptage afspilningen af den sekvens, De valgte tidligere. Tryk for at starte afspilningen af en Tryk på SELECT, og SELECT DISC vil blive vist i displayet Tryk på de direkte -valgsknapper ud for de er, De ønsker at tilføje... Tryk på SELECT for at påbegynde sletningen af en sekvens og afspille alle 6 er Tryk for at slette sekvensen SELECT SELECT CLEAR BEO4 LIST 1 til 6 Tryk på LIST for at få vist SELECT* i displayet Indtast nummeret på de er, De ønsker at indføje i sekvensen LIST 0 Tryk på LIST for at få vist SELECT i displayet, så De kan slette en sekvens og afspille alle 6 er Tryk 0 (nul) for at slette sekvensen *Bemærk: For at få SELECT vist i displayet på Beo4 skal denne funktion tilføjes listen over funktioner. Se venligst Deres betjeningsvejledning til Beo4 og afsnittet Tilpasning af Beo4.

18 18 > Betjening af Compact Disc-afspilleren Afspilning af er og musiknumre i tilfældig rækkefølge RANDOM RANDOM Tryk for at starte afspilningen af en Tryk for at få RANDOM ON vist i displayet og tilkoble funktionen med afspilning i tilfældig rækkefølge Tryk 2 gange for at få RANDOM OFF vist i displayet og frakoble funktionen med afspilning i tilfældig rækkefølge Funktionen med afspilning i tilfældig rækkefølge afspiller er og musiknumre på forskellige er i tilfældig rækkefølge. Desuden kan valgte er og rækker af musiknumre afspilles i tilfældig rækkefølge. Hvis De bliver ved med at afspille de samme er rækker af musiknumre, vil De opdage, at musiknumrene afspilles i forskellig rækkefølge hver gang, erne musiknumrene spilles. De kan vælge at kombinere RANDOMfunktionen med EDIT-funktionen og spille Deres yndlingsmusiknumre i tilfældig rækkefølge. De er nødt til at aktivere funktionerne en ad gangen. De kan også kombinere disse to funktioner med SELECT og således vælge kun at afspille Deres yndlingsmusiknumre på f.eks. 2 er i tilfældig rækkefølge. Se venligst afsnittene Programmering af en række musiknumre på en enkelt og Afspilning af redigerede er på side for yderligere oplysninger om EDITfunktionen. For så vidt angår valg af er, kan De finde yderligere oplysninger i afsnittet Valg af en sekvens af er på side 17. Bemærk: Hvis De frakobler funktionen med afspilning i tilfældig rækkefølge, mens en er ved at blive afspillet, vil alle musiknumre efter det igangværende musiknummer blive afspillet i kronologisk orden, også selv om de allerede har været spillet mens funktionen med afspilning i tilfældig rækkefølge var tilkoblet. Funktionen bliver ved med at være tændt, indtil De annullerer den også i stand-by. LIST GO BEO4 Tryk på LIST for at få RANDOM vist i displayet Tryk for straks at starte afspilning i tilfældig rækkefølge LIST Tryk på LIST indtil RANDOM bliver vist i displayet Tryk på for at annullere afspilningen i tilfældig rækkefølge

19 19 Programmering af en række musiknumre på en enkelt De kan programmere BeoSound 9000 til at spille Deres yndlingsmusiknumre på en. Først skanner De den, De ønsker at redigere. Det vil sige at de første 15 sekunder af hvert musiknummer på en vil blive afspillet. I displayet vil nummeret på det musiknummer, der er i gang med at blive afspillet, blive vist. Under den 15 sekunders afspilning skal De så indføje det pågældende musiknummer i rækken ved at trykke på knappen udelade musiknummeret ved at trykke på knappen. Så snart De har trykket på enten knappen, vil det næste musiknummer på en begynde at blive afspillet*. BeoSound 9000 husker den bestemte række af musiknumre, De har valgt, men hvis De ønsker at høre den igen næste gang, De ilægger den pågældende, skal De bruge redigeringsfunktionen, som giver Dem mulighed for at afspille den redigerede række af musiknumre. Hvis De ikke vælger redigeringsfunktionen, vil en blive afspillet i sin helhed. Se afsnittet om Afspilning af redigerede er på næste side for yderligere oplysninger. Hvis De kommer til at lave en fejl ombestemmer Dem, mens De er i gang med at vælge musiknumre, skal De blot trykke på EDITING-knappen igen og begynde forfra. Tryk for at afspille en Tryk for at skanne en EDITING? (REDIGERING?) vil blive vist i displayet Tryk for at starte skanningen af musiknumrene Tryk for at indføje musiknummeret i rækken Tryk for at udelade musiknummeret fra rækken EDITING (REDIGERING ) bliver vist i displayet, når De har indføjet udeladt det sidste musiknummer... Tryk for at godkende rækken af musiknumre EDITING Gentag denne procedure, indtil De har valgt Deres yndlingsmusiknumre og Deres række af musiknumre er komplet. De har nu komponeret Deres egen personlige samling af musiknumre på en enkelt... *Bemærk: Hvis De ikke vælger, om De vil indføje udelade musiknummeret inden for de 15 sekunders afspilning, vil -afspilleren automatisk indføje musiknummeret. Hvis De ønsker at forlade EDITING-funktionen, før De har skannet, godkendt udeladt alle musiknumre på en, vil de resterende musiknumre blive betragtet som udeladt af rækken af musiknumre. Værd at vide... Hvis De allerede har navngivet erne og navngivet mange rækker af musiknumre på de enkelte er, og disse tilsammen omfatter 200 er, vil displayet vise LIST FULL (-listen er fuld). De er så nødt til at slette nogle af de programmer, De har indføjet på listen, for at kunne programmere nye. Hvordan dette gøres er beskrevet på side 22. Vil De slette en række af musiknumre... Vælg den, hvorpå De ønsker at slette rækken af musiknumre Tryk for at komme ind i programmeringsfunktionen Tryk for at slette hele rækken af musiknumre EDITING CLEAR

20 20 > Betjening af Compact Disc-afspilleren Afspilning af redigerede er EDIT EDIT Tryk for at starte afspilningen af en Tryk for at få EDIT ON vist i displayet og starte en redigeret afspilning Tryk 2 gange for at afspille en i sin helhed og afbryde EDITfunktionen EDIT OFF bliver vist i displayet Redigeringsfunktionen giver Dem mulighed for at spille den række musiknumre, De har valgt på en enkelt, d.v.s. Deres redigerede. BeoSound 9000 husker den række af musiknumre, De vælger, således at De kan høre dem igen og igen. De skal blot trykke på EDIT, når De har ilagt de er, De har valgt musiknumre fra, og De vil så kunne nyde Deres yndlingsmusiknumre på disse er. De kan også kombinere Deres redigerede afspilning med RANDOMfunktionen (afspilning i tilfældig rækkefølge) og afspille Deres yndlingsmusiknumre i tilfældig rækkefølge. Se venligst afsnittet Afspilning af er og musiknumre i tilfældig rækkefølge på side 18 for yderligere oplysninger om hvordan, De kombinerer EDIT og RANDOM. Værd at vide... Hvis De afbryder EDIT-funktionen, mens en redigeret er ved at blive afspillet, vil alle musiknumre, der følger efter nummeret på det igangværende musiknummer, blive afspillet. EDITfunktionen bliver ved med at være tændt, indtil De annullerer den også i stand-by. LIST GO BEO4 Tryk på LIST for at få EDIT* vist i displayet Tryk for at starte den redigerede afspilning LIST Tryk på LIST indtil EDIT bliver vist i displayet Tryk på for at annullere den redigerede afspilning *Bemærk: For at få EDIT vist i displayet på Beo4 skal denne funktion tilføjes listen over funktioner i Beo4. Se venligst Deres betjeningsvejledning til Beo4 og afsnittet Tilpasning af Beo4.

21 21 Navngivning af er De kan give erne i Deres private samling et kort navn efter eget valg, og De kan navngive de rækker af musiknumre, De har programmeret for de enkelte er. De kan foretage navngivningen af de enkelte er, når De starter afspilningen. Hvis De allerede har indkodet et navn, vil dette navn blive vist i displayet på BeoSound De skriver navnet på Deres rækken af musiknumre på Deres ved at trykke på knappen og på -knappen. Følg denne fremgangsmåde, indtil De har valgt den sidste karakter i navnet, og skal navnet gemmes. Bemærk: Hvis De kommer til at lave en fejl ombestemmer Dem, mens De er i gang med at navngive Deres en række af musiknumre, skal De blot trykke på NAMING-knappen igen og begynde forfra trykke på CLEAR for at slette det, De har indtastet. Navnet kan bestå af op til 12 karakterer, inklusive tal. Hvis De ikke har givet en et navn, vil nummeret på musiknummeret, musiknummerets varighed den tid, der allerede er afspillet af musiknummeret, blive vist i displayet i stedet for. Det er muligt at gemme 200 indkodninger på BeoSound Dette tal inkluderer såvel navne som rækker af musiknumre på er. Tryk for at afspille en Tryk for at komme ind i navngivningsfunktionen Tryk for at få vist bogstaverne tallene et efter et Tryk for at gå videre til positionen for næste karakter Tryk for at gemme navnet Tryk mens De er i gang med at navngive er rækker af musiknumre for automatisk at gemme navnet og forlade navngivningsfunktionen Vil De slette et navn, skal De følge denne fremgangsmåde... Tryk for at komme ind i navngivningsfunktionen Tryk for at slette navnet NAMING NAMING CLEAR Derefter, Tryk for at komme tilbage til normal kildebetjening

22 22 > Betjening af Compact Disc-afspilleren Indlægning af er på en liste NAMING NAMING CLEAR Tryk for at afspille en Tryk for at komme ind i navngivningslisten. LIST vil kortvarigt blive vist i displayet, vises navnet på den pågældende Tryk for at få navnene vist et efter et og vende tilbage til navne, der står højere oppe på listen Tryk for at slette et navn, mens det pågældende navn bliver vist i displayet Tryk for at komme tilbage til normal kildebetjening Alle de er, som De har navngivet programmeret rækker af musiknumre på, kan blive vist i displayet en efter en, uden at De behøver at ilægge erne. Denne liste er praktisk, hvis De ønsker at bladre hurtigt gennem alle de er, der er optaget på -listen. Hvis en ikke er navngivet, men der er programmeret en række af musiknumre på den, vil den blive vist i listen som f.eks. DISC 3, hvilket angiver det nummer, den er blevet tildelt på listen. En kan dog både have et navn og en programmeret række af musiknumre knyttet til sig, og i så fald vil kun navnet blive vist. Hvis De forsøger at navngive programmere rækker af musiknumre for mere end 200 er, vil displayet vise LIST FULL, (-LISTE FULD), og De er så nødt til at slette en indkodning, før De kan tilføje en ny. Bemærk: Hvis slæden er placeret på en, der er givet et navn, en er redigeret, vil navnet nummeret på denne blive vist i displayet, når De går ind i listen. Hvis en under slæden er ukendt, vil -listen blive vist i displayet, og De må så trykke på for at få et navn nummer vist i displayet. De kan slette en optagelse på listen, mens De bladrer gennem listen. Hvis De vælger at slette en indlagt, vil De slette det navn, De måtte have givet den pågældende, og den række af musiknumre, De måtte have indprogrammeret, såvel som den placering De måtte have programmeret for en.

23 B E T J E N I N G A F R A D I O E N Fastindstilling af radiostationer 25 Sletning af fastindstillede programmer 25 Liste over radioprogrammer 26 Finindstilling af en radiostation 26 Mono-/stereomodtagelse 27 Navngivning af radioprogrammer 28 Afspilning af radioprogrammer 29 Skift af displayudlæsning Bemærk: BeoSound 9000 skal have en god FM og AM antennetilslutning, for at radioen kan opfange de stationer, der findes i Deres område. Se venligst Opstillingsvejledningen for yderligere oplysninger om antennetilslutninger.

24 24 B E T J E N I N G A F R A D I O E N Forprogrammering af radiostationer RADIO TUNE AM/FM P.NO. Tryk for at tænde for radioen Tryk for at starte indstillingsfunktionen Tryk for at vælge AM FM. Knappen skifter mellem de to. I displayet er angivet, hvilken De har valgt Tryk for at søge efter en radiostation op ned gennem frekvensbåndet Tryk for at godkende den station, De har fundet Tryk for at ændre det programnummer, der er vist i displayet Tryk for at vælge et programnummer op ned Tryk for at gemme Deres nye radioprogram STORED (GEMT) vil blive vist i displayet For at kunne bruge radioen skal De først finde de radiostationer, De ønsker at gemme, og gemme hver enkelt under et programnummer*. De kan gemme op til 60 radiostationer, og hvis De ønsker det, kan De give dem et kort navn, som De selv vælger. De skal trykke på TUNE-knappen for at starte søgningen efter radiostationer. Når De først har trykket på TUNE, er fastindstillingen af en radiostation som at føre en samtale med displayet på BeoSound Displayet vil vejlede Dem i, hvad De skal gøre. For at få vist andre valgmuligheder end dem, der allerede står i displayet, skal De trykke på knappen. Hvis De trykker på knappen, godkender De de oplysninger, der på det pågældende tidspunkt er vist i displayet. Alt i alt fører indstillingsproceduren Dem gennem fem faser (yderligere forklaring er givet i højre spalte på denne side) Tryk på TUNE for at starte indstillingsfunktionen 2. Vælg det frekvensbånd, hvorpå De ønsker at søge efter radiostationer AM FM. 3. Søg efter en radiostation ved at trykke på. Søgningen standser ved den første station, der giver et tilfredsstillende signal. Hvis det ikke er denne station, De ønsker, skal De blot trykke på igen for at fortsætte søgningen. 4. Når De har fundet en station, skal De gemme den under et programnummer. Displayet foreslår automatisk et ledigt programnummer, men De kan godt vælge et andet, hvis De ønsker det. Hvis den station, De har fundet, allerede er gemt, vil det programnummer, hvorunder stationen er gemt, blive vist i displayet. 5. Til slut skal De gemme Deres nye radioprogram sammen med de oplysninger, De har indkodet for det. Bemærk: Hvis en station kræver finindstilling, De ønsker at skifte mellem mono- og stereolyd på radioprogrammer, bedes De læse side 26 for yderligere oplysninger. *Bemærk: De kan ændre programnummeret på Deres radioprogram når som helst også selv om De ikke er i gang med at indstille stationer. De skal blot trykke på P.NO. for at ændre det viste nummer og så følge den fremgangsmåde, der er anført i venstre spalte på denne side. De kan ligeledes navngive en radiostation med et kort navn efter eget valg. Se venligst side 27 for yderligere oplysninger.

25 25 Sletning af fastindstillede programmer... Hvis De ønsker at annullere en af Deres forprogrammerede radiostationer, kan De gøre det ved hjælp af CLEARknappen. I højre spalte er vist, hvordan man sletter et program... Når programnummeret er slettet, vil der stå CLEARED (SLETTET) i displayet. Tryk for at tænde for radioen Tryk for at søge efter et programnummer Tryk for at slette programmet Tryk for at bekræfte sletningen af radioprogrammet RADIO CLEAR De stationer, De har fastindstillet på Deres radio, kan anføres her:

26 26 > Betjening af radioen Finindstilling af en radiostation RADIO TUNE TUNE Tryk for at tænde for det radioprogram, De ønsker at finindstille Tryk for at starte finindstillingsfunktionen Tryk for at finindstille Deres program mod en højere lavere frekvens Hvis lyden fra en radiostationen ikke kommer klart igennem, kan det skyldes, at stationen skal finindstilles. Finindstillingsfunktionen giver Dem mulighed for langsomt at gå gennem frekvenserne at stille lidt væk fra en station, hvis der er for megen støj på modtagelsen. Når De først har finindstillet Deres program, kan De vælge et andet programnummer til radioprogrammet, hvis De ønsker det, før De gemmer programmet. Se venligst afsnittet Fastindstilling af radiostationer på side 24 for yderligere oplysninger. Tryk for at godkende Deres finindstillede program Tryk igen for at gemme programmet og programnummeret Følg blot vejledningen her i venstre spalte og lyt godt efter, mens De foretager finindstillingen... Mono-/stereomodtagelse RADIO TUNE TUNE TUNE Tryk for at tænde for det pågældende radioprogram Tryk for at vælge MONO STEREO Tryk for at skifte fra stereo til mono Tryk for at gemme Deres nye programindstilling under det pågældende programnummer Hvis De har stillet ind på en FM-station, der sender et stereosignal, vil dette signal blive gemt sammen med radioprogrammet. BeoSound 9000 skifter automatisk til mono, hvis stereosignalet ikke er kraftigt nok til at give en acceptabel stereolyd. De kan dog tilsidesætte denne automatiske funktion, hvis De vil, ved at vælge mono manuelt. I den venstre spalte på denne side er vist, hvordan De skal gøre. De valgmuligheder, De har til rådighed for indstillingerne, er vist i displayene stereo- monolyd

27 27 Navngivning af radioprogrammer De kan navngive alle de radioprogrammer, De har gemt. Valget af navn er helt op til Dem selv. Det kan hjælpe Dem med at huske et program, hvis De ikke blot har programnummeret men også et bestemt navn. Når De lytter til et radioprogram, vil dets navn være vist i displayet. Når De er færdig med at skrive navnet, gemmer De det, og det vil herefter blive vist, hver gang De vælger det pågældende program. Hvis De kommer til at lave en fejl ombestemmer Dem, mens De er i gang med at navngive en radiostation, skal De blot trykke på NAMING-knappen igen og begynde forfra. Ønsker De at slette navnet efter, at De har indtastet det, skal De trykke på CLEAR i stedet for på, og det indtastede navn vil så blive slettet. Navnet kan indeholde op til 12 karakterer, inklusive tal Hvis De har forladt navngivningsfunktionen og ønsker at slette navnet, skal De blot trykke på NAMING igen og på CLEAR for at slette det pågældende navn. Tryk på RADIO for at forlade navngivningsfunktionen, og navnet vil så være slettet. Hvis De ikke navngiver Deres programmer, kan det være, at stationens eget navn bliver vist i stedet, såfremt et sådant navn udsendes af radiostationen selv*. *Bemærk: Et sådant navn kan kun modtages, hvis Deres BeoSound 9000 er udstyret med RDS. Tryk for at tænde for det radioprogram, De ønsker at navngive Tryk for at starte navngivningsfunktionen. Den første af de 12 karakterpositioner blinker, hvilket angiver, at De kan begynde at skrive et navn Tryk for at få vist karaktererne en efter en Tryk for at få vist tidligere viste karakterer Tryk for at flytte til næste karakterposition Tryk for at gemme navnet på radiostationen NAMING vil blive vist i displayet Tryk for at gemme navnet og forlade navngivningsfunktionen De kan trykke på RADIO når som helst for at gemme og forlade navngivningsfunktionen Hvis De ønsker at slette et navn... Tryk for at komme ind i navngivningsfunktionen Tryk for at slette navnet RADIO NAMING RADIO NAMING CLEAR

28 28 > Betjening af radioen Afspilning af radioprogrammer RADIO Tryk for at tænde for radioen Tryk for at springe gennem Deres radioprogrammer For at tænde for radioen skal De blot trykke på RADIO-knappen. Det program, De sidst lyttede til, begynder at spille, og displayet vil vise hvilket radioprogram, der bliver spillet. RADIO BEO4 Tryk for at tænde for radioen Tryk for at slå over på stand-by Hvis De har givet radioprogrammet et navn, vil displayet vise dette navn. Tryk for at springe gennem Deres radioprogrammer For at skifte mellem programmer skal De bruge step-knapperne. Hvis De holder en af step-knapperne nede, vil De springe gennem Deres programmer hurtigt og uafbrudt. til 1 9 Indtast det programnummer, De ønsker at høre Tryk for at gå i stand-by Hvis De vælger en anden kilde, slukker radioen automatisk. For at slukke for hele systemet skal De trykke på standby-knappen.

29 29 Skift af displayudlæsning Displayet kan give Dem fire forskellige typer oplysninger om det radioprogram, De lytter til: Programnavn RDS* Radiotekst oplysninger* Programnummer Radiofrekvens Visning af programnavn Radiotekst oplysninger Tryk for at tænde for radioen Tryk gentagne gange for at ændre de oplysninger, der vises i displayet RADIO For at skifte fra et display til et andet skal De trykke på -knappen gentagne gange, mens det pågældende radioprogram spiller. Visning af programnummer Visning af radiofrekvens De oplysninger, De har valgt at få vist i displayet, vil blive stående i displayet på BeoSound 9000, indtil De vælger et andet af de display, der er illustreret til højre på denne side. Displayet, f.eks. programnavn, vil selvfølgelig forsvinde midlertidigt, hvis De f.eks. vælger at springe gennem Deres øvrige radioprogrammer, og efterfølgende vil oplysningerne for det nu valgte program blive vist i displayet. Radiotekst skifter frem og tilbage mellem programnavnet og radiotekst oplysningerne. *Bemærk: RDS er et system, der sætter en radiostation i stand til at udsende enten navnet på det radioprogram, De lytter til, radiotekst oplysninger. Se venligst side 27 for yderligere oplysninger om RDS.

30 30 N O T A T E R

31 B E T J E N I N G A F T I M E R - F U N K T I O N E N Programmering af Timerfunktioner 34 Kontrol sletning af Timerfunktioner 35 Til- frakobling af Timerfunktionen 36 Indstilling og betjening af det indbyggede ur

32 32 B E T J E N I N G A F T I M E R - F U N K T I O N E N Programmering af Timer-funktioner TIMER Tryk for at starte programmeringen af Timer-funktionerne Tryk for at vælge en kilde, som Timerfunktionen skal styre, vælg en Timer-styret slukning Tryk for at starte programmeringen af Timer-funktionen Dernæst programmerer De, hvornår De ønsker, Timer-funktionen skal starte og stoppe... Tryk gentagne gange, indtil De har fundet det præcise tidspunkt for start af en Timer-styret afspilning Tryk for at godkende starttidspunktet Gentag denne procedure med og knappen samt -knappen for at programmere det nøjagtige tidspunkt, hvor en Timer-funktion skal stoppe For programmering af en SINGLE DATE (ENKELT DATO) Timer-funktion... Tryk for at få vist den dato, De ønsker at programmere en Timer-funktion på Tryk for at godkende valget Tryk for at gemme Deres Timerprogrammering og vende tilbage til normal betjening Se venligst næste side for yderligere oplysninger om hvordan, De programmerer en DAYS (DAGE) Timer-funktion... De kan programmere Deres BeoSound 9000 til at starte stoppe med at spille på et fastsat tidspunkt i et døgn ugens løb, uden at De overhovedet behøver at være til stede for at styre processen. Den kan nemlig styres af en Timer-funktion, hvilket vil sige, at den styres ved hjælp af en programmering af det indbyggede ur. F.eks. kan Timer Play-funktionen (Timer-styret afspilning) vække Dem om morgenen til lyden af enten Deres yndlings- -radioprogram*. Timer Stand-by-funktionen (Timerstyret slukning) giver Dem mulighed for at programmere BeoSound 9000 til at slukke automatisk f.eks. når De er taget på arbejde om morgenen. Når først De har trykket på TIMERknappen for at komme i gang, er programmeringen af nye Timer-funktioner som at føre en samtale med displayet... BeoSound 9000 kan huske op til 15 programmeringer af denne type, og De kan programmere Timer-funktioner, der udføres en enkelt gang Timerfunktioner, der udføres i hele ugens løb. Se venligst næste side for yderligere oplysninger om Hvor ofte?. *Bemærk: Når De vælger RADIO, TV SAT, er De nødt til at vælge det program, De ønsker at programmere Timer-funktionen for. De kan kun vælge RADIO-programmer, der allerede er gemt. Når De vælger et program på RADIO, vil det program, De sidst lyttede til, komme frem. For så vidt angår TV og SAT, vil program 1 komme frem som Deres første valgmulighed. Hvis De ombestemmer Dem, mens De er i gang med at programmere, skal De blot trykke radio, for at forlade Timer-programmeringsfunktionen. Når De er i gang med at programmere en Timer-funktion, vil et tryk på CHECKknappen føre Dem et enkelt trin tilbage i programmeringssekvensen. Bemærk: Når TIMER STORED (Timer-programmering gemt) bliver vist i displayet, kan De ikke gå et trin tilbage. Hvis De trykker på CHECK her, vil De starte en kontrolfunktion. Se side 34, hvis De ønsker at kontrollere slette en Timerfunktion. Værd at vide... BeoSound 9000 har et 24-timers ur. Hvis Timer-funktionerne skal udføres korrekt, er det nødvendigt, at uret er indstillet korrekt (se side 36). For at programmere en Timer-styret slukning behøver BeoSound 9000 blot at vide, hvornår De ønsker at stoppe afspilningen samt hvor ofte SINGLE DATE (ENKELT DATO) DAYS (DAGE). Så snart De vælger en Timer-styret slukningsfunktion, vil De blive ført direkte over i displayet, som vejleder Dem i, hvordan De vælger et stoptidspunkt.

33 Hvis De kun ønsker at programmere en Timerstyret afspilning slukning en enkelt gang, skal De benytte denne valgmulighed... Viser den dato, hvorpå De ønsker at programmere Deres Timer-funktion... Når De trykker og dette skilt kommer frem i displayet, kan De trykke for at gemme denne Timer-funktion, De kan skifte display ved at trykke på knappen for at få vist TIMER EXIT? (FORLAD TIMER-FUNKTION?). De kan nu forlade Timer-programmeringsfunktionen uden at gemme programmeringen. Tryk for at godkende at forlade funktionen. Gem Deres Timer-funktion ved at trykke, og De vil nu ikke længere kunne ændre benytte CHECK-funktionen (kontrolfunktionen) til at springe tilbage i programmeringssekvensen. Se side 34 for yderligere oplysninger, hvis De ønsker at slette den... Når De ønsker at programmere en ugentlig Timerfunktion som en Timer-styret afspilning Timer-styret slukning, skal De benytte denne valgmulighed... Indsæt de dage, hvor De ønsker at programmere Timer-funktionen. Hvis De ikke vælger nogen dage, vil muligheden for at vælge mandag MON? blive vist igen. Når De er nået til søndag trykker, før De har tilføjet udeladt alle de øvrige ugedage, vil dette skilt bede Dem om at gemme Deres Timer-programmering. Ønsker De ikke at gemme den, skal De trykke på en anden kildeknap for at forlade funktionen trykke på knappen for at få TIMER EXIT vist i displayet og trykke for at forlade Timerprogrammeringsfunktionen uden at gemme Deres Timer-funktion. Tryk for at gemme Deres ugentligt Timerprogrammering. De vil nu ikke længere kunne ændre den springe tilbage i programmeringssekvensen. Se side 34, hvis De ønsker at slette den... Hvor ofte?... BeoSound 9000 kan programmeres til at udføre en Timer-funktion een gang på en bestemt dato SINGLE DATE (ENKELT DATO) på efterfølgende, udvalgte ugedage DAYS (DAGE). Hvis De vælger SINGLE DATE, vil ordet DATE (DATO) samt angivelsen af dags dato i displayet bede Dem om at vælge en dato inden for det næste år (1-31). Se venligst knapsekvensen på side 32 og displayene i spalten længst til venstre på denne side for yderligere vejledning (1). For en forklaring af forkortelserne for månederne bedes De se på side 36. Hvis De vælger DAYS (DAGE), vil displayet bede Dem om at indsætte de ugedage, hvorpå De ønsker, at systemet skal udføre Timer-funktionen: MON for mandag TUE for tirsdag WED for onsdag THU for torsdag FRI for fredag SAT for lørdag SUN for søndag Tryk på knappen for at tilføje den pågældende dag i displayet i Deres Timer-programmering udelade dagen ved at trykke på knappen. Så snart De har trykket på knappen, vil den næste dag blive vist. Gentag så fremgangsmåden med at tilføje udelade for alle ugens dage. De kan også vælge at tilføje f.eks. MON og TUE og så trykke for at gemme Deres Timerfunktion uden at tage de øvrige dage i betragtning. Når De til slut har trykket for at godkende Deres valg af dage, vil blive vist i displayet sammen med det første bogstav af de dage, De har godkendt (M, T, W, T, F, S, S,) samt en understregning ( _ ) af de dage, De ikke har valgt. Se venligst displayene til venstre på denne side for yderligere vejledning (2).

34 34 > Betjening af Timer-funktionen Kontrol sletning af Timer-funktioner CHECK så CLEAR Tryk for at kontrollere Deres Timerfunktioner Tryk for at se Timer-programmeringsnummeret, kilden og programnummeret for de enkelte Timerprogrammeringer Tryk gentagne gange for at få vist de enkelte oplysninger om en bestemt programmering Når displayet viser? Tryk for at få vist NEXT? (NÆSTE?), så De kan se Deres næste Timerprogrammering Tryk for at se Deres næste programmering. Hvis der ikke er flere, vil displayet vist NO MORE (IKKE FLERE) Tryk på CLEAR (SLET), mens oplysningerne om en Timerprogrammering bliver vist i displayet. Der vil stå CLEARED (SLETTET) i displayet, når De har trykket på CLEAR De kan slå hver enkelt Timer-programmering op for at kontrollere dens indhold slette den fuldstændigt. I displayet vil følgende oplysninger (som illustreret i højre spalte) blive vist: Timer-programmeringens nummer på listen over timer-programmeringer sammen med kilden og programnummeret Tidspunkt for start og stop Dato dage for programmeringen Når De har set alle de enkelte oplysninger om en Timer-programmering i displayet, kan De vælge at se den næste Timer-programmering for at kontrollere slette den. Tryk på knappen for at få vist displayet NEXT (NÆSTE), og tryk så for at godkende dette. De kan vælge at slette en Timer-programmering ved at trykke på CLEAR (SLET), mens De er ved at se kontrollere de enkelte oplysninger om den. Hvis De trykker på CLEAR for at slette en Timer-programmering, vil displayet kortvarigt vise CLEARED (SLETTET), og Timer-programmeringen vil nu være slettet. Visning af Timer-programmeringer i numerisk orden med kilde og programnummer. Det er muligt at slette... Visning af tidspunkt for start og stop. Det er muligt at slette... Visning af dage, som Timer-funktionen er programmeret til. Såfremt der er tale om en engangsprogrammering, vil datoen for Timerfunktionens udførelse blive vist. Der er mulighed for at slette

35 35 Til- frakobling af Timer-funktionen De Timer-programmeringer, De har indlagt i Deres BeoSound 9000, kan alle udføres med uden aktivering af højttalerne, der enten er tilsluttet direkte til BeoSound 9000 via BeoLink*. Så hvis De vælger at stille højttalerne ved BeoSound 9000 på OFF og stiller Deres ekstra højttalere i soveværelset på ON, vil den Timer-styrede afspilning blive udført, og De vil kunne høre den i højttalerne i soveværelset. Tryk for at tilkoble tryk igen for at frakoble højttalerne. Når De trykker på ON/OFF første gang, vil TIMER ON (TIMER TILKOBLET) TIMER OFF (TIMER FRAKOBLET) blive vist i displayet alt afhængig af hvilken indstilling, De har foretaget tidligere ON/OFF Timer ON/OFF-funktionen (TILSLUTTET/FRAKOBLET) bestemmer, om en Timer-styret afspilning kan høres i højttalerne. Hvis alle Timer-funktionerne i hele systemet er stillet på OFF, vil en Timerfunktion ikke blive aktiveret. For at kunne høre de Timer-styrede programmer, er De nødt til at aktivere højttalerne i det de rum, hvor De ønsker musik, ved at tilkoble Timerfunktionen (stille den på ON). Hvis De stiller den på OFF (frakoblet), vil der ikke komme nogen lyd fra Deres højttalere. *Se venligst side 43 for oplysninger om BeoLink.

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det fuldt integrerede musiksystem Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C O R D V 8 0 0 0 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til brug

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller B E O C E N T E R A V 5 1 BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller og FM radio. BeoCenter AV5 giver en fremragende lyd- og billedkvalitet. Når højttalerne folder sig ud, vil De

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O / INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O ON O ON O 2 1 4 1 & XX/XX CHAPTER [ ]/XXX CHAPTER XX/XX TIME 1/16 [ Kun DVD] [ Kun DVD] [ Kun DVD] DISC GOTO TRACK GOTO T: XX 3 2 [ Kun CD] & ON O Mp3 & Kodak

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4.

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4. B E O C O R D V 8 0 0 0 1 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

FitLight Brugsanvisning. Version 1.95

FitLight Brugsanvisning. Version 1.95 FitLight Brugsanvisning Version 1.95 1. Opladning, opbevaring og transport 2. Opsætning af systemet 3. Afvikling af tilfældig sekvens 4. Programmering af sekvens 5. Afvikling af programmeret sekvens 6.

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 9 3 0 0 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere