Tappen. Nr årg. Marts Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn"

Transkript

1 Tappen Nr årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn

2 Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der fremkom mange interessante tiltag. Tak til Ingerlise Klaris for et flot indlæg, og tak til Pauli for at overtage stafetten. Jeg vil meget gerne opfordre til at møde op i Sognehuset den 10 marts. Vi skulle helst have gang i en senior klub. Deadline til næste nr. af Tappen søndag den 31. maj 2015 Borgerforeningen Fællesspisning skal starte igen Dog har der i 2014 ikke været fællesspisning i forsamlingshuset. Der er mange, som har udtrykt ønske om at fællesspisningerne starter igen. Det vil vi prøve i Af Claus Bo Andreasen, formand Generalforsamlinger i Tapdrup Torsdag den 26. februar var der generalforsamling i Tapdrup Borgerforening. Generalforsamlingen blev holdt sammen med Tapdrup Forsamlingshus og Tapdrup Udeliv. Der deltog ca. 30 borgere i en spændende aften, hvor mange forskellige emner var oppe til diskussion. Bestyrelserne fra de tre foreninger fik både opbakning og ny inspiration til det videre arbejde. På borgerforeningens generalforsamling blev årets aktiviteter gennemgået. Lige fra affaldsindsamling, Sct. Hans bål, banko, løbearrangement, koncerter, juletræstænding og legepladsdag. Hele vejen igennem har der været stor tilslutning til arrangementerne. Kreativdag Både forsamlingshusets og borgerforeningens bestyrelse har ideer om at holde en kreativdag, hvor man kan vise kunsthåndværk, have bagagerumsmarked, lave modeshow og alt muligt andet. Laila Bondrup Jensen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt er tovholdere. Sct. Hans aften På generalforsamlingen blev det nævnt, at der hvert år til Sct. Hans aften inviteres en taler. Hvem taleren er afsløres ikke før selve aftenen. Fra borgerforeningens bestyrelse blev der imidlertid ikke lagt skjul på at taleren i 2015 er et kæmpe scoop, og at man godt kan begynde at glæde sig. Arbejdsdag på legepladsen Tapdrups legeplads på det gamle baneområde drives og vedligeholdes af 2

3 borgerforeningen, og her er det helt afgørende med opbakning til den årlige arbejdsdag, men også til at passe på legepladsen i det daglige. I alle de år legepladsen har eksisteret har der været en fantastisk opbakning til arbejdsdagen (måske fordi der er mere hygge end arbejde). I år holdes arbejdsdagen lørdag den 30. maj 2015 kl Stien i ådalen og Viborg Naturpark Det er et stigende problem med vandet i Nørreådalen. Det skyldes bl.a. at grøden i åen ikke skæres så intensivt som tidligere. Det har den virkning, at når grøden vokser, kan vandet ikke komme væk, og åen går over sine bredder. Vi har allerede en gang hævet gangbrædderne på Tapdrups sti ned til åen, alligevel står de under vand i en stor del af året. Vi vil gerne fortsat have mulighed for at komme ned til åen; det er en livskvalitet, når man bor i Tapdrup. I forbindelse med planerne om Naturpark Viborg har vi derfor foreslået, at der laves en sti fra Tapdrup over Nørreåen til Vinkels natursti, som ligger på den anden side. Ideen er kommet med i det forslag til strategi, som netop er blevet offentliggjort på Vi afventer derfor planerne for naturparken, før vi gør mere ved stien. Genvalg til borgerforeningens bestyrelse Der var genvalg til alle medlemmer af borgerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen består således af Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Jan Henriksen, Anders Midtgaard, Dan Jensen (kasserer) og Claus Bo Andreasen (formand). Til gengæld kom der to nye suppleanter: Anne Marmurowicz fra Kokærvænget og Connie Jensen fra Tørvevejen. Årsregnskab 2014 for Tapdrup Borgerforening Af Dan Jensen, kasserer På generalforsamlingen den 26. februar 2015 blev regnskabet for Tapdrup Borgerforening og for Tapdrup Puljen godkendt. Borgerforeningen kunne præsentere et regnskabsmæssigt overskud på 5.745,05 kr., hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende omend overskuddet er godt kroner mindre end året før. Forklaringen skal primært findes i købet af ny lyskæde til byens juletræ og investering i en række bænke, der er opstillet i og omkring Tapdrup til glæde for alle borgere. Ved udgangen af 2014 udgjorde den samlede pengebeholdning ,85 kr. Borgerforeningen vil igen i år gerne takke for årets kontingentindbetalinger, der udgjorde kr. hvilket er en stigning på mere end kroner i forhold til Det er dejligt at se, at 189 husstande vælger at støtte op om vores arbejde og aktiviteter, som kommer alle borgere til gode men vi vil samtidig gerne opfordre de resterende borgere til også at blive medlemmer, når næste opkrævning udsendes i efteråret Det blev i øvrigt på generalforsamlingen besluttet at fastholde kontingentet på 150 kr. for hele husstanden i

4 Tapdrup Puljen Borgerforeningen administrerer også Tapdrup Puljen, der yder støtte til almennyttige formål i Tapdrup. Der blev ikke brug for udbetaling af bidrag i og derfor kunne Tapdrup Puljen præsentere et regnskabsmæssigt overskud på 1.313,93 kr. i form af renteindtægter i å- rets løb. Ved udgangen af 2014 udgjorde den samlede puljebeholdning ,59 kr. Der er indkommet to ansøgninger om udlodning i 2015 fra Tapdrup Puljen. Borgerforeningen har valgt at imødekomme ansøgningen fra Birgit Rasmussen, Subækvej på vegne af Tapdrup Udeliv, der søger om kr. til etablering af tennisbane m.m. på den tidligere boldbane vest for Tapdrup. Borgerforeningen har valgt at imødekomme denne ansøgning, da økonomien er altafgørende for projektets realisering, som vi mener kommer alle byens borgere til gode og er med til at gøre det endnu mere attraktivt at bo i et mindre landsbysamfund som vores. Den anden ansøgning er indsendt af Conny Jørgensen, Åbrinken på vegne af Tapdrup Strikke-, Snakke- og Samværsklub. I forbindelse med klubbens 10 års jubilæum er der søgt om kr. til dækning af årets udgifter til leje af Sognehuset kr. til leje af minibus på en planlagt jubilæumstur. At bestyrelsen har valgt at afslå ansøgningen, er ikke fordi den ikke finder jubilæet fejringsværdigt, men ifølge vedtægterne må der kun uddeles kr. årligt fra Tapdrup Puljen. På baggrund af antallet af deltagere i Tapdrup Strikke-, Snakke og Samværsklub har vi derfor valgt at imødekomme de kr. til leje af minibussen på den måde, at beløbet betales af Tapdrup Borgerforening i stedet for Tapdrup Puljen. Affaldsindsamling i Tapdrup Borgerforeningen deltager også i år i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, hvor vi opsamler al henkastet affald langs veje og stier i Tapdrup. I år foregår indsamlingen søndag d. 19. april. Håber du har lyst til at deltage. Vi mødes ved sognehuset kl , hvor hver får tildelt en rute samt remedier til indsamlingen. Tilmelding hos P. E. Langvad, tlf eller på mail: Som afslutning på indsamlingen vil Tapdrup Menighedsråd servere eftermiddagskaffe i sognehuset kl

5 Velkommen til vores smukke torv i Tapdrup Af Aase Langvad og Claus Bo Andreasen. Vi har en smuk kirke og en ligeså smuk kirkegård i Tapdrup. For en del år siden købte det daværende menighedsråd det parcelhus, som nu er omdannet til Sognehus. Området foran Sognehuset blev af hensyn til, at det skulle være nemt at vedligeholde, udlagt til græsplæne. Det er pænt og ordentligt, men der er ikke nogen visuel sammenhæng mellem det smukke kirkeområde og området omkring Sognehuset. En anden ting er, at Tapdrup - byens kvaliteter ufortalt - godt kan opleves som et sted man bare kører igennem. Der er ikke noget torv eller et centralt sted, som samler og giver stedet identitet. I det projekt, som Menighedsrådet og Borgerforeningen gennem længere tid har arbejdet på, er det ideen at trække nogle elementer fra kirkeområdet over til området foran Sognehuset, og på den måde skabe et sammenhængende og harmonisk område. Det er samtidig ønsket at gøre området til et torvelignende, centralt område i Tapdrup, som netop kan samle byen og give Tapdrup et mere markant udtryk. I den forbindelse har det været vores ønske at elementer fra områdets natur og historie skulle anvendes i udformningen af området. Vi har været vidt omkring og diskuteret mange ideer. Til gengæld har vi nu et forslag, som vi er vildt begejstrede for. 5 Et rundt torv foran sognehuset Hvis man går op til sognehuset og kigger mod kirken fra vest, så ser man kirkens lapidarium. Det er rundkredsen, hvor gravsten fra sløjfede grave er placeret. På oversigtsskitsen kan man se, at der foran Sognehuset er lavet et torv med de samme linjer som i Lapidariet. Torvet består brosten eller fliser; i midten er der en rund græsplæne som hæves ca. en halv meter over torvet. På torvets nordside er der lette bænke. En sti fra grundens sydvestlige hjørne går gennem torvet op til indgangen af Sognehuset. I torvets vestlige del skaber et alter (en trappe) sammenhæng mellem torvet og kirkeområdet. Sammenhængen understøttes af, at der plantes samme slags træer på den vestlige side af vejen, som de der nu står på den østlige side. Skulpturgruppe fra Taphede På grundens vestlige side etableres en bevoksning, som skærmer mod vest. Foran bevoksningen placeres en skulpturgruppe som refererer til slaget på Taphede i Det er et af Danmarks historien største slag, som fandt sted lige uden for Tapdrup - og som vi knapt kan huske i dag. Skulpturgruppen viser sårede krigere på vej væk fra slaget. De kommer til kirken i Tapdrup, hvor de modtager hjælp og barmhjertighed. Verden trænger til hjælp og barmhjertighed. Til slut er der forslag om, at der skal der ske noget med Sognehuset. Det skal

6 pudses, så det bliver hvidt. Og måske et par ting til. Torv til mange formål Ideen med torvet er, at det skal bruges til mange formål. Om sommeren kan torvet benyttes til udendørsgudstjeneste, til leg, til en hvilepause eller måske bare en stille stund, når man besøger kirken. Måske kan torvet komme i anvendelse i forbindelse med bryllupper og andre arrangementer. Om vinteren er torvet som skabt til juletræet. Arkitekten og kunstneren Vi har fået hjælp af to personer. Arkitekt Oscar Søndergaard fra Quattro Arkitekterne i Viborg har stået for skitserne af området. Kunstneren Poul Erik Nielsen fra Vestsalling har udarbejdet forslaget til skulpturgruppen. Man kan se nogle af Pouls værker i Skive; det er fx Jernmænd som står i Ågade og Elleve aber ved Nørreport. Vi glæder os til at samarbejde med dem begge om at realisere projektet. Sådan kommer vi videre Kunst kan ikke være demokratisk, men lige nu vil vi gerne have reaktioner på ideerne. Vi præsenterede forslaget på borgerforeningens generalforsamling, og her var det vores opfattelse, at der var stor opbakning. Og der kom yderligere ideer - bl.a. kom der et godt forslag om at etablere en eller anden form for fartdæmpning foran torvet. Så hvis du har ideer, så kontakt os. Der er dog én begrænsning; nemlig at forslagene ikke må give større vedligeholdelsesomkostninger for menighedsrådet. Når alle har haft mulighed for at sige deres mening, vil vi begynde at søge fonde m.m. Projektet vil formodentligt koste et sted mellem en halv og en hel million kroner. Lige her og nu ved vi ikke, om vi kan skaffe pengene, men vi vil gøre vores bedste. For det vil være så godt for Tapdrup - at få det smukke torv. På skitsen ses torvet til venstre, syd f. sognehus Til høje ses kirkegården med tilh. Lapidarium. Skulptur -gruppe fra Taphede 6

7 Af Leo Jacobsen, formand BT`s Idrætsforening I BT`s medlemslotteri er der udtrukket følgende numre December: 53, 50 og 29 Februar : 2, 124 og 4 Marts : 131, 66, 86 BT har igen modtaget stort beløb fra Jesper Jørgensen Alle i Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening skylder Jesper Jørgensen, Vinkelvej, Bruunshåb en stor tak for hans støtte til arbejdet med børn og unge i området. Jesper har igen i år valgt at støtte klubben med et tilskud fra de penge, der kommer ind på spilleautomaterne ved Houlkær Bodega. BT har de seneste år modtaget mange penge fra Jesper Jørgensen, så vi skylder ham en stor tak for hans støtte til klubben. For nogle af pengene har vi indkøbt et nyt spillesæt til seniorafdelingen, og endvidere er der indkøbt 1 sæt nye mål til klubbens kampbane. Seniorfodbold i BT Seniorspillerne i BT er i fuld gang med træningen, hvor der dels trænes på BT`s lysbane dels på VFF`s kunstbane. Der er 7 stor opbakning til træningen, der sker under ledelse af Mikkel Hylleberg, Thomas Kristensen og Morten Gregersen. Der er træning hver mandag og onsdag fra kl. 19,00, så har du lyst til at spille i 2015 kan du blot møde frem til træning. Klubben har i sæsonen 2014 tilmeldt seniorhold i serie 3 og 5. Desuden er der tilmeldt OB hold og superveteraner. På damesiden arbejder BT igen i år sammen med B67 og deltager i turneringen med et fælles hold, og endelig kan det oplyses, at klubben også har et 7 mands damehold med i turneringen. Ungdomsfodbold i BT I lighed med tidligere år samarbejder BT og SVIF omkring fodbold for ungdomsspillere i udendørssæsonen. På grund af de milde vejr tyvstarter flere hold træningen i begyndelsen af marts. Den officielle træningsstart er lørdag den 21. marts 2015 kl. 10,00 for alle pigehold. Vi håber at se rigtig mange nuværende og kommende pigespillere til træningsstart. Lørdag den 21. marts 2015 kl. 12,00 begynder alle drengespillere i U 10 og U 12 træningen. For øvrige hold er træningsstart ikke helt på plads. Alle træningsstart sker på Bruunshåb- Tapdrup Idrætsforenings baner Vibækvej 43 i Bruunshåb. Vi håber, at vi også i år må få stor tilgang af nye ungdomsspillere i klubben. Du kan altid kontakte Inge Hansen på telefon eller Leo Jacobsen på telefon , såfremt du er i tvivl om, hvornår dit hold træner.

8 BT`s sportsuge I 2014 gennemførte vi en meget skrabet sportsuge med enkelte gode arrangementer som bl.a. BT løbet. Årsagen hertil var bl.a., at vi mangler lokale beboere, der vil være med til at planlægge og evt. medvirke i forbindelse med afviklingen af sportsugen. Kan det virkelig være rigtig, at vi skal aflyse sportsugen på grund af manglende lokal engagement. Hvis der bliver gennemført en sportsuge i 2015 bliver det i uge 25. Vil du bidrage med gode forslag til sportsugen så kontakt Leo Jacobsen på mobil Fodboldskole i BT Fodboldskolen gennemføres som planlagt i uge 27 og på nuværende tidspunkt er ca. 80 af de 112 billetter solgt til vores egne spillere. De sidste billetter vil være solgt når bladet udkommer. BT s generalforsamling På generalforsamlingen blev det oplyst, at klubben i 2014 har haft 449 aktivitetsmedlemmer. Medlemmerne fordeler sig med 168, der spiller fodbold udendørs og 281, der dyrker en idrætsgren i Møllehøjhallen. Der deltog ca. 20 i generalforsamlingen. De hørte bl.a. en række beretninger fra de enkelte udvalg i klubben, hvor det fremgik, at der sker utrolig meget inden for de enkelte idrætsgrene. Det blev oplyst, at klubben havde modtaget et tilskud fra BT`s Venner på kr ,00. På generalforsamlingen blev Michael Dobrick, Bruunshåb valgt til hovedbestyrelsen i stedet for Anders Kristensen, der ikke ønskede genvalg. Frank Staugaard blev genvalgt som suppleant. Thomas Kristensen, Tapdrup, Brian Andersen og Morten Gregersen blev valgt til Fodbold Senior. Til Fodbold Ungdom var der genvalg af Inge Hansen og Leo Jacobsen, Bruunshåb. Til håndboldudvalget var der valg af Line Schou og Anette Bode Overgaard, Bruunshåb. Til badmintonafdelingen blev valgt Jette Gulev, Tapdrup og Christian Høyer, Bruunshåb. Til gymnastikudvalget blev valgt Rikke B. Stougaard, Bruunshåb. Hovedbestyrelsen består efter generalforsamlingen af Michael Dobrick, Bruunshåb, Jan Birch Skovborg, Viborg og Leo Jacobsen, Bruunshåb. Solveig Drongesen fortsætter som kasserer uden for hovedbestyrelsen. BT`s nye træner- og lederpokal blev overrakt til Anders Kristensen, der trådte ud af hovedbestyrelsen efter 4 års flot arbejde. 8

9 Orientering fra Tapdrup Udeliv Af Birgit Rasmussen, formand Siden sidste nummer af Tappen er der igen gode nyheder fra Tapdrup Udeliv, idet Spar Nord bank også er kommet på banen og har doneret til reetablering af den gamle sportsplads. Vi har desuden fået nye indskydere og tilsagn om frivillig arbejdskraft, hvilket også er af afgørende betydning, så vi er meget tæt ved målet. Vores arbejde med at søge penge til projektet ser nu således ud. Viborg Kommune, tilskud kr. opstartstilskud på kr. Tapdrupfonden kr. Skals Sparekasse kr. Spar Nord kr. og sidst men ikke mindst er der 36 familier der har givet tilsagn om at give 1000 kr. hver. For at få pengene i hus har vi jo søgt både kommunen, banker, sparekasser og fonde. Vi har selvfølgelig fået en del afslag, men har stadig ansøgninger ude og håber, stadig vi kan skaffe de sidste ca kr. Januar 2014 fik vi et tilbud fra Sports Trading (et velrenommeret firma inden for etablering af sportsanlæg). Her i januar måned 2015, har de så været i Tapdrup for at se på området. De tog nogle prøver af jordbunden, hvor det viste sig at området er meget egnet til sportslige aktiviteter, da der lige under mulden ligger et lag sand. Det er ikke engang nødvendigt at dræne. Vi fik ved denne lejlighed barberet ca.10 % af prisen på baneanlægget, ved bla. at stille med 3 mænd, når der skal sættes hegn op. Desuden er de villig til at overlade jordarbejdet til os, samtidig med at de stiller sig til rådighed med rådgivning omkring jordarbejdet. Af andre aktiviteter har vi stadig gang i beachvolley, som vi regner med at kunne grave ud til sammen med tennisbanen. Hvorimod crossfit er stillet på standby. Vi er meget interesseret i at få flere ildsjæle på banen, også tilkendegivelser om at ville deltage i en aktivitet. På den måde kan vi måske få gang i flere aktiviteter. Bestyrelsen vil gerne hjælpe med f.eks. at søge om midler til en ny aktivitet. Så hvis I har gode ideer til aktiviteter og brænder for dem, så kom endelig frem i lyset. Så hvis I har gode ideer til aktiviteter og brænder for dem så kom endelig frem i lyset. Vi får brug for en del frivilligt arbejdskraft, når det gamle klubhus skal shines op og jordarbejdet skal udføres, men det har vi jo prøvet før med legepladsen, hvor man kunne donere timer. Derfor vil vi gerne igen appellere til jer kære borgere om at give en hånd med, f.eks ved at: donere timer til projektet eller melde sig som indskyder. (Kan trækkes fra i skat). Det kan gøres ved at henvende sig til en fra bestyrelsen, som efter generalforsamlingen ser således ud: 9

10 Formand: Birgit Rasmussen, Subækvej 11, Tlf Kasserer: Jens Søndergaard, Anders Nielsens Vej 3, Sekretær: Mette Flemming, Kokærvænget 23, Bestyrelsesmedlem: Lars Dahl Pedersen, Kokær 4, Bestyrelsesmedlem: Claus Isachsen, Anders Nielsens Vej 25 Kontingentet bliver her i 2015: 50 kr. for børn og 100 kr. for voksne, Kontingentet 2016: 180 kr. for børn, 400 kr. for voksne, for voksne INDSKYDERE 200 kr. Desuden bliver der en familiekontingent på 800 kr., samt et passivt medlemskab på 100 kr. Til slut vil vi gerne takke alle dem, der har givet tilsagn om bidrag på den ene eller anden måde. Det er jo et fantastisk samfund at leve i, hvor folk står sammen og hjælper hinanden. Senior Klubben Af Erling Sørensen, A. Nielsensvej 8 Vi er nogle seniorer i Tapdrup, der barsler med ideen om endnu en aktivitet i byen. Vi kunne tænke os at mødes en formiddag om ugen, eller måske kun hver anden uge, over en kop kaffe m.v., og i øvrigt foretager os det, der nu måtte være interesse for. Kort sagt en klub, hvor det at være sammen rent socialt, er det afgørende, men dog suppleret med nogle aktiviteter. Vi har også tænkt nogle tanker om, hvilke aktiviteter der umiddelbart kan iværksættes foruden det sociale, f.eks. petanq, når vejret tillader det, bob-spil og hvad der nu ellers vil være interesse for, og som kan laves i sognehuset. Tanken er, at vi mødes i sognehuset, f.eks. hver eller hver anden tirsdag formiddag fra ca. 10,00 til 12,00, eller hvad der nu måtte er stemning for. Første møde i senior-klubben er d. Tirsdag d. 10. marts 2015 kl i sognehuset. Her vil vi så få afklaret, hvor stor interessen er. Jeg håber, at alle interesserede vil møde op og komme med gode ideer. Klubbens økonomi skal hvile i sig selv, derfor skal man betale et gebyr på kr. pr. gang til leje af sognehuset og til kaffe m.v. ved arrangementerne. For at få et indtryk af interessen, skal jeg bede om tilmelding til det første møde d. 10 marts, som sendes til: Erling Sørensen / mail: 10

11 Forsamlingshuset Måske er en præsentation på sin plads nu, hvor formanden er blevet en kvinde. Jeg har boet i Tapdrup i nu 6 år og nogle måneder. Jeg bor på Anders Nielsens Vej sammen med Kim og vores to teenagedrenge Kristian på 19 og Jonas på 16. Vi flyttede hertil fra Sdr. Rind, hvor vi havde boet i 12 år, så vi er bekendte med at bo og deltage i et landsbysamfund, som Tapdrup. Af Laila Bondrup Jensen, formand I februar måned efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret som følger: Formand: Laila Bondrup Jensen Næstformand: Lars Sørensen Sekretær: Ole Lund Kasser: Poul Pilgaard Medlem: Lars Glerup Medlem: Bo Krogh. Vi kan fortælle, at vi har fået ny udlejer ved Forsamlingshuset. Tonja Bille har efter tro tjeneste, valgt at rykke pælene længere øst på (dog stadig i det jyske). Vi takker for det fantastiske arbejde hun har gjort, og ønsker hende held og lykke fremover. Ny udlejer er Anna-Mette Kroustrup. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med hende. Fremover kan huset altså bookes hos Anna-Mette ved henvendelse på mail: eller tlf. nr Jeg selv født og opvokset i Rindsholm, har gået i skole i Sdr. Rind og på Overlund Skole og kender derfor til, hvor vigtigt det er at deltage og sætte lys på det, der rører sig i lokalsamfundet. Her har jeg fundet det passende at være med i forsamlingshusets bestyrelse, hvor jeg har siddet som medlem, senere næstformand og nu formand siden Fremadrettet vil bestyrelsen arbejde på fortsat fremgang i udlejningerne. Herudover vil vi arbejde på en fremtidsplan for vedligeholdelse og fornyelse af huset. Dertil har vi ideer til aktiviteter i huset, der vil komme alle byens borgere til gode. Kontingentet for medlemskab af forsamlingshuset er 150 kr. årligt. Vi takker for de kontingentindbetalinger vi har modtaget, og hvis du ikke allerede har indbetalt for 2015, kan dette ske på følgende: Reg. Nr konto nr Husk vores arbejde er afhængigt af så mange medlemmer som muligt. På forhånd tak. 11

12 Det gamle Tapdrup Subæk (2) Subæk mølledam Af Erik Langvad Her følger fortsættelsen af uddraget om Niels Nielsen Baks barndomserindringerne i Subæk mølle. Geden Engang fik drengene et gedekid foræret mod, at de selv skulle passe den og give den foder og vand. Geden blev snart alles yndling og fik sit eget lille aflukke i stalden. Da den var vokset til, syede deres bedstefar, der var skomager, et sæt seletøj til den. Så lærte de den at trække deres lille legevogn, som med stænger og hammel var blevet tilpasset geden, men da den kun kunne trække én dreng på vognen af gangen, måtte de køre med den på skift, og når de sådan standsmæssigt kom kørende op til landsbyen, følte de sig som rigtige små bondemænd. At en ged af natur godt kan blive kåd og sprælsk, måtte Niels sande en dag, hvor han ellers nok så flot kom kørende. Pludselig løb geden løbsk, så vognen væltede, og imens den havarerede kusk lå og ømmede sig i grøften, bemærkede han, at det var en nærliggende brændestabel, geden havde udset sig, og som den havde fået lyst til at springe op på, selv med den splintrede vogn efter sig. Det var en forslået kusk, der hinkende og 12

13 Det gamle Tapdrup slukøret måtte gå hjem til sin moder for at få lægt sine skrammer med en klud dyppet i blyvand (den tids middel mod sår). Det endte dog sørgeligt med geden. Da den var blevet tyk med kid, fik den lov til at løbe frit rundt, men det var galt, for den gik nemlig ud i kornet og ned i engen og proppede sig med korn og græs i overmål, så maven svulmede op som en tønde, og næste morgen lå den død af trommesyge. Mange tårer randt, og der var stor sorg i hjemmet over tabet af familiens kæledække. Et uheld At arbejde i et mølleri er bestemt ikke ufarligt, og gennem tiden er der da også sket flere ulykker ved maskineriet. Engang var en stor møllesten blevet stablet op mod en kampestensmur, men en skylregn havde fjernet jorden under den, så den var lige ved at tippe. Niels ville tvinge møllestenen tilbage, men underlaget skred, så stenen i stedet væltede over mod ham. Han ville springe til side, men nåede ikke at få sit venstre ben hurtigt nok væk, før stenen ramte det. Faderen kom til og fik stenen rejst, men der var ingen tvivl om, at benet var brækket. En møllekunde tilbød straks at hente doktoren, som ankom sammen med sin kone. Hun var sygeplejerske og havde taget en plade chokolade med til drengen, som han skulle have, hvis han kunne lade være med at skrige, når doktoren satte brudstykkerne på plads. Benet viste sig nemlig at være brækket to steder, og så blev sengen trukket ud på gulvet, for at lægen kunne få fat. Møllekunden skulle holde fast i drengens skuldre og faderen trække i benet af alle kræfter, imens doktoren klemte på brudstederne. Pludselig sagde det smæk og stumperne var sat sammen. Drengen, der ikke havde sagt en lyd under hele behandlingen, fik ikke alene megen ros, men også et kys på sin svedte pande af doktorfruen og selvfølgelig også chokoladepladen. Efter 6 uger på krykker og derpå 3 uger med stok, kunne drengen gå igen uden mén. Møllestenens stråler skulle ind imellem rengøres (bildes) med en speciel bildehammer. Druknet For børn var møllestedet nok et spændende, men også et farligt sted at vokse op. D. 27/ gik en ventende møllekunde hen ad mølledæmningen. Her fik han øje på et barn, der lå på bunden af dammen, men selv om barnet blev hevet op i en fart, stod han ikke til at redde. Det viste sig at være møllerens 2-årige søn Jens Ejner Bak, som var druknet. 3 år senere døde også deres 1-årige datter Dorthea af sygdom. Til trods for at 13

14 Det gamle Tapdrup familien havde mistet disse to, blev børneflokken med tiden alligevel for stor til, at forældrene kunne beholde dem alle hjemme, så de måtte på skift sendes ud for at tjene til livets ophold. Således kom Niels som 10-årig op til degnen i Tapdrup, hvor han bl. a. skulle rengøre skolen og kirken samt hjælpe lidt til med husholdningen og i landbruget. Ud over at få kost og logi var årslønnen 10 kr. Forældrene sørgede dog for, at alle deres drenge efter konfirmationen kom i lære ved et håndværk. Således kom Niels i urmagerlære. Sygdom I 1905 blev faderen syg af lungebetændelse, som på den tid var en farlig sygdom. Den ældste søn, der var i tømrerlære, fik fri, så han kunne komme hjem at passe mølleriet, mens Niels, der under sin uddannelse boede hjemme, samtidig kunne passe familiens 2 køer, et par heste, nogle få grise samt fjerkræet. Og sammen med naboers gode hjælp kom de da også igennem krisen, men faderen forblev svækket og var ikke længere i stand til at klare det strenge arbejde med de tunge sække, og da moderen efter nogle år også begyndte at skrante, besluttede de sig for at opsige lejekontrakten og finde et lettere arbejde. Indtægten fra møllen var da også gået langsomt tilbage, efterhånden som flere gårde havde fået bygget vindmøller, og jorden alene kunne man ikke leve af. I stedet købte de sig en trævarebutik i Viborg. Mølledammen Møllens senere skæbne Møllen blev atter forpagtet ud, men kun i kort tid, for samtidig med, at kommunen i 1914 solgte fattiggården, blev Subæk mølle også solgt. Her var det Niels Møller, der købte møllen for en sum af kr. Møllen fortsatte dog med at male korn lige indtil kort efter 2. verdenskrig, hvorefter el-kraften helt havde erstattet vandkraften som drivmiddel. Subæk mølle set fra banestien 14

15 Koncert med De 3 fløjter Tirsdag den 24. marts kl i Tapdrup Kirke Tapdrup Kirke danner denne aften rammen om en koncert, der præsenterer den vidunderlige komponist og musiker Steve Dobrogosz inspirerende og fantasifulde fortolkninger af nogle af den klassiske musiks mest elskede temaer. Arrangementerne er skrevet direkte til den succesfulde fløjtetrio De 3 fløjter, med Birgit Sofia Kjær på alt-tværfløjte, Louis Gundelach på den sjældne og imponerende bas-tværfløjte og Susanne Klausen på tværfløjte og piccolo. Trioens særkende er kombinationen af de forskellige tværfløjtetyper, der tilsammen åbner for en smuk og intens klangverden. Med de forskellige fløjtetyper i sving har De 3 fløjters hus-arrangør Steve Dobrogosz skabt nogle eventyrlige arrangementer, der sætter de kendte klassikere i et nyt legende lys. Alle er velkomne til denne koncert i Tapdrup kirke! Menighedsrådet 15 Menighedsrådet Af Aase Langvad, formand Menighedsmøde i Tapdrup sogn. Søndag den 12. april indbyder menighedsrådet i Tapdrup Sogn til det årlige lovbundne menighedsmøde. Mødet indledes med gudstjeneste i Tapdrup Kirke kl.14.00, hvor også Tapdrup Sangkor medvirker. Herefter afholdes menighedsmøde i Sognehuset. På mødet vil der blive givet en orientering om såvel menighedsrådets arbejde som de økonomiske forhold i det forløbne år. Der vil efterfølgende blive mulighed for at diskutere såvel det sidste års aktiviteter samt planer for det kommende år. Menighedsrådet håber på et godt fremmøde. Det er jo bl.a. her muligheden er for at komme med forslag og inspiration til menighedsrådets arbejde. Under menighedsmødet vil der blive serveret kaffe. Efterfølgende er menighedsrådet vært ved et lille traktement. Kom til gudstjeneste, lyt til Tapdrup Sangkor, deltag i en konstruktiv dialog og nyd det afsluttende traktement og samvær.

16 Borgerstafetten Af Pauli Birch Nielsen, Anders Nielsens Vej 14. Tappens redaktør har opfordret mig til at skrive lidt om Tapdrup og mig selv. Jeg har trådt mine barnesko på gården - Taphedevej 13 som min lillebror Jens overtog efter min mor og far Laurits og Grethe Nielsen. Vi var 4 søskende, som skulle forsørges på en lille landejendom på små 11 tdrl. Min far var da også nødt til en gang imellem at arbejde som daglejer. Han havde som regel altid en mælketur dvs. han samlede mælkejunger ind hos bønderne. Jeg husker, at han de første år kørte med hestespand 2 nordbakker. Senere var det en Ford traktor, der blev benyttet. Han skulle hjemmefra kl. 6.30, så vi børn måtte op at hjælpe mor, når far var kørt, med at fodre dyrene, inden vi skulle i skole. Den gang var der jo rigtig mange små landbrug/husmandssteder på tdrl. Jeg tænker, der har været ca brug inden for en radius af 4-5 km. I dag er det vel drevet af kun 3-4 brug. Jeg har haft en rigtig dejlig barndom på Tapdrup Mark. Mine legekammerater var jo tæt på, og vi var mange. Om sommeren spillede vi fodbold på græsmarken, hvor 2 udtørrede kokasser gjorde det ud for målstolper, hvis vi ikke lige havde andet. Om vinteren var det kælketure og skøjteløb, vi fordrev tiden med. Dengang var der jo masser af vandhuller, der frøs til is. Disse vandhuller er der for øvrigt vist ikke mere de er inddraget til landbrug. Efter endt skolegang i den daværende Tapdrup Skole, kom jeg ud som karl på landet. Det sidste sted jeg arbejdede, var hos Henry på Bjørnsgård, som man sagde dengang nu Bjørnsgård Antik. Jeg var så en tur omkring Civilforsvaret, hvor jeg aftjente min værnepligt. Efterfølgende lidt løst arbejde bla. på Thisted Andelsmejeri, som lå midt imellem Tapdrup og Vejrumbro. Dette leder mig hen på tanken om, at der dengang i Tapdrup var en bager, en smed, en brugs, en købmand, en iskiosk og en lille slagterbutik var der også samt murer og tømrerfirmaet Børge og Åge Laugesen. En rigtig hyggelig landsby hvad den i øvrigt stadig er synes jeg. I 1966 kom jeg i lære som autolakerer hos Midtjydsk Autolake-ring, som jeg senere overtog derom senere. Jeg bestod svendeprøve på Vogn-malerskolen i Silkeborg i Derefter fik jeg arbejde hos Søren Laursen & Søn, hvor vi malede person og varevogne samt lastbiler og en del industri. I dag hedder dette firma Gardit. Ved siden af mit job spillede jeg en del musik. Jeg startede et band sammen med Ivan, Ejgil og Inger Johansen samt en anden Tapdrup dreng John Møller. 16

17 Musikken ændrede mit liv en hel del. Jeg forelskede mig nemlig i keyboardspilleren Inger. Vi blev gift og forældre til 3 dejlige børn : Tommy, der i dag er forretningfører hos Nielsen s i Holstebro og er gift med Rikke, der stammer fra Tapdrup. Jan er sælger ved XL i Møldrup og gift med Anette, der ligeledes stammer fra Tapdrup. Vores yngste, Maria, er ansat ved Viborg Kommune i Borgerservice, og er gift med Flemming, der dog IKKE stammer fra Tapdrup, men fra Århus. Vores børn og svigerbørn har gjort os til bedsteforældre til 3 dejlige piger og 3 dejlige drenge. Jeg vender tilbage til musikken, der har betydet rigtig meget for mig. I 1975 var der et orkester fra Ålestrup, der søgte en bassist. Navnet på dette orkester var Blue Stringers. Jeg søgte jobbet, var til prøve og blev optaget i bandet. Det tog rigtig fart. Vi spillede 3-4 jobs om ugen til halballer, på restaurationer og natklubber over det meste af Jylland og Fyn. Dengang i 70 erne var der rigtig gang i levende musik, så det var ikke altid, jeg var lige oplagt til at lakere biler, men det var jo trods alt mit hovederhverv og skulle passes. Musikken var dog startgrundlag til at købe huset, vi sad til leje i. Vi overtog huset på Glentevej i Viborg, hvor vi boede i 14 år. I 1978 blev jeg ringet op af min tidligere læremester som spurgte, om jeg kunne tænke mig at købe Midtjydsk Autolakering. Det blev drøftet derhjemme og i banken, og jeg fik grønt lys begge steder. I starten var jeg alene på værkstedet med hjælp fra Inger, der tog sig af bogholderiet ved siden af sit job som sygehjælper. Ret hurtigt fik vi dog en lærling og stille og roligt arbejdede vi firmaet op. Senere kom en Borgerstafetten 17 udlært svend til, en ekstra lærling osv. Til sidst havde vi ansat 2 lærlinge,2 svende og en altmuligmand. Det var, hvad der var plads til, og vi havde forrygende travlt. I disse år lå musikken stort set stille lidt spilleri blev det dog til. Inger og jeg drev Midtjydsk Autolakering i 28 år, indtil jeg solgte firmaet til en medarbejder i 2006, men jeg var dog med på sidelinjen i godt et års tid. Efterfølgende arbejdede jeg som farve og tonemester hos A.P. Farver i Viborg i ca. 1½ år. Jeg gik på efterløn som 63-årig. Som før nævnt boede vi i Viborg i 14 år. Vi blev så enige om at sætte vores hus på Glentevej til salg, da vi gerne ville til Tapdrup at bo igen. Jeg savnede naturen, kammeraterne i BT (Bruunshaab/Tapdrup IF) og miljøet generelt i landsbyen. Vi købte hus på Gl. Vibækvej, hvor vi boede til 1992, hvorefter vi købte Anders Nielsens Vej 14. Da vi flyttede til Tapdrup i 1984, gik der ikke lang tid, inden jeg/vi blev involveret i mange ting i byen. En aften til bankospil (tror jeg det var) kom en vis hr. instuktør Hosbond og sagde: Du skal være med til at spille amatørteater!! Efter lidt betænkningstid ikke ret længe skal siges sagde jeg ja tak. Jeg husker ikke, hvor mange forestillinger det blev til, men det var mange. Dengang var der stor opbakning omkring amatørteateret. Jeg husker fulde huse næsten til 3 forestillinger i forsamlingshuset. Der blev også spillet revy til høstfesten hvert år. Dette havde sin tid interessen for amatørteater faldt, men hvem ved, måske vender det tilbage.

18 Borgerstafetten Men der fulgte mere med at flytte til Tapdrup. Jeg blev valgt ind i skolebestyrelsen, hvor jeg var med i 2 perioder - den sidste som formand. Det skulle vise sig at blive en barsk omgang. Viborg Byråd havde nemlig besluttet, at Tapdrup Skole skulle nedlægges, og det var Tapdrupborgerne sandt for dyden ikke enige i. Det var jo hjerteblod, man ville ta fra os. Jeg husker fra denne tid tydeligt, at TV Midt Vest var på besøg på skolen, hvor Jørgen Qvortrup (daværende skoleleder) og jeg blev interviewet om vores syn på skolelukningen, og jeg husker læserbrevene i Viborg Stift Folkeblad nogle mindre pæne end andre men det var vel forståeligt nok. Det var jo et følsomt emne, som jo desværre endte med, at Tapdrup Skole måtte lukke. Tapdrup, Bruunshaab, Vinkel og Sdr. Rind Skolebestyrelser nåede dog at lave en model en fællesskole, som politikerne havde svært ved at komme uden om. Det lykkedes jo som bekendt i form af Møllehøj Skolen. Den fungerer rigtig fint, og det glæder mig rigtig meget. Tapdrup Skole bliver jo som bekendt brugt til børnehave og vuggestue i dag - til stor glæde for børnefamilierne. Det er jo et plaster på såret. Et andet kapitel i mit liv er Bruuns haab/tapdrup IF, hvor jeg d.d. stadig har min gang og hjælper lidt med at passe anlæg og kiosk. Siden jeg var 17 år, har jeg haft meget med foreningsarbejde at gøre. Jeg startede som bestyrelsesmedlem af Tapdrup IF, og blev involveret i sammenlægningen af Bruunshaab IF og Tapdrup IF i dag BT. Sammenlægningen var nødvendig for at kunne stille hold i såvel børne- som i voksen-rækkerne. Jeg 18 har stort set deltaget i idrætsarbejde hele mit voksne liv. Jeg har haft den fornøjelse at være formand for BT i 3 år bla. året, hvor BT havde 25 års jubilæum. BT er stadig en veldreven klub, og vi har eet af Viborg Kommunes flotteste og mest velholdte anlæg/stadion. BT er meget mere end fodbold. Det er også en social klub, hvor alle kan være med. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre alle til at bakke op om BT. Min interesse for idræt var også medvirkende til, at jeg kom i bestyrelsen for Viborg Sport og 1 år som formand her. I dag hedder det Viborg Idrætsråd. Jeg sad desuden i Folkeoplysningsudvalget i 4 år samt i bestyrelsen for Idrættens Daghøjskole i 2 år. Nu nyder jeg min pensionisttilværelse her på kanten af Nørreådalen, hvor jeg går en masse ture med vores lille hund, nyder den smukke natur, legepladsen hvor der er liv året rundt, får mig en god snak med naboerne og opfrisker gamle minder med Erling Sørensen og Gert Dalsgård. Vi er jo næsten naboer igen, som vi jo også var på Tapdrup Mark, hvor det hele startede. Jeg spiller badminton og får et slag kort i vores klub "Jokeren." Jeg har nu også god tid til at dyrke min store hobby nemlig musikken. Jeg går til undervisning på Viborg Musikskole og spiller i dag med i 2 orkestre, nemlig Palmehaveorkesteret fra Karup, hvor vi er musikere, der spiller dansemusik for det voksne publikum - dvs Desuden er jeg med i en kvartet - Treo Band hvor vi spiller til bryllup, fødselsdag m.m. Sidst, men ikke mindst nyder jeg at være sammen med familie og venner. Stafetten er givet videre til Thomas Kristensen, Tapdrup Vej 53.

19 Tapdruppigen - Ingerlise Klaris Af Ingerlise Klaris, Liseborg Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om mig selv, min barndom, ungdom og min familie til dette nummer af Tappen. I næste nummer følger der noget om mit professionelle liv, om udsendelser med forsvaret og De Blå Baretter. Jeg er født den 10. Oktober 1964 på Møllegården, som mine forældres gård hedder. Det er gården, der nu har adressen Randersvej 94. Jeg er nummer 2 af 2 søskende med en storesøster Laila Klaris, der er 11 år ældre end jeg. Så vi er begge næsten vokset op som enebørn. Vores forældre var Jenny og Karl Anker Klaris. Min far var selv født på gården og havde købt fødehjemmet af sine forældre. De boede hos mine forældre, hvor de selv havde en lille stue i forbindelse med deres soveværelse. Min farfar døde, da jeg var knapt 4 år, så ham husker jeg ikke så meget om. Min farmor blev boende, til hun fik diabetes og kom på plejehjem; da jeg var 18 år. Så hun har været en fast del af min hverdag i hele min barndom. Min mor var født og opvokset i Bruunshaab, hvor min mormor boede i de første år af min barndom, inden hun flyttede til Viborg i en lejlighed i Solgaarden. Da min mor var hjemmegående og hjalp til på gården, var jeg ikke i nogen daginstitution. Så jeg startede i børnehaveklasse i 1970 i Bruunshaab. Det var en af de første børnehaveklasser i Danmark. Mine forældre havde ikke nogen stor gård, der var stk. malkekvæg, fedesvin og nogle høns. Æggene blev solgt til købmanden i Foulum, som hver uge kom og hentede købmandsbogen hvori min mor så havde skrevet, hvilke varer hun ønskede leveret den næste dag. Der kom også hjemmeslagter, fiskehandler, bager og frugthandler på gården med mellemrum, så vi kunne købe, hvad vi ikke var selvforsynende med. Som nærmeste nabo havde vi min moster og onkel, Grethe og Laurits Nielsen. Der kom jeg dagligt, hvor jeg legede med min fætter Jens Nielsen, som nu har føde-- hjemmet. Ikke langt derfra boede min faster og onkel, Anna og Richard Dalsgaard. Så vi boede tæt sammen med noget af vores familie. Dette har betydet, at jeg gennem alle årene har haft et meget nært forhold til både min moster og faster. Desværre har jeg nu kun min faster tilbage. Som jeg husker det, havde jeg en dejlig sorgløs barndom, hvor jeg var med i det daglige arbejde på gården uden dog at have nogle faste pligter, men kunne bruge tiden på at lege. Mine forældre valgte sidst i 70-erne at skaffe sig af med dyrene. Min far fik så job som post i Ørum, og min mor fik et 19

20 par drenge i dagpleje. Min far var post til 1995, hvor han måtte stoppe pga. sygdom. De valgte i samme forbindelse at sælge gården og flytte i hus i Overlund. Da de var kommet af med dyrene, blev der også mulighed for at tage på ferie. Vi var flere gange på Fyn sammen med min moster og onkel. Dette fortsatte de med også efter, at jeg var blevet ældre og ikke ville med mere, så kunne jeg til gengæld passe hunden og kattene derhjemme. Min skoletid var en noget omflakkende affære. Flytningen mellem Bruunshåb og Tapdrup var ikke så slem, da det var hele klassen, der flyttede. Det var værre, da vi flyttede til Overlund i 8. klasse. Her blev klassen splittet og lagt sammen med klasser fra Vinkel og Sdr.Rind. Til og med 4 klasse gik jeg på Bruunshaab skole. Fra klasse på Tapdrup skole. Da vi ikke var ret mange børn i min årgang fra Tapdrup, og jeg eneste pige, blev det meget den et år yngre nabodatter Kirsten Møller, jeg legede med efter skoletid. Dog legede jeg også ofte med min klassekammerat Marianne Madsen fra Bruunshaab. Da jeg begyndte på Tapdrup skole startede jeg også med at spille Håndbold; det blev jeg dog aldrig nogen ørn til. I stedet blev jeg spejder, hvor jeg fortsat er medlem. Der har jeg haft en karriere lige fra patruljefører til gruppeleder og har taget forskellige ledelseskurser. Jeg kom på Amtsgymnasiet i Houlkær, hvor jeg blev matematisk-fysisk student i Efter endt studentereksamen tog jeg til Værløse, hvor jeg var kombineret ung pige i huset og hjælper i en lægepraksis. Her havde jeg rigtigt gavn af min tid i spejderkorpset, da jeg lærte mange jævnaldrende at kende derovre gennem spejderlivet. Efter at være kommet retur til Viborg blev jeg ansat i hjemmeplejen som patientplejer. Det indebar, at jeg hver morgen kørte rundt og hjalp folk op. Nogle gange om ugen var jeg hos andre for at give dem det ugentlige bad. Det var meget lidt rengøring, jeg udførte. Jeg startede på Ringkøbing Amts sygeplejeskole i Herning i 1987 og blev færdig i Det er en tid, jeg ser tilbage på med stor glæde. Jeg fik lov at være elev både på Tarm- og Ringkøbing Sygehuse, nogle fantastiske små sygehuse, hvor man virkelig fik lov at prøve noget. Jeg fik dermed en meget bred uddannelse, da de ikke var så specialiserede. Det har siden kommet mig til stor gavn. Efter endt uddannelse kom jeg tilbage til Viborg, hvor jeg først havde et vikariat på Neurologisk afdeling, hvorefter jeg kom på Paraplegien, nu Vest Dansk Center for rygmarvsskadede. Der var jeg kontaktsygeplejerske for en soldat, der var kommet såret hjem fra krig. Det var helt klart på opfordring af ham og hans kammerater, at jeg senere søgte ind i forsvaret. Efter næsten 3 år der fik jeg job på operationsafdelingen på Viborg sygehus, hvor jeg nu er specialeansvarlig inden for karkirurgiske operationer. Jeg bor i dag i hus i Liseborg, som jeg sammen med min mand Ken byggede for 1½ år siden. Her bor vi sammen med vores søn Laurits på 4 år. Ja, rigtigt gættet, han er opkaldt efter min onkel. Min mand er selvstændig købmand i Rema 1000 på Farvervej, så nogle gange er det et puslespil at få det til at hænge sammen med weekend arbejde. 20

21 Julekoncert i forsamlingshuset Af Dan Jensen, Stationsvej 13 Gik man en tur udenfor i Tapdrup onsdag den 10. december 2014 ved 19-tiden oplevede man en råkold, mørk og en smule blæsende aften. Men indenfor i Tapdrup Forsamlingshus var der lys, varmen tændt, vinen knappet op og der var masser af hygge. Et fyldt forsamlingshus skulle stå distancen for en julekoncert med Ivan Pedersen. Og fyldt må man i hvert fald kalde det; alle stole var i brug og vi kunne melde alle billetter udsolgt flere uger i forvejen. Ja, flere gange blev jeg kontaktet af personer nogle endda helt fra Skive og andre syd for Silkeborg, som havde hørt om arrangementet i Tapdrup som ville høre om de ikke liiiiige kunne få lov at købe et par billetter. Men nej - brandmyndighedernes instrukser skal overholdes, så min opfordring må være at købe billetter i god tid næste gang. Ivan Pedersen kender de fleste nok fra hans tid i 1980 er-duoen Laban eller som ankermand, forsanger og sangskriver i Backseat. Men Ivan havde denne aften fået lyst til at udfordre sig selv og de fremmødtes ører ved for første gang i hans karriere at fremføre sine helt personlige versioner af nogle af julens bedste julesange og en håndfuld af hans egne sangfavoritter. Med sig i Tapdrup havde Ivan medbragt Ulrik Bust på saxofon og Martin Jønsson på tangenter. Hvor var det også dejligt, at Viborgkoret VOXBOX havde lyst til at deltage denne decemberaften. De 27 skønne sangerinder (under ledelse af Pavlina Salehi og Anders Hjort Nielsen) fremførte et par numre sammen med Ivan Pedersen og hans musikere, og fik derudover mulighed for at underholde os alle i pausen. At flere af korets deltagere bor eller har boet i Tapdrup gør bestemt ikke oplevelsen ringere! Ud fra de tilbagemeldinger jeg modtog efter koncerten kan jeg vist konkludere, at der var tale om en succesfuld stemningsfyldt aften med mulighed for at læne sig tilbage i stolen og lytte til dejlig skønsang og få fortalt en række anekdoter og sjove historier. Ligeledes var der mulighed for at synge med på flere af de kendte sange. Også Ivan Pedersen og hans musikere roste arrangementet. De synes, at vi i Tapdrup har et rigtig hyggeligt forsamlingshus og at byen kan prale af engagerede koncertgæster (behøver jeg nævne, at de dagen efter skulle spille i Løvskal, som ikke havde formået at sælge alle billetter!). De var også imponerede over VOXBOX skønne stemmer. Faktisk var det planen, at Ivan og musikerne efter opstilling af instrumenter og afholdelse af lydprøve ville trække sig tilbage til deres backstage-rum på 1. salen for at klæde om og spise aftensmad. Men da VOXBOX begyndte deres lydprøve flød stemmerne helt op til 1. salen, hvormed Ivan og musikerne kom ned af trappen igen, satte sig på tilskuerpladserne og nød korets lydprøve. 21

22 Lokaldysten 21. maj 2015 Af Thomas Højen Sidste år deltog Tapdrup med stor succes i Lokaldysten, som er en dyst mellem landsbyer i Viborg kommune. Lokaldysten er en del af optakten til Hærvejsugen/Snapsting Viborg. Dysten går ud på, at den enkelte landsby på to timer, bevæger sig mest muligt. Det kan være i form af gang, løb eller cykling. Sidste år havde vi tre forskellige ruter, alle med udgangspunkt fra legepladsen ved banestien. En rute til cykling der gik øst for byen samt en kort og en længere gå/løberute der gik vest på. (Da svømning ikke er godkendt som bevægelsesform i dette regi, ændrer vi i år ruten, der sidste år gik ad stien til åen ). Tanken bag hele projektet er bevægelse, og bevægelse skal her forstås meget bredt. Det er bevægelse i form af fysisk udfoldelse uanset på hvilket niveau, man er. Når vi bevæger os fysisk, gør vi noget godt for kroppen og dermed for os selv. Når vi bevæger os sammen, har vi muligheden for at tale sammen og høre ind til hinanden. Det skaber fællesskab og samhørighed, og det er en anden måde at bevæge et lokalområde på. Sidste år var vi blandt de 6 bedste, og jeg er sikker på, vi i år kan gøre det endnu bedre. Vi har muligheden, viljen og styrken til at komme i betragtning til en af de 3 første pladser, der udløser en pengepræmie til brug i lokalområdet. Så uanset om du er ung eller gammel, sidder i klapvogn eller har brug for en støttende arm eller støttehjul, så smør cykelkæden eller kridt trave- eller løbeskoene og mød op d. 21. maj til en dyst på bevægelse og godt landsbyskab. Det koster kun din vilje og din tilstedeværelse. Borgerforeningen serverer pastasalat, så aftensmaden er reddet! P.s. Der husstandsomdeles endvidere info om lokaldysten primo maj. GYMNASTIKOPVISNING Af Thomas Højen Søndag d. 22. marts kl slår Møllehøjhallen dørene op for den traditionelle forårsgymnastikopvisning. Der vil være fælles indmarch for alle holdene anført af fanerne fra vores to idrætsforeninger BT og SVIF. Herefter vil holdene vise noget af det, de har arbejdet med i vinterens løb. Ligesom tidligere år, kommer der også et gæstehold udefra, og der er garanti for noget stort i år! Så tag naboen med og kom og oplev det lokale foreningsliv i aktion. 22

23 FORENINGSLIV Af Thomas Højen Foreningsliv. Hvis man bytter lidt rundt på ordet foreningsliv, kunne det f.eks lyde sådan: liv i forening, hvilket for mig ikke betyder, at man skal forsøge at holde liv i en gammel forening, men snarere at man er sammen om (forenet om) at skabe liv. Altså at skabe liv i forening med hinanden. Så det er ikke foreningen, men det der sker, når man er sammen om noget, der bliver livet. Det at være sammen om at skabe liv sker jo hver dag. Det sker i familien, det sker på arbejdspladsen og det sker i vores fritidsliv, hvis vi altså bruger noget af vores fritid i forening med hinanden. Der skyder motionscentre op på snart sagt hvert andet gadehjørne. Ikke et ondt ord om dem; er selv bruger deraf og synes, det er fint at kunne indpasse træning efter hverdagens andre gøremål. Og godt er det, at flere gør noget for deres egen sundhed. Mange har et fysisk mindre aktiv arbejdsliv, og da er det vigtigt at holde sig i gang på andre tidspunkter. Motion i disse centre er ofte præget af individuel motion. Modsat dette har motion i en idrætsforening meget vægt på også at have social dimension. Jeg er sikker på, at de fleste, der har haft deres gang i en forening i deres barne-, ungdoms- eller voksenliv, har noget godt og varigt med sig. Noget der knytter sig op på det sociale, det der sker i det relationelle. Ikke for at trække storpolitik ned over vores små lokalsamfund, men der er jo en grund til, at man i bekæmpelsen af bandemiljøer og kriminalitet tænker foreningsliv! Ovenstående er indledningen til det følgende. For at en forening kan fungere, er der nogen, der skal gå forrest. Og det er slet ikke så slemt at gå forrest, som mange tror. Javel, der ryger en aften en gang i mellem til et planlægningsmøde, men slet ikke så mange som tidligere, for det er blevet meget nemmere at kommunikere med hinanden i dag. Meget kan klares via diverse medier. Så vær ikke bange for at møde op til generalforsamlingerne rundt om. Og vær ikke bange for at træde ind i et udvalg. Du vil ikke være alene om opgaven, og du vil være sikker på at få gevinst for det, du investerer. På halgulvet og på græsbanerne rundt om er der også nogen, der skal gå forrest. Har du ikke modet på at stå allerforrest, så er der også brug for nogen i anden række, i form af hjælpetrænere, nogen der lige vil give en hånd med i en redskabsopstilling eller noget praktisk i klubhusene. Så vær imødekommen og interesseret, når nogen spørger dig, om du vil være med til at hjælpe på et af holdene i hallen eller andre steder. Det er sjovt og givende at skabe liv i forening med andre. 23

24 Af Tina Jensen, Stationsvej 13 Tapdrup Vandrelaug 3. juledag kl mødtes vi ca. 15 personer ved Tapdrup Legeplads til en 12 km. tur ud i det blå. Sneen havde i løbet af natten kastet et hvidt tæppe ud over landskabet. Selv om disen hang lavt, var det dejligt forfriskende efter julemaden og de sidste dages indendørs aktiviteter, endelig at kunne tage vandrestøvlerne på og begive sig af sted. Der blev travet godt til, og halvvejs på ruten gjorde vi holdt ved hytten i Forstbotanisk Have, tændte op på bålpladsen og fortærede de velfortjente medbragte madpakker og drikkevarer. Vi var derefter klar til at gå turen hjem igen gennem bl.a. den flotte Løvskov ved Pramhusvej. Billeder fra 3. juledag 2014 Hjemme igen var alle enige om, at en tur i foråret ville være helt på sin plads. Så derfor har vi taget opfordringen op og planlagt en ny tur til april, som alle er meget velkommen til at deltage i. 24

25 Busserne til og fra Tapdrup Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening Midttrafik er i samarbejde med kommunen i gang med at undersøge behovet for buskørsel og er samtidig kommet med oplæg til reguleringer i de køreplaner, der skal træde i kraft 28. juni 2015 og gælde frem til sommeren Reguleringerne gælder bl.a. også for buslinierne 751 og 770, som kører via Tapdrup. Hovedkonklusionerne i forslaget er -Sidste bus på hverdage ind mod Viborg kører fra Tapdrup kl Sidste bus fra Viborg på hverdage kører kl (på ikke-skoledage dog kl ) -Kraftig reduktion i antallet af afgange på ikke-skoledage -På ikke-skoledage er sidste mulighed for at komme ind til byen med afgang fra Tapdrup kl På ikke-skoledage er første afgang retur fra Viborg kl (dog en tidlig morgenafgang allerede kl !) -3 afgange lørdag til og fra Viborg og ingen afgange søndag Vi har ikke fået nogen konkret udmelding, men forslagene i den nye køreplan kunne godt give et billede af, at skolebussen til Tapdrup måske lukker og bliver erstattet af de almindelige busser, da køretidsplanerne her kommer til at passe med ringetiderne på både Møllehøj og Overlund Skole. Borgerforeningen har tidligere skrevet ud via Facebook og til de tilmeldte på Borgerforeningens mailliste og opfordret til at afgive høringssvar, såfremt man fandt de nye køreplansforslag uhensigtsmæssige. Borgerforeningen har også selv indsendt et høringssvar, hvor vi bl.a. stiller forslag om: 25 Ændring af tidspunkt for morgen- trafikken ind mod byen -Aftenafgang til/fra Bruunshåb i vinterhalvåret således at man kan komme til og fra aktiviteter på skole, Møllehøjhallen og BT s baner -Aftenbus fra Viborg, således at det er muligt at komme hjem igen fra byen efter eksempelvis kulturelle aktiviteter/arrangementer -Ekstra bus i dagtimerne på ikke skoledage, som matcher butikkernes åbningstider som hjælp til bl.a. ældre medborgere, som skal på indkøb, apoteksbesøg, lægebesøg m.m Vi er naturligvis bevidste om, at det at drive busrute til og fra Tapdrup skal være økonomisk forsvarligt og vi er klar over, at ændringer heri kan have konsekvenser for brugerne, herunder især ældre borgere uden bil. Omvendt kommer vi heller ikke uden om, at der på flere af de nuværende afgange kpun sidder 0-2 passagerer i bussen, når den kommer til Tapdrup og det er der ikke meget forretning i! Det bliver derfor spændende at se, hvordan Midttrafik bruger de indsendte høringssvar og hvad de beslutter omkring den kommende køreplan. Et allerede eksisterende alternativ til de traditionelle busafgange er at bestille en Flextur, som man kan læse mere om på Flextur er et dør til dør tilbud til alle borgere. Med Flextur bestiller du selv rejsen, og du vælger selv, hvornår du vil afsted - der er ingen stoppesteder og køreplaner. Du bliver kørt i taxa, liftbus eller personvogn med særlig tilladelse, og du kører sammen med andre kunder lige som i bus og tog.

26 Harmonikatræf i Møllehøjhallen Af Knud Brøndum, halinspektør Tag familie og venner med til en hyggelig eftermiddag/aften med underholdning og dans til masser af god harmonikamusik af 15 harmonikaklubber. Lørdag d. 11. april 2015 fra kl Entre 65 kr. incl. Gratis sildebord fra kl Ønsker man aftensmad kl , kan man bestille det, senest d. 8. april hos: Tove, tlf Margit, tlf Villy, tlf Aftensmad er KUN ved forudbestilling. Menuen er karbonader m. kartofler, sauce og grønsager pris 85 kr. Der vil hele dagen være mulighed for at købe pølser, øl, vand, vin, kaffe og kage mm. Til rimelige priser i hallens cafeteria. Se mere på hjemmesiden: 26

27 Det sker i Tapdrup Marts 2015: 08. kl Gudstjeneste ved :P. B. Andreasen. 10. kl Møde i Seniorklubben i Sognehuset (Tilmelding) 15. kl Højmesse ved H. Korsgaard 22. kl Forårsgymnastikopvisning i Møllehøjhallen 22. kl Gudstjeneste ved L. Andersen 24. kl Koncert med "De tre fløjter" 29. kl Gudstjeneste ved H. Korsgaard April 2015: 02. kl Nadvergudstjeneste ved L. Andersen 03. kl Passionsgudstjeneste ved L, Andersen 05. kl Højmesse ved P. B. Andreasen 06. kl Højmesse ved H. Korsgaard 11. kl Harmonikatræf i Møllehøjhallen til kl kl Gudstjeneste ved L. Andersen. Koret medvirker. 12. kl Menighedsmøde i Sognehuset. 19. kl Travetur - møde ved legepladsen. 19. kl Skraldindsamling Maj 2015: 21. kl.? Lokaldyst 30. kl Arbejdsdag på legepladsen Shelterne ved legepladsen 27

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system Plejecenter Skovvænget Maj 2015 Anitta har ordet... I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. Venner af Skovvænget Bruger/ pårørende råd Høreomsorg Aktivitetens kalender Billeder fra forsk. arrangementer

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere