ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE"

Transkript

1 Jeg har lige fortalt, hvad jeg synes at de 7,3 millioner skal bruges til i Enghaveparken Emma Damhøj, 9 år, Tove Ditlevsens Skole ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE

2 ENGHAVEPARKEN // INDDRAGELSESPROCES AF BØRN OG UNGE // RAPPORT Udgivet af By X 2012 Layout: By X Fotos: Carolina Segre Høyer og By X Udvikling og gennemførelse af workshop: By X Bestiller: Områdefornyelsen Centale Vesterbro Læs mere på: By X inddrager børn og unge i konkrete byudviklingsprojekter

3 Dialog med eleverne på Inddragelsesdagen

4 ENGHAVEPARKEN // INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDDRAGELSE AF BØRN OG UNGE 06 FORLØBET 08 IDÉER OG ANBEFALINGER KLASSE 12 SVAR OG IDÉER + OPSAMLINGER KLASSEVIS KLASSE + VÆRESTEDET FISKEN 20 SVAR OG IDÉER + OPSAMLINGER KLASSEVIS 22 HVORDAN GJORDE BY X? 46 HVORDAN GIK DET? 54 Ingen hunde i parken Der skal nogen gange være fest i Enghaveparken 04

5 En gruppe piger gør sig klar til Inddragelsesdagen 05

6 ENGHAVEPARKEN // INDLEDNING INDDRAGELSE AF BØRN OG UNGE Den gamle Enghavepark fra 1928 har gennem årene været Vesterbros grønne oase og bruges flittigt af byens borgere. En stor del af brugergruppen er børn og unge fra de omkringliggende skoler og institutioner, og ikke mindst Vesterbros børnefamilier. Områdefornyelsen Centrale Vesterbros væsentligste arbejdsmetode er borgerinddragelse og borgerdeltagelse. Områdefornyelsen inddrager derfor også grupper, der normalt ikke sættes i forbindelse med planlægning af byrum. I forbindelse med fornyelse af Enghaveparken er det derfor naturligt at inddrage børn og unge på lige fod med andre grupper i bydelen. Her er især fokus på boldbanerne og pladsen foran scenen, som på nuværende tidspunkt er nedslidte og utidssvarende, men samtidig er de områder, børnene bruger mest. Der må også godt være plads til de små og store på en gang En gynge i et træ og en klatrebane oppe i trætoppen 06

7 Eleverne danser mellem posterne i Enghaveparken med en danser fra Streetmekka 07

8 ENGHAVEPARKEN // FORLØBET FORLØBET Til trods for, at børn og unge udgør 20 % af den københavnske befolkning, er det sjældent denne gruppe, der har indflydelse på udvikling af et lokalområde. Med udgangspunkt i inddragelse af børn og unge på Vesterbro, designede og faciliterede By X inddragelsesforløbet, hvor børn og unges ønsker, ideer og behov til Enghaveparken blev samlet. Forløbet har til formål at sikre at børn og unges hverdagsbrug og behov får indflydelse på den videre udvikling af parken. Arbejdet med at sikre børn og unges ideer og ønsker til parken forløb i tre faser: Kortlægning Registrering og kortlægning af børn og unges daglige brug af parken var udgangspunkt for en større Inddragelsesdag fredag d. 21. september 2012 i Enghaveparken, hvor elever fra 0. til 9. klasse på de omkringliggende skoler var inviteret. Inddragelse 240 børn og unge i alderen 7-16 år deltog på Inddragelsesdagen. Eleverne fik mulighed for at videregive deres ideer og anbefalinger i en række workshops. En gruppe unge fra Værestedet Fisken blev derudover inddraget i et særskilt forløb. Opsamling By X har gennemgået alle ideer, anbefalinger og ønsker fra de medvirkende børn og unge og samlet det til denne rapport. I efterarbejdet er der lagt særlig vægt på udsagn, der går igen og ønsker, der knytter sig til bestemte områder i parken. Som supplement til rapporten har By X udviklet en film fra Inddragelsesdagen. Her kommer elevernes ønsker og idéer også frem. Fodboldbanen skal laves om, så vi alle kan spille bedre så, det ikke gør ondt For mange nøgne damer 08

9 I startfeltet på den store Inddragelsesdag 09

10 ENGHAVEPARKEN // IDÉER OG ANBEFALINGER IDÉER OG ANBEFALINGER Elevernes ønsker og ideer er her samlet efter klassetrin. Indledningsvis listes en række udvalgte temaer, der går igen på tværs af klasserne. Toiletterne Alle aldersgrupper fremhæver toiletterne som ulækre og noget, der skal forbedres. Den største anke mod de nuværende toiletter kommer fra eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet, da elever i udskolingen har mulighed for at vælge et toilet uden for parken. Søen Områdefornyelsen prioriterer fornyelse af søen ved indgangen til parken højt. Eleverne sætter fokus på, at vandet skal renses, at fodring af ænderne skal begrænses yderligere. Her er også forslag om at søen kan kobles til aktiviteter, såsom forhindringsbane over søen og vandcykler. Møblerne Parkens nuværende bænke bliver af mange elever betegnet som utidssvarende og beskidte, og de ønsker derfor nye møbler. For de yngste elever er kriteriet, at møblerne skal være farverige og behagelige at sidde på. De ældste elever synes, at møblerne skal give mulighed for socialt samvær. Derfor anbefaler specielt de ældste piger, at møblerne skal være så store, at man kan sidde mange, og det er vigtigt, at man kan sidde over for hinanden og i flere niveauer. En gruppe drenge fra Værestedet Fisken anbefaler, at der på de grønne områder opstilles langborde, så det er muligt at spise mange sammen. Fodboldbanen Alle elever ønsker at bevare fodboldbanen, men der opfordres til en række forbedringer. Asfalten skal fjernes og erstattes af kunstgræs, der skal opsættes større mål og laves nye optegninger, og så skal der være siddepladser rundt om fodboldbanen. Elever i indskolingen og på mellemtrinnet vil gerne have mulighed for at bruge fodboldbanen til forskellige fangelege. Mange mener, at hockeybanen med fordel kan erstattes af en basketbane eller en større fodboldbane. Alternativt ønsker de højere bænke langs hockeybanen, da det pt. er nødvendigt at sidde på ryglænet for at se banen. Desuden foreslår eleverne overdækning af banerne, så der kan spilles i al slags vejr. Tryghed Når indskolingseleverne bliver spurgt, hvad der gør dem utrygge ved Enghaveparken, nævner næsten alle hjemløse, narkomaner og fulde folk. Ligeledes er området omkring toiletterne ubehageligt, fordi der ligger folk og sover. Eleverne giver udtryk for, at det gør dem utrygge, men meget få mener, at disse mennesker ligefrem skal fjernes. Indtrykket er, at det ikke kun er socialt udsatte gruppers tilstedeværelse i parken, der skræmmer børnene, men lige så meget de sprøjter og affald som de efterlader. For eleverne på mellemtrinnet er der også ubehag forbundet med hjemløse, narkomaner og fulde folk, men her er det lige så meget manglende lys, der skaber utryghed. Derfor ønsker de, at buske og træer beskæres, hvilket vil give et bedre overblik og færre mørke afkroge. Udskolingseleverne og brugerne af Værestedet Fisken påpeger derimod, at de gerne vil bevare de mørke afkroge, hvor der er mulighed for at sidde alene uden at blive forstyrret. Socialt samvær De ældste elever ønsker bedre rammer for socialt samvær i Enghaveparken. De vil gerne have et overdækket sted, der henvender sig specielt til dem og hvor de kan være sammen med jævnaldrende uden opsyn fra voksne. For eleverne på mellemtrinet er der ønske om at få et sted med aktiviteter, som har fokus på socialt samvær. De foreslår en stor vippe med plads til mange samt en stor gyngebænk. 10

11 Fysisk aktivitet Eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet vil gerne have aktiviteter, der lægger op til fysisk aktivitet; høje klatretræer med huler i trætoppene, parkourbaner, mulighed for at løbe, lege og bruge sin krop. For eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen handler bevægelse ikke mere om leg, men om motion. De ønsker derfor motionsruter og udendørs fitnessredskaber. Farver og blomster Det sanselige betyder meget for elever i alle aldre. De giver udtryk for ønsket om flere farver, uanset om det gælder de nye møbler eller parkens statuer. Mange ønsker flere bede med farverige blomster. Arrangementer Koncerten med Wafande på Inddragelsesdagen har inspireret eleverne til at ønske lignende arrangementer, events og koncerter i parken. Flere kunne godt tænke sig, at der bliver gjort noget ved scenen og området foran, så den kan bruges til koncerter i fremtiden. 11

12 INDDRAGELSE // KLASSE KLASSE For at hjælpe de yngste elever med at formulere deres idéer blev de parret med en pædagogisk konsulent og en illustrator, der tegnede børnenes ideer. En skraldespandsrobot Hule hvor man kan kravle op både indefra og udefra 12

13 Illustrator Katrine Clante tegner 3.klasses idéer til udformningen af Enghaveparken 13

14 INDDRAGELSE // KLASSE 2. klasse Vesterbro Ny Skole Tegner Inger Scharff 14

15 INDDRAGELSE // KLASSE 15

16 INDDRAGELSE // KLASSE 16

17 Opsamling på 2. Klasse Vesterbro Ny Skole INDDRAGELSE // KLASSE Eleverne i 2. Klasse lægger vægt på ulækre toiletter, der bør laves om og fulde mennesker, der skaber utryghed. Et stort ønske hos eleverne er hyggelige steder, hvor de kan sidde under et halvtag og spise, lave mad og så videre. Der er ikke bænke nok i parken, og ofte er de beskidte. Inspireret af den talende skraldespand, der var opført på Inddragelsesdagen, foreslår eleverne en robot, der kan samle affald op og brænde det med det samme. Energien fra affaldet kan for eksempel bruges til at varme kaffe og kakao. Drengene ønskede en overdækket fodboldbane, så den kunne bruges i al slags vejr og tribuner omkring banen, så de kunne se andre spille, når det ikke lige var deres tur. Som et af billederne viser, er der ønske om et tårn med et hyggerum på toppen. Tårnet skal desuden være udstyret med udkigspost og stjerneobserveringssted. Eleverne diskuterer ivrigt forskellige detaljer, som hvor meget kaffen skal koste, hvor gammel man skal være for at prøve forskellige aktiviteter og hvor længe man må prøve den ønskede swimmingpool. De hjemløse har ikke noget sted at bo 17

18 INDDRAGELSE // KLASSE 3. klasse Tove Ditlevsen Skole Tegner Katrine Clante 18

19 INDDRAGELSE // KLASSE 19

20 INDDRAGELSE // KLASSE Opsamling på 3. Klasse Tove Ditlevsen Skole Eleverne i 3. Klasse udtænkte et klatretræ i gummi. I træet skal det være muligt at kravle op indvendig, benytte en gangbro til et andet klatretræ, hvor der vil være brandmandsstang og udsigtspost. Et stort hamsterhjul og en klatrevæg med indbyggede huler er en anden ide. På legepladsen er der enighed om, at der godt kunne bruges en ny rutchebane, der var stejl og bred. Derudover blev der udtænkt en kombineret sommer/vinter aktivitet med minigolf/iskiosk om sommeren og skøjter/varm kakao om vinteren. Som tegningerne viser, gør toiletterne, narkomanerne og det manglende lys eleverne utrygge. En elev fortæller, at han bliver ked af det, når han ser en hjemløs, fordi det får ham til at tænke på, at den hjemløse ikke har noget sted at sove. Flere lygtepæle med solceller Rene toiletter Fodboldbane med tag over 20

21 Drengene fra 3.klasse giver deres idéer og ønsker til fremtidens Enghavepark 21

22 INDDRAGELSE // KLASSE 4. C Tove Ditlevsen Skole Tegner Horst Dubiel 22

23 Opsamling 4.C Tove Ditlevsen Skole For eleverne i 4. Klasse er det vigtigt med lyse og lækre toiletter. Eleverne ville meget gerne selv male og dekorere dem. Desuden var der forslag om solceller på taget, så der altid var lys derinde. De satte fokus på muligheden for forskellige kondi- og motionsområder. En gruppe kunne godt tænke sig bemandede områder, hvor det var muligt at få hjælp til lektielæsning og plads til socialt samvær. Rosenpergulaen beskrives som væmmelig og mørk. Høje hække er en utryghedsfaktor, og der efterspørges en mere åben park og et bedre overblik. Eleverne er meget omsorgsfulde over for de hjemløse og er enige om, at de også godt må være der. 23

24 INDDRAGELSE // KLASSE + VÆRESTEDET FISKEN KLASSE OG VÆRESTEDET FISKEN For de ældre klasser var en del af Enghaveparken omdannet til et inddragelsesværksted. Her blev eleverne udstyret med de til dagen udviklede luftfoto af parken og klistermærker. På klistermærkerne kunne eleverne skrive deres ønsker til en ny udformning af Enghaveparken og placere dem på et luftfotoene. I opsamlingen er elevernes ønsker og behov talt op. Antallet af elever der ønsker det samme er markeret i parentes. Dette kan ses på de efterfølgende sider. Der skal ikke være så mange narkomaner, alkoholikere og hjemløse Hvad ønsker du dig i parken? 24

25 På inddragelsesværkstedet fik de ældste elever mulighed for at skrive deres idéer på luftfoto over parken 25

26 INDDRAGELSE // KLASSE + VÆRESTEDET FISKEN 4. A TOVE DITLEVSENSSKOLE // OPSAMLING AF SPØRGSMÅL At der ikke er så mange narkomaner Hvad synes du at fodboldbanen/hockeybanen også kan bruges til? - Lege forskellige lege, fangeleg, ståtrold osv. (5) - Fodboldbanerne skal bevares, men skal forbedres (5) - Toiletter (1) - Spille tennis og håndbold (1) - Dans og idræt (1) - Klatrestativ (1) En kæmpe fodboldbane, hvor hockey og fodboldbanen bliver slået sammen til en stor fodboldbane Hvad skal der til for at gøre Enghaveparken mere tryg? - Der skal ikke være så mange narkomaner, alkoholikere og hjemløse (7) - Jeg synes den er tryg (bare lidt kedelig) (5) - Den skal være ren (1) - Nye toiletter (1) - At der ikke er nogen der sover ved toiletterne (1) Den er nu meget tryg, den er bare lidt kedelig Toiletterne. Der er mange som ikke vil ind fordi de er klamme At have det sjovt. Lege fange og ståtrold osv. 26 Hvad synes du der mangler i Enghaveparken? - Nye toiletter (7) - Nye møbler (6) - Legepladser (den der var der i dag). (2) - De ting vi har prøvet (2) - Nogle telte man kan sidde i (1) - En kaffebar (1) - Amerikansk fodboldbane (1) - Klaterstativ (1) - Ordentlige skraldespande (1) - Mangler i parken at fjerne toilerter og erstatte dem og nogle ordentlige skraldespande Hvis du kunne ændre noget i Enghaveparken, hvad skulle det så være og hvorfor? - Toiletterne (6) - At der ikke er skrald rundt omkring (3) - Fodboldbanen og hockeybanen skal laves om (1) - Scenen, fordi man ikke laver noget (1) - Parkourbane (1) - Flere koncerter fordi der er så få koncerter (1) - Lave fuglebassinet om til en pool eller friluftbad (1) - Jeg ville ændre møblerne fordi den er kedelig (1) Skraldet fordi det er ulækkert at der ligger skrald rundt omkring

27 4. A TOVE DITLEVSENSSKOLE // ØNSKER I PARKEN Ingen narkomaner Flere skraldespande rundt omkring Jeg kunne godt tænke mig stole Flere fester Møbler (foran scenen) Jeg synes der skal være sjove møbler her Grønne siddepladser ved soppebassinet Renere vand i andedammen Et stort skilt, hvor der står man ikke må fodre ænderne Jeg synes der skal være en iskiosk her Græs på fodboldbanen Den skal ikke laves om Ny basket bane Amerikansk fodboldbane En gynge i et træ og en klatrebane oppe i trætoppen Der må også godt være plads til de små og store på en gang Her kunne også være den smaskende skraldespand Flere blomster For mange nøgne damer Her er sjovt at være Jeg kunne godt tænke mig rene toiletter Vi skal have nye toiletter AD!!! 27

28 INDDRAGELSE // KLASSE + VÆRESTEDET FISKEN 4. A TOVE DITLEVSENSSKOLE // ØNSKESEDDEL - Tingende på legepladsen skal være der. - En lille trappe man kan gå op af, så er der en lille hule oppe i træet, hvor der er nogle sækkepudder og blomster. - Større fodbold mål. - Fodboldbanen skal være bedre. - Jeg synes Enghaveparken er et godt sted at være, men jeg synes bare at der er lidt mange narkomaner. Og at vi skal have alle de sjove møbler blive stående. - Ny basketbane. - Amerikansk fodboldbane. - De ting på legepladsen og andre ting skal blive (dem der var på dagen) fordi jeg synes de møbler var vildt sjove. - Flere skraldespande så der ikke bliver svinet. - Et hus til legehockeystave. - Nye toiletter, så man kan se sig i spejlet og lys og toiletpapir. - Jeg synes fuglebadet skal laves om til pool eller friluftsbad. - At der kommer noget på det sorte møbel, altså at der kom mer noget på så man ikke får vand (regn) på sig. Og måske en anden ting så der er en lille trappe som man kan gå op i og så er der en slags lille hytte. - Og et lille legehus oppe i et træ. Jeg ved ikke rigtig hvor, men måske ved legepladsen eller lidt væk på noget græs. Og en bedre rutsjebane. - Jeg synes den der smaskende skraldespand ville være en god ide i hele parken. - Så synes jeg den grønne sjovformede møbel skulle være ned ved Enghavesøen, det ville være meget hyggeligt. Og jeg synes også de der sjove spil på legepladsen, de synes jeg også skulle være der. - Jeg synes der skal være nogle stole rundt omkring ved bas sinet og nogle rene toiletter, fordi der lugter. - En rutsjebane, en stor en. - En sjov rutchebane og nye gynger. Opsamling 4.A Tove Ditlevsensskole Mange elever ønsker nye toiletter, færre hjemløse og narkomaner og mindre skrald. Legepladsen bruges ikke og beskrives generelt som kedelig. De legeredskaber, der efterspørges er parkourbaner, forhindringsbaner og hytter oppe i træer. Fodboldbanen ønsker mange at bevare, men muligheden for større bane og mål fremhæves som vigtig. Eleverne foretrækker områder med mulighed for at bevæge sig og fremhæver, at fodboldbanen kan bruges til fangeleg. Flere ønsker også, at der skal gøres noget ved bassinet og efterspørger rent vand. Derudover er der fra flere elever et stort ønske om nye sjove møbler i stedet for de gamle bænke. 28

29 5. A OEHLENSCHLÆGRSGADESSKOLE // OPSAMLING AF SPØRGSMÅL INDDRAGELSE // KLASSE + VÆRESTEDET FISKEN Hvad synes du at fodboldbanen/hockeybanen også kan bruges til? - Græsfodboldbane (3) - Fangeleg, dåseskjul, gemmeleg (2) - Play a live på den ene af fodboldbanerne (2) - Sidde og chatte (1) - Bedre mål til fodboldbanen (1) - Bygge kunstgræsbane (1) - Bevare fodboldbanen (1) Flere og bedre offentlige toiletter Hvad skal der til for at gøre Enghaveparken mere tryg? - Fælle nogle træer så parken bliver mere åbent, ikke så mange afkroge (2) - Meget bedre offentlige toiletter (2) - En græs eller kunstgræsbane, uden asfalt (1) - Lys til fodboldbane (1) - Lys (1) - lidt mindre hæk (1) - Narkokasser (1) Mere åbent miljø, ikke så mange afkroge Gør det mere åbent, så der ikke er så mange fulde og narkomaner Hvad synes du der mangler i Enghaveparken? - Flere sjove skraldespande (4) - En swimmingpool (2) - Lys om aften (2) - Et stort klatrestativ/parkourbane (2) - En Go-cardbane (1) - En god skøjtehal (1) - Mere åbent miljø (1) - Borde (1) - Flere siddepladser (1) - Andet end bænke, møbler der er sjove og dejlige (1) - Flere og bedre offentlige toiletter (1) Hvis du kunne ændre noget i Enghaveparken, hvad skulle det så være og hvorfor? - Jeg synes der skal være kunstgræs på fodboldbanen (2) - Lidt pænere toiletter, fordi dem der er nu er ret klamme, jeg fik bræk fornemmelse sidst jeg var der (2) - Jeg synes bænkene skal skiftes, fordi de er ulækre (2) - At andre begynder at være her, for så kommer vi også (1) - Stor parkourbane med beton og jernstænger (1) - Gør det mere åbent, så der ikke er så mange fulde og narkomaner (1) - Scenen skal males, for den er grim (1) - Planter (1) At andre begynder at være her, for så kommer vi også 29

30 5. A OEHLENSCHLÆGRSGADESSKOLE // ØNSKER I PARKEN En skov/naturlegeplads med små huse, der ligger tæt Fjern de dumme træer Flere koncerter En ny scene og bænke med borde og en stor græsplæne Sjovt springvand Små øer i vandet Flere ænder Forhindringsbane over rent vand Mere åbent, fordi man møder narkomaner og fulde mennesker og mange kanyler Nyt vand med fisk og glas overflade man kan gå på Borde, bænke og stole Jeg synes der skal være en vippe eller trampolin Kunstgræs og net over banen Her synes jeg der i stedet skal være en stor scene At der er nogen bolde man kan låne Pakourbane En stor Go-cardbane Noget med nogle dyr Fulde mennesker ingen adgang Låne bold for en 10 er Græsfodboldbane Nogle butikker, Shopping!!! Madhus med snacks, is, chips, mad og grønt Sjove skulpturer i mange farver Flere toiletter Flere skraldespande, lav en der spiller de nyeste hit når der kommer skrald i. 30

31 INDDRAGELSE // KLASSE + VÆRESTEDET FISKEN 5. A OEHLENSCHLÆGERSGADESSKOLE // ØNSKESEDDEL - Jeg vil gerne have nogle skraldespande der spiller det nyeste hit vær gang der smides noget ud. - Noget moderne kunst i mange farver og former. - Jeg vil gerne have en løbebane helt ude i siderne i stedet for stier og grus. - Træløbebånd. - Nogle butikker H&M, Pieces, Monki, Deres, Netto, Føtex, Fakta, Superbest, Superbrugsen, Aldi Måske, bare et forslag. - Nogle forlystelser (Crazy). Fx det gyldne tårn. - Jeg synes at der skal være en Idrætssal ligesom OL. - En stor varm svømmingpool. - Jeg synes mindre planter. - Tegning af højt hyttetræ. - VIP spabad. - VIP Massage. - VIP udendørs fitnessworld. - Løbebane i stedet for stier. - Vi sætter en chimpanse ud i parken. - Parkurbane, massagebænk. - Moderne kunst. - Rene statuer. - Kaninfarm. - Hundeluftning. - Nye kunstting. - Legeplads for store børn, fx dreje-ting. - Hjemløsebænke. - Flere dyr. - Flere planter. - Låne hund og gå med. - Motionsbane til de store børn (bedre lys). Opsamling 5.A Oehlenschlægersgadesskole For eleverne i 5. klasse fylder utrygheden ved narkomaner ikke så meget som hos de yngre. De efterspørger derimod færre mørke afkroge og mere lys. Som hos de yngre, er der ønske om nye toiletter, flere farverige møbler, renere vand i bassinet og flere sjove skraldespande gerne nogen, der spiller de nyeste hits. Andre ønsker parkourbaner og forhindringsbaner, gerne over vandbassinet. I denne aldersgruppe er der ikke længere så meget fokus på leg, men derimod på motion. Flere efterspørger derfor oplyste motionsruter og forskellige motionsredskaber. 31

32 INDDRAGELSE // KLASSE + VÆRESTEDET FISKEN 6. G VESTERBRO NY SKOLE // OPSAMLING AF SPØRGSMÅL Det er en mega dårlig bane, der burde være kunstgræs Hvad synes du at fodboldbanen/hockeybanen også kan bruges til? - Parkour (6) - Burde være kunstgræs (2) - Fodboldbanerne skal gøres pænere, fordi de er lidt klamme nu (2) - Til det de bliver brugt til (1) - Håndbold (1) - Gocard bane (1) Et sted for ældre børn. Hvor man kan hænge ud Ikke så mange fulde mennekser Hvad skal der til for at gøre Enghaveparken mere tryg? - Ingen narkomaner og fulde mennesker (5) - Ikke noget (2) - Lys om natten og ikke hjemløse folk (2) - Parkourbane (1) - At der er mere åbent og lyst (1) - Bænke (1) - Flere huse og træer (1) Lys om natten og ikke hjemløse folk Hvad synes du der mangler i Enghaveparken? Hvis du kunne ændre noget i Enghaveparken, hvad skulle det så være og hvorfor? - Parkorurbane (3) - Legeplads til større børn (2) - Mere plads til legeplads (2) - Flere ting man kan være aktiv med (2) - Farver (1) - Ingenting (1) - Et sted man kan sidde med vennerne i fred og ro (1) - Ny fodboldbane (1) - Nye fodboldmål med net og nogle nye streger (1) - Udlejning af liggestole (1) - Flere aktiviteter (1) - Crosserbane (1) - Stole som man kan bruge om sommeren (1) - Et sted for ældre børn, hvor man kan hænge ud (1) - Vandfald (1) 32 Flere ting man kan være aktive med - Ikke noget (2) - De sjove bænke (2) - Parkourbane, fordi der er mange der kan lide parkour (2) - Legeplads for jeg synes der er for lidt plads til de store (2) - At folk ikke skulle smide brød ved indgangen (2) - Fodboldbanen, så vi alle kan spille bedre så det ikke gør ondt (1) - Der skal være flere farver og blomster (1) - Udlejning af liggestole (1) - Mere aktive ting (1) Legeplads, for jeg synes der er for lidt plads til de store Der skulle være flere farver og blomster

33 6. G VESTERBRO NY SKOLE // ØNSKER I PARKEN Noget til større børn Et område for teenagere Ny bænkebidder løbebånd Nej til bænke langs søen Skatebane Vandfald foran scenen En parkourbane Flere farver Parkour Ikke mere fuglebrød Stole En lille strand forenden af søen Flere sjove skraldespande Bænke med og uden tag Udlejning af liggestole Fodboldbanen skal bygges om så den bliver hyggelig Gocardbane Blomster og måske en lille dam Flere blomster på de grønne områder En slikbod, gratis is om sommeren Hvis nogen buske bliver fjerne, så er der mere plads til en håndboldbane bænke som gynger Sjove bænke 33

34 INDDRAGELSE // KLASSE + VÆRESTEDET FISKEN 6. G VESTERBRO NY SKOLE // ØNSKESEDDEL - Flere farver. - Flere møbler. - Sjove bænke. - Kunstgræsbane. - Hvis nogen buske bliver fjerne, så er der mere plads til en håndbold bane. - En slikbod, gratis is om sommeren. - At her skulle være flere træer og aktive ting. - Et sted/område for ældre børn, ikke voksene, men børn midt i mellem til at hænge ud. F.eks. bænke som gynge, et gummitræ man kan kravle i. En vippe som kan dreje rundt. - Bænke med og uden tag. Opsamling 6.G Vesterbro Ny Skole Et gennemgående træk for eleverne i 6. klasse er, at de efterspørger aktiviteter, der henvender sig til netop deres aldersgruppe, da det bliver fremhævet som en mangel i parken. Eleverne ønsker sig et sted, hvor lige præcis deres aldersgruppe kan hænge ud. Der skal være gyngebænke, et gummitræ man kan kravle i og en vippe, der drejer rundt. Her er forslag om flere legeredskaber for større børn, et farverigt område for teenagere, hvor man kan være sammen eller en parkourbane. De fleste peger også på narkomaner og fulde folk som en utryghedsfaktor og ønsker mere lys om aftenen. 34

35 7-8 X ENGSKOLEN // ØNSKER I PARKEN Streetbane Flere klatremurer Liggestole Iphone butik Boldrum Kakaobar Stor optræden vær uge Der skal nogen gange være fest i enghaveparken Hyggesidde sted Basketbane Skøjtebane Huse Vandcykler Svømmehal Rene bænke Hus til at købe billetter Dyr Flere skraldespande Der skal være mange hyggesteder Klatrebakke Nye fodboldbaner med kunstgræs Gummigræs Partyhal og kæmpe legeplads Bænke Colamaskine Ønsker flere skraldespande Årstids cafe, koldt når det er varmt og modsat Liggestole Et hjørne med varmeovn Ingen hunde i parken 35

36 INDDRAGELSE // KLASSE + VÆRESTEDET FISKEN 7-8 X ENGSKOLEN // OPSAMLING AF SPØRGSMÅL Hvad synes du at fodboldbanen/hockeybanen også kan bruges til? - Jeg synes vi skal have en kunstgræsbane (1) Hvad synes du der mangler i Enghaveparken? - Kunstgræsbane Hvad skal der til for at gøre Enghaveparken mere tryg? - Ikke mennesker der drikker og tager stoffer i parken Hvis du kunne ændre noget i Enghaveparken, hvad skulle det så være og hvorfor? - Fodboldbanen, vi vil hellere have kunstgræs. - hunde Opsamling 7-8 X Engskolen Engskolen er en specialskole på Vesterbro for elever med en mild grad af indlæringsvanskeligheder. For eleverne er der ønske om hyggesteder i parken. Desuden efterspørger de kunstgræsbane, nye bænke og flere skraldespande. For denne gruppe elever har der været flere ønsker om koncerter og fester i parken. Eleverne fra Engskolen, er den gruppe af elever, der har den bedste fantasi og de vildeste drømme for parken. Her er der blandt andet ønsker om svømmehal, colamaskine, styrketræning, et hjørne med varmeovn og vandcykler. 36

37 8.A VESTERBRO NY SKOLE // OPSAMLING AF SPØRGSMÅL Rundbold, høre musik og slappe af Hvad synes du at fodboldbanen/hockeybanen også kan bruges til? INDDRAGELSE // KLASSE + VÆRESTEDET FISKEN Mere lys, flere grillsteder og hyggesteder Hvad skal der til for at gøre Enghaveparken mere tryg? - Ligge i solen, høre musik, slappe af (5) - Fodbold og hockey (3) - Rundbold, stafet, fangeleg (2) - Skøjtebane (2) - Måske man kan lave et glashus, hvor man kan sidde når det er vinter (1) - Sidde pladser (1) - Man kan lave en legeplads med hængekøjer (1) - Hundeplads (1) Måske kan man lave et glashus, man kan sidde når det er vinter Hængekøjer man kan sidde på Mere lys og flere folk - Mere lys om natten/aften (5) - Ikke noget/jeg er tryg (4) - Lamper der virker (1) - Flere folk (1) - Rense vandet (1) - Skifte bænkene (1) - Alkoholikere og narkomaner skal ikke være her, så er jeg glad (1) - En kæmpebænk (1) - Vagter (1) Nogle bænke med forskellige farver Hvis du kunne ændre noget i Enghaveparken, hvad skulle det så være og hvorfor? Hvad synes du der mangler i Enghaveparken? - Farver (3) - Slappe af steder/hygge steder (3) - Skraldespande (2) - Bænke hvor man kan sidde mange mennesker (kæmpebænk) (2) - Nye bænke hvor man kan sidde over for hinanden (2) - Hængekøjer man kan sidde i (1) - Kiosk (sodavand, slik og cigaretter) (1) - Bedre fodboldbaner (1) - Svømmepool (1) - Flere stole (1) Flere forskellige farver Nye bænke hvor man sidder over for hinanden - Rent vand i søen, den er grim og ulækker (3) - Bænke (2) - Flere lamper, fordi det er uhyggeligt om aften (2) - Mindre træer/buske (1) - Ingen fugle (1) - Græs (1) - Den skal være pænere, for den ser ikke godt ud (1) - Nogle bænke med forskellige farver (1) - Ændre toiletterne, fordi de er meget beskidte (1) - Springvandet skal gøres renere (1) - En kæmpe bænk (1) - Flere arrengementer, koncerter, oplevelser (1) - Kunstgræsbane, så man ikke slår sig (1) - En svømmehal til piger og drenge (1) - Grillsteder og hyggesteder (1) 37

38 8.A VESTERBRO NY SKOLE // ØNSKER I PARKEN Mere græs Blødt underlag Fjern ikke bænkene ved indgangen, flere af dem. Græs og slappe af bænke En bænk, en stor en ligesom den grønne Det skal laves pænere Fantasi springvand (lyserødt vand) ved indgangen Rent vand Sidde pladser (langs det grønne hegn) Mere lys om aften Grill pladser Færre træer Kunstgræs Ingen blomster Nye toiletter 38

39 INDDRAGELSE // KLASSE + VÆRESTEDET FISKEN 8.A VESTERBRO NY SKOLE // ØNSKESEDDEL - En væg med billeder. Der er en fotograf, der kommer og tager bil leder fra Enghaveparken med et kamera og så sætter dem op i stort format. - Nye sjove bænke. - Tag træerne væk og laver en stor åben park. - Tager søen væk. - Fodboldmål til at ligge i. - Nogle nye bænke med farver, søen skal være pænere og kan måske have nogle pæne fisk. - Jævnlige koncerter på pladsen med åbent dansegulv. - Bedre bænke hvor man sidder bedre. - Skraldespande m. afstand på meter, nogen idioter har fjernet dem alle. - Flere mennesker. - Mere rytme. - Bænkene skal have nogle farver, flere farver. - Søen skal have nyt vand nye dyr (Svaner,fisk) - Frugt have. - Flot stort springvand med rent vand. - Borde og stole i haverne. - Nye dyr fx svaner, fisk, forskellige dyr der lever i søen. - Statuen ved siden af søen skal væk, der er for mange fugleklatter på. - Bænkende skal der være skrigende farver på, ellers kan der være nye bænke, bare helt normale. - Der skal laves et tydeligt skilt om at hundene skal være i snor. - Der skal gøres noget med alkoholikere, de skal væk og også nar komanerne skal væk. - Hængekøjer! Der skal være nogle slags borde. - Større fodboldbaner. - Chill sted med bænke som ligger i rundkreds. - GO- kart. - Festivalting. - Streetdans. - Fodbold- og barsket turnering. - Underholdning. - Reklame for parken. - Skaterbane. - Flere ting på legepladsen. - Arrangementer. Opsamling 8.A Vesterbro Ny Skole Ønskerne og ideerne fra eleverne i 8. klasse har fokus på socialt samvær. Specielt pigerne ønsker steder i parken, hvor de kan slappe af, høre musik og hænge ud. Det sociale samvær betyder også meget for drengene, der dog stadigvæk fremhæver opgradering af fodboldbanen med kunstgræs som vigtigst. Både drenge og piger ønsker nye møbler. De skal være store og med mulighed for at sidde mange over for hinanden. Bedre toiletter har ikke stor betydning for denne gruppe, til gengæld ønsker mange, at der bliver gjort noget ved søen. Med hensyn til tryghed ønsker flere lys om aftenen og natten, mens andre føler sig trygge, som det er nu. 39

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X AMAGER FÆLLED SKOLE Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X 2 // AMAGER FÆLLED SKOLE AMAGER FÆLLED SKOLE// Udgivet af BY X 2010 Lay-out: BY X Fotos: BY

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE. Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne

UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE. Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne INDHOLDSFORTEGNELSE Metoden... 3 Det mobile læringsrum på balkonerne...

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Guldbergs Plads. Aktivitetsplads målrettet voksne

Guldbergs Plads. Aktivitetsplads målrettet voksne Guldbergs Plads Aktivitetsplads målrettet voksne Projektrapport for Borgerinddragelsesproces på Guldbergs Plads, Nørrebro. D. 9. - 16. juni 2012 Open Air Neighborhood // 13. august, 2012 Introduktion til

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

INNEHÅLL. et slidstærkt græs som kræver minimal vedligeholdelse KUNSTGRÆS LANDSCAPING. Legepladser Skoler / Børnehaver Trafikpladser.

INNEHÅLL. et slidstærkt græs som kræver minimal vedligeholdelse KUNSTGRÆS LANDSCAPING. Legepladser Skoler / Børnehaver Trafikpladser. Landscaping 04 et slidstærkt græs som kræver minimal vedligeholdelse KUNSTGRÆS LANDSCAPING Legepladser Skoler / Børnehaver Trafikpladser 04 06 08 06 08 10 Have / terrasse 10 Offentlige pladser og parker

Læs mere

Udvikling af Klub Højens udeområde 2010

Udvikling af Klub Højens udeområde 2010 Udvikling af Klub Højens udeområde 2010 Målsætning: At skabe et udeområde som er inspirerende for piger og drenge i alle aldre. 1. Mål: Udvikle udeområdet, så det inviterer til bevægelse gennem sport og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen)

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) BILAG 15 Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) Tema: Offentlig transport K: dårlig off. transport (få afgange specielt i weekenden) -

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent Verdens første fodbold Fodboldens faciliteter I Fra græsørken til fodboldeksperimentarium. I Herning ligger det første træningsanlæg til fodbold, der byder på meget mere end endeløse rækker af forblæste

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012

BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012 BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012 1 2 Blågård Skole - Sikker skolevej og mulighed for nye udearealer Ideer og anbefalinger

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune. Termometeret

KOMMENTARRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune. Termometeret KOMMENTARRAPPORT Fænøsund Friskole Middelfart Kommune Termometeret Læsevejledning Kommentarrapporten viser de kommentarer, som eleverne har skrevet ved spørgsmål med kommentarfelter, se indholdsfortegnelsen.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse I det kommende skoleår vil eleverne fra 3.-7. klasse have valgfag 2 sammenhængende lektioner hver torsdag i normale skoleuger. Eleverne vil have mulighed for

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag.

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag. Understøttende undervisning i frokostbåndet Her kan du se hvilke muligheder eleverne i udskolingen havde i 1. periode for at vælge sig ind på understøttende undervisning (USU) i frokostbåndet. Den understøttende

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS)

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS) IDEER TIL FESTUGEN ONEONE Den New Zealandske lyskunstner Daniel Belton udsmykker Dokk1 både ude og inde med to lysinstallationer, som er tilpasset specifikt til Aarhus Festuge og som aldrig har været vist

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Idékatalog Thomasskolen.

Idékatalog Thomasskolen. Idékatalog Thomasskolen. Dette idékatalog indeholder en lang række idéer til fremme af trivsel i de enkelte klasser og årgange eller på tværs af disse. Forældrerådet maj 2012 Idékatalog Thomasskolen. Dette

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere