Grønt Miljø SEPTEMBER 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Miljø SEPTEMBER 2006"

Transkript

1 7 SEPTEMBER 2006 Grønt Miljø 4 Slip sommerhusenes landskab løs 12 Byens landskab i børns perspektiv 22 Kommunalreformen 26 Danske parkdage 34 Beplantede filteranlæg 38 Lykkegård 40 Små gadetræer med problemer 42 Hvor geometrien råder 48 Sommerhuse og sommerhuslandskab 51 Privathave i Lemvig fik Anlægsgartnerprisen 58 Enter Florale & Green City GRØNT MILJØ 7/2006 1

2 A/S Fredensborg Slot Inspirerende udemiljøer anlægges og vedligeholdes Torve & Veje Skolegårde & Sportsanlæg Boligområder Firmadomiciler Slotsparker Med base på Midtsjælland er vores 80 engagerede medarbejdere klar til at rykke ud og gøre dine omgivelser grønnere. Læs mere på OK grøn anlæg as Tlf.: P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage Hovedgaden 92, Ubby 4490 Jerslev Per: Fax: BIRKHOLM PLANTESKOLE FARREMOSEN 3450 ALLERØD TLF FAX KVALITETSBEVIDST ANLÆGSGARTNERI - DET MAGTER VI Anlægsgartnermester leverandør af alle planteskoleartikler Dragsmøllevej 24, 4534 Hørve Tlf homepage: produktion af træer, buske og bunddækkeplanter i alle sorter og størrelser rekvirér vort katalog og aflæg besøg i planteskolen tilbud gives på alle leverancer SKÆLSKØR: T F Teglværksvej 2B, Tystofte, 4230 Skælskør ØLSTYKKE: T F Frederikssundsvej 235, 3650 Ølstykke 2 GRØNT MILJØ 7/2006

3 RUL DIN GRÆSPLÆNE UD ÅRET RUNDT SMÅ RULLER: 40 x 250 x 1,5 cm = 1m 2 pr. rulle STORE RULLER: Bredde cm. Længde op til 35 meter Ringsted Tlf Dansk Produceret Priser pr. m 2 excl. moms & transport: 1-24 m 2... kr. 30, m 2... kr. 25, m 2... kr. 18, m 2... kr. 15, m 2... kr. 13,- Over 3000 m 2... kr. 12,- Græstage, 1-39 m 2... kr. 40,- Græstage, over 40 m 2... kr. 30,- KOMMENTAR I SOMMERHUSET Vore sommerhuse er placeret i attraktive lysåbne kystlandskaber ofte med klit, hede og overdrev. Sommerhusene - i starten få og store, siden mange og små - dannede et nyt landskab med en spredt hul skov og naturprægede lysninger med tydelige levn af den gamle vegetation og et nogenlunde sammenhængende gulv uden for mange skel. Denne karakter og de oftest små enkle huse var en del af den afslappede feriestemning. Sådan er det ikke mere. Sommerhuslandskabet er ved at ændre sig til noget der mere ligner et parcelhusområde. Naturpræget fortrænges af plæner og bede. Motorplæneklipperen bruges helt ude på vejrabatten. Hegn i skel lukker for færdsel og kig. Samtidig er masseudstykningerne i 50 erne og 60 erne ved at blive saneret. Ind træder nye sommerhuse af en størrelse og indretning som parcelhuse - naturligvis med carport. Det er typehuse der ikke er bygget til stedet og som derfor mest praktisk placeres ligt midt på grunden der ved samme lejlighed ryddes og mases. Før sagde teorien at der skal være forskel mellem hjem og feriested. Det er forudsætningen for at kunne koble af. Tilsyneladende er kun en geografisk forskel de fleste ønsker. De fleste ser i hvert fald ud til at ville have den samme bolig- og havestil både hjemme og på ferie. Måske er det fordi flere og flere bruger bruger sommerhusene som helårsbolig eller weekendbolig. Ferien er blevet hverdag, og sommerhus og landskab antager efterhånden hverdagens stil. En stil der helst må prange lidt. Der er dog også mange der ærgrer sig over parcelhusgørelsen. Det skal også med at nogle af de mest attraktive og dyre sommerhusområder er områder der ikke været gennem denne udvikling. Her kan sociologer kan sikkert fortælle om natursyn og segmenter. Men som landskabsforskningen kan fortælle om, er natursyn en kompliceret og påvirkelig størrelse. Den kan f.eks. påvirkes af indsigt i alternative muligheder. Nogle sådanne beskrives meget kyndigt i den nyeste sommerhuslitteratur. Den viser hvordan man kan udvikle et naturpræget sommerhuslandskab og opføre huse der passer til stedet. De viser et nødvendigt alternativ til den triste parcelhusreference. FORSIDEN Børns bedste legesteder er oftest ude. Tit i huler skjult for voksnes kontrol. Skønt mere inde end før, er børn stadig aktive brugere af udemiljøet. Og hvis der blev taget hensyn til deres ønsker, ville de nok være det endnu mere. Men de voksne planlæggere kender ikke deres yngre medborgeres tanker godt nok. Og tager derfor ikke de rigtige hensyn til dem. Flere nyere undersøgelser leverer skyts til at gøre op med denne situation. Læs mere om byens landskab i børns perspektiv side 12. Foto: Morten Nilsson/Biofoto. GRØNT MILJØ Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C Tlf Fax Redaktion: Søren Holgersen, ansv. (sign.: sh). Tlf Annoncer: Steen Lykke Madsen. Tlf Adr.: B2B Press, Sydvestvej 110, 1. sal, 2600 Glostrup. Tlf Udgiver: Danske Anlægsgartnere via serviceselskabet Pro Verte ApS. Tryk: Jørn Thomsen A/S. Trykoplag: Distribueret: : jf. Fagpressens Medie Kontrol. Abonnement: 350 kr. pr. år med moms. Udgives 10 gange pr. år. Medlem af Dansk Fagpresse. 24. årgang. ISSN GRØNT MILJØ 7/2006 3

4 Slip sommerhusenes landskab løs Oversete landskabs- og naturværdier kan genskabes gennem naturnær pleje og dialog på tværs af grundene Tekst og foto: Charlotte Helsted, Berit Jakobsen og Jørgen Stoltz Sommerhusområderne rummer mange forskellige levesteder for det vilde plante- og dyreliv. Sommerhusområderne dækker ca. 500 km 2, svarende til godt og vel 1/3 af de tørre, lysåbne naturtyper i Danmark. Men værdierne er oversete, og sommerhusområderne er mange steder i hastig forvandling. Tætte krat og træer lukker for udsigter og slører landskabets former. Hvor lyngen eller overdrevets blomster og græsser tidligere voksede som farverige tæpper langs kysten eller bredte sig i større eller mindre arealer på grundene, er der nu mange steder tætte krat af hybenroser, slåen eller brombær. Når træer og krat fældes, plantes der nye, men ikke hjemmehørende arter. Der opføres store parcelhuslignende bebyggelser med anlagte græsplæner, stakitter og plantebede. De sætter et helt andet præg på landskabet. Såvel tilgroningen som det strømlinede byggeri sker på bekostning af levesteder for det vilde plante- og dyreliv. En grundejerforening ved Sejerøbugten er ikke begejstret for denne udvikling og har derfor igennem tre år arbejdet med problemstillingen. Det er blevet til en bog, Naturen i sommerhusområder. Med udgangspunkt i eget område fortæller foreningen om de forskellige indsatser som grundejere i sommerhusområder i hele Danmark kan gøre for at få naturens mangfoldighed tilbage og undgå en udvikling mod helårsprægede parcelhuskvarterer. Grundejerforeningen er Kårup Skov og Ordrup Næs i Odsherred, der rummer 400 sommerhuse. Flere medlemmer har deltaget i projektgruppen under processen, herunder den ene af denne artikels forfattere. Sommerlandets natur Baggrunden for projektet er et ønske om at bevare og fremme naturen og landskabet i sommerhusområderne. Sommerhusområderne ligger ofte i smukke kystlandskaber på de tidligere lyngheder og overdrev der har været afgræsset gennem århundreder. Dyrenes bid og tråd har i samspil med jordbund og klima fremelsket en mængde vilde blomster og græsser der er fødegrundlag for insekter, fugle og andre dyr. Disse naturarealer er mange steder i sommerhusområderne fortrængt af en tilgroning eller kultivering, og værdifulde levesteder samt interessante naturoplevelser er ved at gå tabt. Nutidens velfærd og livsstil har ændret kravene til fritidsbosætningen. Tidligere lå små huse som gæster i landskabet. Disse blev om- og tilbygget, men gjorde ikke megen væsen af sig. Nutidens ønsker om mere plads og større komfort fører til at de gamle huse rives ned, og der opføres nye, hvoraf nogle er meget store og helårsprægede. I tråd hermed får flere af grundene park- eller havelignende karakter og forsynes med rullegræs og haveplanter hvor der tidligere voksede knoldet mjødurt og tjærenelliker. Overset i debatten Det er grundejerne der er de største naturforvaltere i sommerlandet, og det er dermed også grundejerne der ved tilplantning og bebyggelse bliver forvaltere af natur- og landskabsværdierne i kystområderne. Fritidsfolket er ikke nødvendigvis i besiddelse af viden om naturen på egen sommerhusgrund. Selv om mange ønsker at den vilde natur skal præge deres grund, ved de ikke hvordan man kan bevare og pleje den med henblik på at fremme levestederne for et alsidigt plante- og dyreliv. Der har på intet tidspunkt været fokus på denne problemstilling, og debatten om de trængte naturværdier omhandler desværre ikke sommerhusområderne. Et udviklingsprojekt Bogen er et udviklingsprojekt der skal give grundejeren viden og redskaber til at få det optimale ud af en naturgrund. Det særlige ved metoden er at der ikke tænkes i grunde, men i landskabet på tværs af skel. Fremme af et artsrigt planteog dyreliv og deres levesteder i samspil med områdets rekreative udnyttelse udtrykker projektets natursyn. Med baggrund i områdets historie og naturforhold gives konkrete anvisninger på hvorledes man kan øge naturindholdet på egen grund, og hvordan man kan disponere sin grund, så ophold og leg kan trives side om side med vilde planter og dyr. En løbende dialog med naboer vil fremme dette. Det understreges at bogen skal ses som en På Næbbet, det yderste af Ordrup Næs, fornemmer man det oprindelige landskab som det må have taget sig ud førhen. 4 GRØNT MILJØ 7/2006

5 For at opnå et harmonisk helhedsindtryk af de landskabelige kvaliteter og samtidig sikre muligheden for trivsel omkring de enkelte huse er det vigtigt at få etableret en hensigtsmæssig beplantning tæt omkring husene og derefter gradvist fjerne den tætte randbeplantning. Hede 820 km 2 Beskyttede tørre naturtyper 1080 km 2 Naturnær pleje 150 km 2 Bebyggelse Overdrev og have 260 km km 2 Veje, 20 km 2 Sommerhusareal 470 km 2 TÆNK hvis en tredjedel af sommerhusenes grunde blev plejet naturnært. Det svarer til 14% af de beskyttede, tørre naturtyper. Sommerhuse er i vid udstrækning lagt på gammel hede og overdrev. Kilder: Miljø 2000 Danmarks Statistik Skov- og Naturstyrelsen vejledning og inspiration til den enkelte grundejer, og at det er op til grundejeren om han eller hun ønsker at gøre brug heraf. Grundens zoner Når pleje, ideer og forskellige strategier skal beskrives, er det praktisk at definere grundens forskellige områder. Faktisk er de fleste grunde naturligt inddelt i zoner der fra huset breder sig som ringe i vandet: Den bebyggede del er arealet hvor huset, gæstehuset, brændeskure m.m. er placeret. Det nære brugsareal er dér hvor man færdes ofte og opholder sig mest: spiser, tager en lur, dyrker sine krydderurter, grøntsager og blomster, leger og spiller bold. Det er en slags forlængelse af huset, typisk terrasser. Grundens naturarealer ligger lidt længere væk fra huset. Det ligger mere ubenyttet hen og ofte tilgroet. Dette område udgør mange steder langt den største del af grunden. Muligvis har man indrettet små opholdspladser, en bestemt plet til morgenkaffen eller solnedgangen. Men ofte bliver det blot et område man passerer igennem når man skal ud og gå en tur. Det er denne del af grunden der rummer mulighed for at udnytte potentialet for den oprindelige natur. Randzonen er området omkring skel til naboer, vej, skov, strand, overdrev eller mark. Overgangen mellem zonerne er flydende, og samspillet mellem dem er væsentlig, ikke blot for grunden som helhed, men også set i forhold til omgivelserne, naboer og tilstødende naturarealer. Strategisk beplantning Det centrale ved at bo i et naturpræget sommerhusområde Indgangen til hus og grund kan som her gøres til en oplevelse, både for besøgende og forbipasserende GRØNT MILJØ 7/2006 5

6 er at størstedelen af grunden indgår i den landskabelige sammenhæng, samtidig med at den enkelte families behov for læ og privatliv på opholdspladser og brugsarealer tilgodeses. Den enkelte grundejer må overveje ønsker og problemer om f.eks. læ, afskærmning, udsigt og øget naturindhold. Skitsering og en drøftelse eventuelt med naboer kan blive et værdifuldt grundlag til at komme i gang. I håb om at skabe læ for vinden og værne mod indblik falder det mange naturligt at etablere et levende hegn, ofte af nåletræer eller iblandet løv, rundt om hele grunden. Efter år er randbeplantningen blevet bar i bunden, for høj og skyggende. Der plantes nye små træer eller buske foran eller bag randtræerne, og problemet vil gentage sig. Det er derimod lige omkring huset ved opholdsarealer og terrasser det er vigtigt at få afskærmet mod vejr og indblik. Ved at anvende kulisseeffekten og plante grupper af buske kan man få den optimale effekt mod vind og indblik. Jo tættere man er på en læplantning, jo mere læ giver den. Når man har etableret beplantning på strategiske steder omkring det nære brugsareal og på naturdelen af grunden, kan man afvikle eller opløse den ofte massive beplantning i randzonen. Der skabes nu udsigter og synslinier på tværs af grundene. Landskabet bliver pludselig synligt og kan understrege at man befinder sig i et naturområde. Naturgrunden Der er forskellige holdninger til hvad det vil sige at have en naturgrund, men det er en myte at en naturgrund bare passer sig selv. Uden indgreb af nogen art vil den efterhånden gro til i tætte krat og springe i skov. Udsigter og lysindfald bliver begrænset, og det samme gælder naturrigdommen på grunden. Levesteder for en mangfoldighed af blomster, insekter og fugle forsvinder. Ønsker man at fremme og bevare resterne af de naturtyper som århundreder har skabt i samspil med menneskets tilstedeværelse, så er man tvunget til at udføre en eller anden form for naturpleje på grundene i sommerhusområderne. En naturgrund defineres her som en grund, hvor potentialerne for den oprindelige natur, overdrev, lynghede, mose, sø, skov, gives gode vilkår for at eksistere og udvikle sig i samspil og balance med beboerne på grundene. Indsatsen, naturplejen, må bygges på områdets naturlige dynamik, jordbundens beskaffenhed og respekten for det oprindelige, kulturbetingede EKSEMPLER PÅ LØSNINGER PÅ TYPISKE PROBLEMER I grundens vestlige del var der før en fugtig lavning med pilekrat og blankt vand om vinteren. Her er der nu etableret et vådområde med pilebuske til sangfugle og vand til frøer og salamandre. På bredden er der etableret en blomstereng. Små lyngplanter var begyndt at spire frem hvor tidligere et par store træer havde skygget. Lyngen får nu lov til at brede sig i små øer. Efter at krattet i den sydlige del af grunden er tyndet ud, er der opstået en fin solnedgangsplads med udsigt til havet. Samtidig har lunden af træer fået lys og plads til at udvikle sig. I den nordlige rand var der før en tæt bevoksning. Den er nu fjernet, men et par markante træer er bevaret og stammet op. Også selvsået opvækst af buske er bevaret som strategisk placeret afskærmning mod naboens opholdssteder. Mod vejen var der før en tæt randbeplantning. Den er fjernet på nær enkelte markante nåletræer. Nu kan man både fra køkkenvinduet og den ny terrasse for enden af huset se tværs over nabogrunden og ud over den gamle eng og havet bagved. Ved vejen er der lavet fælles parkering. Den oprindelige parkering ved huset er sløjfet, bl.a. til fordel for en ny opholdsplads. Før dækkede et tilgroet krat af birk og eg hele den sydlige del af grunden. Det er tyndet ud og fremstår nu som fritstående egetræer og en lille birkelund. Det har fra begge huse skabt nye udsigter mellem og under træerne. 6 GRØNT MILJØ 7/2006

7 Vejens slyngede forløb forstærkes af det flotte, sammenhængende lyngtæppe der til stadighed bliver sjældnere i det danske landskab. naturindhold, hvis potentiale skal udnyttes langt bedre end det man opnår med nytilførte planter og haveanlæg. Har der f.eks. været eng eller overdrev på grunden, vil det i de fleste tilfælde være muligt at pleje engens eller overdrevets planter frem. Først når flere grundejere i samme område plejer efter samme målsætning, vil den enkelte grund på sigt indgå i en landskabelig sammenhæng til gavn for ejere, naboer og områdets besøgende. Nuanceret naturpleje Den udnyttelse som gennem århundrede er foregået i mange kystnære områder, har effektivt kunnet fastholde overdrevet og lyngheden. Græsning og høslæt har udpint jorden og hindret opvækst af skyggegivende vedplanter. Herved har de planter der har tilpasset sig de lysåbne, næringsfattige og soleksponerede arealer, kunnet udvikle sig. Vil man nyde godt af overdrevets og lynghedens planter og dyr, må naturplejen derfor udnytte de samme principper som i de gamle driftsformer. I Kårup Skov og Ordrup Næs veksler jordbunden meget mellem smeltevandssand og grus, sandet lerjord, tørvejord, hævet havbund og strandvolde af sand og sten. Naturarealerne på grundene og tilstødende fredede arealer er derfor en mosaik af lynghede, overdrev, eng, vådområder, mere eller mindre tilgroede arealer samt skov. Variationen findes også på de enkelte grunde, og derfor må naturplejen være målrettet de forskellige naturtyper der findes her, eller som der er potentiale for. En kombination af høslæt, udtynding og beskæring vil ofte skulle udføres på samme grund. Bogen er derfor disponeret som et opslagsværk hvor man kan læse de afsnit og kapitler der vedrører netop de naturplejestrategier som passer til ens grund. Opholdspladsen tæt på huset er indpasset i ly af terrænets former og med pæretræet og den store sten som forankringspunkter. Man sidder skjult for omgivelserne og har samtidig fin udsigt ned over naturgrunden. En massiv beplantning er gennem årene udtyndet og har nu skabt lys og grobund for noget af den oprindelige naturlige vegetation af græs og vilde blomsterarter. Tilbage står mindre grupper af træer og buske, udvalgt så de opfylder behovet for afskærmning af opholdspladsen ved huset. Bebyggelsen i landskabet I et naturlandskab - det være sig overdrev, lynghede eller skov - vil idealet være at husene ligger fint indpasset i landskabet. Bebyggelsen spiller sammen med terrænet, og en afskærmende beplantning tæt ved huset bidrager i særlig grad hertil. Ind mellem husene flyder større mere sammenhængende naturområder uden synlige skellinier. Sommerhusbebyggelse ved Tibirke Bakker i Nordsjælland og Korshage ved Nykøbing Sjælland er fine eksempler på dette. Samspillet mellem bebyggelsen og landskabet er overordentlig vigtig hvis ikke bebyggelsen skal tage pusten fra landskabet. Placering på grunden, formgivning, valg af farver og materialer samt beplantning omkring bygningerne bør vurderes i forhold til landskabet. I Kårup Skov og Ordrup Næs GRØNT MILJØ 7/2006 7

8 er mange huse bygget i perioden fra 1930 til 1970, små huse der siden hen er udbygget og ombygget. Et generationsskifte er på vej. Mange af de gamle huse kan ikke leve op til de helt andre krav der stilles til et fritidshus i dag. Nok op mod to tredjedele af husene er år gamle og vil sandsynligvis blive udskiftet inden for en kortere årrække. Det kan få store konsekvenser for området, både landskabeligt og naturmæssigt. Store byggeprojekter Der bygges ofte meget stort. Hvor grundene er på 3000 m 2 eller mere, som i Kårup Skov og Ordrup Næs og mange andre steder, er det med en bebyggelsesprocent på 10 (Bygningsreglementet) tilladt at bygge huse på 300 m 2 eller mere. Der investeres mange penge i disse store byggerier med det resultat at de er meget fremtrædende i landskabet. Udendørsbelysning, metalbomme, anlagte indkørsler er med til at minimere oplevelsen af at bo i naturen. Der bygges også mindre huse. Det er typehusfirmaernes træhus som i form og farver ikke er tænkt ind i et naturlandskab. Hvide farver der kritikløst løber hen over vindskeder, vinduer, døre, skodder og karnapper, gør husene meget synlige i landskabet og bidrager ikke til harmonien. Byggeprojekterne er hårde ved vegetationen der bliver fjernet og kørt op. Udlæg af rullegræs og plantning af nåletræer kan hurtigt få det til at se ordentlig ud. Bygherren havde måske forestillet sig bebyggelsen omgivet af vilde blomster og græsser, men man kan jo ikke købe en rulleeng. Han går forgæves til planteskoler, anlægsgartnere og havebrugskonsulenter der har deres fokus på parcelhaver. Rådgivningen er yderst begrænset. Fælles mål Der er mange forskellige behov og ønsker til det at eje og bo i et sommerhus. For de fleste drejer det sig dog om at slappe af, være sammen og at bo tæt på naturen - hvilket kan afspejles i sommerhusets arkitektur. Mange ønsker at sommerlivet skal være anderledes end hverdagens, gerne mere nøjsomt hvor man klarer sig med lidt og økonomiserer med plads og resurser. Andre På et lille stykke bevaret overdrev holder Naturforeningen for Ordrup Næs og Kårup Skov sin generalforsamling under åben himmel. ønsker komfort i højsædet og foretrækker et prestigebyggeri der helst skal ligge helt ud til vandet. Der er mange ønsker til livet i sommerlandet, og man kan ikke sætte regler herfor. Men uanset livsform og stil bør der som fælles mål tages meget vide hensyn til samspillet mellem bebyggelsen og landskabet og til den natur som man kommer for at opleve. Langsigtet effekt Sideløbende med bogen Naturen i sommerhusområder arbejdede grundejerforeningen med et lokalplanprojekt for grundejerforeningens område. Det omfattede bebyggelsen, naturen og de landskabelige værdier. Det var udformet som et regelsæt baseret på bogens intentioner. Formålet var at bidrage til helhedsbetragtninger for sommerhusområdets fremtid, at sikre byggeriets indpasning i landskabet og at bidrage til at sikre naturens mangfoldighed i sommerhusområder. Det lykkedes imidlertid ikke at skabe enighed i grundejerforeningen om lokalplanudkastet. Derfor kunne samarbejdet med Dragsholm Kommune ikke fuldføres. Bogprojektet blev imidlertid gennemført under stor opbakning, interesse og tilfredshed fra medlemskredsen. Projektet har som helhed skabt fokus på værdierne i sommerhusområdet. Der snakkes og diskuteres på tværs af skel i området, og der breder sig stille og roligt en bevidsthed om grundejernes ansvar for forvaltning af de mange værdier som findes her. Årlige naturvandringer med naturvejledning i pleje m.m. finder sted med stor tilslutning. Selv om lokalplanen glippede, har arbejdet alligevel været en succes med en forhåbentlig langsigtet effekt. Derfor er det også glædeligt at tilskud fra EU-midler og Friluftsrådet har gjort det muligt at udgive bogen i en form der kan anvendes af alle sommerhusejere i Danmark. KILDE Naturen i sommerhusområder. Kårup Skov og Ordrup Næs. Bag bogen står en forfattergruppe med bl.a. artiklens tre forfattere. Kan købes for 150 kr. + porto. Se foreningens hjemmeside Naturplejen må bygges på områdets naturlige dynamik, jordbundens beskaffenhed og respekten for det oprindelige, kulturbetingede naturindhold. FORFATTERNE Charlotte Helsted er landskabsarkitekt og grundejer i sommerhusområdet Kårup Skov og Ordrup Næs. Berit Jakobsen er jordbrugsakademiker og grafiker. Jørgen Stoltz er skov- og landskabsingeniør samt naturvejleder 8 GRØNT MILJØ 7/2006

9 PROFESSIONEL LØVBLÆSER MED STOR KAPACITET LAVT STØJNIVEAU Giver et minimum af støjgener for omgivelserne og brugeren GOD ERGONOMI Suveræn sele med lændestøtte som fordeler vægtbelastningen optimalt Husqvarna 356BTX er en nykonstrueret, professionel løvblæser, der bæres på ryggen og har utrolig god ergonomi. Stor luftvolumen og høj lufthastighed gør arbejdet effektivt. Air Injection mindsker risikoen for støv og snavs i indsugningsluften. E-TECH II-motoren mindsker udslippene. Lavt støjniveau, så den kan bruges i følsomme områder. 3,2 hk 79 m/s. Vejl. pris excl. moms kr ,- LOWVIB Effektiv afvibrering ved hjælp af stålfjedre adskiller vibrationerne mellem krop og maskine AIR INJECTION Indsugningsluften renses inden den når luftfilteret. Derved opnåes længere serviceintervaller E-TECH II Reducerer motorens emissioner til niveauer som ligger under nuværende og kendte, fremtidige miljøkrav KATALOG MED KOMPLET SORTIMENT BESTILLES PÅ ELLER PÅ TLF , HVOR DER OGSÅ HENVISES TIL NÆRMESTE FORHANDLER Great experience GRØNT MILJØ 7/2006 9

10 De yndigste roser er funden I Geografisk Have i Kolding har gæsterne fra 26. juni til 16. juli kunnet stemme om hvilken rose der var forsommerens dejligste. Det blev Raubritter (billederne) fulgt af H.C. Andersen, Tivoli 150, Flora Danica og Ingrid Bergmann. Fra 17. juli til 6. august kunne de stemme om hvilken der var højsommerens dejligste. Det blev Erotica fulgt af Victor Borge, Tivoli, Leonardo da Vinci og Chr. 4. Kædeslyng fra 4a som sæt i spand Løftegrej skal man tit bruge på pladserne. 4a-Severinsen forhandler nu Weissenfels kædeslyng. Den er pakket som et sæt i en spand der indeholder enten enkeltstrenget eller dobbeltstrenget kædeslyng, opkorterkrog og en lille kontrolanordning så man selv kan lave et mindre sikkerhedstjek. Kæderne findes i forskellige længder og med forskellige belastningsstyrker. Til løftegrej er der lovpligtigt årligt efter- Minérmøl angriber kastanier overalt Takket være kastanieminérmøllet har mange kastanietræer tidligt set halvvisne ud. Og det har man kunnet se i alle landsdele, også i Nord- og Vestjylland der hidtil er gået fri, oplyser Skov- og Naturstyrelsen. De første minérmøl kom til Danmark i Møllets okkerfarvede larver lever i kastanietræernes blade som tørrer ud og visner før end ellers. Bladene får grimme, brune pletter i 25-ørersstørrelse. syn hvilket 4a-Severinsen tilbyder at udføre. 4a-Severinsen A/ S, tlf Det triste er jo at træerne kan blive så livløse at se på at de til sidst bliver fældet. Det gode er at man rent faktisk kan gøre noget for at begrænse problemet. Hvis man samler bladene ind og kører dem til forbrænding eller placerer dem i et kommunalt komposteringsanlæg vil man fjerne en stor del af de møl der næste år vil lægge æg på kastaniens blade, oplyser Hans Erik Svart, Skovog Naturstyrelsen. Wienerbergers smukke klinker Inden for tegl og klinker er den verdensomspændende østrigske producent Wienerberger også blevet en stor aktør på det danske marked takket været opkøb af bl.a. Fyns Tegl sidste år. I Danmark sker aktiviteterne gennem datterselskabet Wienerberger A/S der har hovedkontor i Brøndby, salgskontorer i Varde, Helsinge og Stenstrup og produktion fire steder i landet. Det danske selskab har et standard lagersortiment på 14 klinketyper med en standardstørrelse på 200 x 100 x 52 mm. Flere typer kan dog også fås i andre formater, og via udenlandske producenter kan Wienerberger byder på et langt større sortiment der bl.a. præsenteres i det halvårlige blad Garden & Place. Prisen begynder ved ca. 200 kr. pr. m 2 uden moms. Leveringen er fri ved over 75 m 2. De klinker der lagerføres i Danmark, er alle fra udlandet, overvejende Tyskland. Ifølge Kurt Lysemose, produktchef for belægning, er udvalget baseret på en vurdering af hvad der går bedst på det danske marked, men udvalget vil senere blive justeret, og her kan bl.a. hollandske og engelske produkter komme med. Ud over klinker sælges de knap så holdbare havetegl der er hårdt brændte mursten produceret på Fyn. Endvidere sælges den gule Odense-klinke som Fyns Tegl før solgte med succes, men som fremstilles af Wienerbergers konkurrent Haemeister. Tlf Lille saltspreder til små redskaber Med sin Martofte saltspreder fra en østrigst producent har SKS Maskiner præsenteret en lille spreder der egner sig til mindre p-pladser, stier m.m. Den kan monteres på alle køretøjer, ATV, biler og traktorer med 12 volt. Sprederen drives af en motor forseglet i en rustfri stålkasse. Sprederen styres fra en kontrolboks i førerhus hvor man kan justere omdrejninger, tænde og slukke. Spredebredden kan varieres fra 1 til 4 meters arbejdsbredde, mens beholderen kan fås med 90, 105, og 150 liter. Ny serie Yanmar minigravere Den japanske maskinproducent Yanmar har lanceret en ny serie minigravere, herunder 1,5 tons maskinen Semi-Vio SV17 der er en typisk anlægsgartnerstørrelse. Med en bredde på 99 cm og en svingradius på 1 cm mindre kan den arbejde under ganske trange forhold. 10 GRØNT MILJØ 7/2006

11 Visirpakke med polykarbonatvisir og høreværn Husk visir og høreværn! Medfølger lige nu uden beregning på samtlige STIHL trimmere og kratryddere Spar 1.036,- Spar 236,- Kratrydder : FS 200 ElastoStart Plus, antivibrationssystem og langtids luftfilter-system med kompensator. Leveres med trimmerhoved AutoCut 25-2, mejseltandsklinge ø , bæresele og nu også visirpakke med høreværn. 36 cm³ 2,2 hk 6,2 kg Kr ,- Normalpris incl. visirpakke Kr ,- Kratrydder : FS 250 ElastoStart Plus, antivibrationssystem og langtids luftfi lter-system med kompensator. Leveres med trimmerhoved AutoCut 25-2, mejseltandsklinge ø , bæresele og nu også visirpakke med høreværn. 40 cm³ 2,2 hk 6,2 kg Kr ,- Normalpris incl. visirpakke Kr ,- Spar 556,- Professionel kratrydder : FS 450 Med markedets laveste vibrationer, ElastoStart Plus og langtids luftfi lter-system. Leveres med trimmerhoved SuperCut 40-2, trekantskniv ø 300, bæresele og nu også visirpakke med høreværn. 44 cm³ 2,9 hk 8,0 kg Kr ,- Normalpris incl. visirpakke Kr ,- Alle priser er excl. moms. Tilbud gældende t.o.m Nærmeste forhandler oplyses på Tel eller GRØNT MILJØ 7/

12 Byens landskab i børns perspektiv At udvikle legepladser og børnenes udendørs muligheder i det hele taget kræver at man ser udemiljøet i barnets øjehøjde Børn og unge er mindre ude end før takket være blandt andet bedre plads og muligheder indendøre. Men de er stadig aktive brugere af byernes udemiljø. Og hvis der blev taget hensyn til deres ønsker, ville de nok være endnu mere ude med de oplevelser og den sundhed der følger. Men det kniber for voksne planlæggere at tage hensyn til børns særinteresser. De kender ikke nok til børn og unges tankegang og lader dem ikke komme rigtigt til orde, og i øvrigt besværliggøres arbejdet af at det er delt ud på flere kommunale forvaltninger. Flere nyere undersøgelser leverer skyts til at gøre op med denne situation. De lægger nu op til en planlægning hvor voksne må sluge nogle kameler og i højere grad acceptere at det velordnede og stille ikke altid får forrang, og hvor der Fra undersøgelsen Kvarteret som ramme om børns hverdagsliv. Silkes tegning er fra den ældre tætte by. Legeborgen er det bedste legested for Rasmus. Han bor i den åbne etagehusbebyggelse. tages større hensyn til at børn ikke er så mobile i trafikken som de voksne. Man skal ikke kun fokusere på skolegården og legepladserne selv om de naturligvis er meget vigtige. Der skal også være områder hvor børnene kan sætte deres helt egne spor. De skal kunne søge egne veje og selv tage det fysiske miljø i deres besiddelse. Det skal planlæggere og forvaltere komme i møde i en planlægning hvor børnenes egen ekspertise udbyttes. Og sikkerhedsspørgsmålet skal håndteres mindre dogmatisk med udgangspunkt i hvad der er acceptable og ikke-aceptable risici. Også på legepladserne hvor sikkerhedsstandarderne ikke kan stå alene, men bør imødekomme børns ønsker om af afprøve sig selv. Leg udendørs er stærkt forbundet med de steder legen foregår. Legen kan give så stærke oplevelser at mange mindes deres barndoms favoritsteder hele deres liv. Derfor skal udemiljøet give plads til at opdage, bevæge sig og skabe. Det kræver at udemiljøet ses i barnets perspektiv. BYENS LANDSKABER Undersøgelsen Kvarteret som ramme om børns hverdagsliv er et dansk forsøg på at se byens landskab med børnenes øjne og udlede nogle planlæggerregler. Den er et tværfagligt forskningsprojekt med deltagelse af sociologer, psykologer, arkitekter, landskabsarkitekter og geografer. Resultaterne er samlet i Susanne Guldagers rapport Byens landskaber i børneperspektiv. Her analyseres børns muligheder i fire typiske boligkvarterer: den tætte ældre by Maja bor i parcelhus med garage. Her er neget grønt, men udelukkende i form af private haver. Clara plukker æbler i sin have. Hun bor i tæt-lav bebyggelsen hvor børnene er meget aktive ude. med karréer, den åbne etagehusbebyggelse, den tæt-lave bebyggelse og parcelhuskvarteret. 61 børn fra 5 til 12 år er interviewet om hvordan de bruger de grønne områder, og hvad de oplever som vigtigt. Svarene udtrykkes bl.a. i form af tegninger. Der er store forskelle mellem de fire kvarterer, men der er ikke et man kan sige er bedst set med planlæggerøjne. Børnene selv ser positivt på kvarterets muligheder, og især de yngre børn er endda begejstrede. Enkelte større børn har dog også kritik der i det ældre tætte kvarter mest går på restriktioner og begrænsninger og i de øvrige kvarterer mest går på manglende mangfoldighed og dynamik. Svinkeærinder på vejen Oplevelsen af udemiljøet er stærkt knyttet til deres vej mellem hjem, skole og institution. Inden for den tidsramme der er aftalt med institution eller forældre, er der mulighed for svinkeærinder hvor man kan gå på opdagelse, opsøge gode steder eller lægge vejen forbi den hemmelige hule. De fleste børn peger på et udendørs sted når de skal vælge deres bedste legested. Og de fleste huler findes i det offentlige rum og mest på vejen mellem hjem, skole og institution. De muligheder og oplevelser der er på den daglige rute, bliver en del af barndomslandskabet der huskes af barnet og formentligt bliver en reference for resten af livet, hedder det i rapporten. Børnenes svar viser at de gerne vil udfordre kroppen ved at hoppe ned fra noget, at få fart på og at gemme sig. De har et legende og afprøvende forhold til legepladserne og byens landskaber i det hele taget. Buskadset om legepladsen kan være noget af det vigtigste fordi man her kan lege jungle og gemmelege. Børn 12 GRØNT MILJØ 7/2006

Den økologiske forbindelse

Den økologiske forbindelse 4 Den økologiske forbindelse 8 Landskabet skal forvaltes dynamisk 10 Der bygges og bygges i naturen 14 Nye skovoplevelser der kan sælges 20 Det mikrobiologiske alternativ 26 Helhedstanke 34 Masser af rododendron

Læs mere

Grønt Miljø OKTOBER 2006

Grønt Miljø OKTOBER 2006 8 OKTOBER 2006 Grønt Miljø 4 Byens træer, før nu og efter 10 Hedelyngen der til sidst springer i skov 12 En rystende oplevelse 16 Kronen i løn og lind 18 Asketræer med tørre toppe 22 Mellem himmel, hav

Læs mere

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1 1 / JANUAR 2012 METROEN OG DE EFTERLADTE TRÆER Mange træer skal fjernes under metrobyggeriet i København. De tages op med hydraulisk træspade og videresælges. Men kommunen siger nej tak og forsker protesterer.

Læs mere

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1 2 FEBRUAR 2009 Grønt Miljø 4 Den grønne velfærd 12 Direktøren der vil være mester 20 Planteskolen og humlebien 28 Nogle gange vokser naturen inden for 36 Et landbrugsbryggeri der finder sit sted 42 Elmetræet

Læs mere

7 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 7/2008 1

7 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 7/2008 1 7 SEPTEMBER 2008 Grønt Miljø 4 Både med snor og uden 8 Danmarks første nationalpark 12 Filurens haver 16 Skraldets psykologi 22 Bronzedyr og unikke gravsten 28 Svanninges bjergtagende bjerge 34 Den perfekte

Læs mere

P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER. Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage

P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER. Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage 4 Se tilbage. Kig ud. Bevar særpræget 10 Kommuner vil spare på den grønne drift 12 Sådan fanger du politikerne og borgerne 18 Beboerne dyrker haver og venskaber 22 Skinnende maskiner og blinkende lygter

Læs mere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere 4 Udemiljøets kunstige lys 10 Den spektakulære grønne oase 18 Højmoser kræver udstyr med lavt marktryk 24 Big business og bold i Bredballe 30 Vil du lade slagteren snitte din vorte af? 36 De farlige træer

Læs mere

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 GRØNT MILJØ 1/2015 1

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 GRØNT MILJØ 1/2015 1 Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 FORHAVER. En grøn kultuarv bliver grå, men måske kan den bevares i en ny form. 4 STÅLKANTER. De er hypermoderne i udemiljøet, men kræver også teknisk indsigt. 10 ARBEJDSMILJØ.

Læs mere

Grønt Miljø 2004 FEBRUAR

Grønt Miljø 2004 FEBRUAR Grønt Miljø 4 SKOV & LANDSKABS SAMLING 8 VEJREGLER: DRIFT AF VEJE OG STIER 16 VEJREGLER: TILGÆNGELIGHED I TRAFIKKEN 18 MODERNE BAROKANLÆG MED NATURPRÆG 25 ERFARINGER FRA ÅRETS ANKENÆVNSSAGER 26 EN STRANDPARK

Læs mere

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013 Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013 DANSKE PARKDAGE I VARDE Frivillige, Facebook og driftsudbud er en del af forvaltningernes værktøjskasse. Side 4 HAVEUDSTILLING LØFTER HAMBORG Den ser ikke kun godt ud. Internationale

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 GRØNT MILJØ 4/2015 1

Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 GRØNT MILJØ 4/2015 1 Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 ANLÆGSGARTNERNORMER. Revideret regelopsamling med mange rettelser og tilføjelser. 4 KONKURRENCE. Danmarks grimmeste have viste hvad der ses som grimt - og smukt. 14 ØKOSYSTEMTJENESTER.

Læs mere

Friluftsrådets Natursyn

Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn 2005 Naturen er en kilde til glæde og betagelse for os alle. I en stadig mere fortravlet verden udgør naturen et fristed, en helle, hvor vi kan søge rekreation

Læs mere

Grønt Miljø 5 / JUNI 2010 GRØNT MILJØ 5/2010 1

Grønt Miljø 5 / JUNI 2010 GRØNT MILJØ 5/2010 1 4 Lok folk ud i byens grønne områder 12 Pas godt på vækstjorden 18 Der vokser ikke penge på træerne 26 Kommunen er 12 minutter fra verden 32 Haver til glemme ondskab i 36 Sansehave for vordende mødre 44

Læs mere

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper Naturgrunde Skærby strand Grundejerforening Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper 1 Indhold Hvordan hjælper vi hinanden med at bevare den smukke og mangfoldige natur i vores sommerhusområde?

Læs mere

Giv børn en stemme i byplanlægningen. hvorfor, hvornår, hvordan?

Giv børn en stemme i byplanlægningen. hvorfor, hvornår, hvordan? Giv børn en stemme i byplanlægningen hvorfor, hvornår, hvordan? Om pjecen Titel Giv børn en stemme i byplanlægningen hvorfor, hvornår, hvordan? Udgiver Center for Skov, Landskab og Planlægning Rolighedsvej

Læs mere

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011. 42 Den forudsigelige risiko 28 Ode til kastanjen. 20 Kallus. 54 Regnvandsbassinet skaber biodiversitet

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011. 42 Den forudsigelige risiko 28 Ode til kastanjen. 20 Kallus. 54 Regnvandsbassinet skaber biodiversitet Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011 4 Risikotræer med synlige symptomer 34 Sådan får man succes med landskabsstier 12 At drive en by i krisens kølvand 38 Joggerne på løbervekslerne 20 Kallus 42 Den forudsigelige

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Grønt. Miljø. BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem.

Grønt. Miljø. BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Grønt Miljø 3 / APRIL 2014 BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Side 4 SKAB LIV I BYRUMMET Brug pengene til drift i byliv frem

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2010

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2010 4 Global tøven kræver lokal handling 10 Naturens sundhedseffekt bruges aktivt 14 Isbræen i Bjørvika 20 Den digitale legeplads første beep 26 Hårdføre stauder til hårde bymiljøer 36 Lænken mellem forskeren

Læs mere

Indsigt i leg. Guide til fremtidens legelandskaber. innovation

Indsigt i leg. Guide til fremtidens legelandskaber. innovation Indsigt i leg Guide til fremtidens legelandskaber innovation 2009, Huset Mandag Morgen A/S Valkendorfsgade 13, DK-1009 København K tlf. +45 3393 9323 fax +45 3314 1394 mm@mm.dk, www.mm.dk Projektleder

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1 8 / OKTOBER 2012 18 GODE GADE- OG VEJTRÆER Ny anbefaling skal sikre stor efterspørgsel og tilsvarende stor produktion af de bedste arter og sorter til det specielle formål hvor træerne let skal kunne stammes

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Grønt. Miljø. NYE LINDE OG SKULPTURER I BREDE ALLÉ Med fornyelsen af det centrale element er Fredensborg Slotshave fit som næsten aldrig før.

Grønt. Miljø. NYE LINDE OG SKULPTURER I BREDE ALLÉ Med fornyelsen af det centrale element er Fredensborg Slotshave fit som næsten aldrig før. Grønt Miljø 5 / JUNI 2014 FREMTIDENS BY ER GRØN OG TÆT Forureningen kan imødegås ved at fortætte byerne, men kompakte byer er sårbare over for bl.a. skybrud. Side 4 TRE DAGE I AUGSBURG MED TRÆER Godt arrangement,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3 BYPLAN NYT 4 5. årgang September 2007 TEMA DET LANGE LYS Leder: Det lange lys - den globale udfordring Fremtiden skabes i de asiatiske megabyer Planlægning for et ændret klima Skaf Gehry! - Om Sønderborg

Læs mere

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere