Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr årgang 23. juni Årets sommerfest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 146 21 årgang 23. juni 2011. Årets sommerfest"

Transkript

1 Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr årgang 23. juni 2011 Indhold : Årets sommerfest - lørdag den 13. august klokken 16 Side 1 Husk farvevalgskoderne til sommerens udendørs malearbejde Side 2 Støj - uddrag af husorden Side 3 Pas på alle vore nyplantninger Side 3 Dræn og pumper Side 4 Nyt fra antenneudvalget Side 4 Nyt fra YouSee Side 4 Plads til leg Side 5 Placering af postkasser i bebyggelsen svar fra Post Danmark Side 5 Nøgle til stiger og opslagstavle - henvendelse til formanden Side 5 Grundejerforeningen Øresundsparken Kontaktinfo Side 6 Årets sommerfest Sommerfesten bliver lørdag den 13. august kl. 16. Der vil igen være bindende tilmelding, og vi sørger for mad og drikke. Hold øje med postkassen, der kommer en invitation ud i uge 25. Frist for tilmelding er 31. juli. Sæt allerede X i din kalender nu og mød op til en hyggelig aften i gode naboers lag. Vi glæder os til at se DIG Vi håber på bedre vejr end sidste år, men uanset så falder duggen tungt på den tid af året, og det vil være godt at få teltet rejst, så alle kan sidde tørt. Vi har derfor brug for mindst 4 frivillige, der kan hjælpe med at sætte teltet op fredag aften eller lørdag morgen og pakke det sammen igen søndag (hvis det er tørt, ellers snarest derefter) og med at tage grillen frem og køre den tilbage i skuret. Birgit og jeg kan ikke gøre det, og vi har også rigeligt at gøre med forberedelserne. Så teltet kommer kun op, hvis vi får tilstrækkelig hjælp. Det håber vi, kan lade sig gøre. Bedste hilsner og god sommer Festudvalget 1

2 Husk farvevalgskoderne til sommerens udendørs malearbejde. Farvevalgskoder: Følgende farvekoder er tilladte at anvende: RAL FARVE NR svarende til Sort Gori 99 (Kulsort Dækkende) RAL FARVE NR svarende til Rød Gori 88 (504 Svensk Rød Dækkende) RAL FARVE NR svarende til Grøn Gori 88 (703 Marehalm Dækkende) Indgangsfacade: Faste partier i vinduesbånd i lodret profileret beklædning: Gori Marehalm Grøn Dør og vindueskarm: Gori 99 Kulsort Vinduesrammer og udvendige døre: Gori Svensk Rød eller Gori 99 Kulsort Altan facade: Faste partier i vinduesbånd i lodret profileret beklædning: Gori Marehalm Grøn Dør og vindueskarm: Gori 99 Kulsort Vinduesrammer og udvendige døre: Gori Svensk Rød eller Gori 99 Kulsort Skærmvægge: Gori Marehalm Rækværk (alt): Gori 99 Kulsort Udhus / Carport og skærmvæg: Alt: Gori Marehalm Grøn Ovenstående er et uddrag af foreningens Husorden, som findes på hjemmesiden. Bestyrelsen. 2

3 Støj I foreningens Husorden er nedenstående forhold vedr. støj anført. Da sommeren er oplagt til udendørs aktiviteter gengives afsnittet om Støj. Unødig og støjende færdsel og aktiviteter, så som afprøvning af motoriserede køretøjer, både og lignende er ikke tilladt. Støjende adfærd må ikke forekomme på følgende tidspunkter: hverdage mellem 20:00 og 07:00 weekend og helligdage mellem 20:00 og 09:00. Den enkelte grundejer er ansvarlig for, at husstanden i øvrigt ikke bidrager til støjgener for na bo er og andre parceller. Det er klart, at man ikke kan beskrive alle de former for generende adfærd, som vi alle ønsker at undgå i et så tæt beboelsesområde som Øresundsparken. Derfor må bestyrelsen appellere til alle om at vise det nødvendige hensyn til naboer og alle andre i Øresundsparken. Pas på alle vore nyplantninger. Foreningen har brugt mange penge på at gøre vore bede og fællesarealer pæne, så bebyggelsen kan fremstå som et sted, vi kan glæde os over og som kan tiltrække købere til huse, som sættes til salg. Det er derfor meget trist at se, hvorledes børn, unge og deres forældre og andre voksne tramper ind igennem nyplantninger for at skyde genvej eller hente den fodbold, som lige har nedlagt en nyplantning. Bestyrelsen skal derfor - så kraftigt som det er muligt - opfordre alle til at være med til at bevare og passe på vore fællesarealer og værne om alle de nye træer og planter, som står der. Bestyrelsen. 3

4 Dræn og pumper Øresundsparken er bygget midt i en tidligere lergrav, så det er en stor udfordring at holde vore kældre tørre. Det vigtigste værktøj er det omfangsdræn, som ligger rundt om hver enkelt blok. Dræn er plastikrør med små huller i, og de fungerer som en slags underjordisk vandløb, der leder vandet væk fra kældervæggenes ydersider. Drænrørene ligger cm fra ydersiden af husene og under kælderens gulvniveau. Rørene har et svagt fald og munder ud i brønde, der står forskellige steder i bebyggelsen. I disse brønde står drænpumper, som pumper vandet ud i vejens kloak, hvorfra det bliver ledt helt væk. Det mest afgørende for at dette system fungerer er, at pumperne kører. Bestyrelsen har netop bedt vores elektriker om at gennemføre det årlige el-check på pumperne, og derudover er det vigtigt, at alle beboere holder øje med de pumpeskabe, som leverer strøm til pumperne. De grå skabe står forskellige steder i bebyggelsen og er kendetegnet ved at have en grøn og en rød eller orange advarselslampe på oversiden. Den grønne lampe skal være tændt, men desværre brænder pærerne ret let over, så at begge lamper er slukket betyder ikke nødvendigvis, at noget alvorligt er galt. Lyser den røde eller orange lampe, betyder det, at pumpen er stoppet, og vandet stiger i pumpebrønden med fare for, at der også kommer vandtryk på kældervæggene. Bestyrelsens drænansvarlige, Henrik Hoffmann-Hansen, vil gerne orienteres, hvis man bemærker, at en grøn lampe ikke lyser, eller at en advarselslampe lyser. Skriv gerne besked på For nylig har en pumpe været defekt, hvilket medførte, at fællesantenneanlægget satte ud. Den tekniske forklaring herpå er, at nogle af vores pumper og antenneanlægget er tilsluttet samme HFIrelæ. Derfor kan det også forekomme under tordenvejr, at antenneanlægget slår fra og herunder desuden pumperne. Så der er brug for ekstra opmærksomhed, ligesom det er tilfældet under voldsomme regnskyl. Hvis der blandt beboerne iøvrigt findes ingeniører eller andre med teknisk indsigt i drænforhold, må man meget gerne henvende sig og evt. indtræde i foreningens drænudvalg. Henrik Hoffmann-Hansen Næstformand Nyt fra antenneudvalget. Siden generalforsamlingen er det kommet ny administrator nemlig Karen Libner Rød 35. Når sommerferien er ovre vil man i udvalget undersøge om der er alternative løsninger og ikke mindst bedre priser for vores antennesignal. Så sidder du inde med viden/erfaring som kan bidrage til at vi finder den bedste og billigste løsning hører vi gerne fra dig. Nyt fra YouSee. Den nye løsninger Ekstrakanaler er forsinket men kommer senere på året. For at være opdateret på hvad det indebærer tilmeld dig Nyhedsservice på yousee.dk/nyhedsservice. 4

5 Plads til leg Mange børn leger på legepladserne i Øresundsparken, og der er heldigvis også gode muligheder for det på de forskellige legepladser i foreningen. Under første etape af renoveringen, som forløb i vinter, blev forskellige redskaber fjernet pga. ælde. det gik især ud over legepladsen ved Gammel Strandvej / Nivå Stationsvej, som nu næsten er fjernet. Det er selvfølgelig et skridt tilbage for vore legende børn, børnebørn, besøgende børn osv, og det er beklageligt. Til gengæld glæder vi os over at gyngestativet, der blev udskiftet på den store legeplads midt i bebyggelsen, bliver brugt så flittigt. Den nye fugleredegynge er blevet en succes. Nu glæder vi os også til at komme i gang med anden etape af renoveringen, hvor legehuset vil få nyt tag, legeborgen får afskærmning ved trappen, og forskellige andre mangler bliver udbedret, så de kære børn trygt kan lege med redskaberne. Samtidig med renoveringen vil der blive opført et nyt legeredskab, nemlig en tovbane også kaldet svævebane på den store legeplads. Arbejdet vil blive udført i sommer af firmaet Kurtzweil, som også stod for den første del af renoveringen, og som præsenterede visioner for legepladserne på generalforsamlingen i foråret. Vedrørende placering af postkasser i bebyggelsen. Efter henvendelse fra en beboer i Øresundsparken har bestyrelsen modtaget følgende svar fra Post Danmark. Tak for din henvendelse om hjælp til placering af brevkasse ved ejendommen Rødlersvej-10, hvor du har vedhæftet et billede, der viser adgangsforholdene. Post Danmark har ud fra det fremsendte billede vurderet, at din brevkasse er placeret korrekt jævnført 8 i Postloven nr af 21/12/2010 Loven i sin fulde ordlyd findes på under kundeservice. Med venlig hilsen Michael Schelde Nøgle til skur med stige m.m. Foreningen råder over et par lange stiger. De er placeret i rummet på siden af skuret. Nøgle til rummet, som også kan anvendes til opslagstavlen, kan købes hos formanden for kr. 30,00. Formanden. 5

6 Grundejerforeningen Øresundsparken - Kontakt Info Bestyrelsen: Formand: Dan Banja Blå Næstformand: Henrik Hoffmann-Hansen Blå Kasserer: Troels Nielsen Rød 63 Sekretær: Karen Libner Rød Medlem: Annie J. Larsen Blå Suppleanter: Jan Landler Blå 41 Marianne Holm Franck Blå Oversigt over udvalgene (det fremhævede navn er første kontaktperson): Drænudvalg: Henrik Hoffmann-Hansen Blå Thomas Rosenlund Rød Jean Marc Pedersen Blå Arrangementsudvalg: Birgit Budolfsen Rød Stefany Bondy Jørgensen Rød Legepladsudvalg: Marianne Meinertz Blå Andre kontakter: Antenne administrator: Karen Libner Rød Web administrator: Troels Nielsen Rød 63 Udlån af boremaskine: Annie J. Larsen Blå (Koster 20 kr. pr. dag) Gartner: Marco Kjærgaard Larsen Rød Ejendomsforsikring: Ejendomsadministrationen Marianne Jensen Ørenlyd: Ansvarshavende redaktør: Dan Banja Blå Redaktion & layout: Per Rahbek Rød

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 Indhold : Forsikring Side 1 Korrektion af indlæg Problemer med antennesignal i Ørenlyd nr. 132 Side 2 Arbejdsweekend

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 125 15 årgang, 23-10-2005

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 125 15 årgang, 23-10-2005 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 125 15 årgang, 23-10-2005 Indhold : Sænk farten! side 1 Hunde side 2 Haveaffald side 2 Antenne side 3 Fællesarealer side 3 Halvårsregnskab side

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Beboerbladet for Niverød IV. 4 eren

Beboerbladet for Niverød IV. 4 eren Beboerbladet for Niverød IV 4 eren NR. 2 OKTOBER 2014 Indholdsfortegnelse Formandens klumme... 3 Redaktionen har ordet... 4 Hjemmeside med nye muligheder... 5 Besøg Fredensborg Boligselskab... 5 Nyt fra

Læs mere

Nr. 2 september 2006. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden

Nr. 2 september 2006. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden Nr. 2 september 2006 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Fra bestyrelsen: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther Oplysning til nye beboere Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden Nyt fra hjemmeside/webmaster

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan.

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan. Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl. 19.00. Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 17 Marts 2014

Nyhedsbrev nr. 17 Marts 2014 ISTANDSÆTTELSE AF OPGANGE OG NYE LAMPER Som I måske har bemærket er opgangene Marielystvej 5 og Bendzvej 10 blevet sat i stand og malet. Dette blev besluttet på sidste general forsamling. Bestyrelsen er

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere