Indhold. Hvornår er angst et problem: Hvad er angst? Hvornår bør et barn have hjælp til sin angst? Angstlidelser hos børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Hvornår er angst et problem: Hvad er angst? Hvornår bør et barn have hjælp til sin angst? Angstlidelser hos børn"

Transkript

1 Angstlidelser hos børn Basen 4 september 2014 Mikael Thastum Indhold Hvad er angst Angstlidelser Prævalens/årsager etc Skelne mellem normal og patologisk angst Behandling Effekt af behandling Lidt om behandling af ASD med angst Hvad er angst? En almindelig følelse som alle oplever Opstår når vi tror vi er i fare En nødvendig medfødt mekanisme som beskytter os mod fare og hjælper os med at overleve Når angst bliver et problem, er der typisk tale om vedblivende angst Hvornår er angst et problem: Angst er kun et problem når den: Bliver udløst når vi ikke ønsker det Intensiteten er ude af proportioner med den reelle fare Går ud over livet Hvordan skelne mellem normal angst og angstlidelse ICD-10: Betydelig gene; DSM-IV: Klinisk betydningsfuldt ubehag eller griber i væsentlig grad ind i personens dagligdag. 1. Antal områder hvor angsten griber ind i daglig funktion (f.eks. skole, hjemme, kammerater). 2. Hvor tit påvirker angsten. 3. Hvor intenst opleves angsten. Angsten/bekymringen er større end hvad der opleves af jævnaldrene eller er ikke-alderssvarende. Angsten/bekymringen fører til undgåelse. Angsten/bekymringen forårsager signifikant ubehag eller påvirker signifikant daglige aktiviteter. Hvornår bør et barn have hjælp til sin angst? Når angsten griber forstyrrende ind i barnets eller forældrenes hverdag. Når angsten forhindrer barnet i at klare ting, som de fleste jævnaldrene klarer. Når angsten forhindrer barnet i at gøre ting, som det virkelig gerne vil kunne. Når angsten gør barnet ked af det og/eller meget irriteret. Når angsten går ud over barnets skolegang, fritidsaktiviteter eller venskabsrelationer/ andre sociale relationer. 1

2 Hvorfor behandle angst Hvorfor behandle angst Konsekvenser på kort sigt Konsekvenser på langt sigt Svært ved at koncentrere sig Præsterer dårligere i skolen Færre venner Lavt selvværd Føler sig syg og utilpas Går glip af alderssvarende aktiviteter Går ud over familien Fortsatte problemer med angst der hæmmer livsudfoldelsen Risiko for udvikling af depression i teenagealderen Risiko for misbrug i voksenalderen Flere besøg hos lægen Angsten påvirker kroppen, tænkningen og adfærden Kamp/flugt-mekanismen Tankerne mere eller mindre konstant rettet mod mulige farer og trusler Undgåelsesadfærd Forskellige slags angst Separationsangst Enkelfobier OCD Generaliseret angst Socialfobi Panikangst forstyrrelse Typisk flere slags angst på samme tid Hvor mange børn har angstproblemer? Ca. 5% Halvdelen af voksne med angstlidelser debuterede i barneladeren 2

3 Livstidsprævalens %. Angstforstyrrelse mest hyppige lidelse for børn og unge. Hyppigere for piger end drenge. Komorbiditet: angste børn har mere end en angstdiagnose. Homotypisk kontinuitet men lidelsen kommer og går. Heterotypisk kontinuitet (depression misbrug udadreagerende forstyrrelser. Høj komorbiditet med depression. Høj kontinuitet af psykopatologi ved f.eks. 10 års follow-up (op til 80%). Årsager til udvikling af angst kan være At barnet er genetisk disponeret At barnet har et medfødt ængsteligt temperament At barnet har en særlig opmærksomhed over for farer i omgivelserne At barnet ser, at andre (f.eks. forældrene) er bange At barnet opdrages på en overbeskyttende eller overkontrollerende måde. Årsager til vedligeholdelse af angst kan være Almindelige vedligeholdende cirkler 1 Flugt/undgåelse At barnet undgår det, det er bange for At barnet har urealistiske tanker og opfattelser om det, det er bange for At forældre og andre i omgivelserne uhensigtsmæssigt støtter barnet i undgåelsesadfærden og i dets angste tanker. Får ikke afkræftet angsten Får ikke lært mestringstrategier Angst Flugt/undgåelse Almindelige vedligeholdende cirkler 2 Sikkerhedsadfærd Almindelige vedligeholdende cirkler 3 Katastrofetænkning Angst Symptomer Får ikke afkræftet angsten At det frygtede ikke skete attribueres til sikkerhedsadfærden Sikkerhedsadfærd Forsøg på at hindre katastrofen Øget angst Misfortolkning 3

4 Almindelige vedligeholdende cirkler 4 Hyperopmærksomhed Almindelige vedligeholdende cirkler 5 Performance angst Bekymring om at negative ting skal ske Bekymring om optræden (performance) Beviser/symptomet bemærkes (eller produceres) Scanner/tjekker Tilsyneladende bekræftelse Angstsymptomer Almindelige familievedligeholdende cirkler 1 Overinvolvering/forstærkning af undgåelse Almindelige familievedligeholdende cirkler 1 Forsikringer (reassurance) Angst/frygt Barnet er sårbart Angst/frygt Barnet har brug for hjælp Manglende mulighed for at afkræfte trusler/ bekræfte mestring Overinvolvering/ beskyttelse Manglende mulighed for at udvikle egne mestringsstrategier. Fremmer afhængighed af andre Forsikringer (reassurance) Barnet Forældrene Barnet Forældrene Situation: At skulle sige farvel til mor og gå ind i klassen Klinisk model for vedligeholdelse af angst Får ikke afkræftet antagelser Reinforcering af undgåelse Kun klarer det ikke. Hun får det rigtig dårligt Anspændt Ængstelig Krammer og prøver at trøste Tager barnet med hjem Der er sikkert nogen der vil drille mig Angst Mavepine Holder fast I mor Vil ikke gå ind Hvad kan der gøres Kognitiv adfærdsterapi KAT Praktisk træning i mestringsstrategier Stærk videnskabelig evidens over mange studier (60-90% får det bedre) Medicin SSRIs Få gode studier men færre end for KAT Rådgivning legeterapi undersøge årsager Ingen evidens Mor Barn 4

5 Kendte programmer Coping Cat (Kendall) Friends (Barrett) Cool Kids (Rapee) Varierer bl.a. mht. i hvilken udstrækning forældrene inddrages i behandlingen Format 8-10 sessioner/ uger alder 7-17 Med forældrene Enhver/ alle angstdiagnoser Arbejdsbøger terapeut, barn, forældre Gruppe og individuelt format Adskillige versioner: Klinisk Skole Selv-hjælp (biblio online) Komorbid depression og autismespektrum KAT (Cool Kids/Chilled) Psykoedukation. Kognitiv ómstrukturering (detektivtænkning). Gradueret eksponering (trappestiger). Forældretræning. Træning i sociale færdigheder. Hjemmearbejde Belønning Eksklusionsovervejelser i gruppebehandling Dårlig begavelse: der skal læses og skrives meget Gennemgribende udviklingsforstyrrelser: gruppedynamik og samhørighed Deprimerede børn Adfærdsforstyrrede børn Vanskelige skilsmissesager MANUALERNE 3 bøger: terapeut, forældre og barn Ikke kogebøger men vejledninger Følg de overordnede linjer, men tilpas til gruppen Brug forældrenes/børnenes eksempler Læse til hver gang, ikke alt kan nås i sessionerne 5

6 Psykoedukation Til forældrene: Information om hvad angst er, årsager til og vedligeholdelse af angst. Sund og usund angst. Til børnene: Hvad er angst angstens 3 dele hvorfor mig min angst følelser - bekymringsskala Hjemmearbejde Formentlig vigtigt for succes Hjemmearbejdet øges hvis: Have et klart rationale for opgaven Altid gennemgå hjemmearbejdet i sessionen Beløn forsøg Lav problemløsning Bed forældrene om at tælle hjemmearbejde Målsætning i session 1 Lav 3-5 mål Afsæt minimum 20 min til sidst i første session Konkrete, specifikke og målbare mål Skriv målene ned og tjek op på, om der arbejdes hen mod dem Mål 1 Sove i min egen seng 2 Sove hos min veninde Nina 3 Kunne gå tur med naboens hund 4 Styre min vejrtrækning når jeg går i panik Gode spørgsmål til målformulering med forældre Hvad synes I, det ville være dejligt at jeres barn kunne, hvis det ikke havde angst? Hvad ville I ønske, at jeres barn holdt op med at gøre? Hvad vil I som forældre gerne opnå ved at deltage i behandlingen? Gode spørgsmål til målformulering med barnet Hvis du ikke skulle bruge tid på at være angst, hvad ville du så have tid til? Gad vide hvad børn der ikke har angst bruger tiden på? Hvis jeg havde en tryllestav, der kunne få din angst til at gå væk natten over, hvad ville du så kunne vågne og foretage dig? Hvis ikke du skulle tænke på, hvordan du skulle/om du kunne nå dine mål, hvad ville du så ønske at kunne? Hvad mangler du at kunne få at føle dig helt tip/top? DEN KOGNITIVE GRUNDMODEL OG DETEKTIVTÆNKNING 6

7 Angste børns tænkning Overvurderer sandsynligheden for at det de er bange for vil ske Overvurderer konsekvenserne hvis det skulle ske Undervurderer egen evne til at håndtere situationerne Det er naboens børn Adfærd Begynder at løbe Den kognitive grundmodel Går ud og skælder ud Et vindue smadres i kælderen Tanker Kropslige reaktioner Ryster Pulsen stiger Anspændt Der er indbrud Følelser Angst Panik Irritation Vrede Bekymringsskalaen Introduktion til sammenhæng ml tænkning, følelser og krop DETEKTIVTÆNKNING HVAD ER EN MERE REALISTISK ELLER HJÆLPSOM TANKE I SITUATIONEN? 7

8 Detektivtænkning Sokratisk spørgeteknik Skal lede frem til en mere realistisk eller hjælpsom tanke for barnet Svær teknik at lære tager tid Typiske spørgsmål: Hvad er sandsynligheden? Hvem kunne der ellers ske? Hvad er det værste, der kunne ske ved det? Hvad ville din ven Jakob tænke i samme situation? Vigtige bemærkninger Detektiv tænkning virker kun ved urealistisk tænkning Hvis tanken faktisk er realistisk, så må der gribes til andre strategier Vær ikke for perfektionistisk i processen Nogle børn mestrer ikke detektivtænkning, men kan lære at finde en realistisk tanke Jo mere øvelse desto mindre nødvendigt at lave detektiv-ark Realistisk tænkning Detektivens bevisark Begivenhed Hvad sker der? Tanker Hvad tænker jeg? Bekymringstal: Hvilke beviser er der? Hvad har jeg for fakta om situationen? Hvis der ikke sker noget dårligt hvad kunne der så ske? Har jeg været i lignende situationer tidligere? Hvad skete der da? Kender jeg nogen, der har været i en lignende situation? Hvad skete der for ham eller hende? Hvad er det mest sandsynligt, at der sker? Hvad er min realistiske tanke? Bekymringstal: Realistisk tænkning Detektivens bevisark Begivenhed Jeg skal holde et oplæg på skolen Hvad sker der? Tanker De andre vil se hvor genert, jeg er, og de vil tale om mig bag min ryg. Hvad tænker jeg? Grad af bekymring: 8 Hvilke beviser er Jeg har holdt foredrag før, og en gang blev jeg der? meget genert. Jeg har set andre børn blive generte nogle gange, Hvad har jeg for fakta så jeg er ikke den eneste, der har det sådan. om situationen? Jeg har hørt andre sige, at de har lavet dårlige oplæg eller følt sig generte over at holde oplæg, men jeg lagde ikke mærke til, at de gjorde noget Hvis der ikke sker forkert eller, at de så generte ud. noget dårligt hvad kunne der så ske? Selv da jeg lagde mærke til, at andre børn var generte, snakkede jeg ikke med andre om det eller tænkte dårligt om dem for det Har jeg været i lignende situationer Det kan godt være, at jeg bliver genert, men folk tidligere? Hvad skete lægger ikke nødvendigvis mærke til det. der da? De fleste ser lidt nervøse eller generte ud, når de taler foran en gruppe mennesker så jeg kommer ikke til at se så anderledes ud. Kender jeg nogen, der har været i en Selv om folk lægger mærke til, at jeg ser genert lignende situation? eller nervøs ud, betyder det ikke, at de kommer til Hvad skete der for at bagtale mig. ham eller hende? Jeg har holdt oplæg før og været genert, men der var ingen, der sagde noget særligt om det. Hvad er det mest Jeg har set andre mennesker holde oplæg, og de sandsynligt, at der har set rigtig generte ud, men folk har faktisk sagt sker? pæne ting til dem. Hvad er min Jeg klare det sikkert fint, og selvom jeg laver nogle fejl, er der nok ikke nogen der opdager det. realistiske tanke? Grad af bekymring: 3 Angste børns adfærd Arbejde med adfærd Eksponering Undgår alt de er bange for oplever dermed aldrig, at tingene sjældent er som de forventede Laver sikkerhedsadfærd for at kunne håndtere situationer Udholder ind imellem med stort ubehag ting de skal 8

9 Rationalet bag eksponering Eksponering Konfrontation med et frygtet objekt, situation eller følelse. Udsætte sig selv for det frygtede og opleve følelsen af angst uden at den frygtede konsekvens indtræffer. Erfaringer med, at det frygtede reelt ikke er så farligt Trappestiger Hierarki over skræmmende situationer startende med det mindst skræmmende Målet er at klare en hidtil undgået situation eller at udfase sikkerhedsadfærd Teknikken kan bruges i alle former for frygt Eksponering ved forskellige typer angst GAD Beroligelse --- udfase beroligelse usikkerhed om fejl --- opbygge tolerance for usikkerhed ved mindre tid til tjekke lektier OCD -Tanke-handlingsfusion ritualhindring eller udfasning Fobi - Angstvækkende stimuli ---- kontakt med det angstvækkende Socialfobi -- sociale situationer undgås-- øget social deltagelse Panikangst - angst for kropssymptomer -- interoceptiv eksponering Kreativitet er vigtig! Eksponering Gentagelse Hver dag Blive ved indtil angsten daler Pas på sikkerhedsadfærd Revider trappen om nødvendigt Hav flere i gang på en gang Husk belønninger Forarbejde til trappestiger med børnene Brainstorm over frygtede eller undgåede situationer (angst og bekymringsliste) Børnene beskriver situationer som er virkelig svære, svære eller lette De frygtede situationer kategoriseres i temaer, så trappestigerne bliver meningsfulde Overvejelse af belønninger der kunne passe til gennemførelse af eksponeringsopgaverne 9

10 Angst og bekymringsliste Blive passet af en barnepige om aftenen - Bekymring: 9 Blive vaccineret - Bekymring: 10 Disse ting er Mor kommer for sent og henter mig eller kommer for sent hjem virkelig svære at - Bekymring: 9 gøre Høre lyde uden for mit værelse om natten - Bekymring: 10 Sove på mit eget værelse - Bekymring: 8 Gå i skole - Bekymring: 6 Gå til lægen med mor - Bekymring: 5 Disse ting er Høre mærkelige lyde om aftenen - svære at gøre Bekymring: 7 Være i mørke - Bekymring: 6 Sove hjemme hos far - Bekymring: 5 At være i et andet værelse end de andre derhjemme - Bekymring: 2 Tage hjem til en ven efter skole - Bekymring: 4 Disse ting gør mig lidt bekymret Besøge mormor og morfar sammen med mor - Bekymring 1 Besøge far om eftermiddagen - Bekymring 2 1. Beslutte et mål 2. Brainstorme mulige trin til målet 3. Giv hvert trin en bekymringsrating 4. Vælg trin der dækker hele spekteret af ratings 5. Skriv trinene ind i hierakiet 6. Forhandl belønninger for hvert trin 6 trin Belønning At arbejde med angst kræver stor indsats! Belønning kan øge motivationen til at gå i gang Udfases når det ikke længere er nødvendigt Belønning kan gives i gruppe og hjemme hos familierne Klistermærker i klinikken Belønning kan være mange ting! Positiv dagbog/post its Emmas mål: At kunne være hjemme med en barnepige uden at bekymre mig om at mor er ude Trin 10: Være hjemme med en barnepige imens mor overnatter ude Belønning: Gå i biografen med to venner Trin 9: Være hjemme med en barnepige nogle timer om aftenen Belønning: Have venner til at overnatte Trin 8: Være hjemme med bedsteforældre til kl uden mor Belønning: Gå på restaurant Trin 7: Være sammen med far imens mor går ud om aftenen Belønning: Have en ven på besøg til aftensmad Trin 6: Være hjemme med en barnepige hele dagen Belønning: Mor tager en overraskelse med hjem Trin 5: Være hjemme med en barnepige om eftermiddagen Belønning: Være oppe en halv time længere end normalt Trin 4: Være hjemme med bedstemor hele dagen Belønning: Vælge en aktivitet jeg kan lave sammen med mor Trin 3: Være hjemme med far imens mor går ud i 4 timer Belønning: Cykle en tur med mor Trin 2: Være hjemme med bedstemor i en halv time Belønning: Vælge hvad vi skal have til aftensmad Trin 1: Være hjemme med far imens mor tager af sted i 15 minutter Belønning: Få læst en ekstra godnathistorie Almindelige fejl Trappestigen indeholder forskellige temaer: Bus og komme i skole Udtrapning af sikkerhedsadfærd og undgåelse på en gang For store bekymringstal mellem trin Sociale færdigheder og assertiv adfærd Nonverbal Øjenkontakt Kropsholdning Tydelig stemme Verbal Starte samtaler Svare Venner Hilse Konversere Invitere Give og modtage komplimenter Selvtillid Give udtryk for hvad man mener Stå fast på sig selv uden konfrontation Bede om hjælp 10

11 Forældretræning Strategier forældrene kan bruge til at hjælpe børnene med at opbygge modig adfærd, og at reducere angst/bekymret adfærd Støtte ikke-angst/modig adfærd Opmærksomhed Ros (specifik) Belønninger Model-indlæring Uafhængighed Minimere angst/uønsket adfærd Undgå overdreven beroligelse (brug realistisk tænkning) Naturlige konsekvenser Undgå at belønne angst adfærd Konsekvens både ift. belønning og straf Kontrollere egne følelser Til forældre Hvis processen går i stå Opsummer fremgangen Revider realistisk tænknings teknikken Brainstorm næste trin Se på dine egne holdninger og følelser Husker du belønninger Er de voksne enige Er det svært at være hård Forældre - vanskeligheder Ikke nok tid til eksponering Begrænset forældremotivation beløn dig selv struktur brug øvelserne selv Hvornår skubbe (angst/mgl interesse) Overtage for barnet Forældres egen angst Forældres antagelser eller forventninger står i vejen Vedligeholde fremskridt og mestring af tilbagefald Gennemgå mål og lav evt nye Diskuter fremtidsplaner og mestring af tilbagefald. Fejring 11

12 AARHUS UNIVERSITET Hvad er Angstklinikken for Børn og Unge? Hvad har vi lavet? Hvad er Angstklinikken for Børn og Unge Blev etableret i 2008 En forsknings- og undervisningsklinik Ekstern finansiering nødvendig til aflønning af kliniske psykologer, sekretær og forskningsmedarbejdere Mål med forskningen: At få bedre forståelse af børn med emotionelle problemer, samt at udvikle, afprøve og forbedre behandlingsmetoder til disse børn. Støttet af: 67 EFFECTIVENESS STUDY Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond AARHUS UNIVERSITET Tine Lind Nielsen Psykolog Silke Stjerneklar, Phd-studerende Marianne Bjerregaard Madsen, sekretær Irene Lundkvist- Houndoumadi, Phd-studerende Siden 2009 har 309 børn og unge gennemført et behandlingsforløb 12 psykologistuderende 106 børn og unge står på venteliste 36 børn og unge starter i behandling i efteråret Esben Hougaard, professor Mikael Thastum, professor, leder af klinikken 69 Kristian Bech Arendt, Phd-studerende Hjalti Jónsson, Adjunkt, Syddansk Universitet EFFECTIVENESS STUDY 70 Vores undersøgelser En RCT ventelistestudie af effekten af Cool Kids programmet i Danmark Kristian Bech Arendt 12

13 Første uafhængige afprøvning af Cool Kids programmet. Første afprøvning i Danmark af et manualiseret CBT program for børn med angstlidelser Hvad fandt vi ud af Diagnose Cool Kids Venteliste Spørgeskema om angst Mors besvarelse % der blev fri af deres primære angstdiagnose Lige efter behandlingen 64 % 6 % % der blev fri af alle angstdiagnoser 3 måneder efter behandlingen Lige efter behandlingen 78 % 48 % 6% g g 3 måneder efter behandlingen 55 % g gc g Angstens påvirkning af dagligdagen Mors besvarelse Hvad lærte vi? Cool Kids er en effektiv behandling for børn med angst også i Danmark Effekten af behandlingen øges over tid 13

14 Hvad hvis man laver Cool Kids behandling uden for universitet? Virker det så? 86 familier deltog 4 PPR kontorer 3 børnepsykiatriske afdelinger Hjalti Jónsson Træning af behandlerne % der blev fri af deres primære angstdiagnose 2 dages kursus I Cool Kids behandlingsprogrammet 3 x 2 timer supervision i gruppe for hvert behandlingsforløb Spørgeskema om angst mors besvarelse Klinisk signifikant ændring 84 14

15 Hvad kan man lære af det? Cool Kids behandlingen virker også i det virkelige liv Men ikke helt så godt Hvad med de børn der ikke blev fri af deres angst efter behandlingen? Kan de hjælpes? Non-responder projektet Kan skyldes forskellige ting Irene Lundkvist- Houndoumadi Hvordan gik det så dem? I vores RCT havde 24 børn (23 %) ikke haft god effekt af behandlingen 6 havde andre problemer end angst 18 fik tilbudt et ekstra individuelt behandlingsforløb 4 takkede nej 14 gennemførte behandlingen 3 måneder efter den individuelle behandling: 79 % var fri af deres primære diagnose 64 % var fri af alle diagnoser 86 % havde haft god effekt af behandlingen Hvad har vi gang i nu? Online behandling af unge med angstlidelser Men hvorfor det? Og hvad er det? Alt for få børn og unge får tilbudt hjælp Det kan være svært at nå de unge Måske bedre for unge at kunne sidde hjemme og arbejde med deres problemer med hjælp af en behandler i telefonen. 15

16 Vi ved stadig ikke nok derfor behov for mere forskning: Pilotafprøvning i efteråret Stor effektundersøgelse fra foråret 2015 Hvorfor har unge med socialfobi ikke så god effekt af behandlingen? Og hvad vil kunne hjælpe dem? Hvem har gavn af hvad? Hvad er det der virker? Hvordan udvikles angstlidelser? Er forældre vigtige i behandlingen? Kan angstlidelser forebygges? Stepped-care behandling? ASD og komorbid angst Behandling af angst hos børn med ASD 50 % (40% - mellem 11% og 84%) af børn med ASD har også klinisk angst Behandling af angstlidelser hos børn og unge med ASD med alderssvarende intellektuel funktion lovende resultater. 16

17 Cool Kids programmet tilpasset børn med ASD Fra forældrehæftet: Mennesker med autismespektrumforstyrrelser har vist sig at være særligt sårbare over for udviklingen af angstrelaterede tilstande. Selvom vi ikke er sikre på hvorfor, så er der flere faktorer, man mener, bidrager hertil, blandt andet tendensen til at være konkrettænkende, at tænke sort/hvidt-enten/eller, at foretrække rutiner og have svært ved forandringer, at have vanskeligheder i forhold til kontakt og venskaber med jævnaldrende, at have kommunikationsvanskeligheder (ift. at man ikke kan udtrykke sig klart, at man bliver misforstået eller misforstår andre) og sensorisk følsomhed. Under alle omstændigheder er der ikke noget vundet ved at prøve at finde en ÅRSAG, når det, der virkelig hjælper, er at komme videre ved hjælp af de rette redskaber. Modifikationer i behandlingen Samme elementer som i traditionel angstbehandling, men: Mere visuel hjælp og mere strukturerede arbejdsark Også fokus på at lære afslapningsøvelser Mere eksponering De kognitive elementer forsimplede (hjælpsomme/ikkehjælpsomme tanker ud fra lister) 17

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl.

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5 De forskellige

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste

angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste Nr. 24 april 2009 www.angstforeningen.dk Foto: Noël Zia Lee (flickr/cc) Tema: angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet April 2006 14 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Generaliseret angst Søde læger = raske patienter Forskning: socialfobi i Århus Angstforeningen i fællesråd Selvhjælp på nettet Årsrapport for

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 PSYKOEDUKATION 4 AT VÆRE GOD NOK 5 REGISTRERINGSSKEMA/LOGBOG 6 FORDELE-ULEMPE SKEMA 7 SKALERINGSMODELLER

Læs mere

www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 3. Juli 2002

www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 3. Juli 2002 www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 3. Juli 2002 DEN EVIGE ANGST Ovenstående er malet af den hollandske billedkunstner Pieter Bruegel den ældre i 1559. Titlen er: flamske

Læs mere

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden Program dag 6 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Angst 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Angstøvelser Stress, angst og depression 12.00

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere