inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013"

Transkript

1 3. årgang Nr. 10 juli 2013 inside Langt om længe blev det forår. Torben Møller fejer op i Salamanderparken efter nybyggeriet. Afdelingen ligger et godt stykke ude ad Ormslevvej. I baggrunden holder hans køretøj Jette, som han bruger, når han har ærinde i Viby eller andre steder. Køretøjet er opkaldt efter hans kone. Foto: Erlind Daugaard

2 Side 16 Side 20 Side 11 Kære læsere Vi bringer indbydelser til to jubilæer og nævner et 60 års jubilæum. Vi skriver yderligere om en sommerfest en gallafest samt en revy. En ny fitnessplads er indviet det var godt nyt se side 12 og 13. Desværre har vi jo haft 2 brande men sådan kan livet jo også være! Det sidste nye spil Krolf skal vi prøve den 20. juli. Det "gamle" spil Boccia foregår den 17. august se side 17. På side 21 til 59 kan du læse om repræsentantskabsmødet. Redaktionen består nu af seks "skribenter" vi byder Erik velkommen. Nu holder vi en "lille" ferie, men er tilbage i september/oktober nummeret. God sommer! Indhold Leder...3 John Jensens jubilæum Poul Ankersens jubilæum... 6 Gallafest års jubilæum... 8 Sommerfest Fitnessplads indviet Carportbrand Spejderhytte brændt Navnenyt Bocciastævne Byttelejlighed Revy Krolfstævne Repræsentanskabsmøde ÅRGANG juli 2013 blad nr. 10 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet uge Næste nummer udkommer sept./oktober 2013 Deadline næste nummer 3. september 2013 Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Erik Mathiasen tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens oicielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 Juli 2013

3 Leder Af Poul Ankersen, formand Mistet ancienietet Da jeg blev meldt ind i boligforeningen og med mig mange, mange flere med-lemmer fik vi at vide, at vi bare skulle betale de 100 eller 200 kr., som medlemsbeviset kostede, hvorefter vi kunne stå som ikke aktivt søgende år ud og år ind, uden at det kostede så meget som en krone. Man stod på listen og sparede anciennitet op. Den dag man skulle til at søge en bolig, henvendte man sig i bolig-foreningen og betalte et ventelistegebyr for at være aktivt søgende. Det var i modsætning til boligselskaberne, hvor man hvert år skulle betale uanset, om man var boligsøgende eller ikke. Ny lovgivning I 2010 blev boligforeninger og boligsel-skaber ligestillet, således at boligforeningsmedlemmerne nu skulle til at betale gebyr for at bevare ancienniteten. Der blev tillige ændret i betegnelserne, så nu er vi alle medlemmer af en boligorganisation (hvilket kønsløst ord!). I alle udlejningsafdelinger over det ganske land forestod en mægtig opgave med at udsende breve og opkrævninger til medlemmerne, som skulle tilkendegive, om de fortsat ville være medlem og bevare deres anciennitet og betale gebyret. Mange breve kom retur, bl.a. fordi medlemmerne havde glemt at meddele adresseændring. Den anseelige mængde returbreve skulle selvfølgelig gemmes, så det kunne dokumenteres, at man havde gjort, hvad man kunne for at få kontakt med medlemmet. Der var også en del presseomtale af den nye ordning. Hvis ikke medlemmet havde reageret indenfor den fastsatte frist, blev vedkommende slettet og mistede sin anciennitet. Der skulle ikke sendes rykkerbreve ud til de med-lemmer, som ikke betalte. Rigtig mange medlemmer mistede ved den lejlighed deres anciennitet. Rykkerprocedure Lovgiverne har nu indset, at lovgivningen har været for dårlig, og for at lappe herpå indførtes der i år et krav om, at medlemmerne skulle rykkes en gang, inden man skred til sletning. Det var ganske fair, syntes vi i Alboas bestyrelse. Men det var samtidig udtryk for en massiv forskelsbehandling af de medlemmer, som tabte ancienniteten, da lovgivningen blev gennemført. De blev ikke rykket. Kunne der rettes op på det Vi forsøgte i Alboas bestyrelse at rette henvendelse til Aarhusbolig om sagen, idet vi var af den opfattelse, at de, der havde mistet ancienniteten i første omgang, skulle have en chance mere. Det blev gjort i form af et forslag til Aarhusboligs repræsentantskabsmøde, men desværre nød forslaget ikke fremme på repræsentantskabsmødet. Det faldt med alle stemmer undtagen vores imod. Samtidig havde Aarhusbolig sendt vort forslag til tilsynet, som fandt, at det heller ikke havde juraen med sig. Det vil sige, det var ulovligt. Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at der er udøvet en stor uretfærdighed overfor vore tidligere medlemmer, og vi vil fortsat følge op på sagen. Lovgivningen er utvivlsomt blevet hastet gennem Folketinget, og der var kun en forholdsvis kort tidsfrist for medlemmerne til at svare og betale. Juli

4 INDBYDELSE Torsdag den 1. august 2013 har direktør John Jensen været ansat i ALBOA i 25 år. Det ønsker vi at markere med en reception i Beboerhuset P4 Pottemagertoften Højbjerg Fredag den 9. august 2013 Kl Med venlig hilsen Organisationsbestyrelsen 4 Juli 2013

5 Direktør John Jensen har 25 års jubilæum Af Poul Ankersen Tirsdag den 2. august 1988 startede direktør John Jensen som forretningsfører i den daværende Højbjerg Andelsboligforening (HAB). Traditionen i foreningen var dengang, at man ikke måtte starte på en mandag. Gammel overtro vil nogen nok mene i dag, men foreningen fik med John en dynamisk og moderne forretningsfører. John var blevet headhuntet fra ingeniørfirmaet Lykke Christensen og kendte i forvejen en del til HAB, idet firmaet havde været med ved opførelsen af byggerierne i Håndværkerparken. I det gamle HAB var man De s. John indførte som noget af det første du-formen. Han var og er meget informativ og indførte således torsdagsmøder med personalet, hvor der blev orienteret om dette og hint. En kapacitet som John kan en boligforening ikke have helt for sig selv. Blandt Johns mange tidligere og nuværende tillidshverv kan nævnes formandsposten i Renholdningsselskabet i de år, hvor der var mange spegede tråde, som skulle udredes, hvad han klarede med bravour. Ligeledes har John i mange år været en respekteret formand for Boligselskabernes Landsforenings (BL s) 5. kreds og som følge deraf også medlem af BL s bestyrelse. John er uddannet som murer og blev senere ingeniør. Mureruddannelsen kom ham senere til gode på byggepladserne, da han var bekendt med jargonen og sproget i skurvognen. Da Viby Andelsboligforening (VA) i 2006 stod overfor at skulle have en ny forretningsfører, da Ole Maltesen gik på pension, havde formandsskabet og forretningsførerne i Viby og Højbjerg talt sammen. Tanken om at oprette en fællesadministration Alboa opstod i løbet af år 2004 og pr. 1. april 2006 var fællesadministrationen en realitet med John Jensen som forretningsfører. Senere er John blevet direktør. Langsomt modnedes tanken om en egentlig fusion af de tre foreninger: HAB, VA og Bo&Liv. Dette blev en realitet ved indgangen til år 2011, så John Jensen er ny direktør for den næststørste boligforening i Århus, som er blandt landets 10 største foreninger. Johns jubilæum fejres den 9. august med en reception i P4 i Håndværkerparken i Højbjerg, kl Bestyrelsen ønsker vor 25 års jubilar hjertelig til lykke med jubilæet og takker ham for den store indsats, han har gjort i boligbevægelsens tjeneste og for vor forening. UDLEJNING SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. Juli

6 25 års jubilæum POUL ANKERSEN Den 1. september 2013 har Poul Ankersen, formand for ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus - 25 års jubilæum som medlem af organisationsbestyrelsen. Det ønsker vi at markere og inviterer hermed vore beboere, repræsentantskabet, medarbejdere og samarbejdspartnere til reception: Fredag d. 6. september 2013 kl på Viby Folkebibliotek - Skanderborgvej 170, 8260 Viby J Med venlig hilsen ORGANISATIONSBESTYRELSEN almen boligorganisation aarhus VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J // 6 Juli 2013

7 Gallafest i Beboerhuset P4 Foto: Henning T. Nielsen Den 16. april 2013 fejrede børneklubben i P4 i Højbjerg majestætens fødselsdag. Menuen bestod af lammekølle med tzatziki, råstegte kartofler og grøn salat. Børnene kom i fineste skrud, pigerne i prinsessekjoler og diadem og drengene i bukser og skjorter. Pigerne blev sminket fint og fik håret sat inden de gik de i gang med at dække bordet op til galla med dug, smukt foldede servietter og fine glas på stilk. Der blev serveret rødvin og alle stod fint bag stolen til der blev sagt velkommen. Der blev skålet for dronningen og middagen blev afviklet i en rigtig hyggelig atmosfære. Desserten bestod af is. Det var en fin fest som Hendes Majestæt bestemt kunne være tilfreds med. Der er stadig plads til flere børn i børneklubben, som er åbent hver tirsdag fra kl til børn under syv år skal have mor eller far med 1. gang. Første dag efter sommerferien er tirsdag den 20. august. Med venlig hilsen Lisbeth Stenfeldt og Jane Larsen Frivillige i Børneklubben Juli

8 60 års jubilæum på Lykkesholms Allé Flaget er oppe. for Lykkesholms Allé. Indskuddet var kr. 1320,00, som blev forhøjet med 2x300 kr. til i alt kr. 1920,00. Den månedlige husleje var i 1953 kr. 145,00 + varme kr. 40,00. På det tidspunkt, var det en høj husleje, som førte til mange flytninger de første tre til fire år. Byggeriet var egentlig planlagt med kaminer som varmekilde. Det blev ændret til kulfyret varmecentral, senere ændret til oliefyr. Afdelingen har nu fjernvarme. Af Erlind Daugaard Afdeling 10, Lykkesholms Allé, kunne den 26. maj 2013 fejre 60 års jubilæum. Et par beboere kunne ligeledes fejre jubilæet, idet de har boet i afdelingen i alle årene. Imponerende! Alboa inside har haft en snak med en af jubilarerne, Aksel H. Pedersen, der velvilligt berettede lidt om sin og afdelingens lange historie. Afdelingen er bygget som vinterbyggeri i og stod færdig i april Det er et rækkehusbyggeri, med 25 lejemål, 3 stk. 4 vær. på 96 m 2 og 22 stk. 3 vær. på 76 m 2, alle med have. Oprindelig var der projekteret 22 huse med 4 værelser, som blev ændret til 3 værelser ved at vælte en væg. Det måtte man søge om tilladelse til hos kommunen. De 3 lidt større lejemål, blev opført på et overskudsareal nord På arealet nord for Lykkesholm Allé blev opført fællesvaskeri med tørre- og rullerum + et rum til børnene med glasrude i døren, så mødrene kunne holde øje med de kære små. Vaskeribyg-ningen ligger der stadig, men er i dag ændret på den måde, at tørre- og rullerum er nedlagt og indrettet til selskabslokale, som Aksel og daværende afdelingsbestyrelsesmedlem, Poul Borckman, beklædte med træ indvendig. Der er køkken og køl og frost. Ny vaskemaskine. Men afdelingen har naturligvis gennemgået adskillige ændringer/forbedringer gennem de 60 år, såsom nye tage og nye toiletter og køkkener, så lejemålene i dag fremstår som velholdte, opdaterede boliger. Motiver fra 60'erne på Lykkeholms Allé. 8 Juli 2013

9 Reception, beboere og gæster. Aksel har altså boet i afdelingen i samme lejemål i alle 60 år. Han var formand for afdelingsbestyrelsen i 25 år, fra 1971 til Som nævnt er der en beboer mere, der har præsteret det samme. Første gang han skulle deltage i et møde for tillidsvalgte i Viby Andelsboligforening, foregik det på Hotel Viby, der lå sådan ca. hvor der nu er stoppested for alle busser, der passerer Viby Torv. Han kendte jo ikke nogen af de andre deltagere i mødet, så han gik ind i det første det bedste lokale, hvor der var møde og satte sig ned. Så indledte formanden med at mindes to medlemmer, der var stået af i årets løb. Det gik op for Aksel, at det nok var et forkert lokale, han var kommet ind i, så han bakkede ud igen og fandt så det rigtige lokale. Han fandt aldrig ud af, hvem der holdt møde det første sted. Aksel boede med sin familie i Åbyhøj. På det tidspunkt var Åbyhøj og Viby to selvstændige kommuner, så da han ønskede at flytte til Viby, krævede det ansøgning til Viby kommune. Angiveligt fordi børn jo betød rabat i skatten og huslejetilskud. 3 børn f.eks. berettigede til et tilskud på 30% af huslejen. Ansøgningen blev imødekommet. Han arbejdede på kontoret på FDB på Vesterbro Torv, på det tidspunkt med at modtage telefonordrer, senere med beskatningsvarer, hvor han ofte havde besøg af skattevæsenet. I 1960 var den nye centralafdeling i Viby færdigbygget og personalet flyttede til Viby. Kort tid efter søgte han arbejde på FDB`s fabrikker, hvor han var tilknyttet sæbefabrikationen og sluttede sit arbejdsliv af på værkstedslageret. Til lejligheden var der på dagen rejst et telt, hvor der blev holdt reception, først og fremmest for beboerne, men også for en bredere kreds. Formanden, Peter Andersen, bød undervejs velkommen og fremhævede de hyggelige boliger og det gode sammenhold i afdelingen. Som det sig hør og bør, var der fadøl og sandwich + hyggesnak. Aksel og afdelingsformanden, Peter Andersen. Aksel får en krammer. Juli

10 30. sommerfest i Vejlby Vest Festpladsen Baren Eman er lidt træt af svigtende salg i slush ice. Hoppeborg. Festdeltager med en rigtig vandpibe. Charmifie danser Bollywood dans. 10 Juli 2013 Rasta Mizizi Acrobats.

11 Superjumper Vejlby Vest s Zumbapiger giver opvisning. Shungu, - Afrikansk musik og dans. Moto show, - motorcykelstunts Risskov Taekwondo Klub giver opvisning Tekst og foto af Lotte Kofod. Billedtekst og foto af Øyvind Kragh-Larsen. Den 31. maj og 1. juni afholdt fritidsklubben i Vejlby Vest sommerfest. Fredag aften stod på bankospil i det store telt. Gavebordet var overfyldt af flotte sponsorgaver fra omegnens butikker, så der var stor koncentration hos de 100 fremmødte. Hovedpræmien var et 32 fladskærm og en lækker damecykel, der har det hele. (Undtaget måsen der skal sidde på cyklen.) Samtidig var der åbent hus i Fritidsklubbens nye lokal historisk museum samt Vejlby Vest s beboerblad. I denne anledning var mange tidligere beboere mødt frem for at hilse på gamle naboer. Og gensynets glæde betød højt humør og sjove historier fra dengang det hele startede i 70 erne. Lørdagen blev, traditionen tro, spillet i gang af den jyske pigegarde, der marcherede rundt i området. Gratis rundstykker og kae til de morgenfriske blev sponsoreret af fritidsklubbens egen genbrugsforretning og de, der havde opstillet kræmmerboder, gik i gang med at sælge ud. Dagen bød på et væld af underholdning, primært fra lokal området, en flok VIK-gymnastikpiger viste deres færdigheder og Risskov Taekwondo viste deres kunnen. Zumba og Indisk dans fik folk op af stolene og ud på græsplænen. Der blev hoppet i trampolin, holdt balance på rodeotyr og meget meget mere. Dagens hovednavn var et motorcykelshow uden lige. Stunts og vilde tricks imponerede alle, såvel små som gamle. Aftenen bød på fællesspisning, og efterfølgende blev der danset og hoppet da et afrikansk trommehold underholdt med sang og workshop. Det var en dejlig dag i gode naboers selskab. Brass Bandet Ursula. Tidligere medlemmer af Den Jydske Pigegarde, som nu er blevet seniorer. GÆSTERUM UDLEJES Frederiksparken - Højbjerg Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Birthe Due Rasmussen Tlf Juli

12 Indvielse på Håndværkerparkens fitnessplads Af Turi Juul-Larsen, afd. 43. Vejrguderne var på de 6 fitnessafdelingers side, da der torsdag den 16. maj 2013 blev afholdt indvielse af henholdsvis fitness- og basketballbanen i Håndværkerparken. Hermed blev der sat et punktum for et projekt, der har været længe undervejs, og som har krævet store ressourcer af de ildsjæle, som har brændt for og arbejdet for at få en voksenlegeplads. Bestyrelserne for afdelingerne 40, 43, 45, 53, 66 og 77 (Hvidmosegård) havde inviteret deres beboere til indvielse, og trods det tidlige tidspunkt (kl ) mødte ca. 55 beboere op. Fra Alboas administration kom inspektør Birger Jensen og direktør John Jensen, som har været positiv over for projektet hele vejen igennem og bakket os op. Lone Therkelsen fra Alboas organisationsbestyrelse mødte op, og som repræsentant for Århus Kommune kom John Kristensen, der er arkitekt i afdelingen for Planlægning & Byggeri. Desuden glædedes vi over, at den oprindelige initiativtager Helle Skov også var til stede. Firmaet UNO, som havde leveret fitnessredskaberne og havde forestået etableringen af både fitnesspladsen og basketballbanen, var repræsenteret af Thomas og fitnessinstruktøren Camilla. Varmemestrene havde stillet et par bord/bænkesæt op på fitnesspladsen, og fitnessgruppen havde pyntet med dannebrogsflag og indkøbt øl, sodavand, vand og chips. Feststemning og solskin prægede arrangementet, og foruden at kunne glæde sig over den færdige fit-nessplads kunne man samtidig nyde synet den genetablerede basketballbane, fodboldbanen og afd. 43's populære sportslegeplads med bl.a. svævebanen. Alle disse ting samlet i grønne og naturskønne omgivelser vil i fremtiden være et perfekt samlingssted for Håndværkerparkens beboere, både børn og unge samt voksne i alle aldre. Det er netop, hvad der var tanken lige fra starten, nemlig at der skulle laves et sted for hele familien, som tillige skulle være et sted, hvor også de unge har lyst til at komme. På fitnessafdelingernes vegne bød jeg velkommen til indvielsen og ønskede os selv et stort til lykke med både fitness- og basketballbane. Jeg redegjorde kort for projektets tilblivelse, forløb og om finansieringen. Derefter lykønskede John Jensen os og roste de ildsjæle, der ihærdigt havde arbejdet Turi Juul-Larsen byder velkommen for projektet. For uden dem havde det ikke kunnet lade sig gøre. John lagde heller ikke skjul på sin glæde over det færdige resultat. Derefter skulle den oicielle indvielse finde sted, og den røde snor skulle klippes over. Dronning Margrethe var desværre forhindret i at komme, men heldigvis havde vi en stand-in. Vi havde nemlig givet Clara en hat på, og således havde vi en prinsesse til at føre saksen, mens Daniel og Philip holdt i hver sin ende af den røde snor. Alle 3 børn bor i Håndværkerparken. Til slut gav instruktøren Camilla fra UNO vejledning i brugen af fitnessredskaberne. Hun demonstrerede hvert enkelt redskab og fortalte, hvordan det enten gavnede kredsløbet, gav smidighed eller opbyggede muskulaturen. Camilla pointerede endvidere den brede funktionalitet ved redskaberne, idet der er mange forskellige måder at bruge hvert enkelt redskab på. Beboerne gik hurtigt i gang med at afprøve redskaberne, og også John Kristensen fra Århus Kommune skulle lige Fitnessinstruktør Camilla demonstrerer redskaberne 12 Juni 2013

13 Prinsesse Clare klipper snoren tjekke mavemusklerne under Camillas kyndige vejledning. Desuden udtrykte John Kristensen sin begejstring både for beboerinitiativet og for resultatet heraf, hvor fitnesspladsen er blevet en del af en større helhed. Til stede ved indvielsen var også Håndværkerparkens trofaste fotograf Henning Nielsen, som forevigede arrangementet for os. Projektet med at skulle have motionsredskaber blev født allerede i foråret Det var Helle Skov fra afd. 43 s bestyrelse, der tog initiativ til at danne et legepladsudvalg. Helle syntes så ikke, at det kun skulle være børnene, som fik legepladser, men at der også skulle etableres en legeplads for voksne og unge. Der har tidligere været en basketballbane i Håndværkerparken, og Alboas organisationsbestyrelse besluttede, at Alboa skulle give kr. til genetablering af basketballbanen. Denne donation var dog betinget af, at fitnessbanen blev en realitet, og at denne fitnessbane og basketballbane skulle ligge ved siden af hinanden. Efterfølgende blev der arbejdet med fitnessprojektet i afd. 43's bestyrelse, ligesom vores tanker og forslag blev fremlagt på afdelingsbestyrelsernes fællesmøde, da det jo skulle være et fælles projekt for hele Håndværkerparken. Da Helle Skov på et tidspunkt flyttede fra området, overtog Tonny Engelsen Kristensen opgaven som tovholder for fitnessprojektet. Tonny er den ildsjæl, som har brugt allermest tid og energi på projektet, og han har skrevet ansøgninger til flere fonde for at skae penge til projektet. En etablering af en fitnessbane koster mange penge, og alle vi beboere vil jo gerne undgå huslejestigninger. Det trak ud med at få svar på ansøgningerne, men endelig var der gevinst! Aktivpuljen under Århus Kommune bevilligede knap kr. til etableringen af en fitnessbane i Håndværkerparken, og det er vi naturligvis meget taknemmelige for. Pengene ville blive givet under den forudsætning, at der skulle være en mindre egenbetaling for afdelingerne. Egenbetalingen for det samlede fitness- og basketballprojekt kom til at udgøre kr., som skulle fordeles efter fordelingsnøglen mellem afdelingerne. Nogle afdelinger ville ikke være med og ønskede fortsat ikke, at projektet blev til noget. 6 afdelinger syntes derimod, at dette projekt var Så er det bare igang - alle kan være med så attraktivt, at man ikke bare kunne forkaste det og dermed vinke farvel til pengeposerne fra Alboa og Århus Kommune. Følgende afdelinger støttede derfor op om at medfinansiere projektet: 40, 43, 45, 53, 66 og 77. Det er ingen hemmelighed, at fitnessprojektet har været diskuteret flittigt på afdelingsbestyrelsernes fællesmøder i Håndværkerparken. Når man laver et sådant projekt, vil der altid være både tilhængere og modstandere, og det har der også været i dette tilfælde. Men jeg håber og tror på, at de skeptikere, som stadig måtte være herude, på sigt vil blive glade for det, vi nu har fået lavet og også gøre brug af det. Fitnessbanen kan jo selvfølgelig ligesom alle de øvrige aktivitetsmuligheder i Håndværkerparken bruges af alle. Man kan nævne tre ting, som i forening har været afgørende for, at vi i dag har en fitnessbane i Håndværkerparken, og ingen af disse tre ting kunne vi have undværet: Helle Skovs initiativ, den store pose penge fra Århus Kommune qua Tonnys ansøgninger, og så endelig det gode samarbejde mellem de 6 fitnessafdelinger. Juli

14 Af Erlind Daugaard Carport-brand Tidlig søndag morgen den 17. februar blev det meget varmt på en parkeringsplads i Søndervangen, afdeling 24. Et antal biler i de åbne carporte stod i flammer. Øjenvidner i den nærmeste blok, kunne berette, hvor de mente, branden var opstået og at den bredte sig med lynets hast. Brandvæsenet var hurtigt til stede, men da havde ilden allerede godt fat i både biler og tagpladerne over carportene. ALBOA inside har ikke kunnet finde frem til den fulde sandhed om branden, kun den omstændighed, at 12 biler formentlig blev totalskadede. 8 helt udbrændte carporte er nu genopbyggede. Politiet var naturligvis ude med nogle teknikere og se på sagen og det var så det. Sagen er henlagt. 12 biler plus carporte repræsenterer trods alt en værdi og de ramte bilejere har sikkert haft en masse bøwl med blandt andet forsikringsselskaberne. Var branden påsat, eller er der sket det utænkelige, at en bil har stået og selvantændt?? -hed 14 Juli 2013

15 Mindre brand i spejderhytte Tekst og foto: Henning T. Nielsen Lørdag d. 27. april 2013 opstod der en brand i trætrappen og terrassen til spejderhytten i Håndværkerparken. Heldigvis var Århus Brandvæsen hurtigt på stedet og kunne fjerne terrassebrædderne og efterslukke med en spandesprøjte. Brandårsagen skyldes formentlig et cigaretskod el. lign. Juli

16 Ny energileder i ALBOA Niels Munthe er blevet ansat som energileder pr. 1. april Af Ole Berg, projektchef Niels Munthe er 36 år og uddannet ingeniør. Niels har senest været ansat hos Kuben Manegement og har i sine tidligere jobs været beskæftiget med energi- og vvs-opgaver. I ALBOA skal Niels arbejde med tilsvarende opgaver, herunder ny lovgivning og politikker på energiområdet. Jobbet som energileder er i princippet en videreførelse af det job, som energiansvarlig Kaj E. Clausen hidtil har varetaget. Kaj E. Clausen har valgt at gå på pension pr. 1. august Energiansvarlig/inspektør Kaj Clausen har besluttet at gå på pension efter næsten 25 års ansættelse i Viby Andelsboligforening og ALBOA. ALBOA inside var til reception på Malling Kro vi har en snak med Kaj i næste nummer. HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) BEBOERHUSET Pottemagertoften Højbjerg Tlf Juli 2013

17 ALBOA's BOCCIAstævne 2013 Som de foregående år, arrangerer ALBOA BOCCIAstævne, men denne gang på Klokkeblomstvej i Stautrup. Tidspunktet for stævnets afvikling er lørdag den 17. august (uge 33) kl til ca. kl på banerne ved Klokkeblomstvej 1, Stautrup. Har du et par venner og alle er bosiddende i ALBOA, så tilmeld dig/jer med de 3-mands/kvindehold eller mixede hold, afdelingen kan stille. Der spilles efter de gældende regler: Bocciaturnering for beboere i almennyttigt boligbyggeri. Bemærk: Der vil være mulighed for at købe morgenmad (pris kr. 25,-) fra kl ligesom der vil være frokosttilbud også til kr. 25,- fra kl (bestil antal sammen med tilmeldingen)! Kridt skoene, støv kuglerne af og mød op PÅ KLOKKEBLOMSTVEJ lørdag den 17. august (uge 33). Sidste frist for tilmelding, som er gratis er Lørdag den 3. august hos: Anna og Karin Klokkeblomstvej tlf eller Tilmelding kan ske individuelt eller samlet fra afdeling / fritidsklub. (HUSK I SIDSTE TILFÆLDE HOLDLEDERENS ADRESSE). Venlig hilsen ALBOA + Klokkeblomstvejs bocciaudvalg ************************************************************* TILMELDNING til bocciastævne: Holdlederens adresse: Bindende underskrift: Juli

18 Byttelejlighed? Ønsker du at bytte din lejlighed, aflever blot denne kupon til boligforeningens kontor, så vil den komme med i næste blad. ALBOA Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Brug venligst denne vedstående kupon. Husk tydeligt navn, adresse og telefonnummer 3. september 2013 er sidste frist til næste nr. Haves: Ønskes: Henvendelse: Tlf.: Evt. navn/kontaktperson: Indsendt af: (bringes ikke i bladet) Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Haves: 3. vær. rækkehus i Stavtrup Ønskes: 4-5 vær. rækkehus, i Stavtrup, Viby eller omegn Henv.: Kontaktperson: Marianne Haves: 3. vær. rækkehus med have i Holme Ønskes: Hus, rækkehus, 5 vær. gerne i 1 plan i Højbjerg/Holme Henv.: eller Kontaktperson: Jane Administrationen Vestergårdsvej Viby J Tlf Fax Kontor/ekspeditionstid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag...kl Torsdag... kl Fredag... LUKKET Telefontid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Driftsafdelingen: Telefontid: Som resten af administrationen. Træetid: Gå ikke forgæves, ring og få en aftale inden du kommer. Kontortid i Galten: Inspektøren træes torsdag: kl Gyvelparken 7A EJENDOMSFUNKTIONÆRER Ejendomsfunktionærer: Se listen modsatte side bladet. Uregelmæssigheder uden for normal arbejdstid: Ved problemer, af uopsættelig karakter, dvs. ting som absolut ikke kan vente til det bliver hverdag: Ring til ALBOA Telefonsvarer giver anvisning. Se også Det henstilles at vagtudkald begrænses mest muligt. Unødvendige udkald f.eks. p.g.a. af sprunget sikring, overkog på komfuret o.l. betales af andelshaveren! 18 Juli 2013

19 Så skete der lidt i beboerhuset P4 igen Den 18. april havde vi besøg af bøgeskov revyen i P4. Vi startede med spisning kl. 18 og menuen bestod af: *** Timbaler af Regnbueørred, garneret m/grønne asparges, lakserogn og citron. Dertil flutes eller kuvertbrød. *** Kalvefilet m/hvide kartofle, Haricot verts, glaserede løg og brun sauce *** Chokolademousselagkage m/abrikoskompot og flødeskum. Menuen var lavet af LIS og LEO. Hele arrangementet kunne købes til den favorable pris af 125,00 kr. Der var 54 tilmeldte inklusiv revy holdet. Bøgeskov Revyen var under ledelse af instruktør og pianist Bjørn Christensen. Revy holdet bestod af: Arne Thorsen - Gudrun Winkler - Birthe Ryberg - Lene Rennison - Vera Keldgård - Bjørn Christensen. De underholdt med sketches som: Gammel dansk - Danske bank - På opdagelse I naturen - Politistationen - Livsløb - Gået ned med stres - Stuegang - Swimmingpoolen og deslige. Det blev til en hyggelig aften. Det lod til at man morede sig. det var dejligt at se at vores handicappede i bofællesskaberne deltager aktiv i hvad der foregår i P4 for huset er jo for alle. Skulle du være interesseret i hvad der foregår i P4. kan du gå ind på Beboer husets hjemmeside som er Beboerhuset P4 eller du er også velkommen til at komme i vores åbningstid som er mandag - torsdag kl Med venlig hilsen. Henning T. Nielsen p.164 Juni

20 ALBOA afholder Krolfstævne i Tranbjergparken Af Erik Mathiasen Alboa har tradition for at arrangere et bocciastævne en gang om året. Det har de sidste to år været Kjeld Baarstrøm og hans hjælpere i Høvænget der har stået for arrangementet. Da deres klubhus desværre brændte, og der er gang i byggeriet af et nyt meget flot fælleshus, har de valgt ikke at afholde bocciastævne i år, så vi opfordrer alle bocciaholdene til at deltage i et krolfstævne. Da afdelingen også havde benyttet klubhuset, valgte man at få et muret fælleshus som erstatning for klubhuset, som var opført i træ. Alle glæder sig til at kunne tage det i brug, og afholde bocciaturnering i Alboa har valgt at der i år afholdes et krolfstævne lørdag den 20. juli ved Tranbjergparken. Det kunne være spændende at se om det er holdet fra Grønnegården, Søndervangen, Damagervej eller Høvænget, der klarer sig bedst i krolf, de har jo været blandt de bedste i Boccia, hvis ikke det bliver Klokkeblomst der løber med sejren, vi håber at se jer alle i Tranbjergparken den 20. juli, hvis ikke I kører selv går bus 4A-øst lige til krolfbanen, der er anlagt ved selskabslokalerne....der er en invitation på bagsiden! 20 Juli 2013

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 INDHOLD BERETNING 2014 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 AKTIVITETER I 2014 6 Pensionistfest

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Lejligheden. Læs også: Bofællesskabet Regnbuen s. 10 Sammenlægning i Skærbæk s. 14 ID-kort til varmemestrene s. 18

Lejligheden. Læs også: Bofællesskabet Regnbuen s. 10 Sammenlægning i Skærbæk s. 14 ID-kort til varmemestrene s. 18 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 2 2012 4-2013 Fra ledig til leder Brian Conradsen fra Sønderparken har fået job via Boligkontoret Fredericia og boli.nu s partnerskabs aftaler med

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] Hvad skal huset hedde? side 3 Farvel til Tonny Nissen side 8 Mere sammenhold i Møllebæk Kollegiet side 10 [ Formandens hjørne ] Generationsskiftet - og nye boliger Farvel og

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere