inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013"

Transkript

1 3. årgang Nr. 10 juli 2013 inside Langt om længe blev det forår. Torben Møller fejer op i Salamanderparken efter nybyggeriet. Afdelingen ligger et godt stykke ude ad Ormslevvej. I baggrunden holder hans køretøj Jette, som han bruger, når han har ærinde i Viby eller andre steder. Køretøjet er opkaldt efter hans kone. Foto: Erlind Daugaard

2 Side 16 Side 20 Side 11 Kære læsere Vi bringer indbydelser til to jubilæer og nævner et 60 års jubilæum. Vi skriver yderligere om en sommerfest en gallafest samt en revy. En ny fitnessplads er indviet det var godt nyt se side 12 og 13. Desværre har vi jo haft 2 brande men sådan kan livet jo også være! Det sidste nye spil Krolf skal vi prøve den 20. juli. Det "gamle" spil Boccia foregår den 17. august se side 17. På side 21 til 59 kan du læse om repræsentantskabsmødet. Redaktionen består nu af seks "skribenter" vi byder Erik velkommen. Nu holder vi en "lille" ferie, men er tilbage i september/oktober nummeret. God sommer! Indhold Leder...3 John Jensens jubilæum Poul Ankersens jubilæum... 6 Gallafest års jubilæum... 8 Sommerfest Fitnessplads indviet Carportbrand Spejderhytte brændt Navnenyt Bocciastævne Byttelejlighed Revy Krolfstævne Repræsentanskabsmøde ÅRGANG juli 2013 blad nr. 10 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet uge Næste nummer udkommer sept./oktober 2013 Deadline næste nummer 3. september 2013 Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Erik Mathiasen tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens oicielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 Juli 2013

3 Leder Af Poul Ankersen, formand Mistet ancienietet Da jeg blev meldt ind i boligforeningen og med mig mange, mange flere med-lemmer fik vi at vide, at vi bare skulle betale de 100 eller 200 kr., som medlemsbeviset kostede, hvorefter vi kunne stå som ikke aktivt søgende år ud og år ind, uden at det kostede så meget som en krone. Man stod på listen og sparede anciennitet op. Den dag man skulle til at søge en bolig, henvendte man sig i bolig-foreningen og betalte et ventelistegebyr for at være aktivt søgende. Det var i modsætning til boligselskaberne, hvor man hvert år skulle betale uanset, om man var boligsøgende eller ikke. Ny lovgivning I 2010 blev boligforeninger og boligsel-skaber ligestillet, således at boligforeningsmedlemmerne nu skulle til at betale gebyr for at bevare ancienniteten. Der blev tillige ændret i betegnelserne, så nu er vi alle medlemmer af en boligorganisation (hvilket kønsløst ord!). I alle udlejningsafdelinger over det ganske land forestod en mægtig opgave med at udsende breve og opkrævninger til medlemmerne, som skulle tilkendegive, om de fortsat ville være medlem og bevare deres anciennitet og betale gebyret. Mange breve kom retur, bl.a. fordi medlemmerne havde glemt at meddele adresseændring. Den anseelige mængde returbreve skulle selvfølgelig gemmes, så det kunne dokumenteres, at man havde gjort, hvad man kunne for at få kontakt med medlemmet. Der var også en del presseomtale af den nye ordning. Hvis ikke medlemmet havde reageret indenfor den fastsatte frist, blev vedkommende slettet og mistede sin anciennitet. Der skulle ikke sendes rykkerbreve ud til de med-lemmer, som ikke betalte. Rigtig mange medlemmer mistede ved den lejlighed deres anciennitet. Rykkerprocedure Lovgiverne har nu indset, at lovgivningen har været for dårlig, og for at lappe herpå indførtes der i år et krav om, at medlemmerne skulle rykkes en gang, inden man skred til sletning. Det var ganske fair, syntes vi i Alboas bestyrelse. Men det var samtidig udtryk for en massiv forskelsbehandling af de medlemmer, som tabte ancienniteten, da lovgivningen blev gennemført. De blev ikke rykket. Kunne der rettes op på det Vi forsøgte i Alboas bestyrelse at rette henvendelse til Aarhusbolig om sagen, idet vi var af den opfattelse, at de, der havde mistet ancienniteten i første omgang, skulle have en chance mere. Det blev gjort i form af et forslag til Aarhusboligs repræsentantskabsmøde, men desværre nød forslaget ikke fremme på repræsentantskabsmødet. Det faldt med alle stemmer undtagen vores imod. Samtidig havde Aarhusbolig sendt vort forslag til tilsynet, som fandt, at det heller ikke havde juraen med sig. Det vil sige, det var ulovligt. Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at der er udøvet en stor uretfærdighed overfor vore tidligere medlemmer, og vi vil fortsat følge op på sagen. Lovgivningen er utvivlsomt blevet hastet gennem Folketinget, og der var kun en forholdsvis kort tidsfrist for medlemmerne til at svare og betale. Juli

4 INDBYDELSE Torsdag den 1. august 2013 har direktør John Jensen været ansat i ALBOA i 25 år. Det ønsker vi at markere med en reception i Beboerhuset P4 Pottemagertoften Højbjerg Fredag den 9. august 2013 Kl Med venlig hilsen Organisationsbestyrelsen 4 Juli 2013

5 Direktør John Jensen har 25 års jubilæum Af Poul Ankersen Tirsdag den 2. august 1988 startede direktør John Jensen som forretningsfører i den daværende Højbjerg Andelsboligforening (HAB). Traditionen i foreningen var dengang, at man ikke måtte starte på en mandag. Gammel overtro vil nogen nok mene i dag, men foreningen fik med John en dynamisk og moderne forretningsfører. John var blevet headhuntet fra ingeniørfirmaet Lykke Christensen og kendte i forvejen en del til HAB, idet firmaet havde været med ved opførelsen af byggerierne i Håndværkerparken. I det gamle HAB var man De s. John indførte som noget af det første du-formen. Han var og er meget informativ og indførte således torsdagsmøder med personalet, hvor der blev orienteret om dette og hint. En kapacitet som John kan en boligforening ikke have helt for sig selv. Blandt Johns mange tidligere og nuværende tillidshverv kan nævnes formandsposten i Renholdningsselskabet i de år, hvor der var mange spegede tråde, som skulle udredes, hvad han klarede med bravour. Ligeledes har John i mange år været en respekteret formand for Boligselskabernes Landsforenings (BL s) 5. kreds og som følge deraf også medlem af BL s bestyrelse. John er uddannet som murer og blev senere ingeniør. Mureruddannelsen kom ham senere til gode på byggepladserne, da han var bekendt med jargonen og sproget i skurvognen. Da Viby Andelsboligforening (VA) i 2006 stod overfor at skulle have en ny forretningsfører, da Ole Maltesen gik på pension, havde formandsskabet og forretningsførerne i Viby og Højbjerg talt sammen. Tanken om at oprette en fællesadministration Alboa opstod i løbet af år 2004 og pr. 1. april 2006 var fællesadministrationen en realitet med John Jensen som forretningsfører. Senere er John blevet direktør. Langsomt modnedes tanken om en egentlig fusion af de tre foreninger: HAB, VA og Bo&Liv. Dette blev en realitet ved indgangen til år 2011, så John Jensen er ny direktør for den næststørste boligforening i Århus, som er blandt landets 10 største foreninger. Johns jubilæum fejres den 9. august med en reception i P4 i Håndværkerparken i Højbjerg, kl Bestyrelsen ønsker vor 25 års jubilar hjertelig til lykke med jubilæet og takker ham for den store indsats, han har gjort i boligbevægelsens tjeneste og for vor forening. UDLEJNING SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. Juli

6 25 års jubilæum POUL ANKERSEN Den 1. september 2013 har Poul Ankersen, formand for ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus - 25 års jubilæum som medlem af organisationsbestyrelsen. Det ønsker vi at markere og inviterer hermed vore beboere, repræsentantskabet, medarbejdere og samarbejdspartnere til reception: Fredag d. 6. september 2013 kl på Viby Folkebibliotek - Skanderborgvej 170, 8260 Viby J Med venlig hilsen ORGANISATIONSBESTYRELSEN almen boligorganisation aarhus VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J // 6 Juli 2013

7 Gallafest i Beboerhuset P4 Foto: Henning T. Nielsen Den 16. april 2013 fejrede børneklubben i P4 i Højbjerg majestætens fødselsdag. Menuen bestod af lammekølle med tzatziki, råstegte kartofler og grøn salat. Børnene kom i fineste skrud, pigerne i prinsessekjoler og diadem og drengene i bukser og skjorter. Pigerne blev sminket fint og fik håret sat inden de gik de i gang med at dække bordet op til galla med dug, smukt foldede servietter og fine glas på stilk. Der blev serveret rødvin og alle stod fint bag stolen til der blev sagt velkommen. Der blev skålet for dronningen og middagen blev afviklet i en rigtig hyggelig atmosfære. Desserten bestod af is. Det var en fin fest som Hendes Majestæt bestemt kunne være tilfreds med. Der er stadig plads til flere børn i børneklubben, som er åbent hver tirsdag fra kl til børn under syv år skal have mor eller far med 1. gang. Første dag efter sommerferien er tirsdag den 20. august. Med venlig hilsen Lisbeth Stenfeldt og Jane Larsen Frivillige i Børneklubben Juli

8 60 års jubilæum på Lykkesholms Allé Flaget er oppe. for Lykkesholms Allé. Indskuddet var kr. 1320,00, som blev forhøjet med 2x300 kr. til i alt kr. 1920,00. Den månedlige husleje var i 1953 kr. 145,00 + varme kr. 40,00. På det tidspunkt, var det en høj husleje, som førte til mange flytninger de første tre til fire år. Byggeriet var egentlig planlagt med kaminer som varmekilde. Det blev ændret til kulfyret varmecentral, senere ændret til oliefyr. Afdelingen har nu fjernvarme. Af Erlind Daugaard Afdeling 10, Lykkesholms Allé, kunne den 26. maj 2013 fejre 60 års jubilæum. Et par beboere kunne ligeledes fejre jubilæet, idet de har boet i afdelingen i alle årene. Imponerende! Alboa inside har haft en snak med en af jubilarerne, Aksel H. Pedersen, der velvilligt berettede lidt om sin og afdelingens lange historie. Afdelingen er bygget som vinterbyggeri i og stod færdig i april Det er et rækkehusbyggeri, med 25 lejemål, 3 stk. 4 vær. på 96 m 2 og 22 stk. 3 vær. på 76 m 2, alle med have. Oprindelig var der projekteret 22 huse med 4 værelser, som blev ændret til 3 værelser ved at vælte en væg. Det måtte man søge om tilladelse til hos kommunen. De 3 lidt større lejemål, blev opført på et overskudsareal nord På arealet nord for Lykkesholm Allé blev opført fællesvaskeri med tørre- og rullerum + et rum til børnene med glasrude i døren, så mødrene kunne holde øje med de kære små. Vaskeribyg-ningen ligger der stadig, men er i dag ændret på den måde, at tørre- og rullerum er nedlagt og indrettet til selskabslokale, som Aksel og daværende afdelingsbestyrelsesmedlem, Poul Borckman, beklædte med træ indvendig. Der er køkken og køl og frost. Ny vaskemaskine. Men afdelingen har naturligvis gennemgået adskillige ændringer/forbedringer gennem de 60 år, såsom nye tage og nye toiletter og køkkener, så lejemålene i dag fremstår som velholdte, opdaterede boliger. Motiver fra 60'erne på Lykkeholms Allé. 8 Juli 2013

9 Reception, beboere og gæster. Aksel har altså boet i afdelingen i samme lejemål i alle 60 år. Han var formand for afdelingsbestyrelsen i 25 år, fra 1971 til Som nævnt er der en beboer mere, der har præsteret det samme. Første gang han skulle deltage i et møde for tillidsvalgte i Viby Andelsboligforening, foregik det på Hotel Viby, der lå sådan ca. hvor der nu er stoppested for alle busser, der passerer Viby Torv. Han kendte jo ikke nogen af de andre deltagere i mødet, så han gik ind i det første det bedste lokale, hvor der var møde og satte sig ned. Så indledte formanden med at mindes to medlemmer, der var stået af i årets løb. Det gik op for Aksel, at det nok var et forkert lokale, han var kommet ind i, så han bakkede ud igen og fandt så det rigtige lokale. Han fandt aldrig ud af, hvem der holdt møde det første sted. Aksel boede med sin familie i Åbyhøj. På det tidspunkt var Åbyhøj og Viby to selvstændige kommuner, så da han ønskede at flytte til Viby, krævede det ansøgning til Viby kommune. Angiveligt fordi børn jo betød rabat i skatten og huslejetilskud. 3 børn f.eks. berettigede til et tilskud på 30% af huslejen. Ansøgningen blev imødekommet. Han arbejdede på kontoret på FDB på Vesterbro Torv, på det tidspunkt med at modtage telefonordrer, senere med beskatningsvarer, hvor han ofte havde besøg af skattevæsenet. I 1960 var den nye centralafdeling i Viby færdigbygget og personalet flyttede til Viby. Kort tid efter søgte han arbejde på FDB`s fabrikker, hvor han var tilknyttet sæbefabrikationen og sluttede sit arbejdsliv af på værkstedslageret. Til lejligheden var der på dagen rejst et telt, hvor der blev holdt reception, først og fremmest for beboerne, men også for en bredere kreds. Formanden, Peter Andersen, bød undervejs velkommen og fremhævede de hyggelige boliger og det gode sammenhold i afdelingen. Som det sig hør og bør, var der fadøl og sandwich + hyggesnak. Aksel og afdelingsformanden, Peter Andersen. Aksel får en krammer. Juli

10 30. sommerfest i Vejlby Vest Festpladsen Baren Eman er lidt træt af svigtende salg i slush ice. Hoppeborg. Festdeltager med en rigtig vandpibe. Charmifie danser Bollywood dans. 10 Juli 2013 Rasta Mizizi Acrobats.

11 Superjumper Vejlby Vest s Zumbapiger giver opvisning. Shungu, - Afrikansk musik og dans. Moto show, - motorcykelstunts Risskov Taekwondo Klub giver opvisning Tekst og foto af Lotte Kofod. Billedtekst og foto af Øyvind Kragh-Larsen. Den 31. maj og 1. juni afholdt fritidsklubben i Vejlby Vest sommerfest. Fredag aften stod på bankospil i det store telt. Gavebordet var overfyldt af flotte sponsorgaver fra omegnens butikker, så der var stor koncentration hos de 100 fremmødte. Hovedpræmien var et 32 fladskærm og en lækker damecykel, der har det hele. (Undtaget måsen der skal sidde på cyklen.) Samtidig var der åbent hus i Fritidsklubbens nye lokal historisk museum samt Vejlby Vest s beboerblad. I denne anledning var mange tidligere beboere mødt frem for at hilse på gamle naboer. Og gensynets glæde betød højt humør og sjove historier fra dengang det hele startede i 70 erne. Lørdagen blev, traditionen tro, spillet i gang af den jyske pigegarde, der marcherede rundt i området. Gratis rundstykker og kae til de morgenfriske blev sponsoreret af fritidsklubbens egen genbrugsforretning og de, der havde opstillet kræmmerboder, gik i gang med at sælge ud. Dagen bød på et væld af underholdning, primært fra lokal området, en flok VIK-gymnastikpiger viste deres færdigheder og Risskov Taekwondo viste deres kunnen. Zumba og Indisk dans fik folk op af stolene og ud på græsplænen. Der blev hoppet i trampolin, holdt balance på rodeotyr og meget meget mere. Dagens hovednavn var et motorcykelshow uden lige. Stunts og vilde tricks imponerede alle, såvel små som gamle. Aftenen bød på fællesspisning, og efterfølgende blev der danset og hoppet da et afrikansk trommehold underholdt med sang og workshop. Det var en dejlig dag i gode naboers selskab. Brass Bandet Ursula. Tidligere medlemmer af Den Jydske Pigegarde, som nu er blevet seniorer. GÆSTERUM UDLEJES Frederiksparken - Højbjerg Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Birthe Due Rasmussen Tlf Juli

12 Indvielse på Håndværkerparkens fitnessplads Af Turi Juul-Larsen, afd. 43. Vejrguderne var på de 6 fitnessafdelingers side, da der torsdag den 16. maj 2013 blev afholdt indvielse af henholdsvis fitness- og basketballbanen i Håndværkerparken. Hermed blev der sat et punktum for et projekt, der har været længe undervejs, og som har krævet store ressourcer af de ildsjæle, som har brændt for og arbejdet for at få en voksenlegeplads. Bestyrelserne for afdelingerne 40, 43, 45, 53, 66 og 77 (Hvidmosegård) havde inviteret deres beboere til indvielse, og trods det tidlige tidspunkt (kl ) mødte ca. 55 beboere op. Fra Alboas administration kom inspektør Birger Jensen og direktør John Jensen, som har været positiv over for projektet hele vejen igennem og bakket os op. Lone Therkelsen fra Alboas organisationsbestyrelse mødte op, og som repræsentant for Århus Kommune kom John Kristensen, der er arkitekt i afdelingen for Planlægning & Byggeri. Desuden glædedes vi over, at den oprindelige initiativtager Helle Skov også var til stede. Firmaet UNO, som havde leveret fitnessredskaberne og havde forestået etableringen af både fitnesspladsen og basketballbanen, var repræsenteret af Thomas og fitnessinstruktøren Camilla. Varmemestrene havde stillet et par bord/bænkesæt op på fitnesspladsen, og fitnessgruppen havde pyntet med dannebrogsflag og indkøbt øl, sodavand, vand og chips. Feststemning og solskin prægede arrangementet, og foruden at kunne glæde sig over den færdige fit-nessplads kunne man samtidig nyde synet den genetablerede basketballbane, fodboldbanen og afd. 43's populære sportslegeplads med bl.a. svævebanen. Alle disse ting samlet i grønne og naturskønne omgivelser vil i fremtiden være et perfekt samlingssted for Håndværkerparkens beboere, både børn og unge samt voksne i alle aldre. Det er netop, hvad der var tanken lige fra starten, nemlig at der skulle laves et sted for hele familien, som tillige skulle være et sted, hvor også de unge har lyst til at komme. På fitnessafdelingernes vegne bød jeg velkommen til indvielsen og ønskede os selv et stort til lykke med både fitness- og basketballbane. Jeg redegjorde kort for projektets tilblivelse, forløb og om finansieringen. Derefter lykønskede John Jensen os og roste de ildsjæle, der ihærdigt havde arbejdet Turi Juul-Larsen byder velkommen for projektet. For uden dem havde det ikke kunnet lade sig gøre. John lagde heller ikke skjul på sin glæde over det færdige resultat. Derefter skulle den oicielle indvielse finde sted, og den røde snor skulle klippes over. Dronning Margrethe var desværre forhindret i at komme, men heldigvis havde vi en stand-in. Vi havde nemlig givet Clara en hat på, og således havde vi en prinsesse til at føre saksen, mens Daniel og Philip holdt i hver sin ende af den røde snor. Alle 3 børn bor i Håndværkerparken. Til slut gav instruktøren Camilla fra UNO vejledning i brugen af fitnessredskaberne. Hun demonstrerede hvert enkelt redskab og fortalte, hvordan det enten gavnede kredsløbet, gav smidighed eller opbyggede muskulaturen. Camilla pointerede endvidere den brede funktionalitet ved redskaberne, idet der er mange forskellige måder at bruge hvert enkelt redskab på. Beboerne gik hurtigt i gang med at afprøve redskaberne, og også John Kristensen fra Århus Kommune skulle lige Fitnessinstruktør Camilla demonstrerer redskaberne 12 Juni 2013

13 Prinsesse Clare klipper snoren tjekke mavemusklerne under Camillas kyndige vejledning. Desuden udtrykte John Kristensen sin begejstring både for beboerinitiativet og for resultatet heraf, hvor fitnesspladsen er blevet en del af en større helhed. Til stede ved indvielsen var også Håndværkerparkens trofaste fotograf Henning Nielsen, som forevigede arrangementet for os. Projektet med at skulle have motionsredskaber blev født allerede i foråret Det var Helle Skov fra afd. 43 s bestyrelse, der tog initiativ til at danne et legepladsudvalg. Helle syntes så ikke, at det kun skulle være børnene, som fik legepladser, men at der også skulle etableres en legeplads for voksne og unge. Der har tidligere været en basketballbane i Håndværkerparken, og Alboas organisationsbestyrelse besluttede, at Alboa skulle give kr. til genetablering af basketballbanen. Denne donation var dog betinget af, at fitnessbanen blev en realitet, og at denne fitnessbane og basketballbane skulle ligge ved siden af hinanden. Efterfølgende blev der arbejdet med fitnessprojektet i afd. 43's bestyrelse, ligesom vores tanker og forslag blev fremlagt på afdelingsbestyrelsernes fællesmøde, da det jo skulle være et fælles projekt for hele Håndværkerparken. Da Helle Skov på et tidspunkt flyttede fra området, overtog Tonny Engelsen Kristensen opgaven som tovholder for fitnessprojektet. Tonny er den ildsjæl, som har brugt allermest tid og energi på projektet, og han har skrevet ansøgninger til flere fonde for at skae penge til projektet. En etablering af en fitnessbane koster mange penge, og alle vi beboere vil jo gerne undgå huslejestigninger. Det trak ud med at få svar på ansøgningerne, men endelig var der gevinst! Aktivpuljen under Århus Kommune bevilligede knap kr. til etableringen af en fitnessbane i Håndværkerparken, og det er vi naturligvis meget taknemmelige for. Pengene ville blive givet under den forudsætning, at der skulle være en mindre egenbetaling for afdelingerne. Egenbetalingen for det samlede fitness- og basketballprojekt kom til at udgøre kr., som skulle fordeles efter fordelingsnøglen mellem afdelingerne. Nogle afdelinger ville ikke være med og ønskede fortsat ikke, at projektet blev til noget. 6 afdelinger syntes derimod, at dette projekt var Så er det bare igang - alle kan være med så attraktivt, at man ikke bare kunne forkaste det og dermed vinke farvel til pengeposerne fra Alboa og Århus Kommune. Følgende afdelinger støttede derfor op om at medfinansiere projektet: 40, 43, 45, 53, 66 og 77. Det er ingen hemmelighed, at fitnessprojektet har været diskuteret flittigt på afdelingsbestyrelsernes fællesmøder i Håndværkerparken. Når man laver et sådant projekt, vil der altid være både tilhængere og modstandere, og det har der også været i dette tilfælde. Men jeg håber og tror på, at de skeptikere, som stadig måtte være herude, på sigt vil blive glade for det, vi nu har fået lavet og også gøre brug af det. Fitnessbanen kan jo selvfølgelig ligesom alle de øvrige aktivitetsmuligheder i Håndværkerparken bruges af alle. Man kan nævne tre ting, som i forening har været afgørende for, at vi i dag har en fitnessbane i Håndværkerparken, og ingen af disse tre ting kunne vi have undværet: Helle Skovs initiativ, den store pose penge fra Århus Kommune qua Tonnys ansøgninger, og så endelig det gode samarbejde mellem de 6 fitnessafdelinger. Juli

14 Af Erlind Daugaard Carport-brand Tidlig søndag morgen den 17. februar blev det meget varmt på en parkeringsplads i Søndervangen, afdeling 24. Et antal biler i de åbne carporte stod i flammer. Øjenvidner i den nærmeste blok, kunne berette, hvor de mente, branden var opstået og at den bredte sig med lynets hast. Brandvæsenet var hurtigt til stede, men da havde ilden allerede godt fat i både biler og tagpladerne over carportene. ALBOA inside har ikke kunnet finde frem til den fulde sandhed om branden, kun den omstændighed, at 12 biler formentlig blev totalskadede. 8 helt udbrændte carporte er nu genopbyggede. Politiet var naturligvis ude med nogle teknikere og se på sagen og det var så det. Sagen er henlagt. 12 biler plus carporte repræsenterer trods alt en værdi og de ramte bilejere har sikkert haft en masse bøwl med blandt andet forsikringsselskaberne. Var branden påsat, eller er der sket det utænkelige, at en bil har stået og selvantændt?? -hed 14 Juli 2013

15 Mindre brand i spejderhytte Tekst og foto: Henning T. Nielsen Lørdag d. 27. april 2013 opstod der en brand i trætrappen og terrassen til spejderhytten i Håndværkerparken. Heldigvis var Århus Brandvæsen hurtigt på stedet og kunne fjerne terrassebrædderne og efterslukke med en spandesprøjte. Brandårsagen skyldes formentlig et cigaretskod el. lign. Juli

16 Ny energileder i ALBOA Niels Munthe er blevet ansat som energileder pr. 1. april Af Ole Berg, projektchef Niels Munthe er 36 år og uddannet ingeniør. Niels har senest været ansat hos Kuben Manegement og har i sine tidligere jobs været beskæftiget med energi- og vvs-opgaver. I ALBOA skal Niels arbejde med tilsvarende opgaver, herunder ny lovgivning og politikker på energiområdet. Jobbet som energileder er i princippet en videreførelse af det job, som energiansvarlig Kaj E. Clausen hidtil har varetaget. Kaj E. Clausen har valgt at gå på pension pr. 1. august Energiansvarlig/inspektør Kaj Clausen har besluttet at gå på pension efter næsten 25 års ansættelse i Viby Andelsboligforening og ALBOA. ALBOA inside var til reception på Malling Kro vi har en snak med Kaj i næste nummer. HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) BEBOERHUSET Pottemagertoften Højbjerg Tlf Juli 2013

17 ALBOA's BOCCIAstævne 2013 Som de foregående år, arrangerer ALBOA BOCCIAstævne, men denne gang på Klokkeblomstvej i Stautrup. Tidspunktet for stævnets afvikling er lørdag den 17. august (uge 33) kl til ca. kl på banerne ved Klokkeblomstvej 1, Stautrup. Har du et par venner og alle er bosiddende i ALBOA, så tilmeld dig/jer med de 3-mands/kvindehold eller mixede hold, afdelingen kan stille. Der spilles efter de gældende regler: Bocciaturnering for beboere i almennyttigt boligbyggeri. Bemærk: Der vil være mulighed for at købe morgenmad (pris kr. 25,-) fra kl ligesom der vil være frokosttilbud også til kr. 25,- fra kl (bestil antal sammen med tilmeldingen)! Kridt skoene, støv kuglerne af og mød op PÅ KLOKKEBLOMSTVEJ lørdag den 17. august (uge 33). Sidste frist for tilmelding, som er gratis er Lørdag den 3. august hos: Anna og Karin Klokkeblomstvej tlf eller Tilmelding kan ske individuelt eller samlet fra afdeling / fritidsklub. (HUSK I SIDSTE TILFÆLDE HOLDLEDERENS ADRESSE). Venlig hilsen ALBOA + Klokkeblomstvejs bocciaudvalg ************************************************************* TILMELDNING til bocciastævne: Holdlederens adresse: Bindende underskrift: Juli

18 Byttelejlighed? Ønsker du at bytte din lejlighed, aflever blot denne kupon til boligforeningens kontor, så vil den komme med i næste blad. ALBOA Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Brug venligst denne vedstående kupon. Husk tydeligt navn, adresse og telefonnummer 3. september 2013 er sidste frist til næste nr. Haves: Ønskes: Henvendelse: Tlf.: Evt. navn/kontaktperson: Indsendt af: (bringes ikke i bladet) Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Haves: 3. vær. rækkehus i Stavtrup Ønskes: 4-5 vær. rækkehus, i Stavtrup, Viby eller omegn Henv.: Kontaktperson: Marianne Haves: 3. vær. rækkehus med have i Holme Ønskes: Hus, rækkehus, 5 vær. gerne i 1 plan i Højbjerg/Holme Henv.: eller Kontaktperson: Jane Administrationen Vestergårdsvej Viby J Tlf Fax Kontor/ekspeditionstid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag...kl Torsdag... kl Fredag... LUKKET Telefontid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Driftsafdelingen: Telefontid: Som resten af administrationen. Træetid: Gå ikke forgæves, ring og få en aftale inden du kommer. Kontortid i Galten: Inspektøren træes torsdag: kl Gyvelparken 7A EJENDOMSFUNKTIONÆRER Ejendomsfunktionærer: Se listen modsatte side bladet. Uregelmæssigheder uden for normal arbejdstid: Ved problemer, af uopsættelig karakter, dvs. ting som absolut ikke kan vente til det bliver hverdag: Ring til ALBOA Telefonsvarer giver anvisning. Se også Det henstilles at vagtudkald begrænses mest muligt. Unødvendige udkald f.eks. p.g.a. af sprunget sikring, overkog på komfuret o.l. betales af andelshaveren! 18 Juli 2013

19 Så skete der lidt i beboerhuset P4 igen Den 18. april havde vi besøg af bøgeskov revyen i P4. Vi startede med spisning kl. 18 og menuen bestod af: *** Timbaler af Regnbueørred, garneret m/grønne asparges, lakserogn og citron. Dertil flutes eller kuvertbrød. *** Kalvefilet m/hvide kartofle, Haricot verts, glaserede løg og brun sauce *** Chokolademousselagkage m/abrikoskompot og flødeskum. Menuen var lavet af LIS og LEO. Hele arrangementet kunne købes til den favorable pris af 125,00 kr. Der var 54 tilmeldte inklusiv revy holdet. Bøgeskov Revyen var under ledelse af instruktør og pianist Bjørn Christensen. Revy holdet bestod af: Arne Thorsen - Gudrun Winkler - Birthe Ryberg - Lene Rennison - Vera Keldgård - Bjørn Christensen. De underholdt med sketches som: Gammel dansk - Danske bank - På opdagelse I naturen - Politistationen - Livsløb - Gået ned med stres - Stuegang - Swimmingpoolen og deslige. Det blev til en hyggelig aften. Det lod til at man morede sig. det var dejligt at se at vores handicappede i bofællesskaberne deltager aktiv i hvad der foregår i P4 for huset er jo for alle. Skulle du være interesseret i hvad der foregår i P4. kan du gå ind på Beboer husets hjemmeside som er Beboerhuset P4 eller du er også velkommen til at komme i vores åbningstid som er mandag - torsdag kl Med venlig hilsen. Henning T. Nielsen p.164 Juni

20 ALBOA afholder Krolfstævne i Tranbjergparken Af Erik Mathiasen Alboa har tradition for at arrangere et bocciastævne en gang om året. Det har de sidste to år været Kjeld Baarstrøm og hans hjælpere i Høvænget der har stået for arrangementet. Da deres klubhus desværre brændte, og der er gang i byggeriet af et nyt meget flot fælleshus, har de valgt ikke at afholde bocciastævne i år, så vi opfordrer alle bocciaholdene til at deltage i et krolfstævne. Da afdelingen også havde benyttet klubhuset, valgte man at få et muret fælleshus som erstatning for klubhuset, som var opført i træ. Alle glæder sig til at kunne tage det i brug, og afholde bocciaturnering i Alboa har valgt at der i år afholdes et krolfstævne lørdag den 20. juli ved Tranbjergparken. Det kunne være spændende at se om det er holdet fra Grønnegården, Søndervangen, Damagervej eller Høvænget, der klarer sig bedst i krolf, de har jo været blandt de bedste i Boccia, hvis ikke det bliver Klokkeblomst der løber med sejren, vi håber at se jer alle i Tranbjergparken den 20. juli, hvis ikke I kører selv går bus 4A-øst lige til krolfbanen, der er anlagt ved selskabslokalerne....der er en invitation på bagsiden! 20 Juli 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2014 - vedlagt 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2014

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 INDHOLD BERETNING 2014 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 AKTIVITETER I 2014 6 Pensionistfest

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FUSIONSPROCESSEN BOLIGFORENINGEN BO&LIV VIBY ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 5.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 11 september 2013

inside 3. årgang Nr. 11 september 2013 3. årgang Nr. 11 september 2013 inside I juli kom varmen tid til at få huset malet også udendørs kunstværker. I Fiskergade arbejder ejendomsfunktionær Gert Schou, som her drøfter en detalje med kunstneren

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Orientering fra formanden...

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere