Ordensregler og information for Ejerforeningen SOLVANG, Farum Hovedgade 80 C-D og 82 A-H, 3520 Farum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensregler og information for Ejerforeningen SOLVANG, Farum Hovedgade 80 C-D og 82 A-H, 3520 Farum"

Transkript

1 Ordensregler og information for Ejerforeningen SOLVANG, Farum Hovedgade 80 C-D og 82 A-H, 3520 Farum Administration Advokat Jørgen P. Olsen Quedens Advokater Møllestræde Hillerød Tlf Affaldscontainere Husholdningsaffald anbringes i de opstillede containere ved gavlen til 82 C, 82 E, 82 H samt 80 C Affaldet skal være anbragt i plastposer forsvarligt lukket med luk-let eller lignende. Dette er vigtigt for at undgå tilsøling af containerne. Iflg. Furesø Kommune er ejerforeningen ansvarlig for renholdelse af containerne, og vi beder derfor beboerne være behjælpelige hermed. Beboerne i opgang 80 C-D bedes benytte containeren mellem nævnte blokke. Beboerne i opgang 82 A, B og C bedes benytte containeren ved gavlen 82 C. Beboerne i opgang 82 D, E og F bedes benytte containeren ved gavlen 82 E. Beboerne i opgang 82 G og H bedes benytte containeren ved gavlen 82 H, der også benyttes til affald fra vaske - og varmekælder. Aviser, flasker (både glas og plast) og pap må ikke smides i containerne, men der henvises til containere opstillet ved Netto, Super Spar og Furesø Kommunes genbrugsplads på Gammelgårdsvej. På genbrugspladsen kan andet storskrald samt kemikalieaffald også afleveres. Storskrald afhentes sidste tirsdag i hver måned. Tilmelding skal ske senest torsdag ugen før inden kl. 12 til Borgerservice. Storskrald skal på afhentningsdage være placeret ved skel nærmest fortov/kørebane inden kl I vort tilfælde udenfor hegn på Solvænget bag grillplads. Der må ikke stilles affald, møbler og andre genstande i kældergange, på reposer og under trapper. Arbejdsweekend Der afholdes en arbejdsweekend 2 gange årligt forår og efterår.

2 I den anledning opkræves alle ejerne 400 kr. pr. 1. april. Deltager man i arbejdet returneres 200 kr. pr. arbejdsweekend. De overskydende penge bruges til ekstra timer til gårdmanden, fælles spisning for deltagerne, samt til planter, flis, redskaber og andet. Altaner Ved maling af gasbetonvæggene må der kun anvendes maling af farven modehvid beregnet til udendørsbrug. Se vedtægterne. Udvendig vedligeholdelse dækkes af fællesudgifterne. Hvis der bores i altanens bund, loft eller brystning med efterfølgende fugtindtrængning og skader på armering, sker dette på beboernes ansvar. Eneste godkendte gulvbelægning på altanerne er træfliser. Blomsterkrukker må ikke stå direkte på malingen. Skader på grund af misligholdelse sker for beboernes egen regning. Tørring af tøj på altan bedes foretaget diskret (ikke synligt udefra). Det er ikke tilladt at opsætte private parabolantenner. Badeværelse Hvis badekarret nedtages eller der foretages ændringer, der har betydning for varmeforbruget, skal datoen for ændringen meddeles til Ista Clorius, ( tlf ) mellem Cykelkældre Der er cykelkældre i blok 80 D og 82 C. Beboernøglen passer til låsen. Det henstilles meget, at rummene kun benyttes til cykler og barnevogne. Det bageste rum i hver cykelkælder kan om vinteren bruges til altanmøbler forsynet med navn, i det omfang pladsen tillader. Cykelstativer Der findes 4 cykelstativer, som bedes benyttet. Cykler må ikke stilles op ad murene, da feje- og snemaskiner skal kunne passere. Det er forbudt at cykle på fortove og stier vis hensyn til legende børn og fodgængere. Ejerpantebrev Ejerpantebrev på kr. skal ejerskiftes ved fraflytning. Kontakt administrator om dette.

3 Forsikring Ejerforeningen har tegnet bygningsforsikring i A/S Alka. Forsikringen inkluderer glas, kumme og keramiske keramikplader, så privattegnet forsikring for disse ting er overflødig. I tilfælde af skade skal Alka kontaktes via bestyrelsen. Fraflytning Giv venligst administrator og bestyrelsen besked om fraflytningsdato og ny adresse af hensyn til endelig afregning af varmeregnskab. Endvidere bedes navn på ny ejer oplyst (skema til dette fås hos bestyrelsen). Ved aflæsning af varmemålere skal Ista Clorius kontaktes (tlf mellem kl ). Der skal oplyses anlægsnr: K samt følge nr. og bolig nr., som fremgår af seneste varmeopgørelse. Det er sælgers ansvar at arrangere aflæsning af El og varme. Fremleje Fremleje af lejligheder skal foregå gennem administrator. Se ejerforeningens vedtægter 16. Fællesarealer Der er fællesarealer rundt om alle blokkene. Plænen mod Solvænget er anlagt som have/hyggekrog. Skuret indeholder foreningens havemøbler og grill-udstyr. Beboernøglen passer til hængelåsen. Ryd altid op efter brug af møbler. Gårdmanden skal kunne slå græs uhindret. Bedene foran 82 A-D er anlagt med fiberdug og barkflis og beplantet med roser og enkelte buske. Dette kræver et minimum af pasning. Der må ikke plantes blomster i disse bede. Fællesarealerne må gerne bruges til soldyrkning, kaffemøder mv., hvorimod alt for omfattende boldspil af hensyn til vinduerne bør undgås. Generalforsamling Hvert år holdes generalforsamling inden udgangen af april måned. Det er af stor vigtighed for ejerforeningens trivsel, at så mange som muligt møder op. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før. Gårdmand Ejerforeningen har ingen vicevært. Vi har ansat en gårdmand til max. 10 timers arbejde om ugen. Hans arbejde består hovedsageligt i pasning af varmekælder, småreparationer og udendørs vedligeholdelse (græsslåning og snerydning).

4 Ved kælderdøren i 82 H er ophængt en postkasse til meddelelser til gårdmanden f. eks., hvis en udendørs lampe er gået itu, ændringer af navneskilte m.m. Evt. privat assistance af gårdmanden aftales med og afregnes direkte med denne,- han er et momsregistreret firma. Husdyrhold Støjende husdyr er ikke tilladt. Håndværkere Ejerforeningen benytter følgende håndværkere: Tømrer- og snedkermester Søren Helweg Ryttervænget 65, 3520 Farum. Tlf mobil Aut. VVS-installatør N.P. Nielsen Paltholmpark 6, 3520 Farum. Mobil nr Elektriker: Farum Installationsforretning Aps Bygmarken 21B, 3520 Farum, Tlf Disse håndværkere kender bebyggelsen, men det står selvfølgelig beboerne frit for at benytte egne håndværkere. Vi gør opmærksom på, at renovering/ændringer i El og VVS installationer skal være udført af autoriserede håndværkere. Kælderrum Hver lejlighed har rådighed (ikke ejendomsret) over et kælderrum mærket med lejlighedens nr. Gennem mange af rummene går der vand- og varmerør med tilhørende ventiler. Det er vigtigt, at disse rør og ventiler ikke blokeres eller beskadiges af opbevarede sager. Derfor er det forbudt at stuve gods ovenpå de store varmerør, der er hæftet fast i loftet. Beboerne bedes jævnligt kontrollere, at der ikke er lækager i kælderrummene. Alt skal være tørt og i god stand. Larmende arbejde Af hensyn til andre beboere, må der ikke udføres bore- eller andet larmende arbejde efter kl på hverdage og kl i weekenden og på helligdage. Da der er meget lydt i vor bebyggelse, bør man tænke herpå ved brug af radio, TV, vaskemaskiner m.v. Vis hensyn over for de øvrige beboere og sæt ikke vaskemaskinen i gang om aftenen og om natten.

5 Skal man holde større selskab, bedes de øvrige beboere varslet med opslag på opslagstavlen i opgangen. Legeplads Der er egen legeplads ud mod Solvænget. Her findes legeredskaber, legehus, bænkebord, et plasticbord og 4 stole. Brugerne bedes rydde op efter sig. Ombygning Ved ombygning i lejlighed se vedtægterne 15. Opslagstavler I hver opgang findes en opslagstavle, hvor der sættes meddelelser f. eks. om varsling af arbejdsweekend, midlertidig lukning for vand/varme m.m. Tavlerne må gerne benyttes af beboerne. Parkering og biler Både den store og lille gård må bruges til parkering af personbiler tilhørende beboerne og disses gæster. Al kørsel i gårdene skal ske med forsigtighed. Pas på legende børn. Der må højst køres med 20 km. i timen. Der er ikke beregnet parkeringsplads til mere end 1 bil pr. husstand foran indgangsdørene. Derfor bedes man opfordre sine gæster til at parkere ved græsplænen i den store gård. Det er ikke tilladt at langtidsparkere skrotbiler eller biler, der ikke tilhører beboerne. Evt. oliespild skal straks dækkes med sand fra legepladsen. Tilflytning Der afleveres en tydeligt skrevet seddel med ønsket navn/navne og adresse til gårdmanden - eller lægges i dennes postkasse. Efter aftale med ejeren vil der blive monteret nyt navn på tavlen og dørsprækken. Der må ikke skrues eget navneskilt på dør eller karm. Trapper Af hensyn til trappevask, må der ikke anbringes effekter på afsatserne. Efter aftale med naboerne kan der evt. opstilles en plante. Der må ikke stilles cykler eller andet under trapperne. Tørrerum Der findes tørrerum i kælderen 82 G-H og i 82 B. Disse kan bruges af alle beboerne. Når tøjet er tørt, bedes det fjernet, så andre kan benytte rummet.

6 Beboernøglen passer til vaskekælder og tørrerum. Der er udendørs tørrestativer mellem 82 D og E og mellem 80 C og D. Tørretumbler Der må kun opstilles recirkulerende og kondenserende tørretumblere i lejlighederne, da vore udluftningskanaler ikke kan klare så megen fugtighed. Vaskeplads/bil Der findes vandhane og slange i cykelkælderen i gavlen ved 80 D. Vask bilen uden gener for andre beboere og undgå vandspild. Stik til støvsuger findes ved garagen. Efter brug tømmes vandslangen udendørs for vand, før den hænges op i kælderen igen. Varmecentral Der findes varmecentral i kælderen i 82 H. Vaskekælder Vaskekælderen findes i 82 G-H. Der er 2 moderne, fuldautomatiske vaskemaskiner, en centrifuge, tørretumbler og strygerulle. Vask og tørring af dyner og store tæpper er forbudt. Vaskekælderen kan benyttes alle dage på opdelte tidspunkter. I kældergangen er der ophængt en vasketavle, hvorpå man anbringer sin hængelås med lejlighedsnummer. Hvis et tidsinterval skulle være ledigt, kan vaskekælderen benyttes. Der skal bare tages hensyn til den næste bruger. De reserverede vasketider bør altid overholdes. Er man forhindret i at bruge sin vasketid, kan en anden overtage denne, efter at den første halve time er gået. Vaskekælderen må ikke benyttes efter kl Vaskekælderen må kun benyttes af beboerne i SOLVANG. Vaskekælderen skal afleveres i samme stand, som man selv ønsker at finde den. Vaskemaskinerne aftørres husk at fjerne sæberester i sæbebeholderen, og rense filteret i tørretumbleren. Brugsanvisninger vedrørende de enkelte maskiner findes i vaskekælderen. Rygning er forbudt og evt. affald bedes lagt i den opstillede kurv. På væggen i vaskekælderen er der opsat møntboks til 1, 2, 5 og 10 kr. til brug til vaskemaskiner, centrifuge og tørretumbler. Se i øvrigt skiltet vedrørende mønter. I kældergangen er installeret en møntboks til enkroner til strygerulle. Hvis maskinerne stopper, og det ikke skyldes manglende mønter, kontrolleres sikringerne. Der er anbragt nye sikringer på målerne gamle sikringer bedes smidt væk. HUSK at checke om HFI-relæet er slået til. Hvis maskinerne herefter ikke virker, kontaktes et medlem af bestyrelsen.

7 Økonomi Der opkræves a conto varme og fællesudgifter samlet månedsvis pr. den 3. hverdag i måneden. Vi betaler via bankernes betalingsservice. Venlig hilsen Bestyrelsen 1.januar 2009.

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

Husbog for ejerforeningen Adelgården II

Husbog for ejerforeningen Adelgården II Husbog for ejerforeningen Adelgården II Velkommen til husbogen Ejerforeningen har udarbejdet denne folder med praktiske oplysninger om vores hus. Vores forening har i fællesskab valgt et højt serviceniveau

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum Velkommen til Egevang Syd Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd Langebjerg 8 38 2850 Nærum 2 Velkommen til Egevang Syd Bestyrelsen for Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd byder dig hermed velkommen til

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere