Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok"

Transkript

1 N. 4 Oktob ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt

2 THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD Fyns Boldspil-Union Stadionvj 50, opg. C, 5200 Odns V Tlf.: fax: Wb: - Fodbold udnfo stgn! Vi nu så småt nåt til ftåssæsonns afslutning - vl at mæk dn føst halvåstuning af sin slags. Vd udsndlsn af dtt numm af FynBold mangl d nogl nklt spændnd opykningskamp. Hld og lykk til d implicd hold, og t stot tillykk til all d hold, d alld ha sikt sig opykning. Fo d hold, hvo dt gåt dn andn vj, ksist mulighdn fo n hutig tilbagvndn til ækkn jo, ft indføingn af halv - åstuning. Skollukning og fmtidns fynsk fodbold Eftåt dog ikk kun gåt md kamp på bann. Også udn fo bann d blvt kæmpt kamp af sto btydning fo fynsk fodbold. Ikk mindst i fobindls md d kommunal spaund. Dt nu n kndsgning, at n lang ækk fynsk skol lukk. Dt vil antaglig giv n dl udfoding fo fl fynsk klubb i fobindls md båd nuvænd, og måsk isæ fmtidig bønågang - klubbns fmtidig ksistnsgundlag! Nøgln til at løft fynsk og dansk fodbold fmov, ligg i fodboldns sto samfundsmæssig btydning. Fodbol - dn umm n nom social kapital i fom af intgation, sundhd, fivilligt ngagmnt osv., osv. Listn lang, og dt skal politikn vid. Dfo skal vi væ god til at fotæll dm dt. D abjds i skivnd stund, i kulissn, på n samlt statgi fo kommunikationn md såvl lokal som gional politik md hnblik på, at sik d fynsk klubb d bdst mulig btingls nu, og i fmtidn. Fodbold - også på Æø Vd dlgtmødt i janua 2010 blv dt bsluttt at tag fat på dn såkaldt Æø-poblmatik. Klubbn på Æø spill gansk nklt fo få hjmm - kamp pga. afbud fa modstandn. En abjdsgupp blv dfo ndsat til at døft poblmstillingn, og guppn ha bl.a. kiggt på fl økonomisk fakto - hund tilskud til fæg og dækning af udgift til føst tu til Æø. Dudov døfts idé omking af - vikling af stævn og øvig social tiltag, d skal væ md til at motiv udholdn til at tag til Æø. Abjdsguppn fovnt at pæsnt t oplæg på dlgtmødt Hfa skal d lyd t opåb til d fyn - sk klubb, om at støtt fodboldn på Æø, og dt gøs bdst vd at tag dov og mød dm på ds hjmmban. Et vigtigt skuldklap All d knd til livt i n fodboldklub vd, hvo mgt d fivilligs indsats i klubbn btyd fo båd dift og udviklingsmulighd. Dt skal man husk! I hvdagn kan dt dog væ svæt at find tid og ovskud til at anknd dt abjd, d bliv udføt på tæningsbann, i klubhust, i bstylsslokalt, ll hvo ildsjæl og god folk lls knokl. Md FBUs hædsbvisning og sølvnål, ha klubbn mulighd fo at uddl fotjnt ankndls. Btinglsn fo tildling af hæds - bvis og sølvnål kan ss på: Klubudvikling - fa god id til nødvn dighd Klubb i gå og i dag gundlæggnd dt samm - og så alligvl ikk. Tidns gang og dn samfundsudvikling d uundgåligt og hldigvis følg md, still stadigt skiftnd kav til d fynsk klubb. D skal fostå, og væ på bølglængd md sin mdlmm. Klub udvikling dfo ikk læng ba n god id - dt n nødvn - dighd! Klubudvikling tmat i dtt numm af FynBold. FBU udbyd n lang ækk mulighd fo klubudvikling. Dm og n ækk positiv klub - udviklingshistoi fa dt fynsk fod - boldlandskab, kan du læs om i dtt blad. God læslyst til all fynsk fodbold - ntusiast! Udgiv: Lon Fost Rklambuau ApS Åløkkvj 60, 5800 Nybog Mobil: Tlfon Ansvashavnd Poduktion og salg: Lon Fost Åløkkvj 60, 5800 Nybog Mobil: Tlfon Annonc: Lon Fost Mobil: Tlfon: Ansvashavnd fo daktionlt stof: Ulik Sundahl Sønsn Infomationsmdabjd Dikt: Abonnmnt: Ulik Sundahl Sønsn Infomationsmdabjd Dikt: Tyk: Svndbog Tyk Oplag: stk. Næst numm: Næst numm udkom m ultimo dcmb Dadlin fo daktionlt stof dn 1. novmb Fosidfoto: Dt handl om, at løft i flok Foto: Coloubox og Tobn Lasn Tmanumm: 2 FYNBOLD N

3 I DETTE NUMMER Tmanumm: Klubudvikling 4... Klubudvikling i fokus 6... OB sats på uddlging - og mang hænd 8... I Båing dt sjovt at spill fodbold! Sælg din klub - mn ikk fo dyt FBUs Udviklingskonsulnt - vi til fo J! Nu d ovskud til at alis vision og dømm Kommnta til tmat: Hvad skal vi md mål - hvis vi ikk ha t mål? Fodboldklubbn d ikk vill dø Fyn og Euopa Lad væ md at åb ad pign - d ha dt svæt nok i fovjn! Føbjg GF - Foldbold i bønhavn - Still going stong! Sidn sidst 20 Hvad skal vi md mål Sælg din klub - mn ikk fo dyt 28 Føbjg GF - Fodbold i bønhavn 6 OB sats på uddlging - og mang hænd 22 Fodboldklubbn d ikk vill dø Klubudvikling: Dt handl om at løft i flok FYNBOLD N

4 KLUBUDVIK 4 FYNBOLD N Tmanumm:

5 LING I FOKUS Tkst: Bjan Chistnsn Foto: Coloubox FBU abjd md n visionsplan 2015, d sætt fokus på klubudvikling md n vision om stykt individul klubudvikling og ltt vilkå fo tæn og ld. D mang god gund til at sætt fokus på klubudvikling: Fokus på at abjd md ldls og udvikling, og ikk kun dift. Fokus på at væ foandings - paat og pojktointt fm fo at gø, som vi plj. Abjd md langsigtd vi - sion og målsætning, fm - fo kotsigtd mål, og fokus på dagn i mogn. Tæff bslutning, d bygg på fakta, fm fo to og fonmmls. Sik, at abjdsfodlingn pægt af abjds- og jobbskivls, og ikk af tilfæl - dighd. Gø foningsabjdt pstigfyldt og psonligt udvik - lnd, fm fo sut og opslidnd. Sætt fokus på uddannls som n invsting, fm fo n udgift. Sik, at mdlmmn stolt, ha indflydls, opfatt klubbn som fmsynt og vlfungnd, og anbfal dn n. FBU abjd md n visionsplan 2015, d sætt fokus på klubudvikling md n vision om stykt individul klubudvikling og ltt vilkå fo tæn og ld. Jg skal, som indsatskoodinato fo indsatsomådt Klubudvikling, væ - md til at sik, at ovnnævnt mål nås. Økonomi som gl n udfoding. All klubb knd til sponso og d udfoding, d føl - g md diss. Dt dog langt fa all, d lig godt ustt til udfodingn. Fo at gø dt så ovskuligt som muligt fo all, abjds d i FBU i øjblikkt på, at udfom n sponsoguid. Dnn vil væ tilgænglig sn på åt. I guidn vil man kunn læs om foskllig fom fo sponso, og altnativ mulig - hd fo at finansi udviklingn af klubbn. Liglds vil d komm øgt fokus på fundaisingmulighd, idt d finds t hav af mulighd - også udnfo fodboldns gn pulj. D skal skabs n lt tilgænglig ovsigt ov mulig fond og pulj, og dtil knytts paktisk vjldning i ansøgning af puljmidl. Klubudvikling kan antag mang fom, og d mass af omåd man kan tag fat på Kvind, tæn og tnag Vi skal hav fl kvind i klub - ldlsn fo at sik d optimal ssouc til abjdt md klub - udvikling. FBU i øjblikkt i gang md at bskiv t uddannl - ssfoløb, d skal kutt fl kvind til ldopgav i klub b - n. Rkutting af tæn og foæld t vigt aktult poblm. D fls t tæn kutts intnt i klubbn, mn dt skal væ ltt at find tæn udn fo klubbn. Dt kan væ blandt ung mnnsk, d komm til Fyn fo at stud og abjd. Vi skal væ dygtig nok til at sik, at d knd til mulighdn fo at bliv tæn/ld i d fynsk klubb. Fastholdls af tnag vigtig fo klubudviklingn. En dl af fastholdlsn kan mgt vl væ at væl g dn igtig tæntyp, og dt tt aktivittsnivau til d un - g mnnsk. Mn hvad dn ig tig tæntyp? Dt må vi hø d ung mn nsk om, gnnm dialog. Ungdomsfosk Søn Øst - gaa d ha bl.a. følgnd ov o - dnd btagtning om tn ag - tæning: Tænn og dnns komptnc oft afgønd fo antallt af ung på holdt D ung ha tid, og vil gn tæn og udvikl sig - hvis d møds af kvalitt i tæningn Kvalitt i tæningn umm læ ing gnnm spil, ikk kun skablonøvls og gnta gls Aktivitt, d kan udvikl d ungs ksistnd fællsskabsskabs oplvls, væsntlig D skal pimæt udbyds fast aktivitt - dog vt. sup - pl t af m flksibl tilbud Vi skal søg samabjd md and ungdomsaktø Klubudvikling kan antag mang fom, og d mass af omåd, man kan tag fat på. I dtt numm af Fynbold kan du få inspiation til, hvodan I kan udvikl ll vidudvikl js klub, ligsom du kan læs om d mulighd fo hjælp, som FBU tilby - d. Klubudvikling: Dt handl om at løft i flok FYNBOLD N

6 Tkst og foto: P Roholt Md næstn 1100 mdlmm ha Odns Boldklub bug fo mang fivillig hænd og n god oga - nisation, d kan ld klubbn. Dfo fomandn fo OB, Ro - nald Stlm., da også md tt, stolt ov, at han i hvdagn kan mønst ca. 150 fast fivillig ld og tæn. - Og nå vi viklig ha bug fo dt, kan vi aktiv ca. 500 fivillig til d sto aangmnt, tilføj klubbns fastansatt fo tningsfø, Jan Knudsn, d i d sidst to å ha haft dt daglig oganisatoisk ansva fo, at få ama - tøklubbn OB til at hæng sammn. - Fastansættlsn af n daglig fotningsfø ha væt alfa og omga fo dn oganisatoisk udvikling af klubbn, mn Ro - nald Stlm, idt han må knd, at slv om OB n sto klub, d attaktiv fo mang ny md - lmm, så mdfø dt båd fo - dl og ulmp i dn daglig dift. - Fodln slvfølglig, at man - g søg til klubbn, fodi d ha spotslig ambition ll lddømm, og dt slvfølglig po sitivt. Mn dt kan også væ n ulmp, at d hl tidn komm mang ny tæn og ld ignnm, hvoaf nogl måsk kun bliv i kot tid, fodi d ha bugt klubbn som spingbæt fo nogt andt, ll ikk fik opfyldt ds ambition. H fot nings føn md til at bind dt hl sammn og skab kontinuitt i oganisationn, mn Ronald Stl m Hold øj md talntn Fo i bund og gund handl dt fotsat, fo n klub som OB, lig som fo all and klubb om, at hold fast på d fivillig, som man ha, væ opmæksomm på, om d i klubbn ung mnnsk md dømm om at bliv f.ks. tæn, ll om d blandt foældn potntill ld, som man kan pikk på skuldn, og få til at yd n indsats. - Fo nylig va vi f.ks. så hldig, at vi i klubbn fandt n foæld md god fostand på økonomi og oganisation, som vi kunn motiv til at ovtag dn ldig kasspost i bstylsn. Mn dt kæv altså båd, at man opmæksom og hldig, sig Ro - nald Stlm. Dl af pojkt klubudvikling Fo at minim hldts andl til fodl fo dn stuktud klub - udvikling, ha OB i dt snst å væ t n dl af FBUs pojkt, klub - udvikling. - Vi ha bugt pojktt til at find n fælls vj til fmtidn, så vi få bd sty på, hvo vi vil hn md klubbn, og hvodan vi få all til at gå i dn igtig tning. Vi stadig midt i pocssn, mn vi så småt gåt i gang md at just dn ovodnd oganisation, lig som vi abjd på at få ndskvt d gl og tningslinj, som alt fo oft kun ha væt i d gaml lds hovd, ll i hvt fald, kndt af alt fo få ld og mdlmm, sig Ronald Stl - m. Et andt konkt udbytt af pojkt klubabjd, t intnt udvik - lings pojkt i OB, hvo bstylsn i samabjd md n fncgupp ha involvt ov 50 mdlmm i n udviklingsdbat, d ha føt til, at d nu blvt dfint fm fokusomåd: Infomation og kommunikation Facilitt Økonomi og sponso Spot Oganisation og kultu - Idn, at tovholdn fo n - klt abjdsgupp nu skal ga - v sig dyb nd i omådt, og få samlt d mnnsk i klubbn, som vil væ md til at udvikl omådt, sig fotningsfø Jan Knudsn, d to, at dn fom fo pojktoganising kan væ md til at bing OB ind i fmtidn: - Vi ha tidlig haft fast stånd udvalg, og vi ha da også stadig nogl i d nklt afdling. Mn d stånd udvalg aflivd i pincippt sig slv fo å tilbag, og jg to, at pojktoganisingn i høj gad match tidns ånd, hvo dt kan væ svæt at skaff fivillig, og hvo d flst ha dt bdst md at påtag sig tidsafgænsd opgav, sig fotningsfø Jan Knudsn. Tid n bgænst ssouc Fo slv om OB kan mønst mang fivillig, så mæk klub - bn også i hvdagn, at tidn n bgænst ssouc hos d fivillig: - I n klub som vos, d også ha n pofssionl afdling, still dt sto kav til klubbns ldls om, at væ opp på batt fo ikk at bliv ndt ov nd af dn pofssionll dl af klubbn. Samtidig d altid sto fovntning til klubbn fa båd spil ln og ikk mindst ung doms - spillns foæld. Dt kæv, at vi hl tidn ha sty på tingn. Og dt tag tid. Nogl ld bu - g op til 30 tim om ugn på dt fivillig abjd, mns and pos - t kan klas md nogl få tim om måndn. Så dt vigtigt, at vi bliv god til at dfin opgavn i klubbn, og få dm dlt ud på så mang hænd som muligt, så dt ikk altid d samm mnnsk, d skal knokl fm dag om ugn i ds fitid. Ja, dt gansk n - klt afgønd vigtigt at få skabt n oganisation, d kan og vil tag imod opgav og løs dm, samt at vi ha båd vn og vilj til dlgationn, sig Ronald Stl - m. - Dt vigtigt - ikk mindst fodi jg mn, vi skal gø mgt fo at hold fast i foningstankn og sik, at man ikk kun nyd, mn også yd som mdlm af klub - bn. Fo dt ft min ovbvisning md til at skab jskab til klubbn hos mdlmmn, si - g Ronald Stlm, fomand fo OB. I løbt af august d fm indsats omåd blvt fmlagt på foældmød, til spill, tæn og ld, og tankn nu, at d skal ndsætts fm abjdsgupp, d skal tag d nødvndig initiativ på d ny indsatsomåd. 6 FYNBOLD N Tmanumm:

7 OB sats på uddlging og mang hænd I såvl n sto som n lill klub dt vigtigt md fivillig hænd. Dt vd man også i OB, hvo lig pæcis dt punkt stå højt på dagsodnn. Klubudvikling: Dt handl om at løft i flok FYNBOLD N

8 I Båing dt sjovt at spill fodbold! Tmanumm: 8 FYNBOLD N

9 Tkst og foto: Ands Røtoft-Madsn I dn lill nodvstfynsk klub Båing GF ha man st lyst. Spilln skal hav dt sjovt og få n god oplvls, nå d komm i klubbn, og dt kæv god tæn. Dfo ha Båing haft sto fokus på at uddann ds tæn. På n gnfuld tisdag d sto aktivitt på Båing GFs anlæg, hvo klubbns U-8, U-9, U-10 og U-12 dng tæn. Nogl vill sikkt hll væ blvt hjmm foan computn, mn d n god gund til, at så mang spill mødt fm til tæning. Man fo - nmm hutigt hvofo, dt nmlig sjovt, at spill fodbold i Bå - ing GF. tæ ningsbann, fotæll ungdomsfomand Knud Hnning Andsn. Klubbn ha næstn fodoblt antallt af mdlmm fa 2009 i bøn- og ungdomsafdlingn. Dt båd pig og dng, som stømmt til klubbn. Mn dt ha også btydt, at d ha væt bhov fo fl tæn. Dfo ha klubbn, ft fospøgsl fa nog l af tænn og md hjælp fa FBUs konsulnt Nils Nilsn, fåt gnnmføt to Bønfodbold Basis kus i tæn fa klubbn ha dltagt på kusn. - Kusn ha væt md til at giv klubbn t løft i dn igtig tning. Dt ha givt ny motivation og ovskud til båd b sty - ls og tæn. Dt blvt lt t at væ ld og tæn i klubbn, btt Knud Hnning Andsn. Spøg man n af klubbns tæn om, hvad dt ha btydt, at klubbn ha afholdt kusn, svat klat: - Dt ha givt os tæn m slvsikkhd. Vi ha fåt ny inspiation og ny øvls til tæningsbann. Vi blvt m bvidst om, at tæn ft d anbfaling som i Aldslatt Tæning 1. Dt blvt nmm, at planlægg tæningn. Vi kan også mæ k på spilln, at d syns, at dt sjovt, at komm til tæning, fotæll U-8 & U-9 tæn Ol Wanck. Og klubbn ha fomåt at fast - hold mang af d ny md lm - m. Båd Ol Wanck og Knud Hnning Andsn mn, at n sto dl af foklaingn bag dtt, at d kommt m kvalitt i klubbns tæning. Mn Båing ha ikk tænkt sig, at hvil på laubæn. - Klubbn planlægg at afhold t nyt kusus indn foåssæsonn Vi ha kunnt mæk n positiv tndns i klubbn, ft vi ha haft vos tæn på uddannls, og dn udvikling ønsk vi at fotsætt, slutt Ungdomsfomandn Knud Hnning Andsn Et sidst blik ud ov tæningsbann bkæft såvl Knud Hnnings som Ols udtalls. Stmningn sup god på tæ - ningsbann. Smilt i dngns ansigt ikk til at tag fjl af, dt sjovt at spill fodbold i Bå - ing. Mn hvad dt så, d lokk så mang dng til fodbold på dag, hvo himln ha åbnt fo slu - sn? - En af gundn til dtt, skal klat finds i vos uddannl - sspogam fo tænn. Vi ha haft vos tæn på kusus, og dt ha haft sin tydlig ffkt på Klubudvikling: Dt handl om at løft i flok FYNBOLD N

10 FBU n. 4:layout 1 13/10/ Pag 10 Tkst: Bjøn Kyg Lasn Foto: Lon Fost Indn fo sponsing lyd n gamml floskl: Støt vo sponso - d støtt os. Slvom sætningn måsk lyd som n kliché, dn m igtig nd nognsind fø. Fomålt md dnn atikl ikk at opfind dn dyb tallkn ign. Dn kan læss som inspiation ll bkæftls af, at man gø nogt igtigt, ll måsk dt modsatt. Samtidig atikln n tas til dn sponsoguid, som FBU kla md sn på åt. 10 Viksomhd ønsk at fobind sig md nogt positivt, og h fodbold t af d bdst ksmpl md sin kla links til sundhd, intgation og socialt samvæ. Mn viksomhdn vil ikk gø dt fo nhv pis. Indn fo makdsføing tals d mgt om RoI, hvilkt btyd Rtun on Invstmnt, ll på godt dansk - hvad få man fo sin png? D ikk nogn, d ønsk at smid png ud af vindut, og dfo kiggs d også i høj gad på, hvad sponsokonn gå til. I sponsospog kalds dtt fo RoSi - Rtun on Sponso Invstmnt. Isæ i tid, hvo d m fokus på bundlinjn nd tidlig, s maktings- og sponsochf gundigt ft, hvad d nic-tohav, og hvad d nd-to-hav. Fo at væ nd fm fo nic, dt dfo væsntligt at kigg sig slv ft i sømmn og spøg: Hvad kan vi gntlig tilbyd?. Dt vigtigt at væ alistisk omking d mulighd, man tilbyd. Et kommunikationsmanta lyd: Hvis du ikk ha guld og gønn skov, så skal du ikk lov guld og gønn skov. Dt samm gø sig gældnd indn fo sponsoat - man skal altså ikk lov m, nd hvad man kan hold. Klubbn som kælighdsban Sponsoat bliv indgåt på mgt foskllig gundlag. Nogl gø dt fo at ntvæk, and indgå dm på gund af salg, mns and ign gø dt af kælighd til klubbn. D sponso, d s klubbn som t hjtban, fovnt, som gl, som udgangspunkt ikk at få nogt ign, mn ønsk blot at giv n håndsækning fo at hjælp dn lokal klub. S Md nogl få undtagls vil n hjtbanssponso lægg t bløb, d i dn lav nd. Slvom man oft tal om mang bækk små, dt ikk alistisk at to, at man kan få n klub til at hæng sammn md kælighd og kildvand. Dfo dt også n nødvndighd at kigg ud ov klubhusts fi vægg, nå finansiingn skal på plads. Ovvj salgsaftal fm fo sponsoaftal D va ngang, hvo d flst sponsoaftal blv indgåt af maktingsafdling. I d sn å ha d væt n tndns til, at aftaln flytt sig fa makting til salg. OK Bnzin sponso n ækk sto klubb indn fo båd håndbold og fodbold md taditionll sponsoat. Samtidig støtt d lokalspotn gnnm salgsaftal, også slvom OK kald dt fo sponsoaftal. Klubbn modtag png alt ft, hvo mgt dns mdlmm ha Tmanumm: FYNBOLD N K

11 FBU n. 4:layout 1 13/10/ Pag 11 Sælg din klub - mn ikk fo dyt : Klubudvikling: Dt handl om at løft i flok FYNBOLD N

12 TOMMERUP HALLERNE Cnt fo spot, sundhd og vlvæ Fodboldophold på Fyn mang facilitt til fonuftig pis cntal bliggnhd ny 3. gnations Ligatuf kunstgæsban md lys fl fodboldban og idætshal svømmhal motionscnt café og mødlokal væls md gt bad og toilt HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S H skal du kun ing én gang! TØMRER MALER VVS ANLÆGSGARTNER ELEKTRIKER TAGDÆKNING Ejlskovsgad Odns C Tlfon Fax Din lokal ådgiv. Ring og få n snak om, hvad vi kan tilbyd Tallupvj 85 DK-5690 Tommup Tlf På kan du læs m om Dloitt og vos ådgivningsydls. Tvækajn 5, 5000 Odns C Tlf Mdlm af Dloitt Touch Tohmatsu 12 FYNBOLD N

13 Sælg din klub - mn ikk fo dyt tankt fo hos OK, og hvo mang d ha opttt t bnzinkot. Dt t ksmpl på n aftal, hvo all pat få nogt ud af samabjdt. Dt kun omking 10% af d fynsk klubb, d bnytt aftaln. Diss fom fo salgs- og povisionsaftal, kan du læs m - gt m om i sponsoguidn. D n lang ækk mulighd fo salgsaftal, og i viklighdn dt kun kativittn, d sætt gæns. Dn nst gundfoudsætning, at båd klub og viksomhd kan s dt fodlagtig i aftaln. Hvis ksmplvis Albani skal indgå n aftal, dt mindst d kan fovnt vl også, at dt Albani-podukt, man kan find i klubhust, nå tdj halvlg fløj - ts i gang. Hvis dn lokal Bugs skal væ sponso, dt vl også kun i m - ligt, at hovdpatn af ind købn gøs ntop d. Dmd skal dt ikk væ sagt, at sponsoat fmov kun skal bstå af købsaftal, mn d kan væ væd at ovvj - og oft langt ltt at indgå. I kistid - sælg! En undsøgls lavt af Sponsobuaut Pomovato i å vis, at 64% af all sponsoaftal indgås fo at øg salgt. I vækstpiod handl dt om udvidls, i nd - gangstid handl dt i høj gad om tilpasning. Fl undsøgls indn fo d sidst pa å ha vist, at mang viksomhd ønsk at duc ds omkostning til ds sponsobudgtt. Dtt gø sig ikk gældnd i lig så høj gad indn fo salgsaftal, da d i t vist omfang gaant n omsætning. I kistid kan salgs aftal dmd væ guld væd. En intnational undsøgls la - vt af dt amikansk sponsobuau EIG vis, at 47% af d ad - spugt viksomhd ovvj at opsig sponsoaftal. Samm undsøgls vis også, at hl 60% af viksomhdn ovvj at indgå ny. Dt skyl ds, at sponsotagn vil hav m fo ds png og opsig dm, d ikk giv nogt ign. Dfo dt vigtigt at vis sin sponso, at d få nogt fo d s invsting. Dt tods alt b d, at bhold n sponso d gi v 1000 kon i kassn, nd at mist n d giv En måd at vis dtt på gnnm aktiving af sponsoatt. Dtt vil bliv gun digt bhandlt i dn kommnd sponso - guid. Lokal købkaft sælg Som klub i t lokalomåd kan man tilbyd nogt, som ingn and kan - nmlig n mulighd fo at amm n målgupp dikt, hvo d fæds fl gang om ugn. Mn dt kun aktult i dt omfang, sponson kan bug dt til nogt. Så vis lokalsamfundt, hvad I kan tilbyd, og væ ikk ban g fo at smid tal på bodt. S ndnstånd fakta, og tænk ov dt. Ovnstånd ksmpl ba på fødva - dtil komm t nd - nu stø bløb, hvis man mdgn dikkva, bklædning og husholdning. En klubs mdlmm, i dn givn støls, kan alt - så lynhutigt bug t tocift millionbløb hvt nst å. Hvis dt ikk fohandlingsstyk - hvad så? Diss million vil butikkn og slskabn natuligvis gn hav andl i, og dmd klub bns mdlmm vigtig aktiv i dt lokal handlsliv. Nu skal dt ikk lyd som om, at man skal afpss d lokal butikk og tu md at find and std at handl. Mn købmænd tods alt købmænd, og d bø om nogn vid, hvad d n god fotning. Om dtt købmandskab bø udmund sig i t taditionlt sponsoat ll i n salgs - aftal afhæng af situationn. Mang klubb glmm, hvad dt gntlig, d ha md i bagagn, nå d tilbyd sig til n sponso. D flst bslutnings tag i viksomhd lsk tal - så bug dm. FBUs sponsoguid Sn på åt ligg FBU s Sponsoguid kla. I dnn vil d væ uddybnd infomation om mnt og inspiation båd til taditionll og altnativ mulighd, nå dt komm til indtjning til klubbn, d kan sik dn fmtidig udvikling. Ikk mindst d mulighd, d ligg gmt på intnttt. Guidn vil giv t indblik i foskllig sponsomulighd og foskllig spon so - typ samt vigtighdn af aktiv - ing af sponsoat. Dsudn vil vigtighdn af at hav n sponsostatgi, samt n hjælp til udvikling haf, også bliv om hand - lt. Ydm vil dn indhold sultatt af n klubundsøgls, d blv udsndt til d fynsk klub - b i ug 37.

14 FBUs Udviklingskon - vi til fo J! I klubbn udfodingn og mulig hdn mang, og dt kan væ svæt, at nå dm all ll blot kom - m i gang md nog l af dm. Dfo stå FBUs 3 udviklingskonsulnt kla md kyndig bistand. Tkst: Nils Nilsn Foto: Coloubox og Nils Nilsn Nå d fynsk klubb ha bhov fo hjælp og spaing, ll stå ov fo and udfoding, så ha FBU 3 konsulnt, d stå kla i kulissn. Dnn klubsvic gatis fo klub bn, og n dl af DBUs (og DIFs) politisk folkoplys - ningsabjd til stykls af dt fivillig foningsabjd. Rigtig mang fynsk klubb godt bkndt md d mulighd, dt giv dm at bnytt sig af FBUs konsulnt, mns and ikk igtigt knd til odningn. Dsudn sk d løbnd udvikling i d tilbud, udviklingskonsulntn ha i ds væk tøjs - kass, og kan tilbyd klubbn hjælp til. Dfo skal dnn atikl læss som oplysning og inspiation fo all d fynsk fodboldklubb. FBUs 3 udviklingskonsulnt FBUs t udviklingskonsulnt tilbyd klubbn n vift af mulighd fo at få åd, vjldning, konsultativ bistand og spaing til n lang ækk udfoding af vidt foskllig støls i fodboldklubbn. Klubbsøg Konsulntbsøgt i foningn gi - v klubbns ldls mulighd fo at sætt od på klubbns bhov fo hjælp til udvikling ll foanding, ll bug fo hjælp til individull løsning fo klubbn. Tmanumm: 14 FYNBOLD N

15 sulnt Klubbsøg omdjningspunktt fo udviklingskonsulntns abjd. Vi fotag åligt mang klubbsøg ov hl Fyn. Et af d vigtigst fokusomåd fo diss klubbsøg Klubudvikling. dn btagtning, at klubbns l - d dm, d vd, hvad d bdst fo klubbn. Dfo vi m - gt ydmyg ovfo klubbns abjd og d mnnsk, d i fo ningn. Klubudvikling = DBU Lduddannls DBUs lduddannls omfatt assistanc til n individul klubudvikling og udfædigls af n klubplan. Dsudn d mulighd fo n psonlig udviklingsdl i DBU Lduddannls. Klubudvikling kan umm lmnt (s gafik på sid 16), som udviklingskonsulntn sammn md klubbn døft, udvælg, pio it og abjd md ud fa n fælls bsluttt handlplan. Handlplann kan indbæ n mødækk md klubldlsn, og/ll samabjd imllm udviklingskonsulntn, og t, ll fl udvalg. Dt kan f.ks. væ ungdomsfomandn/ungdomsudvalgt om n målttt indsats på dtt omåd. Mn klubbsøgt kan også nd md n aftal om n m simpl og kotvaig poblmløsning af t ll andt, d ønsks løst h og nu - dt afhæng af klubbns individull bhov! Dsudn kan klubbns ld hav bhov fo hjælp til bski - vls og udfomning af t pojkt. Dt kan væ vjldning til bskivlsn, ll hjælp til ansøgning af midl til pojktt, ll til udfølsn af dt. Dt kan udviklingskonsulntn liglds bistå md. Vi abjd mgt bvidst ud fa Klubudvikling: Dt handl om at løft i flok FYNBOLD N

16 Sponso - abjd - makting Klubplan - DBU ld - uddannls Intn kus fo tæn: Rkutting og fastholdls af tæn og ld Rkutting og involving af foæld Klubpolitikk Klubudvikling og hjælp til: Salg, makting og sponsoat Visionsstatgi abjd Rkutting og fastholdls af spill Oganisationsplan Klubbns ITvæktøj Klubbns åsog funktionsplan 16 FYNBOLD N

17 FBUs Udviklingskonsulnt - vi til fo J! DBU Lduddannls bast på individul klubudvikling og ha dt fomål, at uddann ld gnnm fokus på og abjd md d spcifikk udfoding, d pg på i ds klub, og giv dm komptncløft på d omåd. Vi komm md faing, vidn og billdligt talt n væktøjskass, som vi kan tækk dt lvant væktøj op af, til bug i dn spcifikk opgav. Ndnfo t udpluk af konkt abjdsopgav imllm udviklings - konsulnt og klubb: Inspiationsdag fo ungdoms - tæn Mang klubb stat sæsonn md at saml ungdomstænn, fo at infom dm om åts abjd. I dn fobindls ha konsulntn dltagt - dls som in - stuktø og dls infomt om FBUs tilbud. Rkutting af ungdomsspill Tilgang af ungdomsspill komm ikk altid af sig slv - oft skal man slv væ udfand. F. ks. ha vi hjulpt mang klubb md bsøg i dn næmst skolfitidsodning ll fitids - klub. Konsulntn og klubbns tæ n lav aktivitt md bønn, og pæsnt klubbns ungdomstæn fo bønn. H ft dt nmm fo bøn n at find vj til klubbn. Rådgivning om lovstof Skattlov - fitidslov - fosik ings - spøgsmål fo mang bsty - ls mgt vansklig omåd at håndt. H kan vi guid j. Rkutting af ny tæn og ld Lig pludslig stå n klub næstn udn ungdomstæn. Hvad gø man? Vi ha sammn md klub - ld n fundt løsningsmodll i mang klubb... Mål og målsætning Md jævn mllmum skal b - styls diskut fotid og fm - tid. Vi ha holdt klubaftn, hvo all klubbns mdlmm giv ds bud på god id til bsty - ls og udvalg. Støtt til pig- og kvind fodbold Vi ha hjulpt md plan fo at styk afdlingn. Fastholdls af d ældst ungdomsspill Dt vlkndt, at d t stot fafald i d ældst ungdomsæk - k. Vi ha hjulpt klubb md at sætt aktivitt i gang, d fast - hold lig ntop diss "svæ" ågang. Fivillig ld og tæn Dt bignd fo os at komm i d fynsk fodboldklubb, mød j, og samabjd md j fivillig ld og tæn. Dt ikk altid nmm udfoding vi sammn stå ovfo - mn vi oplv, at vi i fællsskab skab id til løsning, fofølg dm, og få dm til at bliv til viklighd. Klubudvikling n vdvand pocs Mn nå vi i samabjd md j få ting til at lykks, ha vi flyttt nogt i dn igtig tning, og fo - håbntlig bidagt md inspiation, motivation og fonyt ngi til j ld, tæn og hjælp i fodboldklubbn. Kontakt Kontaktn til udviklingskonsulntn kan fogå på fl foskllig måd. Klubbn kan altid snd n mail dikt til konsulntn, ll mail og ing til FBUs administation, og få opttt kontaktn. Man kan find all mailadss på (und klubsvic). Og kontaktn fogå bgg vj. I foskllig planlagt sammnhæng dt nmlig udvik lings - konsulntn, d opsøgnd ovfo klubbn. FBUs Udviklingskonsulnt Kasp Olsn - dækk klubbn i Assns, Nybog, Langland og Æø kommun Klaus Wiinbg - dækk klubbn i Svndbog, Nodfyn og Odns kommun Nils L. Nilsn - dækk klubbn i Middlfat, Faabog-Midtfyn og K tmind kommun Bug os - vi til fo J! Klubudvikling: Dt handl om at løft i flok FYNBOLD N

18 SELECT BRILLANT SUPER DET DANSKE LANDSHOLD S CHOICE BRILLANT SUPER ikk n hvilkn som hlst fodbold. Dt undstgs af, at dt dansk landshold ha valgt dn som officil kampbold gnnm d snst 60 å. BRILLANT SUPER håndsyt og fmstillt af kvalittsmatial fa indst til ydst. Dn lt og livlig, mn fm fo alt bgnlig md t snolig svæv i luftn. BRILLANT SUPER gansk nklt dsignt til at giv spilln optimal boldkontol md all mulighd fo at udøv nogt sæligt på bann. Billant Sup fås hos din lokal Spot Dict fohandl. Stphan Andsn Dansk landsholdsmålmand Officil boldlvandø til dt dansk landshold W.S 18 FYNBOLD N

19 Nu d ovskud til at alis vision og dømm Kontingntopkævning, kampplanlægning, holdtilmlding, kontakt til kommunn, indbtning af mdlmstal. Ja op - ga vn mang i n klub, mn dt ikk altid hændn, til at løs opgavn, lig så mang. Dt mått man også sand i Faldsld/Svanning, hvo Pojkt Individul Klubudvikling va kækommnt. Tkst: Ulik S. Sønsn Foto: Pivat foto At væ fivillig ld i n fodboldklub oft fobundt md mas - s af udfoding. Mang op gav skal løss, og ssou cn oft knapp. Todnskjolds soldat kæmp n bav kamp i ds spktiv klubb, og dt n kamp, d oft kæv blod, svd og tå. Dtt mått man også sand i Faldsld/Svanning SG & IF, mn h va hjælpn næ. - Da vi blv kontaktt af FBU og tilbudt at væ md i Pojkt Individul Klubudvikling, skyndt vi os at takk ja, fo vi stod viklig md nogl udfoding i klubbn, som vi havd bug fo hjælp til at få løst, udtal fomand Mtt Ggsn. FBUs udviklingskonsulnt Kasp Olsn blv pudst på opgavn, og han kunn hutigt gnknd Faldsld/Svannings udfoding: - Ds udfoding lignd til fovksling, d udfoding som mang and fynsk klubb også stå ovfo. En mgt hådt abj - dnd bstyls, som kæmp fo at få dagligdagn til at fung, vd slv at løs all opgav, lyd dt fa Kasp Olsn Eft føst mød i klubbn stod dt klat, at dt va n bstyls md mass af vision, d dog ikk va nmm at få føt ud i livt, da man fa tidlig faing havd læt, at nå man fmsagd vision, så gav dt ba m abjd til n slv. Så fo ikk at knækk halsn, vd at kast n mass ny bold op i luftn, blv dt bsluttt, at dt føst og dt vigtigst va, at find tid og ovskud til klubldls. Dnn pocs blv sat ivæk, og ha i dag sultt i, at man ha fåt t ovblik ov all d opgav, d i klubbn. D også blvt lavt n andn stuktu i bstylsn, så man i dag ha ansvat fo d opgav man god til og ha intss i, og ikk opgav, som ba va mdfødt fa ns fogæng. En andn ting, som klubbn ha fåt ud af at væ md i Pojkt Individul Klubudvikling, væktøj og n statgi fo, hvodan man kan og vil kutt tæn, l - d og hjælp. - Vi ha nu t ovblik, ikk kun ov hvilk opgav d, mn også ov hvonå d skal udføs, og hvm d ha ansvat fo dm. Vos bstylssmød ha tagt n hlt ny fom. I stdt fo at sidd og diskut, hvm d skal løs d opgav, d faktisk skull hav væt løst i gå, så få vi nu ba n bifing fa dn ansvalig. Vi ha også kuttt n dl fl hjælp til klubbn. Dt ovskud dt ha givt os, ha vi kunn bug på at væ klub - ld. Og så ha vi faktisk afholdt to intn visionssmina, fo - tæll Mtt Ggsn stolt. At dt spændnd at væ md i Faldsld/Svanning, kan man af - læs på listn ov ld, som all ha væt md i n åækk, n list d voks sig stø og stø. - H få man ikk vt hl a - mn af, hvis man ækk lillfingn fm. I stdt bliv man tildlt dt antal opgav man øn - sk, og vi glad og stolt ov, at fl og fl fivillig komm til, slutt Mtt Ggsn. D stadig udfoding nok at s til vd at væ fivillig ld i Faldsld/Svanning SG & IF, mn til foskl fa fø, dt nu blvt m spændnd at væ ld, fo nu d også ovskud til at ivæksætt d vision og døm - m, man ha i klubbn. Klubudvikling: Dt handl om at løft i flok FYNBOLD N

20 Jod Bton Anlæg gatn Blægning tc Anlæg A/S Holkbjgvj odns C tlfon: Fax: Fjnvam Køling Spinkl Industiø VVS installation 20 FYNBOLD N

21 Kommnta til tmat Hvad skal vi md mål - hvis ikk vi ha t mål? Tkst: Ol Lasn, jounalist Foto: Tobn Lasn, Coloubox og Fodbold handl om mål. Dt hold d sco flst mål vind. Dt sjovt at lav mål. Publikum lsk at s mål. Abjdt på at sco mål ska b ngi, fællsskab og god oplvls. På og udnfo bann. Alligvl btyd nogl mål alt fo mgt i igtig mang siklubb. Dt d mål føstholdt sco. Spill og tæn skal natuligvis væ optagt af, hvodan dt gå i kampn. Tilskun, som mang std mgt få, natuligvis og så. Mn alt fo mang fivillig ld og mdlmm mål nsidigt klubbns abjd på føstholdts sultat. Rykk vi op, ha all gjot dt fantastisk. Rykk vi nd, dt hl nogt skidt. Pøv at tænk på, hvo mang tim, hvo mgn ngi, hvo mang pn g, klubb på si - nivau, bug på gansk få md - lmm: Nmlig føstholds spilln. Mn dt du ikk at sætt all sin png på t nklt hold. Dt ikk blot spild af kæft - dt også dcidt uklogt. Isæ hvis du vil hav succs!! Fodbold handl nmlig også om at sætt sig mål. Fo hvad nytt dt daglig abjd i n fodboldklub, hvis ingn af aktø n - /spilln vd, hvad målt? Et fodboldhold fung jo hll ikk, hvis halvdln af holdt kun vil angib, og d øvig kun vil fosva! Min klub - Ring Boldklub - vdtog sidst å n Målsætning og t Væ digundlag. Dt va d - mindst - t åsag til: Fo dt føst kndt vi, at RB skal gø tingn på n ny måd! Fo dt andt mått vi lav n plan fo, hvodan vi kan bliv bd! Fo dt tdj vil RB gn væ ligså dygtig som d bdst på vos nivau! Dt vos fast ovbvisning, at d klubb, d kla sig godt i kampn om mdlmm, støtt fa fobund, offntlig myndighd og sponso, dt d foning, d ha sat sig kla mål, d ha opbyggt n stæk oganisation md n kla opgav- og ansvasfodling. Mn dt bstmt ikk nmt at tag t opgø md føstholdskultun. Dt nmlig ikk kun vantænkningn, man skal udfod. D båd følls og tadition på spil. Og dt må man hav spkt fo. Alligvl vil jg opfod klubbn til at tag dt opgø. Åsagn mgt kla: Jg to, at d klubb i længdn kla sig bdst på fodboldbann. Dt skal ikk ba væ sjovt at lav mål. Vi skal også vid, hvad måln skal bugs til. Føst da, giv dt mning. Vi skal også vid, hvad måln skal bugs til. Klubudvikling: Dt handl om at løft i flok FYNBOLD N

22 Fodboldklubbn d ikk vill dø Tabt af mang stamspill gav Faabog BK&IF n tubulnt sæsonstat i Si 1 Tkst: John Hollænd Foto: Pivatfoto Da man ft sommpausn skull gø status ov spilltuppn indn ftåts kot sæson, opstod d n næmst kaotisk situation i Faabog BK &IF. Omking n sns af spilln fa sidst sæson va ikk læng til ådighd på holdt. Da man ft sommpausn skull gø status ov spilltuppn indn ftåts kot sæson, opstod d n næmst kaotisk situation i Faabog BK&IF. Om - king n sns af spilln fa sidst sæson va ikk læng til ådighd på holdt. Langt d flst va jst fa købstadn md dt makant klok - ktån, og dagt til ntn Odns ll Købnhavn fo at stud. D til kom, at fl havd valgt at skift til naboklubbn md kunstgæsbann i Faldsld/Svanning, og blandt dm va dn spillnd assistnttæn, Aag Pdsn, som tak n dl spill md sig. Dnn situation va natuligvis uholdba fo dn ambitiøs tæ - n, Hnik Hansn, d omgå - nd tog konskvnsn og i fo - stå ls md klubbns bstyls, opsagd samabjdt. Tilbag på klubbns 1. hold va d så fi spill til tæning indn sæsonpæmin, mns t pa styk k va ud md skad, og hvad gø man så lig! En stæk klubånd va løsningn Staks ft afskdn md Hnik Han sn blv to af vtann fa tuppn, Kastn "Kiddi" Hansn og Castn Fdiksn, udnævnt som tæn, md dn lang tids - skadd stamspill, Ronni Js - sn, som holdld. Balladn i Faa bog BK&IF fik sto op mæk - som hd i dn fynsk spots v - dn, og dommn va kla hos d flst: - Faabog at find i Si 2 næst å, hvis d da ikk må opgiv dt hl, og stat fofa i Si 5! Man havd dog glmt at tag dn stæk klubånd, som gaml og tid - lig spill bsidd, i d. Hvo mang klubb bklag mangln - d solidaitt/klubånd hos ny og gaml spill, så bvist man i Faabog, at h lv dn i bdst vlgånd. Fo mns dt gaml klok ktån ingd til kiklig hand ling, så ingd Kastn "Kid di" undt i landt fo at mobi li - s t hold til dn føst kamp mod ndykkn fa Tåsing f. B. Dt lykkds at saml n tup, som slt ikk havd nåt at tæn sammn, og miaklt skt! Faa - bog vandt hjmm md 2-1. Si dn da dt blvt til 3 sj, ét ndlag og n uafgjot kamp fm til fmt und, hvo holdt lå på n plads som n. 4. Dn god stat ha vakt founding ovalt - isæ hos d slagn modstand - og dn man til fttank hos kitikn! Holdopstilling p. mobiltlfon Op til hv kamp ha tænn fa Faabog BK & IF haft m tavlt md ds mobiltlfon, nd md slv dn fysisk opvam - ning til kommnd kamp, så dt kæv n dl opladning af tlfonn i løbt af n ug. - Jg ha n list md navn på 35 potntill mn til statopstillingn, d komm fa Odns, Esbjg og Købnhavn, plus vi fi "lokal" d tæn hv tosdag sammn md vos andthold i Si 5, fotæll Katn "Kiddi", d knd, at situationn ikk holdba på læng sigt, mn alli - gvl optimist omking n fotsat fmtid i Si 1. - Undgå vi ndykning målt nåt, fo modsat sidst sæson vil vi nok ikk kandid til n op yk - ning i dnn omgang, sig sto - kundn hos n ukndt udbyd af tlfoni! Hvis d mang gaml, mn fan bn kan sik ds klub ndnu n und i Si 1 fm til sæsonn slutt i statn af novmb, så må man tag hattn af fo n fodboldklub, d nægt at dø, og dn hlt fantastisk indstil - ling hos tæn og "pndlspil - ln" på t hold, hvo dn æl dst spill 42-åig Pt Hniksn, som ha gjot dt igtig godt, nå han ha væt md i statopstillingn. Dt man fovntd, skull bliv n fod bold mæs sig solfomøkls fo Faa bog BK&IF, ha i d føst fm kamp, fovandlt sig til n sol skins histoi. 22 FYNBOLD N

23 Apopos OB og Euopa Lagu-kampn: Fynsk hold ha spillt ca. 150 intnational kamp i Euopa md B1909 som stat. Knd din fynsk fodboldhistoi (6) Fyn og Euopa Tkst: Pt Nilsn Foto: Nodfoto Ja, ja, lig ntop nu dt OB, d md sin guppkamp i Euopa Lagu tgn dt fynsk Euopa Cup-billd i fodbold. Mn dt hø md til histoin om Fyn og Euopa, at dt nt faktisk va d ød fa B1909, d sndt Fyn på dt uopæisk landkot. Dt va i Sidn da ha B1909, B1913, OB og Odns-Stævnt mdvikt i op mod 150 intnational tun - ingskamp, hvis vi også gn Toto Cup md. Vi tæd nok ikk mang ov tæn, nå vi udnævn OB-sjn ud ov Ral Madid, som toppn af fodboldpoppn. Dudov ha d natuligvis væt spillt n ækk and kam - p i bl.a. jubilæumssammnhæng og lignn d. Mn tilbag til ftåt Dt va jo dn gang sålds, at dn dan sk tuning fulgt kalnd - n. I n piod gav UEFA lov til, at foås vindn kunn dltag i Euopa Cup fo msthold. Dfo kunn B1909 i oktob 1959 hjmm i Odns tag imod Win Spot Club fa Østig til sku så gæstn vin - d md 3-0. Rtukampn i dn øst igsk hovdstad sluttd 2-2, md Eik Bg og Paul Basstt som fynsk mål sco. Dmd va B1909 fædig i Euopa fo dn n gang. Dt hlt sto økonomisk num - m lavd B1909-kass Kaj Jnsn i foåt 63, da 9 n va md i pokalvindns tun ing. Om ftåt havd fynbon kspdt Dudlang fa Luxmboug og østigsk Gaz ud. Nu skull B1909 så i mats mød tysk FC Nünbg hjmm på t iskoldt Odns Stadion. Jnsns id gik ud på at sælg hjm mkampn til afvikling i sydtysk Augsbug - tæt på modstan - dns bopæl. UEFA sagd ja. Tys k n også. Og B1909 fik til hjmmkampn ca tilsku og tabt 0-1, plus ca k. i kas sn. Et svimlnd bløb dn gang. Dn igtig udkamp tabt B1909 md 0-6. Mn pyt md dt. Et øko no misk scoop va dt. Gv- og baontun kaldt man i folkmun d jsn nd til dn nod lig dl af Bayn. D blv ikk spa t på nogt B1909 spilld i alt 18 Euopa Cup- kam p. Mod Ral Madid i 1964 i m s t holdns tuning (2-5 og 0-4). Åt ft mod Dinamo Bukast i sam m tuning. B1909 tabt 0-4 i Bukast og 2-3 hjmm. D udov va 9 n md i Mssbytuningn, n foløb fo UEFA Cup, to gang (Napoli og Hanno v 96) samt i pokalvindns Euopa Cup, hvo Austia Win ft 2-4 ndlag i Odns vandt 2-0 hjmm. Dn oft omstidt gl om udbanmål, va indføt t pa å tidlig. Hvm havd nu tot, at Fyn skul - l få n topsco i Euopa Cup fo msthold? Næpp man g. Mn i sluttd Bnt Løfqvist fa B1913 øvst på listn md syv mål i fonmt slskab md d h Puskas, di Stfano og Tjada fa Ral Madid samt Sthl, FC Nünbg. D blå dltog i tuningn som foåsvind, hhjmm og ban - kd i føst und Spoa fa Lu - xmboug md 6-0 og 9-2. Dft hd dt så slvst Ral Madid, som vandt 3-0 og 9-0! T mål af Puskas og Stfano. Dt va i dn tuning, at Ral åt ft tabt finaln i Baclona til Bnfica md 3-5. Sn (i 63) va B1913 md i pokalvindns cup, og tabt da to gang 1-3 til Lyon fa Fankig. FYNBOLD N

24 Håndblæs Kaftig håndblæs til luftpøls m.m. Blæsn kan også sug luftn ud... Fodln mang båd spillmæssigt og økonomisk: Bd udnyttls af halln Bann nm at ovsku Stø intnsitt All få lov at ø boldn All kan væ md Hutig afvikling af stævn Mind vnttid fo båd bøn, foæld og tæn Fl spill på n gang og dmd fl tilsku Nm at opbva... FODBOLD PÅ TVÆRS... Udviklt i samabjd md SBU PRESENCO SPORT Jnt Kolding Tlfon Fax s m på FODBOLD PÅ TVÆRS t bandsystm, d gø dt lt at opdl idætshalln til f.ks. 3 minifodboldban på tvæs. Tvæbandn lvs i ca. 20 m lang luftpøls md n diamt på ca. 47 cm, som lt monts på bstånd bandstolp. 24 FYNBOLD N

25 Åt dpå blv dt til ndlag mod VfB Stuttgat i Mssbytuningn. I samm tuning skull B1913 i 1969 op mod FC Baclona, som vandt 4-0 og 2-0. Kampn i Odn - s tak kun 4700 tilsku. Sikkt m, hvis dt va i dag! Apopos Mssbykampn: Odns-Stævnt, n sammnslutning af B1909, B1913, OB og KFUM, dltog 1962 i dnn tu - ning, mn tabt bgg kamp til Dumconda fa Iland. Og vi kan jo lig så godt tag toppn md dt samm: Miaklt i Madid. Eftåt Ral Mad - id (to mål af Laudup) hav d vundt 3-2 i Odns. Dt va kun t spøgsmål om sjns støls i tukampn. Dn blv på 2-0, mn til OB! Ulik P. og Bisgaads mål sndt chok gnnm spansk fodbold - og jubl i Danmak (og Baclona!!). En kæmpsnsation. Ikk mindst tak - kt væt målmand Las Høgh, d nok n gang stod sit livs kamp. Tun hjm, va vist hlt sjov! Nå OB om nogl ug ha spillt dn sidst kamp i Euopa Laguguppn, så vil Euopa Cup-kamp numm 75 væt undt (to -to fa tidlig tid ikk mdgnt). Antallt af sj og ndlag ligg og sving omking d 30 (vi kn - d p.t. ikk udfaldt). D stib - ds allføst kamp i d sto Euopa-tuning va i m s t - holdns tuning Hvm havd nu tot, at Fyn skull få n topsco i Euopa Cup fo msthold? Vilhlm Munk søgd md to mål fo 2-2 i Odns mod Lokomotiv fa Sofia, hvoft vætn, i dt snsomm vam Bulgain, vandt tukampn 2-1 (John Eik sn sco - d). OB ha gnnm ån mødt mandskab fa ov 25 foskllig nation. Dt vil fø fo vidt h i diss spalt at gå i dtalj, mn nogl husk måsk kampn i 1983 mod Livpool FC, d vandt 1-0 i Odns og 5-0, ov, hvo d ikk vand aln, på Anfild na tuligvis. I 1990 mødt OB i øvigt også Ral Madid. Da gik dt ikk så godt - fo fynbon, som tabt 1-4 hjmm og 0-6 på Bnabu. Dansk klub- og landshold havd dt oft md at tab 0-6 på udban. Et 1-5 ndlag mod Spatak Moskva i 84 svi også. Så gik dt tods alt bd mod Asnal i pokalvindns 93-kamp. Gunns vandt 2-1 i Odns, mns OB fomåd at få 1-1 på da vænd Highbuy. Og fa dn næmst fotid, sjn ov H tha Blin i UEFA-kvaln, na tuligvis væd at tag md. OBs modstand næstn, i sa - Knd din fynsk fodboldhistoi (6) Fyn og Euopa gns natu, kommt fa alvdns hjøn. Island, Finland, da væ - nd Jugoslavin, Malta, I land, Litaun, Estland o.s.v. Og lig nt - op nu fa Spanin, Schwiz og Tysk land. Vi nødt til at slutt t std. Dt gø vi h. og så ha vi i øvigt mgt m på lag om dn fyn - sk fodboldhistoi. Ha læ sn n igtig god id, så hø FBU gn om dn. FYNBOLD N

26 Lad væ md at åb ad pign - d ha dt hådt nok i fovjn! Pigfodbold ha aldig væt stø, mn man ikk kommt sovnd til tingn, og d fotsat mass af udfoding. FynBold ha tagt md n snak md Ann-Mai Kistiansn, d om nogn ha t indgånd kndskab til fynsk pig- og kvindfodbold. - Lig som i mang and klubb på dt tidspunkt, så va d nklt pig, d spilld md dngn på dt n og dt andt hold. Mn vi mang ld t igtigt pighold, ikk mindst af hnsyn til klubbns soci a l liv. Så gik vi i gang md at hold fast i d pig, vi havd, fandt n tæn og samld t hold. Lig sidn ha jg abjdt md pigfodbold, fokla An n-ma i, d blandt andt ha væ t holdld fo OBs 3F li thold i to t halvt å, ung doms tæn fo pi g n i Faug d og tæn på DBUs fodboldskol. Md på hl optun Tkst: P Roholt Foto: Gt Vst og Ulik Sønsn Dt sjovt at spill fodbold. Også fo pign, d i d sidst 10 å ha invadt bananlæggn på hl Fyn, og i stn af landt. Mn slv om pign nu fo alvo gø sig gældnd, så all klubb sta dig væk ikk hlt paat til at skab d op timal fohold fo pigns ta lnt udvikling. Pobl - mt, at pi gn altså and - lds. Dt mn i hvt fald ingniø og skollæ Ann-Mai Kistian - sn, 48, d ha m nd 20 ås tænfaing md i bagagn fo - udn sin gn tid som aktiv bd - d-fodboldspill. Lig nu hold hun gansk vist n paus i tængningn på gund af t dåligt bn, mn sidd fotsat i blandt an dt Fodbold å - dt i Fåbog-Midtfyn Kommun og i FBUs B&U og FBUs Ungdomsgupp, hvo hun følg udviklingn i pigfodboldn tæt. Dsudn blv hun af DBU dn 6. mats i å tildlt Lo Dannins Rjslgat fo sin sto ind - sats i fynsk fodbold, hvo hun ha væ t md til at udvikl bddfodboldn og i sædls hd pi - g fodboldn på Fyn. Skabt klubbns føst pighold Ann-Mai statd sin aktiv tæ nkai som dngtæn i Allstd, mn blv hutigt int - s st i, at få skabt t pighold i klub bn. På dn måd ha Ann-Mai Ki s- t ian sn væt md på hl pi gfodboldns optu, d nåd t højdpunkt i 2008, hvo fodbold fo føst gang va dn støst idætsgn fo pig und 18 å, foan taditionll pigaktivitt, som håndbold og gymnastik. Fo Ann-Mai d dog ingn tvivl om, at d stadig bai fo pigns fohold til spotn, og dt btyd nogt fo fafaldt på langt sigt. Dn lill foskl sto D foskl på dng og pig, d spill fodbold. Dn støst foskl 26 FYNBOLD N

27 udn tvivl pigns fo hold til slv konkunc-bgbt, m - n Ann-Mai: - Fo dn typisk fodbolddng dt vigtig at vind og bliv numm 1, uanst om hans kammat kom md på holdt ll j. Fo pign dt oft lig modsat. Dt social aspkt langt vigtig nd slv konkuncn. Dt btyd blandt andt, at man som tæn skal pss sin pig på n andn måd, hvis man vil hav dm til at yd m. Dt nytt fx ikk ba at sætt dm til at løb om kap undt om bann, og dft fmhæv dn hutigst og dygtigst. Så isik - man simplthn, at pign stopp op, ll aldig løb. Dfo handl, dt ifølg Ann- Mai, i langt høj gad om, at tænn skal fokus på dt social lmnt i tæningn, mn også om at s, og coach dn n - klt spill. - Dn god pigtæn skal kunn skab t godt socialt miljø omking holdt md plads til all. Og d skal slv kunn nogt tknisk md boldn ll som minimum sik sig, at d inddag æld spill ll and tæn i tæningn, fo pign vil som udgangspunkt gn læ nogt. Pign savn ollmodll En andn udfoding, at mang pig ikk byd sig om at øv sig dhjmm. - Dng på samm ald tæn oft hjmm i havn, på vjn, i anlæggt, ja slv md fodbold ind i stun, all std hvo d kan find n bold. Dt dimod langt svæ fo ikk at sig umu ligt at få pign til at slv - tæn. D gø dt ba ikk. Måsk føl d ikk, at d god nok. Mn dt kan også skylds, at d mangl ollmodll. Som tidlig A-landsholdstæn Kld Gantzhon ngang sagd, så hav - d dt måsk gjot n foskl, hvis mo også slv havd spillt fodbold. Så følt pign måsk i høj gad, at dt va accptablt at nd undt og spill fodbold dhjmm. Rollmodlln mang l. Endog i n gad, så mang pigspill slt ikk knd til OBs 3Fligahold, mn automatisk tænk SAS Liga, nå d hø om OB og litfodbold, sig Ann-Mai. Dt sto sping fa bdd til lit.pigns fohold til fodbold også md til at gø spingt fa god bddspill til litspill ksta svæt fo pign. Slv om fynsk pigfodbold fotsat stom fm, d gansk få fynsk klubb, d kan tilbyd littæ - ningsmulighd fo pign, og dt btyd, at d tvings til at fo - lad ds gn klub fo at ykk til f.ks. OB ll B Oft pign langt fa bgj - std fo at flytt. Slt ikk i sam - m gad som dngn. Mn d gø dt, lig som dngn, fo at komm til at spill md an d talnt, d lig så dyg tig og siøs md hnsyn til tæningn, som dm slv. Mn dt n mgt svæ ovgang fo pign, fa dn lokal klub, til litholdt. Pign skal på n hlt andn må - d nd dngn find sig tiltt i n andn social sammnhæng, og dt ikk nmt. Fo Ann-Mai Kistiansn at s, d ingn nmm løsning, fo dt still slvfølglig sto kav til spilln, at væ md i litn. Mn hun mn alligvl, at d voksn, tænn og ldn omking d ung spill, kan gø m fo at ltt ovgangn fa bdd til lit: - Allføst to jg, dt vigtigt, at tænn fo dn afgivnd klub sætt sig ind i, hvad d fogå. Dt langt fa all tæn, d ha lyst til at tag md ind til OB, og snd spilln godt på vj. Må sk fodi d su ov, at hun js og dfo tænk m på sit gt hold nd spillns fm tid. Mn dt kan viklig gø n foskl, hvis tænn støtt sin spill, og f.ks. tag md til d føst pa tæningsaftn. Og så to jg, at litklubbn kan intoduc pign bd til klubbn - fotæll dm, hvad klub - bn stå fo, og hjælp pign ind i dn ny social sammnhæng. Og så dt natuligvis vigtigt, at foældn opmæksomm på poblmt, og bakk op bag pi - g n. Fafald skad Fo dt ifølg Ann-Mai t po blm, at så mang pig stopp hlt, ll gå tilbag til bddfodboldn, oft indn d lt få udfoldt ds talnt. Båd fodi litn bliv mgt smal, mn også fodi fafaldt også amm bddn. - Nå holdts stjn flytt, gid stn af pign måsk ikk spill m. Og hvis stjnspilln så ftfølgnd stopp, fodi hun ikk kan find sig til tt i dn ny klub, så dt igtig ægligt. Dfo to jg også, at dt vig - tigt, at pign spill i gn klub så læng som muligt, i hvt fald indtil d kla til slv at flytt. Endlig dt hlt afgønd, at vi få uddannt tænn i d lokal klubb bd, så vi få hævt nivaut på all hold og på all spill, sig Ann-Mai Kistian - sn. FYNBOLD N

28 Pøv Gatis 16 fodbold indn du bstill Tkst og foto: Maln Vstgaad, pædagog og fodboldtæn FIFA godkndt fodbold Visionspot.dk ha m nd 15 ås faing md fohandling af fodbold til dn dansk spotsvdn. Bold, som hold i tykkvalitt og md 2 ås gaanti på fom, syning samt vntil. Vd køb af mindst 30 stk. fodbold kan vi påtykk klublogo ll sponsologo GRATIS. Lvingstid: 3 månd. Ring og få t tilbud, vi find pisn sammn Ønsk du at pøv Vision FIFA fodbold indn du køb, kan du bstill n pøvpakk bstånd af 16 stk. FIFA-fodbold til afpøvning hlt gatis. Visionspot AS Jns Bix Andsn Eglundsvj Vstbjg Tlfon: Mobil: FYNBOLD N

29 Føbjg GF Fodbold i bønhavn I Føbjg/Ot d mindst ågang hlt vild md at spill fodbold. Faktisk så vild md dt, at d spill dt i bønhavn. Podfodboldn blomst i Fø - bjg/ot, hvo dn lokal fodboldklub Føbjg GF i samabjd md Bønhavn Gnistn ha 25 U5/U6 spill til tæning hv ug. D lig mang pig som dng, hvilkt nogt ud ov dt sædvanlig. Sæligt fo Føbjg GF/Gnistns podtæning, at dt fogå i bønhavns åbningstid md n pædagog som tæn, og n fivillig hjælptæn fa Føbjg GF. D altså ingn tætt bøn, d skal køs af std sidst på ftmiddagn. Bønn kan still og oligt klæd om i Gnistn kl og hft gå op på Føbjg GF s boldban. Tæningn på bønns pæ - miss, og lg md boldn i cntum. U6 spill stævn n gang om åt nmlig til dt ålig Gnistn Cup, d ha udviklt sig til lidt af t tilløbsstykk md ca. 60 bøn fa naboinstitutionn, d komm og spill kamp mod hinandn. Stævnt kom i stand gnnm dt god samabjd mllm bønhavn Gnistn og Føbjg GF. Sidst å fik stævnt bsøg af OB s maskot Vikto d dlt mdalj ud til all bønn. Dtt kom i stand gnnm Føbjg GF s mdlmskab af Øns hold. I å blv d opstillt n hoppbog, så d mang små spill og tilsku md sto iv kunn hopp løs mllm kampn. Stævnt afvikls udn sultat, og all få sålds guldmdalj md hjm. Dt btyd jo ikk at vi ikk spill fo at sco mål, og d bli - v også jublt ignnm, nå boldn gå i ntmaskn. I Føbjg/Ot få bønn n tyg stat på t fohåbntlig langt fodboldliv md amm, og voksn d knd. FYNBOLD N

30 Føbjg GF - still going stong! Tkst: Michal Langkild 125 å - dt d fæst klubb, d kan skiv dt på CV t. Dt kan d nu i Føbjg, hvo fodboldafdlingn i diss å oplv n sand opblomsting. Navnt Føbjg fobind d fl - st nok mst md dt ålig Fø - bjg Fstspil ll md Fyns hø j - st punkt Føbjg Bavnhøj (130 mt ov havts ovflad). Mn dnn atikl vil hvkn bskæf - tig sig md fstspil ll gogafi, mn dimod md Føbjg Gymnastikfoning, som i 2010 ha undt t mgt skapt hjøn - nmlig d 125 å. Pøv lig at stopp op, og smag på dt n gang til, 125 å - dt ikk hv dag, man s dt! Føbjg GF blv, som dn skap matmatik nok alld ha gnt ud, stiftt i 1885, samm å som pofssionalism blv lga - list i nglsk fodbold og sam - m å, som n nok m kndt og pofilt nodjysk klub, AaB, blv dannt. Fodboldafdlingn i Føbjg ha ikk haft hlt samm bvågnhd som sin jævnaldnd nodjysk fætt, mn dt hll ikk dt vigtigst ifølg fomand Bian Buhl. Ifølg Bian Buhl udfodingn hl tidn at gø dt attaktivt, at væ mdlm i Føbjg fm fo i n klub i Odns. - Vi ha tukkt nogl af d indfødt Føbjgdng tilbag til klubbn. Dt all mdlmm, som stamm fa lokalomådt og som tidlig ha spillt ung - doms fodbold i klubbn. Vi i dag opp på 130 mdlmm, og dt t flot, nå vi nu ligg så langt fa alting, lyd dt fa fomandn. Klubbn knd, at man ikk kan mål sig md naboklubbn, d båd kan tilbyd danmakssiog albanisifodbold og langt bd - facilitt, mn fomand Bian Buhl nu tods alt gansk tilfds: - Vi ha i Føbjg GF n vlfung - nd foning, hvilkt afspjl sig i vos høj mdlmstal. Vi ha fokus på båd bøn-, ungdomsog sniofodbold, da d skal væ - plads til all i vos foning. Og Føbjg GF tilbagvndn til fynsk sniofodbold ha væt t positivt bkndtskab ikk mindst fo d tilsku som godt kan lid mål. H tal vi nmlig om igtigt mang mål. Eftåt sks føst kamp ha fo Føbjgs vdkommnd budt på fm sj og t ndlag og n målsco på 33-17! Dt må vist btgns som t fmadttt hold md viss mang l bagud! Ud ov fodbold tilbyd Føbjg Gymnastikfoning også gymnastik, kidsvolly og n fiskklub. Ja, dt n klub md mang intss og plads til all, og sluttligt skal d lyd t stot tillykk md d 125 å. - Fodbold i Føbjg ha sto vægt på kammatskabt og dt social aspkt i højsædt, hvilkt vig tigt fo n klub, som i n åækk ha kæmpt md, at få til tukkt mdlmm nok. På s nio sidn ha vi ign kæmpt hådt md at få stablt t hold på bnn. Fo t pa å sidn va d så få snio, at man mått ndlægg snioholdt, mn dt ha man gn - nm hådt abjd fåt op at kø ign. 30 FYNBOLD N

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi fin ksist mmnhæ din 5 md fin frmov 6 Alt., d hør til mmnh æng 7 Er ngisygdom ngisygdomm tilbyd ll høj udvikling tion LNS gør pg på andt 48 ja - d måls ja h bjdt hal clairvoy ant i 18 år bhandl ing af kroppn

Læs mere

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig. Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

FINAL 4-2016 GRATIS ENTRÉ GYMNASIEHALLEN I SKANDERBORG U15, U17 OG U19 DRENGE: LØRDAG DEN 5. MARTS FRA KL. 10.00

FINAL 4-2016 GRATIS ENTRÉ GYMNASIEHALLEN I SKANDERBORG U15, U17 OG U19 DRENGE: LØRDAG DEN 5. MARTS FRA KL. 10.00 FUTSAL FINAL 4-2016 GYMNASIEHALLEN I SKANDERBORG GRATIS ENTRÉ U15, U17 OG U19 DRENGE: LØRDAG DEN 5. MARTS FRA KL. 10.00 U15 OG U17 PIGER: SØNDAG DEN 6. MARTS FRA KL. 11.00 SE KAMPPROGRAMMET PÅ WWW.DBU.DK/FUTSAL

Læs mere

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER:

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER: FJORDBYERNE ROSKILDE UGE NR. 36 ONSDAG 8. SEPTEMBER 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK Rosild hlt i font En ny undsøgls fa fagfoningn 3F vis, at Rosild ligg på n 9. plads ud af Danmas 98 ommun, nå dt omm til lvvilå

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere