1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig."

Transkript

1 Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele? - Måske oplever du en krise. Heldigvis har vi i dag effektive og veldokumenterede metoder, som vi i fællesskab kan bruge til at gøre noget ved problemet, så du kan lære at forlige dig med det, der er sket, og genfinde glæden ved livet. Når vi udsættes for noget, vi har svært ved at forlige os med f.eks. at miste en vi elsker, at blive forladt eller miste vores job, er krise en normal psykisk reaktion. Det er imidlertid individuelt, både hvor ramte vi bliver, og hvad der skal til for at udløse kriselignende symptomer. Som regel er der tale om alvorlige hændelser, der drastisk ændrer vores liv. Men der kan også være tale om problemer, der objektivt set virker mindre drastiske, men som vi personligt tolker meget skelsættende for vores liv. Når vi kommer ud for en hændelse, der påvirker os så meget, at vi kommer i krise, føles det i første omgang som et kæmpe chok. Vi bliver overvældede af mange følelser på en gang, men især nedtrykthed, vrede og angst. Vi kan også have svært ved at sove og ved at koncentrere os. Typisk føler vi os magtesløse, vi kan ikke overskue situationen, og det kan umiddelbart være svært at se meningen med det hele. Nogle reagerer med at trække sig fra kontakten med andre mennesker i en periode, fordi de har brug for at være alene med deres tanker. Andre skubber tankerne til side og fortsætter som før, uden at vise omgivelserne at de har det dårligt. En ting er dog sikker, uanset hvordan vi reagerer, og det er, at vi alle kommer til at opleve en eller flere kriser i løbet af vores liv, men har vi viljen og evnen til at komme igennem og ud på den anden side, kommer vi det heldigvis også. Og når først vi gør det, erfarer vi ikke sjældent, at krisen også kan være til gavn. Selvom krisen i øjeblikket gør ondt og virker meningsløs, er det også her vi udvikler os. Og vi hører ofte mennesker, der er kommet godt igennem en krise fortælle, at de ikke havde været den foruden. Man taler om, at krisen har fire faser. 1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. 2. Reaktionsfasen: Hvor man erkender, hvad der er sket, og føler sorg, fortvivlelse og afmagt. Fasen varer normalt op til nogle måneder. 1

2 3. Bearbejdningsfasen: Hvor man begynder at forholde sig til sin nye situation, og til at livet skal gå videre, og hvor man efterhånden får et mere realistisk og nuanceret syn på det, der skete, og på ens egen rolle. Fasen varer normalt op til nogle måneder. 4. Nyorienteringsfasen: Hvor man har lagt krisen bag sig, forliget sig med det skete, og med at kriser er en del af livet. Mange kommer igennem deres krise med støtte og omsorg fra deres nærmeste. Men uanset krisens størrelse kan det imidlertid være meget frugtbart at få professionel hjælp. Og nogen gange er den hjælp, vi kan få af vores familie og venner, ikke tilstrækkelig til at hjælpe os igennem krisen. Her bør vi søge professionel hjælp, da en krise, som ikke bearbejdes, kan udvikle sig til en depression. Symptomer Nedtrykthed Alt virker uoverskueligt Magtesløshed Koncentrationsbesvær Irritabilitet Anspændthed Ængstelse Evt. Misbrug af alkohol og nervemedicin Årsager Kriser opstår, som nævnt, når vi bliver udsat for oplevelser, vi har svært ved at forlige os med. Der er oftest tale om alvorlige begivenheder, som fra den ene dag til den anden drastisk ændrer vores liv f.eks. tab af ægtefælle, skilsmisse, alvorlig sygdom eller fyring. Det er imidlertid vores fortolkninger og fejlfortolkninger af de situationer, vi udsættes for, der afgør, om vi kommer til at reagere med kriselignende symptomer eller ej. Derfor kan situationer, der objektivt set virker relativt harmløse, men fejlfortolkes på en 2

3 uhensigtsmæssig og drastisk facon, udløse krisesymptomer, der ikke umiddelbart synes givet af de gældende omstændigheder. Sårbarhed Vores sårbarhed for at reagere med kriselignende symptomer er individuel. Vi kan være sårbare, fordi vi fra naturens hånd er mere følsomme, eller fordi vi har et medfødt mere sensitivt alarmberedskab, der hurtigere får os får os til at reagere, som var vi i krise. Vi kan også være sårbare, fordi de ressourcer vi har fået med på vejen i vores opvækst, med henblik på at tackle psykiske belastninger er utilstrækkelige. Måden vi tilnærmer os verden på, har vi som oftest, men ikke nødvendigvis lært os tidligt i livet i samspil med vores omgivelser og betydningsfulde andre, især vores forældre. Har vores opvækst f.eks. været præget af mangel på kærlighed, opmærksomhed, anerkendelse eller tilskyndelse til at håndtere udfordringer, kan vi have nogle dybere overbevisninger om, at vi ikke er værd at elske, eller at vi er inkompetente i forhold til at håndtere svære situationer. Når vi udsættes for psykiske belastninger, kan sådanne overbevisninger blive trigget, og dermed gøre os mere sårbare. Vores livsvilkår på tidspunktet for den belastende hændelse medvirker også til at gøre os sårbare. Oplever vi flere på hinanden voldsomme begivenheder, og er der ustabilitet på mange fronter i vores liv samtidig, eksempelvis økonomisk, jobmæssigt eller boligmæssigt, kan det være udslagsgivende. Og har vi tillige et begrænset netværk at støtte os til, kan også det gøre os sårbare og tilbøjelige til at reagere med krisesymptomer. Kan jeg blive rask? Rammes vi af krise, skal vi tage det alvorligt. Det kan f.eks. være en god idé at sygemelde sig, måske bare for en kortere periode. Mange kommer igennem deres krise med hjælp fra deres nærmeste uden psykologisk indblanding. Men hvis krisen varer ved, uden at der opleves nævneværdig bedring, er det nødvendigt med professionel hjælp. Uanset hvorfor krisen er opstået, eller hvilke sårbarheder du har med i bagagen, kan vi imidlertid sammen gøre noget ved din situation. Kognitiv terapi er her en veldokumenteret og effektiv behandlingsform. Du skal være indstillet på at ville yde et stykke arbejde, men der er god grund til det, for med de værktøjer vi har i dag, er det muligt for de fleste af os at forlige os med det skete og komme videre i livet. 3

4 Behandling Det er vigtigt, at vi giver os selv lov til at tale om det skete igen og igen. Hver gang vi taler om det, befinder vi os nemlig på et nyt sted i krisen, og vi taler derfor også om det skete på en ny måde. Der er altså ikke bare tale om, at vi gentager os selv, men om et vigtigt led i bearbejdningen af den krise vi gennemlever. En væsentlig forskel på at tale med en psykolog i forhold til at tale med venner og familie er, at vi ikke behøver tænke på, om vi nu fortæller det samme igen, hvilket for mange er en lettelse. Kognitiv terapi tilbyder desuden en mere struktureret hjælp, end den venner og familie kan give. Velvidende at vi ikke kan ændre på det skete, tager vi udgangspunkt i dine fortolkninger og eventuelle fejlfortolkninger af det, der er hændt dig. Og sammen ændrer vi din oplevelse af det skete som skelsættende for, om du kan blive lykkelig, til at være en erfaring der er hændt dig, som ikke behøver være afgørende for, hvorvidt du kan blive lykkelig eller ej. Forklaringen på, at vi får det bedre ved at forholde os anderledes til vores situation, er, at det ikke er situationer eller det hændte, der udløser vores krise, men derimod de tanker, vi gør os, om det der er sket. Og ved at forholde os anderledes til de tanker, der bevirker modsatrettede følelser som had, kærlighed, vrede og skam, føler vi os lettede. Når vi er i krise, bliver vores evne til at forholde os realistisk og konstruktivt til os selv og vores omgivelser sat mere eller mindre ud af spil, samtidig med at vores negative tanker bliver meget dominerende. Og selvom tankerne i mange tilfælde er stærkt overdrevne, har de kæmpe indflydelse på vores humør og handlemuligheder, fordi vi tager dem til os som sande. I terapitimerne vil vi derfor undersøge de fortolkninger og tanker, der har udløst din krise og erstatte dem med mere realistiske og hensigtsmæssige tanker, så du i stedet for at se worst case scenarier overalt, begynder at få øjnene op for mulige løsninger og alternative veje. Dette kaldes kognitiv omstrukturering, og er en teknik, som de fleste kan lære at bruge. En enkel anvendelig metode, der mildner eller fjerner uønskede følelsesmæssige reaktioner, og tillader os at bevare overblikket og se andre handlemuligheder. Man kan sige, at vi i en struktureret form fremskynder den naturlige helingsproces, som enten er gået i stå eller ikke rigtig gået i gang. Vi vil også bruge tid på at planlægge, hvordan du imellem vores terapitimer selv kan teste og afprøve dine tanker. Det er hensigten at udruste dig med de redskaber, du har brug for, så du kan arbejde videre hjemme og i praksis erfare, at du ikke er magtesløs overfor din situation. 4

5 Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din opmærksomhed, og øv dig i at indfange de negative tanker, der går igennem hovedet på dig i stressende situationer. 2) Prøv så at tvinge dig selv til at korrigere disse tanker, og erstat dem med alternative, mere realistiske og positive tanker. Eksempler på negative tanker i forbindelse med krise: Jeg kommer aldrig igennem det her. Jeg kan intet gøre for at ændre på situationen. Hvordan blive jeg nogensinde menneske igen efter dette her. Jeg finder aldrig en anden, som jeg kan blive lykkelig med. Bemærk, at vi ofte i forbindelse med negative tanker anvender overdrivelser og generaliseringer til at understrege håbløsheden med. Vi formulerer os typisk med absolutter som f.eks. aldrig, ingen eller alle. Ord der i deres kompromisløse form er medvirkende til at fastlåse det negative billede, vi tegner, og forstærke krisen. Vi tænker ca tanker om dagen. Mange af dem forløber helt automatisk som impulser og ubevidste indskydelser side om side med vores mere konkrete tanker. Disse automatiske tanker er ofte kortvarige og stikordsagtige som f.eks.: Nej! Som hovedregel er vi langt mere opmærksomme på de følelser, vores negative tanker er forbundet med, end de tanker der foranlediger dem. Derfor er første skridt i retning af at ændre dine negative tanker, at du analyserer dig frem til, hvad du egentlig tænker, når du bemærker en ubehagelig følelse. Spørg dig selv: Hvad går gennem hovedet på mig nu? Hvad siger jeg til mig selv? Er tanken blot et nej!, må du sætte dig ned og finde ud af, hvad dette nej! betyder. 5

6 Når du har opdaget en negativ tanke f.eks. om dig selv eller de konsekvenser, der kan være ved ikke at være perfekt, er næste trin, at du sætter spørgsmålstegn ved denne tanke. Spørg dig selv: Er det nu også sandt, at det forholder sig, som jeg tænker eller kan der være en anden forklaring? Hvilket bevis har jeg for, at det er sandt? Hvad ville jeg sige til en ven, som kom til mig med samme problem? Når du undersøger tankens sandhedsværdi i forhold til virkeligheden, og svarer objektivt på spørgsmål som ovenfor, vil svarene næsten altid resultere i fødslen af en mere moderat tanke. Du vil mærke en positiv opmuntrende følelse, der automatisk vil bedre dit humør og lette din følelsesmæssige stress. Et eksempel på omstrukturering af en negativ tanke til en alternativ moderat, positiv en af slagsen kunne være: Negativ tanke: Jeg finder aldrig en anden at blive lykkelig med. Alternativ tanke: "Det er rigtigt, jeg aldrig finder en anden som ham, og livet bliver anderledes end jeg troede, men jeg er selv herre over at prioritere de ting i mit liv, som gør mig lykkelig. Det er vigtigt at være opmærksom på, at følelserne ændrer sig langsommere end tankerne, så selv ved omstrukturering af tankerne vil de ubehagelige følelser være tilstede i starten, men efterhånden vil de fortage sig. Det kan pårørende gøre Som nær pårørende til et menneske i krise kan man være for tilbageholdende med at give plads til at tale om krisen, fordi man er bange for at komme til at rippe op i det skete og gøre det værre. Men sådan er det som regel ikke. Tværtimod har den, der er i krise brug for at tale tingene igennem mange gange for at få bearbejdet det, der er sket. Gode råd i øvrigt 6

7 Brug dit netværk til at tale med om situationen. Lad være at have dårlig samvittighed. Er det nære venner, så lytter de gerne til dig igen og igen for at hjælpe du ville gøre det samme for dem. Læs om andre der har været i samme situation, som er kommet videre i livet, og lad dig inspirere af, hvordan de har klaret sig igennem. Foretag dig noget aktivt, mediter, lav fx åndedrætsøvelser og afspænding. Det fjerner fokus, får dig til at slappe af og giver ny energi. Det er fornuftigt at være tilbageholdende med sovepiller. Ligeledes skal man passe på med at dulme smerterne med alkohol. Dels er det svært at kontrollere forbruget, når man drikker for at dulme. Dels forlænger det den tid det tager at bearbejde krisen, fordi der lægges låg på følelserne. Endelig kan man risikere at komme ud i et misbrug. (Kilde; J. Cullberg; Krise og udvikling & J.S.Beck; Kognitiv Terapi) 7

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

Stemmer og Syner 2. En guide til mestring og recovery:

Stemmer og Syner 2. En guide til mestring og recovery: Stemmer og Syner 2 En guide til mestring og recovery: til forældre, pårørende og omsorgspersoner til børn og unge, der hører stemmer eller har andre sanseoplevelser. Om denne pjece Denne pjece er lavet

Læs mere

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST Tlf. 70 27 13 20 Frivillighedscentret Peter Bangsvej 1, G, 3. 2000 Frederiksberg C e-mail: kk@angstforeningen www.angstforeningen.dk Sygekassernes Helsefond Kognitiv terapi

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere