runde jerf oreningen fr#g fs s rå s ff, då - og ved Brombærvej. foråret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "runde jerf oreningen fr#g fs s rå s ff, då - og ved Brombærvej. foråret."

Transkript

1 G runde jerf oreningen 4r $r d/. fr#g fs s rå s ff, då Skive d. 24. marts 2015 Referat fra Ordinær Generalforsamling afholdt tirsdag d kl. 19:30 på Resen Skole. Karsten Hvoldal, Nøddevej 21. L5 stemmeberettigede til stede. 1: Vale af dirieent. 2: Bestvrelsens beretnins. Formand Per Kjelstrup ridsede følgende hovedpunkter op: Fejning: Foregik som vanligt inden konfirmationerne, som var i slutningen af april måned. Her er et af de områder, hvor vi evt. kan spare hvis vi hver især tager en kost frem og fejer ud for vores egne matrikler. lndsamling af papir: Aftalen med 8. klasserne på Resen skole om indsamling og oprydning af papir i området foregik på tilfredsstillende måde og vil blive aftalt igen i år. Legepladserne i området: Nedenfor Nøddevej Nedenfor Kirsebærvej i begge ender af Hybenvej nedenfor Druevej og ved Brombærvej. Nedenfor Nøddevej: Petangbanen er klar. Mangler måske lidt nyt sand, som vil komme i henvender sig til voksne i alle niveauer. foråret. Denne Multibanen kan bruges til flere boldspil. Basket, håndbold, fodbold og tennis. Med hensyn til tennis er der opstillet en kasse, hvor nettet opbevores i. fttøgle til kassen fås ved henvendelse til Jens Boesen. Denne legebane henvender sig til alle også større børn og voksne og seniorer. Vi har netop fået repareret mål mm. Nedenfor Kirsebærvej: Legepladsen dækker foruden de helt så børn også de unge og voksne med Volly ba nen. Hybenveis 2 legepladser: Pladsen mod øst henvender sig meget til de mindste Rutsjebanen, samt en sansegynge også kaldet Rede, med rutsjebane. Og til lidt størrebørn er der mulighed Legepladsen mod vest mangler et beboerudvalg. Der børn med Firkl øveren, Huset og samt en babygynge. Der et tårn for boldspil på de små må!. er der opstillet forholdsvis nye

2 \ \ 1. legeredskaber. En legeplads med flere muligheder for børn. Gyngerne trænger meget, at de vil blive fjernet og udskiftet med nye. til en kærlig hånd så Druevejs legepladser: Udvalget har for få midler været i gang med at renoverer legepladsen med gode ideer og visioner over flere år. Legepladsen er forandret fra en almen legeplads til en mere aktiv legeplads. Der er også to må1. På Druevej findes tillige et fællesområde, hvor vii 2Ot2 udskiftede målene. Her er man i gang med at klippe ned og gøre klar til en nye sommer. Brombærvejs legeplads: den er helt i orden med tårn, rutsjebane, sand og balance bom. Legepladsen henvender sig til små og lidt større børn. Her mangler vi stadig et legepladsudvalg, som kan deltage i vedligeholdelsen af legepladsen. Øvrigt høre vi gerne fra jer beboer, hvis der skader på legeredskaberne på olle pladserne, så vi kan få det udbedret, inden skaden bliver alt for omfattende. Legepladsdaeen blev indført for 4 år siden. Vi har nu formænd for 4 af legepladserne: Allan Bak, Hybenvej 75, for legepladsen ved Hybenvej Øst for rækkehusene Heine Serritslev Kirsebærvej t9 08 for legepladsen vest for Kirsebærvej nedenfor nr. 7 Tina Jacobsen, Druevej LO for legepladsen vest/syd ved Druevej Anders J6rgensen, Druevej 33, L, for den lille grønne område ved nr. 43 på Druevej. Carsten Sigaard, Brombærvej 56 mobil for legepladsen på Brombærvej Formålet med legepladsdagen er at ryste børnefamilier og øvrige beboer sammen, samt at synligg6re at ansvaret for vores legepladser ligger hos os selv. Ligesom det er billigere, at vi selv reparerer og vedligeholder legepladserne, så vi kan få mere ud af vores kontingent. Legepladsdagen vilfremover ligge fast med den 2. weekend i maj med mindre de enkelte legepladsformænd flytter dem i aftale med øvrige beboer.. Bestyrelsen vil rense og rengøre Multibanen, medens vi vil være med omkring legepladserne. Alle, som hjalp med på oprydningsdagene izll4,skal have tusinde tak. Vi håber, som førnævnt, at I vilvære hjælpere igen i år. Der hvor der mangler "legepladsformænd", ser vi gerne oplyst interesserede. Vedligeholdelse af gr6nne områder mm: I februar 2013 var vedligeholdelsen af det levende hegn gået i gang. Der er nu klippet mellem de fælles grønne arealer og ind mod grundejerne langs Druevej, Hybenvej, v

3 / Kirsebærvej og Nøddevej. Der var for mange store træer i det levende hegn dvs. de stod for tæt på hinanden. Der er tynde ud i de store træer, og vi har forsøgt at lade de fleste Eg blive stående. Der er ryddet fra fællesarealet (græsset) og ind til de store træer. Der vil ikke blive ryddet fra de store træer og ind til grundejerne mere end der er nu. Husk at holde øje med kloakkerne de kan nemt være fyldt med blade. Og som det ser ud nu, så skal vi selv rense vores kloakker. Græsslåningen kører igen godt. Vores leverandør har solgt sit firma, men vil gerne blive ved at græsslåningen for vores område. Sankt Hans Aftenen: Den var meget vellykket sidste år, hvor der igen kom mange mennesker. Sankt Hans Festen er en tradition og i 2015 er det en tirsdag, hvor alle medlemmerne er velkommende på bålpladsen. Bestyrelsen takker vores hjælper, som villig tager en tørn for dette gode arrangement. Og tusinde tak for den store opbakning til arrangementer blandt medlemmerne. Nu er det så spændende, hvem der bliver båltaler i år. Er der nogen, som har et godt emne, vil vi meget gerne høre det. Vedligeholdelse af stier og veje: Vi har jo vores faste aftale med firmaet Ove Arkild om gennemgang af vores veje med returmelding til Ole Olsen. Vivil selvfølgelig også selv komme rundt i Vi pålagde asfalt i 2074 på følgende stikveje: Druevej 2949, Hybenvej 2L4, 7628, Kirsebærve j 117,1935, Nøddevej L329,3L47 (+ 1 11). HUSK Hvis man ser skader på vores asfaltbelægningen på vores stikveje, så send lige en mail, så vi kan bringe det videre. Vi har talt med Skive kommune flere gange i OL4 omkring vore stamveje. Kommunen havde ingen midler, men ville gerne hører fra os, hvis vi selv vil til at reparerer på vores stikveje for derved evt. at spare og reparerer stamvejene. Men der skete intet. Dog har de asfalteret stien bag Nøddevej og ned til Hybenvej. Som nævnt sidste år, så er Asfaltbelægningen i Skive Kommune solgt for 10 millioner til et selskab, der skal vedligeholde dette de næste 10 år. Her asfalterede man Frugtparken sidate år, men intet omkring vores stamveje. Så vi rykker igen. Trafikrådet i Resen: Der har ikke været afholdt møder i rådet i2oi4. Resen Multipark: Bestyrelsen er også repræsenteret i foreningen Resen Multipark med en adhoc medlem. Foreningen Resen Multipark arbejder fortsat med planlægningen af en multipark, som placeres ved Resen skole nord for skolen. Første etape blev indviet ved et arrangement d. 25. maj med løb, aktivitet og indsamling ved Resen skole. Friluftshuset kan reserveres til arrangementer på Multiparkens hjemmeside. Alle faciliteter kan i øvrigt benyttes nu, hvor alle er velkommende.

4 2 fase med start af byggeriet 1. juni at Multihuset sættes igang iår. 1. spadestikforventes sat d. Foreningen Resen Multipark har oprettet en hjemmeside, som for nuværende findes på følgende ad resse : multipark.d k/ Støjgruppen: Støjgruppen har følgende besætning: Benny Kirkegaard, Frugtparkens bestyrelse, Poul Risager Rasmussen og Karsten Hvoldal. Støj er et stigende problem og der er behov for et støjudvalg, som vil gå aktiv ind i problematikken. Støjgruppen har holdt møde med kommunen, hvilket kan læses på vores hjemmeside. Vi har fastholdt overfor kommunen, at der skal gøres noget ved problemet. I Lokalplanen, der blev vedtaget i december 2013, kan det læses, at der skal/bør etableres en grøn kile med støjvold og beplantning mellem 26 og Frugtparken. Kommunen har foreslået etablering af støjhegn, anden belægning mm omkring 26, som skulle udføres af Staten (Trafikstyrelsen) i forhold til2g, som er en statsvej. Og til slut... Vinterved ligeholdelse: Vi håber, at vintervedligeholdelsen har været tilfredsstillende for Husk kontakte til Jens, hvis der er kommentarer til glatførebekæmpelsen, da han har kontakten til vores entreprenør. Nye tiltag fra medlemmerne: Alle ideer, som kan være til gavn for vores område, er velkomne. Vores lnternetside bliver løbende opdateret. Man er meget velkommen til at besøge den, hvor der er information, ordensreglementer, referater mv. eller skrive sin mening om ting, oplysninger om fødselsdage og meget mere på opslagstavlen. Vores side har adressen: WWW. FRUGTPARKEN.DK. Herfra kan også mailes til bestyrelsen. HUSK referater fra generalforsamlingen blive offentliggjort på vores hjemmeside ikke delt rundt. og Budget og regnskab vilvores kasserer nærmere komme ind på. spørgsmål? Det vilvi overlade til dirigenten. Ingen spørgsmål beretningen godkendt. 3: Af!æggelse af regnskabet. Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året 2014, samt knyttede kommentarer hertil. Regnskabet godkendt. 4: Rettadist indkomne forslas. lngen forslag modtaget. 5: Budset og fast!ægeelse af kontinsent.

5 Budget opridset af kassereren. Kontingent foreslået uændret til kr. 1000,00. Vedtaget. 6: Vals af Formand. Per Kjelstrup genvalgt. 7: Valg af 2 bestvrelsesmedlemmer: Jens Boesen og Laurs Laursen genvalgt. Vale af 2 suppleanter: lvan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej genvalgt. 8: Vale af revisor: Eigil Bach genvalgt. 9: Valg af revisorsuppleant. Karsten Hvoldal, Nøddevej 21 genvalgt. 10: Fastsættelse ,. L1: Eventuelt: Poul Risager: Husk vintervedligeholdelsen på de kommunale veje i forhold til cyklerne. Det er ikke noget værd, at vores stier er ryddet, hvis ikke kommunen har rengjort deres stier, når børn og voksne skal af sted. Anders Jørgensen: Mht renovation, så vær opmærksom på at stille spanden, så denne ikke indbyder til indbrud eller tyveri. Få evtuelt naboen til at stille den ind på plads, hvis man ikke er hjemme. Nabohjælp.dk hjælp til at få nabohjælp op og køre på jeres vej, hvis det har interesse. Haveaffald skal køres på lodsepladsen og ikke smides i læbælter, Sct. Hans bål og lignende steder. Sct. Hans ikke smide noget på bålet. Også selv om vores bomme ikke står korrekt eller der ikke er nogen. Almindelig snak og hyggeligt samvær. af maksimal kassebeholdnine hos kassereren. Beløbet fastsat til Formand : qqr Kjelstrup. i.r.'" \,,/ ' tj':'',. ' 1 "1,: ".,i il i! ) '::" ;; ";t'".n i: i : iå i 'J Dirigent: Karsten Hvoldal. Max.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget

Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget Støvring, den 20.03.2013 Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget Dato & Tid: Sted: Onsdag 20.03.2013, kl 19:00 Spar Nord Bavnebakken 4, 9530 Støvring Dagsorden- Generalforsamling:

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere