20. September Jacob Nielsen Arendt Forskningsleder KORA, Nationalt Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20. September 2013. Jacob Nielsen Arendt Forskningsleder KORA, Nationalt Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning"

Transkript

1 TRYGfondens Børneforskningcenter Giver det mening at trække lod? 20. September 2013 Jacob Nielsen Arendt Forskningsleder KORA, Nationalt Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Introduktion Håbet for i dag: Identificere muligheder og problemer Åben konstruktiv dialog Fælles læring 1

2 Disposition Præsentation af det nye forskningscenter Diskussion af brugen af lodtrækningsforsøg Kan man trække lod for indsatser til børn? Kan effekter af indsatser for børn måles? Hvad evalueres? Andre problemområder TRYGfondens børneforskningscenter Opstartet på TRYGfond-bevilling på 60 mio. Foreløbige midler til 5 år Til januar uddeles 40 mio Forankret på Aarhus Universitet Centerleder, prof. Michael Rosholm Deltagere fra: Økonomi, Statskundskab, Psykologi, Pædagogik, AAU Center for børnesprogsforskning, SDU Økonomi, psykologi, KORA M.fl. 2

3 Centerets fokus Hvad virker og hvad virker ikke i indsatsen for at hjælpe børn og unge? Fokus på Solid effektmåling især lodtrækningsforsøg Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger Sammenlignelighed på tværs af projekter og indsatser Temaer Kognitive og ikke-kognitive kompetencer Tidlig vs. sene indsatser 5 Motivation for centeret Vi bruger rigtigt mange midler til børn og unge (245 mia. DK årligt = 27% af off.udg) Stor evalueringskultur men sjældent at se dokumentation for hvad der virker Seneste eksempel: Stor, dyr skolereform. Hvad er evidensen? Min indfaldsvinkel: Effektmåling er IKKE en erstatning til anden evaluering, men et tiltrængt supplement 6 3

4 Kort om temaerne I Kognitive og ikke-kognitive udfald Kognitive: Logik, sprog, matematik, viden Ikke-kognitive: Selv-disciplin, koncentration, entusiasme, aggression, Omfattende forskning der viser betydning af disse kompetencer for senere udfald i livet + Kognitive fastlægges i tidlig alder Ikke-kognitive påvirkelige over længere tid 7 Kendt eksempel: The Perry Pre-school Program , Ypsilanta (Detroit), Michigan 3-4 årige får undervisning 2,5 time dagligt Aktiv læring gennem struktureret leg, 1 ugentligt hjemmebesøg Involver moderen i undervisning Målrettet lav-iq børn fra fattige, farvede familier Follow-up til 40-års alderen 8 4

5 Langsigtseffekter af Perry-preschool 9 Effekter af Perry-preschool: Betydningen af kognitive vs. Ikke-kognitive Perry øgede IQ-scores kortvarigt Øgede socio-emotionelle kompetencer Forklarer 30-60% af effekterne på kriminalitet 10 5

6 Kort om temaerne II Tidlig vs. sen indsats og komplementaritet Rate of return Assuming optimal investment Assuming less than optimal investment until age Age 11 Kort om temaerne II Tidlig vs. sen indsats: Hvor er fokus? Skolereform Brobygning Fleksibel ungdomsuddannelse Erhvervsfaglige uddannelser Gratis uddannelse SU-reform Kvote 2 system Voksen- og efteruddannelse Uddannelse til ledige unge 12 6

7 Planlagte projekter Projekt Indsats Målgruppe Hvor Succeskriterier Samfundsøkonomisk konsekvensanalyse Lodtrækningsforsøg: Skoleparathed Lodtrækningsforsøg: De utrolige år Follow-up lodtrækningsforsøg: Forældre stimulering af børns skolefærdigheder. Lodtrækningsforsøg: Indsatser mod pjækkeri Naturligt eksperiment: Fritidsjob til udsatte unge Lodtrækningsforsøg: Frafald og selv-kontrol problemer Intensiv sagsbehandling Lodtrækningsforsøg: Mentoring af unge på kontanthjælp Alle indsatserne Skræddersyet pensum med vægt på sproglig og kognitiv træning indlejret i daginstitutioners hverdag Gruppe-læring baseret på manual mhp. at træne forældre i at håndtere børn med adfærdsproblemer En kuffert med inspirationsmateriale til forældre, så de taler om og øver skolerelevante færdigheder. Har med succes være afprøvet på mindre børn af ansøger Problem-identifikation først, herefter designes indsatsen Formidling af fritidsjob mhp. mulig bedre social funktion Rådgivning, reframing, gruppebelønning, hvis alle gennemfører Mere tid til og systematik i rådgivning af socialt udsatte mhp at forebygge især anbringelser Afkast på investering 0-2 år Vuggestuer Kognitive og ikke-kognitive evner Udsatte familier og deres 0-12 årige børn I familien, i daginstitutionerne, i skoler 6-8 årige I familierne, i skolen Børn i skolealderen I familierne, i skolen, individuelle børn Ikke-kognitive evner Skole test Omfang af specialundervisning Kognitive evner, trivsel hos børn og voksne Pjæk, kognitive evner, kriminalitet årige Individuelle børn Kriminalitet Ikke-kognitive evner Uddannelse årige på erhvervsskolerne Socialt udsatte familier med børn Erhvervsskolerne I familier På socialkontorerne Hver ung får en personlig mentor årige Individuelle unge I jobcentre Frafald Mængden af lærlingepladser Børn og forældres trivsel Færre anbringelser Ikke-kognitive evner Trivsel Kriminalitet Uddannelse Job-parathed Spørgsmål? 14 7

8 Hvordan måles effekter? Kommune foretager pilotprojekt, hvor pædagoger efteruddannes og forældre til 5- årige får børnelitteratur med hjem Året efter er der et fald på pilotinstitutionerne på 10% for børn der vurderes ikke-skoleparat Er det en stor effekt? ( det er slet ikke en effekt; ingen kontrolgruppe) 15 Før-efter design Intervention Effekt Tid 8

9 Hvordan måles effekter? Skal danne estimat for kontrafaktum: kontrolgruppen Gyldne standard: Lodtrækningsforsøg Deltager I forsøg A 1, kompetencer motivation Barns adfærd = B 1 Effekt: Ikkedeltager A 0, kompetencer motivation Barns adfærd = B 0 B 1 B 0 + A 1 A 0 = B 1 B 0 pga. lodtræk 17 Men giver det mening at trække lod? Uetisk For mange praktiske problemer Der foretages utal af andre evalueringer For dyrt Dyrt at lade være Omvendt: Hvordan skal vi ellers vide om indsats virker? 18 9

10 Det uetiske Er det uetisk hvis vi har formodning om at indsats virker? Men kan ikke nægte nogen adgang? De får adgang til sædvanlig praksis Ekstra indsats Sådan gør vi i dag Anden indsats 19 Det KAN lade sig gøre: Eksempler på danske lodtrækningsforsøg Handlekompetencer i pædagogisk arbejde (HPA) Kuffertprojektet i Århus kommune Undervisning til tosprogede børn (i gang) + MANGE udenlandske 10

11 Eksempler på lodtrækning På institutionsniveau: (fx Tosprogsforsøg) Skoler tilmelder sig frivilligt Der trækkes lod blandt skoler Kontrolgruppen får mulighed for at implementere mest effektive forsøg På elev-niveau: (fx De Utrolige År) Børn henvises til klinik Der randomiseres til venteliste eller indsats Generel læring: - Begge metoder sikrer mod frafald i kontrolgruppen - Men hindrer mål af langsigtseffekter - Generelt problem ifht generaliserbarhed 21 Eksempel 1: Kuffertprojektet Indsatser overfor børn i børnehaver med dansk som andetsprog Motivation fx fra: Hart & Risley (1995) 22 11

12 Eksempel 1: Kuffertprojektet Indsats 1: Kuffert til forældre DVD instrukser om sprogunderstøttelse børnebøger og vendespil Indsats 2: Faglig støtte til personale Institutionsfokus på sprogstimulering Opstartsmøde og fast ressourceperson Lodtrækning: Stratificeret efter institutioners SES Lodtrækning til 3 grupper 23 Eksempel 1: Kuffertprojektet Resultater for utilstrækkelige sprogkundskaber 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kontrolgruppe Kuffert Faglig støtte 24 12

13 Eksempel 2: Indsats for børn i plejefamilier Tutor-indsats for anbragte Motivation: Massiv underpræsterende i skole Forældrebaggrund stor betydning, ja, men Studier viser, at anbragte typisk er Normaltbegavede Men har store videnshuller (alderssvarende) 25 Eksempel 2: Indsats for børn i plejefamilier Indsats: uger á 2-3 timers ugentlig tutor Tutors modtager 2-dages kursus i tutorprogram (TYCW) Grupper á 3-4 anbragte eller Lodtrækning: Screenes af sagsbehandler og lærer Tilbydes og for de der accepterer Trækker lod: tutor nu eller næste skoleår Resultater tyder på betydelige forbedringer i stavning og læsning, men mindre i matematik 26 13

14 Generel læring 1. Eksempler på relativt simple lodtrækningsforsøg 2. Eksempler med overraskende store effekter for relativt simple indsatser 3. Uden lodtrækning havde det været svært at vise og overbevise at indsatserne virker 27 Diskussion Hvad ser I af udfordringer ifht brug af lodtrækningsforsøg for udsatte børn og unge? Har I specifikke erfaringer I kan dele? 28 14

15 Kan man måle effekter af indsatser for børn? Mange let-tilgængelige mål Sprogtest, nationale test, Brug af specialundervisning Forebyggende tilbud, anbringelser Helbred, misbrug Kriminalitet, Uddannelse Hvad med de blødere udfald? Kan man måle effekter af indsatser for børn? Vi gør det jo hele tiden Eksempel fra tosprogsforsøg Faglighed, trivsel, motivation, selvværd, glæde ved skole Men vigtigt at sikre validitet Erfaringer fra psykologi, sundhed mv. 15

16 Eksempler på validerede mål Mål for kognition Fx PPVT (ordforråd; fra nyfødte) Bredere mål for eksekutive funktioner Fx BRIEF (fra 10 års alder) Mål for trivsel og problemadfærd Fx SDQ (3-16 årige) 31 Eksempel (forældet) Hvad er det? Svarscore: 1=pistol, 2=revolver, 3=seksløber 32 16

17 Hvad evalueres? Kontekst eller indsats? Kritik: Mange indsatser fx overfor anbragte viser samme effekter. Det er ikke indsatsen, men mødet mellem barn og kontaktperson/voksen der virker Svar på kritik: Hvad forstås ved indsats? Indsatsen kan være mødet og fx match mellem barn og voksen, eller redskaber/tilgang i mødet Andre problemområder Manualbaserede indsatser Svært at måle sædvanlig praksis RCT er ikke ensbetydende med valide effekter Kvantitativ effektmåling svarer ikke på hvorfor 17

18 Manualbaserede indsatser MTFC, DUÅ, MST, Triple P, AFT, Fordele Velbeseskrevne Evidensebaserede Udfordringer Integration med praksis Begrænsning af råderum/faglighed? Små indsatser 35 Svært at måle sædvanlig praksis Bliver som minimum ifht nyt tiltag Bliver de små-skridt Vilkår i forskningsbaseret tilgang generelt, men i særdeleshed for lodtrækning Behov for at supplere med obervationel/kvalitativ tilgang 36 18

19 RCT er ikke ensbetydende med valide effekter Golden standard men hellige grav ikke velforvaret Informerer dels kun om gennemsnitseffekter. Ikke om fx andel der opnår gevinst MANGE ting kan kompromittere randomisering No-shows, cross-over, spill-over Forsøg er dyre: Små, ikke-generaliserbare? Incitamenter til ikke at rapportere problemer Perry Preschool eksempel hvor kompromittering er undersøgt Generelt: Kan bedre korrigeres end hvis ingen lodtrækning 37 Kvantitativ effektmåling svarer ikke på hvorfor Både og suppleres med implementeringsbeskrivelse baseret på teori Men kan være behov for at supplere med obervationel/kvalitativ tilgange 38 19

20 Afsluttende diskussion: Forslag til input Erfaringer med manualbaserede indsatser? Erfaringer med implementering af forsøg? Erfaringer med måling af udfald? Hvad kræver det? Hvor ser I stort behov for mere effektmåling? Hvor ser I særlige vanskeligheder? 20

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Skolestøtte til børn i familiepleje

Skolestøtte til børn i familiepleje Skolestøtte til børn i familiepleje - En effektundersøgelse Luna Kragh Andersen, Cand. Scient. Soc., videnskabelig assistent, SFI Projektleder: Misja Eibergs, Cand.Psych., Ph.d. studerende Dagens oplæg:

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Marts 2012 AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Analysens

Læs mere

Støtte til udsatte børnefamilier

Støtte til udsatte børnefamilier Støtte til udsatte børnefamilier en effektmåling af familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte 12:34 Helle Hansen Peter Rohde Skov Kresta Munkholt Sørensen 12:34 STØTTE TIL UDSATTE BØRNEFAMILIER

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik Viden om inklusion af Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet København 2013 Titel Viden

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Rapport FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE

Rapport FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE Rapport FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE Copyright Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Projekt Forsøg med Læring i Bevægelse er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet. Gengivelse

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud

Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud Jill Mehlbye, AKF og Bente Jensen, DPU Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud Teori og praksis i landets kommuner AKF, Anvendt KommunalForskning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole DPU,

Læs mere

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen:

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen: KØF Noter fra mødet i Ålborg januar 2014. Produktivitetskommissionen: 1. Fokus på resultater. 2. Styring, ledelse og motivation. 3. Konsekvent opfølgning. Disse 3 punkter kan vi fint bruge for at komme

Læs mere

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde.

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. Jensen Center for Social Inklusion - UCL Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. A 1.0 Baggrund: På baggrund af den nye anbringelsesform

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red.

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red. VIDA-statusrapport 4 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser Bente Jensen (red.) 117 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-STATUSRAPPORT

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Støtte til forældre og forældreprogrammer

Støtte til forældre og forældreprogrammer Støtte til forældre og forældreprogrammer TEMA 5 KOM I FORM MED BARNETS REFORM Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i børne- og familieafdelingerne er

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD RÅDET FOR BØRNS LÆRING INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD INKLUSION FOR ALLE BØRN OG UNGE Rådet for Børns Læring sætter i 2014 fokus på inklusion

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere