Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23."

Transkript

1 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra varmemesteren v / Per Nielsen. a. Etableringen af den nye legeplads som er placeret ovre ved den grønne kile er nu færdiggjort. Der er sået nyt græs omkring kanten ved legepladsen. Der stilles forslag om at afholde en form for indvielse af legepladsen. b. Håndværkere er i fuld gang med at etablere nye trappetrin. Blok 6 er nu blevet færdig og de er derefter fortsat på blok 2. Maling af hoveddøre til opgangene i blokkene og 7 er nu afsluttet. Arbejdet er påbegyndt på sydaltanerne i blok 7. Udskiftning af ventiler er nu afsluttet. Dette har været planlagt på budgettet indeværende år. c. Vedr. Brug af elkabler til sommerfesten. Udgiften i år har beløbet sig til kr. til leje af elkablerne. Kommunen har besluttet at der bliver etableret en kabelbrønd, samt en vandbrønd i år. d. Undersøgelse af kloaksystem. Et firma har undersøgt noget af vores kloaksystem med video kamera. Denne optagelse viser, at systemet er i en meget dårlig forfatning. Der er afsat kr. i indeværende år til at undersøge kloaksystemet. Dette er noget bestyrelsen skal tage med i vores overvejelse til de kommende budgetter. Per N. vil undersøge omkring priser, samt prøve at få et overblik over hvor stort problemet er. 1

2 Meddelelser fra varmemester fortsat. e. Vedr. mekanisk ventilation i køkken / bad. Dette kan ikke etableres ifølge råd fra Poul Hansen H.S. Elteknik. Grundet dette må bestyrelsens tidligere beslutning om et prøve opsætning af mekanisk ventilation annuleres. AD. 4. Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott. a. Vedr. Renseriet. Administrationen har haft kontakt med en mulig ny lejer til overtagelse af renseriet, som gerne vil fortsætte på samme betingelser som den tidligere lejer. Der har ikke været afholdt fraflytningssyn endnu. b. Vi har problemer med vores nye Rørledninger, Brugsvandsrør, Blandingsbatterier, lukkeventilerne går istykker. Man har ikke tidligere oplevet dette problem. Teknikere mener det skyldes et højt indhold af agressivt vand over for kobberrørene, blandingsbatterierne, TA ventiler. Disse problemer er fremkommet efter der har været afholdt 5 års eftersyn. Esbern Ott har rådført sig med eksperter på området og deres konklusion har været, at vi ikke kunne have gjort det anderledes og bedre da vi valgte de stålrør ved renoveringen af vores vandrør. Esbern Ott vil afholde et møde med firmaet Bravida. Esbern Ott tager kontakt til boligselskabets advokat, omkring problemet hvordan vi står rent juridisk. c. Afholdelse af det kommende Beboermøde d. 11. november kl Førsteprioritet vil være det nye bibliotek. Derefter kilden og endelig Rolandsskolen som tidligere. Esbern undersøger og bestiller lokalet til mødet. d. Vedr. kontrakt med firmaet Carpark, vedr. ulovlig parkering. Bestyrelsen trækker den enstemmige beslutning tilbage, og afventer til næste møde at tage stilling. Bestyrelsen har taget kontakt til BL omkring proceduren i denne sag og venter på et svar fra BL. Spørgsmålet er om dette skal forelægges og afstemmes om på et beboermøde, inden man skriver en kontrakt. e. Per N. indhenter nye tilbud fra 3 rengøringsfirmaer, som bestyrelsen har ønsket. 2

3 f. Fremlæggelse af regnskabet for indeværende år v / Esbern Ott. Under gennemgangen af regnskabet, kunne Esbern O. oplyse at der ville komme en stigning på vandafgifter, samt en stigning i udgifterne til renovation. Under de samlede ordinære udgifter og overskud i alt blev der en besparelse på kr. Under punktet langfristet gæld konto 413 er der vedlagt et bilag på anden prioritetsgæld pr Derefter blev regnskabet underskrevet og godkendt af en enig bestyrelse. g. Status på det nye net. Der har været en fejlfri periode i længere tid. Voice mail skulle fungere fra næste uge, lad os håbe at det holder denne gang. På TV og radio siden er vi nu i normal drift. IT siden vil der være 2 aftener, hvor Cirque deltager i møderne, hvor beboerne kan få hjælp hvis der stadig er problemer. Sidst i september afholdes der et møde med Carl Bro omkring afleverings aftalen med Cirque, som forventes at blive afsluttet i medio oktober. AD. 5 Meddelelser fra udvalgene. a. Aktivitets og miljøudvalget. Regnskabet for sommerfesten blev gennemgået og derefter godkendt. Enighed i bestyrelsen om, at der ikke skal sælges nogen form for mad til næste år. Datoen for sommerfesten i år 2005 er sat til lørdag d. 13. august. Indvielse af den nye legeplads vil foregå fredag d. 24. september kl Opslag omkring arrangementet vil blive opsat en uge før. b. Information og kontorudvalget. Aase gør opmærksom på at printeren ikke virker. Pia K. lover dette vil blive ordnet. Ellers ingen bemærkninger. c. Bygge og økonomiudvalget. Udvalget har gennemgået regnskabet Ellers ingen bemærkninger. 3

4 d. IT udvalget v / Pia K. Hjemmesiden er blevet opdateret siden sidste møde. Der har været få support opgaver. Vedr. telefonien er beboerne blevet bedre til at gå til administrationen med deres klager. Udvalget forventer at der vil blive afholdt 1. møde om måneden fremover. Efterlyser et overslag over forbruget i udvalget for indeværende år. Der skal besluttes, hvad der skal være af økonomi i det kommende år. David oplyser at hvis en beboer har et 100 megahertz fjernsynsmodtager, vil det hjælpe på kvaliteten af billedet, hvis man indkøber en antenneforstærker til 398 kr. Det kan undre, at der er behov for ekstra foranstaltninger, hvor vi netop forventede det skulle være tidssvarende med det nye anlæg. e. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Vogne til tøj er forsvundet fra vaskekældre. Skal i nyhedsbrevet. René stiller spørgsmål til, hvilket punkt fremlæggelse af arbejdsgruppen materiale skal tages under. Enighed om at det bliver under pkt. f. Der er blevet delt en skrivelse rundt fra Lindelundsskolen. Spørgsmålet er, hvem der har sendt dette rundt. Der har været afholdt et møde i SSP regi i dag. Der er ansat en opsøgende medarbejder på kommunen, som holder øje med udviklingen i området. Der har været en del hærværksproblemer. Pia og René vil forsøge at få en månedsrapport fra politiet for at se, hvor stort problemet er. Der er opstået en vandskade i Ide Shoppen under renoveringen. Vedr. håndværkerregning når beboeren selv finansierer. Det tyder på at beløbet på de kr. ikke er tilstrækkeligt til at dække alle håndværker udgifter. f. Fokus på børn og unge. René fremlagde materialet fra arbejdsgruppen med bl.a. spørgeskema som var blevet delt rundt på Torvet til de unge, samt et bilag, hvor det omhandler nogle af svarene og en konklusion på de tilbagemeldinger der har været fra de unge. Freddy tager afstand fra at man sender noget ud, og skriver bestyrelsen, uden at det har været fremlagt i bestyrelsen. 4

5 AD. 6. Organisationsbestyrelsen v / Klaus Juelkert. Der har ikke været afholdt møde. Der er aftalt et møde inden afholdelse af repræsentantskabs mødet d. 28. september kl Bestyrelsen fremsender 2 tidligere vedtagne forslag til repræsentantskabet. Alle bestyrelsesmedlemmer tilkendegav at de kommer til mødet i repræsentantskabet. AD. 7. Formandens meddelelser v / Freddy Rasmussen. Der blev fremlagt 3 klagesager fra beboere. Disse blev behandlet. Den ene klage omhandlede køkkenrenovering. Freddy og David tager kontakt til beboeren. Svar fra kommunen vedr. fortovsudstilling af varer på Torvet foran forretningerne. Dette tages til efterretning. Et flertal i bestyrelsen enige om, at Pia H. tager kontakt til Torvets forretninger i et forsøg på at etablere en ny Handelstandsforening. Beløbet på kr. til køkkenrenovering stiger til kr. grundet der kommer Fodpanel, samt karm bliver opsat fra boligselskabets side. Freddy afholder et møde med varmemesteren vedr. informationen til beboerne omkring deres rettigheder, samt mulighederne når de selv får renoveret deres køkken / bad. Meningen er det skal udmunde i noget skriftligt materiale, så der ikke opstår tvivl imellem beboeren og varmemesteren, samt det burde give en bedre mulighed for at alle føler de får den samme behandling. Forslag til næste møde. Beboermøde. Pia H, Klaus og Torben er på valg. Torben stiller ikke op til genvalg. René genopstiller som suppleant. Pia H. undersøger med Anne Hartvig til posten som dirigent på beboermødet. Freddy forespurgte om Esbern skal fremlægge regnskab/budget. Bestyrelsen foreslår at Freddy fremlægger regnskab/budget. 5

6 AD. 8. Forslag og kommentarer til Nyhedsbrev / Dagsorden. Cykler langs husmuren / Vogne til vaskekældre / Mekanisk ventilator / Renseriet Opsagt lejemålet / IT udvalget, Voice mail i næste uge / Antenneforstærker / Beboermøde d. 11. november / Indbydelse til indvielse af legeplads / Arbejdsgruppen, Beklager det ikke er undeskrevet. AD. 9. Eventuelt. Dirigent på næste møde: René Husk afbud til formanden eller sekretæren Referent: Aase Birthe Stisen 6

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere