Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012."

Transkript

1 Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter til første punkt på dagsordenen. Dagsordenens punkt 1: Jens Ole Koustrup blev af bestyrelsen foreslået som dirigent og valgt uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere at der var 34 deltagere til generalforsamlingen. Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Godkendelse af regnskab for regnskabsåret 2011/2012 (bilag 1) 5. Fremlæggelse af buget for regnskabsåret 2012/2013 (bilag 2) 6. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 7. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår, at der bruges kr. til legepladser Ønske om lys på sti ved nr. 288 Ønske om bomme ved samme sti 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og 1 revisorsuppleant: 3 bestyrelsesmedlemmer: Ingrid Lauritzen ( Modtager genvalg ) Torben Petersen ( Modtager ikke genvalg ) Tommy Völcker ( Modtager genvalg ) 9. Valg til stående udvalg: Skt. Hans udvalg 10. Eventuelt Dagsordenens punkt 2 : Punktet udgår. Dagsordenens punkt 3:

2 Oldermanden aflagde bestyrelsens beretning og følgende bemærkninger til beretningen blev noteret: Karl Ejner Juhl har afløst Peter Jakobsen på området veje, stier og grønne områder. Snerydning: Ny udbyder, har ryddet sne 2 gange, så denne post blev rimelig lav. Samme firma passer også vores grønne områder med græsklipning, bestyrelsen mener der er udført et pænt stykke arbejde, for den pris vi giver. I vores område har vi træer på fællesarealerne, beskæring af disse foretages af Vængernes beboerlaug / kommunen. Der er lavet revneforsegling af NCC, som også laver en 5 årig handleplan for vore veje. Stor opbakning for den årlige forårs rengøring, hvor det er muligt at møde naboer. Skøjtebanen er lagt i tænkeboks, lys ved banen er blevet afmonteret. Vi har fået skødet på Legeplads Vest, men mangler frivillig hjælp til udformning af pladsen. Overkørslerner ind til Ladegårdsparken har fået skiftet belægning, fra brosten til SF sten. Jørn Buch var båltaler ved Sct. Hans bålet, pølsevognen var på pladsen. Der var fremmødt Ca. 120 personer. Oldermanden gav en orientering vedr. afkøling af returvandet til fjernvarmen, værket udsender materiale senere. Ingrid sluttede sin beretning, med at sige tak for godt samarbejde til bestyrelsen. Spørgsmål: Der var mange gode forslag til hvad skøjtebanen kunne bruges til. Lagt i tænkebox. Utilfredshed med græsslåning af området. Der er lavet en 2 årig aftale med udbyder. Der blev aftalt møde med Ladegårdsp. og Karl E. for at se på græsarealet. Indhent priser fra nye udbydere til næste år, med hensyn til græsslåning. Græsslåning og beskæring af træer på de kommunale arealer er for dårlig. Sprøjtning for ukrudt i vores område, der bruges en blanding af Roundup og Zeppelin. Fortove fra : Der kommer en ny omgang angående opretning af fliser. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget. Dagsordenens punkt 4: Torben Petersen oplæste det udsendte regnskab. Spørgsmål: Ny asfalt på vore veje, aftalt møde med NCC, der skal spørges om priser på asfalt, hos flere udbydere. Vængenyt på mail: Beboerne skal spørges. Løn til kassereren for opkrævning af kontingent: kr.

3 Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Dagsordenens punkt 5. Torben Petersen gennemgik budgettet, som er vejledende. Der blev spurgt ind til priser på græsslåning: Oluf L kr. Jørgen S kr. Der skal fremover laves en mere overskuelig oversigt over de forskellige konti. Dagsordenens punkt 6. Fastsættelse af uændret kontingent for det kommende år på kr. Enstemmigt vedtaget. Dagsordenens punkt 7. Bestyrelsens forslag: Der bruges kr. på legepladser. Beløbet tages fra aktiverne. Tommy gav en orientering vedr. legeplads vest. Der er flere modeller på bedding. Forslag fra generalforsamlingen: Afsæt 200 kr. pr. husstand pr. år på asfaltkontoen. Afstemning vedr. de kr. til legepladser. For stemte 36 stemmer, imod 14 stemmer. Forslaget blev vedtaget. Holger Sørensens forslag vedr. lys på sti ved 288 bortfalder. Holger Sørensens forslag vedr. opsætning af bomme på sti ved 288. Holger fremlagde sine oplevelser med cykellister på stien. For Holgers forslag stemte 32 imod stemte 25. Bestyrelsen tager kontakt til Holger vedr. opsætning af bomme på stien. Dagsordenens punkt 8. Valg til bestyrelsen: Genvalg til Ingrid Lauritzen og Tommy Völcker. Nyindvalgt i bestyrelsen: Holger Sørensen ( 288 ) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Som 1 supl.: Blev valgt Frank Wittrup (nr. 164 ) Som 2 supl.: Blev valgt Kristian Olesen ( nr. 366 ) Valg af 2 revisorer: Genvalg til Kristian Olesen (366 ) og Brian Jørgensen ( nr.382 ) Valg af revisor supl.: Genvalg til Jens Ole Koustrup ( nr. 61 ) Dagsordenens punkt 9. Valg til Skt. Hans udvalg: Udover oldermanden der er selvskreven til opgaven, blev valgt Inga Olesen ( 366 ) Regina Völcker (244 ) Lone Brandt ( 1 B ) Dagsordenens punkt 10. Eventuelt: Løse hunde i området Opsætning af chikane på fordelings vejen, Der køres for stærkt. Regnskab og vængenyt på mail Hjemmesiden skal have et løft Adskille kontoerne i regnskabet Dirigenten: Oldermanden: Tak til bestyrelsen for deres arbejde i året der er gået. Tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, en stor tak til Torben Petersen for 6 år i bestyrelsen. og velkommen til Holger Sørensen i bestyrelsen.

4 Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. Forplejningen bestod af smørrebrød, ostebord og småkager. Haderslev den November Dirigent: Jens Ole Koustrup Ingrid Lauritzen 150 Holger Sørensen 288 Torben Petersen 336 Karl Ejner Juhl 91 Tommy Völcker 244 Martin Brandt 1 B Efter generalforsamlingen er der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde hos oldermanden. Efter konstitueringen ser bestyrelsen således ud: Ingrid Lauritzen: Tommy Völcker: Holger Sørensen: Karl Ejner Juhl: Martin Brandt: Oldermand, Vængenyt Legeplads og skøjtebane Kasserer og opkrævning af kontingent Veje, stier og grønne områder Sekretær, vængenyt

5 Med venlig hilsen Martin Brandt Nederbyvænget 1 B.

6

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere