Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d kl Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. 2. Formandens beretning Jens(10) fremlagde beretning, se vedhæftede. Formandens beretning enstemmigt godkendt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Anne fremlagde regnskab. Yousee er igen steget. Ingen udestående restancer. Der skal debatteres vintervedligehold, og dette påvirker budgettet for Pernille(42): Niels(16): Hvorfor hensættes der til vejfonden? Kan pengene ikke sættes i banken istedet? For ikke at oparbejde et overskud. Overskuddet kan godt sættes i banken, men i praksis overføres til vejfonden, for at begrænse egenbetaling ved asfaltarbejde. Dette er nært forestående. Hvad gøres der for at få pengene fra manglende snerydning, kr tilbage? Bestyrelsen har kontaktet firmaet (Privat Snerydning ApS) rigtig mange gange, dels for at få udført snerydning, dels for at få pengene tilbage. P.t. har vi fået lovning på at få 75% tilbage. Park & Vejs tilbud steg voldsomt, og derfor måtte bestyrelsen indhente tilbud fra andre firmaer, og traf aftale med ovenstående firme, som ikke har levet op til deres forpligtigelser. Bestyrelsen beklager de medførte gener. Massiv kritik fra Niels(16) og Kurt(2) ang. bestyrelsens håndtering af snerydningsaffæren. Poul Erik(6) oplyser, at han selv har måtte salte for at sikre fremvejen for postbud osv. Herefter blev regnskabet godkendt. Budgettet godkendt med kr til vintervedligehold. 4. Forslag fra bestyrelsen A. Bestyrelsen foreslog at nedsætte et udvalg for at se på alternativer til YouSee. Dette begrundes i, at det bliver dyrere og dyrere at bruge YouSee til levering af TVsignal.

2 Mikkel(48): Hvem ejer kablerne i jorden? Ejes af YouSee. Vi har et serieforbundet net p.t., hvilket vil sige, at man ikke kan melde sig ud af antenneforeningen, da signalet så brydes til de resterende huse. Generel snak omkring TV-signaler, fibernet, luftbåret signaler osv. Der var ikke tilslutning til at nedsætte et udvalg, men det står enhver frit for selv, at undersøge alternativer og evt. kontakte bestyrelsen for videre forløb. Jan(15) foreslog at den nye bestyrelse kunne kontakte andre foreninger for andre forslag til signalleverandør. 5. Motorvej B. Vintervedligehold. Bestyrelsen ønsker fastlagt hvorvidt foreningen skal gå fra fast betaling til variabel betaling for vintervedligehold, da prisen for fast betaling stiger betragteligt. Jens(10) oplyste, at andre grundejerforeninger betaler kr moms pr. år. Alternativt kan vi vælge variabel betaling der koster kr. 750 pr. saltning, 1500 pr. snerydning inkl.saltning. Det er ikke normalt med fast aftale, da det ofte vil være for dyrt. Vi kan også selv sørge for at rydde og salte. Kurt(2): Der skal være ryddet inden kl. 7. Indhent flere tilbud, også fra Park & Vej. Martin(30): Der er flere ulemper ved variabelt tilbud. Fare for at rydning foretages uden grund, og hvad sker der når budgetet er opbrugt? Så skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at beslutte at bruge flere penge på snerydning. Hellere afsætte lidt ekstra i budgettet, end at indkalde til eksord. GF. Henlæggelse til imødegåelse af hård vinter. Det blev besluttet, at bestyrelsen får bemyndigelse til at afgøre hvilket tilbud, der skal godtages efter indhentelse af nye tilbud. Variabel betaling for vintervedligehold vedtaget. Motorvejsprojektet er næsten afsluttet. Vejdirektoratet har været på rundtur med Martin(30) ang. mangler. Ingen planer om at forlænge støjskærmen ud til Greve Centervej. Vejdirektoratet skylder penge for ekstra leje af området bag volden. Beplantning er endnu ikke tilbageført til oprindelig udseende, ny bestyrelse må evt. kontakte Vejdirektoratet for dette. Vejdirektoratet har ansat et gartnerfirma for 5 årig vedligeholdelse af beplantning på og bag ved vold. Spørgsmål: Er det muligt, at plante noget der gør det sværere at komme op til skærmen pga. grafitti? Vejdirektoratet har vedligeholdelsespligten, og de vil sikkert modsætte sig at skulle klippe sig vej igennem, før de kan vedligeholde skærmen.

3 Spørgsmål: Skulle skærmen ikke være gennemsigtigt hele vejen hen? Der er sket en misforståelse, der blev aftalt en ting, men tegningen viste en anden. Det var kun muligt at få flyttet rundt på fagene, og kun mod at vi selv genetablerede beplantningen. Der er dog mulighed for at klage 1 år fra indvielsen. 6. Legepladser Der skal reetableres græs på fjernet legeplads mellem torv 1 og 2(ulige numre). Den nye bestyrelse kan evt. indkalde til dette arbejde. De nye legepladser skal olieres i år til fællesarbejdet. En af paddehattene sidder løst og vipper. Abefiguren taber bark. Læg en seddel til et bestyrelsesmedlem, så vi er klar over dette. Endvidere er det normalt at barken falder af. Hvorfor er legepladserne ikke blevet olieret hvert år som de burde? Bestyrelsen beslutter hvad der skal laves på fællesarbejderne, og hvornår. Hvis vi beslutter at udskyde en ting, er det efter grundig overvejelse. Antallet af fremmødte medlemmer til fællesarbejder, begrænser jo også hvad der er tid til at få gjort. Det er også muligt at lade vedligeholdelsen af legepladserne gå på omgang fra torv til torv. Forslag til bestyrelsen: Læg fællesarbejdsdagen fast, år for år. Generel snak omkring fællesarbejdsdage, ændring af gebyr for manglende deltagelse osv. 7. Forslag fra medlemmer Ingen rettidige indkomne forslag fra medlemmer. 8. Valg til bestyrelsen Kurt(2) indstillede Niels(16) til formand. Kampvalg mellem Jens(10) og Niels(16). Niels stillede op, da han havde mistillid til den siddende bestyrelse pga. omstændighederne ved en vejfest for foreningen. Nogle få ønskede skriftlig afstemning, men iflg. vedtægterne skal der være flertal, før dette kan imødekommes. Massiv kritik fra Niels(16) og Kurt(2) ang. bestyrelsens håndtering af festaffæren. Afstemning til formandsposten fordelte sig således: 3 stemmer på Niels, 1 blank, 19 stemmer på Jens.

4 Jens(10) blev hermed valgt til formand. Bo(25) blev valgt til kasserer. Jan(15 og Mikkel(48) blev valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 9. Valg af suppleanter Poul Erik(6) genvalgt. Bent (38) valgt. 10. Valg af revisorer Jacob(18) genvalgt Niels (24) genvalgt Suppleant: Jesper(22) 11. Valg af torveformænd Torv 2-16: Christina(6) Resten af torveformændene blev genvalgt. 12. Evt. Spørgsmål: Opfodring: Hvornår er der storskrald? 2.onsdag i måneden, se evt Greve kommunes hjemmeside. Fjern venligst efterladenskaber fra jeres hunde på fællesarealer, samt sørg for at holde dem ude fra privatgrunde.

5 Formandens beretning 2009 I det forgangne år er der ikke blevet snakket om det store vedr. motorvejsprojektet. Det har altid været et punkt på dagsordnen. Vi har kun haft lidt kontakt med vejdirektoratet og det har mest handlet om tilsendt information. Nedlæggelse af gennemgangen til grevestien blev en realitet (det har vi jo selv har søgt om), der har været et par enkelte møder om bla beplantning af området bag støjvolden, og det endelige projekts afslutning, hermed, som til alle andre, invitation til den officielle åbning af det nye motorvejsstykke. Vi har valgt at fortsætte med samme firma, som slår græs, da prisudviklingen her er meget stabil og det udførte arbejde ligeledes. I år har vi haft en mild vinter og heldigvis for det, idet det viste sig meget svært at hyre et firma der ville salte til vores budget fastsat for vinteråret Vi fandt et men det viste sig desværre at firmaet overhovedet ikke havde materiel nok til at dække vores aftale, og de var totalt umulige at få fat i stort set hele tiden.efter en undersøgelse viste det sig desværre, at være et firma som mange andre også har haft store problemer med at få til at salte, og vi kan ikke komme i kontakt med dem for refundering af vores penge. Mere om dette på et punkt senere. Vi havde jo en meget festlig våd vejfest, som trods meget unødvendige skærmydsler alligevel blev arrangeret. Jeg kan bare ikke lade være med at undre mig, over hvad man egentlig troede intentionen med denne fest var...at lænse ikke deltagende for deres indbetalte kontigent, og spise for andres regning velvidende, at de der ikke deltog nu har betalt for et måltid af endeløs mængde???? Vi udfører et stykke frivillig ulønnet arbejde, som vi sjældent får megen ros for, og det undrer mig ikke at vi i aften skal vælge 3 nye medlemmer til bestyrelsen, der gerne vil deltage med at få vores lille bebyggelse til at tage sig pænt ud og arrangere endnu en vejfest. Det er ærgeligt at man ikke kan sætte mere pris på det tiltag, det blev taget kun til gavn for alle. Til dem som ikke kunne komme, jeg da sige at der var flere der blev rystet sammen, og man fik et bedre billede af hvem der hører til hvor. Der er egentlig ikke meget at fortælle om forårs og efterårsarbejdet, andet end vi havde planlagt at det trængte meget til at få gangarealet udvidet, og fjerne det græs der var groet ud på stenene, og da det altid er svært at kende antallet af deltagende, prioterede vi højst at få det færdigt, legepladser og brorer og hegn, sten på sti til greve centervej, samt græs på nedlagt legeplads bliver emner at tage op på dette års arbejder, samt selvfølgelig hvad der kommer til. Asfaltprojektet for en del år tilbage, er blevet taget op et par gange, vi holder øje med den nye asfalts udvikling, og vil når tid er, se på økonomi og omfang af nyudlæggelse eller reparation. Der har i søen været en sær lugt af olie eller diesel, og det skyldtes at Mercedes åbenbart har fået lækket eller spildt dieselbrændstof i å-løbet, således at Falck har været og lægge oliebarrierer ud til at tage slammen fra vandet og skåne fugle m,m. Vi afventer en reaktion herfra i form af afsluttet rensning eller lign.

6 Tidligere har vi adskellige gange rykket for regler for lastbilparkeringen. De holder og spærrer udsynet ved udkørsel, og det viser sig at der nu vil blive skærpet regler for parkering her i form af bla ny afstribning og placering af parkeringsbåse, og der vil så være parkering forbudt uden for disse. Som opfølgning til et arragement med YouSee vedr. det nye tv signal, har vi igen i år haft fællesantenne oppe og vende, og det er stadig for alle generelt set den bedste og billigste løsning vi har. Det kræver selvfølgelig, at hvis man nu skal ud og vælge et fladskærmstv idag, får valgt det rigtig, med det rigtige udstyr i, men alle er velkommen til at kontakte mig eller en fra bestyrelsen, så skal vi på bedste vis vejlede i dette også. Vores bom til Grevestien i sydlig retning, er blevet revet ned. Vi har kontaktet kommunen, og jeg venter en afgørelse herfra vedr. dette. Det var det sidste fra det forgangne år kort fortalt, jeg håber på at vi senere kan få valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen, som er klar til et par møder som traditionen tro over en kop kaffe og lidt hyggesnak om løst og fast før under og måske også efter mødet. Jeg takker for god ro og orden og overlader ordet til dirigenten.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere