Beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer for unge med ADHD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer for unge med ADHD"

Transkript

1 Beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer for unge med ADHD Mogens Nygaard Christoffersen SFI det nationale forskningscenter for velfærd

2 Hvad siger forskningen? Årsager Konsekvenser Indsatser Interview undersøgelse med 25-årige selvværd Kriminalitet Misbrug Kan social støtte gøre en forskel?

3 De første videnskabelige opdagelser af ADHD George Still & Alfred Tredgold (1902)..alvorlige problemer med vedholdende opmærksomhed og overaktivitet..man antog, at der var en defekt i barnets moralske kontrol..

4 Antal videnskabelige artikler med ADHD i titlen publiceret hvert år Videnskabelige databaser: artikler eller bøger Udgivelsesår

5 John F. Kennedy Instituttet, Glostrup

6 Afskæringspunkter for ADHD Slet ingen symptomer Symptomer i alvorlig grad

7 Årsager til ADHD og mulighed for forebyggende tiltag? Arvelige forhold (76 pct.) Fysiske hjerneskader (5-10 pct.) Alkohol Cigaretter (2 pct.) (? pct.) Bly (? pct.) Andre miljøgifte (? pct.) Psykologisk trauma og tidlig deprivation (? pct.)

8 Ekstrem deprivation kan give ADHD Adoptionsundersøgelse Overaktivitet Manglende koncentration A 13 year old Romanian Orphan Picture by Angela Catlin

9 Har barnet mindst en god ven? Dansk undersøgelse af børn med funktionsnedsættelse: Nej: Odds ratio omkring 50 for børn med ADHD eller Autisme Indsatser til forbedring af kammeratskabsrelationerne Kilde: Bengtsson, Hansen & Røgeskov, 2011

10 Samfundsmæssige omkostninger og reduceret livskvalitet Hæmmet skolegang Manglende erhvervsuddannelse Hyppige job skift Misbrug Anden risikoadfærd (trafik, hastighed, spirituskørsel, kriminalitet) Ødelagte parforhold Ikke planlagte graviditeter

11 Hvor ofte har du svært ved at afslutte et projekt og få de sidste detaljer på plads? at klare en opgave, der kræver planlægning? at huske aftaler eller andet, du burde huske? undgår eller udsætter du en opgave? sidder du uroligt med hænder eller fødder? føler du dig overaktiv, som var du drevet af en indre motor?

12 Sekundære følgevirkninger: ADHD en belastende funktionsnedsættelse Interview med 25-årige Odds ratio Ingen erhvervsuddannelse 2,5 Selvmordsforsøg eller selvmordsovervejelser 2,7 Lavt selvværd 5,5 PTSD-symptomer 3,2 Selvrapporteret kriminalitet: stjålen en cykel, en bil, butikstyveri 2,7 eller begået indbrud Er blevet dømt for kriminalitet 2,8 Vanskeligheder med kammerater 3,2 Adfærdsmæssige vanskeligheder 3,8 Forsøgt med hårde stoffer (fx kokain, LSD, heroin, crack, 2,8 ecstasy eller amfetamin, speed ) Alkohol misbrug i følge egen eller andres vurdering 3,7 Kilde: upubliceret data fra SFI

13 Evidensbaserede indsatser overfor kernesymptomerne hos børn (Stimulerende) medicin Forældre træning Skole-indsats Social færdighedstræning Kombinerede indsatser

14 Der kan ofte være flere adfærdsmæssige forstyrrelser, der gør det vanskeligt.. At medicinere og udnytte de adfærdsregulerende programmer tilstrækkeligt godt og evaluere effekten (en praktiserende læge) Aspergers syndrom Tourettes syndrom Mental retardering Obessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Andre neuro-biologiske psykiatriske lidelser

15 Psykosocial indsats: Adfærdsmæssige mål Brug af ros, positiv opmærksomhed Håndgribelige belønninger Ignorering af uønsket adfærd Time out Det daglige evalueringskort

16 Indsatser uden virkning Kognitiv træning i selvkontrol Eeg bio feedback Flere umættede fedtsyrer

17 Børn-unge afdelinger visiterer til: Kilde: kortlægningsundersøgelsen 17

18 Voksenafdelinger visiterer til: Kilde: kortlægningsundersøgelsen 18

19 Effektive tiltag overfor ADHD hos voksne Psycho-education (patientinformation) Farmakologisk behandling Kognitiv adfærdsterapi Støtteperson Parterapi

20 Hvad kan gøres for at støtte voksne med ADHD? Sundhedsforhold Sundhedscheck, tandlægecheck Misbrugsbehandling, rygestop Regelmæssig fysisk motion Sund-kost programmer Udredning og behandling af andre lidelser fx depression eller angst Familieplanlægning (undgå seksuelt overførte sygdomme) (fortsættes)

21 Hvad kan gøres for at støtte voksne med ADHD? Forskerne anbefaler indsatser med fokus på sociale relationer fortsættes Parforhold og Børneopdragelse Uddannelse Erhvervsarbejde Personlig coaching Finansiel rådgivning Sikker bilkørsel

22 Konsekvenser: ADHD en belastende funktionsnedsættelse Interview med 25-årige Odds ratio Ingen erhvervsuddannelse 2,5 Selvmordsforsøg eller selvmordsovervejelser 2,7 Lavt selvværd 5,5 PTSD-symptomer 3,2 Selvrapporteret kriminalitet: stjålen en cykel, en bil, butikstyveri 2,7 eller begået indbrud Er blevet dømt for kriminalitet 2,8 Vanskeligheder med kammerater 3,2 Adfærdsmæssige vanskeligheder 3,8 Forsøgt med hårde stoffer (fx kokain, LSD, heroin, crack, 2,8 ecstasy eller amfetamin, speed ) Alkohol misbrug i følge egen eller andres vurdering 3,7 Kilde: upubliceret data fra SFI

23 Hvordan oplevede du din barndom? Hvor ofte tilfreds med den støtte, du modtog? kontakt med andre, der var i samme situation som dig selv? Kunne du tale om dine tanker og følelser? nogen, der hjalp dig med praktiske ting? følte du dig svigtet af folk, som du regnede med ville støtte dig? nogen, der hjalp og støttede dig, når du havde brug for det? Du skal svare på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er aldrig og 7 er altid Source: The Crisis Support Scale (CSS; Joseph et al. 1992;Joseph, Williams, and Yule 1992; Elklit, 1999.)

24 Mediator En mediator er en riskofaktor som forklarer hvordan en anden risikofaktor påvirker outcome ADHD symptomer Mediator: manglende social støtte Outcomes: Lavt selvværd erhvervsudd Kriminalitet Misbrug Kraemer, Lowe & Kupfer 2005

25 Results: Kognitiv udvikling: Ingen erhvervsuddannelse Følelsesmæssig udvikling: Selvmordsovervejelser og selvmordsforsøg Lavt selvværd (Rosenberg Self-Esteem Scale, RSE) PTSD-symptomer Kriminelle problemer: Selv-rapporteret kriminalitet: sjålet cykel, bil, butikstyveri eller indbrud Dømt for kriminalitet Sociale adfærdsmæssige problemer: Kammeratskabsproblemer (SDQ) Adfærdsmæssige problemer (SDQ) Misbrugsproblemer: Prøvet hårde stoffer (kokain, look-alikes, LSD, heroin, crack, ecstasy or amfetamin, speed ) Alkohol misbrug efter egen eller andres vurdering..

26 Effektive tiltag overfor ADHD hos børn (stimulerende) medicin Udredning (risiko for andre lidelser) Forældretræning Skoleindsats tilpasset barnets handicap Socialfærdighedstræning

27 Medicin er ikke nok En samlet plan bestående af kombination af psykosocial indsats og medicin

28

29

30 Tilbuddenes andre målgrupper Antal Procent Adfærdsvanskeligheder Sindslidelse (som angsttilstand, depression m.fl.) Autisme spektrum forstyrrelser eller Asperger Kognitiv/psykisk nedsat funktionsevne (fx udviklingshæmning) Misbrug Kilde: kortlægningsundersøgelsen 30

31 Uopmærksomhed og koncentrationsvanskeligheder Overser ofte detaljer og er skødesløs Kan ikke fastholde koncentrationen Høre ikke efter Svært ved at organisere skolearbejde Taber, glemmer ting Bliver let distraheret af ydre stimuli

32 Hyperaktivitet Sidder uroligt på stolen Forlader sin plads i klasseværelset Løber ofte omkring, klatrer Rastløs, drevet af en indre motor Taler ofte meget vedvarende

33 Impulsivitet Kommer med svaret på spørgsmål inden spørgsmålet er fuldendt Har vanskeligheder med at vente på sin tur Afbryder ofte andre og afbryder en samtale eller andres leg

34 Stabilitet i de adfærdsmæssige forstyrrelser: Mindst et halvt års varighed Forskellige omgivelser (skole og hjem) En klar forringelse af social, kognitiv, indlæringsmæssig eller erhvervsmæssige funktionsevne

35 Udredning af ADHD Oplysinger om barnets adfærd baseret på flere informanter: Observation Screeningstest (hjem, skole) Comorbiditet

36 Post traumatisk stressreaktion Indlæringsvanskeligheder Opskræmthed Koncentrationsbesvær Søvnproblemer Irritabilitet og vredesudbrud

37

38 Results: Cognitive development: No vocational training or education Emotional development: Suicide considerations and suicide attempts Low self-esteem: Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE) PTSD-symptoms Criminal problems: Self-reported crime: have ever stolen a bike, a car, been shop-lifting or committed burglary Have been convicted of a crime Social developmental problems: Peer problems (SDQ) Behavioral problems (SDQ) Substance abuse: Experienced or tried hard drugs (e.g. cocaine, lookalikes, LSD, heroin, sniff, crack, ecstasy or amphetamine, speed ) Alcohol abuse according to own or others assessment..

39 Hvordan oplevede du din barndom? Hvor ofte tilfreds med den støtte, du modtog? kontakt med andre, der var i samme situation som dig selv? Kunne du tale om dine tanker og følelser? nogen, der hjalp dig med praktiske ting? følte du dig svigtet af folk, som du regnede med ville støtte dig? nogen, der hjalp og støttede dig, når du havde brug for det? Du skal svare på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er aldrig og 7 er altid Source: The Crisis Support Scale (CSS; Joseph et al. 1992;Joseph, Williams, and Yule 1992; Elklit, 1999.)

40 Mediator En mediator er en riskofaktor som forklarer hvordan en anden risikofaktor påvirker outcome Risk factors: ADHD symptoms Poor parenting Mediator: manglende social støtte Outcomes: Lavt selvværd erhvervsudd Kriminalitet Misbrug Kraemer, Lowe & Kupfer 2005 Family background

41

42 Social indlæringsteori The Community Parent Education Program (COPE) Defiant children/teens The incredible years Cunningham, C.E. (2006) Barkley, R.A. (1997) Webster-Stratton, C. (2001) Source: Constance Hanf på Oregon Health Science University

43 Uundgåelige og undgåelige følgevirkninger Risiko for let forringet IQ Risiko for en ringere skolegang Risiko for forringet kreativitet? Risiko for lavt selvværd Risiko for forringet social udvikling Risiko for at blive ramt af ulykker Risiko for forringede kørerevner Risiko for misbrug og afhængighed af stimulanser

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

UNGES SELVSKADE OG SPISEFORSTYRRELSE

UNGES SELVSKADE OG SPISEFORSTYRRELSE UNGES SELVSKADE OG SPISEFORSTYRRELSE KAN SOCIAL STØTTE GØRE EN FORSKEL? 13:18 KATRINE SCHJØDT VAMMEN MOGENS NYGAARD CHRISTOFFERSEN 13:18 UNGES SELVSKADE OG SPISEFORSTYRRELSER KAN SOCIAL STØTTE GØRE EN

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G 8 1 ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G Af professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Universitetsafdeling, Odense Som overlæge og forskningsleder

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

DIVA 2.0. Diagnostisk interview til brug for. udredning af ADHD hos voksne (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk interview til brug for. udredning af ADHD hos voksne (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Dansk DIVA 2.0 Diagnostisk interview til brug for udredning af ADHD hos voksne (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk interview til brug for udredning af ADHD hos voksne

Læs mere

Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater

Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater Copyright Klavs Nicholson, 2006 Udgave 1.2.0 En bog om de problemer en voksen med ADD møder i hverdagen, og hvordan man løser problemerne. Bogen

Læs mere

Skolestøtte til børn i familiepleje

Skolestøtte til børn i familiepleje Skolestøtte til børn i familiepleje - En effektundersøgelse Luna Kragh Andersen, Cand. Scient. Soc., videnskabelig assistent, SFI Projektleder: Misja Eibergs, Cand.Psych., Ph.d. studerende Dagens oplæg:

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

Nyt fra forskningen. Mads Uffe Pedersen Vejle 22/3 2011. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Nyt fra forskningen. Mads Uffe Pedersen Vejle 22/3 2011. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Nyt fra forskningen Mads Uffe Pedersen Vejle 22/3 2011 Evidens-perspektivet i USA Addiction 2010 konferencen USA Washingtom Addiction 21010 - STATUS - Washington Sundhedsreformen Effekten af behandlingen

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier. Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier. Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Børn Tidlige indsatser for børn og familier

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

-har du set eet barn med ADHD har du kun set eet!

-har du set eet barn med ADHD har du kun set eet! Foredrag: Børn og ADHD" -har du set eet barn med ADHD har du kun set eet! v. Vibeke Jo Frank, fmd. lokalafd. ADHD-foreningen i DK. Virker dit barn ofte rastløst, og har han svært ved at koncentrere sig

Læs mere

for FORÆLDRE om hash

for FORÆLDRE om hash for FORÆLDRE om hash HASH er mange ting Hash fremstilles af hampplanten Cannabis Sativa, hvis harpiks, blade og blomster indeholder stoffet THC, som ved rygning eller spisning giver en rus. Fra planten

Læs mere

Risikofaktorer i barndommen og social arv

Risikofaktorer i barndommen og social arv Risikofaktorer i barndommen og social arv - særligt med henblik på mishandling og vanrøgt Mogens Nygaard Christoffersen Socialforskningsinstituttet Det er et dybtliggende indkodet biologisk mønster hos

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

Hvad nu, hvis de ikke vil i behandling? Om graviditet, misbrug og barrierer i forhold til behandling.

Hvad nu, hvis de ikke vil i behandling? Om graviditet, misbrug og barrierer i forhold til behandling. afhængige mødre Hvad nu, hvis de ikke vil i behandling? Om graviditet, misbrug og barrierer i forhold til behandling. AF DORTE HECKSHER & HELLE DAHL At være gravid og have et aktuelt eller tidligere misbrug

Læs mere

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Værd at vide om ADHD www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Før du læser videre Hæftet henvender sig til forældre til børn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), tidligere DAMP (Deficits

Læs mere

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS)

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Anvendt KommunalForskning Projekt DUBU En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Af docent Jill Mehlbye, AKF Indhold 1. Hvad er ICS?... 3 2. Formålet med Integrated Children

Læs mere

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Karin Helweg-Larsen Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet 2010 Unges sociale problemer, i samspil eller

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse Udarbejdet af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation Et omfattende overblik over et forskningsbaseret system, der virker.

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere