Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp"

Transkript

1 Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune

2 For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: Folderen er udarbejdet i samarbejde med Børn og Unge, Århus Kommune Oplag 000 Januar 00 Denne folder er udgivet af Socialforvaltningen, Århus Kommune

3 Indhold Forord... Hvad skal du gøre, før du underretter?... Hvornår skal der underrettes?... Hvor skal underretningen sendes hen?... Hvornår skal forældrene orienteres?... Hvad er din rolle?... Hvad sker der på socialcentret?...

4 Forord Denne folder henvender sig til medarbejdere i Århus Kommune samt sygehuse, læger og andre, som i det daglige arbejde har med børn, unge og deres familier at gøre. Folderen henvender sig også til fagpersoner, der har kontakt til vordende forældre, hvor der er formodning om behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen. Folderen handler om underretningspligt, hvordan du underretter de sociale myndigheder, og hvad der sker, når Socialforvaltningen modtager en underretning. En underretning skal ses som en mulighed for at hjælpe barnet eller den unge og familien. Den, der er bekymret for et barn eller en ung, har pligt til at handle på det

5 Det er din pligt at lave en underretning, når der er behov for det Hvad skal du gøre, før du underretter? Børn og unge kan reagere forskelligt, når de har vanskeligheder. De samme trivsels- eller udviklingsproblemer kan føre til meget forskellige signaler. Det kan være, at barnet eller den unge ikke udvikler sig alderssvarende, ændrer adfærd, isolerer sig eller bliver aggressiv, har hyppigt eller længerevarende fravær fra skolen, eller viser tegn på eksempelvis stofmisbrug. Har du mistanke eller kendskab til, at forældrene udsætter barnet eller den unge for fysisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold, skal du lave en underretning med det samme. Hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung har særlige problemer, skal du forsøge at få dette af- eller bekræftet. Inden du sender en underretning, skal du have afsøgt mulighederne for at løse problemet inden for dit eget fagområde. Du kan drøfte det med din leder eller kollegaer. Som udgangspunkt skal forældrene inddrages og orienteres, inden du sender en underretning, så de ved, hvad der sættes i gang omkring deres barn. Der er dog enkelte undtagelser - se side. Er du medarbejder i Århus Kommunes tværfaglige samarbejde, skal du afholde et netværksmøde, inden du sender en underretning, medmindre situationen klart indikerer et behov for at underrette med det samme. Du kan læse mere om netværksmødet i Århus Kommunes pjece Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder. Det er vigtigt, at du sender en underretning, hvis der er behov for det, også selvom forældrene ikke ønsker det.

6 Hvornår skal der underrettes? I Servicelovens står der, at hvis du som professionel får kendskab til et barn eller en ung, der kunne have behov for hjælp fra de sociale myndigheder, skal du lave en underretning. Underretningspligten tilsidesætter din tavshedspligt. Underretningen skal sikre, at barnet eller den unge får tilbudt hjælp og støtte, som ligger ud over, hvad der kan klares inden for institutionens, skolens eller det sundhedsfaglige arbejdsområde. Underretningspligten gælder også i forhold til vordende forældre med problemer. Der er ikke i den sociale lovgivning en opremsning af, hvad der konkret hører under underretningspligten. Underretningspligten efter kan således siges, at omfatte alle de tilfælde, hvor en offentlig ansat får kendskab til forhold, der giver en formodning om, at et barn eller en ung under år har behov for særlig støtte, herunder at de fra forældres eller andres opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Underretningspligten er ikke betinget af, at der er tale om omsorgssvigt, overgreb eller lignende situationer. Det er således tilstrækkeligt, at barnet eller den unge har vanskeligheder, som man ikke selv kan gøre noget ved. I disse tilfælde skal de sociale myndigheder også inddrages med det samme. Vejledning nr. til serviceloven - om særlig støtte til børn og unge og deres familier Det er din pligt at lave en underretning, når du iagttager, at der er et problem. Du kan ikke regne med, at andre tager sig af det.

7 Hvor skal underretningen sendes hen? På Århus Kommunes hjemmeside kan du finde en underretningsblanket. Du finder blanketten samt mere information om underretninger på adressen: Blanketten udfyldes og sendes til: Socialforvaltningen Sekretariatet Att. Underretninger Værkmestergade 00 Århus C eller til: E-post: - sendes med digital signatur. Når du laver en underretning, skal du være så konkret som muligt. Du skal have fokus på de problemstillinger, der har med barnets udvikling, adfærd og trivsel at gøre samt relationen til forældrene. Du kan supplere med oplysninger om, hvad der er gjort for at forsøge at afhjælpe vanskelighederne. Har du mistanke om strafbare forhold, kan du politianmelde forholdet samtidigt med, at du underretter. Ellers overlader du vurderingen til Socialforvaltningen.

8 Hvornår skal forældrene orienteres? Som hovedregel skal du orientere den eller de forældre, der har del i forældremyndigheden over barnet eller den unge om, at du vil sende en underretning til de sociale myndigheder. Du bør give dem mulighed for at kommentere underretningen, og orientere dem om, at du vedlægger deres kommentarer sammen med underretningen. Der er dog enkelte undtagelser, hvor du ikke skal orientere forældrene, når du underretter. Hvis du har en formodning om, at forældrene udsætter barnet eller den unge for fysisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold, må du ikke orientere den eller de mistænkte forældre, da det kan vanskeliggøre det videre forløb, herunder politiets eventuelle arbejde. Ved strafbare forhold orienteres forældrene ikke

9 Inden seks dage modtager du en kvittering for underretningen Hvad er din rolle? Socialforvaltningens sekretariat skal inden seks arbejdsdage sende et kvitteringsbrev til dig som afsender af underretningen. Efterfølgende modtager du yderligere et kvitteringsbrev fra det socialcenter, der håndterer det videre forløb. Sagsbehandleren på socialcentret indhenter oplysninger om barnets eller den unges forhold og laver derpå en vurdering af sagen. Det videre forløb er et forhold mellem barnet eller den unge, familien og forvaltningen. Det betyder, at den, der underretter, ikke altid bliver involveret. Forvaltningen har tavshedspligt, og derfor kan du som underretter ikke kræve at få oplyst, hvad der sker i sagen. Hvis du ikke er inddraget i et efterfølgende netværkssamarbejde, og ønsker at vide mere om den enkelte sag, må du spørge forældrene. Det er vigtigt, at du og dine kolleger fortsat er opmærksomme på barnets eller den unges situation. Hvis forholdene ikke forbedres over tid eller bliver værre, og du fortsat er bekymret, kan du eventuelt sende en ny underretning.

10 Hvad sker der på socialcentret? Socialforvaltningens sekretariat modtager og registrerer underretningen. Underretningen sendes videre til det socialcenter, som barnet eller den unge geografisk hører til. Socialcentret indhenter oplysninger om barnets eller den unges forhold. Socialcentret tager kontakt til forældrene for at gå i dialog om barnets eller den unges forhold og underretningen. På baggrund af de indhentede oplysninger og i dialog med forældrene, vurderes det, hvilken indsats der skal ydes, og om der skal sættes en 0-undersøgelse i gang (se side ). Ønsker forældrene ikke at samarbejde, kan socialcentret indhente udtalelser fra andre myndigheder og fagfolk, hvis det er nødvendigt for sagens behandling. Socialcentret skal orientere forældrene om, at udtalelsen vil blive indhentet, og efterfølgende skal forældrene have mulighed for at kommentere udtalelsen. Det er socialcentrets opgave via sagsbehandleren at stå for koordinering af indsatsen og sørge for opfølgning.

11 Hvad er en 0-undersøgelse? Servicelovens 0, stk. kræver, at undersøgelsen skal anlægge en helhedsbetragtning, der skal afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. Den skal omfatte barnets eller den unges: Udvikling og adfærd (social, kognitiv, følelsesmæssig og motorisk udvikling samt evne til at knytte relationer) Familieforhold (fødsel, opvækst, relationer til familiemedlemmer, forældres job, uddannelse, økonomi, forældres omsorgsevne, problemer med misbrug) Skoleforhold (faglig og social funktion, relationer) Sundhedsforhold (helbred, vækst, alderssvarende udvikling, allergi, overvægt) Fritidsforhold og venskaber (er der problemer, eller hvordan de kan anvendes som ressource) Andre relevante forhold. På grundlag af 0-undersøgelsen beslutter sagsbehandleren på socialcentret, hvilken indsats der skal foretages, og hvad indholdet i en handleplan skal være. 0-undersøgelsen skal være afsluttet, inden der er gået fire måneder.

12

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere