Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010"

Transkript

1 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. Dine oplysninger BEMÆRK! Husk at angive om dit ændringsforslag er til termen, definitionen eller kommentaren. Tilføjelser til den eksisterende målgruppeklassifikation er angivet med en grøn baggrundsfarve. Notation Term Definition Kommentar til definition Konkrete ændringsforslag 1 gruppe system, hvis entiteter har fælles egenskaber 1.1 gruppe af personer gruppe af individer gruppe, hvis medlemmer best af personer etnisk minoritet gruppe af personer, som har sociale og kulturelle særpræg i forhold til flertallet i det omkringliggende samfund par gruppe af personer, der best af to personer, der lever som kærester, samlevende eller ægtefolk familie gruppe af personer, der er forbundne med hinanden gennem slægtskab, ægteskab, adoption eller samliv familie med barn familie, der best af én eller Etnisk minoritet anvendes oftest om indvandrede grupper, men kan også omfatte grupper, der påberåber sig landområder. En etnisk minoritet kan ikke defineres objektivt vha. sprog, race eller religion, men kun som en befolkning, hvis mindretalsstatus er begrundet i deres sociale, kulturelle og ofte sproglige identitet. Begrundelse for ændringsforslag 1

2 1.1-1 person individ flere forældre og barn et enkelt menneske, ofte i modsætning til en gruppe, en klasse eller en familie Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet definerer begrebet 'individ' som 'objekt, der er et levende væsen' barn person, der er i aldersgruppen 0 til ung person, der er i aldersgruppen 15 til voksen person, der er i aldersgruppen 18 og opefter mand person, der er af hankøn far mand, der har barn En mand, der har myndighed og forsørgelse af et barn 1.1- enlig far far, der lever alene med barn alenefar kvinde person, der er af hunkøn mor kvinde, der har barn En kvinde, der har myndighed og forsørgelse af et barn 1.1- enlig mor mor, der lever alene med barn alene mor gravid kvinde kvinde, der er gravid forælder person, der har barn kommende forælder forælder, der venter barn vordende forælder biologisk forælder forælder, der er barnets biologiske ophav adoptivforælder forælder, der har adopteret barnet stedforælder forælder, der er relateret til barnet gennem parforhold med en af barnets biologiske forældre eller adoptivforældre 1.2 målgruppe gruppe, hvis medlemmer er genstand for en indsats 1.3 aldersgruppe gruppe, hvis medlemmer tilhører et aldersinterval aldersgruppe 0 aldersgruppe, der dækker det første leve aldersgruppe 1 fyldt 1 og endnu ikke 2 Definitionen er tillempet efter NBS: 'gruppe af individer, der er genstand for en indsats'. At have et barn er et hverdagsbegreb indikerer ikke noget om myndighed og forsørgelse At have et barn er et hverdagsbegreb 2

3 1.3.3 aldersgruppe 2 fyldt 2 og endnu ikke aldersgruppe 3 fyldt 3 og endnu ikke aldersgruppe 4 fyldt 4 og endnu ikke aldersgruppe 5 fyldt 5 og endnu ikke aldersgruppe 6 fyldt 6 og endnu ikke aldersgruppe 7 fyldt 7 og endnu ikke aldersgruppe 8 fyldt 8 og endnu ikke aldersgruppe 9 fyldt 9 og endnu ikke aldersgruppe 10 fyldt 10 og endnu ikke aldersgruppe 11 fyldt 11 og endnu ikke aldersgruppe 12 fyldt 12 og endnu ikke aldersgruppe 13 fyldt 13 og endnu ikke aldersgruppe 14 fyldt 14 og endnu ikke aldersgruppe 15 fyldt 15 og endnu ikke aldersgruppe 16 fyldt 16 og endnu ikke aldersgruppe 17 fyldt 17 og endnu ikke aldersgruppe 18 fyldt 18 og endnu ikke aldersgruppe 19 fyldt 19 og endnu ikke aldersgruppe 20 fyldt 20 og endnu ikke aldersgruppe 21 fyldt 21 og endnu ikke aldersgruppe 22 fyldt 22 og endnu ikke aldersgruppe 23 fyldt 23 og endnu ikke 24 3

4 aldersgruppe 24 fyldt 24 og endnu ikke aldersgruppe 25 fyldt 25 og endnu ikke aldersgruppe fyldt 26 og endnu ikke aldersgruppe fyldt 30 og endnu ikke aldersgruppe fyldt 40 og endnu ikke aldersgruppe fyldt 50 og endnu ikke aldersgruppe fyldt 60 og endnu ikke aldersgruppe fyldt 67 og endnu ikke aldersgruppe fyldt 75 og endnu ikke aldersgruppe fyldt 80 og endnu ikke aldersgruppe 85 + fyldt 85 2 funktionsevne overordnet begreb for kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet og deltagelse Begrebet dækker bredt over aspekter af samspillet mellem en person og personens kontekstuelle faktorer. Begrebet spænder således både over personens helbredstilstand (dvs. kroppens anatomi og funktioner), personens handlingsmæssige og sociale muligheder (dvs. aktivitet og deltagelse) samt personens kontekstuelle faktorer (dvs. omgivelsesfaktorer og personlige faktorer). Det er afgørende at bemærke, at funktionsevne ikke er en objektiv tilstand, men derimod er relativ til både de personlige og omgivelsesmæssige faktorer. Til de 4

5 2-1 kroppens funktion de fysiologiske funktioner i kroppens systemer, inklusiv mentale funktioner 2-2 kroppens anatomi kroppens forskellige dele som organer, lemmer og enkeltdele af disse 2-3 aktivitet en persons udførelse af en opgave eller handling 2-4 deltagelse en persons involvering i dagliglivet 3 funktionsevnenedsætt else nedsættelse i funktionsevne, der skyldes en begrænsning med hensyn til kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse omgivelsesmæssige faktorer hører eksempelvis: den fysiske og menneskeskabte omverden, andre mennesker i forskellige sammenhænge og roller, holdninger og værdier, sociale systemer, politiske forhold samt regler og love. Til de personlige faktorer hører eksempelvis alder, køn, status, erfaring, holdninger, forventninger og værdier. Til kroppens funktioner hører også de mentale funktioner. "Krop" refererer til hele den menneskelige organisme og omfatter således også hjernen. Derfor er mentale (eller psykologiske) funktioner henregnet til kropsfunktionerne. Aktivitet repræsenterer funktionsevne på individniveau. Deltagelse repræsenterer funktionsevne på samfundsniveau. Begrebet dækker over de negative aspekter af samspillet mellem en person (med en given helbredstilstand og et givet niveau af aktivitet og deltagelse) og personens kontekstuelle faktorer (omgivelsesfaktorer og personlige faktorer). Eftersom funktionevnen er relativ til de personlige og omgivelsesmæssige faktorer, gælder det tilsvarende også for funktionevnenedsættelsen. En tilstand eller mangel som en 5

6 3.1 funktionsnedsættelse handicap fysisk funktionsnedsættelse fysisk handicap funktionsevnenedsættelse, der skyldes en begrænsning i kroppens anatomi eller kroppens funktion, herunder også mentale funktioner funktionsnedsættelse, der skyldes en legemlig begrænsning mobilitetsnedsættelse fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons mulighed for at bevæge sig synsnedsættelse fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons synsskarphed, synsfelt og/eller synskvalitet hørenedsættelse fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons opfattelse af lyd kommunikationsneds ættelse kommunikationsproblem psykisk funktionsnedsættelse psykisk handicap fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at frembringe meddelelser funktionsnedsættelse, der skyldes mentale begrænsninger eller nedsat eller manglende mental udvikling sindslidelse psykisk funktionsnedsættelse, der skyldes forstyrrelser i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet spiseforstyrrelse sindslidelse, der er kendetegnet ved et afvigende spisemønster angst sindslidelse, der er kendetegnet ved en følelse af frygt, uden at det er muligt at identificere en umiddelbar sag depression sindslidelse, der er kendetegnet ved en markant, vedvarende følelse af tristhed, håbløshed person eller omgivelserne ikke opfatter som en begrænsning, er ikke en funktionsevnenedsættelse. 6

7 og handlingslammelse forandret sindslidelse, der er kendetegnet virkelighedsopfattelse ved en virkelighedsopfattelse, der udgør en væsentlig afvigelse fra accepterede statistiske normer personlighedsforstyrr sindslidelse, der er kendetegnet else ved en forstyrrelse i evnen til at forholde sig til andre mennesker intellektuel/kognitiv psykisk funktionsnedsættelse, forstyrrelse der skyldes forstyrrelser i overordnede mentale funktioner udviklingshæmning intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en langsom eller manglende udvikling inden for bestemte områder af psyken eller mere generel mental retardering udviklingsforstyrrelse intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en dysfunktion/nedsat funktion i hjernen, enten medfødt eller som følge af arvelige forhold eller forhold under graviditeten eller fødslen autismespektrum ADHD udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved kommunikative og sociale problemer samt stereotyp adfærd udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved opmærksomhedsforstyrrelse og/eller hyperaktivitet og impulsadfærd demens intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en fremadskridende nedsættelse af en persons intellektuelle og kognitive færdigheder, heriblandt Begrebet dækker over skizoide/psykotiske tilstande. Begrebet dækker over borderline, psykopati og karakterafvigelser. 7

8 hukommelsesfunktionen hjerneskade intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved misdannet eller ødelagt hjernevæv medfødt hjerneskade hjerneskade, der er opstået før 1 eller under fødslen erhvervet hjerneskade senhjerneskade 3.2 aktivitets- og deltagelsesbegrænsni ng hjerneskade, der er kommet til efter fødslen funktionsevnenedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons aktivitet eller deltagelse socialt problem aktivitets- og deltagelsesbegrænsning, som er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive, marginaliseret misbrug socialt problem, hvor en person har et forbrug, der medfører fysiske, psykiske eller sociale skader stofmisbrug misbrug, hvor en person periodisk eller hele tiden anvender et euforiserende eller narkotisk stof alkoholmisbrug misbrug, hvor en person periodisk eller hele tiden anvender alkohol medicinmisbrug misbrug, hvor en person Årsagen kan fx være apopleksi eller traume. Omfanget af aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger vurderes i forhold til den måde eller den udstrækning, man kan forvente, at en tilsvarende person inden for samme kultur og uden den pågældende funktionsevnenedsættelse kan udføre lignende aktiviteter og involvere sig i dagliglivet. Som en type af funktionsevnenedsættelse er også karakteren og rækkevidden af et socialt problem relativt til både personen selv og det omkringliggende samfund (dvs. personlige og omgivelsesmæssige faktorer). Et misbrug kan medføre skader både for personen selv eller dennes omverden, og der vil for misbrugeren ofte være tale om et afhængighedsforhold til det pågældende misbrugsmiddel002e 8

9 periodisk eller hele tiden anvender medicin hjemløshed socialt problem, hvor en person ikke har adgang til eller ikke kan opholde sig i egen bolig prostitution socialt problem, hvor en persons seksuelle ydelser sælges enten af personen selv eller af andre kriminalitet socialt problem, hvor en person beg en strafbar handling personfarlig kriminalitet ikke-personfarlig kriminalitet kriminalitet, der påfører eller risikerer at påføre en anden person mén kriminalitet, der ikke påfører eller risikerer at påføre en anden person mén voldsramt socialt problem, hvor en person udsættes for fysisk eller psykisk vold seksuelt misbrugt socialt problem, hvor en person har været udsat for seksuelt overgreb tilknytningsforstyrrels e tidligt skadet socialt problem, hvor en person i en tidlig alder har oplevet omsorgssvigt og nu har svært ved at knytte følelsesmæssige relationer til andre mennesker problematisk adfærd socialt problem, hvor en person ved sin adfærd er, eller er i fare for at blive, marginaliseret i samfundet og/eller har svært ved at indgå i normale, sociale sammenhænge For børn og unge omfatter voldsramt også at være vidne til fysisk eller psykisk vold i de nære relationer. Som en type af funktionsevnenedsættelse er der tale om en begrænsning som er relativ til personens kontekstuelle faktorer (omgivelsesfaktorer og personlige faktorer). Det er ikke muligt entydigt eller uafhængigt af konteksten at fastlægge, hvad der er normale eller almindeligt accepterede sociale sammenhænge. Der er tale om en uklar grænse, som ofte først bliver synlig, idet den overskrides. 9

10 selvskadende adfærd problematisk adfærd, der er kendetegnet ved at personen kan påføre eller påfører sig selv mén seksuelt krænkende adfærd indadreagerende adfærd udadreagerende adfærd problematisk adfærd, der er kendetegnet ved, at en person udsætter andre for seksuelle krænkelser eller seksuelt overgreb problematisk adfærd, der er kendetegnet ved, at en person er præget af en lukket og indadrettet opførsel problematisk adfærd, der er kendetegnet ved, at en persons udadrettede opførsel er aggressiv eller voldsom social isolation socialt problem, hvor en person føler sig afsondret fra omverdenen omsorgssvigt socialt problem, hvor en person, der er afhængig af andre personers omsorg, ikke f den hjælp, som denne har brug for underbemidlet socialt problem, hvor en person har begrænsede økonomiske ressourcer Omsorgssvigt kan omfatte fysisk omsorgssvigt, fx utilstrækkelig ernæring, beklædning og hygiejne; psykisk omsorgssvigt, fx manglende følelsesmæssig eller intellektuel stimulation; passiv omsorgssvigt, fx manglende imødekommelse af basale behov og aktiv omsorgssvigt, fx direkte skade. Socialt problem, hvor en person, der er afhængig af andre personers omsorg, ikke f den hjælp, som denne har brug for og hvis konsekvenser har betydning for personens udvikling. Termen bør slet ikke være underbemidlet, men i stedet fattig Hvis den sidste sætning ikke medtages, er begrebet for upræcist. Underbemidlet er et hverdagsbegreb fattig et socialfagligt begreb 10

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Begrebsarbejde til DHUV

Begrebsarbejde til DHUV Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Maj 2011 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Prostitution på massageklinik. risici og fastholdende faktorer

Prostitution på massageklinik. risici og fastholdende faktorer Prostitution på massageklinik risici og fastholdende faktorer Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Målgrupper Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9d Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9 D VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE PÆDAGO- GISK PERSONALE I FRITIDSORDNINGER I din kommune

Læs mere

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated Children s System i arbejdet med udsatte børn og unge. Når de gennemfører en socialfaglig

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metode... 6 Introduktion... 6 Underspørgsmål... 6 Teoretikere...7 Interviews... 8 Statistik...10 Grønland... 11 Historie...

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS)

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Anvendt KommunalForskning Projekt DUBU En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Af docent Jill Mehlbye, AKF Indhold 1. Hvad er ICS?... 3 2. Formålet med Integrated Children

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Karin Helweg-Larsen Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet 2010 Unges sociale problemer, i samspil eller

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning s. 3 Kapitel 1 Indledning s.5 Inddragelse og deltagelse i det danske demokrati s.6 Den svageste og mest belastede gruppe

Læs mere

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK

SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK 1 2 Sociale flygtninge i eget land Et indblik i livet hos lukkede nomadefamilier i Danmark Udgivet af Huset Zornig

Læs mere

Familier med alkoholproblemer og deres børn - en sammenfatning

Familier med alkoholproblemer og deres børn - en sammenfatning - en sammenfatning Af Helle Lindgaard, cand. Psych. Ph.D Arbejdsnotat Februar 2008 TUBA Danmark, Frederiksgade 75,1, 8000 Århus C, www.tuba.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvad ved vi om familier

Læs mere

Marginale på Langeland - socialt udsattes opfattelser af eget liv og sundhed belyst i et sociologisk perspektiv

Marginale på Langeland - socialt udsattes opfattelser af eget liv og sundhed belyst i et sociologisk perspektiv Marginale på Langeland - socialt udsattes opfattelser af eget liv og sundhed belyst i et sociologisk perspektiv November 2009 Marginale på Langeland - socialt udsattes opfattelser af eget liv og sundhed

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Kompendium i. Socialmedicin

Kompendium i. Socialmedicin Kompendium i Socialmedicin God læselyst Malene Sommeren 2006 Redigeret i 2008 af Andreas Indholdsfortegnelse Love... 3 Den Socialmedicinske journal... 4 Efter sygehuset... 6 Almen praksis... 7 Generelt...

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere