Psykose og misbrug Terapeutiske interventioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykose og misbrug Terapeutiske interventioner"

Transkript

1 Et forskningsforsøg: Hvad sker der hvis man giver folk et halvt år med ekstra terapeutisk behandling oven i hvad de ellers får? Sammenligning af specialiseret misbrugsbehandling som tillæg (CapOpus) >< med hvad folk ellers ville få Diagnose F2 : Skizofreni og skizofrenilignende tilstande Diagnose F12 : Psykiske lidelser eller forstyrrelser forårsaget af cannabis DPC, Opus, Opsøgende psykoseteam Ca år Folkeregisteradresse i Frederiksberg/Købehavns Kommuner og deromkring.. Skal kunne forstå og tale dansk indgå i projektet uden tolk. Samtykke til at indgå i lodtrækningen og behandlingen. Cannabismisbrug skal være den dominerende form for misbrug. Andre former for misbrug kan være mere sporadisk tilstede 1

2 CapOpus kort fortalt Inddragelse af kontaktperson og familie om muligt CpOp CapOpus behandlingen som lægges oven i standart behandlingen Individuel ekstra behandling F12 F2 Lodtrækning Standart behandling Hvor ofte mødtes vi med pt? Planlagte Faktisk sessioner afholdte sessioner Ude blivelse /ej hjemme Aflysts Hjemme besøg ca. 24 gns: sessions gns: 16 gns: 5 gns: % 67% 21% 13% 42% 2

3 Gav de os lov til at tale med familien? Graden af involvering af familen, som vi fik lov til af patienten Vi fik slet ikke lov I minimal I nogen Som vi grad grad gerne ville det Alle patienter 62% 11% 8% 19% Hvorfor ikke?? Privat sag og ikke noget familien skal høre om. Familie har været involveret tilstrækkeligt i den psykiatriske behandling. Misbruget mener de oftest er selvforskyldt, hvorfor det er flovt og skamfuldt at tale med familien om. De har sagt til familien de er holdt op 3

4 Validation of self-reported cannabis consumption vs. blood samples CapOps Nyere graffer på vej. Patienterne har bl.a. selv rapporteret deres cannabis-forbrug over den sidste måned. Rigtigheden af disse data er kontrolleret med blodprøver De lyver ikke, hvis de ikke har grund til det! 4

5 Hvad siger forskningen om unge med psykosesymptomer og hash Ingen grund til superoptimisme små fund De ryger lige hyppigt, men intervention kan reducer forbrugs omfang..? CapOpus: De røg efter behandling 21 joints færre joints om måneden - 27 i stedet for 48 i standart gruppen - og havde 2.6 dages reduktion? Kun omfang signifikant Hjorthøj et al in press; Barrowclough et al 2010Bonsack et al 2011 Hvad siger forskningen om unge med psykosesymptomer og hash Hvem kan man se bedst resultater med?: dem som røg fra start, de unge, arbejdsløse, som klare sig dårligst i Gaf og WHODAS Her førte standart behandling til øget misbrug Hjorthøj et al in press; Barrowclough et al 2010Bonsack et al

6 Kognitiv adfærdsterapi og MI Tilgangene ligner hinanden på mange punkter og kan støtte hinanden At undersøge ambivalens og forskellige muligheder for at undersøge og afprøve antagelser og strategier, samt tanker, handlinger og kropslige reaktioner i situationer Samarbejdende empirisme At evaluere og få feedback 6

7 Ånd Principper MI Strategier Forandringssnak Teknik 13 Vigtigt Tanker om at der er gode grunde til folks handlinger Lyt og vær flink Empatisk Lyttende Nysgerrig på den gode måde Ikke fordømmende d holdning Ikke konfronterende Respektfuld vigtigere end teknink Inkluderende d atmosfære Venlig fleksibilitet Bekræftende 14 7

8 Nonspecifikke faktorer og psykoterapi: Faktorer hos behandleren: : fx autensitet, tilstedeværelse, nysgerrighed, varme og accept, erfaring, ekspertise, engagement og bidrag til at styrke brugerens forventninger og håb. Faktorer mellem bruger og behandler: : fx dannelsen af en åben dialog og af enighed om graden af intimitet og styring, og om opgaver og mål. Faktorer hos patienten: : fx tillid, imødekommenhed, modtagelighed for empati, en kapacitet til at arbejde med sig selv, motivation og dannelse af positive forventninger før og/eller igennem forløbet Hougaard, Esben; Psykoterapi - teori og forskning. Dansk Psykologisk Forlag. Købehavn Noget der hyppigere fremhæves i KAT At bygge bånd og blive enige om opgaver og mål 8

9 Bryd ikke med dem -DANS Hvad er vigtigt når du danser: Træd dem ikke over tær ne Forsøg at få det til at føles godt Gør det elegant og så glidende som muligt Tillad din partner at tage føringen, til at bestemme musikken, trinene og tætheden mv. Overtag kun styrringen, når din partner ønsker det, ber om det og tillader det. Overdrik ikke Følg musikken Sørg for at din partner har lyst til at danse igen 17 Folk bliver generelt bedre overbevist af argumenter de selv har fundet, end af argumenter der kommer fra andre Blaise Pascal: Pensees. (tanker)

10 Beslutningsbalance Ændring Ulemper ved ikke at ændre noget Fordele ved at ændre noget Ingen ændring Fordele ved at ikke ændre noget Ulemper ved at ændre noget 19 Ansvar Indflydelse 10

11 For tidligt fokus -fælden Goddag, fortæl mig om dit hashforbrug Nu skal jeg jo til et møde, soo cut the crap og fortæl mig. Lad os finde løsning først Sig hellere goddag, hvad vil du gerne tale om i dag og bring det så ind senere. Du skal nok komme ind på det hvis du skal møde patienten de næste 5 år.. 21 Fælder Spørgsmåls/svarfælden Konfrontation/benægtelse f i l Vælge side fælden Ekspertfælden Skyldiggørelsesfælden Stemplingsfælden 11

12 Undgå retterefleksen Undgå kampen om at have ret og om at fortælle hvad den anden bør gøre 23 De lytter ikke. De taler hen over mig og prøver ikke at forstå det der kan bekymre mig. De fortæller mig, hvad jeg skal gøre, men når jeg så ikke får det gjort, enten fordi jeg ikke ved om det er godt for mig eller fordi jeg ikke kan eller orker, så skælder de næsten ud, som om jeg ikke vil have hjælp eller at det så er min egen skyld jeg har det skidt. De har ret på forhånd. Der er 10 minutter, hvor jeg får en diagnose og for at vide hvad jeg skal gøre, mere motion og komme mere ud, og hvad jeg skal spise af medicin

13 Det er bedre når det bliver personlig, når de er engagerede og prøver at lytte til at man selv har tanker om hvad der kan hjælpe, hvad man magter og hvad man tror kan gøre det værre. Man har mere mod på at prøve noget nyt, når man føler sig respekteret og tryg ved sin behandler. Det er også vigtigt at det er personligt og ligeværdigt, så man ikke bare er endnu et cpr. nr. eller endnu en syg en At takle magtkampen -KAT Bekæmp ikke ild med ild Vedligehold ærligheden Forbliv fokuseret på behandlingsmål Forbliv fokuseret på patientens forløsende kvaliteter Afvæbne patienten med genuin ydmyghed og empati Konfronter, men brug diplomati Beck et al

14 At takle magtkampen -MI Understrege autonomi og spørger om lov Undertrykke rette-refleksen refleksen Gå med modstanden Forsøge at forstå klientens perspektiv og parathed til forandring Selektiv forstærke klientens egne selvmotiverende udsagn Udvikle en diskrepans (mellem adfærd og ønske) Støtte klientens oplevelse af egen ændringskraft (self-efficacy) Den kognitive grundmodel Misbrug hænger sammen med følelser, tanker, adfærd og kropslige oplevelser Man forbinder misbrug med noget og man forbinder noget med misbrug 14

15 Vi kan tænke os om og vi kan forholde os Det bedste ved problemer er at de kommer igen og igen, for så kan vi gøre nyt ved dem 30 15

16 Triggere Indre tilstande Positive Negative Grublerier Aktiverede skemata og leveregler Mennesker Steder Ting der minder om Tidspunkter 2 glas med perler af forskellig farve. 85:15 ratio Man ved ikke hvilket glas man trækker fra. Hvor mange af en bestemt farve skal jeg trække, før jeg beslutte mig til hvilket glas de kommer fra? Brabban

17 Gennemsnitlig antal perler, som man har set - før man tager en beslutning (Dudley et al., 1997) n= 15 ihver gruppe 9 Vrangforestillinger 8 Depression 7 Kontrolgruppe :15 ratio 60:40 ratio 33 At tænke negativt Tænkefejl - Stallard Negative briller det positive tæller ikke At forstørre ting Alt eller intet det negative forstørres sneboldseffekten (én fejl = jeg er fiasko) At forudsige fiasko Tankelæser - spåkone Når følelserne dominerer tankerne Når følelserne styrer affaldsetiketter (jeg er taber) At sætte sig i en situation, hvor man vil få fiasko Sætte mål for højt; jeg burde, jeg skal, jeg bør ikke Det er min skyld 17

18 Angst-brøken.. Sandsynlighed for at det går galt? Farlighed Hvor galt vil det gå? Mestring Hvordan vil jeg klare det, hvis det går galt Hjælp Kan andre hjælpe eller støtte mig og vil det have nogen effekt? Salkovskis Formodninger: Stofrelaterede antagelser Så farligt er det heller ikke, jeg kan altid holde op, medicin er værre, jeg kan tåle det Forventningsantagelser: t Hvis jeg tager stoffer kan jeg bedre Være sammen med andre, være den jeg er, være i godt humør, slappe af ved stress, takle mine symptomer, føle mig i live, have god sex, nyde musikken, komme væk fra tristheden, holde det hele ud Lettelsesantagelser: jeg behøver stoffer for at kunne. Kun med stoffet kan jeg jg (jf. ovenstående) Automatisk tanke - Tilladende eller Grønt lys antagelser ved stoftrang I dag er en hård dag, i dag har jeg det godt, åhh en enkelt dag, det er jo lang tid siden, når de nu er sådan overfor mig kan jeg jo lige så godt. godt. Jf. Thomsen 2001, Beck et al

19 Stofrelaterede antagelser kan undersøges Når jeg har det sådan kan jeg kun ryge for at finde ro Hvad er der af beviser for den antagelse Hvordan ved du at det er rigtigt Hvor eller hvordan har du lært det Hvor overbevist er du om at det er sandt Hvordan kan du ellers se på det Hvordan ser ud på det andre gange Hvad konsekvenser er der af den antagelse Hvad ville være konsekvensen k det du tænker andre gange Hvad ville du sige til en ven der sagde han tænkte sådan Hvad råd til en anden måde at tænke på ville du kunne give Hvad ville være konsekvensen af dette råd 37 Ond cirkel misbrug Stofrelaterede antagelser Tanke: Jeg kan få det bedre med stoffet/jeg kan ikke klare mig uden Der er meget der kan trigge mange situationer forbindes med stoffet og lysten. Tilbagefald/brug af stof Stoftrang Tilladende antagelser: det er ok denne gange 19

20 En bedre cirkel misbrug Kontrolantagelser: Jeg kan have det sjovt uden stoffer. Jeg bestemmer selv over mit liv Finder flere og flere situationer, hvor stofferne eller tankerne om stofferne ikke fylder. Alternativ handling Stoftrang Rødt lys - antagelser. Drikker jeg drikker i dag, drikker jeg i morgen Eksempler på teknikker Fordele/ulempe Caseformulering Ugeskema (registrering) Kædeanalyse A-B-C Kolonneskemaer Dagbog NAT-AT (Alternativ handling) Huskekort Udsættelse og træning af tolerancetærskel Hjemmeøvelser Planlægge og dyrke lystfyldte aktiviteter Handleplan/kriseplan Få sms er fra sig selv med beviser for at stop er en god ide Selvtillidstræning Etc. Rollespil ift. tilladende tanker Etc, etc, etc 20

21 Ugeskema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Humør Aktivitet Jeg prøver alterna- tiver til hash i dette tidsrum Hvor meget hash? Aktivitet Slap af fodbad Hvordan havde jeg idet i dag uden hash Før: Aktivitet Efter: Registrering af tvangstanker Registrering af??? Aktivitet Ingen hash før kl. 20 hashlyst? Aktivitet Mestring Hashlyst Jeg besøger fast mor her, for ellers Jeg vandt. hvordan? Humør Evaluer ugen Skal noget være anderledes i næste uge? Lav nyt ugeskema Og 1000 andre ting Det er kun fantasien der sætter grænsen

22 Kædeanalyse Sårbarhedsfaktor Situation Træt hjem.. Situation Mor siger hej og vil Snakke. Hvordan går det i skolen Tanke Åh nej jeg vil være i fred Krop Spænder op Følelse Irriteret Tanke Hun vil aldrig lade mig være i fred Situation Mor siger nej fortæl nu Handling Siger ok Handling Siger ik noget og ser ud af vinduet Situation Mor siger du er altid så tavs Tanke Jeg holder hende ikke ud Jeg eksplodere Handling Siger at jeg går på mit værelse og laver lektier Tanke Jeg sumper Følelse Lettelse Handling Tænder min joint Tanke Jeg må have noget ro Følelse Rasende Går Hvor i kæden ville du Kunne tænke en alternativ tanke Kunne gøre noget andet Hvad kan vi lære af det Kunne prøve at trække vejet dybt og spænde af Hvor i kæden ville det Det begynde at blive svært Være svært at tænke anderledes d Hvad kunne du prøve næste gang Være sådan at følelserne løber af sted af sig selv Være for svært at stoppe tankerne Være umuligt at gøre andet 44 22

23 Kriseplan ved stoftrang? Ring til en ven Tag et kold bad Spil playstation (Alt) det der udsætter er godt!! Spil playstation Se en sjov film Lidt sex med mig selv.. Går eller løbe en tur Tag på musæum Ring til en sponsor (AA/NA) Ring til kontaktperson 45 Den ser et spøgelse Jeg bliver ædt 65% 10% Den ser et møl Hun er faldet i staver 30% 100% Den 0% Den leger den synes ser et møl tapetet er grimt Min kat 70% stirrer ind i væggen Den ser en Man ved aldrig indre film hvad der sker i en kattehjerne 90% Den gør det for at drille mig 100% 0% Der kan være andet jeg ikke ved noget om?% 23

24 Så kan jeg lige så godt ryge mig skæv Jeg kan jeg lige så godt leve sundt Jeg kan huske mig på hvad min valget plan er JEG bestemmer Jeg kan i stedet lave liste over alternative handlinger Jeg kan tænke på mit huskeord HASH GIR STRESS og gør mig Utilpas Min ven kan ikke komme på besøg Jeg kan tænke på hvor langt jeg er kommet Jeg kan tænke på hvor stolt mor bliver.. Jeg kan tænke over hvor god ven han er og vores gode stunder Jeg kan tænke over ulemper ved hash Alternative Tanke Så kan jeg lige så godt ryge mig skæv Jeg vil først gå ud i 10 minutter Jeg ringer til en anden Skrive et læserbrev om politik Skrive lange vrede brev til en masse mennesker jeg ikke kan lide Flade ud til musik i badekaret Min ven kan ikke komme på besøg Besøg mor = ikke hash Jeg vil se på listen oven lystfyldte aktiviteter og vælge een Monsterfilm Alternative handlinger 24

25 Hvad kan motiverende samtale og kognitiv terapi stille op overfor misbrug og psykose? Interventionsmuligheder Arbejde direkte med symptomet eller misbruget: Fokusering, omstrukturering og ændringer. Arbejde med det der kan ændres i den kognitive grundmodel. Distraktion. Gøre noget så man glemmer det Angstreduktion at sige pyt til symptomet og lade det være der

26 Interventionsmuligheder Arbejde indirekte med symptomet: Arbejde kognitivt med hele personens problemer og mål Livsforbedringer, livsindhold og mere aktivitet Sl Selvværd Indlært handleevne 51 Meget!! Der er udfordringer, men Der er masser af metoder Der er masser af gode erfaringer med dem De kan hjælpe med at give en arbejdsalliance Ret fokus mod det der er behov for, det der kan ændre og det der fletter det hele sammen Evaluer Evaluer Evaluer 26

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER ALKOHOLPROBLEMER, FORÆLDRE, BØRN OG GRUPPEMETODE Barnets blå Hus. Kursus den 9.5 og 22.8.2013 I alkoholens/rusens skygge Det er kun den, der drikker, der kan Det er problemet - og ikke personen der er

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF

FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF 2012 Henrik Tingleff & Danske Spil Omslag og Grafik: Louise Løj Arce Foto: Fotograf Niels Djervad Forlag: Kognitivt Forlag, København, Danmark Fremstilling: Dystan Grafisk

Læs mere

1 Marianne Thyboe Copyright

1 Marianne Thyboe Copyright 1 DAG 1 En god start på ferien Jeg har haft både gode og dårlige ferieoplevelser med min familie. Formularen for den perfekte ferie handler om, at acceptere det, som er, men det kan være hulens svært,

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode*

Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode* Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode* - af Jon Kabat-Zinn, Ph.D. (frit oversat af Benita Holt Rasmussen, Cand.Psych) Forestil dig dette: Der sidder omkring

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Stemmer og Syner 2. En guide til mestring og recovery:

Stemmer og Syner 2. En guide til mestring og recovery: Stemmer og Syner 2 En guide til mestring og recovery: til forældre, pårørende og omsorgspersoner til børn og unge, der hører stemmer eller har andre sanseoplevelser. Om denne pjece Denne pjece er lavet

Læs mere

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 PSYKOEDUKATION 4 AT VÆRE GOD NOK 5 REGISTRERINGSSKEMA/LOGBOG 6 FORDELE-ULEMPE SKEMA 7 SKALERINGSMODELLER

Læs mere