Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet"

Transkript

1 Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015

2 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE... 6 INDIVIDUELLE FORLØB UNGE... 7 DIALOG GRUPPE UNGE... 8 INTROGRUPPE UNGE... 9 MOTIVATIONSGRUPPE UNGE BEHANDLINGSGRUPPE UNGE PÅRØRENDEFORLØB UNGE DØGNBEHANDLING ALKOHOLBEHANDLINGEN...14 ÅBEN RÅDGIVNING ALKOHOL AFKLARING OG UDREDNING ALKOHOL ALKOHOLBEHANDLING DØGNBEHANDLING ALKOHOL EFTERBEHANDLING GRUPPE EFTERBEHANDLING GRUPPE STOFBEHANDLINGEN...20 ÅBEN RÅDGIVNING STOF ANONYM RÅDGIVNING OG VEJLEDNING AFKLARING OG UDREDNING STOF STOFBEHANDLING DØGNBEHANDLING STOF AFGIFTNING OG MOTIVATIONSBEHANDLING I DØGNREGI AMBULANT NEDTRAPNING EFTERBEHANDLING INDSATSER PÅ TVÆRS...29 MEDICINSK BEHANDLING TIL BORGERE SOM ANVENDER AFHÆNGIGHEDSSKABENDE STOFFER OG ALKOHOL ADMINISTRATION AF MEDICIN TILBUD TIL PÅRØRENDE VÆRESTEDET LYKKEN UDADGÅENDE INDSATS...33 INDSATS FOR SÆRLIGT UDSATTE BORGERE INDSATS FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE Social og Senior Side 2 af 35

3 Indledning Følgende indsatskatalog indeholder beskrivelser af indsatserne leveret af Misbrugscenter Sønderborg. og kvalitetsstandard dækker tilsammen beskrivelsen af s tilbud på området for misbrugsbehandling. De beskriver, hvad borgerne kan få hjælp til i tilfælde af problemer med rusmidler. Se aktuelle kvalitetsstandard her: Misbrugscenter Sønderborg udarbejder efterfølgende et metodekatalog, der beskriver misbrugscentrets anvendte metoder. Borgerne har dermed mulighed for at orientere sig om metoderne, der anvendes i forbindelse med rusmiddelbehandling herunder også behandling af unge og tilbud til pårørende. Borgere der oplever problemer med rusmidler, kan henvende sig til misbrugscentret og få hjælp. Det kan være på baggrund af eget, pårørendes eller børns forbrug af alkohol og/eller stoffer. Se adresser i Sønderborg, Gråsten og Nordborg, samt åbnings- og telefontider her: Venlig hilsen Misbrugscenter Sønderborg Februar 2015 Social og Senior Side 3 af 35

4 Ungebehandlingen Åben rådgivning unge Serviceloven 101 Borgeren informeres om behandlingstilbuddene. gruppe Unge op til 23 år der har ønske om at modtage tilbud i Misbrugscenter Sønderborg. Borgere der har behandlingsvilkår via Kriminalforsorgen. 1 samtale, varighed op til en time. Information om ungeteamets tilbud. Dato for kortlægningssamtale aftales. Individuel samtale. kan Henvisning til misbrugscenterets læge. Henvisning til NADA akupunktur. Henvise til anden kommunal indsats. Medarbejdere Ungeteamets medarbejdere. Udleveringssygeplejersken. Social og Senior Side 4 af 35

5 Behandling for overforbrug af stoffer unge Serviceloven 101 At den unge opnår stoffrihed/reduktion/stabilitet og reetablerer skoleforløb/praktik/arbejde, og at der skadesreduceres på sociale, fysiske og psykiske følger af et rusmiddelforbrug. Unge der henvender sig eller henvises til Misbrugscenter Sønderborg med ønske om rusmiddelbehandling. gruppe Unge i alderen år med alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, og hvor den unge grundet misbruget ikke vil profitere af anden indsats for unge med særlige behov. Svære forløb med unge under 18 år sker i tæt samarbejde med Børn og Familieområdet i forvaltningen Børn og Uddannelse. Ungeteamet varetager behandlingen af unge op til 23 år, hvor tilbud til borgere over 18 år tilrettelægges efter lovgivningen for voksne. Forløbene varer mellem 1-6 måneder med en mødeintensitet på 2-8 gange om måneden. Gruppe behandling Individuelle samtaler Udredning Behandlingsforløb Tilbagefaldsforebyggelse Motivationsarbejde Behandlingsindsatsen evalueres minimum hver anden måned kan Individuelle forløb NADA akupunktur fysiske aktiviteter miljøtræning eksponering af problemfelter forældretilbud Medarbejdere Ungeteamets medarbejdere. Social og Senior Side 5 af 35

6 Kortlægningssamtale unge Serviceloven 101 Afklaring af hvilket tilbud der er bedst for borgeren. Kortlægning af borgerens situation og visitation til tilbud. gruppe Unge op til 23 år der har ønske om at modtage tilbud i Misbrugscenter Sønderborg. 1 samtale. Kortlægningsskema: Kortlægning af borgerens forbrug af rusmidler, forbrugsmønster, omgangskredsens forbrug, skolegang, sociale kontakter, psykisk velbefindende, kriminalitet og motivation samt skole/uddannelse/arbejde, kriminalitet og sociale relationer. ASI skema til afdækning af forbrug og indflydelse på velvære, arbejde/skole/uddannelse, familie og sociale relationer samt helbred. Udarbejde Stof skema til afdækning af forbrugs mønster, afhængighed og sociale relationers forbrug. NAB skema til monitorering af den nationale indsats på alkoholbehandlingsområdet. Individuel samtale. Visitation til ungeteamets tilbud. kan NADA akupunktur behandling. Livshistorier. Medarbejdere Ungeteamets medarbejdere. Social og Senior Side 6 af 35

7 Individuelle forløb unge Serviceloven 101 At den unge opnår stoffrihed, reduktion eller stabilisering af stofforbrug. gruppe Unge op til 23 år der ikke kan deltage i gruppeforløb. 1 samtale per måned i 6 måneder. Kognitiv tilgang. Socialpædagogisk tilgang. Kortlægningssamtale. ASI skema til afdækning af forbrug og indflydelse på velvære, arbejde/skole/uddannelse, familie og sociale relationer samt helbred. Udarbejde Stof skema til afdækning af forbrugs mønster, afhængighed og sociale relationers forbrug. NAB skema til monitorering af den nationale indsats på alkoholbehandlingsområdet. Koordinerende tværsektoriel og tværfagligt samarbejde. Udarbejdelse af individuelle handleplaner. Udarbejdelse af behandlingsplan. Kortlægning af stofforbrug, afhængighed og forbrugsmønster. Rådgivning og vejledning. Screeningsværktøj hvor den unge evaluerer på tilfredshed i forhold til gruppesession og egen generelle trivsel (ORS/RSR). Motivationsarbejde. Netværksmøder med samarbejdsparter. Inddragelse af familie og netværk. Hjemmeopgaver. kan NADA akupunktur. Lægesamtaler/helbredsundersøgelser. Medicinsk støtte. Inddragelse af læge og andre kommunale afdelinger og samarbejdspartnere. Medarbejdere Ungeteamets medarbejdere. Social og Senior Side 7 af 35

8 Dialog gruppe unge Serviceloven 101 Stabilisering og afklaring af den unges stof eller alkoholforbrug. gruppe Unge op til 23 år der har som mål at skabe en forandring i forhold til deres stof/alkoholproblematik Forløb på 3 måneder, med 1. ugentlig gruppe session af 1,5 timer. Livshistorie. Oplæg og undervisning. Gensidig sparring med andre unge der har samme problemstilling. Sparring i forhold til ambivalens/motivation. Socialfaglig psykoedukation. Gruppesamtaler. Praktiske øvelser. Screeningsværktøj hvor den unge evaluerer på tilfredshed i forhold til gruppesession og egen generelle trivsel (ORS/RSR). Udarbejdelse af individuelle handleplaner. kan NADA akupunktur. Udslusningsplan. Kreative aktiviteter. Fysiske aktiviteter. Medarbejdere En af Ungeteamets medarbejdere. Social og Senior Side 8 af 35

9 Introgruppe unge Serviceloven 101 At den unge opnår afklaring i forhold til eget forbrug af alkohol og/eller stoffer. Fastlæggelse af individuelle mål. gruppe Unge som ønsker reduktion eller stop af forbrug af rusmidler. Forløb på 1 måned, med 1 ugentlig gruppe session af 1½ times varighed. Åbent gruppeforløb med løbende optag. Undervisning om rusmidler og deres virkning. Socialfaglig psykoedukation. Oplæg og undervisning i fakta, viden og indblik i afhængighedsproblematikker. kan Kreative aktiviteter. NADA akupunktur. Fysiske aktiviteter. Medarbejdere To medarbejdere fra Ungeteamet. Social og Senior Side 9 af 35

10 Motivationsgruppe unge Serviceloven 101 At borgeren når til en beslutning, om eget brug af rusmidler. Stop eller ej. gruppe Borgere der er klar til at nå til en beslutning omkring brug af rusmidler og målsætning for et behandlingsforløb. Forløb på 10 gruppemøder. 1 gang ugentligt i 2 timer. Reduktion af de unges forbrug af alkohol og/eller stoffer. Lukket gruppeforløb. Kognitiv tilgang. Motivationsarbejde. Forandringshjulet. Udarbejdelse af individuelle handleplaner. kan Kreative aktiviteter. Fysiske aktiviteter. NADA akupunktur. Udslusningsplan. Medarbejdere To medarbejdere fra Ungeteamet. Social og Senior Side 10 af 35

11 Behandlingsgruppe unge Serviceloven 101 Den unges fortsatte afholdenhed. Sund livsstil. gruppe Unge som er stoppet indtag af rusmidler. Forløb på 8 gruppemøder. 1 gang ugentligt i 2 timer. Lukket gruppe. Kognitiv tilgang. Tilbagefalds strategier. Praktiske øvelser. Gruppe samtaler. Udarbejdelse af individuelle handle- og udslusningsplan. kan NADA akupunktur. Kreative aktiviteter. Fysiske aktiviteter. Medarbejdere 1 2 medarbejdere fra Ungeteamet. Social og Senior Side 11 af 35

12 Pårørendeforløb unge Serviceloven 101 Den pårørende får indsigt i misbrug og får sat ord på misbrugets indvirkninger på pårørende og hele familien, herunder på de personlige konsekvenser og for relationerne i familien. Den pårørende støttes i at udvikle hensigtsmæssige strategier, herunder håndtering af eventuelt tilbagefald til misbrug. Bryde tabu og understøtte åbenhed om misbruget. gruppe Voksne pårørende til borgere over 18 år i behandling i Misbrugscenter Sønderborg. Voksne pårørende til borgere over 18 år med en rusmiddelproblematik som ikke er indskrevet på Misbrugscenter Sønderborg. Forløb på op til seks måneder. Gruppeforløb. En gang ugentligt af to timer. Rådgivning og vejledning. Samtaler. kan Individuelle samtaler Rådgivning og vejledning sammen med pårørende med rusmiddelrelaterede problemer. Medarbejdere Misbrugsbehandlere. Social og Senior Side 12 af 35

13 Døgnbehandling Servicelovens 101 Borgeren får færdigheder til at opnå og fastholde en tilværelse uden stofforbrug. gruppe Borgere med stofproblematik som på grund af høj social og/eller psykisk belastningsgrad har behov for intensitet i behandlingsrammen for at opnå en tilværelse uden stofforbrug. 3-6 måneder. 1 Gruppebehandling. Individuel behandling. Terapi. Undervisning. Tilbagefaldsforebyggende behandling. Plan for udslusning og efterværn. kan Tilbud om lægelig afklaring. Medicinsk støtte. Medarbejdere / samarbejdsparter Godkendte eksterne udbydere af døgnbehandling. 1 Samarbejdsparterne der levere døgnbehandling, tilbyder forskellige aktiviteter. Social og Senior Side 13 af 35

14 Alkoholbehandlingen Åben rådgivning alkohol Servicelovens 101 Sundhedslovens 142 Indledende afdækning af borgerens situation og ønske om behandling. Borgeren får viden om, hvad det betyder at gå i behandling, samt indblik i misbrugscenterets behandlingstilbud. Borgere over 23 år der henvender eller henvises sig til Misbrugscenter Sønderborg. gruppe Borgere som ønsker behandling hen imod reduktion eller afholdenhed. Borgere, som ønsker forandring, men er uafklarede om ønsket fremtidigt forbrug af alkohol. 1 samtale af maks. 1 times varighed. Kortlægning af borgerens situation. Afklaring af borgerens ønsker om ændring af alkoholforbrug. Individuel samtale med misbrugsbehandler. Oplyse og indhente samtykkeerklæring til brug for oprettelse af sag. kan Henvisning til læge for eventuel afrusning. Medarbejdere Misbrugsbehandlere. Læge. Udleveringssygeplejerske. Social og Senior Side 14 af 35

15 Afklaring og udredning alkohol Sundhedsloven 141 Afklaring og udredning af borgerens situation og ønske om behandling. Rådgivning og vejledning om behandlingsmuligheder. Borgere over 23 år med alkoholproblematik. gruppe Borgere som ønsker behandling hen imod reduktion eller afholdenhed. Borgere, som ønsker forandring, men er uafklarede om ønsket fremtidigt forbrug af alkohol. Mellem 2 og 6 uger. Samtaler hver 2. eller 3. uge af op til en times varighed. Individuelle samtaler med misbrugsbehandler og/eller læge. Kortlægning af alkoholforbrug og drikke mønster (Herunder udfylde NAB skema - National AlkoholBehandlingsregister og AU- DIT). Udarbejde ASI skema til afdækning af forbrug og indflydelse på velvære, arbejde/skole/uddannelse, familie og sociale relationer samt helbred. Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med borgeren. I handleplanen beskrives indhold og mål med behandlingen. Rådgivning og vejledning. Afklaring af forandringsparathed. Udarbejdelse af handleplan med indstilling til behandling. Hjemmeopgaver. kan Tests. Inddragelse af læge og andre kommunale afdelinger og samarbejdspartnere. Afrusning. Netværksmøder med samarbejdsparter. Inddragelse af familie og netværk. Lægesamtaler/helbredsundersøgelser. Medicinsk støtte. Medarbejdere Misbrugsbehandlere. Læge. Udleveringssygeplejerske. Social og Senior Side 15 af 35

16 Alkoholbehandling Sundhedsloven 141 Borgeren opnår reduktion af alkoholforbrug eller en tilværelse uden alkoholforbrug. gruppe Borgere med ønske om behandling for alkoholproblematik. 4 6 samtaler af op til en times varighed fordelt over 3 måneder. Individuelle samtaler. Afdækning af modstridende forhold. Arbejde med viden og indsigt der kan føre til forandring Hjemmeopgaver Strategier til forebyggelse af tilbagefald. Evaluering af forløbet. Aftale om videre forløb kan Par- og familiesamtaler. Inddragelse af læge og andre kommunale afdelinger og samarbejdspartnere. Netværksmøder med samarbejdsparter. Inddragelse af familie og netværk. Lægesamtaler/helbredsundersøgelser. Medicinsk støtte. NADA akupunktur. Medarbejdere Misbrugsbehandlere. Læge. Udleveringssygeplejerske. Social og Senior Side 16 af 35

17 Døgnbehandling alkohol Sundhedslovens 141 Borgeren opnår færdigheder til at fastholde en tilværelse uden alkoholforbrug. gruppe Borgere med alkoholafhængighed som på grund af høj social og/eller psykisk belastningsgrad har behov for intensitet i behandlingsrammen og som visiteres til døgnbehandling. Behandlingen varer ofte mellem 6 og 12 uger i et forløb opdelt i faser. 2 Forsamtale. Gruppebehandling. Terapi. Individuel behandling. Undervisning. Status og overdragelsesmøde. kan Tilbud om lægelig afklaring. Medicinsk støtte. Netværksmøde. Medarbejdere / samarbejdsparter Godkendte eksterne udbydere af døgnbehandling. 2 Samarbejdsparterne der levere døgnbehandling, tilbyder forskellige aktiviteter. Social og Senior Side 17 af 35

18 Efterbehandling Gruppe 1 Sundhedslovens 141 At gøre det muligt for borgeren at forebygge tilbagefald. gruppe Borgere der har gennemført et behandlingsforløb og opfyldt behandlingsforløbets mål, og som visiteres til efterbehandling af misbrugsbehandleren. 6 x 2 timer 1 gang månedligt i 6 måneder. Tilbagefaldsforebyggende behandling. Undervisning. Oplæg ved gruppedeltagere. kan Afspænding. Hjemmeopgaver. Medarbejdere Misbrugsbehandlere. Social og Senior Side 18 af 35

19 Efterbehandling Gruppe 2 Sundhedsloven 141 Stabilisering efter gennemført ambulant og/eller døgnbehandling. gruppe Borgere der er belastede af sociale og psykiske problemer ud over alkoholproblematik og som har gennemført ambulant behandling og/eller døgnbehandling. 2 timer hver 14. dag i 3 måneder. Gruppesessioner. Oplæg fra borger med udgangspunkt i egen behandlingsstatus. Undervisning i personlighedsmønstre og behandlingsstrategier. Hjemmeopgaver. kan Afspænding. Individuelle samtaler Medarbejdere Misbrugsbehandlere. Social og Senior Side 19 af 35

20 Stofbehandlingen Åben rådgivning stof Serviceloven 101 Indledende afdækning af borgerens situation. Borgeren får viden om, hvad det betyder at gå i behandling, samt indblik i misbrugscenterets behandlingstilbud. Stofafhængige i aldersgruppen fra 23 år og opefter. gruppe Borgere med misbrug / afhængighed af rusmidler, som ønsker behandling hen imod stoffrihed eller medicinsk stabilisering. Borgere, som ønsker forandring, men er uafklarede om ønsket fremtidigt forbrug af rusmidler. Borgere der har behandlingsvilkår via Kriminalforsorgen, hvor der er udarbejdet procedure for samarbejde. 1 samtale, varighed op til en time. Kortlægning af borgerens situation med særlig fokus på forbrug af rusmidler. Afklaring af borgerens motivation for ændring. Oplyse og indhente samtykkeerklæring til brug for oprettelse af sag. Individuel samtale med misbrugsbehandler. Udarbejde ASI skema til afdækning af forbrug og indflydelse på velvære, arbejde/skole/uddannelse, familie og sociale relationer samt helbred. Udarbejde Stof skema til afdækning af forbrugs mønster, afhængighed og sociale relationers forbrug. kan Henvisning til misbrugscenterets læge for eventuel substitutionsbehandling. Oplyse og indhente samtykkeerklæring til relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere Misbrugsbehandlere. Social og Senior Side 20 af 35

21 Anonym rådgivning og vejledning At borger opnår viden og indsigt i rusmiddelproblematik og konsekvenserne heraf. gruppe Borgere med rusmiddelproblematik, der vil være anonyme og som ikke ønsker behandling. 1-3 samtaler. Individuel samtale. Rådgivning. Vejledning. Medarbejdere Misbrugsbehandlere. Social og Senior Side 21 af 35

22 Afklaring og udredning stof Servicelovens 101 Sundhedsloven 142 Afklaring og udredning af borgerens situation og ønske om behandling for rusmiddelproblematik. Rådgivning og vejledning om behandlingsmuligheder. gruppe Borgere over 23 år med rusmiddelproblematik. I særlige tilfælde borgere mellem 18 og 23 år. gruppen er: Borgere, som ønsker behandling hen imod stoffrihed eller medicinsk stabilisering. Borgere, som ønsker forandring, men er uafklarede om ønsket fremtidigt stofforbrug. Mellem 2-12 uger. Mødehyppighed tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation. Der kan tilbydes: Høj intensitet: 1-3 samtaler om ugen Mellem intensitet: 1 samtale om ugen Lav intensitet: 1 samtale hver 14 dag Ved substitutionsmedicinering: Udgangspunkt i borgerens aktuelle situation og altid i samarbejde med misbrugscenterets læge, med udlevering af medicin flere gange ugentligt. I opstartsfasen af minimum 1 måned, daglig udlevering. Individuelle samtaler med misbrugsbehandler og/eller læge. Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med borgeren. I handleplanen indstilles til videre behandling. kan Par- eller familiesamtaler. Inddragelse af familie og netværk. Koordineret tværfaglig og tværsektoriel indsats. Lægesamtaler/helbredsundersøgelser. Urinprøvetagning. Medicinsk støtte. Rådgivning og vejledning. Eventuel inddragelse af egen læge og andre kommunale afdelinger og samarbejdspartnere/ koordineret indsats og møder. Screening. Motivationsarbejde. Afrusning. NADA øreakupunktur. Hjemmeopgaver. Social og Senior Side 22 af 35

23 Medarbejdere Misbrugsbehandlere. Udleveringssygeplejerske. Social og Senior Side 23 af 35

24 Stofbehandling Servicelovens 101 Sundhedsloven 142 Borgeren opnår: o Ophør af forbrug o Reduceret forbrug o Skadesreduktion stabilisering gruppe Borgere over 23 år med rusmiddelproblematik. I særlige tilfælde borgere mellem 18 og 23 år. gruppen er: Borgere, som ønsker behandling hen imod rusmiddelfrihed eller medicinsk stabilisering. Borgere, som ønsker forandring, men er uafklarede om ønsket fremtidigt rusmiddelforbrug. Borgere der har behandlingsvilkår via Kriminalforsorgen. Forløbet varer op til 6 måneder. Der tilbydes 1 til 4 samtaler pr. måned af op til 1 times varighed. Samtaler tilbydes individuelt. I særlige tilfælde kan en borger få tilbud om 1-2 samtaler om ugen. Social støttende og motiverende samtaler med fokus på håndtering af trang og abstinenser og målet om stoffrihed eller reduktion af forbrug af rusmidler. Hjemmeopgaver for borgeren. kan Par- og familiesamtaler. Inddragelse af familie og netværk. Medicinsk støtte i form af substitutionsmedicin. Udlevering af substitutionsmedicin. Inddragelse af læge og andre kommunale afdelinger og samarbejdspartnere. Netværksmøder med samarbejdsparter. Lægesamtaler/helbredsundersøgelser ved substitutionsbehandling. NADA akupunktur. Urinprøvetagning, også i samarbejde med ex. Familieafdelingen, Kriminalforsorgen, Jobcenteret m.fl. og efterfølgende faglig sparring. Medarbejdere Misbrugsbehandlere. Udleveringssygeplejerske. Læge. Social og Senior Side 24 af 35

25 Døgnbehandling stof Servicelovens 101 Borgeren får færdigheder til at opnå og fastholde en tilværelse uden stofforbrug. gruppe Borgere med stofproblematik som på grund af høj social og/eller psykisk belastningsgrad har behov for intensitet i behandlingsrammen for at opnå en tilværelse uden stofforbrug. 3-6 måneder. 3 Gruppebehandling. Individuel behandling. Terapi. Undervisning. Tilbagefaldsforebyggende behandling. Plan for udslusning og efterværn. kan Tilbud om lægelig afklaring. Medicinsk støtte. Medarbejdere / samarbejdsparter Godkendte eksterne udbydere af døgnbehandling. 3 Samarbejdsparterne der levere døgnbehandling, tilbyder forskellige aktiviteter. Social og Senior Side 25 af 35

26 Afgiftning og motivationsbehandling i døgnregi Servicelovens 101 Borgeren opnår afgiftning for stof og ikke-ordineret medicin. Afgiftningen kan være en selvstændig indsats eller en del af et længerevarende behandlingsforløb for stofmisbrug. gruppe Borgere over 23 år og opefter der har ønske om afgiftning, enten som del af behandlingsplanen eller som selvstændig indsats og som på grund af belastningsgrad har behov for behandling i en intensiveret, skærmet og struktureret ramme. Varighed fra 3 12 uger. Motivationssamtaler med behandler. 4 Visitation til og aftale om behandlingens videre forløb. kan Medicinsk behandling. Lægelig udredning. NADA øreakupunktur Medarbejdere / samarbejdsparter Godkendte eksterne udbydere af døgnbehandling. 4 Samarbejdsparterne der levere døgnbehandling, tilbyder forskellige aktiviteter. Social og Senior Side 26 af 35

27 Ambulant nedtrapning Servicelovens 101 At borger nedtrapper eget forbrug af rusmidler. gruppe Borgere over 23 år, der har ønske om nedtrapning, enten som del af behandlingsplanen eller som selvstændig indsats. Varighed fra 3 16 uger Motivationssamtaler med behandler. Visitation til og aftale om behandlingens videre forløb. Udlevering af medicin. kan Lægefaglig vurdering. NADA øreakupunktur. Samarbejde med egen læge. Medarbejdere Misbrugsbehandlere. Udleveringssygeplejerske. Læge. Social og Senior Side 27 af 35

28 Efterbehandling Servicelovens 101 Fastholdelse af stoffrihed. Redskaber til forebyggelse af tilbagefald. Etablere efterværn. gruppe Borgere, som ønsker fastholdelse af stoffrihed og som er fri af indtagelse af stof, alkohol eller ikke-ordineret medicin enten ved egen hjælp, eller ved afgiftning i ambulant eller døgn-regi. Varighed op til 16 uger. Der tilbydes 1-4 individuelle samtaler per måned. Fastlæggelse af udslusningsplan: Der arbejdes med tilbagefaldsmønstre og med at få redskaber til at skabe nye mønstre. Psykoedukation, det vil sige undervisning om psykiske lidelser og reaktioner. Støtte til etablering af kontakt til sociale netværk og væresteder. Etablering af kontakt mellem brugere for at styrke netværk og fastholde målet med behandlingen. Urinprøvetagning. Sociale aktiviteter. kan Koordineret indsats med relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere Misbrugsbehandlere. Udleveringssygeplejerske. Læge. Social og Senior Side 28 af 35

29 Indsatser på tværs Medicinsk behandling til borgere som anvender afhængighedsskabende stoffer og alkohol Sundhedslovens 142 Sundhedslovens 141 Medicinsk støtte i forbindelse med behandling af skadeligt forbrug af rusmidler. gruppe Borgere, som ønsker at reducere eller ophøre med et sundhedsskadeligt forbrug af alkohol, stoffer eller medicin. 1 2 uger. I en nærmere defineret periode. Livslangt. /metode Diagnosticering af afhængighed. Afklaring af det videre behandlingsbehov. Afklaring af medicinbehov. Rådgivning og vejledning. Udlevering af medicin og observation af helbredsstatus. Motiverende og støttende samtaler i forbindelse med udlevering af medicin. Medicinsk behandling af abstinenser. kan Lægelig helbredsundersøgelse Medicinen administreres af misbrugscentret med aftalt afhentningsinterval. Der sikres at medicinen indtages på foreskrevne måde og under de rette forudsætninger (f.eks. skal der måles alkoholpromille før afrusning. Udlevering af medicin til påvirkede personer, kun efter instruktion.) Observation af virkning og evt. bivirkninger af medicinen Urinprøver. Dokumentation af medicinsk behandling i forbindelse med udlandsrejser. Udbringning af medicin til hjemmesygepleje, bosteder eller andet ved behov. Mulighed for apotekerordning i forbindelse med ferier. Medarbejdere Læge. Udleveringssygeplejerske. Social og Senior Side 29 af 35

30 Administration af medicin Borgeren får hjælp til administration af anden medicin (eksempelvis smertestillende medicin). gruppe Borgere der efter aftale indskrives på misbrugscentret og som ikke er i stand til at administrere eget medicinforbrug. Måneder. Dagligt/ hyppigt fremmøde på Misbrugscentret. Udlevering af medicin. Observation. Misbrugsbehandling. Medarbejdere Misbrugsbehandler. Udleveringssygeplejersken. Social og Senior Side 30 af 35

31 Tilbud til pårørende 5 Den pårørende får indsigt i misbrug og får sat ord på misbrugets indvirkninger på pårørende og hele familien, herunder på de personlige konsekvenser og for relationerne i familien. Den pårørende støttes i at udvikle hensigtsmæssige strategier, herunder håndtering af eventuelt tilbagefald til misbrug. Bryde tabu og understøtte åbenhed om misbruget. gruppe Voksne pårørende til borgere over 18 år i behandling i Misbrugscenter Sønderborg. Voksne pårørende til borgere over 18 år med rusmiddelproblemer som ikke er indskrevet på Misbrugscenter Sønderborg. 1-3 individuelle samtaler. Rådgivning og vejledning. Individuelle samtaler. kan Rådgivning og vejledning sammen med pårørende med rusmiddelproblemer. Familiesamtaler. Medarbejdere Misbrugsbehandlere. 5 Tilbud til pårørende til unge se indsatsbeskrivelse under ungebehandlingen Social og Senior Side 31 af 35

32 Værestedet Lykken Etablering af et frirum for borgere tilknyttet misbrugscentret. Øget livskvalitet gennem styrkelse af borgernes sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og sociale kompetencer. gruppe Borgere over 18 år der har eller har haft rusmiddelproblemer og som er i målgruppen for misbrugsbehandling. Ubegrænset inden for åbningstiden. I værestedet er der mulighed for at mødes med andre i lignende situation i et frirum. Udgangspunktet er den enkelte borger, dennes situation og udfordringer samt den anerkendende, inddragende og rehabiliterende tilgang. Der bliver tilbudt morgenmad mellem 08:30 10:00. Udover dette er der i åbningstiden mulighed for at komme ind og få en kop kaffe/the. Der arrangeres en række forskellige årstidsbetingede aktiviteter, hvor borgerne har mulighed for at være kreative og bidrage til et hyggeligt og imødekommende værested. Med fokus på det sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende arrangeres der forskellige fysiske aktiviteter. kan Borgerne opfordres til at komme med ideer og bidrage til konkrete arrangementer og fysiske aktiviteter. Hjælp og støtte i forbindelse med konkrete udfordringer i hverdagen med udgangspunkt i borgerens situation, herunder eksempelvis ideer og støtte til hensigtsmæssige samværsformer med pårørende. Personale står til rådighed hvis borgerne har brug for hjælp og støtte i forbindelse med fastholdelse af bolig og arbejde samt møder med og skriftlige henvendelser fra kommunen og andre instanser. Medarbejdere Misbrugsbehandler. Sygeplejerske. Social og Senior Side 32 af 35

33 Udadgående indsats Indsats for særligt udsatte borgere Serviceloven 99 Understøtte og styrke borgeren og dermed fremme muligheden for en tilværelse på egne præmisser. Styrke borgerens mulighed for at opnå, fastholde og udbygge grundlaget for at skabe konkrete forbedringer, eksempelvis vedrørende sundhed, bolig, tilknytning til sociale netværk, deltagelse i social aktivering, eller ved at opnå en tættere tilknytning til uddannelsessystem eller arbejdsmarked ud fra egne ønsker og situation. Hjælpe borgeren frem til at være i stand til at benytte samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud. gruppe Socialt udsatte borgere over 18 år. Læs kommunens Udsattepolitik for uddybning og præcisering. Korte vejledninger af udsatte borgere eller deres netværk. I nogle tilfælde kan indsatsen vare kort tid over nogle få uger. For det meste tager det længere tid og ofte tager det lang tid, det kan være en indsats på op til flere måneder og år. Der er også borgere der efter endt og vellykket samarbejdet genoptager kontakt ved fornyet behov for hjælp. I de tilfælde imødekommes behovet ofte ved en hurtig kort indsats, hvorefter borgeren atter er selvhjulpen. Indsatsens metode og indhold varierer fra gang til gang afhængig af borgerens situation. I første omgang handler det ofte om at opsøge og få skabt kontakt til borgeren, der kan have brug for hjælp. indgår i indsatsen Skabelse og opbyggelse af relation og tillid. Hjælpe borgeren til at kunne tage i mod kommunens etablerede tilbud, eksempelvis hvis borgeren af forskellige grunde ikke ønsker hjælp, selvom det vurderes, at borgeren har et behov. I de tilfælde er der brug for en længerevarende indsats, der med tiden skulle bevirke, at borgeren kan modtage hjælp. Opsøge de mest udsatte borgere. Bruge relevant professionelt og frivilligt netværk i forhold til borgeren. Social og Senior Side 33 af 35

34 Opsøge og/eller tage borgeren i hånden og formidle kontakt til den rette instans, internt i kommunen og til eksterne parter, eksempelvis læge, hospital, klinikker, krisecenter, center for selvmordsforebyggelse mm. Hjælpe borgere til at modtage etablerede tilbud, eksempelvis socialfaglig støtte efter SEL 85, personlig hjælp efter SEL 83, efterforsorg efter udflytning fra en boform efter SEL 110. Koordinere i forhold til kommunens samlede indsats og eksterne tilbud. kan Etablere mulighed for henvendelse uden for kommunal åbningstid. Etablering af akut hjælp til udredning, når borgeren har brug for støtte hertil. Udvikle grundlag for at skabe konkrete forbedringer, f.eks. vedrørende sundhed, bolig, tilknytning til sociale netværk, deltagelse i social aktivering, eller ved at opnå en tættere tilknytning til uddannelsessystem eller arbejdsmarked. Medarbejdere Udsatteteamet. Social og Senior Side 34 af 35

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Årsberetning KagsHuset 2009

Årsberetning KagsHuset 2009 Årsberetning KagsHuset 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. KagsHuset og Stion BAF...4 3. Visition...4 4. Behandling...4 5. Forbyggelse...5 6. Anemonen.5 7. Stistik...5 8. Handleplaner og evaluering

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau og

Læs mere