2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den OKTOBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER"

Transkript

1 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den OKTOBER

2 2

3 2. Ordinære generalforsamling Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at vi ikke helt har bevaret overblikket over, hvem der har sagt hvad i de enkelte indlæg. Vi forsøger til hver generalforsamling at fastholde en talerække, hvor de grundejere, der ønsker at komme til orde, indskriver sig som talere. Dette er desværre løbet os lidt af hænde ved denne lejlighed, hvilket vi beklager. Er der grundejere, der efterfølgende vil have præciseret, at det er DEM, der står bag de anonyme indlæg, så hører vi gerne om det, og vi finder også på en ordning, hvor det så vil blive publiceret. Hændelsen vil naturligvis medføre, at vi fremover bliver nødsaget til at være endnu mere strikse/konsekvente, omkring hvem der siger hvad i debatterne. Bestyrelsen 3

4 Indledning Grundejerforeningens formand, Peter Koch, bød de fremmødte medlemmer velkommen til Grundejerforeningen Langekærs 2. Ordinære generalforsamling parceller var repræsenteret, heraf 1 ved fuldmagt. Det var 1. gang, der blev afholdt 2. Ordinære generalforsamling, hvor hovedemnet var budgettet for Dertil kom behandling af indkomne forslag fra fornyelsesudvalget. På generalforsamlingen i april havde vi gennemført første fase af en større reform af vedtægterne, og det var jo også i den sammenhæng, at vi indførte denne 2. generalforsamling, så vi kunne få fuldstændig overensstemmelse mellem budgetår, regnskabsår og terminer for kontingentopkrævning. Formanden gentog fra forrige generalforsamling: Citat: De seneste generalforsamlinger har vist, at vi på trods af meningsforskelle har kunnet holde en yderst sober og parlamentarisk tone i de debatter, der nu engang skal være til en generalforsamling. Citat slut. Lad os fortsætte i den ånd. Herefter gik vi over til dagsordenen. 4

5 2. Ordinære generalforsamling Referat 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog foreningens advokat, Jens Thoregaard, som dirigent. Jens Thoregaard blev valgt uden modkandidater. Konstaterede herefter, at med indkaldelse til generalforsamling omdelt 19. september og med dagsorden omdelt 10. oktober kunne generalforsamlingen erklæres for lovlig. Jens Thoregaard læste herefter dagsordenen op. 2. Fremlæggelse og behandling af forslag fra grundejere og bestyrelse - forslag fra grundejerne fremgår af bilag 1 til dagsordenen Forslag 1. Skurtilbygning, vindue og let overdækning. Dan Hansen, Va70 og Dennis Andersen, Va71, repræsenterende fornyelsesudvalget fremlagde forslagene 1 og 2 i overensstemmelse med ovennævnte bilag 1. Sk68, grundejer lagde vægt på, at bebyggelsen fortsat kommer til at fremstå ensartet. Dette element er ikke, efter grundejerens opfattelse, indeholdt i forslaget, hvorfor han ikke kunne gå ind for forslaget. Grundejer konstaterer, at ensartetheden allerede ikke eksisterer og taler derfor for forslaget. Afstemning ved håndsoprækning: 37 stemte for forslaget og 9 stemte imod forslaget. Forslaget vedtaget. Forslag 2. Plankeværk. Sk68, grundejer anfører, at deklarationen foreskriver vedligeholdelse af eksisterende hegn, hvorfor resten af forslaget ikke giver mening. Højere hegn kan også godkendes med nuværende regler. Kan heller ikke gå ind for dette forslag. Det er grundejernes ansvar og pligt at overholde de til enhver tid gældende regler. 5

6 Sk37, grundejer, mener at der kan opføres nye hegn. Afstemning ved håndsoprækning: 33 stemte for forslaget og 14 stemte imod forslaget. Forslaget forkastet. Forslag 3. Mere lys ud for Kr88. Forslaget trukket tilbage. - forslag fra bestyrelsen fremgår af bilag 2 til dagsordenen Formanden begrundede forslagene et ad gangen Vedtægtsændring forslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 fremlagdes uden debat eller spørgsmål fra grundejerne Afstemning ved håndsoprækning Forslagene vedtaget. Vedtægtsændring forslag 9. Grundejer henviser til myndighedernes afgørelser vedrørende gebyrers størrelse. Grundejer mener at beløbet er for stort. Dirigent/advokat tilkendegiver at kr. 100,- er et passende gebyr, idet det står i rimeligt forhold til den pågældende ydelse. Afstemning ved håndsoprækning Forslaget vedtaget. Vedtægtsændring forslag 10. Dirigent/advokat tilkendegiver også her, at kr. 100,- er et passende gebyr, idet det står i rimeligt forhold til den pågældende ydelse. Afstemning ved håndsoprækning Forslaget vedtaget. 6

7 2. Ordinære generalforsamling Referat Sponsoreret legeplads, forslag 11. Peter Carlson, bestyrelsen, gennemgår forslaget i overensstemmelse med det udsendte forslag. Den eksisterende legeplads vil successivt blive taget ned. Der vil være vedligeholdelsesudgifter, men der er mulighed for reklameindtægter. Indebærer kontingentforhøjelse. Kr64, grundejer: Omkostninger i forbindelse med hærværk? Bestyrelsen: Dækker foreningen selv gennem forsikring. Va, grundejer: Restriktioner på reklamer? Bestyrelsen: Der opsættes kun reklamer, der ikke henvender sig til børn. Sk14, grundejer: Der kan købes mange materialer for det beløb vi skal betale i årlig afgift. Kan foreningen ikke selv stå for drift og vedligehold? Bestyrelsen: Firmaet står for drift og vedligehold, samt tilsyn og udarbejdelse af lovbefalet rapport. Det vil blive dyrere selv at skulle stå for dette. Sk, grundejer - tilkendegiver, at det vil være betryggende med sikkerheden, da der er store sikkerhedskrav. Grundejer får oplyst, at legepladsen vil blive indrettet til 4-5-årige børn. Grundejer får oplyst, at der i forbindelse med drift og vedligehold vil blive skelnet mellem slid og hærværk og at en kontrakt vil blive sendt til advokat inden der indgås bindende aftale. Kr90, grundejer får oplyst, at der kan blive tale om kontingentnedsættelse ved sponsorindtægter. Grundejer får oplyst, at legepladsen vil blive bestykket og indrettet i samarbejde med firmaet. Der er mulighed for at vælge mellem forskellige moduler. 7

8 Grundejer får oplyst, at redskaber/moduler ved evt. tilbygning /udvidelse af legepladsen vil blive besluttet af bestyrelsen i samarbejde/samråd med legepladskonsulent. 3. Bestyrelsens fremlæggelse af budgetforslag, der afspejler konsekvenserne af de ved Foreløbig afstemning vedtagne forslag fra 1. Ordinære generalforsamling. - forslag fra bestyrelsen fremgår af bilag 2 til dagsordenen. Kim Ortvald, bestyrelsen, fremlægger budget for 2010 i overensstemmelse med det udsendte materiale. Grundejer får oplyst, at udgifterne til carport-undersøgelsen har resulteret i en tilstands- og vedligeholdelsesrapport der foreskriver idealløsningen. Er ikke medtaget i budget Grundejer får i dette referat oplyst vilkårene for det optagne lån til fliseprojekterne. Fastforrentning? Faste afdrag? Kim Ortvald, bestyrelsen oplyser efterfølgende til referatet: Der er tale om et annuitetslån med variabel rente, med en aftalt ydelse på kr ,- årligt Afstemning ved håndsoprækning: Foreløbigt budget vedtaget. 4. Endelig afstemning om forslagene. Afstemning, ved håndsoprækning, om sponsoreret legeplads: Forslaget vedtaget. 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år med baggrund i det under dagsordens punkt 3 fremlagte budgetforslag og de under punkt 4 trufne beslutninger. Afstemning, ved håndsoprækning, om endeligt budget: Forslaget vedtaget. 8

9 2. Ordinære generalforsamling Referat Kontingent for 2010 bliver herefter: Kr ,- helårligt (opkræves med kr. 2748,- halvårligt 1/1 og 1/7.) 6. Eventuelt suppleringsvalg til manglende foreningsposter. 1. suppleant Dennis Andersen, Va71 2. suppleant Pia Næsager, Va39 3. suppleant Christian Andreasen, Kr97 7. Eventuelt. Grundejer får oplyst at den netop forhøjede Solidariske hæftelse til i alt kr ,- er den pant hver parcel må tåle for at foreningen kunne optage det banklån der skulle til for at færdiggøre fliseprojektet. Hæftelsen er efterfølgende blevet tinglyst og kan som følge deraf ikke aflyses/annulleres uden efterfølgende lovgivningsmæssige procedurer. Sk37, grundejer efterlyser nyt om stort storskrald. Bestyrelsen. Langekær falder uden for kommunens regler. Derfor vil de ikke hente stort storskrald selv om vi betaler til ordningen. Klag til kommunen. Bestyrelsen arbejder videre med at få kontakt til kommunen for en ordning. Grundejer efterlyser information om nyt i sagen vedrørende vand i kældrene. Bestyrelsen henviser til den skriftlig redegørelse der er afsendt til de berørte grundejere om stade for sagen. Bestyrelsen er i kontakt med politikere og embedsmænd for skærpet bevågenhed. Dialogen fortsætter. Teknisk afdeling er klar over problemerne med afledning fra regnvandsbassinerne og er i nødberedskab i nødvendigt omfang. Grundejer efterlyste igen renovering af målerskab og blev lovet, at der vil blive set på sagen. Grundejer efterlyser den årlige beskæring af beplantning ved særlige stier, som er bestyrelsen bekendt. 9

10 Bestyrelsen oplyser, at beskæring ikke er lige forestående og henviser til overordnet plan efter hvilken enkeltområder - område for område - der gennemrenoveres med henblik på at minimere udgifterne til løbende vedligeholdelse. Henvendelse til bestyrelsen ved problemer med bevoksningen. Der er i budgettet afsat midler, der kan søges til forskønnelse af firkanterne, også til hjælp til fældning af træer. Affald, der hidrører fra de to fælles arbejdsdage, vil blive afhentet. Dagsordenen var herefter færdigbehandlet og formanden takkede de fremmødte grundejere for et sobert møde. Han takkede ligeledes dirigenten for kompetent ledelse. Generalforsamlingen sluttet kl sign. Henrik Kristensen referent sign. Jens Thoregaard dirigent 10

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater. 5HIHUDWIUDJHQHUDOIRUVDPOLQJL*UXQGHMHUIRUHQLQJHQ6 QGHUYDQJ 7RUVGDJGHQQRYHPEHUL7DDVWUXS.XOWXUFHQWHU Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og oplyste, at vedtægtsændringerne fra de ekstraordinære

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere