NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV UNGE I VÆKST"

Transkript

1 NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter, der har foregået og aktiviteter, der kommer til at foregå inden projektet afsluttes. Der er iværksat mange forskellige tiltag for at opnå de overordnede mål med projektet, som er: At give flest mulige af de unge på kanten af uddannelsessystemet i Haderslev et sundhedsmæssigt løft på netop det felt, som den enkelte unge har behov for At give fagpersoner med daglig berøring af denne gruppe unge ideer, redskaber og modeller til, hvordan der kan arbejdes med sundhedsfremme i forhold til målgruppen Se mere om projektet klik her AKTIVITETER AKTIVITETER HVAD VED DU OM UNGE I HADERSLEV KOMMUNE? I februar 2010 blev der gennemført en Ungeprofilundersøgelse om trivsel, sundhed, rusmidler, kriminalitet og social pejling blandt de ældste folkeskoleklasser, samt 1. årgang på ungdomsuddannelserne i Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Fanø Kommuner. I alt har 5915 unge online besvaret et spørgeskema, heraf har 1516 unge bopæl i Haderslev Kommune. Undersøgelsen indeholder et stort data sæt, der kan give mange flere oplysninger end de, der er oplyst i rapporten. Er der ønsker om oplysninger eller ønsker I en præsentation af profilen kontakt Ann Møller Gram Se rapporten og eksempler på præsentationer klik her:

2 UNGEPROFILEN I SUNDHEDSUNDERVISNINGEN Ungeprofilen kan med stor fordel inddrages i Sundhedsundervisningen og andre fag Undersøgelsen giver viden, der er relevant at involvere de unge i, i forhold til deres egen sundhed. Ungeprofilundersøgelsen for Haderslev Kommune kan inddrages i undervisningen ved hjælp af clickere. I projektet er der udviklet nedenstående vejledning til brug af det interaktive læremiddel CPSPulse, som er clickere, der kan fremme diskussion og deltagelse i sundhedsundervisningen. Du kan hente vejledningen til brugen af CPSPulse ved at klikke her: SØVN HAR STOR BETYDNING FOR UNGES TRIVSEL 10. årgang+1. årgang på ungdomsuddannelserne Hvor meget søvn får du i løbet af en nat i hverdagen Søvn har stor betydning for unges trivsel, derfor laves endnu et arrangement med Allan Hvolby, speciallæge og ph.d., Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Esbjerg. Allan Hvolby, der har arbejdet med søvnforskning, vil tale om søvns betydning for trivsel og give gode råd til, hvordan bedre søvnvaner kan indarbejdes. Arrangementet, der er for både unge og voksne, foregår: Tirsdag d. 8. februar kl på STU Haderslev, Bygnaf 14, st. og er gratis. Der vil blive serveret aftensmad efter foredraget, tilmelding er derfor nødvendig og skal ske senest 4. februar til: Sarah Hachmann: Opslag og mere information kan hentes på siden Foredrag, kurser m.m. ved at klikke her:

3 VÆKSTSAMTALER Trivsel i skolen har betydning for børn og unges læring og lysten til at gå i skole. Projektets største indsatsområde har derfor været at fremme den anerkendende tilgang i skoler og på ungdomsuddannelser for dermed at forsøge at øge fælles trivsel for de unge. Der har været afholdt kurser i Vækstmodellen, Vækstsamtaler og været tilbud om supervision i forhold til anvendelsen af Vækstsamtaler. Lige omkring 200 undervisere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne har taget imod disse tilbud. De forskellige kursustilbud og materiale fra disse kan se på siden Foredrag, kurser m.m. hvor der til højre er information om afholdte kurser. Klikke her: I samarbejde med Jobcentret er der planlagt endnu et kursusforløb i Vækstsamtalen - Den gode samtale, med konstruktive løsninger. Forløbet er på 12 timer og starter onsdag d. 23. februar. Se mere på siden Foredrag, kurser m.m. Interesserede, der ønsker at deltage, kan henvende sig til Ann Møller Gram: eller tlf ANDERKENDENDE ARBEJDE I SKOLER OG LOKALSAMFUND AT SKABE FÆLLES TRIVSEL Mandag d. 28. februar kl kommer den engelske børne- og familiepsykiater Elspeth McAdam til Haderslev, hvor der er mulighed for at høre om hendes erfaringer. Foredraget foregår i Festsalen (E209), bygning E, UC Syddanmark, Lembckesvej 7, Haderslev. Elspeth McAdam vil tage udgangspunkt i sin og Peter Langs bog Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel. I disse dage udsendes invitationer til arrangementet sammen med den danske udgave af bogen. Arrangementet er for alle interesserede. Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 20. februar 2011 til Sarah Hachmann: Se invitationen på siden Foredrag, kurser m.m. Klikke her: UNGE MED ADHD HAR UANEDE MULIGHEDER Temadag m. børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz, som UC Syddanmark afholdt i september. Søren Hertz påpegede, at omverden mange gange kan være med til at fastholde barnet eller den unge i en ADHD lignende adfærd. Ved at omverden ændrer adfærd og der skabes gode relationer til den unge, får den unge mulighed for at ændre adfærd. Omkring 80 fra Haderslev fik en spændende og tankevækkende dag. Artikel og materiale fra dagen kan ses ved at klikke her:

4 LOOKING FOR ERIC IDÈ TIL SÆRFORESTILLING I UGE 10 Filmen Looking for Eric behandler emnet Mental Sundhed og er på mange måder både relevant, inspirerende og livsbekræftende. Unge i Vækst, har derfor fået filmen til Haderslev, hvor den vises offentligt d. 8. marts kl i Kosmorama. Da filmen er i Haderslev i uge 10, er dette en opfordring til, at I selv eller sammen med andre laver et særarrangement sammen med jeres unge. I må selv lave aftale med Kosmorama om dette. Er målgruppen under 30 år dækker Unge i Vækst min. 50 % af udgiften. Læs mere på siden Foredrag, kurser m.m. Klikke her: MADKLUBBEN SPIS SAMMEN En mulighed for socialt samvær med andre unge. Det er ren hygge, hvor vi sammen bestemmer, hvad vi skal lave af lækker mad. Vi mødes, handler ind og laver sund og billig mad sammen. Mandag er der Spis Sammen hos Projekt Efterværn, Nørregade 38E i Haderslev fra kl Tirsdag er der Spis Sammen i Ungdomsklubben i Danmarksgade i Vojens fra kl Det er gratis at deltage. Tilmeldingen skal ske på mobil nr.: HVORDAN FÅR JEG PENGENE TIL AT SLÅ TIL? To unge fra Sydbank vil give gode ideer til, hvordan du kan få pengene til at slå til. Dette gør de: Tirsdag d. 22. marts kl på STU Haderslev, Bygnaf 14, st. Det er gratis at deltage og få serveret aftensmad. Tilmelding er derfor nødvendig og skal ske senest 18. marts til: Sarah Hachmann:

5 KOGNITIVE VANSKELIGHEDER VED MISBRUG Psykolog Louise Meldgaard Bruun fortæller om kognitive vanskeligheder, der kan være tilknyttet misbrug, samt give inspiration til hvordan vanskelighederne kan håndteres og afhjælpes. Torsdag d. 14. april kl Mødelokalet, UU-Haderslev, Laurids Skaus Gade 12, 1.sal Tilmelding er nødvendig og skal ske senest 10. april til Sarah Hachmann: Yderligere information kan fås ved at henvende sig til Ann Møller Gram: Flere unge skal bruge kondom, hvis antallet af seksuelt overførte sygdomme skal nedsættes Møde Hvor ofte bruger du/den person, du er sammen med, kondom, når der ikke er tale om et fast forhold? Søjlediagrammet omfatter kun de drenge og piger fra 9. årgang og 10. årgang + 1. årgang på ungdomsuddannelserne, som har prøvet at have samleje. Det drejer sig om 261 svarende til 54,4 % af samtlige drenge og 245 svarende til 48,5 % af samtlige piger. Fra Ungeprofilen Skolen spiller en vigtig rolle for de unges viden om et sundt seksualliv. Bl.a. angiver de årige, at skolen er deres vigtigste kilde til viden om sexsygdomme, og samtidig mener kun godt halvdelen af de unge, at de ved nok om sexsygdomme. Selvom der er mange uproblematiske områder i de unges seksualliv, er der også forhold, der giver anledning til bekymring, bl.a.: 18 % af pigerne og 5% af drengene i 9. kl. har haft uønskede seksuelle erfaringer med jævnaldrende Antallet af unge, der har følt sig presset til deres seksuelle debut, er siden 1999 fordoblet fra 13% til 26%, 60% blandt årige har brugt nødprævention ( fortrydelsespille ). Forekomsten af klamydia er næsten fordoblet fra 1999 til 2006, størst stigning blandt årige. Lærere og andre med kontakt til unge inviteres til en temadag om Sund Sex, hvor sundhedspædagogisk konsulent Jytte Friis fra Rejseholdet Sund Sex underviser: Torsdag den 28. april 2011 fra , Mødelokalet UU-Haderslev, Laurids Skaus Gade 12, 1.sal Tilmelding er nødvendig og skal ske senest 10. april til Sarah Hachmann: I ugen efter er der mulighed for at få besøg af rejseholdet til undervisning af de unge. Rejseholdet Sund Sex udgøres af et velkvalificeret underviserteam, som har fingeren på pulsen og er opdateret omkring den nyeste viden på området. Underviserne har lærerbaggrund og bred pædagogisk erfaring som undervisere i skolen. Rejseholdets undervisere har en fri omgangsform omkring seksualitet og følelser, så de unge tør at åbne op og komme frem med de overvejelser og spørgsmål, de går og tumler med. Relevante og vedkommende spørgsmål og problemstillinger bliver drøftet og belyst i en åben atmosfære, som samtidig holder tingene nede på jorden. Rejseholdet Sund Sex er tilknyttet University College Syddanmark med forankring i Center for Undervisningsmidler, Esbjerg. Interesserede kan kontakte Ann Møller Gram: eller

6 OVERSIGT OVER KOMMENDE AKTIVITETER Aktivitet Tid og sted Tilmeldingsfrist SØVN HAR STOR BETYDNING FOR UNGES TRIVSEL Tirsdag d. 8. februar kl på STU Haderslev, Bygnaf 14, st. og er gratis. Senest 4. februar til: Sarah Hachmann: VÆKSTSAMTALER 12 timers kursus Starter onsdag d. 23. februar. Senest 20. februar til: Sarah Hachmann: ANDERKENDENDE ARBEJDE I SKOLER OG LOKALSAMFUND AT SKABE FÆLLES TRIVSEL Mandag d. 28. februar kl Foredraget foregår i Festsalen (E209), bygning E, UC Syddanmark, Lembckesvej 7,Haderslev Senest 20. februar til: Sarah Hachmann: FILMEN LOOKING FOR ERIC HVORDAN FÅR JEG PENGENE TIL AT SLÅ TIL? KOGNITIVE VANSKELIGHED-ER VED MISBRUG SUND SEX TEMADAG FOR LÆRERE OG ANDRE MED KONTAKT TIL UNGE Mulighed for at lave særforestilling i uge 10 Tirsdag d. 22. marts kl på STU Haderslev, Bygnaf 14, st. Torsdag d. 14. april kl Mødelokalet, UU- Haderslev, Laurids Skaus gade 12, 1.sal. Torsdag d. 28. april kl Mødelokalet, UU- Haderslev, Laurids Skaus gade 12, 1.sal. Interesserede kontakt Kosmorama eller Ann Møller Gram Senest 18. marts til: Sarah Hachmann: Senest 12. april til: Sarah Hachmann: Senest 26. april til: Sarah Hachmann:

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser Aarhus Eksperimentet Social pejling og social kapital inspirationskatalog teori praksis øvelser AarhusEksperimentet Udgivet: Juli 2013-3. udgave Udgivet af: SSP, Pædagogik og Integration, Børn og Unge,

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Ung & Sund. Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer for unge på kanten af uddannelse og arbejde. www.sst.

Ung & Sund. Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer for unge på kanten af uddannelse og arbejde. www.sst. www.sst.dk/ungogsund Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 77 22 74 00 Telefax 77 22 74 11 sst@sst.dk Omslag_FINAL.indd 1 Ung & Sund Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer

Læs mere

Projekt for familier med overvægtige børn

Projekt for familier med overvægtige børn Af Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow Udviklings- og Formidlingscenter for Børn og Unge Evaluering af Projekt for familier med overvægtige børn Udarbejdet af: Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar 2011. Kære alle,

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar 2011. Kære alle, Læs bla. om: Nyt fra formanden Tema fokus på UU Haderslev Nyt besked til UU centrene UU nyt fra centre og personer Aktuelt Nyt fra formanden Kære alle, For os der har været med fra starten i august 2004

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere