Mødet startede kl med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3"

Transkript

1 Referat af FU-møde 3/2011 Mødet startede kl med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 Dagsorden: Pkt.1: Bemærkninger til ref. fra FU-møde 2/11 Pkt.2: Godkendelse af ref. fra FU-møde 2/11 Pkt.3: Meddelelser Pkt.4: Økonomi Pkt.5: Indkomne forslag ( ingen forslag ) Pkt.6: Evnt. ( her drøftes de emner, der IKKE indgår i ovennævnte punkter ) Ingen beslutninger Deltagere: Blok 1. Torben Sørensen (TS) Blok 2. Per Favrbo (PF) Blok 3. Kim Borgbjerg (KB) Blok 4. Jens Kjær (JK) Blok 5. Finn Møller Jensen (FMJ) Blok 6. Vibeke Frovst (VP) Gårdhavehusene meldt afbud. (GH) Referent og kasserer. meldt afbud Referent og ordstyrer FMJ. Havevandring: Ud over ovenstående deltog Laila Kold (LK) som repræsentant for gartnerne. Erik kunne desværre ikke deltage på grund af travlhed med høst. For at gøre referatet nemmere at forstå vedhæfter jeg lige en tegning, som Per Favrbo i sin tid har udarbejdet (Per håber det er ok) Bedet imellem område 10 og 11 så ifølge deltagerne rodet ud. LK foreslog at træerne blev opstammet diverse buske fjernes der påføres muld og plantes græs.

2 Der blev diskuteret om dette ville medføre øget trafik igennem området, men det mente deltagerne ikke. LK sender tilbud på dette arbejde, og beslutning tages på næste FU møde. Det er FU`s mening at det vil højne områdets udseende væsentligt. Bedet imellem område 10 og Centervejen: TS mente det så meget rodet ud, da man ikke kan se nogen afgrænsning, imellem de enkelte dele, der blev endvidere diskuteret om der var fare for at nogle af de gamle graner væltede, og om der skulle være en bestemt højde på det ydre buskads, dette var der ikke flertal for. LK foreslog at træerne blev stammet op og diverse udhængende grene fra granerne bliver fjernet, højden på det ydre buskads regulerer gartneren, hvis det skønnes nødvendigt Område 1 ud mod Centervej: TS spurgte LK om det på sigt var muligt at tynde lidt ud i træerne, LK mente at det sagtens kunne lade sig gøre, og at det vil højne lysindfaldet til blokken. Der foretages intet. Bedet foran blok 1 beskæres efter blomstring. Og LK undersøger om der kan plantes et eller andet for enden af parkeringspladsen under birketræerne, blok 1 får besked. Område 8 ind mod gårdhavehusene: her er et udgået træ, men det står inde på privat grund ifølge LK. GH bedes foretage det fornødne. Bærmispel i anden række ind mod blok 1,2 og 3 nedskæres til lampehøjde. Langs hele stamvejen: manglende/udgåede buske fjernes og nye genplantes, dette gælder også gavl ved blok 4 Foretages til efteråret. Område 4 der blev udtalt kritik over at mirabellen ved trappen var fældet. LK forklarede at hovedstammen var væltet ved en tidligere storm og resten var i en sørgelig forfatning og derfor fjernet. Dronningebuskene stod flot, men der er dog en del vildskud som ønskes fjernet, der er få huller i buskene, her plantes der nye. Foretages til efteråret. TS. Orienterede om legepladsen: Kantorvænget er ikke interesserede i at deltage i dette projekt, og mente derfor at område 4 op imod gårdhavehusene, var et godt sted at placere en evt. legeplads. (se referat af møde) LK forklarede at etableringen af de ønskede grillpladser vil koste ca. 8000,00kr + evt. borde og bænke. Udsættes til der er taget beslutning om evt. legeplads. Område 5: bedet med blommetræ: udgået træ fældes og blommetræet beskæres for udgåede grene, hasselbæltet står flot og bedet med egetræet ligeledes. Æblehaven: JK efterspurgte nye træer.(se formandens kommentar) Det aflange bed nord for æblehaven: udgået busk fjernes, gran opstammes og der plantes ny busk (som passer i bedet) i stedet for den udgåede, foretages til efteråret. Bedet foran blok 5 er blevet pænt og træerne står flot.

3 Bedet med kastanjetræet: FMJ. Spurgte om buskene under kastanjen evt. skulle nedskæres, der var enighed om at dette var synd, står pænt. Område 6 det nye bed: enighed om at det ser godt ud. VF spurgte om der evt. kunne plantes forårsløg i bedet. FMJ at det havde han intet imod, hvis blok 6 selv foretog det fornødne. (se formandens kommentar) Område 7: Træer beskæres så de får et ensartet udseende Foretages til efteråret. Overgang til affalds-ø genoprettes Foretages straks. Omlægning af sti til stamvej og nye faskiner: pris afventes fra gartner. Beslutning tages på næste møde. Udgåede berberis optages og nye plantes ved blok 6`s parkeringsplads. Foretages til efteråret. Blok 4: højde på ny bøgehæk formidles til gartner, og udgåede bøge udskiftes. Foretages til efteråret. Kort kommentar fra formanden. Som oplyst på tidligere møder/referater, kan der ikke på havevandringen besluttes tiltag på det grønne område, ud over beskæring og nødvendig nyplantning ved udgåede træer og beplantning. Hvis der fra de enkelte foreninger ønskes forbedringer/tiltag SKAL der indsendes forslag til fællesudvalget medlemmer med emnet og ca. pris, så de enkelte foreninger har mulighed for indsigelser. Havevandringen sluttede kl FU sagde tak til Laila da hun skulle hjem, der var en høst der helst skulle i hus. Konklusion af havevandring. Der var generelt stor tilfredshed med gartnernes arbejde, men der blev givet udtryk at arbejdet i år ikke er foregået, så flydende som det plejer, og helt så ofte som det er lovet. Referat af møde (startede kl ) Ad. 1: VF. forstod ikke helt, teksten hvor der stod, at en hurtigere beslutningsproces krævede, at blok 6 også var online. FMJ forklarede at det selvfølgelig ikke var en bebrejdelse mod VF som sådan, og at FU heller ikke kan og vil stille sådanne krav, men alt andet lige, vil det gøre tingene nemmere for alle. Ad. 2: Referat godkendt.

4 Ad. 3: FMJ orienterede om at han har bestilt gennemgang af stamvejen, alle parkeringspladser og gårdhavehusenes vej for reparationer af asfalten, sendes ud til alle når det modtages (lovet i næste uge). COWI: FMJ forklarede kort at vi var lovet nye energimærker, men han mente, at det værktøj der var leveret ret nemt kunne tilpasses de enkelte blokke, uanset om der var foretaget det ene eller det andet i de enkelte foreninger. FMJ foreslog endvidere de enkelte foreninger at minde ejerne om at de i år kan få tilskud til diverse forbedringer af deres lejligheder og huse se link. PF fremviste en artikel fra Politiken vedrørende solenergi, på nuværende er det ikke muligt at modtage tilskud til solenergi for foreninger men kun for private villaer. Der er nok ikke tvivl om, at der sker ændringer, og at der nok vil blive tilbudt div. tilskud til andels-og ejerlejligheder Derfor haster det lidt med udvalget, der skal arbejde videre på dette område. Derfor indkalder jeg hermed til konstituerende møde torsdag den kl i blok 5`s mødelokale indgang opgang 71. Da det nok vil give medlemmerne en del arbejde mener jeg det er praktisk med 2 repræsentanter fra hver forening, gælder også gårdhavehusene som dog nok til dels skal arbejde selvstændigt, men dog med hjælp fra det fælles forum. Ad. 4: FU har som overordnet en god økonomi. Ad. 4: Ingen Ad. 5: PF forespurgte om der var sket kloakrensning i år. FMJ var svar skyldig, men undersøger sagen hurtigst muligt. PF fortalte at de har haft oversvømmelse i et af indgangspartierne, FMJ mente han så skulle have ringet til Kloakfirmaet. PF fortalte at han ikke ville bruge Risskov kloakservice, og at han mente at det firma vi har nu er alt for dyrt. Kommentar fra formanden det nuværende kloakfirme er Kloak og Industriservice midt som har døgnvagt og tlf Hvis PF mener at dette firma er for dyrt, skal det IKKE diskuteres under eventuelt, men så må han følge proceduren, og stille forslag om at vi skifter firma. TS forespurgte om det var i orden at legepladsudvalget fremsendte 2 planer over legepladser hvor alt er inkalkuleret dvs. vedligeholdelse, forsikringer osv. til de enkelte bestyrelser. Disse skal så tage beslutning inden næste møde. Der blev spurgt om hvad gårdhavehusene evt. skulle betale, svar hvis normal procedure følges betaler GH 1/13 del af udgiften. Der var der fuld enighed om at udvalget har gjort et flot stykke arbejde, og at der stemmes om legepladsen på det næste møde.

5 KP fortalte at de har fået skiftet samtlige udvendige døre på kælderplan, de regner med at opnå besparelse på varmen og udgifter til dørpumper, da de nye slutter tæt til og er med termoruder. Prisen på dette er ifølge KP cirka ,00 Kr. Kommentar fra FMJ ser rigtig godt ud, og vil nok medføre besparelser på varmen da temperaturen hæves både i opgangene og i kælderen. FMJ. Vil gerne have de nye bestyrelser så hurtigt som muligt med mail adresser på formanden og FU medlemmet. Disse vil så fremover så modtage indkaldelser og referater. Nuværende oplysninger vedhæftes Efterlysning Er der nogle af foreningerne der har en farveskala over de tilladte farver på altanerne, så send den venligst til mig Mødet sluttede med tak til blok 4 for god beværtning. Referent FMJ Emner der på nuværende er på næste møde. Budget 2012 Afstemning om oprydning af området imellem 10 og 11 Afstemning om legeplads og evt. placering Afstemning af omlægning af sti ved blok 6. Vedhæftet Kort over området, Kloak aftale og nuværende bestyrelser.

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold:

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold: Beboerinformation Måløv Park juli 2003 Indhold: Referat af afdelingsmøde i maj side 2 Det grønne udvalgs plan side 3 Om omlægning af lån side 9 Om prisen på pergolaer side 10 Hegn bag baghaver side 10

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej

Beboerforeningen Sædding Strandvej Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl. 10.00 til ca. 10.55 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 1. Valg af referent og dirigent Dirigent no.7 / Kim Dyhring Referent no.37 / Bjørn Ryhding Dirigenten orientere om at generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere