Konference om hjernerystelser 12. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference om hjernerystelser 12. maj 2015"

Transkript

1 Konference om hjernerystelser 12. maj 2015

2 HKI - Hans Knudsen Instituttet HKI har arbejdet med aktiv socialhjælp siden 1872 HKI er en officielt registreret som socialøkonomisk virksomhed, der drives som en erhvervsdrivende fond HKI har ca. 95 medarbejdere HKI har domicil i Københavns Nordvest og har afdelinger i Fuglekvarteret, Tåstrup og Gurre HKI gennemfører årligt afklarings- og udviklingsforløb, uddannelsesaktiviteter og mentorforløb for mere end 2500 borgere samt beskæftiger ca. 130 beskyttede medarbejdere Visionen Alle har ret til et arbejdsliv

3 Baggrund Behov Arbejdsmarkedsrettet forløb til målgruppen med udgangspunkt i LAB loven Internt projektforløb 2010 Kommunal følgegruppe Tværfagligt hjerneskadeteam Opstart ultimo 2011 Løbende justering af indhold og faglige kompetencer Differentiering mellem hjerneskade og hjernerystelser ultimo 2013

4 HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Rammen Typisk uger, ofte med forlængelse Timetallet er varierende (individuelt eller fast) Karakteristika for målgruppen Fald, snublehændelser Trafikulykker Sportsulykker Overfald Henvist sent i sygdomsforløbet Hovedparten er uden job Højt præsterende Højt uddannede

5 HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats

6 Programteori HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats

7 Afklarings- og vejledningsforløb Programteori for HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Målgruppe Aktiviteter Virksomme mekanismer Delmål Overordnet mål Mennesker med nedsat kognitiv og evt. fysisk funktionsevne år Har typisk en eller flere af følgende karakteristika: Diagnoser Hjernerystelse Hovedtraume Blodprop eller hjerneblødning i hjerne/hjernehinde Infektionssygdom i hjernen Piskesmæld Tumor Andre typer hjerneskade fx ift arbejde eller misbrug Degenerativ sygdom i hjernen Kognitive fx Manglende overblik Svækket opmærksomhed fx ift. koncentration og evne til at have mange bolde i luften Svækket styringsfunktion Overblik, planlægning, struktur Sanseforstyrrelser fx ift at føle, smage, se Rum eller retningsforstyrrelse Lys- og lydsensitiv Manglende filter sensorisk og følelsesmæssigt Nedsat hukommelsesevne Hurtig mental udtrætning Indlæringsvanskeligheder Sprogvanskeligheder (mundtligt og/eller skriftligt) Fysiske fx Hovedpine Nedsat styrke og udholdenhed Led- og muskelsmerte Nervesmerter i hele kroppen Dårlig balance, svimmelhed Personlige fx Perfektionistisk Præstationsorienteret Analytisk tænkende Angst og undgåelsesadfærd Fokuseret på sygdom Lav grad af selverkendelse Lav grad af kropsbevidsthed Visitationssamtale Arbejdsfastholdelse - Opfølgende samtaler med soc, fys, psyk. Praktik i virksomhed Afklaring i HKIs virksomhedscenter Arbejdspladsindretning med fys. Ergonomisk vejledning Samtaler med virksomhedskonsulent Jobklub (håndholdt) Samtaler med socialrådgiver Kognitiv test Erhvervsrettet kognitiv træning (CogMed) Fysioterapi - Fysisk træning på hold Fysioterapi Indiv. vejl. og træning Kropsbevidsthed Samtaler med neuropsykolog Kompenserende/Coping-gruppe Mindfulness Motivation til at tage ansvar for egen udvikling og til at deltage i forløbet SPEJLING - SELVINDSIGT VIDEN - OVERBLIK TRÆNING - HANDLEKRAFT SÆTTE MÅL - DRIVKRAFT RELATIONSOP- BYGNING - TILLID METODE - PROCES Afklaring og udvikling af arbejdsevnen 1. Arbejdsfastholdelse eller tættere tilknytning til arbejdsmarkedet 2. Brancheafklaring/brancheskift 3. Afdækning og udvikling af faglige kompetencer og evt. it-kompetencer 4. Afdækning af fysiske og kognitive begrænsninger ift. arbejdsmarkedet 5. Afklaring af skånehensyn 6. Viden om arbejdspladsindretning, relevante hjælpemidler og kompenserende ordninger 7. Realistisk effektiv arbejdstid 8. Fysisk stabilisering og/eller færre symptomer 9. Udvikle mestringsstrategier til bedre fysisk formåen 10. Udvikle mestringsstrategier til bedre kognitiv og psykisk formåen 11. Udvikle mestringsstrategier til bedre samspil mellem krop og sind 12. Større erkendelse af egen situation og begrænsninger 13. Udvikle ny personlig identitet og arbejdsidentitet 14. Nye strukturer i dagligdagen med bedre forvaltning af sin energi Arbejdsliv Fysisk og psykisk helbred Personlig udvikling Så hurtigt og effektivt som muligt i beskæftigelse, så borgeren kan forsørge sig selv og sin familie. Borgerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer udvikles eller afdækkes mhp. opkvalificering til arbejdsmarkedet/uddannelse

8 Programteori for HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Virksomme mekanismer - Hvad er det, der får borgeren til at rykke VIDEN OVERBLIK Afdække handlemuligheder SPEJLING SELVINDSIGT Personlig udvikling TRÆNING HANDLEKRAFT Få succesoplevelser Progression SÆTTE MÅL - DRIVKRAFT Aftale mål METODE PROCES Den professionelle samtalepartner RELATIONSOPBYGNING TILLID Tryghed ved samarbejdet

9 Programteori for HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Virksomme mekanismer - Hvad er det, der får borgeren til at rykke VIDEN OVERBLIK Afdække handlemuligheder Erfaringsdelinger med andre i samme situation Psykoeducation og viden om mestringsstrategier Bevidstgørelse om symptomforværring ved overbelastning Viden om ergonomi, hjælpemidler, assistance Lære at lytte til kropssignaler/fysiske faresignaler Redskaber til at håndtere følelser og symptomer Redskaber til spændingsregulering Strukturere og prioritere i dagligdagen og på arbejde Realistisk perspektiv for og tilbagevenden til arbejdsmarkedet

10 Programteori for HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Virksomme mekanismer - Hvad er det, der får borgeren til at rykke SPEJLING SELVINDSIGT Personlig udvikling Reflektere over træningserfaring og anvendelse af ny viden Få indsigt i hvad der forbedrer og forværrer situationen Se realistisk på tidsperspektivet for helbredsforbedring Acceptere egne begrænsninger Bearbejde sorg over tabt arbejdsevne Forstå og håndtere angst og kropsligt alarmberedskab Adskille kropssansning fra følelser og tanker Reorientere sine værdier mod nærhed og væren Skabe en ny identitet ud fra nye forudsætninger Finde ressourcer

11 Programteori for HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Virksomme mekanismer - Hvad er det, der får borgeren til at rykke TRÆNING HANDLEKRAFT Få succesoplevelser Afprøve mestringsstrategier, ergonomi, hjælpemidler Opbygge erfaringer med egne grænser, faresignaler og ressourcer Bruge kroppen og opnå empowerment via fysisk træning Få kognitiv træning, fx med Cogmed. Gradvist skabe sig nye erfaringer og handlemønstre ift. beskæftigelse og dagligdag Nye vaner og redskaber til bedre at kunne tage ansvar for sin egen progression

12 Virksomhedsrettet indsats Praktiketablering inden for eget jobområde Blød opstart i praktik eller fastholdelsesforløb Opstart i praktik eller virksomhed i et realistisk timetal Timing for tidligt kan skade Afklaring og erkendelse Match mellem jobfunktion og skånebehov Den virksomhedsrettet indsats Fastholdelse i job (eller uddannelse) Virksomhedspraktik Under forberedelse til virksomhedsrettet indsats

13 Parallelforløb - Den fysiske del Dosering Fysiske udfordringer Hjemmeøvelser Navigation i det fysiske rum Tempo Arbejdet Træning af: Balance Stabilitet Kropsbevidsthed Styrketræning Koordinationstræning

14 Parallelforløb - Den psykiske del Samtaler med neuropsykolog Temaer i samtaler undervejs i virksomhedsforløb Pauser Tempo Kommunikation Håndtering af skånehensyn De højt præsterende Afmagt Psykisk påvirkning

15 Parallelforløb - Den socialfaglige del / VK del Dokumentation af borgerens funktionsevne, helbred og skånebehov Samtaler med socialrådgiver Kan jeg udføre arbejdet godt nok? Jeg vil gerne, men kan jeg? Kan jeg leve op til forventningerne? Kommer jeg med det der er nødvendigt? Samtaler om lovgivning, støttemuligheder og mine fremadrettede muligheder

16 Opfølgning på virksomhederne Samtaler og opfølgning med borger på virksomhed Vejledning af arbejdsgiver Arbejdsopgaverne Arbejdstilrettelæggelsen Forventningsafstemning Temaer på virksomheden Skånebehov (sensoriske, kognitive, fysiske og følelsesmæssige) Identificering af hjælpemidler Ergonomisk vejledning Vejledning omkring hjælpemidler Arbejdsstillinger Pauser

17 Effekter HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats

18 HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Effekt Andelen som er selvforsørgende: Ved afslutning af forløbet 13% 6 måneder efter 26% 12 måneder efter 26% 0% 25% 50% 75% 100% Målingen af selvforsørgelsesgrad er udført i samarbejde med Rambøll på baggrund af Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM. Resultaterne inkluderer både personer med hjernerystelser og hjerneskade efter blodprop o.lign. Knap halvdelen har været ledige i over 5 år. Kategorien Selvforsørgende inkluderer personer under (SU berettiget) uddannelse Borgere afsluttet i indsats for hjernerystelse og hjerneskade N = 120

19 Brugertilfredshed HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Hvad er din helbredsmæssige status i forhold til arbejdsmarkedet i dag? Helbredsstatus i dag 15% 12% 62% 12% 0% 25% 50% 75% 100% Raskmeldt Delvist raskmeldt Sygemeldt Blank Borgere afsluttet i indsats for hjernerystelse feb 2012 maj 2015 N =34

20 Brugertilfredshed HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Hvad er din status i forhold til job i dag? Jobstatus i dag? 18% 3% 3% 74% 3% 0% 25% 50% 75% 100% Ordinær ansættelse Løntilskud Fleksjob Under uddannelse Ledig Blank Borgere afsluttet i indsats for hjernerystelse feb 2012 maj 2015 N =34

21 Brugertilfredshed HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Hvor længe havde du haft en hjernerystelse, da du startede forløbet på HKI? 20% 20% 40% Under 6 måneder 6-12 måneder 20% 1-2 år 3 år eller mere Borgere afsluttet i indsats for hjernerystelse feb 2012 maj 2015 N = 34

22 Brugerundersøgelse HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats

23 Brugertilfredshed HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Målgruppen er personer som har deltaget i HKIs indsats for personer med følger af hjernerystelse eller hjerneskade med slutdato i perioden februar 2012 maj 2015 Postalundersøgelse suppleret med telefoninterview 54 papirskemaer 20 telefoninterviews I alt Udsendt Besvarelser i alt Svarprocent 32% 66% 51% Besvarelser hjernerystelse

24 Brugertilfredshed HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Hvad har hjulpet der mest, efter at du fik en hjernerystelse ift. at fastholde dit arbejde, komme i arbejde eller være på vej mod et arbejde? Skift af jobfunktion og trappe langsomt op i tid Afprøvning i praktik eller værksteder Samtaler med sagsbehandler (socialrådgiver) på HKI Samtaler med neuropsykolog eller psykolog Fysioterapeut fx vejrtrækningsøvelser, kropsbevidsthedstræning Holde sig i gang fysisk, benytte træningscentret Egen psykiater Samtaler hjemme med hjerneskadekonsulent Varmtvandstræning Velfærdsteknologi, SAWF Helheden af aktiviteter

25 Brugertilfredshed HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Hvad har hjulpet der mest, efter at du fik en hjernerystelse ift. at fastholde dit arbejde, komme i arbejde eller være på vej mod et arbejde? Hjælp til struktur på hverdagen Erkende og acceptere situationen Indsigt i symptomer og viden om hvordan man griber det an Bevidsthed om nødvendigheden af pauser, hvile, søvn Realistiske mål, konkret timeplan for arbejde, pauser, passe på sig selv, i stand til at sige fra, åbenhed om situationen Samtaler med ligesindede Mit gode humør, ikke fokus på sygdom Tid

26 Brugertilfredshed HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats % 32% 14% 5% Jeg er alt i alt tilfreds med mit forløb på HKI % 25% 25% 8% 17% 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Borgere afsluttet i indsats for hjernerystelse feb 2012 maj 2015 N =34

27 Brugertilfredshed HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Jeg er alt i alt tilfreds med mit forløb på HKI 50% 32% 14% 0% 5% Jeg har fået større indsigt i min situation og mine ressourcer 53% 26% 11% 11% 0% Jeg har fået nogle kompenserende strategier til at håndtere det, jeg ikke kan 32% 42% 16% 11% 0% Jeg er blevet bedre til at forvalte min energi 20% 45% 25% 10% 0% Jeg er blevet klogere på, hvilke muligheder jeg har for at vende tilbage til arbejdsmarkedet 24% 47% 24% 6% 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Borgere afsluttet i indsats for hjernerystelse jan 2014 maj 2015 N = 22

28 Brugertilfredshed HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Jeg bruger de strategier, som jeg har lært på HKI, i de situationer, hvor det er relevant % 50% 9% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Næsten altid Ofte Nogen gange Sjældent Aldrig Borgere afsluttet i indsats for hjernerystelse jan 2014 maj 2015 N = 22

29 Brugertilfredshed HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Har du haft gavn af følgende aktiviteter i forløbet på HKI? Samtaler med psykolog 84% 11% 5% Coping/kognitiv gruppe med psykolog og 73% 13% 13% Samataler med socialrådgiver 88% 12% 0% Samtaler med fysioterapeut 100% 0% Undervisning i krobsbevidsthed 81% 13% 6% Fysisk træning på hold 89% 0% 11% Samtaler med virksomhedskonsulent 33% 33% 33% Praktik i virksomhed 83% 0% 17% Hjælp til at fastholde dit arbejde (samtaler, 67% 0% 33% 0% 25% 50% 75% 100% Ja Nej Ved ikke Borgere afsluttet i indsats for hjernerystelse jan 2014 maj 2015 N = 22

30 HKIs hjerneskade- og hjernerystelsesindsats Hvad virker Tidlig indsats Kontinuitet Tværfaglig indsats Individuelt tilrettelagt Klædt på til tilbagevenden til arbejde/praktik Arbejdspladsfastholdelse eller virksomhedspraktik med parallelforløb Selvindsigt viden træning

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Projekt. Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Delrapport II Kvalitative interview data

Projekt. Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Delrapport II Kvalitative interview data Projekt Mariendals Haver Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte Delrapport II Kvalitative interview data Deltagernes oplevelse af Mariendals Haver forløb Udarbejdet af PhD Cand psyk

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Casesamling Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET Evalueringsrapport for Aalborg kommune Signe M.A. Petersen, Louise Moefelt, Louise M. Jakobsen, Marie

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer

af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer o m p e t e n c e a f kla ri n g af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer I n d h old forord : hvad har kompe tence afkl aring at gøre med sk ader ef ter krig og tortur? side 3 Tr aumatiseret

Læs mere

Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 -

Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 - Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser - august 2011 - - 1 - 1. Baggrunden for evalueringen Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte den 2.

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser December 2009 Indholdsfortegnelse Resumé... 5 Anbefalinger... 17 1. Indledning... 25 1.1 Baggrund... 25 1.2 Metode og datakilder...

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere