Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev"

Transkript

1 DAGSORDEN LANDSBYUDVALGET Mødedato: 1. september 2010 Mødested: Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Alex Lind, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Else Marie Larsen, Jens Jensen, Kaj Sørensen, Keld Mørk Kristensen, Kenneth Enggrob, Leif J. L. Christensen, Svend Skov Madsen, Søren Hendriksen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Projekt - Tilsagn på vilkår - Udskiftning af toiletvogn/skur samt tilkobling af anlægget til Ørslevkloster Vandværk Projekt - Tilsagn på vilkår - Glyngøre - Vores legeplads, et lege-, lærings- og bevægelseskoncept med børn og unge Projekt - Tilsagn på vilkår - Landsbypedel Region Midtjylland - Modelprojekt - Kulturmiljøer Punkter til drøftelse med Teknik & Miljø Orienteringssag - møde d. 1. september Underskriftsark...10 Samlet bilagsliste...11 SIDE 1

3 1. PROJEKT - TILSAGN PÅ VILKÅR - UDSKIFTNING AF TOILETVOGN/SKUR SAMT TILKOBLING AF ANLÆGGET TIL ØRSLEVKLOSTER VANDVÆRK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Irene Duus Sørensen FORVENTET SAGSGANG Landsbyudvalget ÅBENT INDSTILLING Afdelingen for By- og Landsbyudvikling indstiller: At Hald Borgerforening meddeles et tilskud på ,- kr. finansieret af landsbyudvalgets udviklingsmidler (anlæg) At Tilskuddet er givet under den forudsætning af, at den øvrige finansiering fremskaffes. SAGSFREMSTILLING Hald Borgerforening har den 21. juli 2010 søgt om et tilskud fra Landsbyudvalget til udskiftning af gammel toiletvogn/skur samt tilkobling af anlægget med Ørslevkloster Vandværk. Hald Borgerforening har 337 medlemmer og arbejder med at fremme fællesskabet og gøre landsbyen attraktiv at flytte til. Et af de større samlingssteder er Anlægget, Ørslevklostervej 85, Hald, 7840 Højslev. Anlægget bruges af dagplejemødre i sommerperioden og Hald Borgerforening holder Sct. Hans fest og byfest, samt børnedyrskue og andre arrangementer. Der er dog et problem med manglende vand. Anlægget har aldrig været tilsluttet vandværket, men har fået vand fra naboen. Denne løsning er ikke længere holdbar, og derfor er det en nødvendighed at blive tilkoblet Ørslevkloster Vandværk, samtidig med er det nødvendig at udskifte den gamle toiletvogn/skur. Hald Borgerforening anmoder på dette grundlag om et tilskud fra Landsbyudvalget til udskiftning af gammel toiletvogn/skur samt tilkobling af anlægget med Ørslevkloster Vandværk. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI På det foreliggende grundlag er der opstillet følgende projektbudget: Vandtilslutningsafgift VVS + entreprenør Toiletvogn I alt ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Der søges om størst mulig tilskud. BILAG Ansøgning til Landsbyudvalget SIDE 2

4 2. PROJEKT - TILSAGN PÅ VILKÅR - GLYNGØRE - VORES LEGEPLADS, ET LEGE-, LÆRINGS- OG BEVÆGELSESKONCEPT MED BØRN OG UNGE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Berit Brunsgaard FORVENTET SAGSGANG Landsbyudvalget INDSTILLING Afdelingen for By- og landsbyudvikling indstiller: at projektet meddeles et tilskud på ,- kr. finansieret af Landsbyudvalgets udviklingsmidler (anlæg). at tilskuddet er givet under forudsætning af, at den øvrige finansiering fremskaffes. ÅBENT SAGSFREMSTILLING Glyngøre skole og en række private initiativtagere i Glyngøre har den 30. juni søgt om et tilskud fra Landsbyudvalget på ,- kr. til dækning af projekt Vores legeplads, et lege-, læringsog bevægelseskoncept med børn og unge. Projektets baggrund, formål og deltagere: Projektideen har baggrund i, at Glyngøre i perioder i lighed med andre landsbyer har problemer med ungdomshærværk, der af mange tilskrives, at der mangler et spændende opholdssted for børn og unge, hvis interesser ikke er traditionelle sportsgrene. Initiativtagerne ønsker at afhjælpe dette problem ved at udvikle og etablere et unikt bevægelses-, aktivitets- og læringsområde centralt i byen. Projektet skal ses som en fælles udviklingsproces, hvor børn og unge dvs. de kommende brugere inddrages i udviklingen og etableringen af stedet og dermed får et stort ejerskab til stedet. Firmaet Voergaard og Nielsen indgår i udviklingen af konceptet. Processen koordineres af en projektleder, der løbende uddrager de væsentligste elementer til brug for det færdige koncept, således at projektet fremtræder som et modelprojekt til inspiration for andre landsbyer med lignende problematikker. Projektets placering: Projektets fysiske placering er Glyngøre skoles skolegård. I princippet vil konceptets fysiske aktiviteter kunne etableres på andre fællesarealer i et givet lokalområde. Det væsentligste er, at der er tale om et sted, der har en central placering, som er kendt af og som anvendes af områdets børn og unge, og som fungerer som et naturligt samlingspunkt i byen. Fordelene ved at anvende skolegården er dels, at et centralt sted i byen herved åbnes op for børn og unge udenfor normal skoletid, samt at læringsfunktioner og lege-/bevægelsesfunktioner naturligt kan kombineres. Projektets aktiviteter: Projektet har to sideløbende aktiviteter: 1: Planlægning og etablering af et lege-, lærings- og aktivitetsområde for byens børn og unge. 2: Udvikling af et koncept, der kan bruges som inspirationskilde af andre landsbyer og lokalområder. Aktiviteterne under punkt 1 indeholder en inspirationsdel, en etableringsdel og en evalueringsdel: Inspiration: Alle involverede i projektet - i dette tilfælde børn/unge, medlemmer af skolebestyrelsen og lærere - tager på ekskursion til Danfoss Univers, hvor der samles ideer og inspiration til legeområdets aktiviteter og indhold. SIDE 3

5 Etablering: Legeområdet etableres med firmaet Voergaard og Nielsen som den professionelle rådgivningsinstans, men stadig med aktiv deltagelse af brugerne i selve arbejdet. Evaluering: Projektet og konceptet evalueres i fællesskab med henblik på at tilrette konceptet og få alle ideer og indgangsvinkler med til videre brug og inspiration. Aktiviteterne under punkt 2 indebærer, at en projektleder styrer og holder øje med processen gennem hele forløbet. Projektlederens rolle er, i samarbejde med Voergaard og Nielsen, at uddrage de væsentligste elementer i processen og nedfælde dem til et koncept, der kan bruges af andre. Det er hensigten, at konceptet skal vises i en brochure og i en web-præsentation Glyngøre skole og initiativgruppen bag projektet anmoder på dette grundlag om et tilskud fra Landsbyudvalget på ,- kr. til projekt Vores legeplads, et lege-, lærings- og bevægelseskoncept med børn og unge. Det skal oplyses, at Landsbyudvalget tidligere har givet en bevilling til et lignende projekt i Glyngøre: Projekt Opholds- og aktivitetssted for De fartglade (dok.nr ). Dette projekt realiseres ikke, og den opnåede bevilling til projektet er ikke brugt. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI På det foreliggende grundlag er der opstillet følgende projektbudget Ekskursion ,-kr. Projektstyring ,- kr. Projekt-/konceptskrivning ,- kr. Brochurer og web ,- kr. Formidling og revisor ,- kr. Projektering, arkitekt og div. godkendelsesomkostninger ,- kr. Bygning af modelprojekt ,- kr. I alt ,- kr. Udgifterne foreslås finansieret som følger Landsbyudvalget LAG Skive Egenfinansiering I alt ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. BILAG Ansøgning - Vores legeplads, et lege-, lærings- og bevægelseskoncept med børn og unge SIDE 4

6 3. PROJEKT - TILSAGN PÅ VILKÅR - LANDSBYPEDEL Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henrik Thorup Willadsen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Landsbyudvalget INDSTILLING Forvaltningen indstiller: at der meddeles et tilskud på ,- kr. finansieret af landsbyudvalgets udviklingsmidler (drift). at tilskuddet er givet under forudsætning af, at den øvrige finansiering fremskaffes. SAGSFREMSTILLING BOMI har fremsendt ansøgning om tilskud til et pilotprojekt med titlen Landsbypedel. Projektbeskrivelse er vedhæftet. Projektets overordnede formål er at afprøve nye kommunikations og samarbejdsformer mellem borgerne og den kommunale service med henblik på øget servicering i landsbyerne. Projektets ide er, at Landsbypedellen skal udføre de opgaver, som ligger mellem de kommunale forpligtigelser og det der med rimelighed kan forventes eller er aftalt med borgerne i landsbyerne. Landsbypedellen kan således støtte op om eller direkte indgå i gennemførelsen af de projekter som bl.a. støttes af landsbyudvalget og LAG Skive. I pilotprojektet begrænses indholdet af opgaverne til vedligeholdelse og anlæg inden for det grønne område f.eks. opgaver som: Reparation og vedligeholdelse af bord/bænkesæt Vedligeholdelse og servicering af shelter- og primitive teltslagningspladser Hold landsbyen ren bl.a. omkring flaskecontainere, affaldsstativer, busskure og lignende Vedligeholdelse af stier i det åbne land Og meget mere se projektbeskrivelsens bilag 1. Projektets ide er afstemt med Skive Kommune, kommunegartneren. Da projektet er ansøgt og gennemføres af BOMI, har projektet derudover det formål at afprøve en ny model for aktivering af ledige, såvel dagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere og i mindre grad også beskyttet beskæftigelse. Det er vigtig at der sker såvel en opkvalificering af de ledige samt at der er en social dimension som skal være med til at den ledige kommer nærmere det ordinære arbejdsmarked. Pilotprojektet køre over en forsøgsperiode på 2 år. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Der ansøges om et tilskud fra landsbyudvalget på ,- kr. For dette beløb leveres arbejde svarende til 1½ fuldtidsbeskæftiget. I praksis kan 6-9 personer være beskæftiget inden for ordningen. Den resterende finansiering skaffes eksternt. BILAG SIDE 5

7 Pilotprojekt - beskrivelse SIDE 6

8 4. REGION MIDTJYLLAND - MODELPROJEKT - KULTURMILJØER Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henrik Thorup Willadsen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Landsbyudvalg INDSTILLING Forvaltningen indstiller: at der meddeles en projektbevilling på ,- kr. Der er ingen medfinansiering fra Landsbyudvalget at tilskuddet fra Region Midtjylland hjemtages løbende og videre fordeles til de respektive delprojekter SAGSFREMSTILLING Region Midtjylland har meddelt et tilskud til modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup. Projektet omfatter projektering og gennemførelse af et modelprojekt for landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup - omfattende: Havnekulturmiljøet omkring Glyngøre Havn. Stationskulturmiljøet i Durup. Landsbykulturmiljøet i Nautrup. Landskabskulturmiljøet omkring Grynderup sø. Projektets formål er, at gøre landsbyerne mere attraktive for såvel tilflyttere som turister, samt skabe et nyt grundlag for erhvervsudvikling. Og vise hvordan man udvikler og gennemfører større sammenhængende projekter for fornyelse og udvikling i landsbyer til inspiration for andre. Projektet skal gennemføres over en periode på 3 år og er påbegyndt den 3. august Tilskuddet fra Regionen er på 1,0 mio. kr. og tildeles Skive Kommune til viderefordeling blandt delprojekterne. Tilskuddet er fordelt som følger: * Havnekulturmiljøet omkring Glyngøre Havn ,- kr. * Stationskulturmiljøet i Durup ,- kr. * Landsbykulturmiljøet i Nautrup ,- kr. * Landskabskulturmiljøet omkring Grynderup sø ,- kr. * Projektudvikling og styring ,- kr. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Der er ingen medfinansiering fra Landsbyudvalget. Der skal udelukkende gives en anlægsbevilling af hensyn til økonomistyringen af projektet. SIDE 7

9 5. PUNKTER TIL DRØFTELSE MED TEKNIK & MILJØ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henrik Thorup Willadsen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Landsbyudvalget INDSTILLING Forvaltningen indstiller: at der foretages en prioritering/organisering af emnerne, således at der lægges vægt på 2-3 emner/drøftelser SAGSFREMSTILLING I henhold til Landsby- og Landdistriktspolitikken kan Landsbyudvalget få foretræde for andre udvalg. Udvalget har tidligere (ultimo 2009) haft foretræde for Økonomiudvalget. Landsbyudvalget besluttede i mødet den 1. juni 2010, at anmode om foretræde for Udvalget for Teknik & Miljø på mødet den 7. september Følgende emner blev foreslået med henblik på en drøftelse med Udvalget for Teknik & Miljø : A. Grunde (som ikke kan sælges) og som bør udgå af rummelighedsberegningerne for de enkelte landsbyer og måske overgå til anden anvendelse Opgørelser fra områderepræsentanterne er vedhæftet som bilag. B. Faldefærdige huse / tomme huse C. Vedligeholdelse af grønne områder D. Vedligeholdelse af stier, borde/bænke m.v. E. Etablering og drift af legepladser F. Oprydning på grunde, affald og skrotbiler G. Fiberbredbånd H. Varmeforsyning I. Vejprioriteringslister til orientering J. Nye emner Forvaltningen indstiller, at der foretages en prioritering/organisering af emnerne, således at der lægges vægt på 2-3 overordnede emner/drøftelser. En række emner kan evt. klares administrativt. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Notat om skrupgrunde - område Notat om skrub-grunde - område Notat om skrubgrunde - område Notat om Skrubgrunde - område Notat om skrubgrunde - område 4 SIDE 8

10 6. ORIENTERINGSSAG - MØDE D. 1. SEPTEMBER 2010 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Sanne Laugesen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Landsbyudvalget INDSTILLING Til orientering SAGSFREMSTILLING Økonomilisten (vedhæftet) Orientering fra LAG Skive JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Oversigt - økonomi SIDE 9

11 UNDERSKRIFTSARK Alex Lind Arne Bisgård Bente Østergaard Else Marie Larsen Jens Jensen Kaj Sørensen Keld Mørk Kristensen Kenneth Enggrob Leif J. L. Christensen Svend Skov Madsen Søren Hendriksen SIDE 10

12 SAMLET BILAGSLISTE Projekt - Tilsagn på vilkår - Udskiftning af toiletvogn/skur samt tilkobling af anlægget til Ørslevkloster Vandværk Ansøgning til Landsbyudvalget Projekt - Tilsagn på vilkår - Glyngøre - Vores legeplads, et lege-, lærings- og bevægelseskoncept med børn og unge Ansøgning - Vores legeplads, et lege-, lærings- og bevægelseskoncept med børn og unge Projekt - Tilsagn på vilkår - Landsbypedel Pilotprojekt - beskrivelse Punkter til drøftelse med Teknik & Miljø Notat om skrupgrunde - område 1 Punkter til drøftelse med Teknik & Miljø Notat om skrub-grunde - område 3 Punkter til drøftelse med Teknik & Miljø Notat om skrubgrunde - område 5 Punkter til drøftelse med Teknik & Miljø Notat om Skrubgrunde - område 6 Punkter til drøftelse med Teknik & Miljø Notat om skrubgrunde - område 4 Orienteringssag - møde d. 1. september 2010 Oversigt - økonomi SIDE 11

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Pilotprojektets formål er at lave en skabelon, opsamle viden, for fremtidige jobteams ved at

Pilotprojektets formål er at lave en skabelon, opsamle viden, for fremtidige jobteams ved at Pilotprojekt: landsbypedel Formål Pilotprojektets formål er at lave en skabelon, opsamle viden, for fremtidige jobteams ved at - afdække fordele og ulemper ved sammensætning af teams på tværs af ledighedsgruppe

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 30. september 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. april 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere