Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008"

Transkript

1 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl i Pilehaveskolens dramarum. Dagsorden: 1) Valg af dirigent (Bestyrelsen forslår Ole Bøgeholt) 2) Beretning (Vedlagt) 3) Regnskab (Vedlagt) 4) Rettidigt indkomne forslag: Vedtægtsændringer: A) Prg. 6A Rettelse til Prg.6A Er et medlems kontingent ikke betalt rettidigt, pålægges et gebyr på kr. 100 i gebyr pr. rykker max 3 rykkere. Som pålægges medlemmets kontingent det efterfølgende kvartal. B) Prg. 17 Tillæg til Prg. 17 Bestyrelsen kan befuldmægtige kasseren til at fortage betalinger af godkendte bilag via netbank med egen signatur. 5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 5A. Fremlæggelse af budget (vedlagt) 5B. Bestyrelsen forslår at kontingent bliver hævet til kr. 2500,- i stedet for de nuværende kr (se venligst beretning) 6) Valg af formand (ikke aktuelt) 7) Valg af næstformand 8) Valg af kasserer (Heidi Jelvard Kristensen modtager genvalg) 9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ikke aktuelt) samt 2 supplanter (Per Riis og Rene Florager modtager genvalg) 10) Valg af revisorer (Jan Jensen og Ole Bøgeholt modtager genvalg) 11) Valg af 2 revisorer supplanter. 12) Eventuelt

2 Beretning var et travlt år for bestyrelsen. En masse tiltag er blevet lavet og vi ser positivt på fremtiden. Der er blevet diskuteret en masse om, hvad vi vil med vores Hyrdeengen i fremtiden. Gammelt nag og diskussioner er blevet lagt på hylden og bestyrelsen er gået igang med alt fra bunden af, så vi selv kunne danne vores indtryk. Resultatet og den fremtidige høst af vores arbejde beskriver jeg i de følgende punkter, som står herunder. Gartner. Vi fik lavet en gartnerhåndbog, hvori man kunne se, hvad der skal vedligeholdes i Hyrdeengen. (Bogen kan ses på vores hjemmeside.) Dette har vist sig at være en super god ide, da man nu har et overblik og ikke mindst har noget at holde gartneren op imod ved evt. tvivlsspørgsmål. Ydermere er der lavet et tillæg til bogen på alt arbejde i hele Hyrdeengen, som ikke indeholder vedligeholdelse, så nu har vi overblik over alt, hvad der skal laves udover. Tilbud er blevet hentet ind på alt, så vi kan se om evt. noget af arbejdet kan laves samtidigt, så grundejerforeningen kan spare penge. Når de forskellige ting er blevet lavet, kommer de så ind i bogen over vedligeholdelse. Arbejdet bliver lavet efterhånden, som der er penge til det. Bogen er også blevet brugt til at indhente nye tilbud fra gartnere. Det har vi fået en masse positivt respons på fra gartnerne, da de nu kan se, hvad der præcist skal laves. Vi bad 4 anlægsgartnere om at komme med et tilbud. Firmaerne vi valgte at spørge er alle lokale firmaer og ikke store virksomheder, som tidligere da vi har erfaret, at de ikke har sjælen med i Hyrdeengen. En valgte ikke at komme med et tilbud, mens 3 valgte at være med. Anlægsgartneren, vi valgte, blev Kirkebredegaard Anlægsgartnerfirma og efter endnu en samtale med den nye gartner, er vi sikre på, at vi har valgt rigtigt. Der forligger en plan for volden de næste mange år. Bestyrelsen ser sig tvunget til at ændre lidt på rækkefølgen da der ikke blev lavet en økonomisk plan men kun en fremgangsplan. Dette sker da noget af arbejdet der er lagt op til overstiger vores allerede vedtagne budget for volden. Planen for volden bliver ændret lidt efterhånden, da de tilbud, som vi har indhentet på arbejdet, kan blive billigere, hvis vi slår noget af arbejdet sammen. Denne beslutning bliver truffet af bestyrelsen, da alle kun har interesse i, at det bliver billigere at gennemføre planen. Ellers bliver planen holdt og alt arbejde bliver udført i overensstemmelse med planen. Der bliver måske indført nogle arbejdsdage, hvor beboere deltager, så vi kan få lavet nogle af de ting, som vi selv kan stå for. Eks. maling af skur.

3 Vi tager pulsen på folk, om det har (er) interesse og tager derefter en beslutning om det bliver til noget. Bestyrelsen informerer nærmere. Legepladser. Legepladserne 2, 5, 6 er nu i orden og vi skal i 2010 renovere legeplads 1. Der er dog et problem med legeplads 1. Der er på en tidligere generalforsamling blevet besluttet, at man skal renovere legeplads 1, men man kan ikke renovere noget, som ikke er der. Da legepladsen var ulovlig og farlig for børn at lege på, besluttede den tidligere bestyrelsen selvfølgelig at rive den ned, da man kunne komme til skade på den. Det er nu blevet gjort. Så man skal ikke renovere den, men bygge en ny. Og det ændrer jo selvfølgelig noget på beløbet, man skal bruge. Bestyrelsen får et nyt tilbud hjem på en ny legeplads og finder det nødvendigt (alt afhængig af prisen), at udskyde projekt legeplads med et stykke tid. Vi vil selvfølgelig stræbe efter vores tidsplan. Hjemmeside blev et stort år for vores hjemmeside. Den er nu blevet lavet/opdateret så alt findes på den. Vi lavede i efteråret en rundspørge, hvor vi spurgte, hvor mange der stadig ville have informationer på papir og der var kun 21, så det sparer Grundejerforeningen for en masse udgifter og ikke mindst i disse tider, miljøet. Vi har valgt at op til generalforsamlingen at sende alt ud på papir. Det bliver det sidste år vi gør dette, til næste år kommer alt elektronisk. Dette er muligt, selvom der i vores vedtægter står at det skal leveres pr. brev til hver enkelt husstand, fordi at man i dag sidestiller mail med papir. (Dog ikke til de 21 som har valgt andet.) Vi må opfordre til at, dem, som ikke har tilmeldt sig på mail gør det på hjemmesiden. Mht. nye beboere er det op til dem selv at indhente information hos formanden eller på hjemmesiden ang. vores retningslinjer. Der står dog skrevet at det er den tidligere beboer, som skal oplyse om dette. Men det jo ikke alle, der gør dette, så derfor har vi valgt at indføre et gebyr på 500 kr til ejendomsmæglere, som vil have oplysninger. Netbank. Det blev besluttet på en ekstra-ordinær generalforsamling at vi skal have netbank og PBS. Dette har medført, at vores kasserers arbejde er blevet meget nemmere. Vi opfordrer alle til at melde sig til PBS så alt kører elektronisk. Der er en del som mangler, men det tror vi bare er forglemmelse.

4 YOU SEE KABEL TV. Der blevet holdt møde med You See omkring vores kabeltv og de kunne ikke komme med et bedre tilbud end det, som vi har i forvejen. Så det beholder vi. Det er et problem, at alt for mange ikke betaler deres kontingent til tiden, det resulterer nu i, at der bliver sendt en rykker med gebyr. Dette bliver automatisk styret af den elektroniske betaling. Hvis folk bliver ved med at betale for sent og vi ikke har dækning nok til at betale You See, når de sender deres regning, kan grundejerforeningen se sig nødt til at opsige samarbejdet med You See. Hvis vi desværre må det, skal den enkelte beboer sørge for sit eget kabel tv og så stiger priserne med ca 25%. Da vi i dag får en del rabat. Bestyrelsen kommer med et forslag om at hæve det nuværende rykkergebyr fra 25 kr til 100 kr første gang og dernæst et yderligere rykkergebyr 100 kr. anden gang Det skal jo ikke gå udover os andre, at nogle ikke kan finde ud af at betale til tiden. Kontingent. Tiden er desværre løbet fra os og de nuværende 2000 kr om året er ikke længere tilstrækkelige. Vi i bestyrelsen forslår at den bliver hævet med 125 kr pr. kvartal, så vi får en stigning på 500 kr. om året. Dette er nødvendigt, da alt desværre stiger og vi i bestyrelsen er lidt træt af vi på hver generalforsamling skal bede om fornyet kapital. Dette kommer som et punkt på vores dagsorden. Fliser. Det blev besluttet på generalforsamlingen i 2008 at vi skulle betale 500 kr. ekstra i 2008 så vi kunne genoprette vores fliser. Vi skulle så stemme om det samme kontingent forhøjelse i 2009 og 2010 Bla. derfor forslaget om kontingent-forhøjelse permanent. Vi har brugt penge til at genoprette vores fliser og vil i fremtiden fortsætte med at rette op, indtil vi er færdige. Vi holder jævnligt øje med hele Hyrdeegnen så vi kan tilgodese dem, som har det værst. Der er selvfølgelig nogen, som mener at det er værst hos dem. Bare rolig vi kommer hele vejen rundt. Rotter. Som I sikkert har læst i lokal-sprøjten har bestyrelsen i samarbejde med kommunen sørget for at vi bliver forsøgsrotter med de rottefælder som Vallensbæk/Ishøj har købt ind. De startede i Hyrdeengen d. 14 januar.

5 Firmaet som sætter fælder har fundet et brud på kloaknettet. (Stedet er kun bestyrelsen bekendt indtil undersøgelse er fortaget) Det fungerer på denne måde: Firmaet tager kontakt til kommunen. Kommunen tager kontakt til Grundejerforeningen med et påbud om at det skal undersøges/repareres inden 30 dage og alle udgifter ligger på ejer. Grundejerforeningen finder problemet, tager kontakt til ejeren af kloakstykket hvis det er privatejet og ikke grundejerforeningens stykke og sender regningen videre på undersøgelsen til ejeren. Ejeren får så mulighed for at reparere det selv inden 30 dage. Hvis det ikke sker sørger kommunen for det og sender regningen videre til ejeren. Det er sådan at når kommunen finder brud et sted har de tildens til lede efter huller på kloaknettet andre steder for så slipper de for rottebkæmpelse. Man vil ikke have den udgift i kommunen hvis problemet er selvforskyldt. Som i alle nok tænker! DET BLIVER DYRT. Så derfor opfordrer vi på det kraftigste at alle folk tjekker om de har hul på deres kloaknet og selv sørger for reparation. Så bestemmer man i det mindste selv tempoet på regningen Bestyrelsen tager dette meget alvorligt og vil i den kommende til tjekke grundejerforeningens kloaknet med de midler vi har til rådighed i vores kloakfond. Hvis nogle har problemer må i gerne tage kontakt til bestyrelsen så vi måske kan lave en samlet pakke for reparation af nettet i Hyrdeengen og folk kan spare nogle penge på det. Vi får derved også et overblik om problemets omfang. Veje Det er blevet vedtaget i kommunen (efter bl.a. massivt pres fra bestyrelsen) at der bliver sat skilte op med 40 km i timen i vores område. Skiltene bliver snart sat op. Vore oprindelige ønsker om at få chikaner bliver lagt på is, da vi lige vil se virkningerne på 40 km skiltene. Hunde. Vi har fået et tiltagende problem nemlig HUNDELORTE, idet der er kommet flere hunde i vor bebyggelse og mange ejere af hundene har ikke lyst til at rydde op efter sig, ja, selv i vore sandkasser er der nu hundelorte, det er jo lækkert, ikke sandt!! ligesom det jo også er dejligt, når børnene boltrer sig på græsset, og kommer hjem med hundelort på tøjet, eller man træder i een, når man går på vore stier.

6 Bestyrelsen synes det er for dårligt og derfor vil der blive opsat opsat skiltning med, at hunde SKAL holdes i snor i vort område, som det jo ligeledes fremgår af vores ordensreglement. Det kan måske hjælpe lidt på problemet, men kun anstændighed løser hele problemet. Sportshal Foreningen råder over 3 badmintonbaner i Pilehaveskolens idrætshal søndage mellem 8.00 og 9.00 Alle kan komme, ingen tilmelding er nødvendig. Bestyrelsen. Vi skal nu vælge en ny næstformand til vores grundejerforening. Grundejerforeningen siger tak til Michael Jarlbæk for den store indsats. Bestyrelsen er kommet med en skrivelse hvori man skal tage stilling til, hvad vi vil med vores Hyrdeengen. (ligger på vores hjemmeside under Information info skrivelse.) Vi opfordrer alle til at læse denne. (Er delt ud til dem der skal have print) Vi lytter til folks ønsker og holdninger og tager en beslutning derefter. Vi ser frem til et 2009 og de kommende år hvor vores tiltag i 2008 gerne skulle bære frugt. Tak for den opbakning og positive udmelding, som vi har fået i Mange hilsner Formand Michael Egvang

7

8 BUDGETFORSLAG GRF. HYRDEENGEN Likviditeter Budget Realiseret Budget Hjemmeside, info, kontorartikler m.v Møder, generalforsamling, bestyrelse, div. udvalg PBS Betalingsservice I alt kontor YouSee CopyDan Dong I alt TV signal Vedligehold af fællesareal Renovering af legepladser Renovering af voldområde Snerydning Renovering af flisebelægning - fællesstier I alt fælles arealer Festudvalg Diverse incl. gebyrer m.v Tilstandsrapport YouSee Udgifter i alt Ordinær Kontingenter: 199 parceller af kr Ekstraordinært kontingent 199 parceller af kr YouSee CopyDan Dong I alt TV signal Likviditeter på giro konto Indtægter i alt Overskud

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 1. Valg af referent og dirigent Dirigent no.7 / Kim Dyhring Referent no.37 / Bjørn Ryhding Dirigenten orientere om at generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere