Vejledning i brug af D6USU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brug af D6USU"

Transkript

1 Vejledning i brug af D6USU Uddannelsesinstitution EASY-A v

2 1. Introduktion til D6USU Uddannelsesinstitutionens sagsbehandling af tilmeldinger... 3 A. Klargøring til modtagelse af ansøgninger fra Jobnet i forbindelse med idriftsættelse 30. Juni Baggrundsinformation D6USU-løsningen på Jobnet... 6 A. Overblik over D6USU-løsningen på Jobnet... 6 B. Borgeren udsøger og tilmelder sig et kursus under 6 Ugers Selvvalgt Uddannelse... 7 C. A-kassen s behandling af borgerens ansøgning i henhold til ordningen 6 Ugers Selvvalgt Uddannelse 16 D. Begreber i D6USU-løsningen på Jobnet

3 1. Introduktion til D6USU Digitaliseringsløsningen D6USU (Digitalisering af 6 ugers selvvalgt uddannelse) på Jobnet.dk indebærer, at ledige via Jobnet kan udsøge og tilmelde sig de samme erhvervsfaglige kurser, som beskæftigede kan tilmelde sig via EfterUddannelse.dk. Uddannelsesinstitutioner, som anvender EASY-A, vil derfor skulle modtage og behandle tilmeldinger, som kommer fra Jobnet. Alle ansøgninger om kursustilmelding, som kommer fra Jobnet vil altid være godkendt af den lediges a-kasse. Denne vejleding gennemgår den lediges digitale tilmelding via Jobnet til uddannelsesinstitutionernes systemer(easy-a). Endvidere indeholder vejledingen (som baggrundsinformation) en beskrivelse af den lediges udsøgning og ansøgning om deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse på Jobnet, herunder a-kassens godkendelse af ansøgning om kursusdeltagelse inden ansøgningen om kursustilmelding sendes fra Jobnet til Uddannelsesinstitutionen via EASY-A. 2. Uddannelsesinstitutionens sagsbehandling af tilmeldinger Kursustilmeldinger fra Jobnet vil tilgå EASY-A på samme måde som tilmeldinger fra EfterUddannelse.dk. Når ansøgningen har nået EASY-A vil uddannelsesinstitutionen kunne se den som en almindelig pladstildeling. Når D6USU-løsningen via Jobnet sender en ansøgning om tilmelding afsted til EASY-A sættes der en markering på pladstildelingen, så det i EASY-A er muligt for uddannelsesinstitutionens sagsbehandler via tekst i fritekst-felt ( Oprettet via web af JobnetD6U )at se, at ansøgning om tilmelding kommer fra Jobnet.dk 3

4 Figur 1a: Kursustilmelding fra Jobnet D6USU I EASY-A A. Klargøring til modtagelse af ansøgninger fra Jobnet i forbindelse med idriftsættelse 30. Juni 2014 Inden uddannelsesinstitutionen kan modtage ansøgninger fra borgerne under ordningen 6 Ugers Selvvalgt Uddannelse, skal der åbnes op for modtagelse af disse ansøgninger i EASY-A. Uddannelsesinstitutionen åbner for modtagelse af ansøgninger i vinduet B936 Webservice autorisation. Der skal i dette vindue gives tilladelse til webservices W009, W027 og W034. Det er webservice-klienten 'DFDG-D6USU', der skal have lov til at anvende W009, W027 og W034. 4

5 Figur 1b: Web service autorisation i EASY-A 5

6 3. Baggrundsinformation D6USU-løsningen på Jobnet A. Overblik over D6USU-løsningen på Jobnet Nedenstående tilstandsdiagram viser hvordan en D6USU-kursussag kan bevæger sig igennem D6USUløsningen på Jobnet og ud til uddannelsesinstitutionen. Ansøgning indsendes Fase: Ansøgning Ansøgning modtaget Forsøg på træk på klippekort Afventer svar fra D6USU Klippekortservice Hævning afvist Afvist pga. manglende timer på klippekort Træk godkendt - Forespørgsel om D6USU kvalificering Afventer svar fra D6USU Tilmeldekvalifikationsservice Godkendes af a-kasse Godkendelse modtages Godkendt i D6USU Tilmeldekvalifikationsservice Afvisning modtages Afvist i D6USU Tilmeldekvalifikationsservice Afventer godkendelse af ansøgning fra a-kasse Godkendes af a-kasse Ansøgning afvist af a-kasse A-kasse afvisning modtaget A-kasse godkendelse modtages Ansøgning godkendt af a-kasse Ansøgning afsendes til UI Afventer svar fra UI Ansøgning afsendes til UI Afvist ansøgning godkendt af a-kasse Svar ikke modtaget fra UI på ansøgning Afvisning modtages Ansøgning afvist af UI Bekræftelse modtages Fase: Tilmelding Tilmelding bekræftet af UI Tilmelding annulleres af a-kasse Tilmelding annulleret af a-kasse Hold ændret af UI Genvalidering pga. ikke-triviel holdændring fejlet Hold igangsættes Hold ændret af UI Difference kunne ikke trækkes fra klippekort Hold nedlagt af UI Hold nedlagt Hold igangsat Fase: Deltagelse Deltagelse afbrudt af a-kasse Deltagelse afbrudt af a-kasse Fase: Afsluttet Hold nedlagt af UI Hold nedlagt Hold er gennemført Hold gennemført Figur 2 Proces for en kursussag under D6USU 6

7 B. Borgeren udsøger og tilmelder sig et kursus under 6 Ugers Selvvalgt Uddannelse Følgende afsnit beskriver de trin, borgeren skal igennem for at udsøge og tilmelde sig et kursus under 6 Ugers Selvvalgt Uddannelse via Jobnet. D6USU statussiden D6USU statussiden er borgerens indgang til 6 Ugers Selvvalgt Uddannelse på Jobnet.dk. Når borgeren har logget på Jobnet.dk, og i øvrigt opfylder kravene for at kunne benytte ordningen (borgeren skal være ledig dagpengemodtager, bl.a.), kan borgeren at enten navigere til D6USU statussiden via menuen til højre eller via notifikationen på Min Side, som vist i Figur 2. Figur 3: Min Side, med notifikation fra D6USU 7

8 En borger, der ikke tidligere har ansøgt om kurser på Jobnet.dk vil blive mødt af en statusside uden kursussager, som vist i figur 4. D6USU statussiden indeholder i stedet information om ordningen, herunder kravene for deltagelse, ordningens rammer, samt hvortil borgeren kan kontakte, såfremt borgeren har yderligere spørgsmål til ordningen (a-kassen). En borger, der har eksisterende kursussager (ansøgninger, tilmeldinger, deltagelse), vil få vist en liste over disse sager på D6USU statussiden (se senere). Figur 4: D6USU statusside uden kursussager 8

9 Fra D6USU statussiden er det muligt for borgeren at klikke videre og læse mere om ordningen. Figur 5: Siden for mere information om D6USU 9

10 Udsøgning af kursus Fra D6USU statussiden kan borgeren gå til kursuskataloget. Det er her borgeren kan udsøge aktuelle kurser at deltage på. Udsøgning af kurser i kursuskataloget sker på en enkelt side, som hvor søgeresultatet (de tilgængelige kurser) tilpasser sig efterhånden som borgeren angiver flere og flere kriterier. Der er følgende kriterier, som kan angives: Figur 6: Søgning i kursuskatalog Periode Angiver perioden, som kurset skal afholdes inden for. Fritekst Enten Kursusbeskrivelse, titel, eller andre data på kurset skal indeholde de angivne ord. Geografi Kurset skal ligge i angivne region eller postnummer / by. Kategori Kurset skal være kategoriseret under valgte kategorier Jo flere kriterier, der angives, jo mere snævert bliver søgeresultatet. 10

11 Hvert element i søgeresultatet indeholder overordnede informationer om kurset, herunder navn, antal hold, adresse hvor kurset afholdes, dato for næste holds påbegyndelse, kursets forbrug på ordningen, samt antal ledige pladser. Når borgeren har fundet et kursus af interesse, kan borgeren klikke videre til en detaljevisning af kurset og kommende hold. Figur 7: Kursus og kommende hold (testdata) På denne side kan ses mere information om kurset, herunder beskrivelse af kurset, forudsætninger, fag. Til højre ses kommende hold i kronologisk rækkefølge. Ved hvert hold ses periode for afholdelse, antal ledige pladser, tilmeldefrist og forbrug af timer under ordningen. Når borgeren har valgt hvilket hold, der ønskes deltagelse på, klikkes på Udfyld Ansøgning. 11

12 Ansøgning Fra kursussiden kommer borgeren til kursusansøgningssiden for D6USU. Figur 8: Ansøgningside 12

13 Det er på ansøgningssiden borgeren indtaster de nødvendige informationer, som bruges af a-kassen senere i forløbet til at vurdere, om borgerens ansøgning til kursusdeltagelse kan godkendes af a-kassen. Borgeren skal indtaste sit nuværende uddannelsesniveau, navn på uddannelse, samt, såfremt nuværende uddannelsesniveau er videregående, bekræftelse på at uddannelsen ikke er brugt i løbet af de seneste 5 år. Dertil skal borgeren supplere med en adresse til ansøgningen. Sidst skal borgeren bekræfte fuld ledighed og at informationerne er korrekte. Det er et krav, at borgeren indtaster alle ovenstående informationer for at kunne indsende ansøgningen. Borgeren indsender ansøgningen ved at klikke Ansøg og får vist kvittering for indsendt ansøgning. Figur 9: Kvittering for indsendt ansøgning Kvitteringssiden fungerer som en visuel bekræftelse på at ansøgningen er indsendt. 13

14 D6USU statussiden med kursussager Når borgeren har indsendt en eller flere ansøgninger, vil de fremgå på D6USU statussiden på Jobnet. Figur 10: D6USU statusside med kursussager I listen af sager er det muligt at se de overordnede informationer om kursussagen: status, kursets navn og kursets (holdets) periode. Ved hver sag er det muligt at klikke sig videre til Yderligere detaljer. Her kan 14

15 borgeren se detaljeret information om, hvad der er sket med kursussagen, samt mere information om kurset. Figur 11: Kursussagsdetaljeside (kursussag godkendt og efterfølgende annulleret) 15

16 C. A-kassen s behandling af borgerens ansøgning i henhold til ordningen 6 Ugers Selvvalgt Uddannelse Når borgeren har afsendt sin ansøgning på Jobnet, validerer Jobnet om den ledige har ret til at deltage i ordningen 6 ugers selvvalgt uddannelse og a-kassen godkender herefter ansøgningen om kursustilmelding. Herefter afsendes ansøgning fra Jobnet til uddannelsesinstitutionen om tilmelding til kursus. Ansøgningen fremsendes af eksisterende, elektroniske kommunikationskanaler, og vil fremgå som en almindelig pladstildeling i EASY-A. Ved tildeling af plads i EASY-A anskues kursussagen i D6USU ikke længere som en ansøgning, men som en tilmelding. A-kassen s kvalificering og sagsbehandling involverer ikke uddannelsesinstitutionen. Såfremt a-kassen vurderer, at borgeren ikke har ret til at deltage under ordningen, vil ansøgningen blive afvist og borgeren vil blive meddelt herom på Jobnet. Der afsendes derfor ingen ansøgning fra Jobnet og Uddannelsesinstitutionen involveres ikke i a-kassens afvisning af ansøgningen. D. Begreber i D6USU-løsningen på Jobnet I det følgende berøres kort nogle udvalgte begreber, som er gode at kende til under D6USU. Kursussager En kursussag er det centrale element, som lever hele vejen fra det tidspunkt, hvor borgeren indsender sin ansøgning på Jobnet.dk, til borgeren har gennemført sin deltagelse på holdet. Det er på kursussagen, hvorpå alle informationer bindes op, herunder kvalifikationer, godkendelser eller afvisninger, mv. En kursussag kan gå igennem 4 faser (Ansøgning, Tilmelding, Deltagelse, Afsluttet), samt et antal detaljetilstande (se tilstandsdiagram forrest i denne vejledning). Nyledige / Gammelledige I D6USU skelner vi imellem nyledige og gammelledige. Ved idriftsættelse af D6USU beregnes der for alle aktuelle, ledige dagpengemodtagere en uddannelsesaktivitetsperiode og der tildeles et klippekort med 0 timer. Disse borgere kalder vi i D6USUprojektet for gammelledige, da de påbegyndte deres ledighed før idriftsættelsen. Den beregnede uddannelsesaktivitetsperiode kan være udløbet, men behøver ikke at være det (hvis borgeren blev ledig for nyligt). Inden disse borgere dog kan ansøge via Jobnet.dk, skal de aktiveres af a-kassen. Nyledige i regi af D6USU handler om, at borgerne er blevet ledige efter idriftsættelsen af D6USU. Disse borgere vil få tildelt 222 / 180 timer på et nyt klippekort, når information om deres nyledighed når D6USU systemet. Der kræves ingen aktivering fra a-kassens side for at disse borgere skal kunne ansøge via Jobnet.dk. D6USU skæringsdato D6USU skæringsdatoen er 30/ Dato, som afgør fra hvornår nyledige vil få tildelt klippekort med 180 / 222 timer til brug under D6USU ordningen. 16

17 Maskinel kvalifikation / genkvalifikation Maskinel kvalifikation af en ansøgning består af en samling enkeltkvalifikationer, som udføres når ansøgningen indsendes af borgeren på Jobnet.dk. Hvis en af disse enkeltkvalifikationer ikke består, bliver det samlede resultat for kvalifikationen negativ, og borgerens ansøgning stoppes og den ledige henvises til a-kassen. Hvis en ansøgning maskinelt godkendes, og efterfølgende bliver godkendt af a-kassen, sendes ansøgningen videre til uddannelsesinstitutionen. Såfremt ansøgningen bliver godkendt af uddannelsesinstitutionen, betragtes ansøgningen nu som værende en tilmelding. I perioden frem til igangsættelse af holdet kan der ske ikke-trivielle ændringer til holdet. Ikke-trivielle ændringer defineres som ændringer til enten holdets afholdelsesperiode eller det nominerede antal timer. Hvis disse ændres af uddannelsesinstitutionen, udføres der genkvalifikation på alle kursussagerne, der er oprettet på holdet. Hvis resultatet af en genkvalifikation er positiv (perioden er fortsat inden for rammerne og / eller differencen af timer kunne trækkes fra klippekortet), vil borgeren fortsat være tilmeldt til holdet. Hvis resultatet af en genkvalifikation er negativt, stoppes kursussagen, en annullering af tilmeldingen fremsendes til uddannelsesinstitutionen, og borgeren notificeres på Jobnet.dk (dette negative resultat kan ikke overstyres af a-kassen). 17

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere