BILAG UDVIKLINGSPLAN. Oksbøl 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG UDVIKLINGSPLAN. Oksbøl 2020"

Transkript

1 BILAG UDVIKLINGSPLAN Oksbøl 2020

2 INDSATSOMRÅDER TIL OKSBØL 2020 I samspil med naturen 1. Outdoorpark West 2. Overnat i Oksbøls unikke natur 3. Danmarks største galleri i naturen 4. I skovens dybe stille ro 5. Oksbøls klatre- og forhindringsbane 6. Danmarks dejligste by for hunde og deres ejere 7. Aktivitets- og pistekort 8. Actionpark i grusgraven Byens rum 9. Vestergade som butiksarkade 10. Multihus og Torv Udbygning af Panser- og Brandbilmuseet 12. Relancering af Oksbøl Bypark 13. Kulturnat Fritid og læring 14. Læring og aktivitetscenter 15. Idræts- og adventure høj- eller efterskole i Oksbøl 16. Lejrskoledestinationen Oksbøl 17. Bedre idrætsfaciliteter Den synlige forbindelse 18. Indfaldsvej til Oksbøl 19. Bedre offentlig transport 20. Bedre forhold for de bløde trafikanter i Borre 21. Flygtninge stien 22. SMS-kæde for aktiviteter i Oksbøl by 23. Gratis wi-fi i Oksbøl by

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I SAMSPIL MED NATUREN... 4 Outdoorpark West... 5 Overnat i Oksbøls unikke natur... 6 Danmarks største galleri... 8 I skovens dybe stille ro... 9 Oksbøls klatre- og forhindringsbane Danmarks dejligste by for hunde og deres ejere...12 Aktivitets og pistekort Actionpark i grusgraven...15 BYENS RUM Vestergade som butiksarkade...17 Multihus og Torv Udbygning af Panser- og Brandbilsmuseet...21 Relancering af Byparken Oksbøl Kulturnat i Oksbøl FRITID OG LÆRING Lærings og aktivitetscenter Idræt og Adventure høj eller efterskole i Oksbøl...28 Bedre idrætsfaciliteter...30 Fra muld til spiseligt guld i dit lokalområde...31 Lejrskoledestinationen Oksbøl Fitness i det fri...34 DEN SYNLIGE FORBINDELSE Indfaldsveje til Oksbøl Bedre offentlig transport...38 Bedre forhold for de bløde trafikanter i Borre...39 Flygtningestien...40 SMS-kæde for aktiviteter i Oksbølby.dk...42 Gratis wi-fi i Oksbøl by...43 Man skal selvfølgelig leve og bo i Oksbøl...44 Øvrige deltagere den synlige forbindelse...45

4 I SAMSPIL MED NATUREN

5 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Outdoorpark West Der skal skabes et mountainbikeområde, der også kan fungere som skisportssted om vinteren. Der skal etableres ruter af varierende sværhedsgrad. Ruterne skal etableres, så man både kan løbe, gå og cykle på de samme ruter. Der skal være mulighed for at leje grej og cykler. Derudover skal der laves baser med toiletter på ruterne. Dette kan gøres ved at udnytte eksisterende muligheder. Naturstyrelsen og Varde Kommune godkender et sundhedsspor. Lokalplanen for området skal undersøges, og der skal søges om evt. ændringer. Oksbøl Mountainbike kan evt. i samarbejde med DGI udarbejde ruter. Finansiering kan evt. søges hos DGI eller private fonde og offentlige puljer. s plantager og Broeng Grusgrav. Derudover skoven ved idrætscenteret. Der skal søges finansiering og tilladelser. Der skal udarbejdes ruter, og ruterne skal klargøres bl.a. med skiltning og informationer via QR-koder. Der skal skabes et samarbejde med de overnatningstilbud, der findes i området. Tidsperspektiv 2016 Deltagere Max Marbæk Chanette Plauborg Niels H. Nielsen Rasmus Askov Keld Reinholt Pernille Dethlefsen 5

6 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Overnat i Oksbøls unikke natur Der skal laves faste shelter-bebyggelser og stilles mobile shelters til rådighed i naturen, så både borgere og gæster kan opleve naturen på tæt hold. Finde egnede lokaliteter. Skabe nødvendige faciliteter til pladserne. Opføre shelters og bålpladser m.m. Evt. bygning af mobile shelters. Kortlægning af placering og sammenhæng til aktiviteter nær den pågældende lokalitet og andre naturovernatningsmuligheder i kommunen. Etablere booking system. Evt. beskæftigelses projekt for ledige Søge tilladelser hos kommunen om placering og indhold for de enkelte overnatningspladser. Finde det unikke sted for placering af pladserne. Sikre gode adgangsforhold evt. handicapvenlige. Finde samarbejdspartner/leveringspartner af shelters m.m. Fonde- og puljesøgning Partner til administration og vedligeholdelse evt. Danhostel/ campingplads/ Samuelsgården / spejderne. Frivillige til at den daglige vedligeholdelse Skabe og indgå i et netværk med Naturstyrelsen (erfaring, ansøgninger) Unikke steder med stor naturværdi/oplevelse for de overnattende. Kunne evt. være områder nær skoven eller grusgraven. Etablering af frivillig arbejdsgruppe. Hvor kan overnatningspladserne placeres? Hvem skal opføre shelters? Hvilken finansieringsform (køb, leje, frivillige) Undersøg ejerforhold og afklare muligheder for placeringen. Indgå i et samarbejde med jobcenter. Lave fysisk kort, brochure. Lave aftale med Danhostel/campingplads/ spejder og Naturstyrelsen. 6

7 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE Tidsperspektiv Opstart 2016 færdiggøres i 2017 Deltagere Thomas Mortensen 7

8 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Danmarks største galleri Kunstudstillinger placeret i naturen i sommerhalvåret, som giver de besøgene en spændende kulturel oplevelse. Projektet har til hensigt at overraske og give uventede positive oplevelser af kunstudstillinger i naturen. Det skal være en bredspektret kunstudstilling. Udstillingerne skal være dynamiske hvad angår tid og sted. Tilladelse fra Varde Kommune Mulighed for parkering nær udstilling. Økonomi eller frivillighed til kunstnere der vil udstille. Der kan søges om legater eller fonde for etablering af projektet. Evt. Indgå i et samarbejde med Kultur og Fritid i Varde Kommune Etablering af frivillig arbejdsgruppe. i og omkring Oksbøl. Etablere projektgruppe der arbejder videre med tilladelser og en vision for projektet og model for gennemførelse. Finde arrangører/galleri/kunstnere til udstillinger. Tidsperspektiv Opstart 2017 Deltagere Annita Hensel Kate Skjerning Ann Møller Tessa Tøstesen Esther Skovhus Mette Frydendahl Torbensen Ulla Glibstrup Erik Mathiasen Dorte Vind Nielsen 8

9 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen I skovens dybe stille ro Der skal være mulighed for at tage på en stille og rolig skovtur for lokale og turister uden at blive forstyrret af cyklister. Stierne skal være let tilgængelige, og ikke kræve den store kondition at forcere. Der etableres ruter i naturen, hvor man ikke føler sig generet af andre brugere, men kan færdes og opleve at være i naturen. Der skal være eller etableres stier. Der skal indhentes tilladelse fra lodsejerne og stierne skal vedligeholdes evt. af frivillige. Indgå i et samarbejde med Varde Kommune, Kultur og Fritid og Natur og Park samt relevante foreninger. Søge midler til etablering af ruter samt til div. information. Etablere en arbejdsgruppe bestående af frivillige for fremtidig pleje og drift. Forskellige egnede steder i det tidligere Blåvands huk kommune. Nedsættelse af arbejdsgruppe. Skabes kontakt til naturstyrelsen og andre lodsejere af naturområder. Undersøge muligheder for et samarbejde med Naturpark Vesterhavet. Indgå i dialog med Varde Kommune omkring placering og etablering samt evt. tilladelser.. Tidsperspektiv Deltagere Bent Jakobsen Betty Thoning Erik Mathiasen Hanne Plesner Marianne Lorenzen Margrethe Pedersen 9

10 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Oksbøls klatre- og forhindringsbane Fremhæv Oksbøls fantastiske natur og historie via en interaktiv appel til og udvidelse af andre tilbud til udendørsliv i og omkring Oksbøl - i form af en klatre- og forhindringsbane både på skovbunden og i trækronerne. En klatre, krybe, rutsje, gå, rulle, løbe park som en slags labyrint gennem Oksbøl skov. Der skal være baner med forskellige sværhedsgrader og muligheder for samarbejde, så der noget for alle aldre i alle familier. Skolen og andre institutioner samt Lejrskoler (endnu et trækplaster til byens sovetilbudssteder) skal have mulighed for at bruge den i deres undervisning fx rollespil, natur og teknik, biologi og idræt, hjemkundskab etc.. Banen kan knyttes sammen med undervisning via mobil teknologi. Indhentning af tilladelser til etablering i de gældende lokaliteter. Der skal skaffes finansielle midler til at etablere forhindrings- og klatrebanen. Søge midler til etablering af banen. Frivillig arbejdskraft, evt. produktionsskoler eller lign. Nedsættelse af frivillig arbejdsgruppe til drift og vedligeholde. Hans Lund (aktionsbane mv. I skoven.) kan evt. kontaktes, samt savværket i Oksbøl. Endelig kan der sikkert med fordel også rettes henvendelse til fætrene Lars og Anders Ulrich, ejerne og opfinderne af Gorillaparkerne ved Vejle og Svendborg Lokal befolkning kan være med i og omkring projektet fx gennem en navnekonkurrence + en hurtigheds konkurrence hvert år i forbindelse med byfesten og/eller en udvidelse hvert år af banen/parken. Skoven måske bedst mod Strandvejen, men hvor den egner sig bedst med diverse træsorter. 10

11 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE Kontakte personer/ institutioner der besidder viden inden for området. Skitsering af bane Søge fonde og puljer Indhentning af tilladelser fra kommunen. Etablering af selve banen. Sikkerhedsgodkendelse af banen. Tidsperspektiv Deltagere Stine Willadsen Mette Frydendahl Torbensen Thomas Mortensen Thomas Schmidt Jesper M. Pedersen 11

12 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Danmarks dejligste by for hunde og deres ejere Oksbøl skal være hundeejernes førstevalg. Vi skal tiltrække nye borgere, da mange familier har hund. Samtidig skal vi gøre os attraktive for de mange tyske turister, der medbringer deres hund på ferie. Danmarks største hundeskov Med Danmarks længste agilitybane Hundelabyrint Udfordringsbane for hundenæser (søge-bane) Faciliteter til grill, familiehygge og shelters for hundefamilier med hunden løs Hundebadesø i skoven Hunde er velkomne i byrummet: Legeplads til hunde i Oksbøl C (ved siden af børnelegeplads) Luksus hunde-p med overdækkede hunde-p, madrasser og vandskåle Oprette en hundedagpleje, hvor man kan få sin hund passet for en dag (som lokal eller turist), eller have den til at gå i dagpleje efter svensk model. Hundekiks på alle offentlige steder. Ældrevenlig hundelufterute med mange bænke i by og skov. Skraldespande og plastikposer tilgængelige overalt. At naturstyrelsen bakker op og lægger skov til og evt. materialer/samarbejde. At der oprettes en gruppe frivillige, der vil bygge agility-bane og søge tilskud til det. At byens forretningsdrivende tager konceptet til sig. At der er nogen, der vil tømme skraldespande og sørge for poser. Mange hundeejere i Oksbøl Naturstyrelsen Søge fonde og puljer Oksbøl C Aal plantage 12

13 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE Aftale med naturstyrelsen Søge penge til agilitybane og hundeleg i byen Borgergruppe opbygning Vedligeholdsgruppe Tidsperspektiv 2,5 år fra nu. Deltagere Bente Mette Bjerrum Jensen 13

14 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Aktivitets og pistekort At lave et aktivitets- og pistekort både på papir og som app over by og skov med alt hvad der findes i byen og skoven. At lave et kort på både papir og som app over byens butikker, museer, aktiviteter, stier, cykelruter mm.. Skovruterne skal laves som et pistekort ligesom i skiområder, hvor man kan se hvordan ruterne i hele området hænger sammen, og hvilke sværhedsgrader de har. at der er opbakning blandt de handlende og muserne at der er lokale, der vil kortlægge pisterne at der udarbejdes en definering af sværhedsgraderne på pisterne samarbejde med ProVarde og Varde Kommue, moutainbikeklub, forsvaret, motionsklubber, NaturKulturVarde de har formentlig mange af informationerne søge pulje og fonde til finasiering finde lokale kræfter der kan udvikle en app (fx skolen eller Samuelsgården) Oksbøk og omegn lave et oplæg om pister, sværhedsgrader og interessenter til møde med Varde Kommune og ProVarde kontakte interessenter skabe overblik over virksomheder, attraktioner, foreninger, aktiviteter osv. finde en der kan udvikle appen Tidsperspektiv Projektet kan startes i 2015 og skal løbende opdateres parallelt med at andre projekter færdiggøres. Deltagere Anja Sørup Mortensen 14

15 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Actionpark i grusgraven At udnytte grusgraven bedst muligt og skabe en attraktion for både lokale og turister. Ideer til indehold i actionparken: Lave svævebane over søen Etablere campingmuligheder/campingplads Bygge shelters Lave forbindelse til byen fx med Gondol-svanebåde Bygge grill og bålhytte Etablere Mountainbike bane Etablere parkområder med fx cykel- og vandrestier Etablere friluftteater Forslag til vandaktiviteter: Ferskvandssø Vandski Dykkerskole, Sejlads kano/kajak Fiskeri Varmtvandsbassin til vinterbadning Forslag til standaktiviteter: Beachvolley Ladder Golf Strandfodbold Strandhåndbold søges tilladelser finde samarbejdes partner udarbejde en plan for område med oplæg til etaper gå i dialog med Varde Kommune at der kan findes de økonomiske midler Fonde og puljer Lokale interessenter der kan understøtte arbejdet Grusgraven Lav en plan for udvikling af grusgraven hvilke delen vil man starte med og finde ud af hvad der er muligt. Søge tilladelser og derefter fonde til finansiering. Tidsperspektiv 2020 Deltagere Anja Mortensen Thomas Mortensen Søren Danielsen 15

16 BYENS RUM

17 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Byens rum Vestergade som butiksarkade Vestergade skal være landets vestligste overdækkede butiksarkade, hvor vi etablerer et stemningsfyldt vandløb, og integrerer denne i den nye version af Vestergade. Vestergade ændrer status til gågade. For at skabe hygge og tiltrækning til stedet, skal der etableres et vandløb fra starten af Vestergade. Her skal den udspringe i et flot springvand og herefter Slingre ned ad Vestergade som en lille bæk. Vestergades facader skal renoveres eller rives ned og genopbygges i gammel stil, ligesom husene føres op i to plan for at få detaljerne frem og skabe atmosfære. Vestergade skal summe af liv, uafhængigt at vejret. Derfor skal den forsynes med en buet overdækning i tagrendehøjde, der kan køres ud og ind efter behov. For at tiltrække erhvervsdrivende til Vestergade, skal huslejen sættes lavt den første tid. Der skal anlægges en legeplads på den tomme grund syd for Turisthotellet. At der er vand nok i grøften. Der skal sandsynligvis pumpes vand til udspringet for at få det rigtige fald. Lokalplanerne skal undersøges. Der skal tages hensyn til evt. bevaringsværdige huse. Infrastrukturen omkring Vestergade skal ændres, så beboere og erhvervsdrivende kan køre til og fra. Finansieringen af ombygningen forventes at blive dækket af lejeindtægter, da der skal etableres lejeboliger på 1. og 2. sal. Der skal søges fonde og puljer. Øvrig finansiering kræver generøse private investorer, der kunne have en interesse i projektet. Der er tale om området ved Vestergade. Det strækker sig fra krydset Torvegade/Østergade og ned til SuperBrugsen. 17

18 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Der skal søges finansiering Det skal undersøges, hvorvidt og i hvilket omfang, Varde Kommune vil gå ind i projektet og hjælpe med arbejdstimer og penge. Tidsperspektiv Workshop inden sommerferien 2015 Pilotprojekt 4. Kvartal 2015 Inddrage lodsejere/projektfremlæggelse 1. Kvartal 2016 Forventer at afslutte projekteringsfasen ved udg. Af 2016 Finansiering og licitation Spadestik i starten af 2018 Indvielse 2020 Deltagere Richard Skak Andreasen Stefan Jull Dan Neessen Anne Mette Jensen Thomas Mortensen Margrethe Pedersen Jonna Kristensen 18

19 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Byens rum Multihus og Torv 2020 At lave en multihus, hvor der er gode rammer for udvikling af byens unge og øvrige musikere. Multihuset skal bidrage til at skabe liv både i og omkring huset (torvet). Multihuset og Torvet Multisalen (som er opdeleligt) skal bruges til musik, foredrag, kunstudstillinger, basar, digtoplæsning og evt. biograf. I hall en skal der være turistinformation og café Torvet skal lives op med aktiviteter Der skal være en mobilscene, som kan flyttes rundt på torvet efter behov Ravmuseets bygninger skal overtages Lokalplanerne skal undersøges Der skal oprettes kontakt til interesserede parter, der vil leje øvelokalerne, optræde i huset, udstille i lokalerne Bygningens stand skal undersøges og der skal gives en overslag på hvad det vil koste at istandsætte huset. Der skal laves en plan for hvordan Mulithuset skal udformes. Kommunalt tilskud. Der søges fondsmidler og puljer Der skal findes private investorer. Det nuværende Ravmuseum samt torvet, hvor der skal være koncenter, udstillinger og events. Projektet skal integreres med tiltag i bybilledet, hvor fx Superbrugsen, Plejecenter Pohøj, Hjemmet og Biblioteket skal inddrages. De næste skridt for at indfri hovedidéen er at: Finde tovholder og en projektgruppe, der holder styr på projektet I fællesskab opstille den præcise projektidé, der skal arbejdes videre med Undersøge kilder til finansiering Skabe samarbejde med Samuelsgården Søges fonde Få inspiceret byen bygningen og udarbejde en plan for indretningen Når projektet er oppe at køre, kan det anvendes året rundt 19

20 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Tidsperspektiv Ravmuseets udstilling flytter til Museumcenter Blåvand i 2017, hvorefter indretningen af bygningen kan påbegyndes. Der undersøges om der kan gøres noget for at fremskynde processen. Deltagere Michael Moesgaard Elsebeth Hansen Jesper Steensbeck Marianne Lorenzen Margit Strandbygaard Stine Willadsen Niels H. Nielsen Pernille Dethlefsen 20

21 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Byens rum Udbygning af Panser- og Brandbilsmuseet Museet udbygges til en eventpark, således at der kan skabes en unik oplevelse, der kan trække endnu flere besøgende til Oksbøl. Museet udbygges ved at inddrage en tilstødende mark. Centralt på marken skal der etableres tre stenhuse med kælder i tilknytning til et brandtårn. Husene skal være indbyrdes forbundet via et kloaksystem. Uden for det bebyggede areal skal der indrettes grøfter, forhøjninger, opsætning af telefonstolper, tovbaner og andre grænseoverskridende faciliteter. Omkring denne bebyggelse og øvrige faciliteter kan der gennemføres: brandslukning og røgdykning topartsøvelser under anvendelse af laserduelvåben improviserede forhindringsbaner klatreøvelser, herunder rappelling grænseoverskridende aktiviteter i højder og i mørke rum kørsel med store køretøjer Der kan i tilstødende bygninger indrettes café, toiletter og souvenirbutik Køb af marken der ligger øst for museet samt ridehallen, der ligger øst for marken. Begge faciliteter er til salg. Se bilag Søge byggetilladelser til brandtårn og 3 huse samt eventanlæg. Se bilag 2 og Tilladelse til skiltning ved omfartsvejen (opsætte køretøjer og skilte på skrænten ned mod omfartsvejen og på jernbanebroen). Skiltning kan også gælde for andre aktiviteter i Oksbøl. Se bilag 2 4. Der ansættes mindst 3 medarbejdere: En daglig leder og administrator samt kustode på museer En medarbejder til billettering og rengøring i receptionsområdet En autoriseret klatreinstruktør og kustode med håndværksmæssig baggrund så vedkommende også kan vedligeholde faciliteterne 21

22 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Der skal skaffes økonomiske midler til køb af jord og bygninger Frivillig arbejdskraft til vedligehold og kørsel af og med køretøjerne Driftsfinansiering dette kan formentlig skaffes via entréindtægter samt ved afholdelse af events på udeanlæggene, herunder bl.a. firma- og foreningsudflugter samt skoleudflugter. Ligeledes kan faciliteterne udlejes til Brandog rednings øvelser for eksempelvis EUC samt forskellige redningskorps. ligger i Industrizone, hvilket betyder færre restriktioner med hensyn til højder på bygninger samt støj. Se vedlagte bilag: Bilag 1: Plantegning over de to områder, der ønskes anskaffet Bilag 2: Grovskitse, der viser områdets eksempelvise indretning Bilag 3: Grovskitse over Brandtårnet samt et forslag til et hus Der etableres en museumsorganisation. Der udfærdiges en handleplan til brug for fundraising. Der skaffes penge til køb af jord og bygninger. Ansøgninger om byggetilladelser, miljøgodkendelser samt arbejdssikkerhedsgodkendelser udfærdiges. Ansøgninger om tilladelser til anvendelse af udgåede militære laserduel systemer udfærdiges. Branding af Danmarks mest autentiske museums- og eventpark, hvor alle aktiviteter har baggrund i originalt Brand- og militært materiel Tidsperspektiv 1. år: Etablering af en bygge- og museumsorganisation Fundraising Ansøgninger samt bygge- og plantegninger 2. år: Byggeåret 3. år: Etablering og ibrugtagning Deltagere Bo Hagsten Hans J. Marcussen Thomas Nielsen Thorben B. Petersen 22

23 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Byens rum Relancering af Byparken Oksbøl Livet skal tilbage i den gamle park, så den igen bliver et hyggeligt samlingspunkt for byens borgere og besøgene. Den gamle park skal renoveres, så den igen kan blive et dejligt samlingspunkt i byen. Parken skal gøres til byens nye samlingspunkt rumme en eller flere store, dejlige legepladser have en multibane til boldspil (fodbold, basket, hockey etc.) have en bålhytte, så det bliver muligt at grille i parken have flere borde/bænke-sæt til gæsterne rumme offentlige toiletter afspærres rundt om søen og ved rensningsanlægget, så man trygt kan færdes i parken belyses, så man kan færdes der i aftentimerne Lokalplanen for området skal undersøges. Det skal undersøges, om der findes konkurrerende tiltag i området. Det skal undersøges, om byens borgere samt erhvervsdrivende er interesserede i at støtte op omkring projektet. Finansielle ressourcer: Der skal søges fondsmidler m.m. Der skal skabes kontakt til private investorer, som kan have interesse i projektet Der skal søges sponsorater, materialer m.m. hos lokale virksomheder Derudover er forventningen, at man kan samle en masse frivillige blandt byens borgere, som er villige til at putte en times arbejde eller to ind i projektet. Der er tale om parken, som ligger bag Oksbøl børnehave. 23

24 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Lokalplanen skal undersøges Søen skal renses op og der skal sikres gennemløb Jorden skal drænes for vand Økonomiske midler skal søges hos fonde, sponsorer, private investorer m.m. skal ombygges Tidsperspektiv Forarbejdet starter i 2015 og forventes at tage 6 mdr. Omdannelsen af parken forventes af tage yderligere mellem 6-12 mdr. Deltagere Michael Winther Margit Strandbygaard Nanna Hensel Hans Lauridsen Bente Møller Thomas Mortensen 24

25 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Byens rum Kulturnat i Oksbøl At lave en kulturnat i Oksbøl med åbne butikker, musik, aktiviteter osv. Kulturnatten skal bestå af: Åbne butikker i Vestergade Livemusik på torvet Cafehygge på turisthotellet Boder hvor folk kan sælge ud af deres ting Kunstudstilling m. lokalkunst Byvandringer/flygtningemuseumsvandringer hvor der fortælles historier fra byen eller om flygtningelejren Aktiviteter/udstillinger på skolen for og af børn Aktiviteter på brandbilmuseet og flygtningemuseet At der kan findes ildsjæle At butikkerne er interesseret Findes finansiering Det skal primært være frivilligt arbejde. Men der skal findes penge til markedsføring, betaling til musiker mm. Torvet, Vestergade, Hallen, (efter håndenudvide det til at også involvere skolen, flygtningemusset, panser- og brandbilsmusset) Finde tovholder og lave projektgruppe. Præcisere aktiviteter Aftale med butikker, museer, skolen, hallen osv. Finde musiker og kunstner Tidsperspektiv Det er muligt at få det op og stå til august, hvis der er interesse for det. Derefter skal være en tilbagevendende begivenhed. Deltagere Stine Willadsen Anja Sørup Mortensen 25

26 FRITID OG LÆRING

27 FRITID OG LÆRING PROJEKTBESKRIVELSE Fritid og læring Lærings og aktivitetscenter At skabe et lærings og aktivitetscenter på benene, hvor udeskole, institutioner, lokale landbrug, idrætscenteret og flygtningemuseet inddrages. At få Den røde tråd til foruden at gælde i skole, SFO og klub til også at dække aktivitetslivet med foreninger, institutioner og centre i Oksbøl. Aktivitetscenteret kan indeholde en lang række elementer: Rappellingcenter i samarbejde med BS. Christiansen. Kursuscenter for udeskole m.m. Forenings-SFO / AktivitetsSFO Aktiv Åben Skole i Oksbøl. Børneaktiviteter. Teambuildingkurser med overnatning i naturen. Børn skal med lokalt afsæt have mulighed for at lære at dyrke egne råvarer og herefter tilberede mad med råvarerne. Naturstyrelsen og andre lokale interessenter inddrages. At der kan findes bygninger og/eller arealer At der kan findes midler lokalt og gennem fonde. Egenbetaling ved nogle af aktiviteterne Der skal søges puljer og fonde Der skal findes sponsorer og lokale handelsaftaler Skole, Miniklubben, Samuelsgården, lokale landbrug, Idrætscenteret, udeskole basen og Flygtningemusem mange af Oksbøls institutioner kan inddrages i dette projekt. Der findes en tovholder, og der udarbejdes en projektplan. Der søges tilladelser. Tidsperspektiv Opstart Deltagere Erhardt Jull Steen Jull Jensen Jytte Gammelgaard Lajla Simonsen 27

28 FRITID OG LÆRING PROJEKTBESKRIVELSE Fritid og læring Idræt og Adventure høj eller efterskole i Oksbøl At lave en skole der på sigt består at to instanser - en efterskole og en højskole, der har speciale indenfor det sport, idræt, outdoor, natur og adventure som vi har adgang til i Oksbøl. Skolerne kan specialisere sig indenfor nogle af følgende områder: Natur/outdoor/friluft/adventure (projekter under I samspil med naturen ) Jagt Fiskeri O-løb Halsport (håndbold, badminton, gymnastik mm) Svømning Ridning Fodbold (Atletik) På skolen tænkes det også, at der skal udbydes træneruddannelser, og ligeledes skal skolen og evt. øvrige instanser i Oksbøl, sammen kunne danne ramme for kurser og samlinger, som forskellige organisationer (fx DBU, DHF, DGI m.fl.) ønsker at afholde. Skolen skal naturligvis også have et højt fagligt niveau både bogligt og i den øvrige undervisning og sportslige aktivitet. for at projektet kan udføres: Der skal findes egnede bygninger, eller en egnet grund. Lokalplanen for området skal undersøges. Der skal ikke være lignende tiltag i Oksbøls nærområde. Finansieringen til projektet skal på plads, og diverse tilladelser skal søges og indhentes. Dernæst kan etableringen af skolerne påbegyndes. Når skolerne er etablerede, skal der ansættes personale, samt findes ledere og bestyrelse. til projektet: Egenbetaling Statstilskud Fonde Sponsorater og lokale handelsaftaler 28

29 FRITID OG LÆRING PROJEKTBESKRIVELSE er ikke fastlagt. Fx ved den gamle løjtnantsskole på Strandvejen (da vi har hørt den snart bliver sat til salg) Fx i nærheden af idrætscentret Fx i nærheden af grusgraven Der skal etableres projektgruppe og findes en tovholder. Alt efter, hvilke projekter i udviklingsplanen, der realiseres, skal dette projekt tilpasses. Det skal vurderes, om der i første omgang kun skal laves en efterskole eller en højskole. Der skal findes egnede bygninger eller grunde, hvori/hvorpå projektet kan realiseres. Tidsperspektiv Projektet vil først kunne realiseres, når vi ved mere om, hvilke andre projekter, der føres ud i livet, hvis skolen vel at mærke skal specialisere sig inden for outdoor, adventure og friluft. Her tænkes der naturligvis primært på de projekter, der ligger under I samspil med naturen. Derfor er projektet et af de senere projekter der skal realiseres, måske med start i , eller så snart der vides mere om ovennævnte projekter. Deltagere Anja Sørup Mortensen Henning Sørup Mortensen Ulla Linding Dorte Vind Nielsen Bent Goul Stine Willadsen Thomas Mortensen 29

30 FRITID OG LÆRING PROJEKTBESKRIVELSE Fritid og læring Bedre idrætsfaciliteter Byens idrætsfaciliteter omkring skolen og idrætscenteret skal samles, så kvaliteten af dem øges til glæde for hele byen. Dette giver bedre muligheder for samspil imellem byens idrætsforeninger. Etablering af kunstgræsbaner, fodboldbaner Ny belægning på atletikbane Beach- og kidsvolleybaner På sigt en flytning af boldklubben fra stadion til idrætscentret. At der er interesse fra skolen, boldklubben og idrætscentret. At lokalplanen giver mulighed for tiltagene. At der kan findes økonomiske midler til at realisere projektet. Søge tipsmidler og andre fonde Hvem ejer banerne ved stadion, og hvor meget af projektet kan finansieres ved salg af disse som byggegrunde? Hvem skal stå som ejer og evt. finde det resterende beløb? vest for idrætscentret mellem tennisbanerne og Skolevænget. Undersøge, om der er interesse fra skolen, boldklubben og idrætscentret. Undersøge lokalplan for området. Der skal nedsættes et idrætsråd hvor interessenterne er repræsenteret. Tidsperspektiv Afhænger af lokalplaner for idrætscenterets område og det nuværende stadion. Deltagere Lisbeth Graversen Thomas Mortensen Hans Nygaard Christiansen Stine Willadsen Emil Møller 30

31 FRITID OG LÆRING PROJEKTBESKRIVELSE Fritid og læring Fra muld til spiseligt guld i dit lokalområde Børn skal lære at dyrke egne, gode råvarer, få viden om sunde kostvaner og lære at tilberede mad med brug af de dyrkede råvarer og lære om fødevareproduktionen i nærområdet. Børn skal have mulighed for at lære at dyrke egne råvarer og herefter tilberede mad med råvarerne. Endvidere skal børnene lære om råvareproduktionen i lokalområdet og have mulighed for at bruge disse i madlavningen også. Tanken er at madlavningen skal foregå i tilknytning til området med råvarerne. Det kunne være en bygget udekøkken, grill, bålsteder m.m. Der skal være interesse blandt børn til at deltage. Der skal findes steder, hvor der er mulighed for at have køkkenhaver. Endvidere skal der være landmænd som kan medvirke til at lære børnene om fødevareproduktion. Her tænkes på mælk, kød (gris, får, ko, kylling), evt. fiskemuligheder Private med særlige kompetencer og interesser Finasiering evt. ved at søge fonde og puljer til grønne ildsjæle. I periferien af Oksbøl by findes landbrug, fritidslandbrug som kunne være anvendelige til formålet. Der skal nedsættes en projektgruppe til iværksættelse af projektet. Endvidere skal der blandt de lokale findes bidragsydere (bønder, kokke, jord til dyrkning, m.fl.). Tidsperspektiv Opstart omkring Deltagere Margit Buhl 31

32 FRITID OG LÆRING PROJEKTBESKRIVELSE Fritid og læring Lejrskoledestinationen Oksbøl At gøre Oksbøl til en af Danmarks mest attraktive lejrskoledestinationer Oksbøl rummer både kultur- og naturelementer samt faciliteter, der kan gøre stedet til et meget attraktivt lejrskole-område. Flygtningemuseet skal bruges af lejrskoler Nationalt/Internationalt møde mellem lejrskolegæster og lokale unge Gøre brug af alle faciliteter, herunder Samuelsgården Lokale aktører skal gå sammen for at skabe pakker Cykel-park evt mountainbikes kan indkøbes i samarbejde med Samuelsgården, så man i fællesskab kan sikre vedligehold. Kan bruges lokalt og udlejes til eks. Lejrskoler. Frivilliggruppe omkring Flygtningemuseet kan evt. indgå i levendegørelse/aktiviteter i forbindelse med barak-overnatning Samarbejde mellem: Lokale ildsjæle / kommende venneforening til flygtningemuseet Museet for Varde By og Omegn Samuelsgården Idrætscenter Danhostel Buskørsel eks. Michaels sightseeingbus Instruktører til naturoplevelser ect. M.fl. Lokale ønsker at bakke op om gode lejrskoleoplevelser i Oksbøl. Samuelsgården vil gerne stille fysiske faciliteter som u-klubben og dyrgården mm til rådighed, og etablere mulighed for internationale møder mellem elever. Der planlægges mulighed for at overnatte i barak i forbindelse med det kommende flygtningemuseum. Der er allerede taget initiativ til at skabe lejrskole-pakker mellem Danhostel / Idrætscentret / museet, som der kan bygges videre på. 32

UDVIKLINGS- PLAN. Oksbøl 2020.»Tryghed midt i naturen«

UDVIKLINGS- PLAN. Oksbøl 2020.»Tryghed midt i naturen« UDVIKLINGS- PLAN Oksbøl 2020»Tryghed midt i naturen« Forord Hvad får over 175 borgere til at investere et hav af timer på Oksbøls udvikling? Det nemmeste er vel egentligt at læne sig tilbage og se på,

Læs mere

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Intern stafet i kommunen - alle kan deltage. Mål at 95 % deltager evt. en fakkel, der skal rundt i hele kommunen Kommunen og foreninger

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj RAPPORT vedrørende Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj Version: 1.0 Dato: 2-6-2014 Udfærdiget af: Peter Kiilerich, Arbejdsgruppen omkring Multihuset i Hjortshøj Resumé Arbejdsgruppen omkring

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Program til møde Den 11. maj 2015 kl. 18.30-21.30 Skibby Sognegård 18.30 Velkomst 18.35 Oplæg: - opsamling fra 1. workshop og præsentation af visioner 18.45 Fællesdebat

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Udover Lokalrådet medlemmer mødte der 11 borgere op. Lokalrådets formand Ole Lange bød velkommen og gennemgik aftenens program, som var følgende:

Læs mere

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune 1 of 12 Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune Version 1 - marts 2016 Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune 2016. 2 of 12 INDHOLD Forord... 3 Fritid- og friluftliv

Læs mere

Løkken er Motion og Bevægelse

Løkken er Motion og Bevægelse Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Løkken d. 12/5-2015 Løkken er Motion og Bevægelse Formål Inddragelse og aktivt samlingspunkt for hele byen Multibanen i Løkken bliver byens nye samlingssted

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015 Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner Version 7 29. august 2015 Hvorfor ny strategi for fritids- og friluftsliv Behov for nye strategier fordi: De eksisterende

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF En social multibane der samler alle aldre i lokalområdet til mange forskellige sportsgrene og aktiviteter.. 1 Projektets ansøger Blenstrup IF og Blenstrup hallen

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene Mælkefestival Ølgod BY Night Land og BY Branding af Ølgod -TV Syd og medier Arbejdet med udviklingsplaner Struktur eks. Helle Øst og Helle Vest Udviklingsplaner Iværksætterhus Kulturhus Hallen Byskovcenter

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune 1. Koncerter i Frederikshavn Kommune Dato: 14.april 2015 Ungebyrådet ønsker at gøre det mere attraktivt at være ung i Frederikshavn Kommune. Et tiltag for at gøre dette er ved at tilbyde gratis koncerter.

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Fanefjord Fun Fitness Park

Fanefjord Fun Fitness Park 1 Fanefjord Fun Fitness Park.det lokale Motions og Mødested for alle i Fanefjord Et projekt under Fanefjord Ældrecenter Projektdeltagere Rune K. Sidor, Jens-Henrik Olsen, Tina Laulund Hansen, 2 personalerepræsentanter

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune

Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune Samarbejdspartner Emner Kontaktperson Borgmesterens Afdeling Kontaktperson i forhold til generelle sager, der vedrører borgmesteren Medborgerskabsudvalget

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Dok.nr. 1111627 Sagsnr. 985046 Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6840 Blåvand Tid: 27. marts 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV SKAGEN OVER SIGTS KORT AALBORG AARHUS NYMINDEGAB HENNE VEJERS STRAND BLÅVAND VARDE KØBENHAVN ODENSE 001 // VISION... 1 Kvaliteter og

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Plan og Teknik Udvalget for Plan og Teknik Tilpasning af Teknik og Miljø Teknik og Miljø blev i foråret 2015 organiseret efter kommunens tre fokusområder på det tekniske område: Visionen Vi i Naturen, et stærkt erhvervsliv

Læs mere

Submission #71 Roskilde Kommune

Submission #71 Roskilde Kommune Submission #71 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/9029 Side 1 af 1 02-08-2016 Formandens navn Helle Eriksen Telefon 24453943/30459829 Email eriksen.faaborg@os.dk Forening Gadstrup

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 De fleste vil kunne skrive under på, at Taarbæk er Verdens bedste landsby. Taarbæk er noget særligt. Når folk er flyttet hertil, vil de ikke væk igen. Men hvad er det, som tiltrækker

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Langhøj i bevægelse med projekt Sundhed og livsglæde for alle

Langhøj i bevægelse med projekt Sundhed og livsglæde for alle Langhøj i bevægelse med projekt Sundhed og livsglæde for alle Projektinformation februar 2012 Filnavn: Projektinfo Langhøj i bevægelse_sundhed og livsglæde for alle_2012-2013 v11 Kontaktpersoner per 17-12-2012

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Viborg Cycling Dokumentet opdateret: 25-02-2015 14:05:00 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med ansøgning...2 2. Viborg Cycling (baggrund)...2 3.

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016

FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016 FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016 KUNSTNERE FRA HELE VERDEN VISER LAND ART FOR BØRN & VOKSNE + MASSER AF WORKSHOPS + OMFATTENEDE SYMPOSIUMPROGRAM + MASSER AF FERNISERINGER + STORT FOLKEKØKKEN

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere