BILAG UDVIKLINGSPLAN. Oksbøl 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG UDVIKLINGSPLAN. Oksbøl 2020"

Transkript

1 BILAG UDVIKLINGSPLAN Oksbøl 2020

2 INDSATSOMRÅDER TIL OKSBØL 2020 I samspil med naturen 1. Outdoorpark West 2. Overnat i Oksbøls unikke natur 3. Danmarks største galleri i naturen 4. I skovens dybe stille ro 5. Oksbøls klatre- og forhindringsbane 6. Danmarks dejligste by for hunde og deres ejere 7. Aktivitets- og pistekort 8. Actionpark i grusgraven Byens rum 9. Vestergade som butiksarkade 10. Multihus og Torv Udbygning af Panser- og Brandbilmuseet 12. Relancering af Oksbøl Bypark 13. Kulturnat Fritid og læring 14. Læring og aktivitetscenter 15. Idræts- og adventure høj- eller efterskole i Oksbøl 16. Lejrskoledestinationen Oksbøl 17. Bedre idrætsfaciliteter Den synlige forbindelse 18. Indfaldsvej til Oksbøl 19. Bedre offentlig transport 20. Bedre forhold for de bløde trafikanter i Borre 21. Flygtninge stien 22. SMS-kæde for aktiviteter i Oksbøl by 23. Gratis wi-fi i Oksbøl by

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I SAMSPIL MED NATUREN... 4 Outdoorpark West... 5 Overnat i Oksbøls unikke natur... 6 Danmarks største galleri... 8 I skovens dybe stille ro... 9 Oksbøls klatre- og forhindringsbane Danmarks dejligste by for hunde og deres ejere...12 Aktivitets og pistekort Actionpark i grusgraven...15 BYENS RUM Vestergade som butiksarkade...17 Multihus og Torv Udbygning af Panser- og Brandbilsmuseet...21 Relancering af Byparken Oksbøl Kulturnat i Oksbøl FRITID OG LÆRING Lærings og aktivitetscenter Idræt og Adventure høj eller efterskole i Oksbøl...28 Bedre idrætsfaciliteter...30 Fra muld til spiseligt guld i dit lokalområde...31 Lejrskoledestinationen Oksbøl Fitness i det fri...34 DEN SYNLIGE FORBINDELSE Indfaldsveje til Oksbøl Bedre offentlig transport...38 Bedre forhold for de bløde trafikanter i Borre...39 Flygtningestien...40 SMS-kæde for aktiviteter i Oksbølby.dk...42 Gratis wi-fi i Oksbøl by...43 Man skal selvfølgelig leve og bo i Oksbøl...44 Øvrige deltagere den synlige forbindelse...45

4 I SAMSPIL MED NATUREN

5 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Outdoorpark West Der skal skabes et mountainbikeområde, der også kan fungere som skisportssted om vinteren. Der skal etableres ruter af varierende sværhedsgrad. Ruterne skal etableres, så man både kan løbe, gå og cykle på de samme ruter. Der skal være mulighed for at leje grej og cykler. Derudover skal der laves baser med toiletter på ruterne. Dette kan gøres ved at udnytte eksisterende muligheder. Naturstyrelsen og Varde Kommune godkender et sundhedsspor. Lokalplanen for området skal undersøges, og der skal søges om evt. ændringer. Oksbøl Mountainbike kan evt. i samarbejde med DGI udarbejde ruter. Finansiering kan evt. søges hos DGI eller private fonde og offentlige puljer. s plantager og Broeng Grusgrav. Derudover skoven ved idrætscenteret. Der skal søges finansiering og tilladelser. Der skal udarbejdes ruter, og ruterne skal klargøres bl.a. med skiltning og informationer via QR-koder. Der skal skabes et samarbejde med de overnatningstilbud, der findes i området. Tidsperspektiv 2016 Deltagere Max Marbæk Chanette Plauborg Niels H. Nielsen Rasmus Askov Keld Reinholt Pernille Dethlefsen 5

6 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Overnat i Oksbøls unikke natur Der skal laves faste shelter-bebyggelser og stilles mobile shelters til rådighed i naturen, så både borgere og gæster kan opleve naturen på tæt hold. Finde egnede lokaliteter. Skabe nødvendige faciliteter til pladserne. Opføre shelters og bålpladser m.m. Evt. bygning af mobile shelters. Kortlægning af placering og sammenhæng til aktiviteter nær den pågældende lokalitet og andre naturovernatningsmuligheder i kommunen. Etablere booking system. Evt. beskæftigelses projekt for ledige Søge tilladelser hos kommunen om placering og indhold for de enkelte overnatningspladser. Finde det unikke sted for placering af pladserne. Sikre gode adgangsforhold evt. handicapvenlige. Finde samarbejdspartner/leveringspartner af shelters m.m. Fonde- og puljesøgning Partner til administration og vedligeholdelse evt. Danhostel/ campingplads/ Samuelsgården / spejderne. Frivillige til at den daglige vedligeholdelse Skabe og indgå i et netværk med Naturstyrelsen (erfaring, ansøgninger) Unikke steder med stor naturværdi/oplevelse for de overnattende. Kunne evt. være områder nær skoven eller grusgraven. Etablering af frivillig arbejdsgruppe. Hvor kan overnatningspladserne placeres? Hvem skal opføre shelters? Hvilken finansieringsform (køb, leje, frivillige) Undersøg ejerforhold og afklare muligheder for placeringen. Indgå i et samarbejde med jobcenter. Lave fysisk kort, brochure. Lave aftale med Danhostel/campingplads/ spejder og Naturstyrelsen. 6

7 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE Tidsperspektiv Opstart 2016 færdiggøres i 2017 Deltagere Thomas Mortensen 7

8 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Danmarks største galleri Kunstudstillinger placeret i naturen i sommerhalvåret, som giver de besøgene en spændende kulturel oplevelse. Projektet har til hensigt at overraske og give uventede positive oplevelser af kunstudstillinger i naturen. Det skal være en bredspektret kunstudstilling. Udstillingerne skal være dynamiske hvad angår tid og sted. Tilladelse fra Varde Kommune Mulighed for parkering nær udstilling. Økonomi eller frivillighed til kunstnere der vil udstille. Der kan søges om legater eller fonde for etablering af projektet. Evt. Indgå i et samarbejde med Kultur og Fritid i Varde Kommune Etablering af frivillig arbejdsgruppe. i og omkring Oksbøl. Etablere projektgruppe der arbejder videre med tilladelser og en vision for projektet og model for gennemførelse. Finde arrangører/galleri/kunstnere til udstillinger. Tidsperspektiv Opstart 2017 Deltagere Annita Hensel Kate Skjerning Ann Møller Tessa Tøstesen Esther Skovhus Mette Frydendahl Torbensen Ulla Glibstrup Erik Mathiasen Dorte Vind Nielsen 8

9 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen I skovens dybe stille ro Der skal være mulighed for at tage på en stille og rolig skovtur for lokale og turister uden at blive forstyrret af cyklister. Stierne skal være let tilgængelige, og ikke kræve den store kondition at forcere. Der etableres ruter i naturen, hvor man ikke føler sig generet af andre brugere, men kan færdes og opleve at være i naturen. Der skal være eller etableres stier. Der skal indhentes tilladelse fra lodsejerne og stierne skal vedligeholdes evt. af frivillige. Indgå i et samarbejde med Varde Kommune, Kultur og Fritid og Natur og Park samt relevante foreninger. Søge midler til etablering af ruter samt til div. information. Etablere en arbejdsgruppe bestående af frivillige for fremtidig pleje og drift. Forskellige egnede steder i det tidligere Blåvands huk kommune. Nedsættelse af arbejdsgruppe. Skabes kontakt til naturstyrelsen og andre lodsejere af naturområder. Undersøge muligheder for et samarbejde med Naturpark Vesterhavet. Indgå i dialog med Varde Kommune omkring placering og etablering samt evt. tilladelser.. Tidsperspektiv Deltagere Bent Jakobsen Betty Thoning Erik Mathiasen Hanne Plesner Marianne Lorenzen Margrethe Pedersen 9

10 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Oksbøls klatre- og forhindringsbane Fremhæv Oksbøls fantastiske natur og historie via en interaktiv appel til og udvidelse af andre tilbud til udendørsliv i og omkring Oksbøl - i form af en klatre- og forhindringsbane både på skovbunden og i trækronerne. En klatre, krybe, rutsje, gå, rulle, løbe park som en slags labyrint gennem Oksbøl skov. Der skal være baner med forskellige sværhedsgrader og muligheder for samarbejde, så der noget for alle aldre i alle familier. Skolen og andre institutioner samt Lejrskoler (endnu et trækplaster til byens sovetilbudssteder) skal have mulighed for at bruge den i deres undervisning fx rollespil, natur og teknik, biologi og idræt, hjemkundskab etc.. Banen kan knyttes sammen med undervisning via mobil teknologi. Indhentning af tilladelser til etablering i de gældende lokaliteter. Der skal skaffes finansielle midler til at etablere forhindrings- og klatrebanen. Søge midler til etablering af banen. Frivillig arbejdskraft, evt. produktionsskoler eller lign. Nedsættelse af frivillig arbejdsgruppe til drift og vedligeholde. Hans Lund (aktionsbane mv. I skoven.) kan evt. kontaktes, samt savværket i Oksbøl. Endelig kan der sikkert med fordel også rettes henvendelse til fætrene Lars og Anders Ulrich, ejerne og opfinderne af Gorillaparkerne ved Vejle og Svendborg Lokal befolkning kan være med i og omkring projektet fx gennem en navnekonkurrence + en hurtigheds konkurrence hvert år i forbindelse med byfesten og/eller en udvidelse hvert år af banen/parken. Skoven måske bedst mod Strandvejen, men hvor den egner sig bedst med diverse træsorter. 10

11 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE Kontakte personer/ institutioner der besidder viden inden for området. Skitsering af bane Søge fonde og puljer Indhentning af tilladelser fra kommunen. Etablering af selve banen. Sikkerhedsgodkendelse af banen. Tidsperspektiv Deltagere Stine Willadsen Mette Frydendahl Torbensen Thomas Mortensen Thomas Schmidt Jesper M. Pedersen 11

12 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Danmarks dejligste by for hunde og deres ejere Oksbøl skal være hundeejernes førstevalg. Vi skal tiltrække nye borgere, da mange familier har hund. Samtidig skal vi gøre os attraktive for de mange tyske turister, der medbringer deres hund på ferie. Danmarks største hundeskov Med Danmarks længste agilitybane Hundelabyrint Udfordringsbane for hundenæser (søge-bane) Faciliteter til grill, familiehygge og shelters for hundefamilier med hunden løs Hundebadesø i skoven Hunde er velkomne i byrummet: Legeplads til hunde i Oksbøl C (ved siden af børnelegeplads) Luksus hunde-p med overdækkede hunde-p, madrasser og vandskåle Oprette en hundedagpleje, hvor man kan få sin hund passet for en dag (som lokal eller turist), eller have den til at gå i dagpleje efter svensk model. Hundekiks på alle offentlige steder. Ældrevenlig hundelufterute med mange bænke i by og skov. Skraldespande og plastikposer tilgængelige overalt. At naturstyrelsen bakker op og lægger skov til og evt. materialer/samarbejde. At der oprettes en gruppe frivillige, der vil bygge agility-bane og søge tilskud til det. At byens forretningsdrivende tager konceptet til sig. At der er nogen, der vil tømme skraldespande og sørge for poser. Mange hundeejere i Oksbøl Naturstyrelsen Søge fonde og puljer Oksbøl C Aal plantage 12

13 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE Aftale med naturstyrelsen Søge penge til agilitybane og hundeleg i byen Borgergruppe opbygning Vedligeholdsgruppe Tidsperspektiv 2,5 år fra nu. Deltagere Bente Mette Bjerrum Jensen 13

14 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Aktivitets og pistekort At lave et aktivitets- og pistekort både på papir og som app over by og skov med alt hvad der findes i byen og skoven. At lave et kort på både papir og som app over byens butikker, museer, aktiviteter, stier, cykelruter mm.. Skovruterne skal laves som et pistekort ligesom i skiområder, hvor man kan se hvordan ruterne i hele området hænger sammen, og hvilke sværhedsgrader de har. at der er opbakning blandt de handlende og muserne at der er lokale, der vil kortlægge pisterne at der udarbejdes en definering af sværhedsgraderne på pisterne samarbejde med ProVarde og Varde Kommue, moutainbikeklub, forsvaret, motionsklubber, NaturKulturVarde de har formentlig mange af informationerne søge pulje og fonde til finasiering finde lokale kræfter der kan udvikle en app (fx skolen eller Samuelsgården) Oksbøk og omegn lave et oplæg om pister, sværhedsgrader og interessenter til møde med Varde Kommune og ProVarde kontakte interessenter skabe overblik over virksomheder, attraktioner, foreninger, aktiviteter osv. finde en der kan udvikle appen Tidsperspektiv Projektet kan startes i 2015 og skal løbende opdateres parallelt med at andre projekter færdiggøres. Deltagere Anja Sørup Mortensen 14

15 I SAMSPIL MED NATUREN PROJEKTBESKRIVELSE I samspil med naturen Actionpark i grusgraven At udnytte grusgraven bedst muligt og skabe en attraktion for både lokale og turister. Ideer til indehold i actionparken: Lave svævebane over søen Etablere campingmuligheder/campingplads Bygge shelters Lave forbindelse til byen fx med Gondol-svanebåde Bygge grill og bålhytte Etablere Mountainbike bane Etablere parkområder med fx cykel- og vandrestier Etablere friluftteater Forslag til vandaktiviteter: Ferskvandssø Vandski Dykkerskole, Sejlads kano/kajak Fiskeri Varmtvandsbassin til vinterbadning Forslag til standaktiviteter: Beachvolley Ladder Golf Strandfodbold Strandhåndbold søges tilladelser finde samarbejdes partner udarbejde en plan for område med oplæg til etaper gå i dialog med Varde Kommune at der kan findes de økonomiske midler Fonde og puljer Lokale interessenter der kan understøtte arbejdet Grusgraven Lav en plan for udvikling af grusgraven hvilke delen vil man starte med og finde ud af hvad der er muligt. Søge tilladelser og derefter fonde til finansiering. Tidsperspektiv 2020 Deltagere Anja Mortensen Thomas Mortensen Søren Danielsen 15

16 BYENS RUM

17 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Byens rum Vestergade som butiksarkade Vestergade skal være landets vestligste overdækkede butiksarkade, hvor vi etablerer et stemningsfyldt vandløb, og integrerer denne i den nye version af Vestergade. Vestergade ændrer status til gågade. For at skabe hygge og tiltrækning til stedet, skal der etableres et vandløb fra starten af Vestergade. Her skal den udspringe i et flot springvand og herefter Slingre ned ad Vestergade som en lille bæk. Vestergades facader skal renoveres eller rives ned og genopbygges i gammel stil, ligesom husene føres op i to plan for at få detaljerne frem og skabe atmosfære. Vestergade skal summe af liv, uafhængigt at vejret. Derfor skal den forsynes med en buet overdækning i tagrendehøjde, der kan køres ud og ind efter behov. For at tiltrække erhvervsdrivende til Vestergade, skal huslejen sættes lavt den første tid. Der skal anlægges en legeplads på den tomme grund syd for Turisthotellet. At der er vand nok i grøften. Der skal sandsynligvis pumpes vand til udspringet for at få det rigtige fald. Lokalplanerne skal undersøges. Der skal tages hensyn til evt. bevaringsværdige huse. Infrastrukturen omkring Vestergade skal ændres, så beboere og erhvervsdrivende kan køre til og fra. Finansieringen af ombygningen forventes at blive dækket af lejeindtægter, da der skal etableres lejeboliger på 1. og 2. sal. Der skal søges fonde og puljer. Øvrig finansiering kræver generøse private investorer, der kunne have en interesse i projektet. Der er tale om området ved Vestergade. Det strækker sig fra krydset Torvegade/Østergade og ned til SuperBrugsen. 17

18 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Der skal søges finansiering Det skal undersøges, hvorvidt og i hvilket omfang, Varde Kommune vil gå ind i projektet og hjælpe med arbejdstimer og penge. Tidsperspektiv Workshop inden sommerferien 2015 Pilotprojekt 4. Kvartal 2015 Inddrage lodsejere/projektfremlæggelse 1. Kvartal 2016 Forventer at afslutte projekteringsfasen ved udg. Af 2016 Finansiering og licitation Spadestik i starten af 2018 Indvielse 2020 Deltagere Richard Skak Andreasen Stefan Jull Dan Neessen Anne Mette Jensen Thomas Mortensen Margrethe Pedersen Jonna Kristensen 18

19 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Byens rum Multihus og Torv 2020 At lave en multihus, hvor der er gode rammer for udvikling af byens unge og øvrige musikere. Multihuset skal bidrage til at skabe liv både i og omkring huset (torvet). Multihuset og Torvet Multisalen (som er opdeleligt) skal bruges til musik, foredrag, kunstudstillinger, basar, digtoplæsning og evt. biograf. I hall en skal der være turistinformation og café Torvet skal lives op med aktiviteter Der skal være en mobilscene, som kan flyttes rundt på torvet efter behov Ravmuseets bygninger skal overtages Lokalplanerne skal undersøges Der skal oprettes kontakt til interesserede parter, der vil leje øvelokalerne, optræde i huset, udstille i lokalerne Bygningens stand skal undersøges og der skal gives en overslag på hvad det vil koste at istandsætte huset. Der skal laves en plan for hvordan Mulithuset skal udformes. Kommunalt tilskud. Der søges fondsmidler og puljer Der skal findes private investorer. Det nuværende Ravmuseum samt torvet, hvor der skal være koncenter, udstillinger og events. Projektet skal integreres med tiltag i bybilledet, hvor fx Superbrugsen, Plejecenter Pohøj, Hjemmet og Biblioteket skal inddrages. De næste skridt for at indfri hovedidéen er at: Finde tovholder og en projektgruppe, der holder styr på projektet I fællesskab opstille den præcise projektidé, der skal arbejdes videre med Undersøge kilder til finansiering Skabe samarbejde med Samuelsgården Søges fonde Få inspiceret byen bygningen og udarbejde en plan for indretningen Når projektet er oppe at køre, kan det anvendes året rundt 19

20 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Tidsperspektiv Ravmuseets udstilling flytter til Museumcenter Blåvand i 2017, hvorefter indretningen af bygningen kan påbegyndes. Der undersøges om der kan gøres noget for at fremskynde processen. Deltagere Michael Moesgaard Elsebeth Hansen Jesper Steensbeck Marianne Lorenzen Margit Strandbygaard Stine Willadsen Niels H. Nielsen Pernille Dethlefsen 20

21 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Byens rum Udbygning af Panser- og Brandbilsmuseet Museet udbygges til en eventpark, således at der kan skabes en unik oplevelse, der kan trække endnu flere besøgende til Oksbøl. Museet udbygges ved at inddrage en tilstødende mark. Centralt på marken skal der etableres tre stenhuse med kælder i tilknytning til et brandtårn. Husene skal være indbyrdes forbundet via et kloaksystem. Uden for det bebyggede areal skal der indrettes grøfter, forhøjninger, opsætning af telefonstolper, tovbaner og andre grænseoverskridende faciliteter. Omkring denne bebyggelse og øvrige faciliteter kan der gennemføres: brandslukning og røgdykning topartsøvelser under anvendelse af laserduelvåben improviserede forhindringsbaner klatreøvelser, herunder rappelling grænseoverskridende aktiviteter i højder og i mørke rum kørsel med store køretøjer Der kan i tilstødende bygninger indrettes café, toiletter og souvenirbutik Køb af marken der ligger øst for museet samt ridehallen, der ligger øst for marken. Begge faciliteter er til salg. Se bilag Søge byggetilladelser til brandtårn og 3 huse samt eventanlæg. Se bilag 2 og Tilladelse til skiltning ved omfartsvejen (opsætte køretøjer og skilte på skrænten ned mod omfartsvejen og på jernbanebroen). Skiltning kan også gælde for andre aktiviteter i Oksbøl. Se bilag 2 4. Der ansættes mindst 3 medarbejdere: En daglig leder og administrator samt kustode på museer En medarbejder til billettering og rengøring i receptionsområdet En autoriseret klatreinstruktør og kustode med håndværksmæssig baggrund så vedkommende også kan vedligeholde faciliteterne 21

22 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Der skal skaffes økonomiske midler til køb af jord og bygninger Frivillig arbejdskraft til vedligehold og kørsel af og med køretøjerne Driftsfinansiering dette kan formentlig skaffes via entréindtægter samt ved afholdelse af events på udeanlæggene, herunder bl.a. firma- og foreningsudflugter samt skoleudflugter. Ligeledes kan faciliteterne udlejes til Brandog rednings øvelser for eksempelvis EUC samt forskellige redningskorps. ligger i Industrizone, hvilket betyder færre restriktioner med hensyn til højder på bygninger samt støj. Se vedlagte bilag: Bilag 1: Plantegning over de to områder, der ønskes anskaffet Bilag 2: Grovskitse, der viser områdets eksempelvise indretning Bilag 3: Grovskitse over Brandtårnet samt et forslag til et hus Der etableres en museumsorganisation. Der udfærdiges en handleplan til brug for fundraising. Der skaffes penge til køb af jord og bygninger. Ansøgninger om byggetilladelser, miljøgodkendelser samt arbejdssikkerhedsgodkendelser udfærdiges. Ansøgninger om tilladelser til anvendelse af udgåede militære laserduel systemer udfærdiges. Branding af Danmarks mest autentiske museums- og eventpark, hvor alle aktiviteter har baggrund i originalt Brand- og militært materiel Tidsperspektiv 1. år: Etablering af en bygge- og museumsorganisation Fundraising Ansøgninger samt bygge- og plantegninger 2. år: Byggeåret 3. år: Etablering og ibrugtagning Deltagere Bo Hagsten Hans J. Marcussen Thomas Nielsen Thorben B. Petersen 22

23 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Byens rum Relancering af Byparken Oksbøl Livet skal tilbage i den gamle park, så den igen bliver et hyggeligt samlingspunkt for byens borgere og besøgene. Den gamle park skal renoveres, så den igen kan blive et dejligt samlingspunkt i byen. Parken skal gøres til byens nye samlingspunkt rumme en eller flere store, dejlige legepladser have en multibane til boldspil (fodbold, basket, hockey etc.) have en bålhytte, så det bliver muligt at grille i parken have flere borde/bænke-sæt til gæsterne rumme offentlige toiletter afspærres rundt om søen og ved rensningsanlægget, så man trygt kan færdes i parken belyses, så man kan færdes der i aftentimerne Lokalplanen for området skal undersøges. Det skal undersøges, om der findes konkurrerende tiltag i området. Det skal undersøges, om byens borgere samt erhvervsdrivende er interesserede i at støtte op omkring projektet. Finansielle ressourcer: Der skal søges fondsmidler m.m. Der skal skabes kontakt til private investorer, som kan have interesse i projektet Der skal søges sponsorater, materialer m.m. hos lokale virksomheder Derudover er forventningen, at man kan samle en masse frivillige blandt byens borgere, som er villige til at putte en times arbejde eller to ind i projektet. Der er tale om parken, som ligger bag Oksbøl børnehave. 23

24 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Lokalplanen skal undersøges Søen skal renses op og der skal sikres gennemløb Jorden skal drænes for vand Økonomiske midler skal søges hos fonde, sponsorer, private investorer m.m. skal ombygges Tidsperspektiv Forarbejdet starter i 2015 og forventes at tage 6 mdr. Omdannelsen af parken forventes af tage yderligere mellem 6-12 mdr. Deltagere Michael Winther Margit Strandbygaard Nanna Hensel Hans Lauridsen Bente Møller Thomas Mortensen 24

25 BYENS RUM PROJEKTBESKRIVELSE Byens rum Kulturnat i Oksbøl At lave en kulturnat i Oksbøl med åbne butikker, musik, aktiviteter osv. Kulturnatten skal bestå af: Åbne butikker i Vestergade Livemusik på torvet Cafehygge på turisthotellet Boder hvor folk kan sælge ud af deres ting Kunstudstilling m. lokalkunst Byvandringer/flygtningemuseumsvandringer hvor der fortælles historier fra byen eller om flygtningelejren Aktiviteter/udstillinger på skolen for og af børn Aktiviteter på brandbilmuseet og flygtningemuseet At der kan findes ildsjæle At butikkerne er interesseret Findes finansiering Det skal primært være frivilligt arbejde. Men der skal findes penge til markedsføring, betaling til musiker mm. Torvet, Vestergade, Hallen, (efter håndenudvide det til at også involvere skolen, flygtningemusset, panser- og brandbilsmusset) Finde tovholder og lave projektgruppe. Præcisere aktiviteter Aftale med butikker, museer, skolen, hallen osv. Finde musiker og kunstner Tidsperspektiv Det er muligt at få det op og stå til august, hvis der er interesse for det. Derefter skal være en tilbagevendende begivenhed. Deltagere Stine Willadsen Anja Sørup Mortensen 25

26 FRITID OG LÆRING

27 FRITID OG LÆRING PROJEKTBESKRIVELSE Fritid og læring Lærings og aktivitetscenter At skabe et lærings og aktivitetscenter på benene, hvor udeskole, institutioner, lokale landbrug, idrætscenteret og flygtningemuseet inddrages. At få Den røde tråd til foruden at gælde i skole, SFO og klub til også at dække aktivitetslivet med foreninger, institutioner og centre i Oksbøl. Aktivitetscenteret kan indeholde en lang række elementer: Rappellingcenter i samarbejde med BS. Christiansen. Kursuscenter for udeskole m.m. Forenings-SFO / AktivitetsSFO Aktiv Åben Skole i Oksbøl. Børneaktiviteter. Teambuildingkurser med overnatning i naturen. Børn skal med lokalt afsæt have mulighed for at lære at dyrke egne råvarer og herefter tilberede mad med råvarerne. Naturstyrelsen og andre lokale interessenter inddrages. At der kan findes bygninger og/eller arealer At der kan findes midler lokalt og gennem fonde. Egenbetaling ved nogle af aktiviteterne Der skal søges puljer og fonde Der skal findes sponsorer og lokale handelsaftaler Skole, Miniklubben, Samuelsgården, lokale landbrug, Idrætscenteret, udeskole basen og Flygtningemusem mange af Oksbøls institutioner kan inddrages i dette projekt. Der findes en tovholder, og der udarbejdes en projektplan. Der søges tilladelser. Tidsperspektiv Opstart Deltagere Erhardt Jull Steen Jull Jensen Jytte Gammelgaard Lajla Simonsen 27

28 FRITID OG LÆRING PROJEKTBESKRIVELSE Fritid og læring Idræt og Adventure høj eller efterskole i Oksbøl At lave en skole der på sigt består at to instanser - en efterskole og en højskole, der har speciale indenfor det sport, idræt, outdoor, natur og adventure som vi har adgang til i Oksbøl. Skolerne kan specialisere sig indenfor nogle af følgende områder: Natur/outdoor/friluft/adventure (projekter under I samspil med naturen ) Jagt Fiskeri O-løb Halsport (håndbold, badminton, gymnastik mm) Svømning Ridning Fodbold (Atletik) På skolen tænkes det også, at der skal udbydes træneruddannelser, og ligeledes skal skolen og evt. øvrige instanser i Oksbøl, sammen kunne danne ramme for kurser og samlinger, som forskellige organisationer (fx DBU, DHF, DGI m.fl.) ønsker at afholde. Skolen skal naturligvis også have et højt fagligt niveau både bogligt og i den øvrige undervisning og sportslige aktivitet. for at projektet kan udføres: Der skal findes egnede bygninger, eller en egnet grund. Lokalplanen for området skal undersøges. Der skal ikke være lignende tiltag i Oksbøls nærområde. Finansieringen til projektet skal på plads, og diverse tilladelser skal søges og indhentes. Dernæst kan etableringen af skolerne påbegyndes. Når skolerne er etablerede, skal der ansættes personale, samt findes ledere og bestyrelse. til projektet: Egenbetaling Statstilskud Fonde Sponsorater og lokale handelsaftaler 28

29 FRITID OG LÆRING PROJEKTBESKRIVELSE er ikke fastlagt. Fx ved den gamle løjtnantsskole på Strandvejen (da vi har hørt den snart bliver sat til salg) Fx i nærheden af idrætscentret Fx i nærheden af grusgraven Der skal etableres projektgruppe og findes en tovholder. Alt efter, hvilke projekter i udviklingsplanen, der realiseres, skal dette projekt tilpasses. Det skal vurderes, om der i første omgang kun skal laves en efterskole eller en højskole. Der skal findes egnede bygninger eller grunde, hvori/hvorpå projektet kan realiseres. Tidsperspektiv Projektet vil først kunne realiseres, når vi ved mere om, hvilke andre projekter, der føres ud i livet, hvis skolen vel at mærke skal specialisere sig inden for outdoor, adventure og friluft. Her tænkes der naturligvis primært på de projekter, der ligger under I samspil med naturen. Derfor er projektet et af de senere projekter der skal realiseres, måske med start i , eller så snart der vides mere om ovennævnte projekter. Deltagere Anja Sørup Mortensen Henning Sørup Mortensen Ulla Linding Dorte Vind Nielsen Bent Goul Stine Willadsen Thomas Mortensen 29

30 FRITID OG LÆRING PROJEKTBESKRIVELSE Fritid og læring Bedre idrætsfaciliteter Byens idrætsfaciliteter omkring skolen og idrætscenteret skal samles, så kvaliteten af dem øges til glæde for hele byen. Dette giver bedre muligheder for samspil imellem byens idrætsforeninger. Etablering af kunstgræsbaner, fodboldbaner Ny belægning på atletikbane Beach- og kidsvolleybaner På sigt en flytning af boldklubben fra stadion til idrætscentret. At der er interesse fra skolen, boldklubben og idrætscentret. At lokalplanen giver mulighed for tiltagene. At der kan findes økonomiske midler til at realisere projektet. Søge tipsmidler og andre fonde Hvem ejer banerne ved stadion, og hvor meget af projektet kan finansieres ved salg af disse som byggegrunde? Hvem skal stå som ejer og evt. finde det resterende beløb? vest for idrætscentret mellem tennisbanerne og Skolevænget. Undersøge, om der er interesse fra skolen, boldklubben og idrætscentret. Undersøge lokalplan for området. Der skal nedsættes et idrætsråd hvor interessenterne er repræsenteret. Tidsperspektiv Afhænger af lokalplaner for idrætscenterets område og det nuværende stadion. Deltagere Lisbeth Graversen Thomas Mortensen Hans Nygaard Christiansen Stine Willadsen Emil Møller 30

31 FRITID OG LÆRING PROJEKTBESKRIVELSE Fritid og læring Fra muld til spiseligt guld i dit lokalområde Børn skal lære at dyrke egne, gode råvarer, få viden om sunde kostvaner og lære at tilberede mad med brug af de dyrkede råvarer og lære om fødevareproduktionen i nærområdet. Børn skal have mulighed for at lære at dyrke egne råvarer og herefter tilberede mad med råvarerne. Endvidere skal børnene lære om råvareproduktionen i lokalområdet og have mulighed for at bruge disse i madlavningen også. Tanken er at madlavningen skal foregå i tilknytning til området med råvarerne. Det kunne være en bygget udekøkken, grill, bålsteder m.m. Der skal være interesse blandt børn til at deltage. Der skal findes steder, hvor der er mulighed for at have køkkenhaver. Endvidere skal der være landmænd som kan medvirke til at lære børnene om fødevareproduktion. Her tænkes på mælk, kød (gris, får, ko, kylling), evt. fiskemuligheder Private med særlige kompetencer og interesser Finasiering evt. ved at søge fonde og puljer til grønne ildsjæle. I periferien af Oksbøl by findes landbrug, fritidslandbrug som kunne være anvendelige til formålet. Der skal nedsættes en projektgruppe til iværksættelse af projektet. Endvidere skal der blandt de lokale findes bidragsydere (bønder, kokke, jord til dyrkning, m.fl.). Tidsperspektiv Opstart omkring Deltagere Margit Buhl 31

32 FRITID OG LÆRING PROJEKTBESKRIVELSE Fritid og læring Lejrskoledestinationen Oksbøl At gøre Oksbøl til en af Danmarks mest attraktive lejrskoledestinationer Oksbøl rummer både kultur- og naturelementer samt faciliteter, der kan gøre stedet til et meget attraktivt lejrskole-område. Flygtningemuseet skal bruges af lejrskoler Nationalt/Internationalt møde mellem lejrskolegæster og lokale unge Gøre brug af alle faciliteter, herunder Samuelsgården Lokale aktører skal gå sammen for at skabe pakker Cykel-park evt mountainbikes kan indkøbes i samarbejde med Samuelsgården, så man i fællesskab kan sikre vedligehold. Kan bruges lokalt og udlejes til eks. Lejrskoler. Frivilliggruppe omkring Flygtningemuseet kan evt. indgå i levendegørelse/aktiviteter i forbindelse med barak-overnatning Samarbejde mellem: Lokale ildsjæle / kommende venneforening til flygtningemuseet Museet for Varde By og Omegn Samuelsgården Idrætscenter Danhostel Buskørsel eks. Michaels sightseeingbus Instruktører til naturoplevelser ect. M.fl. Lokale ønsker at bakke op om gode lejrskoleoplevelser i Oksbøl. Samuelsgården vil gerne stille fysiske faciliteter som u-klubben og dyrgården mm til rådighed, og etablere mulighed for internationale møder mellem elever. Der planlægges mulighed for at overnatte i barak i forbindelse med det kommende flygtningemuseum. Der er allerede taget initiativ til at skabe lejrskole-pakker mellem Danhostel / Idrætscentret / museet, som der kan bygges videre på. 32

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj RAPPORT vedrørende Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj Version: 1.0 Dato: 2-6-2014 Udfærdiget af: Peter Kiilerich, Arbejdsgruppen omkring Multihuset i Hjortshøj Resumé Arbejdsgruppen omkring

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

TinglevForum skal være som en interesseorganisation for foreningslivets og dermed hele byens stemme der, hvor de afgørende beslutninger træffes.

TinglevForum skal være som en interesseorganisation for foreningslivets og dermed hele byens stemme der, hvor de afgørende beslutninger træffes. TINGLEVVisionen - fremad mod 2018 TinglevForum skal virke som en samlende kraft for foreninger og grupper af borgere og som en støtte for alle ildsjæle for dermed bidrage til at skabe rammerne for den

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune 1. Koncerter i Frederikshavn Kommune Dato: 14.april 2015 Ungebyrådet ønsker at gøre det mere attraktivt at være ung i Frederikshavn Kommune. Et tiltag for at gøre dette er ved at tilbyde gratis koncerter.

Læs mere

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen Foreningen Aktivitethuset Solhjem Stiftet 19. marts 2015 Formand: Kresten Andersen

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere