Børne- og Ungdomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungdomsudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Ungdomsudvalget Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag (V) Anders Broholm (V) Frode Thule Jensen (V) Knud Hjørnholm (A) Birthe Marie H. Pilgaard (A) Anders Starberg Pedersen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Status på rekruttering af dagplejere i Frederikshavn Kommune Budgetopfølgning 2008 pr. ultimo maj Evaluering af budgetdialogmøder forår Centralisering af Den Kommunale Tandpleje i Frederikshavn by Budgetlægning 2009 og overslagsårene Sponsorfinansiering af legepladser ved institutioner og skoler i Frederikshavn Kommune Serviceniveau på folkeskolens normal- og specialområde for skoleår 2008/ Modersmålsundervisning i folkeskoler i Frederikshavn Kommune Implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune Dimensionering af ny folkeskole i Frederikshavn by Masterplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Henvendelse fra byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard vedr. IT i folkeskolen Procesplan for kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune - skoleåret 2007/ Ansøgning fra Hedeboskolen om at indføre rullende skolestart, aldersblandet undervisning Opfordring fra Miljøministeriet til initiativer til flere projekter i naturen for børn og unge Orientering om projekt "God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud" Godkendelse af indkomne læreplaner Ansøgning om udvidelse af institutionen Pilekvisten med 12 vuggestuepladser Ansøgning om etablering af klub for unge udviklingshæmmede i alderen år Dialog med Frederikshavn Ungdoms Fællesråd om tiltag i Børne- og Ungdomsudvalgets regi Fokus på EGU i Frederikshavn Kommune Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 2 af 48

3 23. Lock-out på daginstitutionsområdet fra juni Underskrifter: Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 3 af 48

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /08 Åben Statusbeskrivelse rekruttering Den Kommunale Dagpleje - juni /08 Åben Bangsboklubbens spørgsmål til dialogmøde den /08 Åben Materiale fra grupperne i dialogmøde /08 Åben Elev- og klassetal - planlægningstal for skoleåret 2008/ /08 Åben Uddrag af dok henvendelse fra tamilske forældre /08 Åben Notat af 5. maj 2008 vedr. modersmålsundervisning i ungdomsskoleregi /08 Åben Bilag til BUU-dagsorden pkt. 8: udleveret af udvalgets formand /08 Åben Tidsplan - ny skole i Frederikshavn samt udvidelse af sæbyskoler (BUU ) /08 Åben Info på hjemmesiden vedr. status på implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune (BUU ) /08 Åben M + Ø beregn klassedannelse kun prognosetal efter nye skoledistrikter /08 Åben M + Ø beregninger klassedannelse efter nye skoledistrikter /08 Åben 2. udkast masterplan for udmøntning af kvalitetsløft i Folkeskolen Frederikshavn /08 Åben Forslag til tidsplan - proces kvalitetsrapporten for folkeskolerne 2007/ /08 Åben Lay-out Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/ /08 Åben Ansøgning og projektbeskrivelse ny skolestart på Hedeboskolen /08 Åben Folderen: Hedeboskolen, aldersblandet undervisning, rullende skolestart /08 Åben Orientering om indgået aftale med Red Barnet /08 Åben Udkast til politisk aftale om partnerskab - Udkast til politisk aftale.doc /08 Åben Eksempel 9 - Røde Kors Børnehave - Pædagogisk læreplan /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - natur og naturfænomener, pædagogisk læreplan /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - læreplan, barnets personlige udvikling /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - kulturelle udtryksformer og værdier, pædagogisk læreplan /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - sociale kompetencer, pædagogisk læreplan /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - sprog, pædagogisk læreplan /08 Åben Eksempel 1 - Vuggestuen Regnbuen - Krop og bevægelse, pædagogisk læreplan /08 Åben Kernehuset - læreplan, sociale kompetencer /08 Åben Kernehuset - læreplan, julen og dens traditioner Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 4 af 48

5 /08 Åben Eksempel 8 - Abildgaard Børnehave, madpakkespisning - pædagogisk læreplan /08 Åben Abildgaard Børnehave, morgenstund/modtagelse i børnehaven - pædagogisk læreplan /08 Åben Abildgaard Børnehave, maddag i børnehaven - pædagogisk læreplan /08 Åben Strandby Børnehave - læreplan, kulturelle udtryksformer og værdier /08 Åben Børnehuset Bangsbo, Pædagogisk læreplan /08 Åben Dybvad Børnehave, troldestuen - pædagogisk læreplaner /08 Åben Dybvad Børnehave - pædagogisk læreplaner /08 Åben Dybvad Børnehave, krudtugler - pædagogisk læreplan /08 Åben Dybvad børnehave, vildbasser - pædagogisk læreplan /08 Åben Andedammen, Læreplan. - Ture ud af huset i nyt skema /08 Åben Børnehaven Havblik, Læreplan - natur og miljø /08 Åben Børnehaven Havblik, Læreplan - svømning /08 Åben Læreplan fra Voerså Børnehave /08 Åben Børnehaven Trindelvej - pædagogisk læreplan /08 Åben Dagplejen- pædagogisk læreplan /08 Åben Børnetoften - Sociale kompetencer /08 Åben Børnetoften - Natur og naturfænomener /08 Åben Eksempel 2 - Børnetoften - Sprog /08 Åben Bødkergaarden - Pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, fødselsdag /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, fokus på natur, dyr og fantasi /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, tur til Bunken /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, Besøg i Søhesten (SFO) /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, aktivitetsdage på skolen /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, krop og bevægelse /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, sprog /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, sociale kompetencer /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, naturen og naturfænomener /08 Åben Børnehaven Humlebien - Læreplan sprog til B.U..DOC /08 Åben Eksempel 3 - Børnehaven humlebien - Læreplan, sociale kompetencer til B.U..DOC /08 Åben Børnehaven humlebien - Læreplna, den alsidige personlige udvikling B.U..DOC /08 Åben Eksempel 10 - Søstjernen, pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Kløvermarken - pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, leg i sandkassen /08 Åben Eksempel 6 - Børnehaven Brolæggervej/Børnegården - pædagogisk læreplan /08 Åben Røde Kors Børnehaven, pædagogisk læreplan /08 Åben Thorshøj Børnehus, pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Øster Dahl - læreplan, Rundkreds /08 Åben Børnehaven Øster Dahl - læreplan 2008, madpakke Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 5 af 48

6 /08 Åben Børnehaven Øster Dahl - kreative læreplaner /08 Åben Andedammen - pædagogiske læreplaner /08 Åben Hørby Børnehus, skovtroldene og klubspirerne - pædagogisk læreplan /08 Åben Børnebakken - pædagogisk læreplan, morgenmad /08 Åben Børnebakken - pædagogisk læreplan, barnets start i institutionen /08 Åben Eksempel 7 - Børnehuset Troldehøj - pædagogisk læreplaner, gymnasik skema.doc /08 Åben Børnehuset Troldehøj - pædagogisk læreplaner for /08 Åben Eksempel 5 - Børnehaven Stationsvej - samling, pædagogisk læreplan /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - kulturelle udtryksformer og værdier, pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Bølgen - læreplan, sproglig kompetence /08 Åben Landbørnehaven Knivholt,Pædagogisk læreplan - bagning /08 Åben Landbørnehaven Knivholt, pædagogisk læreplan - Klodsrummet /08 Åben Eksempel 4 - Lærkereden - læreplan, venskaber /08 Åben Lærkereden - læreplan, selvhjulpethed /08 Åben Skema til læreplaner pr. 1/ efter kommunesammenlægningen /08 Åben Beslutning BUU pkt. 4 - Procedure for pædagogiske læreplaner i dagtilbud for børn /08 Åben Ansøgning om udvidelse af Pilekvisten med 12 vuggestuepladser /08 Åben Ansøgning om etablering af klub for unge udviklingshæmmede i alderen år /08 Åben Folder: Et ungdomstilbud - for unge med et fysisk/psykisk handicap /08 Åben Evalueringsrapport rummelighedsprojekt /08 Åben Oplæg projekt EGU i Frederikshavn Kommune (BUU ) /08 Åben Beslutning AMU Fokus på EGU i Fr.havn Kommune (BUU ) /08 Åben Bilag 1. Udkast Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune doc /08 Åben UUV samarbejdskontrakt vedr. STU Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 6 af 48

7 1. Status på rekruttering af dagplejere i Frederikshavn Kommune I Frederikshavn Kommune har det i en periode været problematisk at rekruttere dagplejere. På baggrund heraf har kommunens dagplejeleder udarbejdet en status på problemstillingen. Dagplejeleder Helle Bruun Andersen fremlægger i mødet opgørelse over Åben sag Sagsnr: 08/4697 Forvaltning: BKF Sbh: hban Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget manglen på dagplejere - antal og i hvilke områder oplysning om den årlige personaleomsætning i Den Kommunale Dagpleje Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Dagplejelederens redegørelse tages til efterretning at muligheder for bedring af vilkårene drøftes Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Godkendt. Fraværende: Ingen Bilag Statusbeskrivelse rekruttering Den Kommunale Dagpleje - juni 2008 (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 7 af 48

8 2. Budgetopfølgning 2008 pr. ultimo maj 2008 Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2008 for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen - herunder udleverer bilag for budgetopfølgning pr. 31. maj. Åben sag Sagsnr: 08/802 Forvaltning: BKF Sbh: lamu Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Godkendt. Fraværende: Ingen Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 8 af 48

9 3. Evaluering af budgetdialogmøder forår 2008 Af tidsplanen for budgetlægning fremgår, at fagudvalgene i perioden man til medio juni skal afholde budgetdialogmøder med interessenter på udvalgets område. På baggrund heraf besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 10. april, Åben sag Sagsnr: 08/2166 Forvaltning: BKF Sbh: liad Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget At afholde dialogmøde med skole- og SFO-området den 15. maj Deltagerkredsen ud over Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer var formænd for folkeskolernes bestyrelser og med en forholdsvis åben dagsorden, således bestyrelserne selv besluttede temaer. At afholde dialogmøde med ungdomsområdet den 21. maj Deltagerkredsen var bestyrelser og ledere i Ungdomsafdelingen, og i mødet var der ud over budgetlægning for 2009 en drøftelse af temaerne: "Den forebyggende indsats" og "Ungdomsuddannelse til alle". At afholde dialogmøde med institutionsområdet den 2. juni Deltagerkredsen var formænd for institutionernes bestyrelser og med en forholdsvis åben dagsorden, således bestyrelserne selv besluttede temaer. Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget og Børne- og Kulturdirektøren har indsamlet følgende stikord fra dialogmøderne: Skoledialogmøde 15. maj 2008: 1. bygningsatlas 2. flere hænder - normering 3. efteruddannelse 4. klasser med dårlig trivsel 5. sundhed - kost - motion: katalog over gode idéer 6. praktik - skolerne skal betale for transporten 7. lønrefusion ved barsel 8. psykologhjælp, AKT-lærere er en mangelvare - udrykningshold til meget krævende elever 9. ventetid i IT-afdelingen - mere IT-support 10. opsamling på mødet på Hotel Viking - bilag med stikord fra gruppe 1-12 vedr. udfordringer på skoleområdet 11. madordning - forsøg 12. manual for regelsættet for vedligeholdelsesudgifter Ungdomsdialogmøde 21. maj 2008: 1. vilde piger 2. kontingentfritagelse 3. ventelister til klubber, fritidscentre, Tranås, Garagen, efter kl efteruddannelse 5. praktikpladser til de skoletrætte 6. mentorordning - ung til ung 7. efterfølgende henvendelse fra Bangsboklubben til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer - se bilag Institutionsdialogmøde 2. juni 2008: 1. normering/vippenormering Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 9 af 48

10 2. tilsyn med dagplejen - for mange børn pr. tilsynsførende, legestuer 3. implementering af madordning 4. langtidssygdoms økonomiske konsekvenser for institutionerne 5. dokumentationskravet 6. rejsehold af vikarer 7. arbejdsmiljøbestemt stress 8. de fysiske rammer Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at de tre afholdte dialogmøder evalueres. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Følgende punkter tages med som problemområde i forbindelse med budget 2009: kontingentfritagelse i aftenklubber aftenklub i Bangsboklubben tilsynsførende kapacitet i Dagplejen Der udarbejdes et notat på, hvordan der følges op på øvrige punkter - notatet udarbejdes i en form, der kan kommunikeres til bestyrelserne. Fraværende: Ingen Bilag Bangsboklubbens spørgsmål til dialogmøde den (dok.nr /08) Materiale fra grupperne i dialogmøde (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 10 af 48

11 4. Centralisering af Den Kommunale Tandpleje i Frederikshavn by Lukket sag Sagsnr: 07/7520 Forvaltning: BKF Sbh: ella Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 11 af 48

12 5. Budgetlægning 2009 og overslagsårene Budgetprocessen for 2009 og overslagsårene er sat i gang, herunder forvaltningens arbejde med at udarbejde et administrativt budgetoplæg indenfor den udmeldte budgetramme. Forvaltningen vil i mødet orientere om budgetprocessen og kendte problemområder til budgetlægningen. Åben sag Sagsnr: 08/969 Forvaltning: BKF Sbh: lamu Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Taget til orientering. Fraværende: Ingen Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 12 af 48

13 6. Sponsorfinansiering af legepladser ved institutioner og skoler i Frederikshavn Kommune Ifølge lov nr. 490 af 7. juni 2006 kan kommuner og regioner anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, medmindre andet er bestemt i anden lovgivning. Der er således lovgivningsmæssigt intet til hinder for etablering af reklamelegepladser ved kommunens skoler og institutioner. Et firma med speciale i levering af udendørs legepladser til daginstitutioner, skoler og bolig- og ejerforeninger har henvendt sig til flere institutioner og skoler i Frederikshavn Kommune med tilbud om at etablere nye reklamefinansierede legepladser. Tilbuddene inkluderer, at firmaet projekterer, etablerer og vedligeholder den aktuelle legeplads. Aftalen vil herefter være gældende i en nærmere angivet periode. Forvaltningsledelsen har drøftet henvendelserne og har tidligere, via aktuel institution meddelt afslag på muligheden for etablering af reklamefinansieret legeplads. Begrundelsen for afslaget var, at der i det fremlagte materiale ikke var givet mulighed for 100% garanti for, hvilke firmaer der får reklamepladser og hvilke varer/ydelser der reklameres for. Legepladsfirmaet har nu fremsendt formulering af principper for anvendelse af sponsorer til finansiering af legepladser ved skoler og institutioner i Frederikshavn Kommune. Forslag til principper vedlagt som bilag. Åben sag Sagsnr: 07/7768 Forvaltning: BKF Sbh: laho Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver, om Frederikshavn Kommune skal åbne op for reklamefinansierede legepladser på betingelser, som beskrevet i "forslag til principper for anvendelse af sponsorer i forbindelse med etablering af reklamelegepladser i Frederikshavn Komune" Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Sagen genoptages. Fraværende: Ingen Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 13 af 48

14 7. Serviceniveau på folkeskolens normal- og specialområde for skoleår 2008/2009 Skoleåret 2008/2009 planlægges ud fra folkeskoleloven, styrelsesvedtægten, budgetforliget samt den økonomiske ramme. Åben sag Sagsnr: 08/1118 Forvaltning: BKF Sbh: arco Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Normalområdet Elevtallet pr. 1. marts 2008 anvendes som beregning. Elevtallet kan ændre sig efter 1. marts Børnehaveklasser, pga. skolestrukturen er indskrivning rykket, hvorfor forældre, der ønsker anden skole, får svar ultimo marts 8. og 9. klasse, hvor elev(er) ønsker et efterskoleophold 10. klasse, da tilmelding til videregående uddannelse er 15. marts Til undervisning foreslås der, at Børnehaveklasse tildeles 600 timer/klasse klasse tildeles Undervisningsministeriets vejledende timetal pr. klasse klasse tildeles 54,60 time/elev 10. klasse tildeles 1020 time/klasse Specialområdet Skolerne tildeles timer til specialpædagogisk indsats, som er en del af skolens almindelige undervisningsmæssige og pædagogiske opgaver og forpligtelser. Skolerne tildeles støttetimer til elever, der kan fastholdes på egen skole. Timerne sker via ansøgning og efter konkret vurdering. Til elever i specialklasser foregår der pt. visitering til A) Heldagsskolen - som er normeret til 26 elever Sæbygårdskolens heldagsklasse som er normeret til 16 elever B) Hedeboskolen, Hånbækskolen, Sæbygårdskolen og Ørnevejens skole (tidligere 20.1 klasser) C) Børn med særlige indlæringsvanskeligheder på Abildgårdskolen og Hedeboskolen. Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 14 af 48

15 Kontaktklasser på Hånbækskolen og ADHD klasser på Abildgårdskolen. (tidligere 20.2 klasser) Til undervisning foreslår der: A) særskilt tildeling B) hver klasse får tildelt en grundtildeling i forhold til det vejledende timetal C) lektioner pr. elev pr. uge med henholdsvis 6,98 og 8,64 jf. tidligere tildeling af amtet Andet Herudover tildeles skolerne timer til tosprogede elever, øvrig tid, individuel tid, ekstra tid til lærere med aldersreduktion, tværkommunale opgaver samt timer til ledelsen. Såfremt beregningen ved udmøntningen af ovennævnte serviceniveau for kommende skoleår viser sig ikke at kunne rummes inden for bevillingen, nedjusteres skolernes tildeling procentuelt. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skolechefen bemyndiges til at udmelde resursen Børne- og Ungdomsudvalget i næste møde forelægges den udmeldte resurse. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 6. marts 2008 tiltrådt. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008 Børne- og Kulturforvaltningen har nu udmeldt resursen for skoleåret 2008/009 til kommunens folkeskoler. Resursen er fordelt ud fra følgende elevtal, der er justeret i forhold til planlægningstallene pr. 1. marts Antal elever Antal klasser Børnehaveklasser klasse klasse I alt normalområdet Specialklasser Specialklaser Modtagelsesklasser 43 7 Heldagsklassen, Sæbygård 16 Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 15 af 48

16 skole I alt specialklasser I alt Oversigt over planlægningstal pr. 21. maj 2008 vedhæftet som bilag. I serviceniveauet er indarbejdet effektiviseringskrav samt budgetforliget for Den udmeldte resurse svarer til 695 stillinger. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om den udmeldte resurse til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Godkendt. Fraværende: Ingen Bilag Elev- og klassetal - planlægningstal for skoleåret 2008/2009 (dok.nr.5877/08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 16 af 48

17 8. Modersmålsundervisning i folkeskoler i Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2007/2008, at der udover den modersmålsundervisning, som kommunen er forpligtet til at yde til børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland også skal tilbydes modersmålsundervisning til 1. generationsindvandrere fra andre lande. Åben sag Sagsnr: 08/2646 Forvaltning: BKF Sbh: arco Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Undervisningen tilbydes, hvis der er mindst 12 elever til undervisning i samme sprog, og at det er muligt at tilknytte en kvalificeret lærer. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 03. januar 2008 redegjorde skolechefen for undervisningen på området. Af hensyn til planlægningen af skoleåret 2008/2009 er det nødvendigt med en afklaring af de fremtidige vilkår for modersmålsundervisningen. Af skolernes returmeldinger til brug for skoleårets planlægning 2008/2009 er der 25 elever til undervisning i dari 13 elever til undervisning i tamilsk 1 elev til undervisning i farsi 2 elever til undervisning i albansk 9 elever i alt til undervisning i sprogene vietnamesisk, kurdisk, bosnisk og rumænsk Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at udvalget beslutter, om modersmålsundervisningen skal fortsætte på samme vilkår som hidtil. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008 Anders Broholm stiller forslag om, at undervisningen overflyttes til ungdomsskolen, og udvalget anmoder forvaltningen om at undersøge sagen. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008 Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt muligheden for at overflytte Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 17 af 48

18 modersmålsundervisningen til Ungdomsskolens regi. Forvaltningen orienterer i mødet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Udvalget besluttede, at børn af førstegenerationsindvandrere/flygtninge, uanset om de er født udenfor eller i Danmark, har ret til modersmålsundervisning, hvis der kan samles et hold. der ønskes en undersøgelse af behovet og mulighederne for at give ovennævnte gruppe af børn ekstra dansk. Anders Broholm fastholder, at modersmålsundervisning overflyttes til Ungdomsskolen. Fraværende: Ingen Bilag Bilag til BUU-dagsorden pkt. 8: udleveret af udvalgets formand (dok.nr /08) Notat af 5. maj 2008 vedr. modersmålsundervisning i ungdomsskoleregi (dok.nr /08) Uddrag af dok henvendelse fra tamilske forældre (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 18 af 48

19 9. Implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen orienterer i mødet om det foreløbige arbejde vedr. implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 07/7430 Forvaltning: BKF Sbh: arco Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 1. november 2007 Taget til efterretning. Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 6. december 2007 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 6. december 2007 Taget til orientering. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 3. januar 2008 Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet masterplan for udmøntning af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Planen er godkendt af kommunens Direktion den 11. december 2007 og herefter formidlet til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 3. januar 2008 Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 19 af 48

20 7. februar 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 7. februar 2008 Taget til orientering. Fraværende: Mogens Brag Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 6. marts 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 6. marts 2008 Taget til orinetering. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008 Taget til orientering. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 8. maj 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen, herunder fremlægger godkendt tidsplan for skolebyggeri. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 8. maj 2008 Godkendt. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 20 af 48

21 12. juni 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Taget til efterretning. Fraværende: Ingen Bilag Info på hjemmesiden vedr. status på implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune (BUU ) (dok.nr /08) Tidsplan - ny skole i Frederikshavn samt udvidelse af sæbyskoler (BUU ) (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 21 af 48

22 10. Dimensionering af ny folkeskole i Frederikshavn by Baggrund: Som en opfølgning på Byrådsbeslutningen i oktober 2007, hvor det blev besluttet, at der skal bygges en ny skole i Frederikshavn by, skal skolen dimensioneres. Åben sag Sagsnr: 08/2057 Forvaltning: BKF Sbh: prni Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Forslaget til dimensioneringen er sket ud fra følgende forudsætninger: Grundlaget for den nye skole følger nyeste prognosetal udarbejdet af COWI, fratrukket 10 % til privatskoler og andre skoler (se bilag ). Prognosetallene er forskellige fra den kendsgerning, at der i dag faktisk er langt færre elever, der pt. går på Ørnevejens Skole og Munkebakkeskolen fra de to skoledistrikter (de går på andre skoler (se bilag ). Det forventes, at denne tendens ophører, samt at en del vil vende tilbage grundet den nye skole. Normalt optag vil ske over en årrække i en progression efterhånden, som de nuværende elever, der i dag er skolesøgende udenfor skoledistriktet afslutter deres skoleforløb og nye skolesøgende elever i skoledistriktet optages. Det forventes, at elever fra andre skoledistrikter fremover i højere grad vælger frit valgs muligheden til dette skoledistrikt grundet den nye skole. Nutidigt skolebyggeri er i dag mere fleksibelt indrettet end traditionelt skolebyggeri med hensyn til indretning, for eksempel vil ændring af klasselokaler og andre lokaler være lettere og muligt i forhold til konkrete behov. Grundlagsmaterialet for dimensioneringen har været normalklasserne i 0. 9.kl. Hertil kommer Ørnevejens Skoles specialklasser. Konklusionen er: At materialet kan fastslå, at på det mellemlange sigt er der grundlag for 3 ½ spor, når de to gamle skoledistrikter sammenlægges. At, hvis samtlige nuværende elever tilhørende skoledistriktet vender tilbage, er der plads på skolen. At der på det lange sigt maksimalt er behov for 3½ spor. Vurderinger som har indgået i forbindelse med dimensioneringen: Hvis skolen bygges med 3 spor, vil den være for lille, såfremt tidligere fraflyttede elever fra skoledistriktet vender tilbage. Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 22 af 48

23 Skolen kan ikke tilgodese alle fritvalgsønsker. Hvis skolen bygges med 4 spor, vil den blive dimensioneret for stor ud fra prognosen på sigt, og vil derfor fordre tilpasning af skoledistriktet. Dette vil skabe kapacitetsproblemer med tomme lokaler på de øvrige skoler i Frederikshavn by. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den nye skole i Frederikshavn by dimensioneres til 3½ spor med afsæt i de to nuværende skoledistrikter at bygningen opføres på så fleksibel en måde, at der er mulighed for udvidelser (klasselokaler) (anføres som en del af kravspecifikationen i udbudsmaterialet) at udviklingen af skoledistrikter vurderes fortløbende. Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 13. maj 2008 Godkendt. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008 Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Godkendt. Fraværende: Ingen Bilag M + Ø beregn klassedannelse kun prognosetal efter nye skoledistrikter (dok.nr /08) M + Ø beregninger klassedannelse efter nye skoledistrikter (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 23 af 48

24 11. Masterplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet første udkast til masterplan for kvalitetsløft af folkeskolerne i Frederikshavn. Forvaltningen fremlægger udkastet i mødet. Åben sag Sagsnr: 08/3304 Forvaltning: BKF Sbh: prni Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur drøfter første udkast til masterplan for kvalitetsløft af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 11. marts 2008 Drøftelsen genoptages. Fraværende: Erik Sørensen, Bjarne Kvist Supplerende sagsfremstilling Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 13. maj Udkast til masterplan (hvor primært afsnit om indsatsområder og processer er uddybet) for kvalitetsløft af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune forelægges til udvalgets godkendelse. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udkast til masterplan godkendes. Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 13. maj 2008 Godkendt. Styregruppen lægger vægt på synlige succeskriterier, der gør det muligt at følge op på om målene nås. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008 Sagen fremlægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering. Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 24 af 48

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2003

Ordinær generalforsamling November 2003 Ordinær generalforsamling November 2003 Indhold Forord 4 Bestyrelsen 5 Endelig dagsorden 6 Sammenhæng i indsatsen 7 Opfølgning på Hvordan knækker vi kurven? 7 Vejledning om tavshedspligt 8 Reform af vejledningsindsatsen

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 11. maj 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Under punkt 1 deltager

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere