Børne- og Ungdomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungdomsudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Ungdomsudvalget Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag (V) Anders Broholm (V) Frode Thule Jensen (V) Knud Hjørnholm (A) Birthe Marie H. Pilgaard (A) Anders Starberg Pedersen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Status på rekruttering af dagplejere i Frederikshavn Kommune Budgetopfølgning 2008 pr. ultimo maj Evaluering af budgetdialogmøder forår Centralisering af Den Kommunale Tandpleje i Frederikshavn by Budgetlægning 2009 og overslagsårene Sponsorfinansiering af legepladser ved institutioner og skoler i Frederikshavn Kommune Serviceniveau på folkeskolens normal- og specialområde for skoleår 2008/ Modersmålsundervisning i folkeskoler i Frederikshavn Kommune Implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune Dimensionering af ny folkeskole i Frederikshavn by Masterplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Henvendelse fra byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard vedr. IT i folkeskolen Procesplan for kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune - skoleåret 2007/ Ansøgning fra Hedeboskolen om at indføre rullende skolestart, aldersblandet undervisning Opfordring fra Miljøministeriet til initiativer til flere projekter i naturen for børn og unge Orientering om projekt "God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud" Godkendelse af indkomne læreplaner Ansøgning om udvidelse af institutionen Pilekvisten med 12 vuggestuepladser Ansøgning om etablering af klub for unge udviklingshæmmede i alderen år Dialog med Frederikshavn Ungdoms Fællesråd om tiltag i Børne- og Ungdomsudvalgets regi Fokus på EGU i Frederikshavn Kommune Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 2 af 48

3 23. Lock-out på daginstitutionsområdet fra juni Underskrifter: Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 3 af 48

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /08 Åben Statusbeskrivelse rekruttering Den Kommunale Dagpleje - juni /08 Åben Bangsboklubbens spørgsmål til dialogmøde den /08 Åben Materiale fra grupperne i dialogmøde /08 Åben Elev- og klassetal - planlægningstal for skoleåret 2008/ /08 Åben Uddrag af dok henvendelse fra tamilske forældre /08 Åben Notat af 5. maj 2008 vedr. modersmålsundervisning i ungdomsskoleregi /08 Åben Bilag til BUU-dagsorden pkt. 8: udleveret af udvalgets formand /08 Åben Tidsplan - ny skole i Frederikshavn samt udvidelse af sæbyskoler (BUU ) /08 Åben Info på hjemmesiden vedr. status på implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune (BUU ) /08 Åben M + Ø beregn klassedannelse kun prognosetal efter nye skoledistrikter /08 Åben M + Ø beregninger klassedannelse efter nye skoledistrikter /08 Åben 2. udkast masterplan for udmøntning af kvalitetsløft i Folkeskolen Frederikshavn /08 Åben Forslag til tidsplan - proces kvalitetsrapporten for folkeskolerne 2007/ /08 Åben Lay-out Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/ /08 Åben Ansøgning og projektbeskrivelse ny skolestart på Hedeboskolen /08 Åben Folderen: Hedeboskolen, aldersblandet undervisning, rullende skolestart /08 Åben Orientering om indgået aftale med Red Barnet /08 Åben Udkast til politisk aftale om partnerskab - Udkast til politisk aftale.doc /08 Åben Eksempel 9 - Røde Kors Børnehave - Pædagogisk læreplan /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - natur og naturfænomener, pædagogisk læreplan /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - læreplan, barnets personlige udvikling /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - kulturelle udtryksformer og værdier, pædagogisk læreplan /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - sociale kompetencer, pædagogisk læreplan /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - sprog, pædagogisk læreplan /08 Åben Eksempel 1 - Vuggestuen Regnbuen - Krop og bevægelse, pædagogisk læreplan /08 Åben Kernehuset - læreplan, sociale kompetencer /08 Åben Kernehuset - læreplan, julen og dens traditioner Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 4 af 48

5 /08 Åben Eksempel 8 - Abildgaard Børnehave, madpakkespisning - pædagogisk læreplan /08 Åben Abildgaard Børnehave, morgenstund/modtagelse i børnehaven - pædagogisk læreplan /08 Åben Abildgaard Børnehave, maddag i børnehaven - pædagogisk læreplan /08 Åben Strandby Børnehave - læreplan, kulturelle udtryksformer og værdier /08 Åben Børnehuset Bangsbo, Pædagogisk læreplan /08 Åben Dybvad Børnehave, troldestuen - pædagogisk læreplaner /08 Åben Dybvad Børnehave - pædagogisk læreplaner /08 Åben Dybvad Børnehave, krudtugler - pædagogisk læreplan /08 Åben Dybvad børnehave, vildbasser - pædagogisk læreplan /08 Åben Andedammen, Læreplan. - Ture ud af huset i nyt skema /08 Åben Børnehaven Havblik, Læreplan - natur og miljø /08 Åben Børnehaven Havblik, Læreplan - svømning /08 Åben Læreplan fra Voerså Børnehave /08 Åben Børnehaven Trindelvej - pædagogisk læreplan /08 Åben Dagplejen- pædagogisk læreplan /08 Åben Børnetoften - Sociale kompetencer /08 Åben Børnetoften - Natur og naturfænomener /08 Åben Eksempel 2 - Børnetoften - Sprog /08 Åben Bødkergaarden - Pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, fødselsdag /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, fokus på natur, dyr og fantasi /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, tur til Bunken /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, Besøg i Søhesten (SFO) /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, aktivitetsdage på skolen /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, krop og bevægelse /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, sprog /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, sociale kompetencer /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, naturen og naturfænomener /08 Åben Børnehaven Humlebien - Læreplan sprog til B.U..DOC /08 Åben Eksempel 3 - Børnehaven humlebien - Læreplan, sociale kompetencer til B.U..DOC /08 Åben Børnehaven humlebien - Læreplna, den alsidige personlige udvikling B.U..DOC /08 Åben Eksempel 10 - Søstjernen, pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Kløvermarken - pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, leg i sandkassen /08 Åben Eksempel 6 - Børnehaven Brolæggervej/Børnegården - pædagogisk læreplan /08 Åben Røde Kors Børnehaven, pædagogisk læreplan /08 Åben Thorshøj Børnehus, pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Øster Dahl - læreplan, Rundkreds /08 Åben Børnehaven Øster Dahl - læreplan 2008, madpakke Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 5 af 48

6 /08 Åben Børnehaven Øster Dahl - kreative læreplaner /08 Åben Andedammen - pædagogiske læreplaner /08 Åben Hørby Børnehus, skovtroldene og klubspirerne - pædagogisk læreplan /08 Åben Børnebakken - pædagogisk læreplan, morgenmad /08 Åben Børnebakken - pædagogisk læreplan, barnets start i institutionen /08 Åben Eksempel 7 - Børnehuset Troldehøj - pædagogisk læreplaner, gymnasik skema.doc /08 Åben Børnehuset Troldehøj - pædagogisk læreplaner for /08 Åben Eksempel 5 - Børnehaven Stationsvej - samling, pædagogisk læreplan /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - kulturelle udtryksformer og værdier, pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Bølgen - læreplan, sproglig kompetence /08 Åben Landbørnehaven Knivholt,Pædagogisk læreplan - bagning /08 Åben Landbørnehaven Knivholt, pædagogisk læreplan - Klodsrummet /08 Åben Eksempel 4 - Lærkereden - læreplan, venskaber /08 Åben Lærkereden - læreplan, selvhjulpethed /08 Åben Skema til læreplaner pr. 1/ efter kommunesammenlægningen /08 Åben Beslutning BUU pkt. 4 - Procedure for pædagogiske læreplaner i dagtilbud for børn /08 Åben Ansøgning om udvidelse af Pilekvisten med 12 vuggestuepladser /08 Åben Ansøgning om etablering af klub for unge udviklingshæmmede i alderen år /08 Åben Folder: Et ungdomstilbud - for unge med et fysisk/psykisk handicap /08 Åben Evalueringsrapport rummelighedsprojekt /08 Åben Oplæg projekt EGU i Frederikshavn Kommune (BUU ) /08 Åben Beslutning AMU Fokus på EGU i Fr.havn Kommune (BUU ) /08 Åben Bilag 1. Udkast Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune doc /08 Åben UUV samarbejdskontrakt vedr. STU Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 6 af 48

7 1. Status på rekruttering af dagplejere i Frederikshavn Kommune I Frederikshavn Kommune har det i en periode været problematisk at rekruttere dagplejere. På baggrund heraf har kommunens dagplejeleder udarbejdet en status på problemstillingen. Dagplejeleder Helle Bruun Andersen fremlægger i mødet opgørelse over Åben sag Sagsnr: 08/4697 Forvaltning: BKF Sbh: hban Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget manglen på dagplejere - antal og i hvilke områder oplysning om den årlige personaleomsætning i Den Kommunale Dagpleje Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Dagplejelederens redegørelse tages til efterretning at muligheder for bedring af vilkårene drøftes Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Godkendt. Fraværende: Ingen Bilag Statusbeskrivelse rekruttering Den Kommunale Dagpleje - juni 2008 (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 7 af 48

8 2. Budgetopfølgning 2008 pr. ultimo maj 2008 Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2008 for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen - herunder udleverer bilag for budgetopfølgning pr. 31. maj. Åben sag Sagsnr: 08/802 Forvaltning: BKF Sbh: lamu Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Godkendt. Fraværende: Ingen Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 8 af 48

9 3. Evaluering af budgetdialogmøder forår 2008 Af tidsplanen for budgetlægning fremgår, at fagudvalgene i perioden man til medio juni skal afholde budgetdialogmøder med interessenter på udvalgets område. På baggrund heraf besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 10. april, Åben sag Sagsnr: 08/2166 Forvaltning: BKF Sbh: liad Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget At afholde dialogmøde med skole- og SFO-området den 15. maj Deltagerkredsen ud over Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer var formænd for folkeskolernes bestyrelser og med en forholdsvis åben dagsorden, således bestyrelserne selv besluttede temaer. At afholde dialogmøde med ungdomsområdet den 21. maj Deltagerkredsen var bestyrelser og ledere i Ungdomsafdelingen, og i mødet var der ud over budgetlægning for 2009 en drøftelse af temaerne: "Den forebyggende indsats" og "Ungdomsuddannelse til alle". At afholde dialogmøde med institutionsområdet den 2. juni Deltagerkredsen var formænd for institutionernes bestyrelser og med en forholdsvis åben dagsorden, således bestyrelserne selv besluttede temaer. Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget og Børne- og Kulturdirektøren har indsamlet følgende stikord fra dialogmøderne: Skoledialogmøde 15. maj 2008: 1. bygningsatlas 2. flere hænder - normering 3. efteruddannelse 4. klasser med dårlig trivsel 5. sundhed - kost - motion: katalog over gode idéer 6. praktik - skolerne skal betale for transporten 7. lønrefusion ved barsel 8. psykologhjælp, AKT-lærere er en mangelvare - udrykningshold til meget krævende elever 9. ventetid i IT-afdelingen - mere IT-support 10. opsamling på mødet på Hotel Viking - bilag med stikord fra gruppe 1-12 vedr. udfordringer på skoleområdet 11. madordning - forsøg 12. manual for regelsættet for vedligeholdelsesudgifter Ungdomsdialogmøde 21. maj 2008: 1. vilde piger 2. kontingentfritagelse 3. ventelister til klubber, fritidscentre, Tranås, Garagen, efter kl efteruddannelse 5. praktikpladser til de skoletrætte 6. mentorordning - ung til ung 7. efterfølgende henvendelse fra Bangsboklubben til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer - se bilag Institutionsdialogmøde 2. juni 2008: 1. normering/vippenormering Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 9 af 48

10 2. tilsyn med dagplejen - for mange børn pr. tilsynsførende, legestuer 3. implementering af madordning 4. langtidssygdoms økonomiske konsekvenser for institutionerne 5. dokumentationskravet 6. rejsehold af vikarer 7. arbejdsmiljøbestemt stress 8. de fysiske rammer Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at de tre afholdte dialogmøder evalueres. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Følgende punkter tages med som problemområde i forbindelse med budget 2009: kontingentfritagelse i aftenklubber aftenklub i Bangsboklubben tilsynsførende kapacitet i Dagplejen Der udarbejdes et notat på, hvordan der følges op på øvrige punkter - notatet udarbejdes i en form, der kan kommunikeres til bestyrelserne. Fraværende: Ingen Bilag Bangsboklubbens spørgsmål til dialogmøde den (dok.nr /08) Materiale fra grupperne i dialogmøde (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 10 af 48

11 4. Centralisering af Den Kommunale Tandpleje i Frederikshavn by Lukket sag Sagsnr: 07/7520 Forvaltning: BKF Sbh: ella Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 11 af 48

12 5. Budgetlægning 2009 og overslagsårene Budgetprocessen for 2009 og overslagsårene er sat i gang, herunder forvaltningens arbejde med at udarbejde et administrativt budgetoplæg indenfor den udmeldte budgetramme. Forvaltningen vil i mødet orientere om budgetprocessen og kendte problemområder til budgetlægningen. Åben sag Sagsnr: 08/969 Forvaltning: BKF Sbh: lamu Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Taget til orientering. Fraværende: Ingen Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 12 af 48

13 6. Sponsorfinansiering af legepladser ved institutioner og skoler i Frederikshavn Kommune Ifølge lov nr. 490 af 7. juni 2006 kan kommuner og regioner anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, medmindre andet er bestemt i anden lovgivning. Der er således lovgivningsmæssigt intet til hinder for etablering af reklamelegepladser ved kommunens skoler og institutioner. Et firma med speciale i levering af udendørs legepladser til daginstitutioner, skoler og bolig- og ejerforeninger har henvendt sig til flere institutioner og skoler i Frederikshavn Kommune med tilbud om at etablere nye reklamefinansierede legepladser. Tilbuddene inkluderer, at firmaet projekterer, etablerer og vedligeholder den aktuelle legeplads. Aftalen vil herefter være gældende i en nærmere angivet periode. Forvaltningsledelsen har drøftet henvendelserne og har tidligere, via aktuel institution meddelt afslag på muligheden for etablering af reklamefinansieret legeplads. Begrundelsen for afslaget var, at der i det fremlagte materiale ikke var givet mulighed for 100% garanti for, hvilke firmaer der får reklamepladser og hvilke varer/ydelser der reklameres for. Legepladsfirmaet har nu fremsendt formulering af principper for anvendelse af sponsorer til finansiering af legepladser ved skoler og institutioner i Frederikshavn Kommune. Forslag til principper vedlagt som bilag. Åben sag Sagsnr: 07/7768 Forvaltning: BKF Sbh: laho Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver, om Frederikshavn Kommune skal åbne op for reklamefinansierede legepladser på betingelser, som beskrevet i "forslag til principper for anvendelse af sponsorer i forbindelse med etablering af reklamelegepladser i Frederikshavn Komune" Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Sagen genoptages. Fraværende: Ingen Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 13 af 48

14 7. Serviceniveau på folkeskolens normal- og specialområde for skoleår 2008/2009 Skoleåret 2008/2009 planlægges ud fra folkeskoleloven, styrelsesvedtægten, budgetforliget samt den økonomiske ramme. Åben sag Sagsnr: 08/1118 Forvaltning: BKF Sbh: arco Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Normalområdet Elevtallet pr. 1. marts 2008 anvendes som beregning. Elevtallet kan ændre sig efter 1. marts Børnehaveklasser, pga. skolestrukturen er indskrivning rykket, hvorfor forældre, der ønsker anden skole, får svar ultimo marts 8. og 9. klasse, hvor elev(er) ønsker et efterskoleophold 10. klasse, da tilmelding til videregående uddannelse er 15. marts Til undervisning foreslås der, at Børnehaveklasse tildeles 600 timer/klasse klasse tildeles Undervisningsministeriets vejledende timetal pr. klasse klasse tildeles 54,60 time/elev 10. klasse tildeles 1020 time/klasse Specialområdet Skolerne tildeles timer til specialpædagogisk indsats, som er en del af skolens almindelige undervisningsmæssige og pædagogiske opgaver og forpligtelser. Skolerne tildeles støttetimer til elever, der kan fastholdes på egen skole. Timerne sker via ansøgning og efter konkret vurdering. Til elever i specialklasser foregår der pt. visitering til A) Heldagsskolen - som er normeret til 26 elever Sæbygårdskolens heldagsklasse som er normeret til 16 elever B) Hedeboskolen, Hånbækskolen, Sæbygårdskolen og Ørnevejens skole (tidligere 20.1 klasser) C) Børn med særlige indlæringsvanskeligheder på Abildgårdskolen og Hedeboskolen. Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 14 af 48

15 Kontaktklasser på Hånbækskolen og ADHD klasser på Abildgårdskolen. (tidligere 20.2 klasser) Til undervisning foreslår der: A) særskilt tildeling B) hver klasse får tildelt en grundtildeling i forhold til det vejledende timetal C) lektioner pr. elev pr. uge med henholdsvis 6,98 og 8,64 jf. tidligere tildeling af amtet Andet Herudover tildeles skolerne timer til tosprogede elever, øvrig tid, individuel tid, ekstra tid til lærere med aldersreduktion, tværkommunale opgaver samt timer til ledelsen. Såfremt beregningen ved udmøntningen af ovennævnte serviceniveau for kommende skoleår viser sig ikke at kunne rummes inden for bevillingen, nedjusteres skolernes tildeling procentuelt. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skolechefen bemyndiges til at udmelde resursen Børne- og Ungdomsudvalget i næste møde forelægges den udmeldte resurse. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 6. marts 2008 tiltrådt. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008 Børne- og Kulturforvaltningen har nu udmeldt resursen for skoleåret 2008/009 til kommunens folkeskoler. Resursen er fordelt ud fra følgende elevtal, der er justeret i forhold til planlægningstallene pr. 1. marts Antal elever Antal klasser Børnehaveklasser klasse klasse I alt normalområdet Specialklasser Specialklaser Modtagelsesklasser 43 7 Heldagsklassen, Sæbygård 16 Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 15 af 48

16 skole I alt specialklasser I alt Oversigt over planlægningstal pr. 21. maj 2008 vedhæftet som bilag. I serviceniveauet er indarbejdet effektiviseringskrav samt budgetforliget for Den udmeldte resurse svarer til 695 stillinger. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om den udmeldte resurse til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Godkendt. Fraværende: Ingen Bilag Elev- og klassetal - planlægningstal for skoleåret 2008/2009 (dok.nr.5877/08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 16 af 48

17 8. Modersmålsundervisning i folkeskoler i Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2007/2008, at der udover den modersmålsundervisning, som kommunen er forpligtet til at yde til børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland også skal tilbydes modersmålsundervisning til 1. generationsindvandrere fra andre lande. Åben sag Sagsnr: 08/2646 Forvaltning: BKF Sbh: arco Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Undervisningen tilbydes, hvis der er mindst 12 elever til undervisning i samme sprog, og at det er muligt at tilknytte en kvalificeret lærer. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 03. januar 2008 redegjorde skolechefen for undervisningen på området. Af hensyn til planlægningen af skoleåret 2008/2009 er det nødvendigt med en afklaring af de fremtidige vilkår for modersmålsundervisningen. Af skolernes returmeldinger til brug for skoleårets planlægning 2008/2009 er der 25 elever til undervisning i dari 13 elever til undervisning i tamilsk 1 elev til undervisning i farsi 2 elever til undervisning i albansk 9 elever i alt til undervisning i sprogene vietnamesisk, kurdisk, bosnisk og rumænsk Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at udvalget beslutter, om modersmålsundervisningen skal fortsætte på samme vilkår som hidtil. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008 Anders Broholm stiller forslag om, at undervisningen overflyttes til ungdomsskolen, og udvalget anmoder forvaltningen om at undersøge sagen. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008 Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt muligheden for at overflytte Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 17 af 48

18 modersmålsundervisningen til Ungdomsskolens regi. Forvaltningen orienterer i mødet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Udvalget besluttede, at børn af førstegenerationsindvandrere/flygtninge, uanset om de er født udenfor eller i Danmark, har ret til modersmålsundervisning, hvis der kan samles et hold. der ønskes en undersøgelse af behovet og mulighederne for at give ovennævnte gruppe af børn ekstra dansk. Anders Broholm fastholder, at modersmålsundervisning overflyttes til Ungdomsskolen. Fraværende: Ingen Bilag Bilag til BUU-dagsorden pkt. 8: udleveret af udvalgets formand (dok.nr /08) Notat af 5. maj 2008 vedr. modersmålsundervisning i ungdomsskoleregi (dok.nr /08) Uddrag af dok henvendelse fra tamilske forældre (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 18 af 48

19 9. Implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen orienterer i mødet om det foreløbige arbejde vedr. implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 07/7430 Forvaltning: BKF Sbh: arco Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 1. november 2007 Taget til efterretning. Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 6. december 2007 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 6. december 2007 Taget til orientering. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 3. januar 2008 Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet masterplan for udmøntning af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Planen er godkendt af kommunens Direktion den 11. december 2007 og herefter formidlet til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 3. januar 2008 Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 19 af 48

20 7. februar 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 7. februar 2008 Taget til orientering. Fraværende: Mogens Brag Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 6. marts 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 6. marts 2008 Taget til orinetering. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008 Taget til orientering. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 8. maj 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen, herunder fremlægger godkendt tidsplan for skolebyggeri. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 8. maj 2008 Godkendt. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 20 af 48

21 12. juni 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Taget til efterretning. Fraværende: Ingen Bilag Info på hjemmesiden vedr. status på implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune (BUU ) (dok.nr /08) Tidsplan - ny skole i Frederikshavn samt udvidelse af sæbyskoler (BUU ) (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 21 af 48

22 10. Dimensionering af ny folkeskole i Frederikshavn by Baggrund: Som en opfølgning på Byrådsbeslutningen i oktober 2007, hvor det blev besluttet, at der skal bygges en ny skole i Frederikshavn by, skal skolen dimensioneres. Åben sag Sagsnr: 08/2057 Forvaltning: BKF Sbh: prni Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Forslaget til dimensioneringen er sket ud fra følgende forudsætninger: Grundlaget for den nye skole følger nyeste prognosetal udarbejdet af COWI, fratrukket 10 % til privatskoler og andre skoler (se bilag ). Prognosetallene er forskellige fra den kendsgerning, at der i dag faktisk er langt færre elever, der pt. går på Ørnevejens Skole og Munkebakkeskolen fra de to skoledistrikter (de går på andre skoler (se bilag ). Det forventes, at denne tendens ophører, samt at en del vil vende tilbage grundet den nye skole. Normalt optag vil ske over en årrække i en progression efterhånden, som de nuværende elever, der i dag er skolesøgende udenfor skoledistriktet afslutter deres skoleforløb og nye skolesøgende elever i skoledistriktet optages. Det forventes, at elever fra andre skoledistrikter fremover i højere grad vælger frit valgs muligheden til dette skoledistrikt grundet den nye skole. Nutidigt skolebyggeri er i dag mere fleksibelt indrettet end traditionelt skolebyggeri med hensyn til indretning, for eksempel vil ændring af klasselokaler og andre lokaler være lettere og muligt i forhold til konkrete behov. Grundlagsmaterialet for dimensioneringen har været normalklasserne i 0. 9.kl. Hertil kommer Ørnevejens Skoles specialklasser. Konklusionen er: At materialet kan fastslå, at på det mellemlange sigt er der grundlag for 3 ½ spor, når de to gamle skoledistrikter sammenlægges. At, hvis samtlige nuværende elever tilhørende skoledistriktet vender tilbage, er der plads på skolen. At der på det lange sigt maksimalt er behov for 3½ spor. Vurderinger som har indgået i forbindelse med dimensioneringen: Hvis skolen bygges med 3 spor, vil den være for lille, såfremt tidligere fraflyttede elever fra skoledistriktet vender tilbage. Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 22 af 48

23 Skolen kan ikke tilgodese alle fritvalgsønsker. Hvis skolen bygges med 4 spor, vil den blive dimensioneret for stor ud fra prognosen på sigt, og vil derfor fordre tilpasning af skoledistriktet. Dette vil skabe kapacitetsproblemer med tomme lokaler på de øvrige skoler i Frederikshavn by. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den nye skole i Frederikshavn by dimensioneres til 3½ spor med afsæt i de to nuværende skoledistrikter at bygningen opføres på så fleksibel en måde, at der er mulighed for udvidelser (klasselokaler) (anføres som en del af kravspecifikationen i udbudsmaterialet) at udviklingen af skoledistrikter vurderes fortløbende. Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 13. maj 2008 Godkendt. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008 Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Godkendt. Fraværende: Ingen Bilag M + Ø beregn klassedannelse kun prognosetal efter nye skoledistrikter (dok.nr /08) M + Ø beregninger klassedannelse efter nye skoledistrikter (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 23 af 48

24 11. Masterplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet første udkast til masterplan for kvalitetsløft af folkeskolerne i Frederikshavn. Forvaltningen fremlægger udkastet i mødet. Åben sag Sagsnr: 08/3304 Forvaltning: BKF Sbh: prni Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur drøfter første udkast til masterplan for kvalitetsløft af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 11. marts 2008 Drøftelsen genoptages. Fraværende: Erik Sørensen, Bjarne Kvist Supplerende sagsfremstilling Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 13. maj Udkast til masterplan (hvor primært afsnit om indsatsområder og processer er uddybet) for kvalitetsløft af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune forelægges til udvalgets godkendelse. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udkast til masterplan godkendes. Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 13. maj 2008 Godkendt. Styregruppen lægger vægt på synlige succeskriterier, der gør det muligt at følge op på om målene nås. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008 Sagen fremlægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering. Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 24 af 48

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Indholdsfortegnelse: Tabel vedr. modersmålsundervisning i Silkeborg Kommune i årene 1999 2002... side 2 Tabel vedr. tosprogede elever fordelt på de største sproggrupper

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003. Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003. Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003 Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15 Mødested: B101 #335638/30-10-2003 Dagsorden - 29-10-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206)

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART OG ALDERSBLANDEDE GRUPPER START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) 1 Indledning Udvidet skoledag med rullende skolestart har været på Christinelystskolens dagsorden gennem længere

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere