Børne- og Ungdomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungdomsudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Ungdomsudvalget Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag (V) Anders Broholm (V) Frode Thule Jensen (V) Knud Hjørnholm (A) Birthe Marie H. Pilgaard (A) Anders Starberg Pedersen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Status på rekruttering af dagplejere i Frederikshavn Kommune Budgetopfølgning 2008 pr. ultimo maj Evaluering af budgetdialogmøder forår Centralisering af Den Kommunale Tandpleje i Frederikshavn by Budgetlægning 2009 og overslagsårene Sponsorfinansiering af legepladser ved institutioner og skoler i Frederikshavn Kommune Serviceniveau på folkeskolens normal- og specialområde for skoleår 2008/ Modersmålsundervisning i folkeskoler i Frederikshavn Kommune Implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune Dimensionering af ny folkeskole i Frederikshavn by Masterplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Henvendelse fra byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard vedr. IT i folkeskolen Procesplan for kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune - skoleåret 2007/ Ansøgning fra Hedeboskolen om at indføre rullende skolestart, aldersblandet undervisning Opfordring fra Miljøministeriet til initiativer til flere projekter i naturen for børn og unge Orientering om projekt "God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud" Godkendelse af indkomne læreplaner Ansøgning om udvidelse af institutionen Pilekvisten med 12 vuggestuepladser Ansøgning om etablering af klub for unge udviklingshæmmede i alderen år Dialog med Frederikshavn Ungdoms Fællesråd om tiltag i Børne- og Ungdomsudvalgets regi Fokus på EGU i Frederikshavn Kommune Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 2 af 48

3 23. Lock-out på daginstitutionsområdet fra juni Underskrifter: Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 3 af 48

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /08 Åben Statusbeskrivelse rekruttering Den Kommunale Dagpleje - juni /08 Åben Bangsboklubbens spørgsmål til dialogmøde den /08 Åben Materiale fra grupperne i dialogmøde /08 Åben Elev- og klassetal - planlægningstal for skoleåret 2008/ /08 Åben Uddrag af dok henvendelse fra tamilske forældre /08 Åben Notat af 5. maj 2008 vedr. modersmålsundervisning i ungdomsskoleregi /08 Åben Bilag til BUU-dagsorden pkt. 8: udleveret af udvalgets formand /08 Åben Tidsplan - ny skole i Frederikshavn samt udvidelse af sæbyskoler (BUU ) /08 Åben Info på hjemmesiden vedr. status på implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune (BUU ) /08 Åben M + Ø beregn klassedannelse kun prognosetal efter nye skoledistrikter /08 Åben M + Ø beregninger klassedannelse efter nye skoledistrikter /08 Åben 2. udkast masterplan for udmøntning af kvalitetsløft i Folkeskolen Frederikshavn /08 Åben Forslag til tidsplan - proces kvalitetsrapporten for folkeskolerne 2007/ /08 Åben Lay-out Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/ /08 Åben Ansøgning og projektbeskrivelse ny skolestart på Hedeboskolen /08 Åben Folderen: Hedeboskolen, aldersblandet undervisning, rullende skolestart /08 Åben Orientering om indgået aftale med Red Barnet /08 Åben Udkast til politisk aftale om partnerskab - Udkast til politisk aftale.doc /08 Åben Eksempel 9 - Røde Kors Børnehave - Pædagogisk læreplan /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - natur og naturfænomener, pædagogisk læreplan /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - læreplan, barnets personlige udvikling /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - kulturelle udtryksformer og værdier, pædagogisk læreplan /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - sociale kompetencer, pædagogisk læreplan /08 Åben Vuggestuen Regnbuen - sprog, pædagogisk læreplan /08 Åben Eksempel 1 - Vuggestuen Regnbuen - Krop og bevægelse, pædagogisk læreplan /08 Åben Kernehuset - læreplan, sociale kompetencer /08 Åben Kernehuset - læreplan, julen og dens traditioner Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 4 af 48

5 /08 Åben Eksempel 8 - Abildgaard Børnehave, madpakkespisning - pædagogisk læreplan /08 Åben Abildgaard Børnehave, morgenstund/modtagelse i børnehaven - pædagogisk læreplan /08 Åben Abildgaard Børnehave, maddag i børnehaven - pædagogisk læreplan /08 Åben Strandby Børnehave - læreplan, kulturelle udtryksformer og værdier /08 Åben Børnehuset Bangsbo, Pædagogisk læreplan /08 Åben Dybvad Børnehave, troldestuen - pædagogisk læreplaner /08 Åben Dybvad Børnehave - pædagogisk læreplaner /08 Åben Dybvad Børnehave, krudtugler - pædagogisk læreplan /08 Åben Dybvad børnehave, vildbasser - pædagogisk læreplan /08 Åben Andedammen, Læreplan. - Ture ud af huset i nyt skema /08 Åben Børnehaven Havblik, Læreplan - natur og miljø /08 Åben Børnehaven Havblik, Læreplan - svømning /08 Åben Læreplan fra Voerså Børnehave /08 Åben Børnehaven Trindelvej - pædagogisk læreplan /08 Åben Dagplejen- pædagogisk læreplan /08 Åben Børnetoften - Sociale kompetencer /08 Åben Børnetoften - Natur og naturfænomener /08 Åben Eksempel 2 - Børnetoften - Sprog /08 Åben Bødkergaarden - Pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, fødselsdag /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, fokus på natur, dyr og fantasi /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, tur til Bunken /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, Besøg i Søhesten (SFO) /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, aktivitetsdage på skolen /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, krop og bevægelse /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, sprog /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, sociale kompetencer /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - læreplan, naturen og naturfænomener /08 Åben Børnehaven Humlebien - Læreplan sprog til B.U..DOC /08 Åben Eksempel 3 - Børnehaven humlebien - Læreplan, sociale kompetencer til B.U..DOC /08 Åben Børnehaven humlebien - Læreplna, den alsidige personlige udvikling B.U..DOC /08 Åben Eksempel 10 - Søstjernen, pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Kløvermarken - pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Mariehønen - læreplan, leg i sandkassen /08 Åben Eksempel 6 - Børnehaven Brolæggervej/Børnegården - pædagogisk læreplan /08 Åben Røde Kors Børnehaven, pædagogisk læreplan /08 Åben Thorshøj Børnehus, pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Øster Dahl - læreplan, Rundkreds /08 Åben Børnehaven Øster Dahl - læreplan 2008, madpakke Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 5 af 48

6 /08 Åben Børnehaven Øster Dahl - kreative læreplaner /08 Åben Andedammen - pædagogiske læreplaner /08 Åben Hørby Børnehus, skovtroldene og klubspirerne - pædagogisk læreplan /08 Åben Børnebakken - pædagogisk læreplan, morgenmad /08 Åben Børnebakken - pædagogisk læreplan, barnets start i institutionen /08 Åben Eksempel 7 - Børnehuset Troldehøj - pædagogisk læreplaner, gymnasik skema.doc /08 Åben Børnehuset Troldehøj - pædagogisk læreplaner for /08 Åben Eksempel 5 - Børnehaven Stationsvej - samling, pædagogisk læreplan /08 Åben Kaj Bundvad Børnehave - kulturelle udtryksformer og værdier, pædagogisk læreplan /08 Åben Børnehaven Bølgen - læreplan, sproglig kompetence /08 Åben Landbørnehaven Knivholt,Pædagogisk læreplan - bagning /08 Åben Landbørnehaven Knivholt, pædagogisk læreplan - Klodsrummet /08 Åben Eksempel 4 - Lærkereden - læreplan, venskaber /08 Åben Lærkereden - læreplan, selvhjulpethed /08 Åben Skema til læreplaner pr. 1/ efter kommunesammenlægningen /08 Åben Beslutning BUU pkt. 4 - Procedure for pædagogiske læreplaner i dagtilbud for børn /08 Åben Ansøgning om udvidelse af Pilekvisten med 12 vuggestuepladser /08 Åben Ansøgning om etablering af klub for unge udviklingshæmmede i alderen år /08 Åben Folder: Et ungdomstilbud - for unge med et fysisk/psykisk handicap /08 Åben Evalueringsrapport rummelighedsprojekt /08 Åben Oplæg projekt EGU i Frederikshavn Kommune (BUU ) /08 Åben Beslutning AMU Fokus på EGU i Fr.havn Kommune (BUU ) /08 Åben Bilag 1. Udkast Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune doc /08 Åben UUV samarbejdskontrakt vedr. STU Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 6 af 48

7 1. Status på rekruttering af dagplejere i Frederikshavn Kommune I Frederikshavn Kommune har det i en periode været problematisk at rekruttere dagplejere. På baggrund heraf har kommunens dagplejeleder udarbejdet en status på problemstillingen. Dagplejeleder Helle Bruun Andersen fremlægger i mødet opgørelse over Åben sag Sagsnr: 08/4697 Forvaltning: BKF Sbh: hban Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget manglen på dagplejere - antal og i hvilke områder oplysning om den årlige personaleomsætning i Den Kommunale Dagpleje Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Dagplejelederens redegørelse tages til efterretning at muligheder for bedring af vilkårene drøftes Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Godkendt. Fraværende: Ingen Bilag Statusbeskrivelse rekruttering Den Kommunale Dagpleje - juni 2008 (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 7 af 48

8 2. Budgetopfølgning 2008 pr. ultimo maj 2008 Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2008 for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen - herunder udleverer bilag for budgetopfølgning pr. 31. maj. Åben sag Sagsnr: 08/802 Forvaltning: BKF Sbh: lamu Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Godkendt. Fraværende: Ingen Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 8 af 48

9 3. Evaluering af budgetdialogmøder forår 2008 Af tidsplanen for budgetlægning fremgår, at fagudvalgene i perioden man til medio juni skal afholde budgetdialogmøder med interessenter på udvalgets område. På baggrund heraf besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 10. april, Åben sag Sagsnr: 08/2166 Forvaltning: BKF Sbh: liad Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget At afholde dialogmøde med skole- og SFO-området den 15. maj Deltagerkredsen ud over Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer var formænd for folkeskolernes bestyrelser og med en forholdsvis åben dagsorden, således bestyrelserne selv besluttede temaer. At afholde dialogmøde med ungdomsområdet den 21. maj Deltagerkredsen var bestyrelser og ledere i Ungdomsafdelingen, og i mødet var der ud over budgetlægning for 2009 en drøftelse af temaerne: "Den forebyggende indsats" og "Ungdomsuddannelse til alle". At afholde dialogmøde med institutionsområdet den 2. juni Deltagerkredsen var formænd for institutionernes bestyrelser og med en forholdsvis åben dagsorden, således bestyrelserne selv besluttede temaer. Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget og Børne- og Kulturdirektøren har indsamlet følgende stikord fra dialogmøderne: Skoledialogmøde 15. maj 2008: 1. bygningsatlas 2. flere hænder - normering 3. efteruddannelse 4. klasser med dårlig trivsel 5. sundhed - kost - motion: katalog over gode idéer 6. praktik - skolerne skal betale for transporten 7. lønrefusion ved barsel 8. psykologhjælp, AKT-lærere er en mangelvare - udrykningshold til meget krævende elever 9. ventetid i IT-afdelingen - mere IT-support 10. opsamling på mødet på Hotel Viking - bilag med stikord fra gruppe 1-12 vedr. udfordringer på skoleområdet 11. madordning - forsøg 12. manual for regelsættet for vedligeholdelsesudgifter Ungdomsdialogmøde 21. maj 2008: 1. vilde piger 2. kontingentfritagelse 3. ventelister til klubber, fritidscentre, Tranås, Garagen, efter kl efteruddannelse 5. praktikpladser til de skoletrætte 6. mentorordning - ung til ung 7. efterfølgende henvendelse fra Bangsboklubben til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer - se bilag Institutionsdialogmøde 2. juni 2008: 1. normering/vippenormering Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 9 af 48

10 2. tilsyn med dagplejen - for mange børn pr. tilsynsførende, legestuer 3. implementering af madordning 4. langtidssygdoms økonomiske konsekvenser for institutionerne 5. dokumentationskravet 6. rejsehold af vikarer 7. arbejdsmiljøbestemt stress 8. de fysiske rammer Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at de tre afholdte dialogmøder evalueres. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Følgende punkter tages med som problemområde i forbindelse med budget 2009: kontingentfritagelse i aftenklubber aftenklub i Bangsboklubben tilsynsførende kapacitet i Dagplejen Der udarbejdes et notat på, hvordan der følges op på øvrige punkter - notatet udarbejdes i en form, der kan kommunikeres til bestyrelserne. Fraværende: Ingen Bilag Bangsboklubbens spørgsmål til dialogmøde den (dok.nr /08) Materiale fra grupperne i dialogmøde (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 10 af 48

11 4. Centralisering af Den Kommunale Tandpleje i Frederikshavn by Lukket sag Sagsnr: 07/7520 Forvaltning: BKF Sbh: ella Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 11 af 48

12 5. Budgetlægning 2009 og overslagsårene Budgetprocessen for 2009 og overslagsårene er sat i gang, herunder forvaltningens arbejde med at udarbejde et administrativt budgetoplæg indenfor den udmeldte budgetramme. Forvaltningen vil i mødet orientere om budgetprocessen og kendte problemområder til budgetlægningen. Åben sag Sagsnr: 08/969 Forvaltning: BKF Sbh: lamu Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Taget til orientering. Fraværende: Ingen Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 12 af 48

13 6. Sponsorfinansiering af legepladser ved institutioner og skoler i Frederikshavn Kommune Ifølge lov nr. 490 af 7. juni 2006 kan kommuner og regioner anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, medmindre andet er bestemt i anden lovgivning. Der er således lovgivningsmæssigt intet til hinder for etablering af reklamelegepladser ved kommunens skoler og institutioner. Et firma med speciale i levering af udendørs legepladser til daginstitutioner, skoler og bolig- og ejerforeninger har henvendt sig til flere institutioner og skoler i Frederikshavn Kommune med tilbud om at etablere nye reklamefinansierede legepladser. Tilbuddene inkluderer, at firmaet projekterer, etablerer og vedligeholder den aktuelle legeplads. Aftalen vil herefter være gældende i en nærmere angivet periode. Forvaltningsledelsen har drøftet henvendelserne og har tidligere, via aktuel institution meddelt afslag på muligheden for etablering af reklamefinansieret legeplads. Begrundelsen for afslaget var, at der i det fremlagte materiale ikke var givet mulighed for 100% garanti for, hvilke firmaer der får reklamepladser og hvilke varer/ydelser der reklameres for. Legepladsfirmaet har nu fremsendt formulering af principper for anvendelse af sponsorer til finansiering af legepladser ved skoler og institutioner i Frederikshavn Kommune. Forslag til principper vedlagt som bilag. Åben sag Sagsnr: 07/7768 Forvaltning: BKF Sbh: laho Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver, om Frederikshavn Kommune skal åbne op for reklamefinansierede legepladser på betingelser, som beskrevet i "forslag til principper for anvendelse af sponsorer i forbindelse med etablering af reklamelegepladser i Frederikshavn Komune" Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Sagen genoptages. Fraværende: Ingen Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 13 af 48

14 7. Serviceniveau på folkeskolens normal- og specialområde for skoleår 2008/2009 Skoleåret 2008/2009 planlægges ud fra folkeskoleloven, styrelsesvedtægten, budgetforliget samt den økonomiske ramme. Åben sag Sagsnr: 08/1118 Forvaltning: BKF Sbh: arco Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Normalområdet Elevtallet pr. 1. marts 2008 anvendes som beregning. Elevtallet kan ændre sig efter 1. marts Børnehaveklasser, pga. skolestrukturen er indskrivning rykket, hvorfor forældre, der ønsker anden skole, får svar ultimo marts 8. og 9. klasse, hvor elev(er) ønsker et efterskoleophold 10. klasse, da tilmelding til videregående uddannelse er 15. marts Til undervisning foreslås der, at Børnehaveklasse tildeles 600 timer/klasse klasse tildeles Undervisningsministeriets vejledende timetal pr. klasse klasse tildeles 54,60 time/elev 10. klasse tildeles 1020 time/klasse Specialområdet Skolerne tildeles timer til specialpædagogisk indsats, som er en del af skolens almindelige undervisningsmæssige og pædagogiske opgaver og forpligtelser. Skolerne tildeles støttetimer til elever, der kan fastholdes på egen skole. Timerne sker via ansøgning og efter konkret vurdering. Til elever i specialklasser foregår der pt. visitering til A) Heldagsskolen - som er normeret til 26 elever Sæbygårdskolens heldagsklasse som er normeret til 16 elever B) Hedeboskolen, Hånbækskolen, Sæbygårdskolen og Ørnevejens skole (tidligere 20.1 klasser) C) Børn med særlige indlæringsvanskeligheder på Abildgårdskolen og Hedeboskolen. Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 14 af 48

15 Kontaktklasser på Hånbækskolen og ADHD klasser på Abildgårdskolen. (tidligere 20.2 klasser) Til undervisning foreslår der: A) særskilt tildeling B) hver klasse får tildelt en grundtildeling i forhold til det vejledende timetal C) lektioner pr. elev pr. uge med henholdsvis 6,98 og 8,64 jf. tidligere tildeling af amtet Andet Herudover tildeles skolerne timer til tosprogede elever, øvrig tid, individuel tid, ekstra tid til lærere med aldersreduktion, tværkommunale opgaver samt timer til ledelsen. Såfremt beregningen ved udmøntningen af ovennævnte serviceniveau for kommende skoleår viser sig ikke at kunne rummes inden for bevillingen, nedjusteres skolernes tildeling procentuelt. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skolechefen bemyndiges til at udmelde resursen Børne- og Ungdomsudvalget i næste møde forelægges den udmeldte resurse. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 6. marts 2008 tiltrådt. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008 Børne- og Kulturforvaltningen har nu udmeldt resursen for skoleåret 2008/009 til kommunens folkeskoler. Resursen er fordelt ud fra følgende elevtal, der er justeret i forhold til planlægningstallene pr. 1. marts Antal elever Antal klasser Børnehaveklasser klasse klasse I alt normalområdet Specialklasser Specialklaser Modtagelsesklasser 43 7 Heldagsklassen, Sæbygård 16 Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 15 af 48

16 skole I alt specialklasser I alt Oversigt over planlægningstal pr. 21. maj 2008 vedhæftet som bilag. I serviceniveauet er indarbejdet effektiviseringskrav samt budgetforliget for Den udmeldte resurse svarer til 695 stillinger. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om den udmeldte resurse til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Godkendt. Fraværende: Ingen Bilag Elev- og klassetal - planlægningstal for skoleåret 2008/2009 (dok.nr.5877/08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 16 af 48

17 8. Modersmålsundervisning i folkeskoler i Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2007/2008, at der udover den modersmålsundervisning, som kommunen er forpligtet til at yde til børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland også skal tilbydes modersmålsundervisning til 1. generationsindvandrere fra andre lande. Åben sag Sagsnr: 08/2646 Forvaltning: BKF Sbh: arco Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Undervisningen tilbydes, hvis der er mindst 12 elever til undervisning i samme sprog, og at det er muligt at tilknytte en kvalificeret lærer. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 03. januar 2008 redegjorde skolechefen for undervisningen på området. Af hensyn til planlægningen af skoleåret 2008/2009 er det nødvendigt med en afklaring af de fremtidige vilkår for modersmålsundervisningen. Af skolernes returmeldinger til brug for skoleårets planlægning 2008/2009 er der 25 elever til undervisning i dari 13 elever til undervisning i tamilsk 1 elev til undervisning i farsi 2 elever til undervisning i albansk 9 elever i alt til undervisning i sprogene vietnamesisk, kurdisk, bosnisk og rumænsk Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at udvalget beslutter, om modersmålsundervisningen skal fortsætte på samme vilkår som hidtil. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008 Anders Broholm stiller forslag om, at undervisningen overflyttes til ungdomsskolen, og udvalget anmoder forvaltningen om at undersøge sagen. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008 Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt muligheden for at overflytte Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 17 af 48

18 modersmålsundervisningen til Ungdomsskolens regi. Forvaltningen orienterer i mødet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Udvalget besluttede, at børn af førstegenerationsindvandrere/flygtninge, uanset om de er født udenfor eller i Danmark, har ret til modersmålsundervisning, hvis der kan samles et hold. der ønskes en undersøgelse af behovet og mulighederne for at give ovennævnte gruppe af børn ekstra dansk. Anders Broholm fastholder, at modersmålsundervisning overflyttes til Ungdomsskolen. Fraværende: Ingen Bilag Bilag til BUU-dagsorden pkt. 8: udleveret af udvalgets formand (dok.nr /08) Notat af 5. maj 2008 vedr. modersmålsundervisning i ungdomsskoleregi (dok.nr /08) Uddrag af dok henvendelse fra tamilske forældre (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 18 af 48

19 9. Implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen orienterer i mødet om det foreløbige arbejde vedr. implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 07/7430 Forvaltning: BKF Sbh: arco Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 1. november 2007 Taget til efterretning. Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 6. december 2007 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 6. december 2007 Taget til orientering. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 3. januar 2008 Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet masterplan for udmøntning af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Planen er godkendt af kommunens Direktion den 11. december 2007 og herefter formidlet til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 3. januar 2008 Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 19 af 48

20 7. februar 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 7. februar 2008 Taget til orientering. Fraværende: Mogens Brag Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 6. marts 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 6. marts 2008 Taget til orinetering. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 10. april 2008 Taget til orientering. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 8. maj 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen, herunder fremlægger godkendt tidsplan for skolebyggeri. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 8. maj 2008 Godkendt. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 20 af 48

21 12. juni 2008 Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på implementeringsprocessen. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Taget til efterretning. Fraværende: Ingen Bilag Info på hjemmesiden vedr. status på implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune (BUU ) (dok.nr /08) Tidsplan - ny skole i Frederikshavn samt udvidelse af sæbyskoler (BUU ) (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 21 af 48

22 10. Dimensionering af ny folkeskole i Frederikshavn by Baggrund: Som en opfølgning på Byrådsbeslutningen i oktober 2007, hvor det blev besluttet, at der skal bygges en ny skole i Frederikshavn by, skal skolen dimensioneres. Åben sag Sagsnr: 08/2057 Forvaltning: BKF Sbh: prni Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Forslaget til dimensioneringen er sket ud fra følgende forudsætninger: Grundlaget for den nye skole følger nyeste prognosetal udarbejdet af COWI, fratrukket 10 % til privatskoler og andre skoler (se bilag ). Prognosetallene er forskellige fra den kendsgerning, at der i dag faktisk er langt færre elever, der pt. går på Ørnevejens Skole og Munkebakkeskolen fra de to skoledistrikter (de går på andre skoler (se bilag ). Det forventes, at denne tendens ophører, samt at en del vil vende tilbage grundet den nye skole. Normalt optag vil ske over en årrække i en progression efterhånden, som de nuværende elever, der i dag er skolesøgende udenfor skoledistriktet afslutter deres skoleforløb og nye skolesøgende elever i skoledistriktet optages. Det forventes, at elever fra andre skoledistrikter fremover i højere grad vælger frit valgs muligheden til dette skoledistrikt grundet den nye skole. Nutidigt skolebyggeri er i dag mere fleksibelt indrettet end traditionelt skolebyggeri med hensyn til indretning, for eksempel vil ændring af klasselokaler og andre lokaler være lettere og muligt i forhold til konkrete behov. Grundlagsmaterialet for dimensioneringen har været normalklasserne i 0. 9.kl. Hertil kommer Ørnevejens Skoles specialklasser. Konklusionen er: At materialet kan fastslå, at på det mellemlange sigt er der grundlag for 3 ½ spor, når de to gamle skoledistrikter sammenlægges. At, hvis samtlige nuværende elever tilhørende skoledistriktet vender tilbage, er der plads på skolen. At der på det lange sigt maksimalt er behov for 3½ spor. Vurderinger som har indgået i forbindelse med dimensioneringen: Hvis skolen bygges med 3 spor, vil den være for lille, såfremt tidligere fraflyttede elever fra skoledistriktet vender tilbage. Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 22 af 48

23 Skolen kan ikke tilgodese alle fritvalgsønsker. Hvis skolen bygges med 4 spor, vil den blive dimensioneret for stor ud fra prognosen på sigt, og vil derfor fordre tilpasning af skoledistriktet. Dette vil skabe kapacitetsproblemer med tomme lokaler på de øvrige skoler i Frederikshavn by. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den nye skole i Frederikshavn by dimensioneres til 3½ spor med afsæt i de to nuværende skoledistrikter at bygningen opføres på så fleksibel en måde, at der er mulighed for udvidelser (klasselokaler) (anføres som en del af kravspecifikationen i udbudsmaterialet) at udviklingen af skoledistrikter vurderes fortløbende. Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 13. maj 2008 Godkendt. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008 Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den Godkendt. Fraværende: Ingen Bilag M + Ø beregn klassedannelse kun prognosetal efter nye skoledistrikter (dok.nr /08) M + Ø beregninger klassedannelse efter nye skoledistrikter (dok.nr /08) Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 23 af 48

24 11. Masterplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet første udkast til masterplan for kvalitetsløft af folkeskolerne i Frederikshavn. Forvaltningen fremlægger udkastet i mødet. Åben sag Sagsnr: 08/3304 Forvaltning: BKF Sbh: prni Besl. komp: Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur drøfter første udkast til masterplan for kvalitetsløft af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 11. marts 2008 Drøftelsen genoptages. Fraværende: Erik Sørensen, Bjarne Kvist Supplerende sagsfremstilling Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 13. maj Udkast til masterplan (hvor primært afsnit om indsatsområder og processer er uddybet) for kvalitetsløft af folkeskolerne i Frederikshavn Kommune forelægges til udvalgets godkendelse. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udkast til masterplan godkendes. Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 13. maj 2008 Godkendt. Styregruppen lægger vægt på synlige succeskriterier, der gør det muligt at følge op på om målene nås. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 12. juni 2008 Sagen fremlægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering. Børne- og Ungdomsudvalget - Dagsorden juni 2008 Side 24 af 48

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Frederikshavn befolkningsprognose

Frederikshavn befolkningsprognose Frederikshavn befolkningsprognose 2013-2023 Antal 1-2 årige fordelt på skoledistrikter 2 årgange Stamdata til temamøde den 18.03.2014 - Børne- og Ungdomsudvalget År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Det er påkrævet at sætte fokus på området. Kommunerne og KL går derfor sammen om projekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud.

Det er påkrævet at sætte fokus på området. Kommunerne og KL går derfor sammen om projekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Projektbeskrivelse: God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud 1. Baggrund I Danmark er størstedelen af børn i alderen 1-6 år i dagtilbud. Det giver rige muligheder for at sætte ind i forhold til det enkelte

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Indholdsfortegnelse: Tabel vedr. modersmålsundervisning i Silkeborg Kommune i årene 1999 2002... side 2 Tabel vedr. tosprogede elever fordelt på de største sproggrupper

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 17. september 2008 Formiddagens program Kl. 13.30 13.45 Velkomst, formål med seminaret Kl. 13.45 14.30 Oplæg v. Stig Brostrøm Kl. 14.30 14.45

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2010 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 2 NB. Fraværende Birthe Marie H. Pilgaard Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner)

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Indledning Nedenfor gennemgås hvilke lovgivningskrav, der er til det pædagogiske tilsyn samt de principper og rammer

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation 2014 reduktion på 10 mio. 2015 reduktion på 30 mio. 2016-18 yderligere

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014 Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014: Program Kort om budgetprocessen Forslag til fokus i Budget 2014 Med indlagte drøftelser af hhv. Fælles sprog 0-18 Tegn på kvalitet 0-6 Tegn på succesfuld

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003. Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003. Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003 Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15 Mødested: B101 #335638/30-10-2003 Dagsorden - 29-10-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af

Sammenskrivning af halvdelen af Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med virksomhedsplanen 2 Tilbagemelding på virksomhedsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere